Sunteți pe pagina 1din 1

Institutia centrala sau locala_________________________________

Sediul: ___________________________

Nr._________ /____________

ADEVERINŢĂ

pentru finalizarea stagiului de 

PRACTICĂ DE SPECIALITATE

        Se adeverește prin prezenta că domnul/domnișoara ____________________ student(ă) în anul _______, la


Facultatea de Administrație și Afaceri a Universității din București, Specializarea_________________, a
efectuat un număr de ___________ ore de practică de specialitate, repartizate câte ___________ore/zi, în
perioada__________________________.

     Activitatea s-a desfășurat în cadrul compartimentului ________________________________ sub


coordonarea domnului/doamnei____________________________ telefon _____________ adresa email
______________________.                                                            

        Pentru activitatea desfășurată student(a) a obținut calificativul_____________________(foarte bine, bine,


satisfăcător sau nesatisfăcător).

Am eliberat prezenta spre a-i servi la examenul de practică.

                             Director general,                                                          Tutore,

                          Numele și prenumele                                                Numele și prenumele

                         Semnătura și ștampila                                                     Semnătura

S-ar putea să vă placă și