Sunteți pe pagina 1din 5

Numele ___________________________ Data ________________

Test

1. Scrie numerele de la 236416 la 236421

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

2. Ordoneaza crescator numerele :


256703,561123,199400,234119,573611,25,75307,1000000,199300,200304

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

3. Scrie cu cifre romane numerele

79=

123=

684=

945=

1276=
4. Calculează!

124 587 + 807 569 - 54 768 x 5 804 x 34 524 : 6 = 895 345 : 24 =


38 195 145 272 6 57

5. La un depozit s-au adus 117 saci a câte 45 kg de făină fiecare si 224 saci a câte 35 de
făină fiecare. Intreaga cantitate s-a ambalat in pungi de câte 5 kg.

Câte pungi s-au folosit?

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Matricea de specificaţii

Competenţe
specifice
Cunoaștere Înțelegere Aplicare Analiză

Conţinuturi
Numere natural cuprinse intre 0-1 000 000 x
X X X

Adunarea si scadera numerelor natural in


concentrul 0 -1 000 000 cu si fără trecere peste X X X X
ordin
Inmulțirea si împărțirea numerelor natural in x x x x
concentrul 0-1 000 000
Ordinea efectuării operațiilor si folosirea x x x x
parantezelor rotunde si pătrate

Competenţe vizate

2.1 Recunoașterea numerelor natural in concentrul 0-1 000 000 si a fractiilor cu


numitori mai mici sau egali cu 10, respectiv egali 100 ;
2.3Ordonarea numerelor natural in concentrul 0-1000000 respectiv a fractiilor
care au acelasi numitor mai mic sau egal cu 10 sau numitor egal cu 100;
2.4 Efectuarea de adunări si scăderi de numere natural in concentrul 0-1000000
sau cu numere fractionare;
2.5 Efectuarea de inmultiri de numere in concentrul 0-1000000 cand factorii au
cel mult trei cifre si de impartiri la numere de o cifra sau doau cifre;
5.1. Utilizarea terminologiei specifice şi a unor simboluri matematice în
rezolvarea şi/sau compunerea de probleme cu raţionamente diverse;

5.3. Rezolvarea de probleme cu operaţiile aritmetice studiate, în concentrul


0 - 1 000 000
Descriptori de performanță

Item Foarte bine Bine Suficient


Scrie corect 2 -3
Item 1 Scrie corect toate cele 5 Scrie corect 3-4 numere.
numere numere

Item 2 Ordoneaza corect cele 10 Ordoneaza corect 7-8 Ordoneaza corect 5


numere numere. numere
Scriu corect 3-4 cifre Scriu corect 2-3 cifre
Item 3 Scriu corect toate ciferele romane romane
romane
Calculează corect 6 operații Calculează corect 4-5 Calculează corect 2-3
Item 4 operații operații
Rezolvă integral și corect Rezolvă integral problema, Rezolvă parțial problema
Item 5 problema, cu plan de rezolvare cu o mică eroare de calcul, ( cel puțin două calcule
cu plan parțial corecte)

Evaluare finală

ITEMI CALIFICATIVUL
FINAL
Rezolvă integral și corect 5 itemi / Rezolvă
integral și corect 4 itemi și parțial corect un FOARTE BINE
item.
Rezolvă integral și corect 3 itemi; parţial
corect 2 itemi / Rezolvă integral și corect 2 BINE
itemi; parţial corect 3 itemi.
Rezolvă integral și corect 2 itemi; parţial
corect 1-2 itemi; incorect restul itemilor /. SUFICIENT

Realizarea itemilor:
Itemi I1 I2 I I I
3 4 5
Nr. elevi FB
care l-au B
realizat S
I

Aprecierea cu calificative:

Calificative FB B S I
Nr. elevi

Măsuri de ameliorare:

S-ar putea să vă placă și