Sunteți pe pagina 1din 4

ANALIZA STRUCTURALĂ CLASICĂ / LINII DE INFLUNEȚĂ

LINII DE INFLUENȚĂ Doc.1 SSD

Linia de influență = este un grafic a unei funcții răspuns al structurii al cărei valori depind de poziția
unei încărcări unitate mobile (se plimbă de-a lungul structurii) ce acționează în de sus în jos.

Funcția răspuns – este o funcție ce redă o valoare funcție de poziția încărcării mobile (variabilă) pe
structură. Putem determina funcții răspuns pentru:

- reacțiuni
- eforturi (momnet încovoietor / forță tăietoare)
- deplasări

Liniile de influență se pot determina sub două forme:

Linii de influență calitativă – este o formă generală a liniei de influență fără a și valori numerice ale
ordonatelor.

- calitativ – pentru a estima pozițiile cele mai defavorabile ale încărcării/lor mobile
- cantitativ – pentru a calcula valoarea efectivă a funcțiilor răspuns dorite.

Liniile de influență se pot determina prin una din următoarele 2 metode

1. Metoda echilibrului
2. Principiul Muller – Breslau

Analiza structurilor ce implică încărcări mobile este alcătuită din 2 pași:

1. Determinarea poziției celei mai defavorabile a încărcării/lor pentru răspunsul structural dorit
2. Calcularea valorii maxime a răspunsului structural dorit (valoarea maximă a funcției răspuns)

Particularitate pentru SSD

- liniile de influenșă în cazul structurilor static determinate sunt alcătuite din linii drepte. Î: De ce
ceste așea??
- liniile de influență pentru diferite poziții ale secțiunii diferă
- liniile de influență pentru diferite tipuri de răspuns structural diferă de asemenea.
EXEMPLU: Astfel de exemplu pentru aceeași secțiune linia de influență pentru calculul
momentului încovoietor diferă de linia de influență pentru calculul forței tăietoare astfel cel mai
probabil avem configurații de poziții ale forței/lor mobile pe structură diferite pentru a da
moment maxim în secțiune repectiv forță tăetoare maximă în secțiune.
ANALIZA STRUCTURALĂ CLASICĂ / LINII DE INFLUNEȚĂ

METODA ECHILIBRULUI
Pentru o structură static determinată orice cantitate de răspuns structura se poate determina folosind
doar ecuații de echilibru.

Astfel folosind ecuații de echilibru un forța mobilă unitară se consideră cu poziție variabilă
(reprezentată prin parametrul n) putem determina funcția răspuns f(n) a oriecărei cantități cum ar fi:

- reacțiuni
- eforturi (moment încovoietor . forță tăietoare) pentru o anumită secțiune

OBS: Dacă vrem să deducem o formulă generală în care să includem toate secțiunile de-a lungul
structurii paramentrizăm și variația pozițiai secțiunii (prin paramentrul m)

Astfel ne rezultă o relația unde putem calcula valoarea funcției răspuns pentru o anumită poziție m a
secțiunii și pentru o anumită poziție n a forței mobile (unitare)

..........

PROCEDURA DE ANALIZĂ – MEODA ECHILIBRULUI

PAS.1 Selectăm originea fașă de care raportăm poziția forței mobile

PAS.2 Construim liniile de influență pentru reacțiuni

PAS.3 Construim liniile de influență pentru moment încovoietor + forță tăietoare folosind liniile de
influență pentru reacțiuni determinate la PAS.2. Astfel înainte la a trece la construcția liniilor de
influență pentr M sau T trebuie să determină liniile de influență a tuturor reacțiunilor.

..........

OBSP: Pentru funcția răspuns pot rezulta diferite relații pentru diferite segmente ale structurii.
ANALIZA STRUCTURALĂ CLASICĂ / LINII DE INFLUNEȚĂ

METODA PRINCIPIULUI MULLER – BRESLAU


Este o metodă mai simplă și directă de construire a liniei de influență pentru o anumită funcție răspuns
structural.

PRINCIPIUL MULLER BRESLAU

Linia de influență pentru o funcție răspuns (forță sau moment) este dată de forma deformată a
structurii transformate prin îndepărtarea legăturii corespunzătoare funcției răspuns (forță sau
moment) și prin atribuirea unei deplasăr (forțe) sau rotiri (moment) egale cu unitatea în poziția și pe
direcția de acțiune a funcției răspuns astfel încât doar funcția răspuns și încărcăarea mobilă unitară să
efectueze lucru mecanic exterior.

OBS: Principiul este valid doar pentru linii de influență pentru reacțiuni, eforturi nu și pentru deplasări

Reacțiune

Grafic.1

Exemple concludente

Forță tăietoare

Grafic.1

Condiții pentru determinarea ∆ 1 și ∆ 2

Exemple concludente

Moment încovoietor

Grafic.1

Condiții pentru determinarea ∆

Exemple concludente

..........

PROCEDURA DE ANALIZĂ – METODA MULLER BRESLAU

PAS.1 Se trasează linia de influență calitativ aplicând principiul Muller Breslau

PAS.2 Se determină valorile numerice ale ordonatelor liniei / liniilor de influență trasate la PAS.1

.........

Această metodă este foarte eficientă pentru trasarea calitativă a liniei de influență pentru funcția
răspuns din orice secțiune a structurii. Calitativ înseană schițat, fără a ști valori.

OBSP: Trasarea calitativă a liniei de influență este o modalitate rapidă de a estima locul în care trebuie
plasată încărcarea mobilă pentru a rezulta cele mai mari valori ale funcției răspuns (cu alte cuvinte, cea
mai devaforabilă poziționare a încărcării mobile pentru funcția răspuns dată).
ANALIZA STRUCTURALĂ CLASICĂ / LINII DE INFLUNEȚĂ

OBS: Avantajul acestei mrtode constă în faptul că putem trasa direct linia de influență fără a trebui să
calculăm în prealabil alte linii de influență (de ex. linia de influență a reacțiunilor pentru a putea calcula
linia de influență pentru eforturi).

S-ar putea să vă placă și