Sunteți pe pagina 1din 4

MATEMATICĂ

Test de evaluare inițială – clasa a IV-a

1. Scrie numerele cuprinse intre, apoi subliniaza numerele pare:


a) 5 997 si 6 004 __________, ________, ________, _________, _________, _________, __________ .
b) 10 000 si 9 993 __________, _________, __________, __________, __________, ___________ .

Scrie cu litere: Scrie cu cifre:

4 018 _________________________________________ ; cinci mii trei __________

Rotunjește : 4 863 la sute ______________ 9 199 la mii ____________

2.Descompune numerele în:

a) sumă: b) sume de produse:

4 587 = 5 018 =
3 099 = 9 602 =

3. Calculează:

19 x 8 = 24 x 76= 67 x 35 = 7 478 + 1879=

48: 3 = 93 : 3= 76 : 4 = 9 000 – 3 471=

4. Calculează: * Calculează în două moduri:

240 x 10 – 76 : 2 = 6 x (35 + 7) = ______________________


=____________________ =_______________________
=_____________________ 6 x (35+ 7 ) =________________________
=_____________________ = _______________________

a : 8 = 165 72 : b = 205-199 8 x c = 96
a= b= c=
a= b= c=
5. Efectuează operaţiile şi completează tabelele:
a 368 1 678 2 402 a 743 5 000 3 085
b 642 2 999 5 769 b 281 2 353 2 199
a+b a-b

a 45 124 432 a 45 84 700


b 15 3 6 b 9 4 10
axb a:b
6.Calculează perimetrul sau latura;

g)

L = 137 cm l = 75 cm P = 100 m

P =_____________ l = __________

P = ___________________ l = ______________

7. a) Într-o tabără de munte, au participat 250 de persoane. Elevii au fost cazați astfel: 15 camere a câte
6 fete și 17 camere a câte 8 băieți. Câți profesori au participat? Rezolvă problema printr-un exercițiu.

________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
R:

b) Alina are 45 de de scoici albe și negre. Știind că numărul scoicilor albe este de patru ori mai mare
decât nr. celor negre, află câte scoici de fiecare culoare are Simina.

R:

8. Alege varianta corectă:

 Unitatea principală pentru măsurarea lungimilor este:


a) kilogramul b) litrul c) metrul

 Unitatea principală pentru masa corpurilor este:


a) metrul b) leul c) kilogramul

O oră are:
a) 60 minute b) 50 minute c) 30 minute
 Unitatea principală pentru capacitatea vaselor este:
a) gramul b) litrul c) kilogramul

9. Compară :
2 2 8 9 8 5
7 7 5 5 4 4
Evaluare inițială la matematică
Clasa a IV-a
1. Competențe specifice
1.1. Observare a unor modele / regularităţi din cotidian, pentru crearea de raţionamente proprii
1.2. Aplicarea unei reguli pentru continuarea unor modele repetitive
2.2. Compararea numerelor naturale în concentrul 0 – 10 000, respectiv a fracţiilor subunitare sau
echiunitare care au acelaşi numitor, mai mic sau egal cu 10
2.4. Efectuarea de adunări şi scăderi de numere naturale în concentrul 0 - 10 000 sau cu fracţii cu acelaşi
numitor
2.5. Efectuarea de înmulţiri de numere în concentrul 0 - 10 000 şi de împărţiri folosind tabla înmulțirii,
respectiv tabla împărțirii
3.2. Explorarea caracteristicilor simple ale figurilor şi corpurilor geometrice în contexte familiare
4.2. Operarea cu unităţi de măsură standardizate, folosind transformări
5.3. Rezolvarea de probleme cu operaţiile aritmetice studiate, în concentrul 0 - 10 000

Calificativul
C.s. Itemul
Foarte bine Bine Suficient

1.1 I1Descoperă regula și Scrie corect 8-10 Scrie corect 5 – 7 Scrie corect 3 - 4
1.2 completează fiecare șir numere numere numere

I2Calculează Calculeaza corect 5-6 Calculeaza corect 3-4 Calculeaza corect 2


2.4
inmultiri/ impartiri inmultiri /impartiri inmultiri/ impartiri
I3Efectuează Calculeaza corect 5-6 Calculeaza corect 3-4 Calculeaza corect 2
2.4
adunari/ scaderi adunari/ scaderi adunari/ scaderi
Efectueaza corect 5 -6 Efectueaza corect 3 -4 Efectueaza corect 2
2.5 I4Calculează
exercitii (1 -2 greseli) exercitii exercitii
Completează 10-12 Completează 7-9 Completează 4-6
2.4 I5Completează
operații operații operații
Scrie corect operatiile Scrie corect operatiile Scrie corect operatiile si
I6Calculează perimetrul
3.2 si rezolva corect (5-6 si rezolva corect (3-4 rezolva corect (2
sau latura
situatii) situatii) situatii)
Scrie corect planul de Scriecorectplanul de
2.4 Scrie corect planul de
I7Rezolvă problema cu rezolvare si rezolvare si
2.5 rezolvare si rezolva
plan rezolvacorect (4 – 5 rezolvacorect (2 – 3
5.3 corect (6 – 8 situatii)
situatii) situatii)
2.4 I8Rezolvă problema sub Scrie corect exercițiul Scrie corect exercițiul
Scrie corect exercițiul si
2.5 formă de exercițiu a- si rezolva corect 3-4 si rezolvă corect 2
rezolvă corect 1 operație
5.3 (bxc+dxe)= operații operații
2.4 I9Rezolvă problema cu Reprezinta grafic si Reprezinta grafic si Reprezinta grafic si
2.5 plan și desen rezolva cerintele rezolva cerintele rezolva cerintele
5.3 (1 greșeala) (2 greșeli minore) (3 greșeli minore)
I10 Identifică unitățile de Identifică toate unităţile Identifică 3 unităţi
Identifică 2 unităţi
4.2 măsură principale de măsură; principale de măsură;
principale de măsură;

I11 Compară fracții Compară corect Compară corect Compară corect fracțiile
2.2
fracțiile în 3 situații; fracțiile în 2 situații; pentru o situație;
BAREM DE APRECIERE

ITEMI CALIFICATIVUL FINAL


Rezolvă integral si corect 9-11 itemi FOARTE BINE

Rezolvă integral si corect 6-8 itemi; incorect /parţial corect restul itemilor BINE
Rezolvă integral si corect 3-5 itemi; incorect /parţial corect restul itemilor SUFICIENT
Rezolvă parțial unii itemi, predomină calificativele de I INSUFICIENT

MATRICEA DE SPECIFICAŢII

Niveluri
taxonomice
cunoaștere înțelegere aplicare analiză sinteză evaluare
Competenţe
specifice
CS 1.1 ITEM 1

CS 1.2 ITEM 1

CS 2.2 ITEM 11

CS 2.4 ITEM 3 ITEM 2 ITEM4 ITEM 2


ITEM 5 ITEM4 ITEM 3
ITEM 5
CS 2.5 ITEM 3 ITEM4 ITEM4 ITEM 3
ITEM 5 ITEM 5
CS 3.2 ITEM 6

CS 4.2 ITEM 10

CS 5.2 ITEM 7
ITEM 8
ITEM 9