Sunteți pe pagina 1din 2

_____________________________

____(denumirea entităţii, codul fiscal)


Anexa 15
 

ORDINUL
privind efectuarea inventarierii
Nr. ______ din ______ 20__
 
În scopul efectuării inventarierii se instituie comisia de inventariere în următoarea componenţă:

Preşedinte:
______________________________________________________________________________________
___
(numele, prenumele, funcţia)
Membrii comisiei:
1.
______________________________________________________________________________________
___________
(numele, prenumele, funcţia)
 
2.
______________________________________________________________________________________
___________
(numele, prenumele, funcţia)
 
Inventarierea se va efectua în subdiviziunea
_______________________________________________________________
(denumirea subdiviziunii)
 
Inventarierea începe la ____________________________ şi se finalizează la
___________________________________
 
Motivul inventarierii
___________________________________________________________________________________
(se indică motivul: inventarierea generală, parţială, predarea-primirea subdiviziunii, control inopinat etc.)
 
Inventarierea se efectuează în conformitate cu Regulamentul privind inventarierea.
Controlul asupra rezultatelor inventarierii şi întocmirii procesului-verbal se efectuează de către

______________________________________________________________________________________
_____________
(numele, prenumele, funcţia)
 
pînă la data de _____________________.
 
 
 
CONDUCĂTORUL ENTITĂŢII _________________________
L.Ș. 

S-ar putea să vă placă și