Sunteți pe pagina 1din 9

Teste logică- admitere 2017 studii licenţă

Gândire abstractă:

Instructaj: Citiţi cu atenţie fiecare şir de cifre, litere sau cuvinte. Căutaţi să descoperiţi criteriul în raport cu
care a fost construit fiecare şir în parte. Completaţi şirul folosind acelaşi criteriu. Numărul liniuţelor indică
numărul de cifre sau litere necesare răspunsului corect.

1. 3, 6, 9, 12, 15, ___ ___ (18 21)

2. Înainte înapoi gras slab înalt ___ ___ ___ ___ ___ (S C U N D)

3. LM MN NO OP P ___ (Q)

4. 12321 23432 34543 456 ___ ___ (5 4)

5. ON ML KJ I ___ (H)

6. Escară scară cară ___ ___ ___ (A R Ă)

7. Iz zi rac car mor ___ ___ ___ (R O M)

8. AZBYCXD ___ (W)

9. Bob bob bord drob 537 ___ ___ ___ (7 3 5)

10. Nord or parc ar mint in banc ___ ___ (A N)

11. 57326 73265 32657 26573 ___ ___ ___ ___ ___ (6 5 7 3 2)

12. Zdub ud smoc om mers re vals ___ ___ (L A)

13. Acar carat atac ___ ___ ___tic (T A C)

14. Bariton 1234567 tiran 54327 notar ___ ___ ___ ___ ___ (7 6 5 2 3)

15. Tom ton dop dor poc pod cor ___ ___ ___ (C O S)

16. Doi o patru r trei e un ___ (U)

17. Sac sec ger gir dig dog rog ___ ___ ___ (R U G)

18. Dar ard sur urs car arc zor ___ ___ ___ (O R Z)

19. 1 7 8 15 23 ___ ___ ___ (38 61 99)

20. NE/SV SE/NV EV/N ___ (S)

Bifaţi răspunsul corect:

21. Care este continuarea logică a şirului de numere 1, 2, 4, 8, ...

12
Teste logică- admitere 2017 studii licenţă

16

32

40

22. Ce număr urmează în seria 172, 84, 40, 18, ...

23. Ce număr urmează în seria 2, 3, 5, 8, 12, 17, ...

22

23

24

25

24. Doi reprezintă întotdeauna 1 plus 1?

da

nu

nu stiu

25. Orice corp solid care nu are niciun unghi este o sfera?

da

nu

nu stiu

doar vara

26. Un factor poştal afirmă că într-o zi a urcat până la etajul 10 de 5 ori şi de 10 ori până la etajul
5. Daca n-ar fi coborât de fiecare dată până la parter, ci ar fi urcat mereu, la ce etaj ar fi
ajuns?

200
Teste logică- admitere 2017 studii licenţă

100

15

10

27. Următoarele două mulţimi sunt egale?


{A, B, C, D, X} si {C, D, X, A, B}

da

nu

nu stiu

28. Pe capătul de sus al unui par înalt de 2m stau trei păsări. Deodată zboară toate în direcţii
diferite, cu 10 km/h, exact la ora 16. La cât timp după acest moment se vor găsi ele în acelaşi
plan.

după 13456754434544 ore

după 269134508869088 ore

după 4 secunde

depinde, poate fi sau răspunsul 1, sau răspunsul 3

după 0 secunde

29. Care dintre următoarele cuvinte este diferit de celelalte din listă?

Pisică

Veveriţă

Găină

Câine

30. Dacă pe talerul unui cântar se pun 4 kilograme de mere cu 3 lei kilogramul, câte kilograme de
mere cu 2 lei kilogramul trebuie puse pe celălalt taler pentru a echilibra balanţa?
Teste logică- admitere 2017 studii licenţă

5 kilograme

4 kilograme

6 kilograme

3 kilograme

31. Dacă prietenul tău soseşte la întâlniri, mereu mai târziu decât ora stabilită, înseamnă că tu
ajungi mereu mai devreme faţă de ora stabilită?

Da

Nu

Uneori

Adesea

32. Un melc urcă în timpul zilei pe un copac 3 metri şi alunecă noaptea 2 metri. După câte zile
ajunge în vârful copacului care are înălţimea de 10 metri?

8 zile

9 zile

10 zile

33. Ce figură geometrică nu ar trebui să fie în lista de mai jos?

Cub

Dreptunghi

Triunghi

Pătrat

Raţionament: Alegeţi din variantele de răspuns pe cea care decurge cu necesitate din afirmaţiile anterioare
ei. Există un singur răspuns correct.
34. Toate mamiferele au sânge cald.
Niciun şarpe nu are sânge cald
a) Toţi şerpii sunt mamifere;
b) Unii şerpi sunt mamifere;
c) Unii şerpi nu sunt mamifere;
Teste logică- admitere 2017 studii licenţă

d) Niciun şarpe nu este mamifer.

35. David, Claudiu, George şi Doru sunt membrii echipei de box a liceului. Ei se încadrează în
categorii de greutate diferite:
1) Doru este mai greu decât Claudiu;
2) George este mai uşor decât Doru;
3) David este mai greu decât George şi mai uşor decât Claudiu.
Care dintre următoarele afirmaţii este ADEVĂRATĂ CU NECESITATE?
a) David este cel mai greu;
b) Doru este mai greu decât David;
c) George este mai greu decât Claudiu;
d) David este mai greu decât Doru.

36. Nicio pasăre nu este patruped


Toate vrăbiile sunt păsări.
a) Unele vrăbii sunt patrupede;
b) Nicio vrabie nu este pasăre călătoare;
c) Unele vrăbii mănâncă seminţe de grâu;
d) Nicio vrabie nu este patruped.

37. Niciun mare artist nu duce lipsă de talent.


Unii pictori nu au talent.
a) Toţi pictorii sunt talentaţi ;
b) Unii pictori nu sunt mari artişti;
c) Unii pictori pictează mai ales peisaje;
d) Unii pictori nu îşi vând lucrările.

38. Unii delincvenţi sunt adolescenţi.


Toţi delincvenţii încalcă legea.
a) Unii adolescenţi au prieteni delincvenţi;
b) Toţi adolescenţii încalcă legea;
c) Unii adolescenţi încalcă legea;
d) Unii delincvenţi nu cunosc legea.

39. Arii şi Darii sunt două triburi rivale. Fiecare dintre ele încearcă să captureze cât mai mulţi
membrii ai tribului inamic. Ştiind că, indiferent de condiţii, toţi Darii dorm numai 5 ore pe
noapte, Arii au atacat satul atunci când aceştia dormeau şi au capturat 10 prizonieri. După trei
zile, şeful tribului Arii observă că toţi prizonierii dorm mai mult de 5 ore pe noapte.
Teste logică- admitere 2017 studii licenţă

Care este concluzia care poate fi dedusă cu necesitate din informaţiile de mai sus?
a) Niciun prizonier nu este Darii;
b) Unii prizonieri sunt Darii;
c) Toţi prizonierii sunt Darii;
d) Unii prizonieri nu sunt Darii.

Raţionament matematic (alegeţi răspunsul corect prin încercuire):


40. 9 11 13 15 17 ___ ___ 23 25
a) 18 19

b) 19 19

c) 19 21

d) 19 20

41. 9 12 15 18 21 ___ ___ 30 33


a) 23 24

b) 24 26

c) 23 27

d) 24 27

42. 77 70 63 56 49 ___ ___ 28 21


a) 42 35

b) 44 36

c) 40 36

d) 42 32

43. 1 2 4 8 16 ___ ___ 128 256


a) 24 58

b) 24 48

c) 32 68

d) 32 64

44. 3 4 6 9 13 ___ ___ 31 39


a) 18 24
Teste logică- admitere 2017 studii licenţă

b) 19 27

c) 15 24

d) 18 29

45. 1 11 20 28 35 ___ ___ 50 53


a) 38 48

b) 42 49

c) 41 45

d) 41 46

46. 3 6 11 18 27 ___ ___ 66 83


a) 54 58

b) 38 65

c) 36 64

d) 38 51

47. 121 100 81 64 49 ___ ___ 16 9


a) 42 24

b) 36 27

c) 38 22

d) 36 25

48. 2 4 8 14 22 ___ ___ 58 74


a) 32 48

b) 32 44

c) 30 42

d) 34 50

49. 3 4 6 10 18 ___ ___ 130 258


a) 48 96

b) 34 64

c) 38 68
Teste logică- admitere 2017 studii licenţă

d) 34 66

50. 4 8 16 5 10 25 ___ ___ 36 7


a) 20 6

b) 7 49

c) 6 18

d) 6 12

Bibliografie:

Bontilă George – Culegere de teste psihologice de nivel şi aptitudini. Orientare şi selecţie profesională,
Centrul de documentare şi publicaţii ale Ministerului Muncii, Bucureşti, 1971

Timofte Gabriela – Teste de inteligenţă Philip Carter şi Ken Russel, Editura Aldo Press, Bucureşti, 1998

Răspunsuri:

1. 18 21
2. S C U N D
3. Q
4. 5 4
5. H
6. A R Ă
7. R O M
8. W
9. 7 3 5
10. A N
11. 6 5 7 3 2
12. L A
13. T A C
14. 7 6 5 2 3
15. C O S
16. U
17. R U G
18. O R Z
19. 38 61 99
20. S
21. 16
22. 7
23. 23
24. nu
25. nu
26. 100
27. da
28. 0 secunde
29. Găină
Teste logică- admitere 2017 studii licenţă

30. 4 kilograme
31. Nu
32. 8 zile
33. cub
34. d)
35. b)
36. d)
37. b)
38. c)
39. a)
40. c)
41. d)
42. a)
43. d)
44. a)
45. d)
46. d)
47. d)
48. b)
49. d)
50. d)

S-ar putea să vă placă și