Sunteți pe pagina 1din 1

Unitatea:Liceul ”Dimitrie Cantemir FISA Nr.: 3 Var.

1
„Darabani TEHNOLOGICA Data:25.03.2016 Fila:1
Sector de activitate:Atelier școală Lăcătușerie generală
SCHITA Denumirea piesei: Placă hex. Reper nr.003.0
PRODUSUL: PLG
Piese Lăcătușerie Generală
Desen nr. poz. buc/produs
Valabil pentru seria de: bucati produse
Intocmit Verificat Normat
tehnolog
Numele Dănăilă V. Resp.
Sorin Catedra
Tehnică
Data si
semnat
Materialul OL37 Cal Sectiune U/M Necesar pen- Valoare material
tru 1 bucata Pret unit Pe buc
Tablă Gros 0.6 mm

Operatia Echipa Timp Val manopera


Indicatii teh normat pe opera

Cumul pies
Bucati prel

Pregatire

Pregatire
Atelierul

Denumirea
Masina
Numar

Unitar

Unitar
S.D.V

Des

Cat
1 Debitare L1 Foarfece
manual
-Se trasează și se debitează placă la sau banc
cotele 110x110 mm
2 Ajustare - debavurare L1 Pilă
lată

3 Trasare L1 Riglă de
-Trasarea diagonale diagonalelor plăcii trasare,
Ac de
ece
trasat
4 Punctare- marcare L1 Punctator,
- se punctează centrul cercurilor situat ciocan,
la intersecția diagonalelor. Banc
- se marchează cu cretă conturul ce lăcătușe-
urmează a fi trasat rie
5 Trasare contur hexagonal L1 Compas
-se măsoară și se trasează începând de la de
una din diagonale unghiuri de 60" cu vârful lăcătușe-
rie, Riglă
in punctul de intersecție al diagonalelor; metalică
- Se ia in compas lungimea de 50 mm si Echer me-
se transpune aceasta lungime pe laturile tallic cu
unghiurilor de 60' desenate anterior; unghiul de
- se unesc prin trasare punctele 60"
obținute