Sunteți pe pagina 1din 11

Prețurile la gazele naturale în anul 2022

Prețurile de procurare a gazelor naturale și prețul de procurare inclus în tarife


USD / 1000м3
$1 600,0 Prețul de procurare a gazelor naturale
Prețul de procurare a gazelor naturale inclus în tarif $1 359,9
$1 400,0
TTF (inclusiv costul de transport)
$1 200,0 Devieri tarifare $1 142,4
Devieri tarifare în valoare de 603,7 mln. lei, acoperite de SA ”MOLDOVAGAZ” $ 986,3 $ 994,6
$1 000,0
$ 840,8 $ 800,6
$ 800,0 $ 686,9
$ 594,2
$ 552,3
$ 600,0 $ 489,9 $ 506,4
$ 457,9
$ 403,7 $ 449,4
$ 360,4 $ 367,3
$ 400,0 $ 298,4 $ 324,1
$ 265,0 $ 430,2 $ 430,2 $ 430,2
$ 221,3
$ 200,0
$ 148,6 $ 148,6 $ 148,6 $ 148,6 $ 148,6 $ 148,6 $ 148,6
$-
Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie 22

1 369,2 mln. lei 1 281,4 mln.lei

Devieri tarifare totale – 2 650,6 mln.lei


Costurile efective de procurare a gazelor naturale și costurile incluse în tarife la gazele naturale în anul 2021
Mln.lei
1 600,0 1 515,4

1 381,0
1 400,0
1 403,2
1 200,0
+603,7 mln.lei
În perioada ianuarie – septembrie 2021, SA ”MOLDOVAGAZ” a achitat INTEGRAL costul
gazelor naturale importate FĂRĂ majorari de tarife. 949,9 1 159,5
1 000,0

800,0

600,0
479,4 482,3
382,5
400,0 329,8
315,1
407,0 413,1 255,5
215,5
200,0 291,4 143,0 142,4
230,9
184,4
117,2 110,8
0,0 63,4 59,2 82,9
Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie

Costuri efective de procurare (mii. USD) Costuri incluse în tarifele la gazele naturale
Parametrii efectivi de functionare în perioada noiembrie 2021 – Ianuarie 2022

Tarife aprobate din 01 noiembrie 2021 Corelația prețul la gazele naturale efective și surselor incluse în tariful aprobat

9 312 lei /1000m3* Tarif în Parametrii efectivi (lei/1000m3)*


Tarif de furnizare mediu ponderat Nr. Indicator vigoare din
01.11.2021
Noiembrie Decembrie Ianuarie
2021 2021 2022
8 268 lei /1000m3* 1 2 3 4 5 6
în punctele de ieşire din reţelele de distribuţie a
gazelor naturale de înaltă presiune 7 699,62 lei 8 971,53 lei 8 125,92lei 12 364,92 lei
1. Prețul de procurare a gazelor naturale
430,15 $ 506,38 $ 457,92 $ 686,94 $
8 586 lei /1000m3*
în punctele de ieşire din reţelele de distribuţie a Corelația a prețului de achiziție efectiv
2. și a tarifului mediu aprobat 82,7% 86,3% 87,3% 128,0%
gazelor naturale de presiune medie (9312 lei/1000m3*)

10 196 lei /1000m3* Corelația a prețului de achiziție efectiv


în punctele de ieşire din reţelele de distribuţie a și a tarifului aprobat pentru
3. 75,5% 88,0% 79,7% 121,3%
consumatorii casnici
gazelor naturale de presiune joasă (10 196 lei/1000m3*)

În luna Ianuarie 2022, prețul efectiv de achiziție a gazelor naturale este cu 2 168,92 lei/1000m3 sau cu
21,3% mai mult decît tariful final aprobat pentru consumatorii casnici (10 196 lei/1000m3*) ori cu
3 052,92 lei/1000m3 sau cu 32,8% mai mult decît tarif mediu ponderat (9312 lai/1000m3*)

* Fară TVA
Deficit prognozat cauzat de diferența costului inclus în tarife la gaze naturale și prețul de achiziție, în
condițiile menținerii tarifelor în vigoare în trimestru I a anului 2022
(dupa sursa de formare)*
inclusiv
Nr d/o Indicator Un.mas. Total trimestru I a.2022
Ianuarie Februarie Martie
mii.lei 2 113 350,96 1 068 360,29 598 814,49 446 176,18
A+B+C+D Deficit total, inclusiv
mii/$ 115 294,65 58 284,79 32 668,55 24 341,31
mii.lei 804 775,60 413 676,95 221 455,69 169 642,96
A Intreprinderi termoelectrice
mii/$ 43 904,83 22 568,30 12 081,60 9 254,94
mii.lei 117 229,74 56 312,95 35 492,39 25 424,39
B Institutii de stat (Bugetarii)
mii/$ 6 395,51 3 072,17 1 936,30 1 387,04
mii.lei 419 665,91 216 003,07 117 517,87 86 144,96
C Alti consumatori
mii/$ 22 895,03 11 784,13 6 411,23 4 699,67
mii.lei 771 679,72 382 367,31 224 348,53 164 963,87
D Consumatorii casnici
mii/$ 42 099,28 20 860,19 12 239,42 8 999,67

Costul prognozat de procurare a gazelor Deficit


Costul gazelor naturale incluse în tariful 115,27 mln.$
naturale în tr.I a.2022 de la
aprobat în tr.I a.2022 – 218,2 mln.$
SAP ”GAZPROM” – 333,47 mln.$ sau 34,5%

* Fară TVA
Proiect de tarife la gazele naturale pentru anul 2022*

16 000,0
Lei/1000м3
14 000,0 13 418,0 MDL
84,7% 15,3%

12 000,0 11 366,4 MDL

10 000,0 9 227,0 MDL


Tarif în vigoare Tarif p/u anul Abateri
7 603,8 MDL N/o Componența tarifului
8 000,0 din 01.11.2021 2022 (proiect) (+;-)

6 000,0 84,7%
1 2 3 4 5=4-3

4 000,0 82,4% 7 699,62 lei 11 366,40 lei + 3 666,78 lei


Prețul de procurare a
1.
2 000,0 gazelor naturale
430,15 $ 620,1 $ +189,95 $

0,0
2. Tarif de transport 251,67 lei 251,67 lei + 0 lei
Tarif în vigoare din 01.11.21 Proiectul tarifelor p/u anul 2022
3. Tarif de distribuție 1 285,17 lei 1 251,09 lei - 34,08 lei
Tariful mediu ponderat Prețul de procurare a gazelor naturale
Tarif de transport Tarif de distribuție 4. Tarif de furnizare 183,92 lei 239,1 lei + 55,18 lei

Tarif de furnizare Devieri tarifare 5. Devieri tarifare 0 lei 455,55 lei + 455,55 lei

* Fară TVA
Structurile tarifelor (proiect) de furnizare a gazelor naturale
pentru anul 2022, lei/1000 m3
Tarife la gazele naturale aprobate de ANRE Proiect a prețurilor la gazele naturale furnizate
din 01.01.2022 (preț al gazelor 620,10 $/1000m3)
(preț al gazelor - 430,15 $/1000m3)
3,40%
0,24%
17,35% 11,90%

82,41% 84,71%

Cheltuieli privind procurarea gazelor naturale

Cheltueli pentru serviciul de transport, distribuție și furnizare al gazelor naturale și Componenta de corectare a veniturilor reglementate ale furnizorului de
rentabilitatea gaze naturale, determinate pentru perioada precedentă de reglementate
Aplicarea tarifelor de furnizare a gazelor naturale din
01.01.2022 / 01.02.2022
Deficit de casă, mln.lei
Tarif de furnizare mediu ponderat
20.02.2022 28.02.2022 20.03.2022 31.03.2022

13 418 lei / 1000 м3 X X X X

Aplicarea din 01.01.2022 164,7 - - -


Aplicarea din 01.02.2022 902,7 469,6 544,3 12,4

Deficit de casă SA „Moldovagaz" în condițiile aplicării Deficit de casă SA „Moldovagaz" în condițiile aplicării
tarifelor din 01.02.2022 tarifelor din 01.01.2022
1000 902,7 180 164,7
900 160
800
140
700
544,3 120
600
469,6 100
500
80
400
300 60
200 40
100 12,4 20 0 0 0
0 0
- - - - 164,7 - - -
20.02.2022 28.02.2022 20.03.2022 31.03.2022 20.02.2022 28.02.2022 20.03.2022 31.03.2022
Mln.lei
млн лей млн лей
Mln.lei
Tarifele la gazele naturale pentru anul 2022
Tarifele la gazele naturale în anul 2022, în dependență de punctul de
conectare la rețeaua de distribuție* Factorii principali de ajustarea tarifelor pentru
(lei/1000m3) anul 2022

Tarif în vigoare Tarif p/u anul


П.н. Tarife la gazele naturale Majorarea cu 44,2% a prețului mediu de procurare a
din 01.11.2021 2022 (proiect)
gazelor naturale în anul 2022
1. Tarif de furnizare în punctele de
ieşire din reţelele de distribuţie • Majorarea prețului de procurare a gazelor naturale de la
8 268 lei 12 509 lei
a gazelor naturale 430,15 USD (încluse în tarif) pîna la 620,1 USD.
de înaltă presiune • Prețul de procurare a gazelor naturale în ianuarie 2022, va
fi mai mare cu 59,7% decît prețul inclus în tariful aprobat.
2. Tarif de furnizare în punctele de
ieşire din reţelele de distribuţie
a gazelor naturale
8 586 lei 12 827 lei Compensarea devierilor tarifare în anul 2022 în
valoare de 25% de la nivelul înregistrat.
de înaltă medie
3. Tarif de furnizare în punctele de • Devierile tarifare acumulate în anul 2021 constituie 2
061,3 mln.lei sau 112,5 mln. USD.
ieşire din reţelele de distribuţie
10 196 lei 14 437 lei
a gazelor naturale
Furnizarea continuă a gazelor naturale pentru
de înaltă joasă
consumatorii din Republica Moldova

* Fără TVA
Costul gazelor naturale pentru consumatori noncasnici în Republica Moldova,
România, Ucraina, Bulgaria din sursele deschise la data de 12.01.2021.
35,00

30,00 Ucraina; 28,90

25,00
Romania; 21,56
20,00

Bulgaria; 14,74
15,00

10,00 Republica Moldova; 9,23

5,00

0,00
Romania Ucraina Bulgaria Republica Moldova
Romania Ucraina Bulgaria Republica Moldova
Multumim pentru atenție