Sunteți pe pagina 1din 1

I.

Alegeți răspunsul corect:

1. Trecerea unui corp din stare neutră în stare de electrizare se numeşte:

a) izolare electrică ; b) conductor ; c) electrizare .

2. Prin frecarea a două corpuri, unul de altul, acestea se electrizează:

a) ambele pozitiv ; b) ambele negativ ; c) unul pozitiv, celălalt negative

3. Prin contactul unui corp electrizat negativ cu unul neutru, cel de-al doilea se
electrizeaza :

a) pozitiv ; b) negativ ; c) nu se electrizeaza;

4. Unitatea de măsura pentru sarcina electrică în S.I este:

a) Joule ; b) newton ; c) coulomb ;

II. Completați cuvintele care lipsesc în enunțurile următoare :

1. Curentul electric este.............................................................................

2. Un circuit electric simplu este format


din.............. .................., ................................ ,......
3. Pe un bec de lanterna găsesti perechile de valori (3,5V 0,2A). Aceste valori
reprezintă ...........................,. ......................................

4. Sensul convențional ales al curentului electric prin circuitul exterior este de


la.......................................................

5. La gruparea în serie rămâne constantă ………………………………………..

6. La gruparea în paralel rămâne constantă ………………………………………..

III. Scrie definiția și formulele pentru:

1. Legea lui Coulomb

2. Legile lui Ohm.

3. Legile lui Kirchhoff

S-ar putea să vă placă și