Sunteți pe pagina 1din 3

CORELAȚIA ÎNTRE CONFIGURAȚIA ELECTRONICĂ A UNUI

ELEMENT ȘI LOCUL OCUPAT ÎN TABELUL PERIODIC

Ÿ Se observă că, în atomii elementelor: Li, Be, B,C,N,O,F, Ne, electronul distinctiv este plasat
pe stratul 2p. Aceste elemente formează al doilea șir orizontal din tabelul periodic, numit
perioada 2, și sunt cuprinse între primul gaz nobil (He) și al doilea gaz nobil (Ne). Perioada 2
începe cu litiu (un metal alcalin) și se termină cu neonul (gaz nobil).

† Perioada este șirul orizontal din tabelul periodic, format din elemente ale căror atomi au
același număr de straturi ocupate cu electroni.
Ÿ Elementele unei perioade sunt cuprinse între două gaze nobile succesive.
Ÿ Numărul perioadei indică numărul de straturi ocupate cu electroni.

Ÿ Coloanele verticale din tabelul periodic se numesc grupe. Sunt 18 grupe notate cu
numerele 1,2, ...., 18.

ŸGrupele: → 1,2,13,14,15,16,17,18 → sunt grupe principale, iar grupele


→ 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 → sunt grupe secundare.

După un sistem mai vechi de numerotare, grupele principale sunt notate cu: IA, IIA, ..., VIIIA,
iar grupele secundare cu IB, IIB, ... VIIIB.

Ÿ Se observă că, la elemtele Li, Na, K, aflate în grupa 1, electronul distinctiv este plasat în
orbitalul s al ultimului strat. Configurația electronică a ultimului strat este: 2s1 la Li, 3s1 la Na,
4s1 la K.

Ÿ La elementele Cu și Ag, aflate în grupa 11, o grupă secundară, electronul distinctiv este
plasat în substratul d al penultimului strat. Configurația electronică exterioară a acestor
elemente este 3d10 4s1 la Cu și 4d10 5s1 la Ag.

ŸSe observă că elementele care fac parte din aceeași grupă au aceeași configurație electronică
pe ultimul strat.

† Grupa este coloana verticală din tabelul periodic formată din elemente care au aceeași
configurație electronică pe ultimul strat.

Ÿ La elementele din grupele principale (1,2, 13,14,15,16,17,18), electronul distinctiv este


plasat în orbitalii s sau p din ultimul strat.

Ÿ Cifra unităților din numărul grupei principale indică nr. de electroni de pe ultimul strat.
1
Ÿ La elementele din grupele secundare (3,4,5,6,7,8,9,10,11,12) electronul distinctiv este
plasat în orbitalii d ai penultimului strat.

Ÿ Numărul grupei secundare indică suma dintre numărul de electroni din substratul s al
ultimului strat și numărul de electroni din substratul d al penultimului strat.

Ÿ După tipul orbitalului în care se plasează electronul distinctiv, elementele chimice pot fi
clasificate în blocurile s,p,d și f.

1. Blocul de elemente s cuprinde elementele la care electronul distinctiv este plasat în


oribitalul s al ultimului strat. Aceste elemente se află în grupele 1 și 2 și au configurația
electronică a ultimului strat de tipul: → grupa 1→ ns1 (n=2, 3,4,5,6,7).
→ grupa 2 → ns2

2. Blocul de elemente p este format din elementele care au electronul distinctiv în


substratul p al ultimului strat. Aceste elemente se află în grupele: 13,14,15,16,17,18 și au
configurația electronică a ultimului strat de tipul:

Grupa 13 14 15 16 17 18

Configurația electronică ns2np1 ns2np2 ns2np3 ns2np4 ns2np5 ns2np6

a ultimului strat, n=2, 3, 4, 5,


6.

3. Blocul de elemente d este format din elementele care au electronul distinctiv în


substratul d al penultimului strat. Aceste elemente se află în grupele secundare:
3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 și au configurația electronică a substraturilor (n-1)d și ns de tipul:

Grupa 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Configurația (n-1)d (n-1)d (n-1)d (n-1)d (n-1)d (n-1)d (n-1)d (n-1)d (n-1)d (n-1)d10
1 2 3 5 5 6 7 8 10

electronică ns2 ns2 ns2 ns1 ns2 ns2 ns2 ns2 ns1 ns2
exterioară
(n-1)dynx,
(n=4,5,6,7)

Ÿ Unele elemente din grupele secundare fac excepție de la această regulă, având configurații
electrnoice exterioare modificate în urma unor salturi electronice.
2
Ÿ Elementele din blocul d se numesc metale tranziționale pentru că fac legătura între
elementele din grupele principale.

! Datorită stabilității mai mari care se obține la semiocuparea sau ocuparea completă a
substratului 3d, apar excepțiile:

Ÿ 3d54s1 în loc de 3d44s2 la crom (Cr) și


Ÿ 3d104s1 în loc de 3d94s2 la cupru (Cu)

4. Blocul de elemente f cuprinde două serii de câte 14 elemente, numite lantanide și


actinide care au electronul distinctiv în substratul f din antepenultimul strat: (n-2) f.
Lantanidele au în curs de completare substratul 4f, iar actinidele subtratul 5f.

Ÿ Analizând tabelul periodic, se observă că: hidrogenul, lantanidele și actinidele nu sunt


așezate într-o grupă anume, fiind elemente fără grupă.

Ÿ Lantanidele fac parte din perioada 6, iar actinidele din perioada 7.

S-ar putea să vă placă și