Sunteți pe pagina 1din 52

Agenda

Reglementari recente de natura fiscala adoptate pentru


Noutati fiscale (din august 2020)
situatia actuala
Alte aspecte fiscale si sociale de actualitate
Suport de curs
Copyright @2020 - CECCAR 2

Agenda
Masurile de incurajare a cresterii capitalurilor proprii

Bonificatii la plata impozitelor

Deducerea a caselor de marcat

Regimul fiscal al cheltuielilor cu testele COVID


NOUTATI FISCALE
Zile libere platite parintilor cand scoala este suspendata
din august 2020
Subventii disponibile pentru telesalariati
3
Agenda
(Kurzarbeit)

Ajutoare pentru angajati pe durata determinate M surile de ncurajare a


Ajutoare pentru zilieri cre terii capitalurilor proprii
Ajutoare pentru profesionisti

E
OUG 153/2020
Modificarea D 394

Modificarea normelor Codului fiscal


6

Aplicabilitate

Care sunt contribuabilii vizati?

Intrare in vigoare: 1 ianuarie 2021 Contribuabilii de impozit pe profit, indiferent de sistemul de


declarare
Perioada de aplicare: 2021 2025 (2026)
Contribuabilii de impozit pe veniturile

Contribuabilii care sub prevederilor Legii nr.


170/2016 privind impozitul specific unor

Nu beneficiaza contribuabilii pentru care contabile sunt


emise de BNR sau de ASF.

www.covid-19.ceccar.ro
Procente de reducere incepand cu 2021 Procente de reducere incepand cu 2022
1. Daca am un capital propriu pozitiv si cel putin egal cu Impozitul se reduce cu
din capitalul social subscris 2%. 3. Daca din 2022 capitalul propriu ajustat creste peste un anumit procent fata 3%
de 2020 + Conditia 1
2. Procent de cre tere anuala a capitalului Procentul de reducere a impozitului
propriu ajustat + Conditia 1 Anul Procentul de crestere fata de 2020
Pana la 5% 5% 2022 5%
Intre 5% si 10% 6% 2023 10%
Intre 10% si 15% 7% 2024 15%
2025 25%
Intre 15% si 20% 8%
Intre 20% si 25% 9% Cotele de reducere se cumuleaza, daca se indeplinesc conditiile de
Peste 25% 10% acordare.
10

Capitalul propriu ajustat

Capital subscris Alte rezerve


constituite din
Rezultat net reportat Rezultatul net reportat - Sold creditor = dintre soldurile creditoare
dotare - sold creditor debitoare
profitul net

Sumele sunt cele prezentate financiare contabile


Rezerva
Patrimonii (regiei, anuale.
public, privat)
Lipseste:
Pentru sediile permanente, capitalul subscris se cu capitalul de
Rezultatul exercitiului
dotare pus la de PJ pentru .
Patrimoniul
institutelor
Prime de capital
cercetare-
dezvoltare
11 12
C anuala a capitalului propriu ajustat C capitalului propriu ajustat din 2022

CPA an pentru care impozitul - CPA anul 2020


CPA an pentru care impozitul - CPA anul precedent
CCPAan/2020 = ----------------------------------------------------------------------------------------------x 100
CCPAan/an prec = ---------------------------------------------------------------------------------------------------x 100
CPA anul 2020
CPA anul precedent

unde: unde:
CCPA a capitalului propriu ajustat CCPA capitalului propriu ajustat
CPA - capitalul propriu ajustat CPA - capitalul propriu ajustat

13 14

Exemplu 1 Exemplu 1 - Continuare

In anul 2020, o societate are un capital propriu de 100.000 lei (din care An Capital propriu Capital propriu ajustat
capital social de 10.000 lei) si un capital propriu ajustat de 80.000. In anul
2020 100.000 80.000
2021, capitalul propriu este de 150.000 lei si capitalul propriu ajustat de
90.000 lei. 2021 150.000 90.000
Cat este procentul de reducere aplicabil in 2021? 2022 160.000 95.000
2023 90.000 85.000
Capital propriu pozitiv ? Da => Reducere de 2%
Cresterea capitalului propriu ajustat = (90.000 80.000) / 80.000 = 12,5%
=> Reducere de 7%

Total reducere = 2% + 7% = 9% aplicabil pentru 2021

www.covid-19.ceccar.ro www.covid-19.ceccar.ro
Exemplu 1 - Continuare Exemplu 1 - Continuare

Procentul de reducere aplicabil in 2022? Procentul de reducere aplicabil in 2023?

Capital propriu pozitiv si mai mare decat 50% din capitalul social? Capital propriu pozitiv si mai mare decat 50% din capitalul social?
Da => Reducere de 2% Da => Reducere de 2%
Cresterea capitalului propriu ajustat = (95.000 90.000 ) / 90.000 = 5,5% Cresterea capitalului propriu ajustat ? NU => Fara reducerea 2.
=> Reducere de 6% Cresterea capitalului propriu ajustat fata de 2020= (85.000 80.000 ) /
Cresterea capitalului propriu ajustat fata de 2020= (95.000 80.000 ) / 80.000 = 6.25% < 10% => Fara reducerea 3.
80.000 = 18,75% => Reducere de 3%
Total reducere = 2% aplicabil pentru 2023
Total reducere = 2% + 6% + 3% = 11% aplicabil pentru 2022

www.covid-19.ceccar.ro www.covid-19.ceccar.ro

Exemplul 2 Situatia 1 - Se inchide rezultatul reportat in 2020 cu alte rezerve.

Cont / An 2019 2020 2021 Cont / An 2019 2020 2021


1012 10,000 10,000 10,000 1012 10,000 10,000 10,000
1068 (repartizare din profit net) 250,000 250,000 250,000 1068 (repartizare din 250,000 50,000 50,000
117 (200,000) (100,000) profit net)
121 (200,000) 100,000 200,000 117 0 100,000
Distribuire de dividend (din capitaluri (80,000) 117 Dividend distribuit (80,000)
proprii din trecut) 121 (200,000) 100,000 200,000
Capital propriu ajustat 60.000 80.000
CCPA 2021 = (80,000 60,000) / 60,000 * 100 = 33.33%
Are dreptul la reducerea a doua!

www.covid-19.ceccar.ro www.covid-19.ceccar.ro
Situatia 2 - NU se inchide rezultatul reportat in 2020 cu alte rezerve. Exemplul 3

Cont / An 2019 2020 2021 Cont / An 2019 2020 2021 2022


1012 10,000 10,000 10,000 1012 10,000 10,000 10,000 10,000
1068 (repartizare din 250,000 250,000 150,000 1068 (repartizare din 50,000 50,000 50,000 50,000
profit net) profit net)
117 (200,000) 117 200,000 230,000 265,000
1068 Dividend distribuit (80,000) 121 200,000 30,000 35,000 40,000
121 (200,000) 100,000 200,000 Distribuire de dividend
Capital propriu ajustat 260.000 80.000 (din capitaluri proprii din
trecut)
CCPA 2021 = (80,000 260,000) / 260,000 * 100 - Negativ,
nu are dreptul la reducerea a doua!
www.covid-19.ceccar.ro www.covid-19.ceccar.ro

Situatia 1 - Se distribuie in 2020 rezultatul reportat ca dividende. Situatia 2 - NU se distribuie in 2020 rezultatul reportat ca dividend.
Cont / An 2019 2020 2021 2022 Cont / An 2019 2020 2021 2022
1012 10,000 10,000 10,000 10,000 1012 10,000 10,000 10,000 10,000
1068 50,000 50,000 50,000 50,000 1068 50,000 50,000 50,000 50,000
117 200,000 30,000 65,000 117 200,000 230,000 265,000
Distribuire de dividend (200,000) Distribuire de dividend (din - - - -
(din capitaluri proprii din capitaluri proprii din trecut)
trecut)
121 200,000 30,000 35,000 40,000
121 200,000 30,000 35,000 40,000
Capital propriu ajustat 260,000 290,000 325,000
CCPA anual 11.5% 12%
Capital propriu ajustat 60,000 90,000 125,000
CCPA /2020 25%
CCPA anual 50% 38%
CCPA /2020 108%

www.covid-19.ceccar.ro www.covid-19.ceccar.ro
Situatia 3 - Se distribuie in 2020 rezultatul reportat si alte rezerve ca
dividend.
Tratament reorganiz ri (1)
Cont / An 2019 2020 2021 2022
capitalul propriu ajustat de ei
1012 10,000 10,000 10,000 10,000
Contribuabilii anul anterior (respectiv 2020), cu capitalul propriu ajustat
1068 50,000 50,000 0 0 care absorb PJ pentru acelasi ani de celelalte
Distribuire de dividend (din capitaluri - (50,000) - - cedente;
proprii din trecut)
Contribuabilii
117 200,000 30,000 65,000 capitalul propriu ajustat anul
Distribuire de dividend (din capitaluri (200,000) fuziunea a mai anterior (respective 2020) de cedente;
multe PJ
proprii din trecut)
capitalul propriu ajustat anul anterior
121 200,000 30,000 35,000 40,000 Contribuabilii (respective 2020), de societatea cu
Capital propriu ajustat 10,000 40,000 75,000 valoarea activelor transferate, conform proiectului de
divizarea unei PJ divizare;
CCPA anual 300% 87.5%
CCPA /2020 650%
26
www.covid-19.ceccar.ro

Contribuabilii care au optat


Tratament reorganiz ri (2)
fiscal diferit

Contribuabilii care capitalul propriu ajustat de ei


anul anterior (respectiv 2020), cu capitalul propriu ajustat Anul de care se substituie anului 2020 pentru aplicarea este anul fiscal
de societatea ani, recalculat modificat anul 2021;
de divizare cu valoarea activelor transferate, conform
proiectului de divizare;
Procentul de care se este cel anului fiscal modificat
Contribuabilii care care anii in OUG;
capitalul propriu ajustat pentru anul anterior
patrimoniu mai (respectiv 2020), cu valoarea activelor
de persoana care
Ultimul an fiscal modificat pentru care se reducerile este anul care se
beneficiare activele, conform proiectului de divizare .
anul 2026.

27 28
Mod calcul:
An de baza pentru comparatii Platitori de impozit pe profit
Reducere = Procent reducere de impozit x Impozitul pe profit anual al anului care sunt
Pentru contribuabilii cursul anului, cu celor care se de crestere
reorganizeaza sau care devin sedii permanente ale PJ , anul
anul de care se substituie anului 2020. Valoarea reducerii rezultate se scade din impozitul pe profit anual.

Pentru contribuabilii cu anul fiscal modificat, bonificatiile se acorda incepand cu Ordinea de aplicare:
anul fiscal modificat care anul 2021.
Impozit pe profit
- Credit fiscal extern
- Impozit pe profit scutit sau redus
-
-
= Impozit pe profit anual
29 30

Mod de calcul si declarare: Mod de calcul si declarare:

Reducere = Procent reducere de impozit X Impozitul datorat pe an fiscal Reducere = Procent reducere de impozit X Impozitul datorat pe an fiscal
Valoarea reducerii rezultate se scade din impozitul aferent trimestrului IV. Valoarea reducerii rezultate se scade din impozitul datorat pentru semestrul II.

Situatie:
Valoare reducere > Impozit trimestrului IV => care nu a fost se scade din :
impozitul aferent trimestrelor anterioare, prin depunerea unei rectificative; Valoare reducere > Impozit semestrului II => care nu a fost din impozitul aferent
semestrului II se scade din impozitul aferent semestrului I, prin depunerea unei
Situatie: rectificative.
Societatea devine de impozit pe profit anul pentru care se reducerea: Reducere
= Procent reducere de impozit X (Impozitul pe venit + Impozitul pe profit)
Valoarea reducerii rezultate se scade din impozitul pe profit.
Cei care impozit pe profit reducerea pentru impozitul specific,
Valoare reducere > Impozitul pe profit => care nu a fost se scade din impozitul pe pentru impozitul pe profit
veniturile prin depunerea unei rectificative.

31 32
Mod calcul - Mod calcul -

O microintreprindere a declarat cate 10.000 lei pentru primele 3 trimestre O microintreprindere a declarat cate 10.000 de lei pentru primele 3 trimestre ale
ale anului 2021. anului 2021.
In trimestrul 4 constata ca poate beneficia de o reducere de 10% a In trimestrul 4 constata ca poate beneficia de o reducere de 10% a impozitului
impozitului pe venit. pe venit.
Impozitul pentru trimestrul 4 este de 10.000 lei. Impozitul pentru trimestrul 4 este de 1.000 lei.

Reducere = (10.000 + 10.000 + 10.000 + 1.000)* 10% = 3.100 lei


Reducere = (10.000 + 10.000 + 10.000 + 10.000)* 10% = 4.000 lei Impozit declarat pentru trimestrul 4 = 1.000 1.000 = 0
Impozit declarat pentru trimestrul 4 = 10.000 4.000 = 6.000 lei Se depune rectificativa pe trimestrul 3 pentru 2.100 lei (3.100 1.000).

34
www.covid-19.ceccar.ro www.covid-19.ceccar.ro

Mod calcul - Mod calcul -

O microintreprindere a declarat cate 10.000 lei pentru primele 2 trimestre O societate plateste impozit pe veniturile microintreprinderii in trimestrele 1 si 2
ale anului 2021 si 1.000 lei pentru trimestrul 3. cate 10.000 lei si devine platitor de impozit pe profit incepand cu trimestrul 3.
In trimestrul 4 constata ca poate beneficia de o reducere de 10% a Impozitul pe profit este de cate 20.000 lei pentru trimestrul 3 si respectiv cel
impozitului pe venit. anual. In trimestrul 4 constata ca poate beneficia de o reducere de 10% a
Impozitul pentru trimestrul 4 este de 1.000 de lei. impozitului datorat.

Reducere = (10.000 + 10.000 + 1.000 + 1.000)* 10% = 2.200 lei Reducere = (10.000 + 10.000 + 20.000 + 20.000)* 10% = 6.000 lei
Impozit declarat pentru trimestrul 4 = 1.000 1.000 = 0
Impozit pe profit declarat prin D 101 = 20.000 6.000 = 14.000 lei

Se depune rectificativa pentru trimestrul 3 (1.000 lei) si pentru trimestrul 2


(200 lei) sau se poate rectifica direct trimestrul 2?

35 36
www.covid-19.ceccar.ro www.covid-19.ceccar.ro
Modificarea termenelor pentru depunerea
Mod calcul - pentru plata impozitului
O societate plateste impozit pe veniturile microintreprinderii in trimestrele 1 Pe perioada 2021 - 2025 (2026 pentru cei cu anul fiscal modificat):
si 2 cate 10.000 lei si devine platitor de impozit pe profit incepand cu
trimestrul 3. Contribuabilii Declaratie
Impozitul pe profit e de cate 1.000 lei pentru trimestrul 3 si respectiv cel de impozit anuala <= 25 iunie inclusiv a anului (prin
anual.
In trimestrul 4 constata ca poate beneficia de o reducere de 10% a pe profit privind impozitul pe derogare de la CF)
impozitului datorat. profit
Cu an fiscal anuala <= 25 a celei de-a luni inclusiv de la
Reducere = (10.000 + 10.000 + 1.000 + 1.000)* 10% = 2.200 lei modificat privind impozitul pe anului fiscal modificat (prin derogare de
Impozit pe profit declarant prin D 101 = 1.000 1.000 = 0 lei profit la CF)
100 <= 25 iunie inclusiv a anului (prin derogare
trimestrului de la CF)
Se depune si rectificativa si pentru trimestrul 3 (1.000 lei) si pentru trimestrul IV
2 (200 lei) sau se poate rectifica direct trimestrul 2?
de impozit plata <= 25 iunie inclusiv a anului (prin
specific unor impozitului aferente derogare de la Legea nr. 170/2016)
www.covid-19.ceccar.ro
37 semestrului II 38

Bonificatii la plata impozitelor - Istoric

Bonificatii la plata Perioada Trim I Trim II Trim III


impozitelor - OUG nr. Cuantum 5% pentru contribuabilii mari 10% pentru toti contribuabilii

33/2020 10% pentru contribuabilii mijlocii


mici (inclusiv

OUG 153/2020

39 40
Definitivare si ordine de aplicare Mod de calcul

Impozit pe profit Cat este bonificatia stiind ca la calculul impozitului pe profit avem:
- Credit fiscal extern
- Impozit pe profit scutit sau redus
- Cheltuieli cu impozitul pe profit inaintea sponsorizarii 25.000
- Reducerea pentru Sponsorizare 2.000
- Cheltuieli cu impozitul pe profit dupa deducerea 23.000
= Impozitului pe profit aferent anului fiscal sponsorizarii
-
= Bonificatie = 23.000 * 10% = 2.300 lei

respectiv. 41 42
www.covid-19.ceccar.ro

Mod de calcul Mod de calcul


Un contribuabil mic a avut urmatoarele sume de impozit pe profit declarate si platite: Un contribuabil mare a avut urmatoarele sume de impozit pe profit declarate si platite:
Trimestru Impozit pe profit Impozit pe profit Reducere Declarat Trimestru Impozit pe profit Impozit pe profit Reducere Declarat
inainte de reducere inainte de inainte de reducere inainte de
(cumulat) reducere/trim (cumulat) reducere/trim

1 10.000 10.000 1.000 9.000 1 20.000 20.000 1.000 19.000

2 25.000 15.000 0 15.000 2 35.000 15.000 1.500 13.500


3 45.000 20.000 2.000 18.000 3 55.000 20.000 2.000 18.000
Total an 80.000 0 Total an 50.000 0
(cumulat) (cumulat)
Total 3.000 42.000 Total 4.500 50.500

Impozit anual = 80.000 3.000 = 77.000 lei Impozit anual = 50.000 4.500 = 45.500 lei
Diferenta de plata = 77.000 42.000 = 35.000 lei Suprasolvire = 50.500 45.500 = 5.000 lei
www.covid-19.ceccar.ro www.covid-19.ceccar.ro
Mod de calcul Caz particular: Contribuabilii cu anul fiscal modificat
Un contribuabil a avut urmatoarele sume de impozit pe profit declarate si platite: de impozit pe profit datorat la definitivarea impozitului pe profit aferent
anului fiscal se impozit pe profit datorat aferent ultimului trimestru cazul
Trimestru Impozit pe profit Impozit pe profit Reducere Declarat contribuabililor cu anul fiscal modificat care:
inainte de reducere inainte de reducere pe
sistemul trimestrial de declarare a impozitului pe profit sau
(cumulat) trim
sistemul anual, cu anticipate, efectuate trimestrial
1 10.000 10.000 1.000 9.000
2 25.000 15.000 1.500 13.500 Bonificatia se pentru de impozit pe profit datorat, la definitivarea
impozitului pe profit aferent anului fiscal.
3 45.000 20.000 2.000 18.000
Total an 2.000 0
(cumulat) Conditie: Aceasta este la termenul scadent cuprins perioada 26 decembrie 2020-
25 februarie 2021 inclusiv.
Total 4.500 40.500

Impozit anual = 2.000 2.000 = 0


Suprasolvire = 40.500 0 = 40.500 lei
45 46
www.covid-19.ceccar.ro

Compensare implicita Compensare implicit

B se pentru impozitul pe profit datorat De aceste prevederi pot beneficia contribuabilii care au depus
trimestrial/plata care se stinge cu impozitul pe privind impozitul pe profit datorat trimestrial/plata
profit de recuperat din anii fiscali trimestrelor I II ale anului 2020, respectiv
pentru perioadele scadente corespunz toare pentru contribuabilii cu
anul fiscal modificat, aplicarea
Da, se acorda.

Da, pot beneficia, prin depunerea unei rectificative.


Aceste prevederi se pentru stingerile efectuate pentru impozitul
pe profit datorat trimestrial/plata aferente trim. I
II 2020, respectiv pentru cele aferente perioadelor scadente
corespunzatoare pentru contribuabilii cu anul fiscal modificat, cu
impozitul pe profit de recuperat din anii fiscali
Da, se acorda.
47 48
www.covid-19.ceccar.ro www.covid-19.ceccar.ro
Studiu de caz (1) Studiu de caz (2)

In aprilie 2020, un contribuabil avea suprasolvire de 20.000 lei impozit pe In aprilie 2020, un contribuabil avea suprasolvire de 20.000 lei impozit
profit din anul 2019 si un impozit pe profit de plata pe 25.000 lei. pe profit din anul 2019 si un impozit pe profit de plata pe 10.000 lei.
Nu a beneficiat de bonificatie si a platit doar 5.000 lei. Nu a beneficiat de bonificatie si nu a platit nimic.

Acum, in octombrie, depune rectificativa si declar 22.500 lei (mai putin Acum, in octombrie, depune rectificativa si declar 9.000 lei (mai putin
reducerea de 10%). reducerea de 10%).

Efect? Efect?
Va aparea o suprasolvire de 2.500 lei. Va aparea o suprasolvire de 11.000 de lei.

49 50
www.covid-19.ceccar.ro www.covid-19.ceccar.ro

Studiu de caz (3)

Un contribuabil cu anul fiscal octombrie septembrie 2020 nu a


beneficiat de bonificatie pentru plata de impozit pe profit facuta in 25 Deducerea costului de
aprile 2020 in suma de 20.000 lei.
achizitie a caselor de
In septembrie, depune rectificativa si declar 18.000 lei (mai putin
marcat
reducerea de 10%).

Efect?
Va aparea o suprasolvire de 2.000 lei. Legea nr. 153/2020

51 52
www.covid-19.ceccar.ro
Costul de Impozit pe profit Impozit micro Impozit specific Exemplu 1
achizitie
Tratament fiscal Cheltuieli nedeductibile
Se scade din: impozitul datorat pentru impozitul datorat impozitul specific In trim 1 al anului 2021, contribuabilul, platitor de impozit pe profit, are
trimestrul punerii trimestrul punerii anul punerii venituri de 100.000 de lei si cheltuieli de 40.000 lei din care o casa de
sau limita limita
marcat de 1.000 de lei.
impozitul pe profit anual, impozitului pe venit impozitului datorat
cazul contribuabililor datorat pentru pentru anul Rezultat contabil = 100.000 40.000 = 60.000 lei
care sistemul anual trimestrul respectiv respectiv
Rezultat impozabil = 60.000 + 1.000 = 61.000 lei
Report suma ce 7 ani 28 anul pe
consecutivi, ordinea trimestre o de 7 ani Impozit pe profit inaintea deducerii = 61.000 lei * 16% = 9.760 lei
impozitul consecutive, consecutivi. Impozit pe profit de plata = 9.760 1.000 = 8.760 lei
se scade ordinea
la fiecare termen Se scade
de a impozitului pe la fiecare
profit. termen de a
impozitului.
www.covid-19.ceccar.ro

Exemplu 2 Reguli tranzitorii


Costul de al caselor de marcat puse anii 2018, 2019
In trim 4 al anului 2020, o microintreprindere cu salariati are venituri anul 2020 vigoare a Legii 153/2020:
de 100.000 de lei si cheltuieli de 40.000 lei din care trei case de marcat
de 1.000 de lei fiecare. Impozit pe profit Impozit pe venitul micro Impozit specific
Se scade din Da Da, pentru trim. 4 2020 Da,
impozitul : La data acestuia
Impozit pe venit inaintea deducerii = 100.000 lei * 1% = 1.000 lei anului 2020? casei de marcat a fost
Impozit pe venit de plata = 1.000 1.000 = 0 de impozit pe profit, indiferent de impozit pe venitul micro
de sistemul de declarare
Credit fiscal de recuperat in viitor = 3.000 1.000 = 2.000 lei
.
Tratament sume asimilate cheltuielilor Se va la baza Se scade din
fiscal nedeductibile pentru trimestrul 4. impozitul calculat.
Se scade din impozitul calculat. Se scade din impozitul datorat
pentru acest trimestru.
Se Da, 7 ani Da, 28 trimestre Da, 7 ani
www.covid-19.ceccar.ro reporteaza? 56
Atentie! Exemplu 3

Se vor deduce casele de marcat achizitionate dinaintea intrarii in vigoare de impozit pe profit - in trim 4 al anului 2019 a achizitionat si
a Legii 153/2020 doar la: pus in folosinta o casa de marcat in suma de 2.000 de lei. In trim 4 al
anului 2020 are venituri impozabile anuale de 100.000 de lei si
determinarea impozitului pe venitul microintreprinderilor pentru cheltuieli deductibile de 40.000 lei. In anul 2020, prin D 100, a declarat
trimestrul 4; un impozit pe profit cumulat de 5.000 de lei.

regularizarea anuala a impozitului pe profit; Rezultat impozabil = 100.000 40,000 = 60,000 lei
Reintregire baza impozabila = 60,000 + 2,000 = 62,000
calculul impozitului anual pentru persoanele fizice care obtin venituri Impozit pe profit inaintea deducerii = 62.000 lei * 16% = 9.920 lei
din activitati independente;
Impozit pe profit de plata = 9.920 2.000 = 7.920
determinarea impozitului specific (legea 170/2016) pentru semestrul
2 2020.
www.covid-19.ceccar.ro

Exemplu 3 Analiza comparativa micro

Platitor de impozit pe venitul microintreprinderilor - in trim 4 al anului


2019 a achizitionat si pus in folosinta o casa de marcat in suma de 2.000 Venituri din orice surse (toate veniturile sunt impozabile) 100.000
de lei. In trim 4 al anului 2020 are venituri de 100.000 de lei si cheltuieli - (1.000)
de 40.000 lei. = Baza impozabila 99.000
990
Reintregim baza impozabila = 100.000 + 2.000 = 102,000
Impozit pe venit inaintea deducerii = 102.000 lei * 1% = 1.020 lei
Impozit pe venit de plata = 1.020 1.020 = 0 Venituri din orice surse (toate veniturile sunt impozabile) 100.000
= Baza impozabila 100.000
Credit fiscal de recuperat in viitor (28 trim) = 2.000 1.020 = 980 lei
- 1.000
- (1.000)
0
60
www.covid-19.ceccar.ro www.covid-19.ceccar.ro
Exemplu 5

Costul de Impozit venit In trim 1 al anului 2021, contribuabilul, PFA, are venituri de 100.000 lei si
Se scade din: Impozitul pe venitul persoanei fizice in anul punerii in cheltuieli de 40.000 lei, din care o casa de marcat de 1.000 de lei.

Tratament fiscal Nu intra in venitul net anual impozabil (Venituri nete CAS). Venit net = 100.000 40.000 + 1.000 = 61.000 lei
Se scade ulterior din impozitul anual datorat (stabilit prin aplicarea cotei de
10% asupra venitului net anual impozabil). Impozit pe venit inaintea deducerii = 61.000 lei * 10% = 6.100 lei
Impozit pe venit de plata = 6.100 1.000 = 5.100 lei
Se Se 7 ani consecutivi, -se din impozitul pe
venit la fiecare termen de .

Costul de al caselor de marcat puse anii 2018


2019, precum al celor puse anul 2020 vigoare a Legii
153/2020 se deduce din impozitul anului 2020.
www.covid-19.ceccar.ro

Cheltuielile contravaloarea testelor medicale de diagnosticare a COVID-


19 (cheltuielile suportate de angajator cu efectuarea testelor medicale de diagnosticare a
COVID-19, din acestuia, pentru persoanele fizice care venituri din salarii
asimilate salariilor, scopul prevenirii coronavirusului SARS-CoV-2, pentru
Regimul fiscal al cheltuielilor asigurarea de securitate pe perioada
instituirii de sau de
cu testele COVID
Tip de impunere Tratament fiscal
Impozit pe profit Deductibile integral, fiind cheltuieli de natura
veniturilor salariale
Impozitul pe venitul din salarii Veniturile neimpozabile
OUG 181/2020
Impozitul pe venitul din activitati Cheltuieli deductibile la determinarea venitul
independendte net
sistem real
Aspecte generale

Cui se acorda zile libere?

Zile libere p tite unuia dintre ,


supravegherea copiilor.
i din sectorul public privat, pentru

p rin ilor
In ce conditii se

sau didactice care presupun


a copiilor de cele de
OUG 147/2020 timpurie ca urmare a rezultatului anchetei
epidemiologice DSP, a comitetului pentru
Ordin 1375/2020 de .
Ordinul ANOFM nr. 593/2020
.
65 66
www.covid-19.ceccar.ro

Aspecte generale Cine beneficiaza?

Ce se intelege prin limitarea sau suspendarea didactice care


presupun a copiilor? firesc;
adoptatorul;
reducerea copiilor la cursurile
persoana care are copilul/copiii vederea ;
utilizarea tehnologiei internetului sau a altor alternative
de . persoana care are copilul plasament sau sub ;
persoana conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004;
sau reprezentantul legal al persoanei adulte cu handicap
Pe ce perioada de timp? -o unitate de ;
sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav ;
din cauza reprezentantul legal care are supraveghere
pandemiei persoana grad de handicap grav sau grad
2020-2021. de handicap grav cu asistent personal.

67 68
www.covid-19.ceccar.ro www.covid-19.ceccar.ro
Conditii cumulative Cine nu poate beneficia?

Daca unul dintre se una sau mai multe dintre


parintele care are copii cu de la 12 ani sau copii :
cu cu de la 26 de ani, cadrul unei de
sau de timpurie ; este concediu pentru copilului de la 2 / 3/ 7 ani
cazul copilului cu handicap, concediul fara plata pentru copilului
(OUG nr. 111/2010 privind concediul pentru
nu la de zile libere. copiilor);
este asistentul personal al unuia dintre copiii ;
se concediu de ;
are raportul de suspendat pentru a
Zilele libere se la cererea care la angajatorului, art. 52 alin. (1) lit. c) CM;
angajatorul acestuia. nu venituri din salarii asimilate salariilor, din
independente, din drepturi de proprietate din
agricole, supuse impozitului pe venit potrivit
prevederilor CF.

69 70
www.covid-19.ceccar.ro

Impozitare Diferente fata de Legea nr. 19/2020


OUG 147/2020 Legea nr. 19/2020
este 75% x Salariul de unei zile ; Facilitatile fiscale (art. 60) par a fi aplicabile! Facilitatile fiscale (art. 60) nu erau
aplicabile.
se de angajator pentru fiecare zi ;
I vor fi recuperate integral de Angajatorul a recuperat numai
nu poate corespondentul pe zi a 75% x salarial mediu brut; angajatori de la stat. nu
taxele aferente.
este CAS, CASS CAM la angajator; Exista sanctiuni pentru neaplicare Nu existau pentru neaplicare.
Lipsa prevederii conform cei care au prevederii conform cei care
se deconteaza din Fondul de garantare pentru plata salariale
posibilitatea lucreze de au posibilitatea lucreze de
Se deconteaza doar pentru perioada zilelor libere ( / la domiciliu) nu ( / la domiciliu) nu
primesc astfel de zile libere . primesc astfel de zile libere .

71
Important! Documentatie: Ordinul nr. 1.375/9 septembrie 2020
Propuneri de modificare OUG 147/2020 (initiativa)
cererea care la angajatorul acestuia
Se acorda daca: [ ]
nu se de art. 17 din Legea nr. o pe propria a celuilalt care va elemente din care
nr.55/2020 privind unele pentru prevenirea combaterea efectelor rezulte acesta:
pandemiei de COVID-19, cu ulterioare . / Legea 55/2020: Art. nu a solicitat la locul de zile libere,
17 Pe durata de angajatorul poate dispune, cu
angajatului, regim de sau la nu are contractul de suspendat pentru a
domiciliu, modificarea locului de ori a acestuia. angajatorului
nu se una dintre mentionate anterior.
5) Angajatorul este obligat acorde zilele libere angajatul
acest drept baza prevederilor prezentei de nu o copie a certificatului/certificatelor de al/ale copilului/copiilor sau a documentului
activitatea regim de sau la domiciliu.
care calitatea sa care zilele libere, precum , este cazul de o copie a
certificatului de grad de handicap al copilului ori adultului de la 26 de
Extindere sfera de aplicare? ani.
74

Procedura decontarii - Ordinul ANOFM nr. 593/2020 Contraventii

Depunerea la ANOFM a Neacordarea de zile libere


documentatiei activitatea angajatorul/sucursala/punctul de lucru
1.000 2.000 lei pentru fiecare pentru care acordarea
zilelor libere, a valoarea de 20.000 lei.
Mod de transmitere: electronic sau format letric
sunt aplicabile prevederile OG nr. 2/2001.

Constatarea aplicarea se de inspectorii de


Termen de depunere <= 30 de zile de la data .
impozitelor aferente
Prevederile privind sanctionarea contraventiilor vigoare la 30 de zile de la
Termen de decontare <= 15 zile calendaristice de la data 27.08.2020.
documentelor si dupa ce se face dovada impozitului

75 76
Sectoare speciale

sistemului de ordine securitate ,


din penitenciare personalul din
de zilele libere in baza OUG 147/2020.
sanitare publice nu Subventii disponbile
pentru telesalariati
In schimb, ei au dreptul la o majorare de 75% ( doar unul dintre parinti, daca ambii
au aceasta interdictie).

OUG 132/2020
Ordinul nr. 1376/2020

78

Subventii disponbile pentru telesalariati Detalii

Conditii de acordare:
Pentru regim de (cf. Legii nr. 81/2018 privind
reglementarea de ), se o angajatorilor pentru Suma se ordinea depunerii la 31 decembrie 2020, din
bugetul de , prin ANOFM, limita fondurilor alocate cu
fiecare telesalariat un sprijin financiar , angajatorilor, pentru care au lucrat regim de
perioada de pentru cel 15 zile .
Valoarea sprijinului: 2.500 lei

Scopul: termen de 30 de zile de la acordarea sumei, angajatorul are de a


de pachete de bunuri servicii tehnologice necesare transmite ANOFM documente justificative referitoare la de bunuri.
regim de

cazul de transmitere a documentelor justificative


referitoare la de bunuri, angajatorul restituie integral suma ,
termen de 30 de zile de la expirarea termenului anterior.

79 80
Ordinul MMPS nr. 1376/2020

Bunuri noi, din categoriile: Daca salariatii mei lucrau si inainte de starea de urgenta in regim de telemunca,
pot primi subventia?
sisteme de calcul tip laptop/notebook; Nu. In aplicatie se cere introducerea datei actului prin care s-a modificat CIM
care sa fie ulterioara datei de 16.03.2020.
tablete;
smartphone; Daca nu am declarat in Revisal modificarea pentru regim de telemunca, mai pot
face solicitarea?
echipamente periferice de intrare aferente bunurilor anterior; Autoritatile zic ca nu; avocatii spun ca nu este motiv de descalificare, dar
exista riscul unei sesizari a ITM si aplicarii unei amenzi mare. Vezi si aici:
echipamente necesare la internet a bunurilor anterior; https://www.juridice.ro/essentials/4212/unele-considerente-referitoare-la-
sprijinul-financiar-acordat-angajatorilor-in-temeiul-art-6-din-oug-nr-132-
aferente sistemelor de operare software aferente bunurilor 2020-pentru-achizitionarea-de-echipamente-si-tehnologii-necesare-prestarii-
muncii-in
la pct.1-3 necesare pentru regim de .
Putin probabil ca o contestatie va fi instrumentata la timp.

81
www.covid-19.ceccar.ro

Subventii disponbile pentru telesalariati

Pot deconta sume pentru achizitii facute inainte sa imi fie acceptat Cum se verifica faptul ca acel bun a ajuns la salariat?
dosarul?
Nu se stie.
Cel mai probabil nu. Se asteapta precizari despre cum trebuie sa fie
datate achizitiile.
Este obligatoriu ca angajatorul ia un obiect pentru fiecare salariat?
Suma de 2.500 lei este cu sau fara TVA? Adica, pentru 2 salariati, se poate deconta un singur laptop de 5000?
Nu se cunosc detalii la acest moment. Nu se stie.

Daca mi-a plecat salariatul care a fost trimis in regim de telemunca, mai Se pot compensa sumele pentru mai multi salariati? Adica sa se ia un
pot cere? laptop de 4.000 si o tablet de 1000?
Legea nu precizeaza. In realitate se pare ca nu se deconteaza suma Cel mai probabil nu se va permite compensarea. Se va deconta 3.500
daca salariatul nu mai lucreaza in societate. lei.

www.covid-19.ceccar.ro www.covid-19.ceccar.ro
Cine nu beneficiaza de sume pentru echipamente IT?

Cum se verifica faptul ca nu s-au returnat bunurile dupa achizitie? publice;


Nu se stie.

Se permite achizitia licentelor. Cum fac cand am o licenta cu 5 utilizatori? suspendate;


Cum se deconteaza?
Cel mai probabil trebuie sa iau un obiect/salariat.
angajatorii care sunt
15 zile consecutive? fiscale.
Nu, legea nu precizeaza

15 zile si in alerta si in urgenta?


Doar in starea de urgenta

86
www.covid-19.ceccar.ro www.covid-19.ceccar.ro

: Reducerea timpului de a cu cel mult 50% din durata


Reducerea programului contractul individual de .
de lucru (Kurzarbeit) Prin derogare de la prevederile art. 112 alin. (1) CM

cazul reducerii temporare a determinate de instituirea de

Reducerea timpului de se prin decizia angajatorului, pentru o


OUG 132/2020 de cel 5 zile consecutive,
nr. 719/2020
Reducerea timpului de se cazul programului de ture,
Ordin 1.393/2020 precum cazul programului de inegal.
87 88
Conditii pentru angajator

Informarea consultarea sindicatului, a sau a , caz,


cel 10% din de ai ;
anterior deciziei salariatului;

reducerea este de o diminuare a cifrei de afaceri din luna Comunicarea deciziei privind reducerea timpului de programul de lucru, modul de
sau, cel mult, din luna dinaintea lunii anterioare repartizare a acestuia pe zile drepturile salariale aferente salariatului vizat;
acesteia cu cel 10% de luna din anul anterior.
Comunicarea cu cel 5 zile de aplicarea a ;
cazul ONG, precum al persoanelor fizice autorizate, individuale
familiale, diminuarea se la veniturile realizate. Transmiterea registrul general de a cel ziua
producerii acesteia;

Este de angajator se la data salariului aferent lunii Stabilirea programului de pentru ;


respective.
Plata unei pe durata reducerii timpului de .
89 90

Indemnizatia
Impozitare

= 75% x (Salariul de brut contractul individual de - Salariul de venit de


brut aferent ore efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de
este sociale.

Se acorda completarea drepturilor salariale cuvenite, calculate la timpul efectiv Impozitul lunar se potrivit prevederilor art. 78 alin. (2) lit. a) CF (Functia de
lucrat. baza!).

Veniturile din salarii obtinute in aceeasi luna se vederea


deducerii personale.
Angajatorii CAM pentru drepturile salariale aferente timpului de
lucrat, pentru e.
Facilitatile de la art 60 Cod fiscal par aplicabile!

92
Ghid de completare transmitere REVISAL pentru reducerea timpului de Ghid de completare transmitere REVISAL pentru reducerea
lucru - Pasii pentru declararea reducerii timpului de lucru in baza OUG 132/2020 timpului de lucru (OUG 132/2020)

1.Modificarea elementelor privind norma


2.Explicitarea de contract
cazul care, anterior reducerii timpului de , norma contractului de vederea reducerii timpului de temeiul OUG
era Norma , se modificarea valorii Tip norma din 132/2020, explicita de contract operate, prin completarea
Norma Cu timp completarea suplimentare
necesare normei: Tip interval repartizare (Ore/zi, Ore/ textului TIMP MUNCA OUG 132/2020 Alte detalii
sau Ore/luna) Timp munca ( ore de lucru stabilit pe zi, pe
sau pe ).
3. salariului de lunar brut diminuat
salariului de lunar brut diminuat se face prin completarea
cazul care, anterior reducerii timpului de , norma contractului de
era norma Cu timp , se modificarea valorilor salariului de brut aferent orelor de munca efectiv prestate ca urmare a
care norma: Tip interval repartizare (Ore/zi, reducerii timpului de .
Ore/ sau Ore/luna) Timp munca ( ore de lucru stabilit pe
zi, pe sau pe ) sensul reducerii timpului de efectiv
lucrat.

Ghid de completare transmitere REVISAL pentru reducerea


Exemplu 1 - Ionel
timpului de lucru (OUG 132/2020)

Ionel, unul dintre cei 10% salariati afectati de reducerea timpului de


munca operata de angajator in baza OUG 132/2020 prezinta pentru luna
octombrie urmatoarele informatii:
4. datei de la care se reducerea timpului de 1. Salariu de baza 3.000 lei
datei de la care se reducerea timpului de se
prin completarea Data la care produce efecte. 2. Reducerea timpului de munca 40% (norma redusa este lucrata
integral)
5. Generarea transmiterea registrului aferent operate 3. Ionel are functia de baza la acest angajator si are 2 copii minori
gemeni in intretinere
ce v- asigurat completat datele mod ,
registrul cu aferente reducerii timpului de
registrul astfel modificat, cel ziua Salariu cuvenit pentru octombrie = 3.000 * 60% + (3.000 - 3.000 * 60%) *
datei de la care se de reducere a timpului de .
75% = ...

www.covid-19.ceccar.ro
Calcul comparativ - Ionel Exemplu 2 - Vasile

Septembrie Octombrie
Vasile, unul dintre cei 10% salariati afectati de reducerea timpului de
Salariu realizat 3000 1800
munca operata de angajator in baza OUG 132/2020 prezinta pentru luna
Indemnizatie 900 octombrie urmatoarele informatii:
Total 3000 2700
1. Salariu de baza 5.000 lei
CAS 750 675
CASS 300 270 2. Reducerea timpului de munca 50% (norma redusa este lucrata
Total 1950 1755 integral)
DP 515 605 3. Vasile NU are functia de baza la acest angajator.
Impozabil 1435 1150
Impozit 144 115 Salariu cuvenit pentru octombrie = 5.000 * 50% + (5.000 - 5.000 * 50%) *
Salariu net 1807 1640 75% = ...
Diferenta (5,5%) -167

www.covid-19.ceccar.ro

Calcul comparativ - Vasile Exemplu 3 - Marioara

Septembrie Octombrie Marioara, una dintre cei 10% salariati afectati de reducerea timpului de
Salariu realizat 5000 2500 munca operata de angajator in baza OUG 132/2020 prezinta pentru luna
Indemnizatie 1875 octombrie urmatoarele informatii:
Brut 5000 4375
CAS 1250 1094 1. Salariu de baza 18.000 lei (Doamne ajuta!)
CASS 500 438
Total 3250 2844
DP 0 0 2. Reducerea timpului de munca 50% (norma redusa este lucrata
Impozabil 3250 2844 integral)
Impozit 325 284
Salariu net 2925 2559 3. Marioara NU are functia de baza la acest angajator
Diferenta (7,3%) -366

www.covid-19.ceccar.ro
Calcul comparativ - Marioara Documentatie: Ordinul nr. 1.393/2020

Septembrie Octombrie
Salariu realizat 18000 9000 cererea angajatorului
Indemnizatie 6750
Brut 18000 15750 o pe propria din care rezulte
CAS 4500 3938
CASS 1800 1575
Total 11700 10238 lista persoanelor pentru care se decontarea, de reprezentantul
DP 0 0 legal al angajatorului.
Impozabil 11700 10238
Impozit 1170 1024
Salariu net 10530 9214
Diferenta (7,3%) -1316

Procedura decontarii - nr. 719/2020

Depunerea la AJOFM a activitatea


documentatiei angajatorul/sucursala/punctul de lucru

Mod de transmitere electronic sau format letric

Termen de depunere <=in luna curenta pentru luna anterioara

Termen de <= 10 zile de la data depunerii cererii a documentelor


decontare plata impozitelor aferente

103
Sunt interzise:

care angajatorul nu de la bugetul angajarea de personal pentru prestarea unor identice ori similare cu cele
pentru , acesta nu are dreptul de a o recupera de la salariat. prestate de cu timp de redus;

subcontractarea de de al timp de a fost


redus. se la nivel de sau alte sedii secundare;

efectuarea de la angajator

acordarea de bonusuri, precum alte adaosuri la salariul de pentru structura de


management a angajatorului se finalizarea perioadei de aplicare a

Reducerea programul de lucru temeiul art. 52 alin. (3) CM


105 106

Drepturile salariatului Ucenici

Prevederi aplicabile cazul ucenicilor


Salariatul de toate celelalte drepturi CIM sau contractul
colectiv de cu timpul efectiv lucrat. C : Angajatorul asigure ucenicului accesul la
pentru de standardul , respectiv de
se ia calcul la stabilirea stagiului de cotizare de minimum 12 luni standardul de potrivit Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la
ultimele 24 de luni datei cererii pentru de locul de .
potrivit Legii nr. 76/2002).

lunile care se reducerea timpului de angajatorul nu poate


concedieri colective.

107 108
Sanctiuni Interdictie de cumulare

: Primirea la sau prestarea alt tip de inclusiv regim nu se pentru angajat cu:
de sau la domiciliu interesul angajatorului, a unuia sau a mai multor
, afara programului de lucru redus ajutorul pentru angajati pe durata determinat
Sa : Angajatorul se cu de 20.000 lei / fiecare active de sprijin acordate prin OUG nr. 92/2020 (subventiile de 41.5%
astfel a valoarea de 200.000 lei. pentru angajat in somaj tehnic 50% pentru angajarea de someri)
sunt aplicabile prevederile OG nr. 2/2001. de stimulare a angajatorilor din bugetul pentru
de Legea nr. 76/2002.
Constatarea aplicarea se de inspectorii de
.

Intrare vigoare: la 30 de zile incepand cu 10 august 2020

109

Cat produce efect? Cine nu beneficiaza de

Guvernul va decide! publice;

suspendate;

angajatorii care sunt


fiscale.

112
www.covid-19.ceccar.ro
Cine primeste?
Angajatoruil pentru angajatul care CIM pe de la 3 luni

Ajutoare pentru salariati Cat?


41,5% x Salariul acordat afrent zilelor lucrate pentru o de lucru de 8 ore/zi, dar nu mai
cu durata determinata mult de 41,5% din salarial mediu brut din salariul

De unde?
De la bugetul asigurarilor de somaj

Cine suporta initial?


OUG 132/2020
Angajatorul, care are de a integral contravaloarea muncii prestate
HG 791/2020
Ordin 1392/2020 Apoi?
este ulterior de ANOFM
113 114

Documentatie: Ordinul nr. 1.392/2020 Procedura decontarii - nr. 719/2020

cererea angajatorului Depunerea la ANOFM


documentatiei
pe propria din care rezulta
Mod de transmitere electronic

lista persoanelor pentru care se decontarea sumei, de Termen de depunere <=


reprezentantul legal al angajatorului de a declarative de
aferente veniturilor din salarii asimilate salariilor,
de C. fiscal
Termen de decontare <= 10 zile de la data depunerii cererii

Perioada de Trei luni, la alegerea beneficiarului de dar nu mai de


acordare/accesare 31 decembrie 2020
115 116
Zilieri
Cine primeste?
Persoanele care necalificate cu caracter ocazional - zilieri, (cf. Legea nr.
52/2011), afectate de sau ca urmare a efectelor
coronavirusului SARS-CoV-2

Ajutoare pentru zilieri Cat?


35% x zilei de (suma efectiv

De unde?
De la bugetul de stat

OUG 132/2020 Cine suporta initial?


Beneficiarul de din bugetul propriu
Ordin 1.341/2020
Cand?
117 118
La momentul contravalorii muncii zilnice.

Impozitare Documentatie: Ordinul nr. 1.341/2020

Suma venit de . Cererea beneficiarului

Se impozit pe venit CAS cf. Codului fiscal. Lstele cu zilierii beneficiari ai sumei

pe propria :
beneficiarul a redus temporar activitatea ca urmare a efectelor SARS-CoV-2;
beneficiarul nu se faliment, dizolvare, lichidare sau nu are
suspendate; nu este necooperante scopuri fiscale;
zilierii pentru care se cer banii de la stat nu sunt parte) pentru
vreunul dintre ajutoarele date de Guvern prin OUG 92/2020;
beneficiarul a impozitul pe venitul zilierului la pensii.

119 120
Procedura decontarii - nr. 719/2020

Depunerea la pentru (ANPIS


documentatiei AJPIS)

Mod de transmitere electronic


Ajutoare pentru
profesionisti
Termen de depunere <= pentru luna la data de 5 a luni

Termen de decontare <= 10 zile de la data depunerii cererii


Daca cererea este la o celei
anterior, suma lunii pentru care se se OUG 132/2020
luna .
Perioada de Trei luni, la alegerea beneficiarului de dar nu mai de
acordare/accesare 31 decembrie 2020 Ordin 1.340/2020
121 122

Ajutoare pentru profesionisti Impozitare


Obtinerea unei lunare de 41,5% din salarial mediu brut
Se impozit pe venit, CAS si CASS, cf. Codului fiscal, sau potrivit
Cine? specifice, cazul sisteme proprii de sociale.
, de art. 3 alin. (2) din Codul civil ( cei care o
). fiscale se prin se de persoanele fizice
persoanele care au individuale de (Legea nr. 1/2005) beneficiare pana pe 15 martie anul urmator
Cand?
cazul reducerii temporare a determinate de de alerta/de urgenta :
Pentru persoanele care au CIM baza Legii nr. 1/2005, fiscale se
In ce se se de societatea prin 112.
la cerere, baza pe propria

123 124
Documentatie: Ordinul nr. 1.340/2020 Procedura decontarii - nr. 719/2020

cererea angajatorului Depunerea la pentru (ANPIS


documentatiei AJPIS)
o pe propria din care rezulte de
acordare a . Mod de transmitere electronic sau format letric

O copia actului de identitate


Termen de depunere <= luna pentru plata din luna

Termen de <= 10 zile de la data depunerii documentelor


decontare

126

Se cota de CAS (25%) la salariul minim brut vigoare


la data contractului cu casa prezent, 2.230 lei), adica 558
lei / luna.

Plata se poate efectua -o sau


lunare, la data de 31 august 2021.

In care la data de 31 august 2021 de


sociale nu este , stagiul de cotizare se
constituie efectuate. OUG 181/2020

128
www.covid-19.ceccar.ro
OUG 181/2020
cerere la data de 15 decembrie 2020, inclusiv. La cerere,
Se la , forma ,a bugetare debitorul poate anexa graficul de cuantumul propus al
neachitate urma crizei COVID-19. ratelor de ;

nu bugetare restante la data de


Facilitatea se pe o de 12 luni, pentru bugetare acumulate neachitate ulterior.
de la data starea de (16 martie).
nu se afle procedura ;
se va acorda termen de cel mult 5 zile, pe baza unei cereri la care se
propunerea de grafic, a fi constituirea de . nu se afle dizolvare potrivit prevederilor legale vigoare;

de facilitate este una sprijinul mediului de depuse toate fiscale;


afaceri pentru diverse afectate de criza COVID-19,
precum pentru conformarea la a pe care le . nu i se fi stabilit potrivit privind /sau
, potrivit prevederilor art.25 26 din Legea nr.207/2015
privind Codul de , cu ulterioare.

la nu se pentru sume de la 500 de lei, cazul


persoanelor fizice, respectiv 5.000 de lei, cazul persoanelor juridice.
Firmele care de la a debitelor bugetare
Pot beneficia de debitorii pentru restante vor avea achite la zi toate taxele impozitele care
curente declararea de , dar cei care au se vor datora primirea .
la conform CPF.

cazul companiilor care fac sau vor face obiectul unui control fiscal, eventuale Procedura va presupune depunerea unei cereri, cu un grafic
sume suplimentare de vor intra, de asemenea, calendarul de . de anexat, cu rate egale sau inegale, de cum
fiecare contribuabil parte.
nu presupune constituirea de ,
legiuitorul, acord cu mediul de afaceri parteneri sociali, a instituit
plata unei . Nivelul de este redus la , respectiv 0,01%
pe zi de la 3,65 % pe an ( de CPF care prevede nivelul
de 0,02% / zi de ).
Alte masuri ...

Sistemul e-Popriri devine activ tot decembrie.

Pentru ratele stabilite graficele de la contribuabililor


pentru
decembrie 2020.
fiscale restante se datoreaza incepand cu 25
Modificarea D 394

ORDIN Nr. 3281/2020

134

Modificarea D 394 Codul fiscal, art 7, pct 26


persoane afiliate, la care se bunurile/se servicii = de transfer.
ORDIN Nr. 3281/2020 din 19 august 2020 pentru modificarea Ordinului
de Administrare nr. 3.769/2015 privind Cazuri de afiliere:
declararea efectuate pe teritoriul de
persoanele scopuri de TVA pentru aprobarea modelului 1. o PF este cu PF acestea sunt sau rude la gradul III inclusiv;
informative privind efectuate
pe teritoriul de persoanele scopuri de TVA 2. o PF este cu o PJ PF mod direct sau indirect, inclusiv, min
persoanelor afiliate de 25% din valoarea/nr titlurilor de participare / drepturilor de vot ale unei
PJ ori mod efectiv PJ;
Modificare?
Introducerea unei bife in D 394, incepand cu septembrie: Au fost efectuate tranzactii 3. o PJ este cu PJ cel aceasta mod direct sau indirect, inclusiv
cu persoane afiliate in perioada de raportare? persoanelor afiliate, min 25% din valoarea/nr titlurilor de participare / drepturilor de
vot la PJ ori mod efectiv acea PJ;

4. o PJ este cu p PJ o mod direct sau indirect, inclusiv


persoanelor afiliate, min 25% din valoarea/nr titlurilor de participare / drepturilor de
135
vot la PJ ori mod efectiv acea PJ.
Norma Codului fiscal Intrebari

O mod efectiv o PJ se faptul


din punct de vedere faptic legal, prin utilizarea a
documentelor, administratorul/personalul de conducere, are capacitatea de Daca am tranzactii cu parti afiliate din afara Romaniei, bifez in D 394?
decizie asupra persoanei juridice vizate, prin de cu
alte persoane juridice care sunt sub controlul administrator/personal de
conducere sau persoana de conducere din cadrul persoanei juridice este Ce fac daca nu imi spun clientii mei ce parti afiliate au?
sau administrator cadrul persoanei juridice vizate.
Orice tranzactie presupune bifa in D 394? De exemplu, acordarea unui
Pentru justificarea controlului exercitat mod efectiv sunt luate considerare imprumut duce la bifa sau nu?
contractele persoanele vizate, drepturile atribuite prin: acte
constitutive ale persoanelor juridice, procuri, contracte de sau de
de servicii.
HG 864/2020

1. Pct. 4 alin. (5) din Norme.


Indiferent cea de-a 2-a este sau persoana
Modificarea normelor devine PI
scopuri de TVA valoarea
trebuie solicite
a celor 2
Codului fiscal plafonul de scutire, prima ar fi fost .

2. Pct. 7 alin. (11)


Completarea prevederilor cu un exemplu de bunuri acordate mod
gratuit vederea de compensare de
HG 864/2020 OUG nr. 189/2002 privind compensatorii referitoare la
contractele de pentru nevoi de ordine
.

141

HG 864/2020 HG 864/2020

3. Pct. 7, alin. (11) 6. Pct. 38 alin. (2) cladiri cu cota redusa de 5%.
Actualizare - Nu constituie livrare de bunuri transferul alimentelor destinate Pentru toate la art. 291 alin. (3) lit. c) CF, se de
consumului uman, aflate aproape de expirarea datei minimale, TVA pentru livrarea pentru terenul pe care acestea sunt
care acesta este efectuat potrivit prevederilor legale privind diminuarea risipei construite, respectiv cota de 5%, sunt legale.
alimentare.
7. Introducerea unui alineat nou la pct. 79, alin. (141)
4. Se permite ajustarea favoarea PI a taxei aferente bunurilor de capital, ipoteza
scopuri de TVA a acesteia ce a avut codul de TVA anulat
C contextul prevederilor art. 2741 CF cu privire la cupoanele valorice conform art. 316 alin. (11) lit. a) - e) h) CF,
Conditie: bunurile de capital au fost utilizate pentru realizarea de cu
drept de deducere, altele cele livrarea regim de taxare a
5. bunurilor respective, pe perioada care persoana a avut codul anulat.
Actualizari cu privire la aplicarea cotei reduse de TVA pentru acele servicii pentru care Se are vedere faptul pe perioada care au avut codul anulat aceste persoane au
cota de TVA a fost de la 9% la 5%. avut TVA pentru efectuate.
HG 864/2020

Se alin. (4) al pct. 83 din norme vederea CJUE cauza C


388/18, potrivit CA ce drept scopul regimului
special pentru mici trebuie pe baza tuturor sumelor, exclusiv TVA,
sau care a fi de persoana independent de
modalitatea care aceste sume vor fi efectiv impozitate.

Actualizare urma schimb procedurii de inregistrare la cerere in scop de TVA.


Se impune modificarea pct. 88 alin. (1) (20) a anexei 5, pentru corelarea cu
modificarea art. 316 alin. (9) CF prin OUG 69/2020.
vederea stabilirii unor reguli unitare cazul persoanelor care
scopuri de TVA ulterior se propune ca
fie cu data de 1 a lunii celei care se Chestiuni
Alte aspecte de actualitate
fiscale si sociale de actualitate
.

146

Agenda

1. Amanarea obligatiilor de plata


2. Somaj tehnic
3. Subventia pentru pastrarea salariatilor si angajarea somerilor
Amanarea obligatiilor de
4. Alte masuri privind impozitele directe plata
5. TVA 1
6. Amnistie fiscala 1 Stergerea accesoriilor
7. Amnistie fiscala 2 Retructurarea fiscala
OUG 181/2020
7. Neimpozitarea chiriei renegociate
OUG 29/2020

148
Nou: OUG 181/2020
Prelungirea la 25 decembrie a perioadei care nu se percep pentru
fiscale neachitate la termen, a s-a de
.

la 25 decembrie 2020 organele fiscale nu vor executarea silit , posibilitatea

10.300.000.000 lei debitorilor de a se decide cu privire la accesarea


sale fiscale.
fiscale oferite

Prin derogare de la prevederile CPF, fiscale anterior nu sunt considerate


fiscale restante.

Sume estimate a fi incasate in octombrie


De la 26 decembrie vor trebui platite toate => se vor datora penalitati.

149

Masuri pentru pastrarea salariatilor si angajarea somerilor


dupa 1 iunie 2020 Exceptie
Desfasoara Rambursarea in continuare a somajului
activitate pentru tehnic cf. OUG 30/2020
care exista restrictii
in continuare
1. Angajatorul 3 luni de o
subventie egala cu 41,5% din salariul
de la Angajatorii cu un singur CAEN au putut beneficia si de subventie si de
somaj tehnic, pentru salariati diferiti, dupa 1 iunie 2020.
Desfasoara
Angajatorii activitate pentru
care NU mai 2. angajeaz persoane peste 50
exista restrictii ani, sau tineri pe o
, angajatorul
50% din costul salarial dar nu
mai mult de 2.500 lei / om de la bugetul

Desfasoara atat
activitati pentru
Trebuie sa aleaga intre i
care exista, cat si
subventia de 41,5%.
pentru care nu mai
151 152
exista restrictii
Important!

Tinand cont de restrictii, se va putea cere, din nou somaj tehnic in baza
Somaj tehnic OUG 30/2020
2
Atentie la facilitatile fiscale! OUG 48/2020
OUG 30/2020

153

Analiza Impozitare
Cat?
OUG 30/2020 Art .XI 75% din salariul de locului de ocupat dar nu mai
ca urmare a efectelor produse de coronavirus (activitatea angajatorului e mult de 75% din salarial mediu brut de Legea bugetului
redusa sau ta temporar total sau partial), sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020

OUG 70/2020 Art. 1 alin (1) Ce se


Pe perioada de si dupa 31 MAI 2020 doar pentru domeniile este impozitului pe salarii, CAS si CASS.
unde nu s-au ridicat restrictiile, Legii nr. 55/2020 Nu se aplica facilitati fiscale (scutire impozit venit/contributii sociale).
Pentru e nu se CAM.
Legea nr. 55/2020 privind unele pentru prevenirea combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19 art. 3. alin. (1)
Starea de se la nivel local, sau , atunci Ce tip de venit este
analiza factorilor de risc necesitatea la o Indemnizatia este asimilata unui venit in afara functiei de baza, conform
de , pentru o de timp, care nu poate fi mai prevederilor art. 78 alin. (2) lit. b) CF.
mare de 30 zile. Concluzie: Retinem contributiile si nu acordam deduceri.
www.covid-19.ceccar.ro
Plata contributii

se impozitul pe salariu?
Subventia pentru pastrarea
Contributiile si impozitul pe salariu, suportate de salariat, dar retinute de salariatilor si angajarea
angajator, se platesc de catre angajator pana la data de 25, inclusiv, a lunii somerilor
celei care se face plata din bugetul de .
3
Tinand cont de contul unic, cum se vor stinge sumele?

Probabil ca tot MFP se va asigura ca se sting corect sumele. OUG 92/2020

158
www.covid-19.ceccar.ro

1. Subventia de 41.5% din costurile salariale


1 iunie 2020
Pentru o 3 luni Cat se deconteaza?
Tratament AJOFM: Doar in perioada iunie - august O parte din salariu = 41,5% x S
Sursa: Intrebari frecvente masuri de sprijin in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din (maximum
SARS-CoV-2 - OUG nr. 92/2020 si OUG nr. 132/2020, www.anofm.ro 2.253 lei).

Se primeste subventia DOAR dac durata CIM pe perioada de / Cum se suporta?


alert este de minim 15 zile si s-a beneficiat de: Initial, angajatorul suporta costurile salariale, inclusiv contributiile sociale.
Ulterior, sumele se recupereaza din bugetul pentru .
tehnic decontat de la stat (art. XI OUG 30/2020) sau
tehnic angajator (art. 53 alin. 1 lit. c) CM) In cat timp se deconteaza?
In cel mult 10 zile de la data de angajatori, a
Se primeste pentru: declarative de aferente veniturilor din salarii asimilate salariilor
persoanele care au individuale de baza Legii nr. 1/2005 din perioada de raportare pentru care se face solicitarea.
muncitorii sezonieri

Suma se indiferent de durata programului de lucru.


www.covid-19.ceccar.ro
Important 2. Subventii pentru tineri si persoane cu varsta peste de 50 ani
Diferente OUG 30/2020 OUG 92/2020 Pentru :
Persoane de peste 50 ani, cu raporturi de din motive
Pot beneficia 2 angajatori de facilitate pentru acelasi NU DA neimputabile lor, perioada de / decretate, ca
AJOFM.
salariat?
Persoane cu cuprinsa intre 16 29 ani ca AJOFM.
Se pot acorda deducerile salariatului (la functia de baza)? NU DA
Se primeste o de 50% din salariu, dar nu mai mult de 2.500 lei.
Se pot acorda facilitatile cf. art 60 CF? NU DA
Angajatorii au raporturilor de pentru 12 luni de la
termenului de 12 luni.
Se depune D 112 normal? NU, ci cu 1 luna DA Important!
intarziere Se beneficiaza pentru cu raporturi de cu angajatorii aflate
Termen depunere documente? Luna urmatoare 1-25 luna derulare pe teritoriul altor state, incetate din motive neimputabile lor, prin concediere.
Incadrarea in munca: in perioada 1 iunie 31 decembrie 2020
urmatoare
Platesc inainte contributiile si impozitul? Nu Da

Precizari comune
Comparatie subventie 41.5% - 50%
Incetare CIM inainte de 31.12.2020 - Sanctiuni
Diferente 41.5% 50% Ce inseamna motive imputabile angajatorului?
Pentru cine se acorda? Salariatii proprii, somaj Angajez someri Incetarea CIM a avut loc temeiul art. 55 lit. b), art. 56 alin. (1) lit. d)
tehnic - min 15 zile e) art. 65 CM: acordul , pensionare, reintegrare
de salariat a unei persoane concediate nelegal,
Cat se acorda? 3 luni 12 luni locului de
Cat tin oamenii angajati? Pana pe 31.12.2020 minim 24 luni minim
Ce se returneaza daca s-a desfacut CIM din motive imputabile
Cum se calculeaza? 41.5% la salariul de baza, 50% costurile salariale, angajatorului?
dar nu mai mult de 41.5% dar nu mai mult de
Se restituie, totalitate, AJOFM sumele pentru fiecare
din castigul mediu brut 2.500 lei pentru care a raportul de anterior 31.12.2020,
plus de a BNR vigoare la data CIM.

www.covid-19.ceccar.ro
Cine nu beneficiaza?

Angajatorii de tip publice; Alte masuri privind


Angajatorii care la data acestor sume se impozitele directe
stare de , reorganizare faliment, dizolvare,
lichidare ori administrare
sau
care au
asupra acestora din alte motive
suspendate
cele generate de
4
SARS-CoV-2;

Subventia de 41.5% nu se cu care se OUG 181/2020


cazul pentru care angajatorii au cu AJOFM
contracte sau baza art. 80, 85 93^4 din Legea nr.
76/2002.

166
www.covid-19.ceccar.ro

OUG 181/2020: Impozitul specific Anterior: Impozitul specific (OUG 48/2020)

Pentru anul 2020 nu se impozit specific pentru perioada care


Scutirea de la plata impozitului specific unor pentru perioada activitatea total sau pe perioada de (cf. Legii nr. 170/2016)
la anului 2020 - perioada data vigoare a prezentei de
(26 octombrie 2020) 31 decembrie 2020 inclusiv.
Mod de recalculare impozitului specific aferent anului 2020:

Impozit specific anual x Impozit specific anual x (Nr. zile perioad activitate 90 zile)
(365 Nr zile 26 oct 31 dec 2020 - 90 zile - Perioada care au activitatea, / 365 zile calendaristice)
total sau , ca urmare a de )

de pentru a beneficia de aceste :


Depunere e rectificativa pentru contribuabilii care, la data
vigoare A OUG, au depus privind impozitul specific semestrului I activitatea total sau certificatul pentru de ;
al anului 2020
nu se conform disponibile pe pagina web a ONRC.

167
Sponsorizare - OUG 48/2020

Se deducerea din impozitul pe veniturile a sumelor


publice alte publice, limita
de CF, baza contractului de sponsorizare,
beneficiare respective Registrul /
a exista
de cult pentru care
TVA
se deduceri fiscale.

5
Discutie:
Situatia platitorilor de impozit pe profit care ar vrea sa sponsorizeze publice
alte publice!

170

Norme pentru justificarea TVA pentru livrari intracomunitare de


bunuri

Inregistrarea prin optiune in scop de TVA se face cu analiza ulterioara a riscului fiscal. ORDIN Nr. 2148/2020 din 14 iulie 2020 privind modificarea completarea
de aplicare a scutirii de pe valoarea pentru
la art. 294 alin. (1) lit. a) - i), art. 294 alin. (2) art. 296 din
Rambursarea accelerata a TVA termen limita 25 ianuarie (OUG nr. 181/2020) Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului
publice nr. 103/2016

Scutiri contextuale de TVA (amanarea TVA in vama;


scutite de TVA cu drept de deducere; scutirea de TVA sau taxe vamale in cazul
importurilor de bunuri si echipamente utilizate in combaterea/prevenirea COVID
facute de ONG 31 octombrie

171 172
Pe scurt

Se sterg, in anumite conditii, ACCESORIILE (dobanzi si penalitati de intarziere si alte


accesorii) pentru obligatii bugetare principale cu scadenta anterioara datei de
31.03.2020.
Amnistie fiscala 1 Stergerea
accesoriilor Pot beneficia toate categoriile de debitori (personae fizice, juridice etc.)
6
Alte institutii sau autoritati publice pot hotara aplicarea amnistiei pentru obligatiile
bugetare pe care le gestioneaza.
OUG nr. 69/2020
Conditiile de baza: plata obligatiilor fiscal anterioare datei de 31.03.2020;
curatenie in fisa pe platitor si depunerea unei cereri de anulare.

173 174

Cine poate beneficia? Ce accesorii nu se sterg?

Toate categoriile de debitori, cum ar fi persoane fizice sau juridice,


indiferent de forma de proprietate, asocieri alte Accesoriile aferente unor bugetare principale
personalitate persoane fizice care ajutor de stat de recuperat sau fonduri ce se cuvin bugetului UE nu se
economice mod independent sau profesii libere, la nu se sau autoritatea
administrativ-teritoriale sau subdiviziuni administrativ-teritoriale ale care a transmis organului fiscal titlul executoriu vederea
municipiului ori publice trebuie vireze la bugetul Uniunii Europene respectivele accesorii.

www.covid-19.ceccar.ro www.covid-19.ceccar.ro
Situatii in care se poate beneficia de amnistie (1) Situatii in care se poate beneficia de amnistie (2)

1. Accesorii pentru obligatii scadente si restante la data de 31.03.2020 5. Cereri de rambursare in curs pe 31.12.2020

2. Accesorii pentru obligatii scadente pana data de 31.03.2020 si


6. Beneficiari de esalonari la plata
rectificate de debitor dupa data de 1 aprilie 2020

3. Accesorii pentru obligatii scadente pana data de 31.03.2020 dar


7. Titluri de creante suspendate la data de 31.03.2020
achitate

4. Accesorii pentru obligatii scadente pana data de 31.03.2020 comunicate


8. Declararea cu intarziere a debitelor de catre contribuabil
prin decizia de impunere in cazul inspectiilor in curs de derulare
Se poate anterioare, independent sau Se poate anterioare, independent sau
se esc are. se esc are.

AMNISTIE FISCALA ACCESORII

1 - Anularea , a tuturor accesoriilor TVA declarat pe 25 ianuarie 2020 si neachitat in 31.03.2020 100.000
aferente bugetare principale, restante la data de 31 lei
martie 2020 inclusiv

Accesorii calculate pe 31.03.2020 5.000 lei


:

Plata bugetare principale restante la 31 martie 2020, Se depune cerere de anulare in august 2020, dupa ce se plateste
Achitarea or curente (cele 31 martie 2020) suma de 100.000 lei (si alte obligatii aparute dupa 1 aprilie 2020) si
la data cererii sunt indeplinite conditiile se pot sterge accesoriile in integralitate
Depunerea tuturor or fiscale la data cererii
Depunerea cererea de anulare a accesoriilor cel la 15
decembrie 2020.
www.covid-19.ceccar.ro www.covid-19.ceccar.ro
Exemplu

2 Anularea , a tuturor accesoriilor Declaratia unica rectificativa depusa de o persoana fizica pe 25 iunie
aferente bugetare principale, declarate suplimentar de 2020 pentru impozitul pe venit aferent anului 2018. Diferenta de plata
debitor prin dupa data de 1 aprilie, cu declarata 20.000 lei. Accesorii vor curge din data de 31 iulie 2019
datei de 31 martie 2020 inclusiv (termenul pentru declaratia unica pentru veniturile anului 2018).
: Accesorii calculate pe 31.03.2020 5.000 lei
Depunerea de rectificative dupa data de 1 aprilie 2020
daca se constata erori sumele declarate
Plata bugetare principale declarate suplimentar
Plata or curente (cele 31 martie 2020), Se depune cerere de anulare in august 2020, dupa ce se plateste
la data cererii suma de 20.000 lei (si alte obligatii aparute dupa 1 aprilie 2020) si
Depunerea tuturor or fiscale la data cererii sunt indeplinite conditiile se pot sterge accesoriile in integralitate.
Depunerea cererea de anulare a accesoriilor la 15 decembrie
2020.

www.covid-19.ceccar.ro www.covid-19.ceccar.ro

Exemplu

3 Anularea , a tuturor accesoriilor


aferente bugetare principale cu anterioare datei de
TVA declarat pe 25 ianuarie 2020 si achitat in 10.03.2020 100.000 lei
31 martie 2020 inclusive, stinse deja

Conditii:
Accesorii calculate pe 10.03.2020 2.000 lei
Plata or curente (cele 31 martie 2020),
Depunerea tuturor or fiscale Se depune cerere de anulare in august 2020, dupa ce se sting
Depunerea cererea de anulare a accesoriilor la 15 decembrie obligatiile aparute dupa 1 aprilie 2020 si sunt indeplinite conditiile
2020. se pot sterge accesoriile in integralitate 2.000 lei

www.covid-19.ceccar.ro www.covid-19.ceccar.ro
COD PROCEDURA FISCALA ART. 156
4 Anularea , a tuturor accesoriilor
aferente bugetare principale cu scadente anterioare datei Pentru de fiscale principale pentru
de 31 martie 2020 inclusiv, stabilite prin decizie de impunere ca fiscale accesorii, stabilite prin decizie potrivit legii, termenul de
urmare a fiscale sau fiscale personale, se de data deciziei, astfel:
care este curs de derulare la data vigoare a de

data este intervalul 1 - 15 din


: termenul de este la data de 5 a lunii inclusiv;
A:
Plata acestor la termenul stabilit decizia de
data este intervalul 16 - 31 din
impunere
termenul de este la data de 20 a lunii
Cererea de anulare a accesoriilor inclusiv.
Termen pentru cerere: 90 de zile de la data deciziei,
indiferent controlul a fost finalizat la 15 decembrie 2020
sau ulterior acestei date.
www.covid-19.ceccar.ro www.covid-19.ceccar.ro

ORDIN Nr. 2100/2020 din 8 iulie 2020 pentru aprobarea Procedurii


Exemplu de anulare a

PF care Organul fiscal pentru ansamblul


economice bugetare existente pe CUI/CIF, pe CNP/NIF
mod independent sau
Inspectie fiscala in derulare la data de 14 mai 2020. Pe 30 iunie este profesii libere
comunicata decizia de impunere cu o diferenta de impozit pe profit de Debitorii care au fiscale se pentru bugetare
30.000 lei si accesorii determinate de 12.000 lei. Pe 5 iulie contribuabilul
sedii secundare datorate de , pentru cele ale sediilor lor secundare
achita diferenta de obligatii principale de 30.000 lei. Poate beneficia?
fiscal se raportat la totalul debitorului sediilor
sale secundare
Da, daca depune cererea in termenul de 90 de zile PF care profesii fiscale se de organul fiscal a
libere sub forma asocierilor debitorul are domiciliul fiscal pentru de
accesorii de asociere
Analiza de acordare se a
cont de modul de a fiscale datorate de
membrii acestora.
188
www.covid-19.ceccar.ro
Important bugetare restante

Facilitatile sunt aplicabile de :


TVA cu anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv care din
de din decontul de TVA a taxei colectate
taxa prin care se taxa pe valoarea cu anterioare datei Cu depunerea unei notificari prealabile catre ANAF urmata de cererea
de 31 martie 2020 inclusiv. de anulare a accesoriilor

Obligatie
Ori de ori se face o regularizare, scopul stabilirii accesoriilor ce pot face obiectul
debitorii trebuie detalieze cererea de anulare a accesoriilor cu privire la taxa pe Direct prin depunerea unei cereri de anulare a accesoriilor
valoarea pe de regularizare, cu precizarea perioadei fiscale, a ,
precum a sumei aferente.

189

Notificarea prealabila Cererea de anulare a accesoriilor

Modalitati de trimitere a notificarii: Cererea de anulare a accesoriilor se prin decizie de anulare a


la registratura organului fiscal central competent; accesoriilor sau, caz, decizie de respingere a cererii de anulare a accesoriilor.
prin , cu scrisoare cu confirmare de primire;
prin intermediul serviciului privat virtual". Pentru debitorii care nu au notificat organul fiscal, toate
accesoriile care pot fi anulate care au fost stinse 14 mai 2020 se restituie
potrivit C. proc. fisc.

Obligatie depunere?
Notificarea privind de a beneficia de anularea de
accesorii nu este obligatorie, ci are drept scop unor
informatii .. (art. 3 Ordin 2100/2020)
Ce alte categorii de impozite mai beneficiaza?

vamale responsabile pentru procedura sunt organele


vamale. Decizia pentru regularizarea privind
suplimentare stabilite de controlul vamal este deciziei de Aministia fiscala 2
impunere emise de organele de ;
Restructurarea fiscala
bugetare stabilite de organele de economico-
prin obligatorii procese-verbale responsabile
pentru procedura sunt organele fiscale centrale.
OUG 181/2020
bugetare restante datorate bugetelor locale - , cu
ca aplicarea acestor prevederi fie prin a
consiliului local

www.covid-19.ceccar.ro

Debitorul care restructureze bugetare are de a la plata bugetare (plata a bugetare principale,
notifica organul fiscal competent cu privire la sa perioada 8 august 31 precum la a accesoriilor /sau a unei cote din bugetare
octombrie 2019 perioada 1 februarie - 30 septembrie 2020, precum principale, vederea );
perioada 1 noiembrie 2020 31 martie 2021 sub din dreptul conversia a bugetare principale;
de a mai beneficia de restructurarea bugetare, se unui stingerea bugetare principale prin darea a unor bunuri imobile ale
expert independent vederea unui plan de restructurare a testului debitorului;
creditorului privat prudent.
anularea unor bugetare principale.

de restructurare sunt propuse prin planul de restructurare.


Pentru debitorii trebuie la organul fiscal competent solicitarea de
restructurare a bugetare, cu planul de restructurare testul nlesnirea la plata bugetare masura obligatoriu de propus
creditorului privat prudent, articolul respectiv din OG 6 a fost modificat ideea
solicitarea de restructurare se poate depune la data de 30 iunie 2021, sub
.
OUG 6/2019 - ANULAREA UNOR BUGETARE PRINCIPALE PASI

Cuantum de obligatii bugetare anulate Sume de achitat pana la data depunerii


cererii 1. Analiza soldului datoriilor principale si
accesorii de catre contribuabil
Maxim 30% 5%
Intre 30% 40% inclusiv 10%
2. Verificarea indeplinirii conditiilor de catre
Intre 40% 50% inclusiv 15% contribuabil*

3. Depunerea notificarii privind intentia de


restructurare la ANAF

4. Eliberarea din oficiu certificatul de atestare

5. Achitarea obligatiilor bugetare existente*

PLANUL DE RESTRUCTURARE - CONTINUT

6. Elaborarea planului de restructurare a testului prezentarea patrimoniale a debitorului,


creditorului privat prudent* prezentarea cauzelor amploarea financiare a debitorului, luate
de debitor pentru acestora.
7. Plata obligatiilor bugetare pentru masura de
anulare a unui cuantum de maxim 50% /Acord de de restructurare a debitorului prin care acesta
principiu pentru masura conversiei sau masura starea de dificultate , cu termene clare de implementare:
restructurarea /sau ,
8. Depunerea unei cereri prin care restructurarea prin modificarea structurii de capital social sau
restructurarea bugetare
prin valorificarea a activelor din averea debitorului.
Informatii referitoare la cauzele pentru care debitorul nu poate beneficia de
esalonarea la plata;
de restructurare a bugetare, prezentarea indicatorilor economico-
financiari care demonstreze restaurarea debitorului.
10. Emiterea deciziei*
TESTUL CREDITORULUI PRIVAT PRUDENT ANALIZA ORGANULUI FISCAL

o de sine pe baza premiselor avute vedere cadrul debitorul se dificultate de lipsa de are
planului de restructurare a debitorului, din care rezulte statul se capacitatea de pentru a beneficia de la potrivit CPF
similar unui creditor privat, suficient de prudent diligent, care ar un grad mai
mare de recuperare a varianta cu varianta
d planul de restructurare elementele de este
silite, cu varianta deschiderii procedurii falimentului. aprobat;

d de restructurare a bugetare ;

de restructurare care restabilirea debitorului


testului creditorului privat prudent pe baza analizei puse la de
expertul independent.

Venituri din chirii scutite Persoane fizice

Neimpozitarea chiriei
renegociate
7

Legea nr. 62/2020

203
Venituri din chirii scutite Persoane juridice

Un contribuabil persoana fizica are 2 spatii inchiriate, ambele cu 3.000 de cazul contribuabililor de impozit pe profit venitul microintreprinderilor,
lei pe luna. Pentru unul dintre contracte, incepand cu mai 2020, reduce veniturile din cedarea bunurilor imobile baza unor contracte
chiria cu 40% pe luna pentru a-si ajuta chiriasul afectat de pandemie. de / sau usufruct, sunt impozabile doar de 80%
din valoarea lor.

Venit brut impozabil = 3.000 * 12 + 3.000 * 4 = 48.000 lei


Cota forfetare = 48.000 lei * 40% = 19.200 lei Conditie:
Venit net impozabil = 28.800 lei Daca reduc pe perioada anului 2020 contravaloarea bunului imobil,
potrivit contractului , cu cel 20% de contravaloarea
Impozit pe venit = 28.800 * 10% = 2.880 lei bunului imobil lunii februarie 2020.

CASS = 12*2.230* 10% = 2.676 lei (deoarece venitul net > 12 salarii
minime)

www.covid-19.ceccar.ro

Un contribuabil persoana juridica are un spatiu inchiriat cu 3.000 lei pe


luna. Incepand cu mai 2020, reduce chiria cu 25% pe luna pentru a-si
ajuta chiriasul afectat de pandemie.

Noua chirie incepand cu mai 2020 = 3.000 3.000 * 25%= 2.250


Venit impozabil = 3.000 * 4 + 2.250 * 8 * 80% = 26.400 lei

www.covid-19.ceccar.ro

S-ar putea să vă placă și