Sunteți pe pagina 1din 1

D100_A300 / 14.03.

2017 Versiuni

DECLARAŢIE PRIVIND OBLIGAŢIILE DE


PLATĂ LA BUGETUL DE STAT 100
Perioada de raportare:
Declaraţie depusă după anularea rezervei verificării ulterioare Anul Luna D100
?
Temeiul legal pentru depunerea declarației 2018 03 D710

Cota de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor (daca este cazul)


? Se bifează în cazul declarării plăților
anticipate aferente trimestrului IV, pentru
a) 1% pentru microîntreprinderile care au salariaţi impozitul pe profit (poz.103 și 105).

A. Date de identificare ale contribuabilului/ plătitorului

Cod de identificare fiscală RO 1 5 9 5 5 9 0 1


Denumire Adresa (judeţ, localit., str., bl., scara, ap., cod poştal, sector)

ECODAVA CONSULT SRL RM SARAT

Telefon Fax

E-mail

B. Date privind creanţa fiscală Sumă de control: 428

Denumire creanţa fiscală Alege creanţa fiscală

1 121--Impozit pe veniturile microintreprinderilor cota 1% (au salariati)

Scadenţa 25.04.2018 ? Suma


Cod bugetar 20470101XX 1. Datorată 214
Nr.de evidenţă a plăţii 2. Deductibilă/ Datorată anterior 0
10121010318250418000038 3. De plată (rd.1-rd.2)>=0 214
4. De restituit 0
Sterge creanţa fiscală

Adaugă creanţa fiscală


I. Impozite și taxe care se plătesc în contul unic (20470101XX) - TOTAL obligaţii de plată 214
II. Impozite,taxe și alte obligaţii care nu se plătesc în contul unic - TOTAL obligaţii de plată 0

Prezenta declaraţie reprezintă titlu de creanţă şi produce efectele juridice ale înştiinţării de plată de la data depunerii acesteia, în condiţiile legii.
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din această declaraţie sunt corecte şi complete.

Nume TOMA
Constantina Digitally signed by
Constantina Toma
Prenume CONSTANTINA
Toma Date: 2018.03.27 13:36:22
+03'00'
Funcţia/Calitatea ADMINISTRATOR
Semnătura

DEBLOCARE LISTARE Instructiuni VALIDARE


Loc rezervat organului fiscal

Număr inregistrare __________________________________________Data inregistrării _____________________

Durata de completare : 6 minute

Motivul colectarii informatiei : Obtinerea de informatii in


Număr de operator de date cu caracter personal 759 procesul de administrare,referitoare la declararea impozitelor si
taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la
Cod 14.13.01.99/bs sursa.