Sunteți pe pagina 1din 1

GRUPURILE SOCIALE

Definim grupul social ca o pluralitate de indivizi aflati într-o situatie de solidaritate


mai mult sau mai putin accentuatã.

Elementele ce caracterizeazã grupurile sunt:

1. intercunosterea membrilor – cei ce alcãtuiesc grupul se cunosc între ei;

2. interactiunea – desfãsurarea deliberatã a unor actiuni.

Tipologia grupurilor

a) dupã mãrime:
– grupuri mici (familia, un grup de prieteni, colegi de scoalã – ele sunt
alcãtuite, de regulã, din 2-10 membri);
– grupuri medii (clasa de elevi, grupa de studenti – 25-30-40);
– grupuri mari (ajungând pânã la sute de membri – partidele politice);
b) dupã modalitatea de constituire:
– spontane (constituite pentru o perioadã scurtã, determinatã, pentru
atingerea unui scop imediat);
– institutionale;
c) dupã tipul de relatii ce se instituie între membrii grupului:
– formale (în care relatiile sunt oficiale – în cazul grupurilor institutionale);
– informale (caracterizate de relatii neoficiale ca în cazul grupurilor de
prieteni).

d) dupã gradul de organizare: – organizate (având o structurã bine definitã si


mecanisme de decizie colectivã);

Coeziunea este o caracteristicã a grupurilor sociale.