Sunteți pe pagina 1din 1

Fișă de lucru

1. Identificați adverbele din enunțurile urmǎtoare și precizați felul lor.


 Azi, nu am dat niciun test.
 A cȃntat bine melodia pregǎtitǎ pentru concurs.
 Vom pleca mȃine la Iași ȋntr-o frumoasǎ excursie.
 El lucreazǎ diferit acest obiect decorativ.
 Bunicul merge bǎtrȃnește pe aleea din curte.

2. Gǎsiți adverbele potrivite pentru a completa urmǎtoarele proverbe:


 La plǎcinte ....................., la rǎzboi .................... .
 Cine se scoalǎ ........................................, .............................. ajunge.
 Nu lǎsa ............................., ce poți face ............................... .

3. Identificați funcțiile sintactice ale adverbului în următoarele propoziții:


a. Se plimba alene prin parcul înverzit.
b. A plecat dis-de-dimineață ca să nu întârzie la concurs.
c. Cartea se afla deasupra, pe raftul bibliotecii.
d. Casa de acolo era a vecinilor mei.

Fișă de lucru
1. Identificați adverbele din enunțurile urmǎtoare și precizați felul lor.
 Azi, nu am dat niciun test.
 A cȃntat bine melodia pregǎtitǎ pentru concurs.
 Vom pleca mȃine la Iași ȋntr-o frumoasǎ excursie.
 El lucreazǎ diferit acest obiect decorativ.
 Bunicul merge bǎtrȃnește pe aleea din curte.

2. Gǎsiți adverbele potrivite pentru a completa urmǎtoarele proverbe:


 La plǎcinte ....................., la rǎzboi .................... .
 Cine se scoalǎ ........................................, .............................. ajunge.
 Nu lǎsa ............................., ce poți face ............................... .

3. Identificați funcțiile sintactice ale adverbului în următoarele propoziții:


a. Se plimba alene prin parcul înverzit.
b. A plecat dis-de-dimineață ca să nu întârzie la concurs.
c. Cartea se afla deasupra, pe raftul bibliotecii.
d. Casa de acolo era a vecinilor mei.

S-ar putea să vă placă și