Sunteți pe pagina 1din 6

PLANIFICARE ANUALĂ 201..

Semestrul 1
Grupa: mare (2 – 3 ani)
Ed.: Mihaela Zogorean
SEMESTRUL 1
TIPUL ȘI NR. DE EXEMPLE,.
DATA PROIECT TEMA OBIECTIVE ACTIVITĂȚI / SUGESTII DE REALIZARE A
GENERALE SĂPTĂMÂNA ACTIVITĂȚILOR
01.09 - 12.09 „Să facem - dezvoltarea acomodării alegerea educatoarei (situații specifice)
(2 săpt.) cunoștiință!” copiilor cu mediul creșei
15.09 - 19.09 „Uite ce pot evaluare inițială Fisa de evaluare a dezvoltării copilului
(1 săpt.) face!”
joc – 12 activ. ex: „De-a doctorul”, „Baia păpușii”,
„Micii bucătari” etc.
22.09 -03.10 „Singurel eu mă - formarea / dezvoltarea de Jocuri de masă , dstractive etc.
(2 săpt.) descurc!” deprinderi de igienă și A.M.M. – 6 activ. Cantecele cu miscare:
autoservire ”Trenuletul” (catre baie), etc.
A.C.C. –6 activ. Imagini (planse), poezii
“Batistuta”…,povestea educ.
A.A.I. – 2 activ. Fișe de colorat
Joc – 4 activ Să-și aștepte rândul, să recunoască colegii,
„Învăț să mă - formarea / dezvoltarea de etc.
06.10 -10.10 port frumos deprinderi de politețe: A.C. – 2 activ. „Deschide urechea bine!”
(1 săpt.) și salut -salutul A.A.I. – 2 activ Fișe de colorat
politicos!” -cuvinte magice (Te rog,
A.M.M. – 3 activ. Cântece: „Un copil politicos!”...
Multumesc, Scuze)
A.C.C. – 4 activ. Poezii, vizionare P.P.T. etc
OBIECTIVE TIPUL ȘI NR. DE EXEMPLE,
DATA PROIECT TEMA GENERALE ACTIVITĂȚI / SUGESTII DE REALIZARE A
SĂPTĂMÂNĂ ACTIVITĂȚILOR
A.A.I – 4 activ. dactilopictură, lipire .
13.10-24.10 „Ploaie de frunze - sensibilizarea pentru A.C. – 6 activ. observare: fruze, castane, flori
(2 săpt.) ruginii” fenomene și aspecte A.C.C. –8 activ. poezii, planșe, povestea educatoarei
caracteristice anotimpului A.M.M. – 6 activ. cântece cu mișcare și mesaj
JOC – 6 activ. confecționare de jucării (din castane,etc.)
A.A.I – 6 activ. colorare, lipire, dactilopictură
27.10 -14.11 „A venit - identificarea de fructe și A.C. – 9 activ. salată de fructe, joc de masă, joc tip loto,
(3 săpt.) toamna!” „Cãmara toamnei” legume specifice notimpului modelaj, plastelină
toamna A.C.C – 12 activ. poezii, planșe, povestea educatoarei
A.M.M. –9 activ. vizionare P.P.T.: „Legume vesele”,
cântecele.
JOC –12 activ. diverse
„Ce ne-a Fișe de colorat,
17.11 -21.11 povestit toamna?” evaluare continuă pictatură, modelaj.
(1 săpt.) jocuri .
povestire după imagini, poezii
câantecele cu mișcare.
OBIECTIVE TIPUL SI NR. DE EXEMPLE.
DATA PROIECT TEMA GENERALE ACTIVITATI / SUGESTII DE REALIZARE A
SAPTAMANA ACTIVITATILOR
Joc – 12 activ. diverse
A.M.M. – 6 activ. cântece de iarnă. Audiții: colinde pentru
24.11- 05.12 „Bunul, Moșul - sensibilizare pentru copii
(2 săpt.) „Clinchet de Nicolae…..!” sărbatori, tradiții A.C.C. –8 activ. vizionare de desene animate cu
clopoței!” Moșu’, povești, poezii.
A.A.I. – 4 activ. felicitări, colaje
A.C. – 4 activ. povestea educatoarei: „Bbunul, moșul
Nicolae”
activitate
08.12-19.12 „Uite vine - sensibilizare pentru emoții, extradidactică carnaval, serbare, teatru interactiv…etc.
(2 săpt.) Moș Crăciun!” gen, bucurie evaluare continuă
- manifestarea emoțiilor
pozitive.

VACANȚA DE CRĂCIUN

SEMESTRUL 2
TIPUL ȘI NR. DE EXEMPLE /
DATA PROIECT TEMA OBIECTIVE ACTIVITĂȚI / SUGESTII DE REALIZARE A
GENERALE SĂPTĂMÂNA ACTIVITĂȚILOR
05.01-09.01 Joc – 12 activ. dans: „Valsul fulgilor de nea”
(1 săpt.) Iarna jetoane, cuburi etc.
- stimularea
A.M.M. – 6 activ. cântece: „Săniuța”, „Omul de zăpadă”
curiozităţii pentru
Jocul copiilor,
iarna investigarea mediului
„Iarna de vis” A.C. - 4 activ. numărăm împreună obiecte/jucării
12.01 -23.01 înconjurător, exersarea
din mediul apropiat (nu mai mult de 3)
(2 săpt.) spiritului de observaţie
A.C.C. - 4 activ. lectură după imagini.
memorare poezii de iarnă
A.A.I. – 6 activ. dactilopictură, modelaj
Joc – 12 activ. alegerea educatoarei
- dezvoltarea abilității de a
A.C. –4 activ. efectuarea de puzzle, joc de construcții cu
asculta și de a întelege ce i
imagini din povești, cuburi
se spune
26.01- 13.02 „O lume de „Povești la - transmiterea de mesaje vizionări împreuna de C.D.-uri cu povești
(3 săpt) poveste!” gura sobei” simple A.M.M. – 6 activ. scurte, cântece pentru copii etc.
- dezvoltarea reacționării la
mesaje simple A.C.C. –12 activ. „citirea” de cărți care au câte un refren care
- dezvoltarea limbajului activ se repetă, cuvinte care rimează
și pasiv A.A.I. –6 activ. utilizarea instrumentelor de scris,
pe măsura posibilității fiecărui copil

DATA PROIECT TEMA OBIECTIVE TIPUL ȘI NR. DE EXEMPLE /


GENERALE ACTIVITĂȚI / SUGESTII DE REALIZARE A
SĂPTĂMÂNA ACTIVITĂȚILOR

16.02- 20.02 „Cărticele mici, Evaluare „Poveștile - minunata lume a copilăriei!”


(1 săpt.) pentru pici”. continuă consolidare cunoștințe
23.02-06.03 „Vine, „Mărtișorul - - dezvoltarea capacității de A.A.I. – 6 activ. alegerea educatoarei, cu tematica propusă!
(2 săpt.) vine primăvara!” Ziua mamei!” exprimare a emoțiilor A.C.C.- 6 activ.
A.M.M. – 6 activ.
- dezvoltarea înțelegerii Joc – 12 activ. „De-a familia”, „De-a mama”, „Căsuța
noțunilor spațiale simple ca: păpușii”,„Iepurașii”,
„aici-acolo”, „sus- jos”. exersarea noțiunilor de „sus- jos”.
09.03-03.04 - formarea capacității de a A.C. –6 activ. jetoane, Incastro, „Recunoaște
(4 săpt.) „A venit un face diferența„tu- eu”. culoarea”
iepuraș!” - formarea / dezvoltarea A.A.I. – 6 activ. „Iepurași din plastelină”,
capacității de a sorta obiecte vopsim ouă, felicitări,…
/ jucării după mărime, A.C.C.- 6 activ. planșe, cărți, poezii.
culoare… A.M.M. – 6 activ. cântec cu mișcare și mesaj.
- dezvoltarea capacității de a
recunoaște obiecte /
animale / plante.
- formarea capacității de a
memora poezii.

06.04–10.04 „Sărbatori - formarea / dezvoltarea activitate șezătoare, serbare,


(1săpt.) Pascale!” capacității de exprimare a extradidactică teatru interactiv…etc.
emoțiilor
evaluare continuă

- formarea capacității de a Joc -12 activ. alegerea educatoarei „Puii la cloșcă!”


13.04-01.05 „Iubesc „Au fost și executa sărituri pe ambele A.A.I. – 6 activ. dactilopictură, modelaj, fișe de lucru
(3 săpt.) animalele!” sunt lângă noi!” picioare. A.C.C.- 6 activ. vizionare de P.P.T.-uri, povești, poezii
- formarea capacității de a A.C. –6 activ. Recunoașterea animalului din imagini
A.M.M. – 6 activ. cântece cu mișcare și mesaj

împinge sau de a trage un


obiect ușor / o jucărie.
04.05-08.05 evaluare continuă consolidare cunoștințe
(1 săpt.)
- cunoșterea aspectelor Joc -12 activ. diverse
„Vară, caracteristice anotimpului, a A.A.I. –4 activ. dactilopictură, lipire
„Zile însorite” te așteptăm să vii florilor, a insectelor. A.C.C.- 6 activ. poezii, planșe, povestea educatoarei
11.05-29.05 cu alai de bucurii!” - participarea la activitățile A.M.M. – 6 activ. cântece cu mișcare și mesaj
(3 săpt.) de grup. A.C. –6 activ. puzzle, jocuri de construcții, Lego,
- formarea / dezvoltarea cuburi
capacității de a comunica pe
baza observațiilor făcute.
„1 Iunie - zi de - formarea / dezvoltarea activitate
01.05-05.05 sărbătoare!” capacității de exprimare a extradidactică sărbătorirea aniversaților
(1 săpt.) emoțiilor evaluare continuă
„Pornim în Sa cunoasca A.C.-4 activ. planșe, discuții libere
08.06-19.06 călătorie!” mijloace de transport Joc- 8 activ. joc simbolic și de rol; „De-a șoferii!”…etc.
(2 săpt) terestre , in aer, apa.
A.C.C.- 6 activ. fișe de colorat, pictat.
A.M.M. – 4 activ D.V.D.-uri cu muzică și imagini.
22.06-26.06 „Voi fi copil la evaluare finală fișă de evaluare a dezvoltării
(1 săpt) grădiniță!” copilului

26.06 – 31.07 ACTIVITĂȚI LIBERE -ACTIVITĂȚI ÎN AER LIBER

S-ar putea să vă placă și