Sunteți pe pagina 1din 14

Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti Catedra de Constructii Civile

Seminar Constructii - Aplicatii - Ingineri: Facultatea de Geodezie si Cadastru - UTCB Bucuresti

CR 6 - Capitolul 5, pagina 57
Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti Catedra de Constructii Civile
Seminar Constructii - Aplicatii - Ingineri: Facultatea de Geodezie si Cadastru - UTCB Bucuresti

Cr6 - 5.2.1 (2):

P100 - 8.3.2.2.
Condiţii de utilizare
pentru zidăria armată
Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti Catedra de Constructii Civile
Seminar Constructii - Aplicatii - Ingineri: Facultatea de Geodezie si Cadastru - UTCB Bucuresti

Cr6 -

P100 - 8.5.2.1.2.Arii de zidărie şi cerinţe privind geometria pereţilor

OBS:
- Acceleratia ag se afla din harta de zonare seismica a Romaniei din P100 in functie de localitate.
- Se recomanda citirea integrala a capitolului 5 din Codul Cr6 si a capitolului 8 din Normativul
P100
- Modularea in plan a spaletilor de zidarie si eventuala majorare a dimensiunilor stalpisorilor spre a
compensa erorile de modulare se face conform informatiilor primite in cadrul seminarului de pe
semestrul 1, aprofundate la redactarea plansei de executie a unui perete de zidarie

Foarte important:

La predarea temei 1 - conformarea structurii de zidarie se vor anexa piese scrise de calcul pt
valorilor r si p% conform P100 si Cr6. Se va redacta in finalul calculului si al procesului de
dispunere al stalpisorilor un raport scris care va indica explicit modificarile aduse structurii de
zidarie a planurilor primite, justificarea modificarilor, precum si confirmarea faptului ca structura
corespunde cerintelor de conformare conform Cr6 si P100.
Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti
Catedra de Constructii Civile

P100 - Figura 3.1 Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de valori de vârf ale acceleraţiei
terenului pentru proiectare ag pentru cutremure avand intervalul mediu de recurentă
Seminar Constructii - Aplicatii - Ingineri: Facultatea de Geodezie si Cadastru - UTCB Bucuresti

IMR = 100 ani