Sunteți pe pagina 1din 11

BETON ARMAT / ANALIZA PE ELEMENTE.

SECȚIUNILOR / ÎNCOVOIEREA + EFORT AXIAL

9.2 STÂLPI SUPUȘI LA EFORT AXIAL + ÎNCOVOIERE DUPĂ O AXĂ (ARMĂTURĂ DISPUSĂ
SIMETRIC).

9.2.2 ANALIZA SECȚIUNII - BETONUL

Se consideră o distribuție rectangulară a tensiunilor (adâncimea distribuție tensiunilor în


betonul comprimat este λ∗x)

Funcție de valorile lui M și N următoarele două cazuri principale apar în analiza secțiunii (din
punct de vedere al contribuției betonului la preluarea eforturilor):

Caz.1 Axa neutră taie secțiunea o parte din secțiune este întinsă cealaltă parte este comprimată

λ∗x /h ≤1

λ∗x ≤ h

Aici forța de compresiune din beton


(considerând o distribuție rectangulară a tensiunilor)
BETON ARMAT / ANALIZA PE ELEMENTE. SECȚIUNILOR / ÎNCOVOIEREA + EFORT AXIAL

Calculând momente după axa ce trece prin centrul de greutate ( jumătatea secțiunii) momentul
făcut de forța de compresiune din beton este:

Caz 2. Axa neutră nu taie secțiunea. întreaga secțiune ste comprimată.

λ∗x /h>1

λ∗x >h

Forța de compresiune din beton:

Momentul dat de forța de compresiune din beton este zero (nu avem braț):

9.2.3 TENSIUNILE ȘI DEFORMAȚIILE OȚELULUI

Indiferent de poziția axei neutre, deformația în armătura comprimată sau întinsă este:
BETON ARMAT / ANALIZA PE ELEMENTE. SECȚIUNILOR / ÎNCOVOIEREA + EFORT AXIAL

Tensiunile rezultă din aceste deformați pe baza legii lui Hooke și diagrama tensiune deformație
pentru oțel din care este realizată armătura.

f sc =E∗ε ' s ≤ f yd

f st =E∗ε s ≤ f yd

Când x >d atunci ε s devine negativ – barele din zona întinsă când A.N a tăiat secțiunea vor fi
comprimate când A.N în afara secțiunii.

Forțele din armături (rezutlanta tensiunilor din armături) va fi:

C s= A sc∗f sc

T = A st∗f st

9.2.4 EFORTUL AXIAL ȚI MOMENTUL ÎNCOVOIETOR

EFORTUL AXIAL

MOMENTUL ÎNCOVOIETOR DUPĂ LINIA CENTRALĂ A STÂLPULUI (DUPĂ LOCUL DE


APLICAȚIE A LUI N = CENTRUL DE GREUTATE ÎN ACEST CAZ = NORMAL CENTER)

Folosind relațiile de mai sus nu se poate proiecta în mod direct o secțiune ce va rezista la o
încărcare dată N+M.

Este necesar să se presupună o secțiune trial și cantitatea de armătură necesară se poate


determină folosind grafice de proiectare construite folosind relațiile deduse anterior.
BETON ARMAT / ANALIZA PE ELEMENTE. SECȚIUNILOR / ÎNCOVOIEREA + EFORT AXIAL

9.4 STÂLPI SUPUȘI LA ÎNCĂRCARE AXIALĂ ȘI MOMENT DUPĂ AMBELE AXE PRINCIPALE

Când avem N+ M(după o singură) axă să zicem M după y-y atunci axa neutră este paralelă cu
axa y-y.

Când avem N+ M (după ambele axe principale y-y, z-z) axa neutră este înclinată fațăr de axa y-
y.

Pentru o locație dată pentru axa


neutră diagrama de deformații se
poate desena conisderând deformația maximă în fibra cea mai îndepărtată de axa neutră, în
zona comprimată, pentru beton (adică ε cu3).

Deformațiile din oțelul din zona comprimată / întinsă se pot determina pe baza acestei
diagrame iar tensiunile corespunzătoare din oțel se pot detemina pe baza diagramelor
tensiune deformație – considerate pentru oțel (conform EC2).

Pe urmă trebuie calculate rezultantele tensiunilor atât din betonul compriamt cât și cin
armătura întinsă / comprimată și trebuie să le determinăm pozițiile.

Calculând echilibru după direcția axei barei avem:

Momentele acestor forțe după axele y-y și z-z sunt My și Mz

Astfel pentru o secțiune dată putem determina locul și direcția de înclinare a axei neutre și
eforturile capabile N,My,Mz și astfel putem să treasăm o suprafață de cedare.
BETON ARMAT / ANALIZA PE ELEMENTE. SECȚIUNILOR / ÎNCOVOIEREA + EFORT AXIAL

EXPRESII ALE CONTRIBUȚIEI BETONULUI LA CALCULUL MOMENTULUI ȘI FORȚEI AXIALE


CAPABILE

Fie secțiunea rectangulară

- presupunem că originea sistemului de coordonate este situată în CG al stâlpului.


- poziția axei neutre va fi guvernată de doi parametrii β și α.
- presupunând că deformația maximă la compresiune a betonului ε cu3 se află în partea
superioară dreapta a stâlpului (cadranul I), deformația normală din secțiune este dată
de relația:

Constantele C pot fi calculate din condițiile de


margine:

Rezolvând ecuațile rezultate pe baza condițiilor de margine rezultă valaorea constantelor este:
BETON ARMAT / ANALIZA PE ELEMENTE. SECȚIUNILOR / ÎNCOVOIEREA + EFORT AXIAL

- acesta este distribuția deformațiilor pe secțiune funcție de parametrii β și α

Deformația din armături se poate calcula înlocuind coordonatele corespunzătoare din dreptul
barelor (x, respectiv y). Tensiunile din bare se determină pe urmă pe baza legii lui Hooke (
σ =E∗ε) și nu sunt mai mari decât rezistența la curgere a berelor.

- presupunem o distribuție a tensiunilor în betonul comprimat sub forma de bloc


rectangular (distribuție rectangulară) având o tensiune constantă.

Funcție de poziția axei neutre, expresii pentru forța de compresiune și pentru momentele
corespunzătoare după axele x și y dadorită tensiunii de compresiune din beton se pot deriva
astfel. (Avem 4 cazuri posibile)

Caz.1

- în acest caz forma zonei compriamte din beton va fi


triunghiulară.

λ – apare deoarece în cazul distribuție rectangulare se reduce


înălțimea axei neutre cu această valoare (pentru a putea
aproxima distribuția parabolic – rectangulară).

N – este tensiunea ori aria triunghiului

M – N * excentricitățile (care sunt de la centrul de greutate al triunghiul la axele x și y).

Caz.2

- în acest caz forma zonei


compriamte este trapezoidală ce se dezvoltă pe orizontală
BETON ARMAT / ANALIZA PE ELEMENTE. SECȚIUNILOR / ÎNCOVOIEREA + EFORT AXIAL

- N este rensiunea ori aria trapezului


- M – N * excentricitățile (care sunt de la centrul de greutate al trapezului la axele x și y).

Din triunghiuri asemenea rezultă latura α∗h 1

y.bar și x.bar sunt coordoantele centrului de greutate al trapezului:

Caz.3

în acest caz forma zonei comprimate este trapezoidală ce se dezvoltă pe verticală

Din triunghiuri asemenea rezultă latura β∗b 1


BETON ARMAT / ANALIZA PE ELEMENTE. SECȚIUNILOR / ÎNCOVOIEREA + EFORT AXIAL

- N este rensiunea ori aria trapezului


- M – N * excentricitățile (care sunt de la centrul de greutate al trapezului la axele x și y).

y.bar și x.bar sunt coordoantele centrului de greutate al trapezului:

Caz.4

Aici avem situația când aria compriamtă are o formă geoemtrică cu 5 laturi. În acest caz putem
considera că aria comprimată este egală cu aria stâlpului minus aria întinsă (care este
triunghiualră.
BETON ARMAT / ANALIZA PE ELEMENTE. SECȚIUNILOR / ÎNCOVOIEREA + EFORT AXIAL

Din triunghiuri asemenea avem valoarea laturilor:

Eforturile capabile din beton sunt:

Presupunând diferite valori ale parametrilor β și α putem calcula eforturile capabile dins
secțiune pentru diferite poziții ale axei neutre (de fapt pentru toate pozițiile axei neutre =
suprafața de interacțiune N-Mx-My).
BETON ARMAT / ANALIZA PE ELEMENTE. SECȚIUNILOR / ÎNCOVOIEREA + EFORT AXIAL

9.4.2 METODĂ ACPOXIAMTIVĂ DATĂ DE EC2

clauza 5.8.9 (EC2 dă o metodă aproximativă de calcul în absența diagramelor de interacțiune).

Codul dă 2 cazuri:

Cazul 1 – Dacă sunt satisfăcite relațiile 5.38a


și 5.38b momentul biaxial se poate neglija.

- un prim pas este de a sepra proiectarea după cele 2 direcții principale, astfel neluând în
considerare încovoierea biaxială.
- imperfecțiunile trebuie luate în considerare doar pe direcția pe care au efectul cel mai
defavorabil.

Nu mai trebuie să se facă verificări suplimentare dacă următoarele 2 condiții sunt satisfăcute:

Ecuația 5.38a (raportul dintre zvelteți)

Ecuația 5.38b (condiții pentru excentricitățile


relative)

Cazul 2 – trebuie să se considere încovierea biaxială

Dacă relațiile de mai sus nu sunt satisfăcute, trebuie să luăm în considerare interacțiunea
dintre momentele de pe cele două direcții incluzând un efect de ordin 2 pe fiecare direcție.

Acest lucru se face folsoind relația din EC2 (5.39):


BETON ARMAT / ANALIZA PE ELEMENTE. SECȚIUNILOR / ÎNCOVOIEREA + EFORT AXIAL

M.Ed.y și M.Ed.z sunt valorile de proiectare ale momentleor care includ efectele de ordin II
după axele z și y.

M.Rd.y și M.Rd.z sunt momentele capabile ale secțiunii după y și z.

Pentru secțiuni circulare și eliptice a=2

Pentru secțiuni rectangulare valoarea lui a depinde de raportul dintre N.Ed/N.Ed.

De ce se ia în considerare valoarea N.Rd la compresiune a secțiunii brute ???

Pentru valori intermediare se poate interpola.

S-ar putea să vă placă și