Sunteți pe pagina 1din 24

{100}{300}Extras cu SubRip 1.17 �i Verificat de CdinT|cdint@hotmail.

com
{301}{420}I deliver perfection...|and don't brag about it! :D
{1557}{1681}NA�UL STRESAT
{2035}{2070}De unde �tia de bani?
{2076}{2123}�i de unde �tia|c� Tony Cisco e mort?
{2129}{2185}Noi am aflat azi-diminea��.
{2191}{2262}- Nu �tiu.|- A fost Peezee! Sigur!
{2268}{2340}Te ur�te!
{2343}{2423}- Nu �tiu.|- Ce e a�a de greu de �n�eles?
{2429}{2499}Ai zis c� Peezee e un mameluc|�i c� nu putem avea �ncredere �n el.
{2505}{2570}Dintr-o dat�, te-a apucat|dragostea pentru el.
{2576}{2650}- Nu cred c� era el.|- Bine.
{2656}{2767}Dac� n-a fost Peezee, atunci cine?|Spune-mi!
{2821}{2929}Cred c� tu ai fost, Ducks.
{2947}{3026}Glume�ti!
{3038}{3098}Caesar?|M� cuno�ti!
{3104}{3187}Ce fel de idiot trebuie s� fiu,|ca s� �ncerc a�a ceva.
{3193}{3261}- Un idiot mort.|- Haide, Caesar!
{3267}{3337}Caesar!
{3808}{3926}- E un gunoi. Schimb� canalul.|- Bine, Paul.
{3928}{3972}Nu!
{3978}{4059}Ce faci, boule?
{4115}{4235}�mi pare r�u, dle Vitti.|N-am vrut s� v� jignesc.
{4343}{4373}- Las�...|- Pro�tii.
{4379}{4409}S� se uite la ce vor ei.|M� duc la culcare.
{4415}{4452}- Noapte bun�, Paul.|- Noapte bun�.
{4458}{4533}- La ce vre�i s� v� uita�i?|- La "Little Caesar"!
{4539}{4615}Bine!
{4663}{4730}- Earl, ce faci?|- M-au transferat.
{4736}{4788}- Ai cerut tu transferul?|- Nu.
{4794}{4842}- Ce e?|- Nu �tiu?
{4848}{4901}�i mul�umesc c� ai avut|grij� de mine, Paul.
{4907}{4996}- Mai vorbim.|- Sigur!
{5978}{6092}Isaac Sobel a fost un om cu o credin��|de fier �i cinstit p�n� la
cap�t.
{6098}{6223}Un patriarh, �ntr-un sens biblic,|al integrit�ii �i convingerilor.
{6229}{6344}Un om credincios, curajos,|spiritual �i plin de umor.
{6350}{6416}O st�nc� �i un copac...
{6422}{6515}Un prieten bun,|care ne va lipsi.
{6524}{6674}�l chem pe fiul lui, dr. Ben Sobel,|care vrea s� ne spun� ceva.
{6911}{6979}Nu-mi e u�or s� vorbesc despre tata.
{6985}{7067}Simt c� vorbesc despre doi oameni.
{7073}{7148}Unul, este Isaac Sobel,|omul public.
{7154}{7320}Psihoterapeut eminent �i autor|cunoscut de milioane de oameni.
{7326}{7388}Cel de-al doilea|este omul din particular.
{7394}{7443}Tat�l meu.
{7449}{7519}Tata.
{7520}{7575}Pentru cei care �l cuno�teau bine,
{7581}{7670}�i care ne cuno�teau familia,|nu trebuie s� v� mai spun.
{7676}{7733}Era un dobitoc psihotic|�i obsedat!
{7739}{7812}Un nenorocit arogant|�i plin de sine!
{7818}{7933}A� vrea s� mai fii �n via��, ca s�|te omor eu! S� putreze�ti �n iad!
{7962}{8105}�l chem pe fiul lui, dr. Ben Sobel,|care vrea s� ne spun� ceva.
{8174}{8267}Cine a venit|cu telefonul mobil aici?
{8273}{8392}E al t�u.|R�spunde, p�n� nu observ� ceilal�i.
{8392}{8452}- Alo?|- Ghici cine e, prostule!
{8458}{8501}- Trebuie s� vorbesc.|- Ce?
{8507}{8558}�mi pare r�u, e al meu.|Trebuie s� vorbesc.
{8564}{8613}- Da?|- �i-am l�sat trei mesaje.
{8619}{8665}- Nu m� mai suni?|- Nu e un moment potrivit.
{8671}{8748}Nu e momentul potrivit?|S�-�i spun ceva. Sunt �n iad!
{8754}{8830}- Nu e momentul potrivit?|- E chiar nepotrivit. A murit tata.
{8836}{8864}Termin�.
{8870}{8925}- Trebuie s� �nchid.|- Nu �mi �nchide!
{8931}{9013}- Mai sun�-m�!|- Vor s� m� omoare.
{9481}{9553}Fredo!|Da, tu. Guido!
{9559}{9673}Vino �ncoace.|Vreau s�-�i ar�t ceva.
{9673}{9735}E�ti mort!
{9806}{9892}Revolt� �n cantin�!
{10894}{10985}- Mul�umesc, Lorenzo.|- Mul�umesc.
{11054}{11083}Nu-mi vine s� cred c� e mort!
{11089}{11152}Nu pot s� cred c� ai spus a�a ceva!|Ai spus c� era rece �i retras!
{11158}{11245}- Trebuia s� le spui tuturor?|- De ce n-ai luat sicriul la pumni?
{11251}{11319}Cred c� am s�rit pu�in calul.
{11325}{11428}Sunt �n doliu. E o pierdere grea.|Doliul e un proces...
{11434}{11460}Bun� ziua!
{11466}{11512}Ne cerem scuze.|Ne-a dat drumul servitoarea.
{11518}{11568}Eu sunt agentul Miller.|Ea e agentul special Cerrone.
{11574}{11654}Biroul Federal de Investiga�ii.|Vrem s� v� punem c�teva �ntreb�ri.
{11660}{11737}V� pot �ntreba despre ce e vorba?|Ne �ntoarcem de la o �nmorm�ntare.
{11743}{11865}�tim c� e o perioad� dificil�.|Nu dureaz� mult.
{11865}{11956}Sigur...|Sta�i jos.
{11956}{12058}- Ne pare r�u pentru tat�l dv.|- Mul�umesc mult.
{12068}{12166}�mi e foarte greu.|�mi va lipsi.
{12201}{12312}Aveam probleme, ca �n orice|rela�ie dintre tat� �i fiu...
{12318}{12388}- Nu era un om prea cald...|- Ben!
{12394}{12454}O dat� e de ajuns.
{12460}{12567}Nu... Spuneam c�...|Chiar �i a�a a fost un...
{12573}{12642}Minunate picioare...|Om!
{12648}{12747}Dr. Sobel, a�i primit un telefon|de la Paul Vitti.
{12753}{12810}De ce spune�i|c� m-a sunat Paul Vitti?
{12816}{12885}Pentru c� monitoriz�m toate|telefoanele date de la Sing Sing.
{12891}{12929}Atunci, da.
{12935}{12988}- El era la telefon?|- Da.
{12994}{13077}- De ce nu mi-ai spus?|- �i mai spui c� al�ii tac.
{13083}{13140}- Michael!|- Ei i-ai spus din prima.
{13146}{13208}Ea e la FBI.|Trebuie s� �tie toate astea.
{13214}{13276}Bine... Iar eu nu am nevoie|s� �tiu chestiile astea.
{13282}{13329}- N-am spus asta.|- Nu-i spune lui Laura.
{13335}{13434}- Nu poate face fa�� unui telefon!|- Am spus eu asta?
{13440}{13493}- Vre�i s� v� l�s�m pu�in?|- Nu. E bine.
{13499}{13562}Da, fenomenal!|M� duc �n buc�t�rie.
{13568}{13676}Un sfat,|ca de la o profesionist� la alta.
{13682}{13758}Costum cu pantaloni!
{13839}{13922}E �n doliu.|E un proces...
{13928}{13962}Vitti?
{13968}{14071}Am fost implica�i �n activit�i legate|de crima organizat�, acum c�iva
ani.
{14077}{14170}Adic�... Eu nu eram implicat.|El era.
{14176}{14341}Eu �l tratam la vremea respectiv�.|Ni�te oameni au �ncercat s� ne
omoare.
{14347}{14389}N-a fost mare lucru.
{14395}{14456}La pu�in timp dup� ce a�i vorbit,|a suferit o c�dere.
{14462}{14519}Serios? Ce c�dere?
{14525}{14616}Ar fi bine s� vede�i singur.
{14916}{15009}�i dau Torazin�.|300 mg de dou� ori pe zi.
{15015}{15151}- V�d c� l-a calmat.|- Cu at�ta ai calma Orientul Mijlociu.
{15172}{15211}�i c�nt� muzica|din "Poveste din Cartierul de Vest"?
{15217}{15243}Da.
{15249}{15319}"Tonight", "Maria",|"Scena balconului"...
{15325}{15441}Spune-i s� c�nte scena|"Ofi�erului Krupke". E bun�.
{15613}{15659}- Paul!|- Maria?
{15665}{15778}- Paul, sunt eu. Dr. Sobel.|- Maria?
{15792}{15863}Tony?
{15895}{15968}Maria!
{15974}{16089}Doamne! Ce bine c� ai venit!|Scoate-m� de aici!
{16095}{16144}- �mi promi�i?|- Da. �i promit.
{16150}{16250}- Te adoro.|- Te adoro...
{16318}{16428}A�a face. C�nt� ce c�nt�,|dup� care devine catatonic.
{16434}{16484}I-ai f�cut testele neurologice?
{16490}{16581}Da. Nu are tumori, nici un semn|de atacuri sau de crize...
{16587}{16735}Paul, dac� te prefaci,|�mi voi da seama.
{16833}{16933}C�nd eram rezident,|ne jucam cu catatonicii.
{17170}{17224}Nu cred c� se preface.|Nu e �ndeajuns de de�tept.
{17230}{17376}Pe strad�, e tare. Dar are un Ql|pu�in mai mare dec�t al unui papuc.
{17434}{17558}Dac� e �ntr-adev�r catatonic,
{17564}{17657}dac� �l �n�ep cu acul �sta...|E solu�ie salin�, nu?
{17663}{17694}Da...
{17700}{17800}Atunci, n-o s� simt� nimic, nu?
{17905}{17966}Sigur doare.
{17972}{18011}Nici un fel de reac�ie.
{18017}{18085}C�nd �i revine,|vreau s�-i fac teste neuropsihologice.
{18091}{18158}Sigur.
{18254}{18330}Paul, �i voi face ni�te teste,|pentru a evalua starea ta mental�.
{18336}{18364}- Da.|- Bine?
{18370}{18460}�mi dai consim��m�ntul|s� fac publice rezultatele testelor?
{18466}{18574}Mama e sup�rat� pe mine|fiindc� am f�cut caca pe covor.
{18575}{18667}- Voi considera c� e�ti de acord.|- Bine.
{18675}{18798}Paul, am zece cartoane.|Fiecare are c�te un desen pe el.
{18806}{18918}Uite primul carton.|Uit�-te la el �i spune-mi ce vezi.
{18924}{18974}V�d un liliac.
{18980}{19057}Un liliac... Nu. O nev�stuic�.
{19063}{19128}- Un liliac sau o nev�stuic�?|- Da.
{19134}{19196}Lilistuic�!
{19202}{19278}Mai vezi �i altceva?
{19290}{19372}O fofoloanc� din�oas�.
{19384}{19473}- O "fofoloanc� din�oas�"?|- Da.
{19479}{19550}Cartonul urm�tor.
{19825}{19945}Excelent, Paul.|O or� �i 12 minute.
{19946}{20023}Paul, uit�-te la poza asta|�i spune-mi ce se �nt�mpl�.
{20029}{20085}E un tip de treab�, muncitor...
{20091}{20176}Vine acas� �i �i vede nevasta|�n pat cu un pitic.
{20182}{20247}�i-o tr�gea cu el,|c�nd nu era �n ora�.
{20253}{20305}Face sex...
{20311}{20386}Cu un pitic!
{20407}{20444}Foarte bine.
{20450}{20552}Nu conteaz� ce crede poli�ia.|Pe noi ne sus�ine Washingtonul.
{20558}{20634}- Dle Chapin?|- Intr�.
{20640}{20729}- Bun� ziua, sunt dr. Ben Sobel.|- Salut. Mul�umesc c� ai venit.
{20735}{20820}- Cu pl�cere.|- Ce ai aflat?
{20852}{20971}Simptomele �i rezultatele testelor|indic� tulburare psihotic�
temporar�.
{20977}{21032}Dac� persist�, o tulburare schizoid�.
{21038}{21125}Dr. Kassam, psihiatrul de la Sing Sing|e de acord cu diagnosticul.
{21131}{21256}- Deci e nebun.|- Nu. De fapt, nu permanent.
{21287}{21367}La anumi�i oameni, expunerea|prelungit� la o situa�ii stresante,
{21373}{21505}de exemplu, solda�ii �n lupt�,|victimele dezastrelor sau ostaticii,
{21511}{21584}poate induce|o stare psihotic� temporar�.
{21590}{21672}- C�t de temporar�?|- O zi, o s�pt�m�n�... O lun�.
{21678}{21749}Dac� factorii stresan�i|sunt elimina�i.
{21755}{21829}Adic� nu se va face bine,|dac� e �nchis.
{21835}{21887}Ar putea ajunge chiar mai r�u.
{21893}{21950}Acum, crede c� cineva|vrea s�-l omoare.
{21956}{22038}Starea lui se poate deteriora|p�n� la o schizofrenie permanent�.
{22044}{22130}�n patru s�pt�m�ni, apare �n fa�a|comisiei de eliberare condi�ionat�.
{22136}{22195}�l vor elibera?
{22201}{22276}Da, sunt sigur c� vor elibera|un mafiot de v�rf,
{22282}{22340}care mai e �i nebun de legat.
{22346}{22450}De ce nu-l trimit �ntr-un centru,|unde poate fi tratat adecvat?
{22456}{22498}Am mai lucrat cu el.
{22504}{22629}Nu cred c� e periculos �i chiar|�ncearc� s� se reabiliteze.
{22685}{22724}Bine.
{22730}{22797}Uite cum voi face.
{22803}{22894}- �l eliberez �n custodia ta.|- A mea?
{22900}{22972}Nu! Nu pot!
{22978}{23070}Dle Chapin, v� mul�umesc,|dar nu e o perioad� bun�.
{23076}{23127}- Tata tocmai a murit.|- �mi pare r�u.
{23133}{23239}Sunt �n doliu... E un proces.|Am o umfl�tur� �n g�t...
{23245}{23325}�i, dintr-o dat�,|am arsuri c�nd urinez.
{23331}{23416}- Am p�it �i eu a�a.|- �i redecor�m. E un co�mar.
{23422}{23468}- Vrei s� moar� �n �nchisoare?|- Nu!
{23474}{23540}- Vrei s�-l vezi �ntr-un balamuc?|- Sigur c� nu.
{23546}{23588}- Atunci, e al t�u.|- Nu �n�elege�i.
{23594}{23668}I-am spus fiului meu c� nu poate avea|un c�ine. Eu vin acas� cu Paul
Vitti?
{23674}{23725}Voi vorbi cu|departamentul penitenciarelor.
{23731}{23797}Vei deveni temporar|o institu�ie federal�.
{23803}{23858}Nu pot fi o institu�ie.|Lucrez �n suburbii.
{23864}{23916}M� ocup de mame neurotice|�i de ��rani alcoolici.
{23922}{23996}Ai 30 de zile s�-l faci apt|pentru comisia de eliberare.
{24002}{24072}S�n�tos, treaz �i angajat.
{24078}{24135}Te avertizez. Dac� o d� �n bar�...
{24141}{24228}Dac� fuge sau aflu c� a fost o|�nscenare, ca s�-l eliberez,
{24234}{24353}tu vei fi singurul vinovat|�i vei pl�ti scump.
{24359}{24456}�i se va suspenda licen�a|�i vei fi judecat conform legilor.
{24462}{24516}E clar?
{24522}{24558}Da.
{24564}{24631}�l vrei sau nu?
{24707}{24729}Da.
{24735}{24830}Bun� alegere.|Mai vorbim.
{24860}{24958}- Tony!|- Salut! Ce mai faci?
{24966}{25054}Doctore, semneaz� aici.
{25072}{25164}Bine, mul�umesc mult.
{25433}{25532}Boul dracului! Eu �i spun c� vor|s� m� omoare, iar tu �mi �nchizi?
{25538}{25633}- �tiam eu! Te-ai pref�cut!|- Ce-a fost cu acul �la?
{25639}{25719}- Te-ai folosit de mine ca s� ie�i.|- Mult �i-a trebuit!
{25725}{25774}Am c�ntat "Poveste din Cartierul|de Vest" trei zile!
{25780}{25830}Sunt pe jum�tate poponar.|Ce mama dracului ai f�cut?
{25836}{25863}Eram la o �nmorm�ntare.
{25869}{25920}�i ce leg�tur� are cu faptul|c� cineva voia s� m� omoare?
{25926}{25948}E�ti doctorul meu!
{25954}{25992}- A murit tata!|- �i?
{25998}{26094}Numai despre tine e vorba.|A murit. Revino-�i! A�a e via�a!
{26100}{26143}Tu auzi ce spui?
{26149}{26200}Bine, �mi pare r�u|pentru pierderea suferit�. Bine?
{26206}{26243}Da, v�d ce mi�cat e�ti.
{26249}{26321}- Cine vrea s� te omoare?|- Spune-mi tu!
{26327}{26395}Pot fi oamenii mei, poate fi familia|Rigazzi, Lou "Cheia"...
{26401}{26447}Lou "Cheia"?|De ce cheie?
{26453}{26518}E maniac! l-a sucit g�tul unuia.
{26524}{26600}- De tot?|- Da. Complet.
{26606}{26680}FBI-ul e c�lare pe ei.|Familiile se lupt� �ntre ele.
{26686}{26763}Parc� ar fi c�derea Imperiului Roman.|Al treilea R�zboi Mondial.
{26769}{26796}�i ce leg�tur� are asta cu tine?
{26802}{26878}�tiau c� voi ie�i.|Nu vor s� m� vad� de nici o parte.
{26884}{26977}De ce nu le-ai spus c� te-ai retras|�i c� iei via�a de la cap�t?
{26983}{27061}Ce chestie de�teapt�!|Cum de nu m-am g�ndit �i eu?
{27067}{27128}Poate mi-ar fi organizat o petrecere|�i mi-ar fi dat un ceas aurit.
{27134}{27271}Glume�ti?|Nimeni nu se bucur� c� m-am retras.
{27581}{27644}- �i iei lucrurile?|- Las�-le acolo. Vine Jelly s� m� ia.
{27650}{27713}Paul, nu cred c� �n�elegi.|E�ti �n custodia mea.
{27719}{27792}Stai aici. Terapie zilnic.|Nu pleci f�r� permisiunea mea.
{27798}{27913}- Glume�ti!|- Intri sau dau un telefon?
{27947}{28043}Ce via�� frumoas�!|Ia-mi lucrurile.
{28069}{28168}Chiar crede�i c� e nebun?|Nu vre�i �i opinia altcuiva?
{28174}{28245}Dac� el crede c� eu cred c� e nebun,|e mai nebun dec�t �l cred eu.
{28251}{28305}La �nchisoare nu ne e folositor.
{28311}{28399}Pe str�zi, Vitti �nc� mai are puterea|de a fi o amenin�are pentru
familii.
{28405}{28454}E ca �i cum am turna gaz pe foc.
{28460}{28510}Asta, dac� se �ntoarce|la via�a de dinainte.
{28516}{28561}Oamenii ca Paul Vitti nu se schimb�.
{28567}{28627}E o pacoste pentru societate|de la 12 ani.
{28633}{28732}- Nu �tie dec�t s� fie un criminal.|- Se va �ntoarce.
{28738}{28859}Nu trebuie dec�t s� st�m lini�ti�i|�i s� adun�m ce r�m�ne.
{28865}{28918}Trebuie s�-l urm�rim pe Vitti.
{28924}{29009}Cum ai putut s�-l aduci|pe mafiotul �la aici?
{29015}{29074}�n casa mea,|m�n�nc� din farfuriile mele.
{29080}{29131}Nu am avut de ales.
{29137}{29192}E o lege nou� c� trebuie|s� aduci gangsteri acas�?
{29198}{29262}E �n custodia mea.|Sunt temporar o institu�ie federal�.
{29268}{29365}- De ce nu s-a dus acas�?|- Familia lui e �n Ohio.
{29371}{29425}Da, toat� lumea se duce �n Ohio,|�n afar� de mine.
{29431}{29498}- Vrei s� te duci �n Ohio?|- Nu e... Taci!
{29504}{29567}Via�a lui e �n pericol.|Nu voia s�-�i implice familia.
{29573}{29645}Ce frumos! Dar pe a noastr�|o poate pune �n pericol?
{29651}{29731}�tiu c� nu e pl�cut,|dar nici eu nu voiam s� vin�.
{29737}{29838}Tu nu l-ai vrut,|eu nu l-am vrut, dar uite-l!
{29844}{29881}Uite-l!
{29887}{29941}Bun�!
{29947}{29968}Cafea?
{29974}{30021}- Poftim?|- A spus cineva ceva de o cafea.
{30027}{30099}Da. Tu. Tu voiai.
{30105}{30189}�i? De ce �nt�rzii?
{30191}{30273}Ben, f�-i o cafea prietenului t�u.|M� duc s� fac o baie.
{30279}{30348}Poate m� �nec.
{30387}{30453}Iart-o. De obicei, e o gazd� minunat�.
{30459}{30555}Dar e �n doliu.|E un proces...
{30566}{30664}Doctore, ascult�. Vine o prieten�|pe la mine. S� nu pari surprins.
{30670}{30766}Ce fel de prieten�? Dac� e "Cheia",|"Cle�tele" sau alt� unealt�...
{30772}{30821}Nu. E ceva personal.
{30827}{30875}Nu st� mult, nu?
{30881}{30918}C�t de mult te �ine sub papuc?
{30924}{30980}Nu... N-are nici o leg�tur� cu Laura.
{30986}{31034}Tocmai am auzit-o �ip�nd la tine.|Ce tot spui?
{31040}{31127}Aveam o ne�n�elegere. Dar conflictele|minore sunt normale �ntr-o
c�snicie.
{31133}{31157}- Sau...|- Sau ce?
{31163}{31213}- E�ti sub papuc!|- Paul, nu sunt...
{31219}{31323}C�nd e gata cafeaua, sunt sus.|Noapte bun�, Papucel!
{31754}{31825}40 de minute!
{31831}{31934}- C�t �i mai la�i s� continue?|- Eu? C�t mai poate s� continue?
{31940}{32064}�n cinci minute m� duc la ei,|sau sun la Cartea Recordurilor.
{32182}{32299}Mai las�-m�!|Se preface!
{32311}{32342}Poftim?
{32348}{32414}Nimeni nu face a�a.
{32551}{32620}Haide, nimeni nu face a�a.
{32626}{32723}- Nu �tiu.|- Nu �tii?
{32830}{32856}- Paul?|- Da.
{32862}{32911}- Trebuie s� vorbim.|- Acum?
{32917}{33001}- Nu mai po�i a�tepta?|- Acum!
{33074}{33166}- Da.|- Am un fiu de 17 ani.
{33204}{33227}O �ntreb.
{33233}{33295}Nu la asta m� refeream.|Trebuie s� vorbim.
{33301}{33376}Am pu�in� treab�.|Nu vezi?
{33382}{33426}Paul! Acum!
{33432}{33554}Doamn�, �n casa mea|nu se fumeaz�, mul�umesc.
{33588}{33654}Paul, ce faci?
{33660}{33709}�mi v�d de treab�,|ceea ce ar trebui s� faci �i tu.
{33715}{33779}�mi e greu, cu "Monologurile vaginale",|�n camera de oaspe�i.
{33785}{33832}Am stat doi ani �i jum�tate �nchis.
{33838}{33878}- Ce vrei s� fac?|- Du-te la un hotel.
{33884}{33962}Asta voiam, dar mi-ai spus c�|ori stau aici, ori la Sing Sing.
{33968}{34049}Nu vreau s� te pedepsesc,|dar am r�spunderile mele.
{34055}{34147}M-am g�ndit c� �i-ar pl�cea|o mas� cald�.
{34153}{34243}Da, la asta m-am g�ndit|timp de 850 de nop�i.
{34249}{34318}La m�ncarea cald�.|Ton!
{34324}{34357}- Bine, Paul.|- Doctore?
{34363}{34440}- Fata trebuie s� plece.|- Fata? Cred c� e�ti gelos.
{34446}{34513}Da, sunt foarte...|De ce a� fi gelos?
{34519}{34563}Din camera ta n-am auzit nimic.
{34569}{34645}Nu consider�m c� e nevoie|s� trezim vecinii c�nd facem sex.
{34651}{34715}Dac� e�ti atent,|poate n-o treze�ti nici pe so�ia ta.
{34721}{34796}Paul, nu e amuzant.
{34796}{34823}Ce e asta?
{34829}{34907}I-am spus s� �nceap� f�r� mine,|dac� nu m� �ntorc �n 2 minute.
{34913}{35030}- Nu e un �nceput bun.|- Pentru mine era, dar ai venit tu.
{35177}{35228}- Poftim, m�tu�� Esther.|- Mul�umesc.
{35234}{35294}�mi pare r�u c� a trebuit|s� te trimitem la un hotel.
{35300}{35433}Ne-ar fi pl�cut s� stai la noi,|dar avem un musafir nea�teptat.
{35439}{35494}Tat�l lui avea �ntotdeauna|loc pentru noi.
{35500}{35537}- Nu vorbi a�a cu mine!|- Gura!
{35543}{35597}Du-te dracului!|Plec!
{35603}{35645}Pleac� dracului de aici!
{35651}{35746}Nebuna dracului!|Pleac� �n gura m�-tii!
{35752}{35883}Du-te �napoi la Hoboken,|t�mpito!
{35907}{35938}Salutare!
{35944}{36014}M�ncare...
{36037}{36064}Paul?
{36070}{36121}- Ce faci, Paul?|- Salut, doctore.
{36127}{36215}C�utam ceva de m�ncare.|Asta e tot ce ai?
{36221}{36306}Pe cine trebuie s� c�l�re�ti,|ca s� prime�ti ni�te �unc�?
{36312}{36375}Sper c� nu pe tine.
{36381}{36466}E nou �n ora�. Hai �n biroul meu.|�i preg�tesc ceva.
{36472}{36566}- Ce e acolo?|- Mergem s� discut�m pu�in.
{36570}{36661}Doctore, ce are familia ta?|Cam exagereaz�.
{36667}{36740}�tiu. N-ai f�cut dec�t s� le ar�i|organele genitale.
{36746}{36853}Dup� cum arat�, tipele alea|n-au mai v�zut c�rn�ciori de mult.
{36859}{36893}- Le face bine.|- Serios?
{36899}{36978}C�nd o trezesc paramedicii|pe m�tu�a Golda, o s-o �ntreb. Bine?
{36984}{37056}Stai jos.
{37160}{37247}Paul, vrei s�...
{37262}{37354}Cred c� �i-am v�zut|destul c�rn�ciorul. Mul�umesc.
{37360}{37423}Ce ai de g�nd s� faci, Paul?
{37429}{37500}Voi afla cine vrea s� m� omoare.|Sunt o �int�.
{37506}{37583}Ar putea trage|prin fereastr� chiar acum.
{37589}{37700}- Trebuie s� m� ocup de asta.|- �n�eleg c� e o prioritate.
{37706}{37784}Eu m� g�ndeam la un serviciu.
{37790}{37841}Sigur e ceva ce-�i place.
{37847}{37914}�mi place s� bat oameni|cu b�ta de baseball.
{37920}{37956}Articole sportive.
{37962}{38050}- Exact.|- Interesant...
{38055}{38117}Cine e�ti?
{38123}{38224}- Cine sunt?|- Vreau s� �tiu cum te vezi tu.
{38230}{38291}Sunt Paul Vitti. �eful.
{38297}{38369}�eful cui?|Al lui Jelly?
{38375}{38420}�eful meu nu e�ti.
{38426}{38519}Al cui �ef e�ti?
{38555}{38639}�n�eleg ce vrei s� faci.|�tiu unde ba�i.
{38645}{38708}- Ce vreau s� fac?|- S� m� enervezi!
{38714}{38758}Uit�-te la mine.|�ncep s� fiu nervos.
{38764}{38830}Nervozitatea ta e de �n�eles.
{38836}{38914}Toat� via�a ai �ncercat|s� devii ceva,
{38920}{38992}iar acum nu mai po�i|fi ceea ce ai ajuns.
{38998}{39114}Dac� nu e�ti Paul Vitti, �eful,|cine e�ti?
{39121}{39154}S� o lu�m altfel.
{39160}{39246}C�nd erai mic,|ce voiai s� fii?
{39252}{39350}- Eram mic. Cine mai �ine minte?|- Trebuie s� fi vrut s� fii ceva?
{39356}{39415}- Voiai s� joci baseball?|- Nu.
{39421}{39479}Pompier? Astronaut?
{39485}{39580}Haide, ce voiai s� fii?
{39630}{39686}- Era o prostie.|- Nu e o prostie.
{39692}{39752}- Te temi s�-mi spui?|- Da, m� tem.
{39758}{39869}Spune-mi. Nu te voi judeca.|Ce voiai s� te faci?
{39875}{40025}C�nd eram mic...|Aveam 6 sau 7 ani...
{40031}{40122}Cam pe atunci.
{40177}{40259}Voiam s� m� fac...|Voiam s� fiu...
{40265}{40324}O clip�...|�tii, eram mic.
{40330}{40401}- Ce?|- Poate... Eram mic.
{40407}{40438}Foarte mic.
{40444}{40492}Ce?
{40498}{40576}- Spune-mi!|- Voiam s� m� fac cowboy.
{40582}{40643}- Serios?|- �i vine s� crezi?
{40649}{40685}E interesant.
{40691}{40735}Cum a �nceput?
{40741}{40817}M� uitam la TV cu mama �i tata.
{40823}{40926}Ne uitam la filmele|alea cu cowboy.
{40991}{41062}Tata mi-a cump�rat|un costum complet.
{41068}{41207}P�l�rie mare, cizme, pinteni,|pistoale cu capse...
{41213}{41254}Tot tac�mul.
{41260}{41372}Apoi, m-a dus la ferma unchiului meu|�i m-a plimbat cu poneiul.
{41378}{41462}Erau vaci �i toate animalele.|Era ca �n Vestul S�lbatic.
{41468}{41589}A fost foarte frumos.|E�ti fericit?
{41595}{41650}�i ce s-a �nt�mplat?
{41656}{41728}- Nu �tiu. Ce s-a �nt�mplat?|- N-ai vrut s� te faci cowboy?
{41734}{41814}Eram �n Harlem. Am intrat|�ntr-o ga�c� la 12 ani. Ce s� fac?
{41820}{41859}"De ce nu m-am f�cut cowboy?"
{41865}{41955}Tot la 12 ani, �i s-a mai �nt�mplat|ceva, �i �i-a fost foarte greu.
{41961}{42002}Da.
{42008}{42065}Atunci a fost ucis tat�l t�u.
{42071}{42164}Da. M� g�ndesc|�n fiecare zi la asta.
{42219}{42293}- Ce leg�tur� are asta?|- Are multe leg�turi.
{42299}{42418}E foarte interesant, pentru c�|tat�l t�u �i-a luat costumul.
{42424}{42547}Era mafiot, dar voia|ca tu s� fii erou.
{42554}{42606}Da.
{42612}{42671}Tat�l t�u voia s� ai o via��|mai bun� dec�t a lui.
{42677}{42714}Da, a�a e.
{42720}{42810}Voia s� m� duc la facultate.|De-abia d�deam pe la liceu.
{42816}{42920}Pentru c� a murit|�i nu te-a mai putut �ndruma.
{42926}{43001}�nainte, ai spus|"Paul Vitti, �eful".
{43007}{43093}Dar c�nd m� uit la tine, �l v�d|pe Paul Vitti, copilul de 12 ani,
{43099}{43191}speriat �i confuz, care|are de f�cut multe alegeri.
{43310}{43350}Tu.
{43356}{43418}- Tu! E�ti bun!|- Nu, Paul.
{43424}{43492}- E�ti bun. Mai mult dec�t bun.|- E doar �nceputul.
{43498}{43575}E�ti foarte bun. M-ai f�cut|s� �mi dau seama c� sunt un copil.
{43581}{43665}Asta voiam. Nu �tiam ce leg�tur� are.|E minunat!
{43671}{43753}- Dar trebuie s�...|- E clar. Alte alegeri. Alt� via��.
{43759}{43820}Alt �nceput. Sunt gata.|Sunt aici. D�-i drumul!
{43826}{43898}Eu lucrez cu �nc� cineva.|Face consiliere profesional�.
{43904}{43998}- G�se�te de lucru oamenilor. E bun.|- Sunt gata. Adu-l �ncoace!
{44004}{44060}- Sunt gata s� sar cu capul �nainte.|- E bine.
{44066}{44144}- Sunt preg�tit.|- Jos!
{44240}{44289}N-a fost un lucru bun.
{44295}{44336}Salut, doctore!
{44342}{44443}- Jelly, ce cau�i aici?|- Salut! Nu ne-am v�zut de mult.
{44449}{44510}- Credeam c� e�ti la �nchisoare.|- Se pare c� nu.
{44516}{44567}- Cum ai ie�it?|- Mi-au reluat procesul.
{44573}{44661}Dovezile din primul proces|fuseser� modificate.
{44667}{44692}�n�eleg...
{44698}{44758}Doi martori n-au mai vrut|s� depun� m�rturie,
{44764}{44858}iar al treilea s-a sinucis.
{44864}{44891}Cum?
{44897}{44988}S-a �njunghiat �n spate de patru ori|�i s-a aruncat de pe un pod.
{44994}{45056}Ce ghinion!
{45510}{45547}M� bucur c� te-ai �ntors.
{45553}{45634}Suntem �n r�zboi, Paul.|Nu e sigur aici.
{45640}{45693}Familia Rigazzi ne calc� �n picioare.
{45699}{45776}Avem nevoie de tine, Paul.
{45788}{45836}Sally, m-am retras.
{45842}{45913}- S-a terminat. Nu mai fac a�a ceva.|- Familia are nevoie de tine.
{45919}{45986}Ce tot spui? Nimeni nu face|treburile importante ca tine.
{45992}{46062}Air France...|�i acum se vorbe�te de aia.
{46068}{46175}Paul, mai g�nde�te-te.|Pentru mine?
{46195}{46252}- M� mai g�ndesc.|- Bine.
{46258}{46306}Ce e asta?|O �nmorm�ntare?
{46312}{46397}Ai terminat facultatea!|Hai s� bem!
{46403}{46490}Beau ceva.|Apoi, m� duc la �ef.
{46751}{46805}- Da, ce?|- "Da, ce"?
{46811}{46865}Nu a�a se r�spunde la u��.|"Da, ce?"
{46871}{46937}Ai o problem�?
{46942}{47068}- Da, ce?|- Nu te ridica pentru noi.
{47173}{47233}Paul, ce surpriz� pl�cut�!
{47239}{47307}- Da, Patti. Ce mai faci?|- Bine.
{47313}{47398}Vino �ncoace.|S�rut�-m�!
{47409}{47456}Treci �ncoace!
{47462}{47520}Ce-am f�cut?|De ce e�ti sup�rat pe mine?
{47526}{47603}Haide!
{47608}{47715}- Ce mai faci, Paul?|- Bine.
{47771}{47832}- Ai uitat un loc.|- Trebuie s� fiu atent�.
{47838}{47899}�tiu. �mi pare r�u pentru Carmine.
{47905}{47966}- Era un om bun.|- �tiu.
{47972}{48080}Stai 21 de ani cu un om �i �ntr-o zi|�i pescuiesc trunchiul �n r�u.
{48086}{48135}- E greu.|- Da, �tiu.
{48141}{48215}Mai ales c�nd se zice|c� tu l-ai trimis acolo.
{48221}{48304}- De asta nu b�rfesc. E ur�t.|- A�a e.
{48310}{48375}O clip�. Michelle, Theresa, e 10:30.
{48381}{48454}L�sa�i t�mpeniile|�i preg�ti�i-v� pentru balet!
{48460}{48545}E greu s� fii mam� singur�|�i femeie de carier�.
{48551}{48625}Mult� lume spui c� acum,|c�nd ai sc�pat,
{48631}{48685}vei �ncerca s�-mi iei familia.
{48691}{48774}Le-am spus: "Paul nu mi-ar|face niciodat� asta."
{48780}{48855}- Niciodat�. Nu eu.|- Bine.
{48861}{48910}Ar�i bine.|Ai tras de fiare?
{48916}{48996}Da, am tras de g�ndul c� vrea|cineva s� m� omoare. �tii ceva?
{49002}{49034}E o lume rea.
{49040}{49132}Nimeni nu e �n siguran��, dac�|nu termin�m problema cu Rigazzi.
{49138}{49218}- N-ai avut nici o leg�tur�?|- Paul, lini�te�te-te!
{49224}{49300}N-am �ncercat s� te omor.
{49306}{49370}Vreau s� fim prieteni.
{49376}{49410}Cine �tie?
{49416}{49485}Poate vom fi mai mult|dec�t prieteni.
{49491}{49538}Vrei s� lingi mixerul?
{49544}{49599}Patti, serios!
{49605}{49662}Vreau s� fiu l�sat �n pace.
{49668}{49760}Nu-�i fac nimic.|Am grij� de mine.
{49766}{49835}Asta trebuie s� fac.|Asta e tot.
{49841}{49899}- Sigur. Am �n�eles.|- Ai �n�eles?
{49905}{49992}Da. Am �n�eles. Calmeaz�-te.|Stai jos. �i fac o cafea.
{49998}{50050}Nu, trebuie s� plec.|Am ni�te afaceri cu un tip.
{50056}{50166}Dac� ai afaceri, g�nde�te-te|�i la mine. O parte mic�.
{50172}{50245}- E ceva legal. E diferit.|- M� trec fiorii!
{50251}{50285}O s�-�i treac�!
{50291}{50380}S�rut�-m�!|Haide, s�rut�-m�!
{50380}{50436}- Ai grij� de tine.|- �i tu.
{50442}{50469}Bine.
{50475}{50589}- S� mai vii, Paul!|- Da. Ne mai vedem.
{50629}{50663}S� nu-l scapi din ochi.
{50669}{50768}O s� mi se rup� inima, dar dac�|o ia razna, �mpu�c�-l �n cap.
{50774}{50846}Cu pl�cere.
{50939}{51061}Uite c�t de mare e portbagajul.|�ncap trei cadavre aici!
{51064}{51165}Glumeam.|�ncercam s� mai luminez atmosfera.
{51169}{51220}- Mul�umim mult.|- Cu pl�cere.
{51226}{51321}- Ce ma�in� ave�i acum?|- Un Lexus 430 LS.
{51327}{51386}E ca o Toyota.
{51392}{51452}- E un Lexus.|- Toyota, Lexus... Acela�i lucru.
{51458}{51515}Japoneze, nu?|S� nu uit�m de Pearl Harbor.
{51521}{51602}S� trecem la lucruri serioase.|Vre�i s� lua�i ma�ina sau nu?
{51608}{51669}- Ne mai g�ndim.|- La ce v� g�ndi�i.
{51675}{51768}Mi-a�i spus c� v� place, mi-a�i|pus 10000 de �ntreb�ri, v-am r�spuns,
{51774}{51848}a�i condus-o, v-a pl�cut.|Ce vre�i s� mai afla�i?
{51854}{51924}Cost� cam mult|�i trebuie s� ne mai g�ndim.
{51930}{51982}S� v� g�ndi�i?|G�ndi�i-v� la asta.
{51988}{52038}M-a�i frecat la cap o or�!
{52044}{52093}M-a�i �ntrebat despre|toate accesoriile din ma�in�.
{52099}{52172}- "Dar lumina".|- Nu vorbi a�a cu clien�ii.
{52178}{52219}Din punctul meu de vedere,|tu nu e�ti un client.
{52225}{52293}- Cumperi ma�ina sau nu?|- Nu de la tine. Cheam�-l pe manager.
{52299}{52355}Vrei s�-l vezi pe manager?|�i-l ar�t eu.
{52361}{52416}- Uite-l aici!|- Incredibil!
{52422}{52456}- Haide!|- Vrei s� vorbe�ti cu el?
{52462}{52491}Ce s� fac?|D�-i afar�!
{52497}{52548}A�i auzit?|Mi-a zis s� v� dau afar�!
{52554}{52624}Ce s�-�i ia?|Zi-le s�-�i ia o Honda!
{52630}{52691}El a spus.|El e �eful.
{52697}{52755}Spune-mi, cum a fost prima zi?
{52761}{52797}Bine.
{52803}{52913}Minunat, Paul.|Ai v�ndut vreo ma�in�?
{52926}{52963}Aproape.
{52969}{53024}6:45. Bine.
{53030}{53100}- �i mul�umesc pentru tot.|- A�tept�m de 20 de minute.
{53106}{53181}Am dou� m�ini. St�nga �i dreapta.|Te pleznesc cu oricare.
{53187}{53270}Car�-te de aici!|�ncepi s� m� enervezi!
{53273}{53364}- Dle Torre. Face�i-i loc.|- Salut, Paul. M� bucur c� ai ie�it.
{53370}{53432}- Ce mai faci? Fiul meu, Michael.|- Salut. �nc�ntat.
{53438}{53482}- Voiam s� te �ntreb ceva.|- Da?
{53488}{53548}Crezi c� Yankees|ajung p�n� �n final�?
{53554}{53645}- O s� �ncerc�m.|- E important pentru mine, personal.
{53651}{53725}Foarte important.
{53731}{53794}- �ncearc�.|- Vorbesc cu echipa.
{53800}{53854}- Du-te s� m�n�nci.|- Joe, m� bucur s� te v�d.
{53860}{53900}- Bine ai revenit.|- Mul�umesc, Charlie.
{53906}{53953}Paul!
{53959}{54017}- Salut, Joey.|- Ce faci? Am auzit c� ai ie�it.
{54023}{54101}- Da... �tii �i tu...|- Masa pentru �ase nu e gata.
{54107}{54141}Iau masa pentru patru.
{54147}{54205}C�nd vine dl Arnold,|adu-l direct la mine.
{54211}{54281}Ce faci? Munce�ti aici?
{54287}{54349}Sunt eliberat pe cuv�nt.|Trebuie s� fiu cuminte.
{54355}{54431}O parte din restaurant e a mea.|Ce vrei s� fac?
{54437}{54508}Am �n�eles.|Mergem s� bem ceva, la bar.
{54514}{54603}- Bine. Ne mai vedem.|- Mi-a f�cut pl�cere.
{54766}{54807}Z�mbi�i!
{54813}{54854}Mul�umesc, Paul.
{54860}{54990}Ne po�i aduce un Pelligrino|�i mai mult� p�ine? Mul�umesc.
{54996}{55081}- Mai vre�i p�ine?|- Da. P�ine.
{55107}{55177}Poftim.
{55183}{55224}Aduc �i b�uturile.
{55230}{55331}Piatra ar trebui s� aib� alt� culoare.|Pare cam galben�.
{55337}{55458}E de la neoane.|Totul pare galben.
{55464}{55560}Credeam c� neoanele|fac totul albastru.
{55566}{55680}Sunt Edison? E o...|E de la neoane.
{55686}{55720}Se poate.
{55726}{55783}Uit�-te din alt unghi.
{55789}{55831}Ce zici?
{55837}{55911}Nu �tiu.
{55961}{56033}- E cam...|- Da.
{56062}{56117}Ne putem uita cu lupa la el?|Ne-ar putea ajuta.
{56123}{56196}Ave�i o lup�?
{56249}{56316}Am cerut o lup�.
{56575}{56619}- Unde te duci?|- Unde m� duc?
{56625}{56699}Cei de la orfelinat mi-au|g�sit p�rin�ii. M� duc la Jelly.
{56705}{56780}Nu te duci. E�ti �n custodia mea.|Trebuie s� facem terapie.
{56786}{56869}De ce? Cu c�t vorbim mai mult,|cu at�t �mi e mai r�u. Uite cum ar�t.
{56875}{56933}- Iar am avut visul �la.|- Cel �n care e�ti Mussolini?
{56939}{57041}Nu, cel�lalt. C�nd aveam 16 ani,|iar tu erai Freud.
{57047}{57099}�i sunt speriat de moarte,
{57105}{57190}gigan�ii �ia scot armele|la mine, iar eu m� lupt cu ei...
{57196}{57243}Ce p�cat!
{57249}{57279}- Visul cu sabia �nmuiat�?|- Da.
{57285}{57350}- Cred c� n-ar trebui s� ascult.|- Atunci, nu asculta!
{57356}{57386}Paul?
{57392}{57416}Scuze.
{57422}{57491}Hai s� vorbim.
{57507}{57550}Nu crezi c� are leg�turi cu sexul?
{57556}{57635}Tu zici c� sabia e scula mea|�i c� nu se scoal�. Nu e asta.
{57641}{57722}Pentru c� am fost cu Sheila asear�|�i puteam sparge lemne cu ea.
{57728}{57801}- Nu vreau s� aflu asta.|- Puteai ag�a prosoape de ea!
{57807}{57871}Felicit�ri!|E frumos a�a.
{57877}{57982}- E ca un arm�sar.|- Mul�umesc, am �n�eles.
{57988}{58060}- Am v�zut-o!|- A�teapt� �n ma�in�.
{58066}{58144}- Ce �nseamn�?|- Sexul poate reprezenta multe.
{58150}{58208}�n cazul �sta, cred c� e teama|de cum te vei descurca.
{58214}{58252}E�ti foarte stresat.
{58258}{58345}�i schimbi via�a,|�ncerci s� g�se�ti slujba potrivit�.
{58351}{58425}Doctore, nu se potrive�te nimic.|Chestia asta de la 9 la 5.
{58431}{58464}O s� m� sinucid!
{58470}{58547}�tiai c� �i opresc impozite|din salariu? Ce gura m�-sii?
{58553}{58625}Sunt blestemat!
{58631}{58724}O s� ajung s� v�nd hot dog|pe strad�.
{58728}{58767}Respir� ad�nc, Paul.
{58773}{58879}- �mi bate inima ca la iepuri!|- Lini�te�te-te. Ai hiperventila�ie.
{58885}{58947}Nu-i nimic.|Respir� �n punga asta.
{58953}{59035}Inspir�, expir�...
{59059}{59113}- E vina ta!|- Poftim?
{59119}{59158}- E numai vina ta!|- A mea?
{59164}{59243}Mi-ai spus s� m� angajez, de parc�|a� fi un nimeni. E umilitor!
{59249}{59319}Serios?|Fac tot ce pot.
{59325}{59393}Dac� nu-�i place ce fac,
{59399}{59471}g�se�te pe altcineva,|egoistul dracului!
{59477}{59565}N-am cerut s� m� nasc!
{59784}{59823}Ce-a fost asta?
{59829}{59931}�mi pare r�u.|Sunt �n doliu. E un proces.
{59970}{60064}Eu sunt pacientul.|Ajunge!
{60148}{60187}Ce mai ei?
{60193}{60243}Echinacea �i g�lbenele.
{60249}{60355}Sistemul imunitar.|Sunt multe plante...
{60366}{60413}Bine.
{60419}{60487}�tii serialul TV "Little Caesar"?
{60493}{60514}Da, �l �tiu.
{60520}{60588}Pe produc�tor �l cheam�|Raoul Berman.
{60594}{60643}Un prieten comun i-a spus|c� te cunosc.
{60649}{60726}M-a sunat �i mi-a spus|c� vrea s� te cunoasc�.
{60732}{60753}De ce?
{60759}{60867}Nu �tiu. �nt�lne�te-te cu el,|ca s� afli.
{60937}{61013}Tocmai l-am scos din cas�.|Acum lu�m cina cu el?
{61019}{61075}- Nu e tocmai profesional.|- E social.
{61081}{61155}Se �nt�lne�te cu un produc�tor,|care i-ar putea oferi de lucru.
{61161}{61249}Are emo�ii �i m-a rugat|s� fiu mediatorul. Sunt un mediator.
{61255}{61308}E �n toat� firea.|De ce vrea d�dac�?
{61314}{61408}Nu vrea d�dac�. Vrea un mediator.|�la sunt eu. Am venit s� mediez.
{61414}{61495}Dac� mai spui o dat� "mediator"...
{61572}{61624}331, sunt �n�untru.|Mergem s� m�nc�m ceva.
{61630}{61688}Ne �ntoarcem �nainte s� termine.
{61694}{61731}N-ai mai luat dou�?
{61737}{61855}Da? Nu, erau celelalte...|Enzimele chineze�ti. E altceva.
{61861}{61891}S� nu bei.
{61897}{62024}S� beau? Draga mea, sunt doctor.|�tiu ce fac!
{62071}{62217}�mi place locul �sta.|Cel mai bun sushi din ora�.
{62255}{62294}Miroase bine.
{62300}{62359}Ai gustat pe�tele, Paul?
{62365}{62490}Au �i m�ncare adev�rat� aici?|Parc� a� m�nca momeal�.
{62571}{62690}Raoul, Paul s-a n�scut|f�r� filtru.
{62696}{62810}N-are filtru. Spune tot ce-i|trece prin minte. Nu se cenzureaz�.
{62816}{62854}- Ce e cu tine?|- Cum adic�?
{62860}{62961}- Parc� e�ti retardat!|- Am luat o pastil� cu ibuprofen.
{62967}{63030}N-ar trebui s� mai beau mai tai.
{63036}{63127}Au reac�ionat �i am o problem�|cu buza de sus. Asta e tot.
{63133}{63211}- Trece �ntr-o or�.|- Taci dracului din gur�!
{63217}{63295}Ai v�zut?|Mi-a spus s� tac dracului.
{63301}{63347}�mi place la nebunie!
{63353}{63455}�n urm�toarele secunde|�i �nfig furculi�a �n ochi.
{63460}{63562}�mi �nfige furculi�a �n ochi!|Ce �i-am spus?
{63568}{63596}N-are filtru!
{63602}{63633}�mi mai aduce�i una?
{63639}{63691}�i mie. Vreau un Cosmopolitan.
{63697}{63734}- Nu.|- De ce?
{63740}{63795}- Mediatorul a b�ut prea mult.|- Bine.
{63801}{63899}Dle Berman, �mi place filmul dv.
{63905}{63926}Mul�umesc.
{63932}{63996}Iar Anthony Bella,|tipul care joac� rolul lui Caesar...
{64002}{64099}A crescut �n Bensonhurst, pe strad�|cu so�ul prietenei veri�oarei
mele.
{64105}{64198}�mi pare r�u s� te dezam�gesc,|dar n-a crescut �n Bensonhurst.
{64204}{64269}E un italian de profesie,|n�scut �n Connecticut, sau a�a ceva.
{64275}{64404}Paul, vreau s� te �ntreb ceva.|Ai vrea s� lucrezi la "Little Caesar",
{64410}{64506}pe post de consultant pe probleme|tehnice? S� sf�tuie�ti actorii...
{64512}{64588}S� dai o not� veridic� dialogurilor...
{64594}{64623}Da.
{64629}{64714}- Doamne! Ce bucurie!|- Fantastic!
{64720}{64801}Ce zice�i de un toast?|Pentru Paul �i "Little Caesar".
{64807}{64869}Jos!
{65077}{65129}A fost frumos la restaurant.
{65135}{65192}Mi-a pl�cut, p�n� c�nd au vrut|s� ne ia piuitul.
{65198}{65284}Am folosit termenul corect,|mafiotule?
{65290}{65316}Scuze...
{65322}{65434}�tii c� salivai �i bomb�neai|ca una din rudele tale?
{65440}{65480}Ce sunt pastilele alea?|Ce iei?
{65486}{65564}�n momentul �sta,|tot ce apuc.
{65570}{65686}M� holbez �ntr-o gaur� uria��,|pe care n-o pot umple.
{65687}{65796}N-ai nevoie �i de Paul Vitti|�n via�a ta!
{65802}{65883}Mai ales acum.
{65891}{65977}Ar trebui s�-�i pl�ngi tat�l.
{65983}{66110}Chestia asta|m� cam z�p�ce�te.
{66177}{66357}M-am f�cut psiholog, pentru c�|�i el era psiholog. Era simplu!
{66360}{66469}Aveam nevoie de aprobarea lui.|Era totul pentru mine.
{66475}{66580}�i n-am primit-o niciodat�!
{66580}{66628}Acum m� �ntreb...
{66634}{66691}�sta e motivul?
{66697}{66793}Acum, c�nd a murit,|mai vreau s� o �in tot a�a?
{66799}{66855}Pentru c� nu mai �tiu.
{66861}{66913}Vino �ncoace!
{66919}{67005}Vreau s� fii fericit.
{67092}{67161}Amice!
{67243}{67294}Te �ntreb o singur� dat�.|Pentru cine lucrezi.
{67300}{67375}Pentru m�-ta!
{67376}{67413}- Du-te �n m�-ta!|- �n mama?
{67419}{67495}Da! Nu! Stai!|Nu!
{67501}{67571}- Stai!|- Pentru cine lucrezi?
{67577}{67633}Ridic�-m�!|Stai!
{67639}{67663}D�-i drumul!
{67669}{67717}Lucrez pentru Lou "Cheia". Rigazzi.
{67723}{67746}- "Cheia"?|- Da.
{67752}{67841}- Cum se scrie numele lui?|- Nu �tiu. R-I-Z-A-Z-Z...
{67847}{67928}Nici numele nu �tii s�-l|spui ca lumea, dobitocule!
{67934}{68007}Trage-l �napoi.
{68084}{68127}Ce te-a apucat?
{68133}{68173}Mi-ai spus s�-l arunc.
{68179}{68241}- Am zis s�-l tragi.|- Eu am auzit altceva.
{68247}{68329}Ai auzit ce voiai s� auzi.
{68333}{68409}M-ai prins.
{68952}{68992}Ce ai p�it?
{68998}{69078}M-a aruncat Vitti de pe un acoperi�.
{69097}{69150}- Ai vorbit cu Vitti?|- Da, am vorbit cu el.
{69156}{69245}- Ce i-ai spus?|- Nimic.
{69250}{69355}- Sigur nu i-ai spus nimic?|- Nimic, dle Rigazzi.
{69361}{69431}Pot pleca?|Cred c� am piciorul rupt.
{69437}{69507}Cred c� doare, nu?|Stai pu�in.
{69513}{69591}Am un calmant.
{69731}{69790}Nu-mi place|s� v�d oamenii suferind.
{69796}{69872}Lua�i-l de aici.
{69878}{69917}Ce facem cu Vitti?
{69923}{69981}E greu de ucis.
{69987}{70055}Dar nu e nemuritor.
{70061}{70134}O s� vin� �i clipa noastr�.
{70360}{70421}�mi plac c�rna�ii ar�i.
{70427}{70511}Nu �tiu cum �i plac?|Eu �i-i fac de 20 de ani.
{70517}{70585}- Ai banii?|- Aproape.
{70591}{70692}�mi mai lipsesc 1500.|Nu te teme, fac eu rost.
{70698}{70761}Trebuie doar s�...
{70767}{70860}T�ia�i! Face�i ceva cu fumul �sta!
{70866}{70901}T�ia�i!
{70907}{71025}Face�i ceva cu fumul �sta!
{71031}{71104}Asta e problema cu filmatul|�n loca�ii...
{71110}{71200}De�i merit�, pentru autenticitate.
{71206}{71251}Pare autentic.
{71257}{71314}Tony!
{71320}{71400}Anthony Bella, Nicky Caesar.
{71406}{71478}- El e Paul Vitti.|- Nu trebuie s� mi-l prezin�i.
{71484}{71547}- �mi face pl�cere, amice.|- Salut, amice!
{71553}{71605}Nu-mi vine s� cred!|Un englez!
{71611}{71685}- Nici nu e�ti italian!|- Italian australian.
{71691}{71801}- Sunt mul�i "paisani" acolo, jos.|- Unde, jos?
{71948}{72037}- �i place s� r�zi, nu?|- E un mecanism de ap�rare.
{72043}{72111}Dar m� opresc, dac� te sup�r�.
{72117}{72171}Paul, vei lucra la noi?
{72177}{72237}M� g�ndeam.|�mi place ce-a�i f�cut.
{72243}{72330}Senza�ional! De-abia a�tept s� lucr�m|�mpreun�. Am multe �ntreb�ri.
{72336}{72388}- Bine, amice!|- Bine.
{72394}{72454}- Putem filma scena?|- Da!
{72460}{72541}Paul, �i mul�umesc.|�i fii binevenit!
{72547}{72590}Bun-venit la bord!
{72596}{72637}C�teva lucruri...
{72643}{72757}Nu �tiu cine decide asta, dar sunt|c�teva chestii care nu arat� bine.
{72763}{72842}Am sim�it �i eu asta.
{72848}{72912}Ce element �i se pare nepotrivit?
{72918}{72999}�n principal, oamenii.|Ai un �ef care vorbe�te australian�.
{73005}{73076}- Ce mama dracului e asta?|- N-a fost prima mea alegere.
{73082}{73157}- Cu ce te-ai ocupat �nainte?|- Cu teatrul.
{73163}{73308}Se vede. Pot aduce ni�te oameni,|ca s� fac� totul s� par� autentic.
{73314}{73373}�i voi fi profund recunosc�tor.
{73379}{73475}Mai vrei �i altceva?
{73492}{73543}Vreau o rulot�,|cum au vedetele.
{73549}{73642}S-a f�cut! M� ocup acum!
{73648}{73702}Bine.
{73708}{73755}Brian!
{73761}{73863}- Paul, chiar vrei s� faci asta?|- Da, chiar vreau.
{73869}{73961}Ai �nnebunit?|M� enerveaz� de acum!
{73967}{74036}�ntr-o s�pt�m�n�, ori �l omor|pe Raoul, ori m� sinucid!
{74042}{74163}Dar e o acoperire bun�, p�n�|aflu ce voi face. Sun�-i pe b�ie�i.
{74775}{74839}- E o coad� aici!|- E �n spatele meu.
{74845}{74900}Ia puiul �i pastele.
{74906}{74992}Cred c� e�ti �ofer.|�ia m�n�nc� de sparg.
{75122}{75215}"De ce mi-ar p�sa|de veri�oara so�iei tale?"
{75215}{75293}- Nu e bine.|- Nu?
{75389}{75498}Dar asta? "Stevie Wonder|vede mai mult ca tine."
{75519}{75563}- Niciodat�!|- Nu e bine?
{75569}{75631}Niciodat�!
{75793}{75879}"C�t vrea turn�torul?"
{75904}{75964}- Nu?|- Nu. Nu e bine.
{75970}{76024}Doamne!
{76030}{76138}Asta e tot.|E finalul scenei.
{76171}{76285}- Nu-i nici un dialog!|- E mai bine a�a.
{76582}{76650}Urc� �n ma�in�!
{76653}{76703}- Mergem la balul de absolvire?|- Gura �i urc�-te!
{76709}{76774}�tiu...
{76901}{76954}Stai jos.
{76960}{77003}Ai grij�, ou�le sunt la fund.
{77009}{77091}- Da?|- Da...
{77191}{77249}Tu e�ti doctorul|care are grij� de Paul Vitti?
{77255}{77324}- Da.|- E nebun sau nu?
{77330}{77400}�mi pare r�u, nu vorbesc despre|pacien�ii mei cu nimeni.
{77406}{77434}Vorbe�te!
{77440}{77525}Sufer� de o anxietate cronic� �i...
{77531}{77578}�i ce?
{77584}{77667}�i de tulburarea antisocial�|a personalit�ii.
{77673}{77710}Sociopat.
{77716}{77799}M� ia durerea de cap.|Ce tot spui acolo?
{77805}{77880}Are un temperament criminal.
{77886}{77952}E un criminal?
{77958}{78022}�i asta e o noutate?
{78028}{78113}Pentru asta �i trebuie facultatea?
{78119}{78150}Ce faci cu el?
{78156}{78242}�ncerc s�-l fac s� vad�|c� se poate schimba.
{78248}{78280}Nu e bine.
{78286}{78389}Nu vrei s� se schimbe.
{78398}{78445}E doamna LoPresti.
{78451}{78478}Patti.
{78484}{78562}Patti, sunt Ben Sobel.
{78568}{78633}Paul Vitti e important|pentru familia noastr�.
{78639}{78706}Nu vreau s� �l transformi|�ntr-un "stromboni".
{78712}{78798}"Stromboni"? E chestia aia|cu care cur�� ghea�a la meciuri?
{78804}{78875}Aia e Zamboni, boule.|"Stromboni"!
{78881}{78967}E un taur f�r� boa�e.
{79043}{79123}- Nu vrem s� vedem asta.|- Asta dac� nu vrei s� fii la fel.
{79129}{79194}Nu, sunt foarte ata�at|de boa�ele mele.
{79200}{79276}Dup� cum cred c�-�i dai seama.
{79361}{79426}F� ceea ce trebuie, ai �n�eles?
{79432}{79512}Da.
{79596}{79662}La revedere.
{79724}{79883}- Sper c� nu te-ai sup�rat tare.|- Nimic n-o s� mai fie tare.
{79906}{80016}Ne trebuie o macara|de cel pu�in 15 de metri.
{80022}{80089}Am v�zut una �n Bayonne,|dar mai �ntreb.
{80095}{80128}Vezi ce po�i face.
{80134}{80201}Ne mai trebuie un autobuz.|Ave�i vreo idee?
{80207}{80288}�tiu un tip la depou.|�mi e dator v�ndut.
{80294}{80390}- Spune-mi c�nd vrei s�-l sun.|- Salut, Paul.
{80409}{80460}- Salut, ce mai faci?|- Salut! Ce mai face�i?
{80466}{80546}- Patti, ce faci?|- Bine. Toat� lumea e la Hollywood.
{80552}{80621}Scuza�i-m�, e un platou.|Vom �ncepe s� tragem.
{80627}{80703}Da? �i eu.|Hai s� mergem.
{80709}{80814}- Am auzit c� iar ai avut probleme.|- Lou a tras �n mine.
{80820}{80907}Nu trebuie s�-�i mai spun|c� singur n-ai nici o �ans�.
{80913}{80952}Despre asta e vorba �n familie.
{80958}{81029}De la �nceput, c�nd|au venit bunicii no�tri aici.
{81035}{81081}Nu po�i pleca din a�a ceva.
{81087}{81131}C�nd joci la Jets,|joci p�n� la cap�t.
{81137}{81195}- Ce?|- Nimic.
{81201}{81242}Vrei s�-mi spui ce se �nt�mpl�?
{81248}{81293}V�d c� �i-ai adunat toat� echipa.
{81299}{81342}Nu se �nt�mpl� nimic.|Sunt actori.
{81348}{81389}Nu m� duce cu z�h�relul, Paul.
{81395}{81500}�tiu c� pui ceva la cale|�i m� simt l�sat� la o parte.
{81504}{81609}Bine, �i spun.|Vom face ceva.
{81615}{81657}O s�-�i prime�ti partea.
{81663}{81722}Dar las�-ne s� ne vedem de treab�.|O s� fie bine.
{81728}{81766}Bine?
{81772}{81861}E�ti un prieten bun.|N-a� insista cu a�a ceva,
{81867}{81948}dar m-a� sim�i mai bine dac�|l-ai lua �i pe Eddie.
{81954}{81982}Ca s� te ajute.
{81988}{82010}Eddie, "Da, ce"?
{82016}{82063}- E un om bun.|- E un labagiu!
{82069}{82124}E t�n�r!|Are multe de �nv�at!
{82130}{82208}Ce e asta, �coal�?|Facem ceva serios.
{82214}{82283}Verific�-l. Vorbe�te cu Frankie Brush.|Vorbe�te cu Jackie Evreul.
{82289}{82351}A lucrat cu ei �nainte.|Pot garanta pentru el.
{82357}{82396}Paul, te rog.|Pentru mine.
{82402}{82499}Face ce �i spun, nu se bag�|�n drumul meu �i �i �ine gura.
{82505}{82577}Bine. Mul�umesc, Paul.|�ti sunt recunosc�toare.
{82583}{82663}Doamne, Dumnezeule!
{82687}{82720}Draga mea...
{82726}{82768}Draga mea, �n primul r�nd,
{82774}{82864}scena prostituatei|o film�m de-abia m�ine.
{82870}{83007}�i ce e cu p�rul �sta?|E de la magazia cu kitch-uri?
{83013}{83077}Raoul, e o prieten� de-a mea.
{83083}{83164}Patti Lo.|El e Raoul.
{83170}{83295}Patti Lo...|Patti LoPresti?
{83301}{83399}�mi pare foarte r�u!
{83407}{83488}De ce nu mi-ai spus c� dna LoPresti|a venit pe platouri?
{83494}{83588}E�ti concediat! Afar�!
{83594}{83628}De asta...
{83634}{83763}V� rog, sta�i c�t vre�i.|Dac� v� pot ajuta cu ceva...
{83769}{83867}- Du-te �n m�-ta!|- Imediat.
{83914}{83989}E din teatru.
{84326}{84354}S� v� a�tept aici?
{84360}{84457}Nu, bag�-�i ma�ina �n fund|�i stai acolo.
{84843}{84903}Spune-mi, era sup�rat�?|Sunt �n pericol?
{84909}{84933}Nu-�i face griji.
{84939}{85011}Ai grij� s� nu-�i porne�ti|singur ma�ina.
{85017}{85071}�l pun pe Brian. E nou.
{85077}{85107}Paul!
{85113}{85147}Salut, Lou.
{85153}{85236}El e Lou Rigazzi.|Lou "Cheia".
{85236}{85279}Cheia?
{85285}{85319}Brian?
{85325}{85385}Porne�te-mi ma�ina! Acum!
{85391}{85440}Vreau s� vorbim.
{85446}{85510}Tipul care a tras �n tine,|a fost de capul lui.
{85516}{85604}Eu n-am dat nici un ordin.|�i am avut grij� de el.
{85610}{85645}Nu va mai fi nici un incident.
{85651}{85713}Asta dac� nu cumva vrei|s� lucrezi pentru Patti Lo.
{85719}{85749}Eu? Nu!
{85755}{85848}- Bine. Atunci, n-am nimic cu tine.|- O s� dorm mai bine.
{85854}{85930}�i spun ceva.|Nu a�a se face.
{85936}{86010}Mai bine �l sprijini pe �nving�tor.|Eu voi fi acela. Bine?
{86016}{86055}E normal.
{86061}{86141}Lucreaz� pentru mine.|O s� m� port frumos cu tine.
{86147}{86216}Nu, mul�umesc.
{86223}{86285}S-a zis cu lini�tea somnului.
{86291}{86367}Ai grij� de tine.
{86452}{86520}Jelly, alege numerele.|E o curs�!
{86526}{86549}Jelly!
{86555}{86594}- Doctore, ce mai faci?|- Salut!
{86600}{86678}- Salut, b�ie�i! Ce faci, Yoyo?|- Momo!
{86684}{86758}Momo... Da.|M� g�ndeam la violoncelist.
{86764}{86802}Jelly, unde e Paul?
{86808}{86877}E �n cabina lui.
{86886}{86938}Da?
{86944}{87041}- Doctore, ce faci aici?|- Eu? Ce faci tu?
{87047}{87116}Am venit s�-�i spun|de audierea preliminar�.
{87122}{87191}�i pe cine v�d?|Pe Patti LoPresti.
{87197}{87222}Care Patti?
{87228}{87273}Nu m� min�i, Paul.|Ai adus toat� ga�ca!
{87279}{87369}Cine spune c� mint? Mi-am g�sit|un serviciu bun, �ncep s�-mi revin,
{87375}{87452}�i tu vii �i �ncepi s� m� acuzi!|At�ta �ncredere ai �n mine?
{87458}{87538}Paul, nu c� n-am �ncredere,|dar n-am �ncredere �n tine!
{87544}{87595}Asta e problema cu fo�tii delicven�i.
{87601}{87659}Faci o gre�eal� �n via��|�i nimeni nu uit�!
{87665}{87724}Acum tu e�ti victima?|Vreau adev�rul!
{87730}{87765}Stai pu�in.
{87771}{87800}Mai zi o dat�.
{87806}{87851}- Ce?|- Ce ai spus. "Vreau adev�rul."
{87857}{87897}- Vreau adev�rul.|- Nu. Ca �nainte.
{87903}{87982}- Paul, vreau adev�rul!|- Bravo! E bine.
{87988}{88041}- Ce?|- Serios. Aproape c� te-am crezut.
{88047}{88105}- Ai putea fi actor.|- Paul, nu sunt actor.
{88111}{88161}E�ti mai bun ca pro�tii|pe care �i v�d aici.
{88167}{88230}- Am un rol pentru tine.|- Nu pot, Paul. Avem o �nt�lnire.
{88236}{88335}Tragem acum. Am un rol pentru tine.|E al t�u!
{88341}{88419}Am jucat "Music Man" �n liceu.|Oamenii ziceau c� am fost bun.
{88425}{88485}Jelly, ce faci?
{88491}{88588}Ajutor!
{88631}{88683}�i se pare realist?
{88689}{88763}Mi se pare foarte realist.
{88769}{88806}N-a fost amuzant!
{88812}{88869}Nu eram asigurat...|M� puteau sc�pa!
{88875}{88923}Dac� nu voiai s� joci,|puteai s� spui ceva.
{88929}{89002}Spuneai c� e o scen� pe un acoperi�.|Nu �tiam c� m� vor arunca.
{89008}{89077}Nu te-au aruncat. Te-au pus|cu capul �n jos. Ce mare lucru?
{89083}{89165}�tiu ce faci. E�ti sup�rat|c� e�ti �n custodia mea
{89171}{89227}�i ai aranjat totul, pasiv-agresiv,|ca s� ies prost.
{89233}{89317}Haide! Ai fost minunat!
{89317}{89371}A doua dubl� mi s-a p�rut mai bun�.
{89377}{89459}Jelly nu juca prea bine �i...
{89465}{89531}Du-te dracului, Paul!
{89537}{89575}Asta e!
{89581}{89634}- Iar ei medicamente de capul t�u?|- Nu.
{89640}{89709}Nu m� lua iar cu multivitaminele.|Ce faci?
{89715}{89797}Ginkgo Biloba. M� ajut� la|memorie �i... am uitat la ce.
{89803}{89854}Paul, nu te mai g�ndi la mine.
{89860}{89923}G�nde�te-te la ce vei spune|comisiei de eliberare.
{89929}{89957}Ce le vei spune?
{89963}{90034}C� ai plecat de la mine?|C� �i-ai str�ns ga�ca?
{90040}{90087}�i pentru ce? Pentru o reuniune|a celor care s-au l�sat de liceu?
{90093}{90138}- Recuno�ti ma�ina aia?|- Care?
{90144}{90202}Cea care ne urm�re�te|de c�iva kilometri.
{90208}{90315}Da, e un Mercedes S500.|O ma�in� superb�.
{90321}{90379}Are 12 cilindri �n V.|E o fiar�!
{90385}{90412}- Pierde-i!|- Ce?
{90418}{90444}- Cum s�-i pierd?|- Pierde-i!
{90450}{90520}Ma�ina aia? Cum s�...
{90673}{90730}Paul, opresc!|Poate sunt FBI-ul!
{90736}{90846}FBI-ul sunt la dou� ma�ini �n spate.|Uit�-te �i tu �n jur. St�nga.
{90962}{91005}Opresc. Nu vor trage �n noi.|E plin� zi.
{91011}{91103}E cel mai bun moment.|V�d mai bine. Dreapta!
{91733}{91813}Trebuie s� ne oprim.|Ma�ina e �n leasing.
{91824}{91871}Hei, e �n leasing!
{91877}{91919}- D�-te. Conduc eu.|- Unde s� m� dau?
{91925}{92015}- �n spate!|- Centura...
{92256}{92286}Pune-�i centura, doctore.
{92292}{92374}- O s� fie �i mai r�u?|- Mai bine n-are cum s� fie!
{92540}{92615}Opri�i-v�!
{93212}{93242}Doamne!
{93248}{93291}Crezi c� vor ie�i?
{93297}{93430}Au v�zut filmul cu James Bond.|Au �anse.
{93432}{93470}M� simt �ngrozitor!
{93476}{93516}- Unde te duci?|- Trebuie s� rezolv problema.
{93522}{93582}- Paul, �nt�lnirea!|- Transmite-le salut�ri!
{93588}{93663}- Paul, dac� pleci acum...|- Salutare!
{93669}{93776}Gata! Am terminat-o!
{93782}{93875}Am... pus-o.
{94171}{94226}Unde e, doctore?
{94232}{94263}A� vrea s� �tiu �i eu.
{94269}{94405}Av�nd �n vedere c� era �n custodia ta,|nu e r�spunsul pe care �l
a�teptam.
{94432}{94497}A pus ceva la cale.|Vrei s�-mi spui ce �tii?
{94503}{94604}Nu �tiu nimic.|Simt c� face eforturi s� se �ndrepte.
{94610}{94636}- Serios?|- Da!
{94642}{94735}De aia avem dou� cadavre|pe fundul r�ului?
{94738}{94813}Poftim! Vitti, cu Sal Masiello.
{94819}{94885}Vitti cu Patti LoPresti.|Vitti cu Eddie DeVol.
{94891}{94982}Dac� vrei, �i le dau|�i �n format mai mic.
{94990}{95053}Ai 24 de ore s� mi-l aduci.
{95059}{95173}Altfel, te acuz de obstruc�ionarea|justi�iei �i complice la
omucidere.
{95237}{95264}Pot pleca?
{95270}{95349}Da, dar nu po�i lua ma�ina.|O re�inem ca prob�.
{95355}{95450}- M� duci �i pe mine?|- O zi bun�.
{95505}{95599}N-am mult timp. Vor veni dup� mine.|Ne mut�m la club.
{95605}{95630}Bine.
{95636}{95764}Paul, nu c� m� bag, dar ce treab�|avem noi cu Eddie DeVol?
{95770}{95828}E un ho� de doi bani.
{95834}{95948}Nici mie nu-mi convine.|Dar dac� a�a scap de Patti, fie.
{95954}{95987}Da?
{95993}{96038}Dle Vitti?
{96044}{96109}- Dl Bella v-a rugat s� merge�i la el.|- Nu pot. Plec.
{96115}{96181}- A spus c� e important.|- Vorbesc m�ine cu el.
{96187}{96283}Poftim. Spune-i c� nu m-ai v�zut.
{96362}{96427}- Paul! Vino �ncoace!|- Nu pot acum.
{96433}{96500}Vreau s� te �ntreb ceva.|E foarte important. Dou� secunde.
{96506}{96548}- Trebuie s�...|- Hai!
{96554}{96628}- Nu se poate mai �ncolo?|- Haide! E important.
{96634}{96717}Vreau s� aflu ce face personajul|c�nd afl� c� e pus sub acuza�ie.
{96723}{96783}M� g�ndeam s� dau cu pumnul|�ntr-un perete.
{96789}{96848}Dar asta am f�cut c�nd l-au|ucis pe unchiul Lenny.
{96854}{96930}Am dat cu pumnul �ntr-o ma�in�.|De fapt, era o dubi��...
{96936}{96993}C�nd Peezee a ratat afacerea|cu droguri...
{96999}{97163}Caut ceva diferit.|Ceva ce nu implic� lovitul.
{97169}{97194}D� cu �utul.
{97200}{97287}- Spune-mi cum a ie�it. Eu plec.|- Stai! E interesant!
{97293}{97372}- Ce?|- Un tip, �n fa��.
{97378}{97426}- Cine?|- Oricine. Un tip.
{97432}{97495}�l pui jos, �i dai dou� �uturi|�n cap �i pleci.
{97501}{97543}- De ce?|- De ce nu?
{97549}{97605}Tu e�ti sup�rat, iar el e acolo.|M� a�teapt� un prieten.
{97611}{97691}Personajul meu nu poate face asta.|Altceva?
{97697}{97793}- Nu �tiu. �ipi mai tare.|- S� �ip? Ce original!
{97799}{97855}Taci dracului!|M� doare �n cur ce faci. Plec!
{97861}{97961}"Taci dracului!|M� doare �n cur ce faci. Plec!"
{97967}{98033}- Ce zici?|- "Ce zici?"
{98039}{98096}- Stai! Ce faci?|- "Stai! Ce faci?"
{98102}{98229}- Termin� cu t�mpeniile astea...|- "Termin� cu t�mpeniile astea..."
{98317}{98370}A fost bestial!
{98376}{98470}Personajul meu ar putea face asta.
{98592}{98664}Mul�umesc.
{98732}{98807}Jelly, unde e Paul?
{98818}{98846}Michael?
{98852}{98915}- Ce faci?|- Lucrez pentru dl Vitti.
{98921}{99036}- Sunt �oferul lui.|- Nu, Michael! Nu faci asta!
{99042}{99090}De ce? M-ai tot b�tut la cap|s� m� angajez...
{99096}{99173}Da, s� faci sandvi�uri la Subway,|nu s� conduci o ma�in�.
{99179}{99200}Tat�...
{99206}{99283}Nu �ncepe. Trebuia s� vorbeasc�|mai �nt�i cu mine.
{99289}{99331}Unde e?
{99337}{99462}- Nu-�i pot da aceast� informa�ie.|- Nu-mi po�i da aceast�
informa�ie?
{99468}{99540}I-am promis s� nu repet nimic|din ce am auzit �n ma�in�.
{99546}{99606}- Am jurat.|- Ai jurat?
{99612}{99689}Era ceva cu s�nge?
{99699}{99760}Ce s-a �nt�mplat?|Unde ai fost?
{99766}{99843}�i spun adev�rul. Am fost implicat|�ntr-o urm�rire cu ma�ini.
{99849}{99890}- Ce?|- Au tras �n ma�ina mea.
{99896}{99965}Cei care ne urm�reau,|au c�zut �n r�u �i s-au �necat.
{99971}{100034}- Doamne!|- Nu e a�a de r�u.
{100040}{100112}- C�nd se vor termina toate?|- Disear�. Trebuie s�-l g�sesc.
{100118}{100186}Acum c�teva zile, nu erai sigur|c� vrei s� mai fii terapeut.
{100192}{100245}Trebuie s� termin.
{100251}{100335}Trebuie. �n�elegi?
{100352}{100388}Du-te!
{100394}{100469}- Dar s� nu te �mpu�te.|- Bine.
{100475}{100544}- Clemenza, unde e?|- Nu pot...
{100550}{100675}�i vei spune tat�lui t�u.|Jur c� altfel te fac ar�ice.
{100681}{100750}"Little Darlings".|E un club din Queens.
{100756}{100789}D�-mi cheile!
{100795}{100863}- Tat�, eu r�spund pentru ea.|- D�-mi dracului cheile!
{100869}{100954}- Ia ma�ina mea.|- Mul�umesc.
{101722}{101759}Scuze...
{101765}{101794}Jelly!
{101800}{101895}- Doctore, ce cau�i aici?|- Unde e Paul?
{101895}{101958}- Cred c� te place.|- Trebuie s� vorbesc cu Paul.
{101964}{102042}D�-i c�iva dolari.
{102124}{102281}Am una de 20. �mi dai restul?|Zece, cinci...
{102300}{102369}Mul�umesc.
{102419}{102459}Bine...
{102465}{102542}Mul�umesc mult.
{102592}{102667}Mul�umesc.
{102701}{102816}Sunt fisele pentru parcare.|Nu mai am bancnote.
{102910}{102985}Unde e Jelly?
{103138}{103167}Ce faci?
{103173}{103255}Cum adic�?|M� relaxez �i eu. Ce mare lucru?
{103261}{103320}Uite-l!|Ce mai faci, Paulie?
{103326}{103361}- Bine.|- Da?
{103367}{103441}�i �tii pe b�ie�ii mei?|Bobby �i Al Pacino.
{103447}{103505}- Al Pacino? A�a te cheam�?|- Nu.
{103511}{103595}�mi zic a�a pentru c� sem�n cu el.
{103601}{103623}Actorul!
{103629}{103699}- �i-a zis cineva Carol Burnett?|- De ce?
{103705}{103821}Semeni la fel de mult cu|Carol Burnett, �i cu Al Pacino.
{103872}{103902}La ce te ui�i?
{103908}{103987}Eu v�d...|Partea asta.
{103993}{104083}Semeni cu Pacino.
{104137}{104192}- Suntem cu to�ii aici?|- Da.
{104198}{104241}S�-i d�m drumul.
{104247}{104297}- Ce s� face�i?|- Haide!
{104303}{104361}- Ce face�i?|- Hai!
{104367}{104416}- Paul, �mi ascunzi ceva!|- Pleac� de aici.
{104422}{104500}Ce se �nt�mpl�?|Nu plec p�n� nu-mi spui.
{104506}{104603}Car�-te dracului de aici!|O s� p�e�ti ceva!
{105130}{105174}E mare!
{105180}{105281}Avem o �ans� �i poate s� mearg�|prost dintr-un milion de motive.
{105287}{105362}Toat� lumea s� asculte cu aten�ie.
{105368}{105452}Depozitul Federal de Aur,|din Manhattan.
{105458}{105490}De trei ori pe an,
{105496}{105581}un transport de lingouri e urcat|�ntr-un camion blindat,
{105587}{105662}de la depozit, la Rezervele Federale,
{105668}{105793}pentru guvernele str�ine|care fac schimburi �n aur.
{105793}{105880}La trei diminea�a,|adic� peste opt ore,
{105886}{105980}vom jefui camionul.
{106247}{106288}Ce mama dracului e asta?
{106294}{106356}Asculta la u��.
{106362}{106418}- Salut!|- Sc�pa�i de el!
{106424}{106470}- Salut, Carol.|- E�ti mort!
{106476}{106546}Las� pistolul!
{106552}{106600}Las� dracului pistolul!
{106606}{106679}- Ce faci?|- Ce crezi? Ne poate identifica!
{106685}{106787}- Ia m�na de pe el. E cu mine.|- Da? Ce? La treab�?
{106793}{106886}- Iar m� iei cu "Da, ce"?|- Ori e cu noi, ori e mort. Alege!
{106892}{106982}Cred c� e mai bine cu voi.|Dac� ar fi s� votez, a� vota prima.
{106988}{107051}E cu noi. R�spund eu de el.
{107057}{107134}Bine. F�r� surprize!
{107140}{107244}De acum �nainte,|sunt cu ochii pe voi. Bine?
{107250}{107289}�ncearc� asta!
{107295}{107345}- E antiglon�?|- Roag�-te s� fie!
{107351}{107396}Vezi dac� intr� pe sub c�ma��.
{107402}{107460}�i tu intri sub c�ma�a asta!|Ai ceva mai mic?
{107466}{107551}Ce suntem noi, Bloomingdale?|Nu �tia nimeni c� vii.
{107557}{107604}Ai noroc c� tr�ie�ti!
{107610}{107718}Cu to�ii avem noroc dac� tr�im.|Planul �sta e nebunesc! E prostesc!
{107724}{107816}Ai grij�! Nebunesc, dar nu prostesc.
{107822}{107974}Vrei s� mai tr�ie�ti? F� ce-�i spun,|�ine-�i gura �i nu face pe
tine.
{107988}{108039}- Te descurci cu un M16?|- S� trag?
{108045}{108104}Nu, s�-l �nv�r�i ca pe un baston!
{108110}{108135}- AK?|- Nu.
{108141}{108184}- Kalashnikov?|- Jelly!
{108190}{108305}- Opre�te-m�, dac� �i place ceva.|- �l pot lua pe �sta?
{108345}{108443}�mi aduce aminte de chestii frumoase.
{108485}{108567}S�-l folose�ti s�n�tos!
{108734}{108813}Rece!
{108894}{109015}- Verific� tot!|- Vorbe�te cu doctorul. E speriat.
{109235}{109283}- Te sim�i bine?|- Da.
{109289}{109425}�ncerc s� te scot, �nainte s�|�nceap� totul. Numai s� n-o iei
razna.
{110383}{110446}Vin!
{110452}{110493}Mare gre�eal�!
{110499}{110580}- Au ajuns!|- D�-i drumul!
{110820}{110858}Glume�ti?
{110864}{110937}Mut� camionul!
{110959}{111035}Unde pleci?
{111071}{111129}E o �nscenare!
{111135}{111255}Toat� lumea jos!|Ave�i grij� la ziduri �i la por�i!
{111402}{111493}La comanda mea,|duce�i �oferii �n camioane.
{111499}{111549}Du-te �n spate.|Eu m� duc �n fa��.
{111555}{111636}�i trimitem de aici!
{111642}{111672}Ce gura m�-sii?
{111678}{111779}Ridic� ma�ina!
{111796}{111871}Mor�ii m�-sii!
{112010}{112095}�ine�i-v� bine!
{112162}{112259}Nu se poate!
{112622}{112674}Nu e prea t�rziu, Paul.|Nu trebuie s� faci asta!
{112680}{112747}Haide!
{112893}{113001}Ce zi grea pentru boa�ele mele!
{113027}{113108}Deschide u�a!
{113141}{113193}- Unde e cheia?|- Nu e la mine!
{113199}{113290}- Unde e?|- La cei de la banc�!
{113364}{113459}Mi�c� �n�untru!
{113561}{113668}Sparge�i poarta!|Urca�i pe zid!
{113743}{113822}Urca�i-v� pe zid!
{113828}{113914}Sparge�i poarta!|Mi�c�!
{114143}{114174}Aduce�i plan�a!
{114180}{114232}Cred c� o s� mearg�!
{114238}{114326}Hai!|Sus pe zid!
{114374}{114482}Schimb de focuri!|Vrem �nt�riri!
{114524}{114630}Treci peste zid!
{114636}{114706}Treci tu!
{114866}{114934}50 de lingouri!|At�t ne trebuie! Hai!
{114940}{114961}C�t �nseamn�?
{114967}{115066}350 uncia, 9 uncii la un pfund,|90 de pfunzi la un lingou.
Calculeaz�.
{115072}{115152}- 22.995.000.|- Ce?
{115158}{115222}Aproximativ!
{115247}{115323}�nc� o dat�!
{115333}{115386}Sparg poarta!
{115392}{115465}Bobby, mut� camioanele!
{115471}{115551}O s� fac �n pantaloni!
{115766}{115822}- 50!|- Gata! Hai!
{115828}{115860}S� plec�m!
{115866}{115929}Plec�m!
{115946}{116019}Paul, mai �tii c�nd mi-ai spus|s� n-o iau razna?
{116025}{116051}- Da...|- Scuze...
{116057}{116118}Ce-am f�cut?|Aveam o via�� perfect�!
{116124}{116157}Am aruncat-o pe toat�!
{116163}{116232}M� duc la �nchisoare!|O s� fie r�u! Sunt delicat!
{116238}{116283}Sunt mic! O s� fiu prea popular!
{116289}{116349}- Calmeaz�-te!|- Nu pot! O s� mor!
{116355}{116403}- Calmeaz�-te!|- Nu pot! Nu pot respira...
{116409}{116463}Ascult�! Calmeaz�-te!
{116469}{116521}- Nu pot! O s� murim!|- N-o s� murim!
{116527}{116607}Ba o s� murim cu to�ii!
{116664}{116698}Te sim�i mai bine?
{116704}{116730}E doar vina mea!
{116736}{116872}Voiam s� te ajut. Chiar am vrut,|dar nu sunt destul de bun!
{116878}{116955}De c�nd a murit tata,|nu mai �tiu de mine.
{116961}{117057}Nu credeam c� o s� suf�r at�t.
{117060}{117141}Paul, acum �tiu cum te-ai sim�it|c�nd a murit tat�l t�u.
{117147}{117175}N-avem timp de asta!
{117181}{117220}- Dar...|- Te avertizez!
{117226}{117273}- Nu face asta!|- A fost de 10 ori mai r�u.
{117279}{117323}- Nu �ncepe!|- A murit �n fa�a ta.
{117329}{117362}- Te avertizez!|- Erai un pu�ti!
{117368}{117399}- Nu �ncepe!|- Ce trist!
{117405}{117519}- Nu �ncepe! �i-am spus!|- Toate visele lui au murit...
{117525}{117610}Am �nceput!|E�ti fericit?
{117616}{117717}- Te-a iubit, Paul!|- �tiu!
{117821}{117908}Mam�, e de r�u!
{117946}{118018}Cum merge jaful?
{118226}{118300}Chiar credeai c� vei supravie�ui?
{118360}{118388}Da, speram!
{118394}{118454}Bravo! Dl Rigazzi va fi recunosc�tor.
{118460}{118501}Rigazzi? Parc� lucra|pentru Patti LoPresti!
{118507}{118583}A�a credeam �i eu, dar boul|�sta lucra pentru ambele p�r�i.
{118589}{118667}Exist� doar o parte.|A mea!
{118673}{118696}Ce credeai?
{118702}{118800}C� o s� stau cu m�inile �ncruci�ate|�i o s� te las s� vii �napoi?
{118806}{118873}Salut, dle Vitti!
{119036}{119085}Nu mai suport!
{119091}{119153}Asta ur�sc la sociopa�i!
{119159}{119225}Schimba�i regulile|dup� cum v� convine vou�!
{119231}{119331}Nu �i de data asta,|nenorocit antisocial ce e�ti!
{119337}{119397}De data asta|nu �i-ai g�sit psihiatrul!
{119403}{119472}Mai vrei una?
{119553}{119636}Sesiunea a luat sf�r�it!
{119795}{119879}Gura m�-sii!|Rupe-o!
{119896}{119953}Duce�i-i sus �i l�sa�i-i acolo!
{119959}{120008}Bravo!|Bun plan!
{120014}{120036}Gura!
{120042}{120099}- Pa!|- Da, ce?
{120105}{120219}- Ce e �la sociopat?|- Nu �tiu!
{120225}{120334}- Ajutor!|- L�sa�i-ne jos!
{120390}{120421}Hai! Pe aici!
{120427}{120514}Scap�!
{120514}{120576}S� mergem!
{120927}{120996}L�sa�i armele!
{120997}{121059}L�sa�i armele!
{121065}{121158}Arunca�i armele acum!
{121202}{121231}�sta cine mai e?
{121237}{121276}T�ia�i!
{121282}{121315}Ce se �nt�mpl�?
{121321}{121369}L�sa�i armele!|Nu mi�ca�i!
{121375}{121480}Raoul, dac� modifici scenariul,|anun��-ne!
{121486}{121570}Cine sunt? Ce caut� �n filmul meu?
{121576}{121660}- Ce cau�i pe strada mea?|- Am permis!
{121666}{121740}Bag�-�i-l �n cur!
{121746}{121816}Da�i drumul ma�inilor.
{121852}{121923}Parc� am fi la un exerci�iu chinezesc.
{121929}{121970}Uite ce-ai f�cut!
{121976}{122069}- E�ti terminat!|- Te bag la pu�c�rie!
{122075}{122132}Pu�c�rie?|Crezi c� n-am nici o putere?
{122138}{122213}- Gata! M� duc la rulota mea!|- S�ngerez!
{122219}{122361}- Mut� ma�inile!|- Vrei s� taci! �ncerc s� g�ndesc.
{122592}{122683}- E vreo problem�?|- Gura �i �ine m�inile la vedere!
{122689}{122794}Gata, suntem m�nca�i!
{122915}{122953}Tu!
{122959}{123024}Eu?
{123040}{123150}- E�ti tare de tot!|- Bravo, Momo!
{123507}{123590}- Te sim�i bine, nu?|- Da. Foarte bine.
{123596}{123681}Ce-a fost �n capul t�u?|Ce urmeaz�?
{123687}{123777}Acum, o s� fugi toat� via�a?|Te �ntorci la Sing Sing?
{123783}{123877}Poate te g�sesc mort, pe o alee.|Ce se �nt�mpl�?
{123883}{123944}Astea sunt alegerile mele?
{123950}{124051}Doctore, nu m� po�i l�sa|s� m� simt bine 5 minute?
{124057}{124125}- Chiar trebuie s�-mi tai cheful?|- Cinci minute?
{124131}{124236}- Da, cinci.|- Bine.
{124236}{124342}- �i apoi?|- �i apoi... O s� vezi!
{124726}{124832}�tirile WWEN. Este 8:06.|25 de grade.
{124838}{124956}O rezolvare rapid� a jafului|spectaculos de azi-noapte.
{124966}{125034}Urm�nd indiciile|unei surse necunoscute,
{125040}{125108}agen�ii FBI au cercetat sediul|companiei Rigazzi
{125114}{125211}�i au recuperat cele|50 de lingouri furate �n jaf.
{125217}{125313}Printre cei aresta�i se num�r� �i|�eful familiei, Louis "Cheia"
Rigazzi
{125319}{125423}�i al�i 11 asocia�i ai familiei.
{125429}{125492}Restul lingourilor furate au fost|recuperate de la locul faptei,
{125498}{125591}�mpreun� cu trei ho�i,|aparent bloca�i...
{125597}{125678}Crima organizat� a suferit|o nou� �nfr�ngere.
{125684}{125802}Am bucuria s� le spun oamenilor|din New York �i din toat� �ara,
{125808}{125934}c� ora�ul nostru este mai sigur.
{125938}{126004}�ntreb�ri?
{126246}{126282}Doctore!
{126288}{126329}- Ai vorbit cu Patti?|- Da.
{126335}{126373}- O s� fie bine?|- Da.
{126379}{126429}Se bucur� c� a sc�pat de "Cheie".
{126435}{126508}- Bine. Am vorbit cu procurorul.|- Ce-a zis?
{126514}{126607}E bucuros pentru aur �i...|Nu-�i va face nimic.
{126613}{126661}Dar trebuie s� nu faci prostii.
{126667}{126727}D�-l �n m�-sa!
{126733}{126786}Un sf�r�it fericit!
{126792}{126841}Recunoa�te c� te sim�i mai bine.
{126847}{126936}Da, sigur! 20 de milioane pe apa|s�mbetei. De ce s� nu m� simt
bine?
{126942}{127010}- E�ti �n doliu, Paul...|- E un proces!
{127016}{127084}Nu e u�or, dar trebuie s� �tii|c� ai procedat cum trebuie.
{127090}{127123}�i tu, doctore.
{127129}{127177}- Ai rezistat! Ai avut ceva curaj!|- N-am...
{127183}{127294}- Erai un animal! Un monstru!|- Mult� furie adunat�.
{127300}{127377}Pe tine te voi trimite|dup� cei care nu-mi plac.
{127383}{127477}Le faci o psihanaliz�|�i �i iei la b�taie!
{127605}{127654}Vreau s�-�i mul�umesc, doctore.
{127660}{127763}- Nu-mi mul�umi mie.|- M-ai ajutat mult.
{127783}{127845}Tu...
{127851}{127890}- E�ti tare!|- Sunt bun...
{127896}{127988}Nu! E�ti foarte tare!|Ai un dar!
{127994}{128093}�i spun eu! Ai un dar!
{128099}{128169}Bine, am un dar.
{128299}{128348}- Bine, doctore!|- Mul�umesc.
{128354}{128439}- Ai grij� de tine.|- Mai vorbim.
{128579}{128669}Doctore!
{130094}{130222}SF�R�IT
{130329}{130409}C�nd eram rezident,|ne jucam cu catatonicii.
{130415}{130488}Ne distram...
{130655}{130724}Bine...
{130896}{131065}C�nd eram rezident, ne jucam|cu catatonicii, ca s� r�dem.
{131313}{131392}Nu-�i fac nimic!
{131414}{131439}Haide!
{131445}{131536}- Ei i-ai spus din prima.|- E la FBI. Trebuie s� �tie.
{131542}{131617}- Da, iar eu nu trebuie s� �tiu.|- N-am spus...
{131623}{131720}De ce s�-i spui lui Paula!|Nu poate rezista!
{131726}{131780}- Dar nu te cheam� Paula.|- Cine sunt?
{131786}{131849}- Laura!|- Bine...
{131855}{131883}Salut!
{131889}{131917}- Cafea?|- Ce?
{131923}{131965}Cineva a spus ceva de o cafea.
{131971}{132064}Da, tu. Tu voiai.
{132125}{132242}- "Ce mai stai?"|- �tiu. St�team pu�in.
{132349}{132434}Poftim. Mul�umesc.
{132575}{132655}Michael!
{132661}{132700}Jelly!
{132706}{132751}Michael!
{132757}{132801}Dac� m� dau jos!
{132807}{132910}- Ce tot spui? �l urai!|- Nu-l uram pe tata!
{132916}{132949}- Ba da!|- �l iubeam!
{132955}{132976}- �l urai!|- �l iubeam.
{132982}{133006}�l urai!
{133012}{133113}Ce mama dracului spui?
{133194}{133280}Bine, m� opresc!
{133302}{133362}V�d ce mi�cat e�ti!
{133368}{133429}Nu. Era replica mea.
{133435}{133493}Ce caut eu aici?|Ce cau�i tu aici?
{133499}{133587}Am venit s�-�i spun|c� ai o audiere preli...
{133593}{133628}- Mai �ncearc� o dat�!|- Bine.
{133634}{133692}Preliminar�!
{133698}{133804}Am venit s�-�i spun|c� ai o audiere perimilar�...
{133824}{133928}Preliminar�! Sunt din Bronx|�i e patru diminea�a!
{133948}{134013}Intr�!
{134022}{134077}Doctore...
{134083}{134159}- Preliminar�!|- Da.
{134177}{134219}Intr�...
{134225}{134297}Nu!
{134327}{134378}�ti�i cine �mi pl�cea mie?
{134384}{134442}Marele Grucho Marx.
{134448}{134594}κi punea chestii...|Le lipea...
{134600}{134700}E cel mai ridicol lucru|pe care l-am auzit.
{134705}{134799}Uite! Sunt �eriful Clubului M�rii!
{134805}{134879}Saluta�i-m�,|sunt c�pitanul Midnight!
{134885}{134950}E trist!
{134956}{135023}Da, la asta m-am g�ndit|�n ultimele 850 de nop�i.
{135029}{135155}O mas� cald�!|O costi�� de miel!
{135202}{135236}O mas� cald�...
{135242}{135309}O...
{135315}{135393}S� g�sesc una.
{135556}{135632}Ajut�-m�!
{135638}{135727}Voiam s� te mai v�d.
{135746}{135837}- Mai film�m?|- Termin�m azi.

S-ar putea să vă placă și