Sunteți pe pagina 1din 2

BETON ARMAT / ANALIZA PE ELEMENTE.

SECȚIUNILOR / ÎNCOVOIEREA

PROCEDURA DE CALCUL A MOMENTULUI CAPABIL AL UNEI SECȚIUNI DIN BETON ARMAT MONOLIT

Deformațiile din încovoiere se consideră liniare pe înălțimea secțiunii (se consideră valabilă ipoteza
secțiunilor plane din RM)

Relați tensiune deformație este constiderată însă una neliniară pentru betonul comprimat

Betonul întins este neglijat (se consideră inexistent)

Pentru relație tensiune deformație (este o relație neliniară) se pot folosi oricare dintre (conform EC2)
următoarele distribuții idealizate. Conform acestor relații rezultă forța rezultantă a tensiunilor din zona
betonului comprimat.

parabolic – rectangular

bi – liniar

liniar

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,relații idealizate......................

Penntru relația tensiune deformație în cazul armăturii (este o relație liniară) se pot folosi oricare
dintre (conform EC2) următoarele relații idealizate:

bi – liniar

liniar

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,relații idealizate......................

Într-o secțiune din beton armat datorită acțiunii momentului încovietor (cazul încovoerii pure) există
următoarela forțe rezultante în urma ditribuției tensiunilor pe secțiune:

1. Forța de compresiune din beton= rezultanta tensiunilor pentru betonul comprimat


2. Forța de compresiune din armătura din zona comprimată
3. Forța de compresiune aferentă betonului înlocuit de armătura compriamtă
4. Forța de întindere din armătura din zona întinsă
BETON ARMAT / ANALIZA PE ELEMENTE. SECȚIUNILOR / ÎNCOVOIEREA

Pentru a calcula momentul capabil al unei secțiuni avem următoarele etabe:

1. Stabilim poziția axei neutre (adâncimea axei neutre)

- Se stabilește impunând echilibrul de forțe pe direcția axei elementului

2. Calculăm momentul capabil al elementului

S-ar putea să vă placă și