Sunteți pe pagina 1din 6

Disciplina: Consiliere și dezvoltare personală

Nr. ore: 1 oră/săptămână


Manual: Consiliere și dezvoltare personală, Editura Litera
Clasa: a V-a
Profesor:Cernea Cristina

PLANIFICAREA ANUALĂ – ANUL ŞCOLAR 2018-2019


PERIOADA DOMENIUL TEMATIC NUMĂR
DE ORE
Semestrul I AUTOCUNOAȘTERE ȘI STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS ȘI 18
ECHILIBRAT

DEZVOLTARE EMOȚIONALĂ ȘI
Semestrul al II-lea 16
SOCIALĂ MANAGEMENTUL
ÎNVĂȚĂRII

MANAGEMENTUL CARIEREI
Programul național „Școala altfel″ se va desfӑșura ȋn intervalul 6 mai 2019 – 10 mai 2019, pe baza unei planificări aflate la decizia unității de
învățământ.

1
PLANIFICAREA
CALENDARISTICĂ PE
SEMESTRUL I

Nr. Nr.
Domeniul tematic Conţinuturi asociate Competenţe specifice Săptămâna Data Obs.
crt. ore
Prezentarea manualului 1 S1
Portofoliul personal de ȋnvӑțare – utilitatea, structura, modul de realizare și de
prezentare. Evaluarea inițialӑ
1 AUTOCUNOAȘTERE Lecția 1 – Cine sunt eu (caracteristici și resurse 1.1. Identificarea
ȘI STIL DE VIAȚĂ resurselor personale și a
personale: caracteristici pozitive, interese, abilități, S2–S8
SĂNĂTOS ȘI oportunităților de
aptitudini, credințe, valori, preferințe)
ECHILIBRAT dezvoltare specifice
Lecția 2 – Cum sunt eu (concept de sine vârstei.
global, concept de sine școlar)
1.2. Analiza surselor de
Lecția 3 – Cresc, mă schimb, mă dezvolt (schimbare și
stres și a consecințelor 7
dezvoltare; caracteristicile preadolescenței, modificări
acestuia asupra sănătății
psihosomatice specifice vârstei) și stării de bine.
Lecția 4 – Sunt sănătos (sănătatea persoanei și a
mediului: starea de sănătate și prevenirea
îmbolnăvirilor)
Lecția 5 – Trăiesc sănătos (sănătatea persoanei și a
mediului: alimentație sănătoasă, igiena
personală/igiena în colectivitate)
Lecția 6 – Fac față stresului (sănătatea persoanei și a
mediului: surse de stres și strategii de prevenire)
Lecția 7 – Îmi respect ritmul (sănătatea persoanei și a
mediului: ritm biologic de activitate și odihnă)

Recapitulare (domeniul tematic 1) 1.1,1.2 2 S9–S10


Evaluare și autoevaluare. Reflecție, feedback

2
Nr. Nr.
Domeniul tematic Conţinuturi asociate Competenţe Săptămâna Data Obs.
crt. ore
specifice

Lecția 1 – Emoțiile în viața noastră (emoții de


2

2 DEZVOLTARE 2.1. Recunoaşterea unei 6 S1–-S16


EMOȚIONALĂ bază/emoții diverse) varietăţi de emoţii trăite
ȘI SOCIALĂ Lecția 2 – În explorarea emoțiilor (emoții de bază/emoții în raport cu sine şi cu
diverse) ceilalţi

Lecția 3 – Modalități de gestionare a emoțiilor (emoții de 2.2. Acordarea


bază/emoții diverse) feedbackului pozitiv în
Lecția 4 – Relațiile dintre noi și comunicarea (acordarea relaționarea cu ceilalți
feedbackului pozitiv)
Lecția 5 – Exersarea feedbackului pozitiv (acordarea
feedbackului pozitiv)
Lecția 6 – Prietenia și relaționarea armonioasă
(acordarea feedbackului pozitiv)

Recapitulare (domeniul tematic 2) 2.1, 2.2 2 S17–S18


Evaluare și autoevaluare. Reflecție, feedback

3
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ PE SEMESTRUL AL II-LEA
Nr.
Domeniul tematic Conţinuturi asociate Competenţe specifice Nr. ore Săptămâna Data Obs.
crt.

3 MANAGEMENTUL 3.1. Identificarea 7 S1–S7


ÎNVĂȚĂRII Lecția 1 – De ce să învăț? (motivația învățării) factorilor personali și
de context care
Lecția 2 – De ce să învăț cum să învăț? (optimum facilitează/blochează
motivațional) învățarea

Lecția 3 – Ce mă ajută/ce mă împiedică să învăț? 3.2. Prezentarea


(factori care facilitează/blochează învățarea) progreselor în
învățare, utilizând
Lecția 4 – Cum învăț mai bine? (strategii și tehnici modalități variate de
de învățare eficientă) comunicare

Lecția 5 – Recapitularea în sprijinul învățării (strategii


și tehnici de învățare eficientă)

Lecția 6 – Concentrează-te pe succes! (motivația


învățării)

Lecția 7 – Portofoliul meu, oglinda mea (portofoliul


personal de învățare. Scop, principiu și rol în învățare)

Recapitulare (domeniul tematic 3) 3.1, 3.2 1 S8


Evaluare și autoevaluare. Reflecție, feedback

4 Lecția 1 – Școala în viața mea (rolul educaţiei 4.1. Recunoașterea 6 S9– S14
în alegerea carierei) oportunităților pe care
MANAGEMENT le oferă educaţia pentru
Lecția 2 – Rolul și importanța disciplinelor școlare
UL CARIEREI alegerea carierei
(rolul educaţiei în alegerea carierei)

4
Lecția 3 – Relația dintre disciplinele școlare, domeniile 4.2. Identificarea unor
de activitate și profesii (ocupaţii şi domenii de ocupații din domenii
activitate) diferite de activitate și
Lecția 4 – Ocupațiile de ieri, ocupațiile de azi (ocupaţii a beneficiilor acestora
şi domenii de activitate) pentru persoană și
pentru societate
Lecția 5 – O ocupație pentru fiecare (beneficiile
ocupaţiilor pentru individ: perspective de angajare,
rezolvarea unor probleme globale)
Lecția 6 – O ocupație pentru mine (beneficiile
ocupaţiilor pentru individ: perspective de angajare,
rezolvarea unor probleme globale)

Recapitulare (domeniul tematic 4) 4.1, 4.2 1 S15


Evaluare și autoevaluare. Reflecție, feedback

3 Prezentarea portofoliilor de ȋnvӑțare. Feedbackul profesorului 1 S16

5
6

S-ar putea să vă placă și