Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

GRUPA: mică, "Buburuză"

TEMA ANUALĂ: „Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?”

DOMENIUL: Dezvoltare socio-emoţională

TEMA ZILEI: „REGLAREA EMOȚIILOR ”

TIPUL ACTIVITĂŢII: Formare şi consolidare de cunoştinţe, priceperi, deprinderi.

FORMA DE REALIZARE: DLC+DPM

MIJLOC DE REALIZARE: povestea educatoarei, parcurs aplicativ.

SCOPUL ACTIVITĂŢII: Dezvoltarea capacităţii de recunoaştere şi exprimare a emoţiilor.


Consolidarea deprinderilor motrice de bază.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

O1 - să identifice emoţiile: bucurie, tristeţe, furie şi frică, redandu-le.


O2 - să execute corect mersul, alergarea, mersul cu ocolirea de obstacole, săritura pe
ambele picioare;
O3 - să povestească o situaţie în care a trăit o anume emoţie;
STRATEGII DIDACTICE :
a) metode şi procedee: problematizarea, povestirea, convorbirea, explicaţia, exerciţiul,
observaţia, jocul.

b) material didactic: flip- chart şi foi de flip-chart, tăbliţe cu markere, carioci, ceasul
emoţiilor, puzzle cu tipurile de emoţii, postere cu tipurile de emoţii anunţate, postere cu
personaje din poveşti (care exprimă diferite emoţii), calculator
c) forme de organizare: frontal, pe grupe, perechi, individual.

RESURSE:
● umane: educatoarea şi grupa de copii;
● temporale : 30-35 min
● bibliografice:
- Culea, Laurenţia; Sesovici, Angela; ş.a.- “Activitatea integrată din grădiniţă (Ghid
pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar)” -Ed. Didactica Publishing House,
Bucureşti, 2008

1
EVENIMENTUL ob CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC STRATEGII DIDACTICE timp EVALUARE
DIDACTIC Metode şi Mijloace de Form
procedee învăţământ a de
organ
izare
0. 1. 2. 3. 4. 5.
1. Moment Se pregăteşte sala de grupă şi materialul necesar pentru fiecare copil 1
organizatoric buna desfăşurare a activităţii explicaţia primeşte un fronta Observarea
conversaţia ecuson, pe care l sistematica a
este notat comportamentului
numele pe care
doreşte să-l
folosească în
timpul
activităţii;
2. Captarea La semnalul educatoarei copiii închid ochii, timp în care calculator fronta
atenţiei (Crearea pe ecranul calculatorului apare imaginea unei vrăjitoare. problematiz l 2
stării aperceptive, La un alt semnal, copiii deschid ochii, observă imagine area
emoţionale, a şi spun ce simt. exercitiul
interesului Scurtă concluzie: în faţa unor situaţii, evenimente,
pentru activitate) fenomene, imagini noi avem anumite reacţii: ne
bucurăm, ne este frică, teamă sau suntem furioşi.
Acestea toate se numesc emoţii.

3. Anunţarea Este foarte important că noi, oamenii ştim cum să ne expunerea fronta
temei şi a comportăm în astfel de situaţii, motiv pentru care, astăzi explicaţia l 1
obiectivelor vom desfăşura activitatea: „Toți avem emoții!”. Copii:
activităţii - vom trăi şi exprima emoţii;
- vom povesti despre despre emoţii;
- vom imita sunetele emoţiilor;
- ne vom juca, vom merge ocolind obstacole, vom
alerga şi vom sări;

4. Dirijarea O1 „Fă ca şi cum…”, patru copii voluntari vor reprezenta explicaţia Postere fronta Evaluez capacitatea
învăţării pantomimic o acţiune iar colegii vor trebui să o conversaţia (situaţiile pe l 15 de a identifica si
2
ghicească pe baza comportamentelor non-verbale. exerciţiul care copiii reproduce diferite
jocul trebuie să le emotii
Situaţiile ce trebuie reproduse pantomimic de copii: reproducă)
- Nu ai fost invitat la ziua celei/ celui mai bun/ă
prieten/ă. (tristeţe).
- Doamna educatoare te-a lăudat pentru desenul pe care Indivi
l-ai făcut. (bucurie) dual
-Ai văzut un animal de care îţi este teamă. (frica) ,,Mima”
-Un coleg te-a împins şi ţi-a luat jucăria din mână. explicaţia
(furie) conversaţia
(Ce anume din comportamentul colegului v-a ajutat să exerciţiul
înţelegeţi ce situaţie a avut?) observaţia
Se caută definirea emoţiei: „cum pot fi numite într-un
cuvânt bucuria, tristeţea, furia şi frica?”

„Hai la joacă-n poieniță”- poveste creată de


O1 educatoare: „A fost odată ca niciodată nişte copii tare povestirea
O2 frumoşi şi cuminţi. Pentru că educatoarea lor îi iubea fronta
foarte tare s-a gândit să-i înveţe, mai întâi ce sunt explicaţia l Evaluez capacitatea
emoţiile, ca apoi, să-i înveţe cum să se apere de unele de a identifica si
dintre acestea. Aşa că, într-o zi frumoasă de primăvară reproduce diferite
le propune să mearga intr-o calatorie imaginara intr-o emotii
poienita. exerciţiul Indivi
„Şi merg ei şi merg ca...piticul, barza, uriasul...cand dual
observă că Primăvara, fiica cea mai tânără a bătrânului
an, cea aducătoare de bucurie şi voie bună a sosit cu
alaiul ei de flori, lumină şi culoare. Un ghiocel priveşte
soarele strălucitor su bucuros că prietenul său este
afectuos, ghiocelul îşi strigă fraţii. Ca la un semn
grădina se umple de ghiocei mici abia înfloriţi.- bucurie fronta
Se discută despre cum arată un soare bucuros! Copiii povestirea l Evaluez
mimeaza soarele bucuros. Explicaţia deprinderea de a
Copiii sunt invitaţi să admire florile din poieniţă sărind exerciţiul executa corect
ca iepuraşii. (săritura pe ambele picioare). “Intr-o zi, convorbirea mersul, alergarea,
nori grei trimişi de Zâna cea rea au sosit pe cer din ţări mersul cu ocolirea
îndepărtate. Ei au primit ordin să stea şi să umbrească de obstacole,
3
soarele. “Copiii identifică emoţia- tristeţe si mimeaza. săritura pe ambele
picioare
“Dar dacă, norii şi-au pus în cap să stăpânească pentru
totdeauna cerul şi să nu-i mai dea voie soarelui deloc sa
apară pe cer, ce-o să ne facem fără lumină ? Cred c-ar
trebui să vedem cum am putea ieşi de aici într-o asfel de
situaţie (mers cu ocolire de obstacole). Dar cum credeţi
ca se simte soarele acum, ştiind asta?...” Copiii reproduc exerciţiul
emoţia trăită de ei în această situaţie - furie povestirea
“Şi cum stătea soarele acolo, singur fără să vadă ce se convorbirea
întâmplă pe Pământ veni la el Norul- Tristeţe care îi exerciţiul
povesti că ieşise şi văzu florile cum înfloresc, păsările
cum căntă, copiii cum se joacă reamintindu-i acestuia că
ei, norii au ordin de la Zâna cea rea să nu-l mai lase
vreodată să vadă Pămăntul. Cum credeţi ca s-a simţit
soarele de acestă data? Copiii desenează emoţia trăită în
această situaţie – frică
Şi-am încălecat pe-o şa şi v-am spus povestea aşa!”.

5. Asigurarea Ceasul emoţiilor: copiii învârt limba ceasului, explicaţia ceasuri jucărie Pe 5 Evaluez capacitatea
retenţiei, a O3 recunosc emoţia la care s-a oprit şi apoi povestesc o conversaţia Postere cu grupe de a reda o situatie
transferului de situaţie în care au trăit acea emoţie. exerciţiul imagini ale emotionanta
cunoştinţe şi emoţiilor
obţinerea învăţate
performanţei

Aprecieri verbale, stimulente 1


6.Incheierea
activitatii

4
5

S-ar putea să vă placă și