Sunteți pe pagina 1din 5

1.

In cazul determinarii legii aplicabile capacitatii persoanei fizice a unei persoane


apatride:
        a. Este suficient sa se verifice legea sa nationala
        b. Trebuie sa se determine resedinta obisnuita
        c. Este legea spaniola daca resedinta obisnuita este in Madrid.

    2. Normele care stabilesc legile aplicabile starii civile a persoanei fizice:
        a. Sunt compuse din norme conflictuale cu legatura fixa, dar si cu legaturi
mobile
        b. Sunt doar norme conflictuale cu legatura fixa
        c. Sunt compuse din norme materiale si norme conflictuale cu legaturi complexe
dar si cu legatura fixa.

    3. In 31.12.2016, persoana fizica Xulescu, cetatean elvetian, dobandeste cetatenia


austriaca. Pentru a stabili legea aplicabila capacitatii civile la data 31.12.2015,
trebuie sa se tina cont de:
        a. Statul cu a carui cetatenie are o legatura cel mai strans legata
        b. nationalitatea pe care a dobandit-o prima data.
        c. nationalitatea pe care a dobandit-o cea din urma.

    4. In 04.02.2019 domiciliul persoanei fizice Xulescu jr. cetatean al statului german
si francez, este in Roma, pe strada Vittorio Emanuelle nr. 2. La data de 29.10.2019
datorita unor infractiuni acesta pierde cetatenia franceza. In 01.05.2020 acesta
pleaca in Maroc.

        a. La data 04.06.2020 in vederea aplicarii masuri de ocrotire a persoanei,


instanta germana va lua in considerare legea Marocului.
        b. La data 04.06.2020 legea care va guverna capacitatea civila este cea
Germana
        c. La data 04.04.2019 legea care reglementeaza capacitatea civila este cea a
statului cu care are legaturile cele mai stranse.

    5. Pentru a stabilii legatura de afinitate, intre G.G. Ecali persoana fizica fara
cetatenie cu o alta persoana, M. Acron, cetatean francez:
        a. Pentru a stabilii legatura de afinitate, pentru G.G. Ecali se va lua in
considerare legea determinata de resedinta sa obisnuita.
        b. Pentru a stabili legatura de afinitate pentru M. Acron se va lua in consi   
derare legea determinata de cetatenia acestuia.
        c. Legea aplicabila va fi cea a ultimei cetatenii a lui G.G. Ecali.
   

    6. Pe teritoriul statului roman, in vederea declararii judecatoresti a mortii, a unei


persoane fizice a carei cetatenii nu poate fi stabilita, instanta romana va aplica legea:
        a. Legea Romaniei
        b. Legea Ungariei
        c. Legea Spaniei.
    7. O persoana cetatean Spaniol cu resedinta in Anglia doreste sa i se aplice legea
franceza ca lege nationala pentru a dobandi drepturi sociale in Franta:
        a. Nu poate deroga de la norma care reglementeaza legea nationala deoarece
aceasta este o norma supletiva.
        b. I se va da o derogare astfel incat acestuia sa I se aplice legea franceza.
        c. Derogarea de la normele care reglementeaza starea civila si capacitatea
acestuia nu este posibila, fiind norme imperative si de ordine publica.

    8. Ceteanul francez si cetateanul englez incheie o casatorie pe teritoriul Poloniei.


In vederea stabilirii validitatii actului de casatorie, se va verifica:
        a. Legilor personale ale sotilor
        b. Legea locului incheierii actului de casatorie
        c. Legea stabilita de comun acord de catre soti.

    9. Cetateanul American Donald T. Rump, cu varsta de 19 de ani, incheie un act de


vanzare cumparare cu un cetatean roman prin care se preda celui dintai o masina cu
plata pretului la un termen ulterior. La termenul stabilit pentru plata pretului,
americanul Donald T. Rump, invoca nulitatea relativa a contractului deoarece
conform legii sale nationale, acesta nu are capacitate deplina de exercitiu, aceasta
fiind dobandita doar la 21 de ani si precizeaza faptul ca masina a vandut-o la randul
sau unei alte persoane.
    In acest caz instanta romana va decide:
    a. Admite actiunea formulata de Donald T. Rump si anuleaza actul pentru lipsa
capacitatii.
    b. Respinge actiunea formulata de Donald T. Rump
    c. Se desesizeaza fiindca nu este competenta pentru solutionarea actiunii.

10. Alegeti variantele corecte:


    a. Prin resedinta obisnuita se intelege numai acel loc declarat si inregistrat la
autoritatile competente in baza unor obligatii personale ale cetateanului.
    b. Prin resedinta obisnuita se intelege locuinta principala a cetateanului, pentru
care s-au efectuat procedurile de inregistrare.
    c. Prin resedinta obisnuita se intelege locuinta principala a cetateanului chiar daca
nu a indeplinit formalitatile legale de inregistrare.

    11. Bifaţi afirmaţia corectă:

a.

In Romania, recunoaşterea de drept operează pentru persoanele juridice


străine fără scop lucrativ        

b.
c.
dreptul român reglementează un caz în care legea străină competentă nu se
aplica.

d.
e.

ordinea publică și fraudarea legii sunt situații în care raportul juridic cu    
element de extraneitate este guvernat de legea străină (în     conflictele de
legi)
   

f.

12. Bifaţi afirmaţia corectă:


a. recunoaşterea, în România, a divorţului pe cale unilaterală implică
respectarea cerinţelor
care îl convertesc în divorţ din culpa unuia dintre soţi
b. voinţa persoanei fizice este punct de legătură principal în materia statutului
individual
c. lex causae aplicabilă formei testamentului se determină în funcţie de
autoritatea care îndeplineşte procedura de transmitere a bunurilor moştenite

    13. Bifați afirmația corectă:


a. statutul individual și statutul familial recurg la reședința obișnuită, ca punct
de legătură principal
b. conform legii române, doi cetățeni italieni se pot căsători în România, cu
respectarea numai a condițiilor de formă prevăzute de legea română
    c. legea mai favorabilă este o soluție a conflictului mobil de legi, reglementată în
materia statutului individual și în materia statutului familial

    14. Enunțul „Schimbarea legii naționale a persoanei nu aduce atingere majoratului
dobândit potrivit legii aplicabile la momentul dobândirii”:
    a. reprezintă o situație de aplicare a convenției de alegere a legii aplicabile
capacitatii civile
    b. reprezintă o excepție în materia legii aplicabile ocrotirii majorului
    c. conține puncte de legătură (comune) utilizate la determinarea legii aplicabile
efectelor căsătoriei

    15. resedinta obisnuita este punct de legatura pentru:


    a. Stabilirea legii aplicabile in scopul impunerii unor masuri de ocrotire a majorului.
    b. Pentru a determina statul in care persoana juridica isi are stabilimentul principal
    c. stabilirea de fiecare data a conditiilor de fond ale casatoriei
    16. Modul in care persoana juridica de nationalitate franceza, si organele ei
raspund fata de terti:   
    a. In acest sens se aplica legea romana daca este recunoscuta de statul roman si
activitatea economica este desfasurata pe teritoriul Romaniei
    b. In acest sens se verifica legea nationala a persoanei juridice
    c. Nu reprezinta un caz in care se aplica legea de la sediul persoanei juridice.

    17. Legea nationala:


    a. Se aplica in cazul statutului organic al sucursalei infiintate de catre o persoana
juridica legea tarii pe al carui teritoriu se regaseste sediul real al persoanei juridice.
    b. In cazul filialei deschisa intr-o alta tara, este legea nationala a persoanei juridice
care a infiintat-o.
    c. Carmuieste modificarea actelor constitutive.

    18. Bifaţi afirmaţia corectă:


    a. legea aplicabilă existenţei şi conţinutului drepturilor personalităţii se determină
în funcție de cetățenie și de reședința obișnuită
    b. în materia statutului familial sunt reglementate conflicte mobile de legi
    c. conflictul de legi în timp şi spaţiu are ca soluție alternativă aplicarea legii vechi
sau aplicarea legii noi

    19. Bifaţi afirmaţia corectă:


a. incapacitatea (specială) de a încheia un contract de donaţie este guvernată de
legea naţională a donatorului
b. convenţia de alegere a legii aplicabile divorţului trebuie încheiată în scris, semnată
şi datată de soţi
    c. în conflictele de legi, încălcarea ordinii publice de drept internaţional privat a
forului se invocă pentru motivele expres menţionate de Codul civil

    20. Inceputul si incetarea personalitatii persoanei fizice:


    a. Sunt intotdeauna carmuite de legea resedintei in cazul unui cetatean Spaniol in
cazul in care acesta are legaturi mai stranse cu un anumit stat.
    b. Sunt carmuite potrivit legii nationale ale persoanei fizice, daca prin lege nu se
prevede altfel.
    c. Sunt carmuite de legea statului pe al carui teritoriu sunt bunurile daca este
vorba de o incapacitate de folosinta si actul a fost incheiat pe acelasi teritoriu.

RASPUNSURI:
1. A
2. A
3. B
4.C
5. A,B
6. A
7. C
8. B
9. B
10. B,C
11. ---
12. C
13. B,C
14.C
15. A
16A,B
17.A,C
18.A,B
19. B
20. B, C 

S-ar putea să vă placă și