Sunteți pe pagina 1din 1

[ȘIRURI]

TEST EVALUARE 1.3 – (tip bacalaureat)

Subiectul I (30 puncte)

1. Fie  an  n 1 o progresie aritmetică, cu a2  3 şi a5  15 .Calculaţi a1  r .


2. Să se determine numărul real x ştiind că numerele x  1 , x  1 și 2 x  5 sunt termenii consecutivi ai unei
progresii aritmetice.
3. Să se calculeze suma 1  4  7  10  ...  49 .
4. 1 1
Pentru progresia geometrică: 4;2;1; ; ;... . Să se determine termenul de rang 10 .
2 4
5. b4  b3  b2  b1  3
Să se gasească suma primilor 4 termeni ai unei progresii geometrice dacă  .
 b4  b2  2
6. Se da sirul  an n 1 cu termenul general an  n 2  n  1 . Calculati suma primilor 3 termeni.

Subiectul II (30 puncte)

1. 3n  2
Se da sirul  an n 1 cu termenul general an  .
n 1
a) 2021
Verificați dacă numărul este un termen al șirului.
674
b) Să se studieze monotonia sirului.
c) Demonstrați că  an  n 1 este mărginit , an   2, 4;3 
2. Fie șirul  bn n1 dat de relația de recurență b1  2 și bn1  bn  n, n  1
a) Determinați b2 .
b) Să se exprime bn  2 în funcție de bn .
c) n2  n  4
Arătați că bn  ,n 1
2

Subiectul III (30 puncte)

1.  a3  4
Fie  an  n 1 o progresie aritmetică astfel încât  .
 S11  143
a) Aratati ca a1  2 şi raţia r  3 .
b) Calculați S  a2  a5  a8  ...  a2021
c) Determinați numărul real x ştiind că 2  1  4  7  ...  x  285 .
2. Fie numerele : a  x  4; b  12  x și c  3x .
a) Verificați dacă pentru x  5 numerele date sunt în progresie geometrică.
b) b c bc
Arătați că dacă a; b; c sunt în progresie geometrică atunci și ; ; este tot progresie geometrică.
a a a2
c) Determinați numerele reale x pentru care avem progresie geometrică.

ȘIRURI 1

S-ar putea să vă placă și