Sunteți pe pagina 1din 3

CABINET SECRETAR DE STAT

Nr. ________/_________ 2017

APROB
MINISTRU,
LIVIU MARIAN POP

NOTĂ DE APROBARE
a listei finale a beneficiarilor Programului național “Bani de liceu”, pentru anul școlar
2017-2018, în urma contestațiilor aprobate la nivelul inspectoratului școlar
județean/al municipiului Bucureşti

Conform NOTEI DE APROBARE, nr. 764/AOB/30.10.2017, a listei privind numărul


beneficiarilor Programului național “Bani de liceu” pentru anul școlar 2017-2018, numărul
beneficiarilor cu venit brut lunar pe membru de familie mai mic sau egal cu 150 lei a fost de 33016.
Conform art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 1488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a
cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național de protecție
socială ,,Bani de liceu":
“(1) La nivelul fiecărui inspectorat scolar județean, respectiv al municipiului Bucureşti, se constituie
o comisie, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, stabilită de către
consiliul de administrație al inspectoratului şcolar.
(2) Comisia prevăzută la alin. (1) va analiza contestațiile primite de la unitățile de învățământ,
va centraliza listele cu beneficiarii sprijinului financiar, primite de la unitățile de învățământ,
în baza cărora va solicita Ministerului Educației Naționale fondurile aferente.”
Prin centralizarea contestațiilor transmise de către inspectoratele școlare
județene/inspectoratul școlar al municipiului București a rezultat un număr total de 41 contestații
aprobate pentru a fi introduse în lista de beneficiari, care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege,
având un venit brut lunar pe membru de familie mai mic sau egal cu 150 lei, astfel numărul final de
beneficiari, pentru anul școlar 2017-2018, este de 33.057
Față de cele prezentate mai sus, vă înaintăm spre aprobare lista finală a beneficiarilor
Programului național “Bani de liceu”, pentru anul școlar 2017-2018, în urma contestațiilor
aprobate la nivelul inspectoratului școlar județean/al municipiului Bucureşti , detaliată pe județe
în Anexa 1 la prezenta notă.

SECRETAR DE STAT,
Preşedinte Comisie ”Bani de liceu”
Ariana Oana BUCUR
CABINET SECRETAR DE STAT

Anexa 1

Lista finală a beneficiarilor Programului național "Bani de liceu”, pentru anul școlar 2017-2018, în urma contestațiilor
aprobate la nivelul inspectoratului școlar județean/al municipiului Bucureşti

Numărul solicitanților
eligibili, de introdus în
lista finală, aprobați ca
Numărul
Numărul beneficiari în urma
beneficiarilor, de şters Numărul final de
beneficiarilor "Bani de admiterii contestațiilor de
Nr. din lista iniţială beneficiari în urma
Județ Simbol Județ liceu" aprobaţi prin către Comisia "Bani de
crt. (beneficiari aprobaţi admiterii
Nota nr. liceu" de la nivelul
prin Nota nr. contestațiilor
764/AOB/30.10.2017 inspectoratelor școlare
764/AOB/30.10.2017)
(alții față de beneficiarii
aprobati prin Nota nr.
764/AOB/30.10.2017)
1 ALBA AB 350 350
2 ARAD AR 261 5 266
3 ARGEȘ AG 625 625
4 BACĂU BC 1.203 9 1.212
5 BIHOR BH 466 466
6 BISTRIȚA-NĂSĂUD BN 582 582
7 BOTOȘANI BT 1.972 1.972
8 BRAȘOV BV 179 1 180
9 BRĂILA BR 389 389
10 BUZĂU BZ 896 896
11 CARAȘ-SEVERIN CS 371 371
12 CĂLĂRAȘI CL 389 389
13 CLUJ CJ 209 2 211
14 CONSTANȚA CT 603 603
15 COVASNA CV 113 113
16 DÂMBOVIȚA DB 855 2 857
17 DOLJ DJ 1.855 4 1.859
18 GALAȚI GL 970 970
19 GIURGIU GR 395 2 397
20 GORJ GJ 733 733
21 HARGHITA HR 366 366
22 HUNEDOARA HD 367 367
23 IALOMIȚA IL 518 518
24 IAȘI IS 2.791 2.791
25 ILFOV IF 165 165
26 MARAMUREȘ MM 816 816
27 MEHEDINȚI MH 1.011 2 1.013
MUNICIPIUL
28 B 54 54
BUCUREȘTI
29 MUREȘ MS 347 347
CABINET SECRETAR DE STAT

30 NEAMȚ NT 1.426 1.426


31 OLT OT 1.458 3 1.461
32 PRAHOVA PH 446 446
33 SATU MARE SM 309 309
34 SĂLAJ SJ 183 183
35 SIBIU SB 149 149
36 SUCEAVA SV 3.401 3.401
37 TELEORMAN TR 926 1 927
38 TIMIȘ TM 224 224
39 TULCEA TL 364 5 369
40 VASLUI VS 2.361 2.361
41 VÂLCEA VL 618 2 620
42 VRANCEA VN 1.300 3 1.303

TOTAL 33.016 41 0 33.057

S-ar putea să vă placă și