Sunteți pe pagina 1din 4

MULŢIMEA NUMERELOR ÎNTREGI

1. Câte numere întregi sunt mai mari sau egale cu -6 şi mai mici decât 5? Efectuaţi suma
lor.
2. Scrieţi numerele întregi mai mari sau egale cu -15 şi mai mici sau egale cu 5. Efectuaţi
produsul lor.
3. Ordonaţi crescător numerele: 3, -5, 5, -1, -7, 0, -4, -2, 2.
4. Ordonaţi descrescător numerele: 2, -3, -5, 5, 0, -2, 1, 3, -7, -1.
5. Se dau numerele: -4, -3, -2, 0, -5, 6. Aflaţi suma şi produsul opuselor acestora.
6. Aflaţi câte numere întregi consecutive au suma egală cu 22, ştiind că numărul celor
pozitive este cu 4 mai mare decât al celor negative.
7. Determinaţi perechile de numere întregi ( x ; y ) ştiind că:
a) x ∙ y=−6 ;b) x ∙ y 2=-20; c) x−x ∙ y +11=0.

8. Calculaţi:

a) (-5)+(-9)-(-9)+(+10)-(+11);

b) (+15)+(+9)+(-6)+(-15)-(-4)+(-12);

c) (-1)-(+2)-(-3)+(-4)+(-5)-(-6)+(-7);

d) 6-[(-3)+(-8)]-[-2-(-6)-(-8)];

e) 10-{13-[(-9)+(-1)]+[14-(+13+1)]};

f) (-4)-(-2)-{(-5)-[(-5)-(-7)+(-3)-(-8)]}.

9. Efectuaţi:

a) max(-2;-10)+max(-7;0)+max(1;-9);

b) min(-7;12)-min(2;-2)+max(-3;-9);

c) min(-2;-1)+max(-3;4)-min(-3;-2);

d) max(|-2|;|+3|)-min(|-7+14|;|4-6|)+min(|-20|;

|-5|).

10. Calculaţi:

a) (-2).[(-8).(-9)+6.(-13)]+(-49+65);

b) (-8).{(-12).(-6)-(-5).(-13)+[-2.(-17)-3.(-23+38)]};
c) (-2).{35-[(-48):(-4)-(-63):(-7)].(-8)};

d) (-3).[(-24):(+3)+(-72):(+9)-(-15):(+3)];

e) [-4.(-9)-5+|-5+10|:(-1)]:(-2);

f) [-3.(-8)-2+|-5+7|:(-2)}:(-7).

11. Să se calculeze:

a) [[23 ∙ (−2 )6 ∙ (−2 )2 ]2 :(−4)8;

b) [(−8)4 ∙ 164 ∙(−4)2 ¿ :(82 )5;

c) [(−81)4 ∙ 273 ∙(−9)2]2 :(−276 )3;

2
d) (−2 )20 ∙ [ 432 ∙ (−2 )2 ] :2132 ;

e) (-2)∙(−2)2 ∙(−2)3 ∙… ∙(−2)100 : 42525.

12. Efectuaţi:

a)[(−2)3 ]101 :(−2)301 +(−1) 457 +(−1)458 +(−1)459;

b) -25:(−2)5 +(−2)6 : (−26 )−12 9 : (−2 9) :(−6)9.

13. Să se compare numerele:

A=(−1)1+(−1)2+(−1)3+ …+(−1)1994 ,

B=(−1)1 ∙(−1)2 ∙(−1)3 ∙… ∙(−1)1994,


2 2 2

C={[(1994 9)9−1 ]9−2 }9−3 .

14. Calculaţi:

a) (2333 + ¿2333 −3 222∨¿ ):(−9)111;

b) |233−322|+|816 −911|+|811 −232|-324 + 416 .

15. Calculaţi:

a)(−1)n +(−1)n+1 +(−1)n +2+(−1)n+3 +(−1)n +4 ;

b)1∙(−1)2+ 2∙(−1)3 +3 ∙(−1)4 +…+99 ∙(−1)100.

16. Efectuaţi:
a) (100-52)∙(100-62 )∙…∙(100-112);

b) (121-62 ¿ ∙ ( 121−72 ) ∙ …∙(121−152)

c)(10000-49 2 ¿ ∙ ( 10000−7 2) ∙ … ∙ ( 10000−1202 ) .

2 x 2 +3 x+ 9
17. Aflaţi xϵ Z pentru care ϵZ .
2 x +3

18. Să se rezolve ecuaţiile în Z :

a) 6 ( x−1 )=30 ;

b) ( x +2 ) ∙ 12=−60 ;

c) 3 ( x−5 ) +8=17;

d) 5 ( x−2 )−11=9 ;

e) 3 ( 2 x −10 )−5 ( x−3 ) +6 ( 3 x−4 ) =−1;

f) 8 ( 7−4 y ) −7 ( 4 y +1 ) =24−5(8 y−1);

g) 7(2 x−5 ¿=−72+5 (7 x−2 )−2 ( 5 x−7 ) ;

h)3(2 x−50)−2 [ ( 3 x+ 4 )−( 4 x−5 ) ] =11−2 ( x−1 )+3 (2 x−3) .

19. Rezolvaţi ecuaţiile în Z :

a) |2 x+3 |=5;

b) |7-|5 x−1||=2;

c) || x−9 |+7|=8;

d) |4 x−5|=|x +6|;

e) |4 x−5|=|x−2|;

f) |x−2|+|2 x −4|+|3 x−6|=0.

20. Să se rezolve inecuaţiile în Z :

a) x−2<3 ;

b) 2 x+3> x−5 ;

c) 4 x+7 < x−2 ;


d) 7 x−3>5 x−9;

e) 10 x+ 3≥ 8 x +5 ;

f) |2 x−1|≤3 ;

g) |x +1|<5 ;

h) |2- x∨≤ 4.

S-ar putea să vă placă și