Sunteți pe pagina 1din 2

1.Definiția noțiunii de proteze fixe. Terminologia în protezarea unidentară.

Funcțiile
protezelor unidentare.
Proteze fixe- sunt corpuri fizice confecționate din diverse materiale, ce se fixează prin
comentate la suprafață preparată a coroanei dentară cu scopul restaurării integrității
morfofuncționale a țesuturilor dentare.

Funcțiile protezelor unidentare:


_ Refacerea morfologiei și funcției unui singur dinte

2.Clasificarea protezelor unidentare.Indicațiile pentru coroanele de înveliș unidentare.


Protezele fixe unidentare în dependență de volumul țesuturilor dentare pe care-l
restaurează, se clasifică în :
- Incrustații
- Coroane de înveliș
- Coroane de substituție

Indicațiile coroanelor de înveliș:


- La prezența unor leziuni coronare ca rezultat al cariei dentare , traumatismului,
defectelor cuneiforme, abraziunii patologice, proceselor distrofice, în urma
cărora relieful morfofuncțional nu se poate reface prin obturații mari, întinse în
suprafață, ceea ce nu asigură suficient retenția obturației
- În caz de anomalii de formă, volum sau poziție ce aduc la dereglări fizionomice, în
caz de schimbare a culorii sîngelui natural în urma obturării canalului articulat sau
din alte cauze.
- Că elemente de agregare în cadrul realizării punților dentare
- Ca elemente de ancorare pentru protezele mobilizabile, cît și pentru aparatele
ortodontice
- Pentru refacerea curburilor arcadelor dentare afectate în urma migrărilor dentare

3.Etapele clinico tehnice de confecționate a coroanelor de înveliș unidentare.


- Coroanele de înveliș metalice confecționate prin metoda de ștanțare
C: prepararea dintelui, amprentarea
L: confecționarea modelelor și poziționarea lor în simulator, confecționarea patricilor din aliaj
ușor vizibil, ștanțarea preventivă și definitivă, prelucrarea și proba coroanei pe patricea din
ghips.
C: proba coroanei în calitatea bucată.
L: prelucrarea chimică, furnizarea și instruirea coroanei
C: proba definitivă și comentarea coroanei în calitatea bucată.

- Coroanele de înveliș metalice confecționate prin metoda turnării


C: prepararea dintelui stîlp, amprentarea și protecția dinților preparați cu pulpa fie.
L: confecționarea modelelor și poziționarea lor în si.ulatoare, modelarea machetei coroanei ,
realizarea tiparului și turnarea aliajului utilizat, dezambalarea, prelucrarea componentei
metalice și proba pe model.
C:proba coroanei în calitatea bucată
L:finisarea și instruirea coroanei.
C: fixarea coroanei în calitatea bucată.
- Coroanele din porțelan
C: prepararea dintelui , amprentarea, determinarea culorii porțelanului, protecția dinților cu
pulpa fie.
L:confecționarea modelelor și poziționarea lor în simulator, realizarea matricei din platină pe
bontul preparat, depunerea și arderea straturilor de ceramică, adaptarea coroanei pe model.
C: proba coroanei în cavitatea bucată.
L:arderea coroanei din ceramică pentru glazurare.
C: fixarea coroanei în cavitatea bucată.

4.Noțiune de amprentă dentară și materialele de amprentare utilizate în amprentarea


unidentară.
Amprentă- copia negativă și fidelă a cîmpului profetic cu ajutorul căruia se obține modelul pe
care se va confecționa proteze.
5.Confecționarea modelului.Cerințele față de model.Clasificarea modelelor după:
materialele din care sunt confecționate, după destinație, după caracterul de fixare.
Modelul- copia pozitivă a cîmpului profetic

Cerințe față de model:


1. La prepararea pestei din ghips este necesar de respectat în mod riguros cantitatea
de apă-pudră indicată de producător; dacă va fi utilizată mai multă apă , atunci se va
mări coeficientul de contracție și ca urmare modelul va fi mai puțin precis și cu o
rezistență mai scăzută; dacă cantitatea de apă va fi mai mică, ghipsul nu va umple
bine imprimările , provocînd și alte complicații.
2. O masă mai omogenă se obține la prepararea pestei de ghips cu vacuum-malaxorul.
3. Depunerea pestei de ghips în amprentă este realizată prin metoda progresivă și prin
pătrunderea chipului în imprimările amprentei în timpul vibrării.
4. Eliberarea modelului de materialul amprentar se face numai după priza definitivă a
chipului.

6.Modelul monobloc cu bonturi fixe, cu bonturi mobile, condițiile pe care trebuie să le


îndeplinească modelul de lucru.
7.Simulatoarele. Definiția. Varietăți de stimulatoare.Utilizarea loc practică. Ocluzorul,
varietăți, elemente componente.Metoda fixării modelelor în ocluzoare.
8.Articulatoarele, varietăți,elementele componente,metoda fixării modelelor în
articulator

S-ar putea să vă placă și