Sunteți pe pagina 1din 2

ANALIZA STRUCTURALĂ CLASICĂ / LINII DE INFLUNEȚĂ

LINII DE INFLUENȚĂ

Lina de influență poate fi:

- calitativă
- cantitativă

În majoritatea situațiilor este de ajuns să se traseze liniile de influență cantitative pentru a


determina poziția cea mai defavorabilă a încărcările mobile pentru a da valoarea maximă a
cantității de calcul (reacțiune, efort, deplasare) – pentru a maximiza funcția răspuns a cantității
de calcul.

LINII DE INFLUENȚĂ CANTITATIVE SSND

ROCEDURA DE ANALIZĂ

PAS.1 Determinăm gradul de nedeterminare al structurii și alegem legăturile pe care le


îndepărtăm pentru a rezulta sistemul de bază (primary structure).

PAS.2 Selectez un număr de puncte de-a lungul structurii în care se va evalua valoarea
numerică a ordonatelor liniei de influență.

PAS.3 Pentru a construi linia de inflență a reacțiunilor necunoscute, plasăm o încărcare unitară
succesiv în fiecare punct selectat la PAS.2. Pentru fiecare pozițe a încărcării unitare aplic
metoda deformaților consistente pentru a calcula valoarea reaxțiunilor necunoscute.

PAS.4 O dată ce linia de influență pentru forțele redundante este determinată celelalte lini de
influență pentru eforturi (moment încovoietor, forță tăietoare etc.) se pot determina prin
relații de echilibru.

.......................................................................................................................................................................................

LINII DE INFLUENȚĂ CALITATIVE

O metodă convenabilă pentru determinarea calitativă a liniilor de influență este utilizarea


principiului MULLER-BRESLAU.

PRINCIPIUL MULLER – BRESLAU

Linia de influență pentru o funcție răspuns forță (sau moment) este dată de forma deformată a
structurii deblocate obținută prin îndepărtarea, din structural originală, a legăturii
corespunzătoare funcței răspuns și impunerea structurii rămase a unei deplasări unitare (sau
rotiri) în locul și pe direcția funcției de răspuns (cantității pentru care dorim să determinăm
linia de influență) astfel încât doar funcția răspuns și încărcarea aplicată (unitară) pot să de-a
lucru mecanic exterior.

PROCEDURA DE CONSTRUIRE A LINIILOR DE INFLUENȚĂ PENTRU SSND


ANALIZA STRUCTURALĂ CLASICĂ / LINII DE INFLUNEȚĂ

PAS.1 Îndepărtarea din structura dată a legăturii pe direcția cantității de interes (funcție
răspuns)

PAS.2 Aplicarae unei deplasări mici (sau rotiri) asupra structurii obținute în punctul și pe
direcția legăturii suprimate.

PAS.3 Desenarea deformatei structurii obținute, formă deformată ce ține cont de restul
legăturilor rămase ale structurii.

OBS: Liniile de influneță pentru structurile static nedeterminate (SSND) sunt în general linii
curbe.

O dată ce a fost obținută linia de influență calitativă aceasta poate fi folosită pentru a obține
poziția cea mai defavorabilă a încărcării mobile.

Încărcare uniform distribuită:

- valoarea funcției răspuns datorită unei încărcări mobile uniform disribuite este maximă
(pozitivă sau negativă) când încărcarea este plasată pe acele porțiuni a structurii pentru
care pentru care ordonata liniei de influență calitative pentru funcția răspuns
considerată este pozitivă sau / respectiv negativă.

OBS:

Deoarece ordonatele liniei de inflență tind să se diminueze rapid o dată cu mărirea distanței
din punctul de aplicație al funcției răspuns, încăcările uniform distribuite (mobile) plasate la
odistanță mai mare de trei deschideri de locul funcției răspuns vor avea un efect neglijabil (în
general) asupra valorii funcției răspuns.

Știind poziția cea mai defavorabilă pentru o încărcare mobilă putem face o analiză structurală
cu o încărcare statică aflată în poziția cea mai defavorabilă și să determinăm valoarea cea
maximă (cea mai defavorabilă) pentru funcția răspuns.

.........

OBSIMP:

Linia de influență reprezintă efectul unei forțe mobile într-un anumit punct al elementului

Diagrama de moment / forță tăietoare reprezintă efectul unei forțe fixe în toate punctele de-a
lungul axei elementului.

..........

S-ar putea să vă placă și