Sunteți pe pagina 1din 16

CARTE DE VRAJI VOLUMUL 1

Ritualuri magice pentru iubire, protectie, avere si putere


Christian & Miriam Dikol 

Puteti comanda aceasta carte de la CARTIREGALE


Telefon: 0746407499, 0724942514
Pret: 55 RON

CARTE DE VRAJI 1
Ritualuri magice pentru iubire, protectie, avere si putere
Christian & Miriam Dikol 
Efectul pregătirilor, parfumurilor, oglinzilor, pantaclelor este o veritabilă beţie a
imaginaţiei ce trebuie să acţioneze puternic asupra unei persoane impresionabile sau
nervoase.
Ghicitorii şi ghicitoarele acreditate au întotdeauna o poliţie secretă care-i informează
despre viaţa intimă şi obiceiurile clienţilor.
Ghicirea unor evenimente viitoare nu este posibilă decât pentru cei care lucrează în
lumina astrală. Ghicitorul poate îmbrăţişa, printr-o singură intuiţie tot ce un om a stârnit :
ură sau iubire în jurul lui ; el poate să-i citească intenţiile în gând, poate să prevadă
obstacolele ce le va întâlni în cale şi moartea violentă care-l aşteaptă; dar nu poate
 prevedea determinările sale intime, voluntare, capricioase, care urmează consultaţiei,
numai dacă nu cumva ghicitorul viclean nu pregăteşte el însuşi împlinirea profeţiei.

C U P R I N S U L
Cartea de Vră ji sau Grimoarul
................................................. 3
Scurt
istoric
istoric .............
.................... .............
.............
..............
..............
.............
.............
..............
..............
.............
.........
... 3
Începerea propriului
Gri
Grimoar ........... ............. ............ ............ ............ .......... 8
Montarea
Grimoa
Grimoarulu ruluii ....... .......... .......
....... ......
.......
....... .......
....... ......
.......
....... ......
.......
....... ......
.......
.......
....... 8
Conţinutul................................................................................
...... 9
MAGIA ŞI VR ĂJITORIA
......................................................... 10
Ce este Magia
.....
................
..................
..................
..................
..................
..................
......................
..................
..... 10
Magia
Superioar ă ......................................................................... 13
De ce Magia, de ce
Vr ă jile ...........................................................
.......................................................... . 13
Lumina astrală 15
............................................................................
Arhangheli, îngeri şi
magie .......................................................... 16
Echilibrul
magic
magic ......
..........
....................
....... .............
....... ...... .......
....... ...... .......
....... .............. ......
.......
.......
......
....... 17
Consecinţele ritualurilor 
magice .................................................. 18
Crearea unui altar de
fami
famillie ....
............................................................................................................ 19
Construirea unui corp de lumină
sau Înaintarea
 Înaintarea în universul  universul 
magic ................................................ 22
Realizarea unei practici
zil
zilnice ... ............ ............. ............ ............ ............. ...... 24
Crucea
kabbalistică ....................................................................... 26
Efectuarea Crucii
kabb
kabbal alis
isti
tice
ce .... ........................................................................................................ 28
Pilonul de
mijloc
mij loc....
.......
......
.......
....... ...... .......
....... .............. ......
.............. ......
.............. ......
..............
......
.......
.......
....... 29
Atragerea Lunii într-un Sabat al
vr ă jitoarelor............................... 39
Pentagrama................................................................................41
Simbologia................................................................................42
Pentagrama în Magia Înaltă......................................................43
Ritualul mic al pentagramei......................................................43
Pentagrama inversată................................................................45
Ritualul mic de izgonire al pentagramei...................................46
Autoapărarea psihică................................................................46
Spaţiul sacru şi trasarea cercului magic...............................49
De ce este nevoie de cerc?.........................................................49
Ce este un spaţiu sacru?............................................................49
Cercul sacru...............................................................................50
Întunericul şi Lumina................................................................52
VR ĂJI ŞI POŢIUNI MAGICE
DE IUBIRE DE-A LUNGUL TIMPULUI............................55
Talismane.................................................................................55
Poţiuni de iubire şi afrodisiace..................................................56
Vră ji.........................................................................................56
Manipulare şi control................................................................56
Arta de a arunca/face vră ji....................................................57
Teoria aruncării vr ă jilor............................................................
 jilor............................................................58 58
Mecanica aruncării vr ă jilor.......................................
 jilor............................... ...............
..............
........59
.59
Termeni şi corespondenţe......................................................62
Corespondenţele naturii.............................................................62
Întrebări adresate frecvent
 în legătură cu facerea vră jilor...............................................62
 Dacă am nevoie de aceste lucruri .............................................64
Trebuie să le folosesc? ..............................................................64
 Dacă magia
 se face pe placul
placul unui zeu zeu sau altuialtui spirit .................................66
.................................66
Cum f ăceau magie natural ă oamenii în trecut .........................67
.........................67
Trebuie să crezi în elementele
naturii pentru ca acestea s ă aibă efect?...................................68
 Este necesar
necesar să recompensezi.
natura când folose şti elementele ei? .........................................68
Categorii de elemente care
contribuie hot ărâtor în lucr ările de magie...............................70
Ce anume alegi din fiecare categorie? .....................................71
 Pe care le folose
foloseşti?..................................................................72
 De ce ar folosi
folosi cineva altceva
altceva decât 
decât 
materialul cel mai puternic? .....................................................73
Câte categorii de vr ă ji trebuie să folose şti
avea succes?...............................................................73
 pentru a avea
Coresponden ţ eleele plant ă
amulet ă /totem nu func ioneaz ă câteodat ă................................74
funcţ ioneaz
 Poţ i folosi coresponden ţ ele ele
naturii pentru lucr ări de magie neagr ă?..................................76
Ce sunt corespondenţele de timp?.............. ................................
...........................77
.........77
Ciclul Lunii..............................................................................78
Semnul zodiacal prin care trece Luna...................................78
Ora planetar ă.............................................................................79
Zilele să ptămânii......................................................................80
Timpul zilei...............................................................................81
Anotimpurile anului................................................................81
Semnul zodiacal prin care trece Soarele...............................81
Adnotări despre corespondenţele de timp.................................82
Astrele şi planetele..................................................................84
Reguli generale pentru aruncările de vră ji..........................86
MAGIA REALĂ......................................................................88
Cum funcţionează vră jile magice..........................................88
 Funcţ ioneaz întotdeauna?..............................90
ioneaz ă vr ă jile magice întotdeauna?
 Exist ă vreo garanţ ie ioneaz ă?.............
ie că funcţ ioneaz .....................................90
........................90
Merit ă încercat ă magia, dacă nu este garantat ă?...................91
 Este real ă
 sau rezultatele
rezultatele sunt simple
simple coinciden
coinciden ţ e?
e?...................................91
 Dacă vr ă jile sunt reale,
reale,
de ce nu le folose şte toat ă lumea?............................................92
Care vr ă ji sunt cele puternice?..........................................92
cele mai puternice?
Cât timp
onează?...........................95
trebuie s ă aştepţ i să vezi dacă funcţ oneaz
Ce religie trebuie s ă ai
 pentru a practica adev ărata magie?.........................................95
practica adev
 De unde poţ i afla
mai multe despre magia adev ărat ă?.........................................96
CONDIŢIILE FUNCŢIONĂRII VR ĂJILOR ......................97
......................97
Ce anume face o vrajă să funcţioneze...................................97
Fazele Lunii..............................................................................98
Magia Lunii noi.........................................................................99
Magia Lunii în creştere.............................................................99
Magia primului pătrar...............................................................99
Magia Lunii convexe................................................................100
Magia Lunii pline.....................................................................100
Magia Lunii difuze...................................................................100
Magia ultimului pătrar.............................................................100
Magia Lunii negre....................................................................101
Luna de zi.................................................................................101
Absenţa Lunii...........................................................................101
Zodiile Lunii............................................................................101
Conjurarea Zodiei Lunii........................................................102
Materiale adecvate....................................................................102
Condiţia mentală a practicantului............................................103
Voinţa Divinităţii.....................................................................103
Energia magică folosită de practicant.....................................104
Credinţa
operatorului în magia pe care o efectuează..............................104
Vraja adecvată..........................................................................105
Vr ă ji greşit direcţionate...........................................................105
Diferite obiecte
ofer ă oamenilor diferiţi, diferite puteri....................................105
Construirea unei vr ă ji etalon....................................................106
etalon............................................... .....106
Începutul magiei.....................................................................109
Ce trebuie să faci......................................................................109
Află mai întâi
despre mişcările Pământului şi ale Lunii................................110
Spaţiul sacru.............................................................................111
Crearea unor vr ă ji generale......................................................1
generale................................................ ......111 11
Rolul energiilor Elementelor în Magie.................................111
 Elementul P ământ ....................................................................111
....................................................................111
 Elementul Aer ...........................................................................112
...........................................................................112
 Elementul Foc..........................................................................112
 Elementul Apă..........................................................................113
 Al cincilea Element: Spiritul ....................................................113
Element: Spiritul  ....................................................113
Înainte de a arunca vră ji.......................................................114
Reţine!.....................................................................................117
VR ĂJI DE LEGARE.............................................................119
Vr ă ji de legare..........................................................................1
legare............................................... ...........................119
19
Legarea energiilor negative......................................................119
Vraja de „trei ori trei”...............................................................120
O vrajă de legare......................................................................121
Legare cu hârtie........................................................................121
Legare pe Lună plină...............................................................122
Vrajă simplă de legare.............................................................123
Versiunea clasică.....................................................................124
O vrajă de legare cu fotografie................................................125
Vrajă de legare cu simbol........................................................125
Pentru a lega pe cineva care provoacă necazuri......................126
Vrajă de legare prin îngheţare..................................................126
Vrajă de legare cu şnur............................................................126
Vrajă de legare cu pudr ă şi oglindă........................................127
Vrajă de legare cu pă puşă.......................................................129
O vrajă de comunicare.............................................................129
VR ĂJI DE DESFACERE ŞI DEZLEGĂRI
DE FARMECE, VR ĂJI, BLESTEME, DESCÂNTECE....131
Pentru a rupe puterea unei vr ă ji.........................................
 ji.................................. .............131
......131
O vrajă
 pentru a îndepărta blestemele f ăcute asupra ta........................131
Pentru a îndepărta
un deochi/a inversa o condiţie blestemată...............................132
Pentru a desface o vrajă...........................................................132
Desfacerea unui blestem de iubire...........................................133
Izgonirea lucrurilor rele............................................................134
Vrajă pentru desfacerea puterii unei vr ă ji.......................
 ji............... ...............
........134
.134
Desfacerea unei vr ă ji de legare..............................................
legare...................................... ..........135
..135
Pentru a desface o vrajă de iubire............................................136
Pentru a inverse vr ă jile aruncate cu magia lumânării 136
Vrajă pentru schimbarea unei situaţii de la r ău la bine 137
Desfacerea unei vr ă ji de ceartă................................................137
Vrajă de dezlegare...................................................................138
Vrajă pentru a reflecta negativitatea........................................138
Vrajă de descrucişare cu lămâie..............................................139
Inversarea magiei.....................................................................140
Cum să desfaci un deochi sau să te descrucişezi....................140
Vrajă pentru inversarea negativităţii sau deo deochiurilor 143
Vrajă cu sticlă spartă...............................................................143
Vrajă de reflecţie/deflecţie.......................................................143
Pentru a întrerupe un şir de ghinioane.....................................145
Vrajă cu oglindă......................................................................145
Vrajă pentru desfacerea legături turilo
lorr karm
karmic icee cu oame
oameni niii 146
146
Tăierea vr ă jii cu sfoar ă...........................................................146
Vrajă de revocare.....................................................................149
Vrajă simplă de inversare........................................................149
Vrajă de îndepărtare a deochiului cu ou..................................151
Vrajă de dezlegare...................................................................152
Vrajă de inversare....................................................................154
Separare....................................................................................155
Meditaţie...................................................................................155
Când eşti blestemat de persoane necunoscute.........................156
ALUNGAREA SPIRITELOR,
A OAMENILOR, SENTIMENTELOR, BOLILOR ..........157
..........157
Ulei de izgonire........................................................................157
Ulei de izgonire/exorcism........................................................158
Hematitul de pământ................................................................158
Talisman de vindecare..............................................................158
Vrajă de izgonire......................................................................158
Izgonire angelică......................................................................158
Vrajă pentru izgonire şi schimbări necesare...........................159
Izgonirea unei persoane care deranjează.................................159
Vrajă pentru evitarea r ăului.....................................................160
Alungarea lucrurilor rele..........................................................160
Vrajă să scapi de un spirit care aduce necazuri.......................160
Vrajă pentru mutarea unui duşman..........
man..............................
...............................161
...........161
Vrajă de izgonire pentru a opri r ăul.................
ul........................................161
.......................161
Vrajă pentru a alunga gândurile negative................................163
Vrajă pentru a alunga frigurile.................................................163
Pentru a determina pe cineva să te lase în pace.......................164
Vrajă pentru alungarea săr ăciei...............................................164
Pentru alungarea r ăului............................................................165
Alungarea bolii.........................................................................165
Pentru a alunga boala la altcineva............................................165
Vrajă de alungare a durerii.......................................................166
Alungarea bolii tale..................................................................166
Abate izgonirea r ăului..............................................................166
Vrajă de ,,adio şi n-am cuvinte”..............................................167
Determinarea cuiva să se mute................................................168
Vrajă de păstrat distanţa..........................................................168
Vrajă pentru desfacerea legăturii karmice...............................168
Vrajă de reflecţie......................................................................169
Desfacerea unei legături magice cu o altă persoană...............169
Vrajă de terminare a unei relaţii..............................................170
Cenuşă pentru descotorosire....................................................171
Ritual de izgonire şi cur ăţăţare...................................................172
Vrajă tulbur ătoare de izgonire.................................................172
Vrajă pentru musafiri nepoftiţi................................................172
Vrajă pentru inoportuni............................................................173
Izgonirea amintirilor urâte........................................................173
Pentru a scă pa de un iubit nedorit...........................................
nedorit................................... .........175.175
Vrajă de protecţie.....................................................................175
Vrajă de distrugere cu nod.......................................................175
Pentru a scă pa de musafiri nepoftiţi.........................................176
Vecini deranjanţi......................................................................176
Pentru a scoate pe cineva din viaţa ta.......................................177
Vrajă pentru alungarea mâniei.................................................177
Talismane pentru vrajă cu fiar ă...............................................178
Desfacerea legăturilor/izgonirea unei personae din viaţa ta 178
Pentru a determina un iubit să plece........................................179
Vrajă de izgonire a bolii sau de tămăduire.............................181
Şnurul magic............................................................................183
Vrajă de izgonire......................................................................183
Vrajă de eliberare a energiei negative......................................185
O altă vrajă de izgonire...........................................................186
Vrajă de izgonire cu nod..........................................................188
Pentru a izgoni o entitate nedorită.............
...........................
..............................188
................188
Separarea de o persoană problemă..........................................189
Vrajă pentru a-ţi scă pa casa de fantome..................................1
fantome........................... .......190 90
MAGIA POPULAR Ă PENTRU PROTECŢIE...................191
Magie popular ă pentru protecţie..............................................191
Protecţie când ieşi din casă......................................................191
Cristale de protecţie..................................................................191
Vraja copacului........................................................................191
Scutul aurei...............................................................................192
For ţa chakrei.............................................................................192
Îngheaţă-i!................................................................................192
Ghearele pisicii.........................................................................193
Umbra sinelui şi îngerul păzitor..............................................193
Grota Lunii...............................................................................194
MAGIA VISULUI..................................................................196
Încălţări....................................................................................196
Ciorapi......................................................................................196
Jartiere......................................................................................197
Bănuţi.......................................................................................198
Iubitul din vis...........................................................................198
Pană de turturea.......................................................................198
Ceapă.......................................................................................199
Mere.........................................................................................199
Ou sărat....................................................................................199
Frunze de dafin.........................................................................199
R ămurele de rozmarin..............................................................200
Iarba Sf. Ioan............................................................................200
R ădăcină de pă pădie pentru vis..............................................200
Coada şoricelului trandafirie....................................................200
R ămurică de caprifoi...............................................................200
Frunze de ieder ă.......................................................................201
Frunză par ă de frasin...............................................................201
R ămurică de tisă......................................................................201
Visul bântuitor..........................................................................201
Oglindă pentru vise..................................................................202
Turta mutului............................................................................202
Lacăt şi cheie...........................................................................202
DIVINAŢII..............................................................................203
Flacăra lumânării.....................................................................203
Izvor şi lumânare.....................................................................203
Oglindă şi fântână...................................................................204
Cine mă iubeşte, piatr ă............................................................204
Pendulul verighetei...................................................................204
Mere suspendate.......................................................................204
Seminţe de măr........................................................................205
Coajă de măr............................................................................205
Divinaţie cu carte.....................................................................205
Impar şi par..............................................................................206
Mă iubeşte...............................................................................206
Păr............................................................................................206
Frunză par ă de frasin...............................................................206
Creangă de păducel.................................................................207
Frunze de salvie........................................................................207
Frunze de rozmarin şi f ăină............. ....................
.................................
................................207
......207
Frunze de coada-şoricelului.....................................................207
Trifoi cu patru foi.....................................................................208
Frunze de ieder ă.......................................................................208
Puf de pă pădie.........................................................................208
Mazăre verde............................................................................208
Mazăre păstăi..........................................................................208
Ţigar ă.......................................................................................209
Seminţe de cânepă...................................................................209
Aruncarea unui zar...................................................................209
Batistă......................................................................................209
Scrisoare de dragoste................................................................210
Alegerea unui nou iubit............................................................210
Pieptene....................................................................................210
Inel de aur.................................................................................210
Ghinde......................................................................................211
Coji de nucă.............................................................................211
 Nuc...........................................................................
 Nuc.................................................. .................................
...............
........211
.211
Alune turceşti...........................................................................211
Divinaţie cu cear ă....................................................................212
Trei cupe...................................................................................212
Mustăţi de pisică......................................................................212
Osul de iadeş............................................................................213
Urmă de cenuşă.......................................................................213
VR ĂJI, FARMECE ŞI RITUALURI DE IUBIRE.............214
Pulbere de Lună plină..............................................................214
Inima prinsă.............................................................................214
Vrajă de iubire cu cutie de chibrituri.......................................215
Două inimi roşii.......................................................................216
Inel de gleznă împletit..............................................................216
Cerc de pietre...........................................................................217
Vrajă de iubire cu lumina candelei..........................................217
Două beţe.................................................................................219
Beţe de vată de zahăr...............................................................219
Steaua credincioasă..................................................................219
Pernă cu melisă........................................................................220
Piatr ă cu două nume................................................................220
Zăvorâţi în dragoste.................................................................220
Valeriană..................................................................................221
Portocală la subţioar ă..............................................................221
Vrajă simplă pentru inimă.......................................................221
Cinci bănuţi într-o fântână.......................................................222
Bănuţi îndoiţi...........................................................................223
Schimbător de noroc................................................................223
Legătur ă de iarbă....................................................................223
Pentru a atrage sufletul pereche...............................................223
Trimiterea de margarete...........................................................224
Trimiterea moliei......................................................................225
Cochilie de moluscă şi lumânare.............................................225
Atragerea unui iubit
 printr-un talisman de pergament............................
pergament..................... .............................
...........226
...226
Păr înnodat...............................................................................226
Iubirea îmbuteliată...................................................................227
Amuletă din cuar ţ roz..............................................................227
Găsirea unui
nou partener pentru tine şi copiii tăi........................................227
Bărcuţă din coajă de nucă.......................................................228
Copacul iubirii..........................................................................228
 Nume de iubire în nisip...................................................
nisip............................................ ...............
.........228
.228
Vin roşu....................................................................................229
R ădăcină de cicoare................................................................229
Legarea Valetului de Inimă......................................................229
Frunză de ferigă.......................................................................230
Frunză de ieder ă......................................................................230
Urme de paşi............................................................................231
Pentru a for ţa o confruntare......................................................231
Douăsprezece ace.....................................................................231
Iubirea nu e bună......................................................................231
Desfacerea vr ă jilor de iubire....................................................2
iubire............................................. .......231 31
Aruncarea apei..........................................................................232
Două lumânări separate...........................................................232
VR ĂJI ŞI RITUALURI PENTRU IUBIRILE PIERDUTE
Pentru ca partenerul să se întoarcă la tine...............
tine...............................233
................233
Pentru a întoarce o iubire la tine...............................................233
Vrajă de tămăduire a unei inimi zdrobite................................234
Pentru a desface o vrajă de iubire............................................234
Vrajă pentru a fi mai atr ăgătoare............................................236
VR ĂJI ŞI RITUALURI DE PRIETENIE...........................237
Pentru a atrage respectul şi prietenii........................................237
Pentru a lega o prietenie pe viaţă.............................................237
Pentru a atrage simpatia prietenilor..........................................238
Cum să fascinezi......................................................................238
Vrajă pentru schimbarea culorii ochilor 1...............................238
Vrajă de invizibilitate 1............................................................239
Vrajă pentru schimbarea culorii părului..................................239
Vrajă pentru invizibilitate 2.....................................................240
Vrajă pentru schimbarea culorii ochilor 2...............................241
Vr ă jile mele de iubire.............................................
iubire...................................... ...............
...............
.........241
..241
Vrajă pentru legarea unei persoane periculoase......................242
Un paznic pentru un inel..........................................................243
Protecţie corporală...................................................................244
Protejarea unui obiect...............................................................244
Zidul de foc al materialelor spirituale de protecţie..................245
Zidul de foc al vr ă jilor de protecţie.........
ie..........................
................................246
...............246
Zidul de foc pentru protecţie, varianta 1..................................248
Mutarea f ă ptaşului...................................................................248
Zidul de foc pentru protecţie, varianta 2..................................249
Alte zeităţi sau entităţi.............................................................249
Zidul de foc pentru protecţie....................................................249
Divinaţia cu cear ă de lumânare................................................249
Călătorie lipsită de pericole....................................................250
Figuri protectorate şi talismane pentru c ălătoria în siguranţă
O călătorie în siguranţă pentru un prieten sau pentru tine 252
Talisman protector....................................................................252
O vrajă de protecţie..................................................................253
VR ĂJI DE TĂMĂDUIRE.....................................................254
Vrajă de tămăduire cu marionetă............................................254
Vrajă druidă de vindecare.......................................................254
O vrajă de bunăstare cu lumânare...........................................255
Pentru sănătate.........................................................................256
Vrajă de sănătate radiantă.......................................................256
Pentru a-ţi îmbunătăţi sănătatea......
tatea.............
.............................
................................257
..........257
Vindecarea cuiva din familie....................................................257
Pentru a vindeca un prieten sau o rudă............. ....................................25
.......................2588
Vrajă cu lumânare pentru pierderea greutăţii..........................258
Vrajă cu oglindă pentru pierderea greutăţii............................259
Vrajă pentru vindecarea animalelor.........................................259
Vrajă de bază pentru vindecarea animalelor de casă..............259
Vrajă pentru a alunga boala.....................................................260
Pentru a risipi energiile negative din jurul tău.........................261
Pentru a alunga gândurile negre...............................................261
A scoate pe cineva din viaţa ta.................................................262
Izgonirea geloziei iubiţilor.......................................................262
Cur ăţ
ăţarea casei.........................................................................263
Izgonirea energiilor şi elementelor negative din casa ta..........265
Izgonirea negativităţii..............................................................265
Izgonirea r ăului........................................................................267
Vrajă de izgonire a negativităţii în 7 zile................................268
Pentru izgonirea
formelor negative din casa şi din preajma ta...........................270
Vrajă pentru a îndepărta pe cineva din viaţa ta.......................273
ta.......................273
Vrajă de izgonire a datoriei......................................................274
Exorcism/izgonire....................................................................275
Vrajă de izgonire......................................................................275
Eliberarea fiinţelor negative.....................................................276
VR ĂJI ŞI MATERIALE
SPIRITUALE DE BINECUVÂNTARE...............................278
Pentru a binecuvânta o nouă relaţie.........................................279
Binecuvântarea unui nou cămin, cur ăţ ăţarea casei.....................279
Binecuvântare cu Cartea Umbrelor..........................................280
Pentru a cinsti spiritele c ăminului............................................280
O binecuvântare a casei............................................................281
Binecuvântare cu Carte............................................................281
Binecuvântarea casei................................................................282
Binecuvântarea apei.................................................................283
Binecuvântarea căminului........................................................283
Binecuvântarea sălaşului.........................................................284
Scara vr ă jitoarelor pentru confort şi binecuvântare
binecuvântare.............
................284
...284
Ulei de binecuvântare...............................................................284
Binecuvântarea casei primăvara..............................................285
Binecuvântarea trupului...........................................................285
Binecuvântare cu Carte prin cuvântul vr ă jitoarei................
 jitoarei......... ...........286
....286
O altă binecuvântarea căminului.............................................287
Binecuvântarea Căr ţii Umbrelor..............................................287
Pentru binecuvântarea tuturor situaţiilor..................................288
Incantaţie de binecuvântare a noului cămin.............................288
Binecuvântarea peniţei.............................................................289
Binecuvântarea maşinii............................................................289
Vrajă‚ sunt binecuvântată că te am.........................................290
Binecuvântarea camerei/cur ăţ ăţare/vrajă de protecţie................290
Binecuvântarea apei pe Lună plină...............
.........................................292
..........................292
Vrajă cu lumânare albă pentru binecuvântare.........................293
Ritual de auto-binecuvântare....................................................294
Un alt ritual de auto-binecuvântare..........................................295
Ritual pentru a binecuvânta şi consacra verighetele................298
Magie de binecuvântare a casei................................................300
Binecuvântarea casei................................................................301
O altă binecuvântare a casei.....................................................302
Binecuvântarea unei noi case
 prin cur ăţ
ăţarea spirituală a căminului.......................................303
Vrajă de binecuvântare
 pentru o persoană deprimată.............
....................
.....................................
...............................304
.304
VISE ŞI VR ĂJI PENTRU SOMN........................................306
Vrajă de protecţie a visului......................................................306
Visând în gr ădină....................................................................306
Vrajă pentru somn cu ulei........................................................307
Pentru a ţine la distanţă
coşmarurile şi a stârni vise profetice.......................................307
Perne pentru vise......................................................................308
O vrajă pentru somn liniştit.....................................................308
Stoparea coşmarurilor..............................................................309
A trimite cuiva un vis...............................................................309
O vrajă pentru vise profetice....................................................310
Visele celor decedaţi................................................................310
Vrajă pentru a visa viitorul......................................................311
Vrajă pentru a obţine un vis profetic asupra iubirii viitoare....311
Vrajă pentru vis........................................................................312
Vrajă de iubire Sf. Agnes.........................................................312
Vrajă pentru a visa sufletul pereche.........................................313
Confecţionarea unei perne magice de vise...............................313
Ierburi şi pietre folosite pentru a- ţi aminti visele.....................314
Ceai pentru somn liniştit..........................................................314
Vrajă pentru cei care nu au somn.............................................315
Pernă de dormit cu levănţică...................................................315
Cum să determini pe cineva să te viseze.................................315
Reţetă pentru insomnie............................................................316
Alungarea insomniei................................................................317
Poţiune pentru inducerea somnului..........................................317
Vrajă pentru amorezi cu coada şoricelului..............................317
Visul de iubire (Hypericum)....................................................318
Vrajă de somn cu lumânare.....................................................318
Sticluţa cu vr ă ji pentru protecţie..............................................319
VR ĂJI DE BAZĂ
ŞI RITUALURI CU LUMÂNĂRI........................................320
Ritualuri cu lumânări............................................................320
Magia lumânării.......................................................................321
Crearea magiei cu lumânare.....................................................321
Pentru a face o lumânare..........................................................325
Lumânarea magică...................................................................325
Ulei de uns lumân ări pentru toate scopurile............................327
Ungerea unei lumânări pentru ritual........................................327
CORESPONDENŢELE DE CULORI
PENTRU MAGIA CU LUMÂNĂRI....................................328
Corespondenţele culorilor de lumânare...............................328
Culorile lumânărilor şi proprietăţile lor magice................330
Galben ă....................................................................................332
 Aurie.........................................................................................332
 Roz/trandafirie.........................................................................332
 Roz/trandafirie
 Roşie.........................................................................................332
 Roşu închis/violet .....................................................................333
.....................................................................333
 Purpurie...................................................................................333
Maro.........................................................................................333
 Indigo.......................................................................................333
 Albastr ă....................................................................................333
Verde........................................................................................333
 Argintie/gris.............................................................................334
 Argintie/gris
 Neagr ă......................................................................................334
Culorile astrologice ale lumânărilor.....................................334
Culoarea lumânării şi ziua să ptămânii....................................335
RITUALURI CU LUMÂNĂRI.............................................336
Vrajă cu lumânare pentru prietenie..........................................336
Vrajă de iubire.........................................................................337
Aruncă o vrajă
cu lumânarea norocoasă a vr ă jitoarei.................................
 jitoarei.......................... ............337
.....337
Vrajă cu
lumânare pentru încetarea hăr ţuirii..........................................337
Legare cu lumânare..................................................................338
Pentru a inversa vr ă jile aruncate cu magia lumânării..............339
Vrajă de bază cu lumânare......................................................339
Vrajă de bază cu lumânare magică............. ..............................
............................340
...........340
Vrajă pentru
schimbarea unei situaţii din rea în bună...................................340
Vrajă cu lumânare pentru tămăduirea vr ă jitoarei..................
 jitoarei........... ........341
.341
Vrajă pentru schimbarea destinului.........................................341
Magie cu arderea lumânării pentru o slujbă nouă...................342
Vrajă cu lumânare
 pentru obţinerea unei slujbe.....................................................343
Lumânare pentru cur ăţ ăţirea sinusurilor.....................................344
Vrajă cu lumânare împotriva atacului psihic...........................344
Lumânare magică pentru adoraţie............................................345
Vrajă cu lumânare
 pentru dreptate sau ajutor în probleme legale............
legale.... ...............
..............
.......345
345
Vrajă de sănătate.....................................................................346
Vrajă cu lumânare pentru tămăduire.......................................346
Vrajă cu lumânare de tămăduire.............................................347
Vrajă cu lumânare pentru dreptate...........................................348
Inversarea condiţiei
de încrucişare cu o lumânare neagr ă.............
.......................................34
..........................3499
Lumânări cu flori presate.........................................................349
Culori pentru lumânări.............................................................350
Lumânări pentru o vrajă de iubire pasională..........................351
Vrajă de noroc..........................................................................351
Vrajă de noroc pe lună plină...................................................351
Ulcior cu ierburi pentru noroc..................................................353
Vrajă de prosperitate................................................................353
Vrajă simplă de iubire.............................................................354
Vrajă pentru noroc în dragoste.................................................354
Ulei pentru dorinţă...................................................................355
Magnet de iubire/care atrage iubirea........................................355
Pentru a-i captiva inima............................................................355
Pentru a fi acoperit de cadouri de la admiratori.......................356
Vrajă/incantaţie de iubire cu borcan........................................356
Vrajă de iubire cu lumânare de levănţică................................356
Vrajă pentru dorinţă de iubire.................................................357
Pentru a atrage atenţia
romantică care să ducă la căsătorie........................................357
Vrajă de iubire.........................................................................357
Vrajă pentru somn cu lumânare...............................................357
Vrajă pentru somn cu lumânare...............................................357
Cur ăţ
ăţarea camerei cu lumânare................................................358

BĂI ŞI LEACURI..................................................................359
Baie de protecţie şi purificare..................................................359
Baie cu levănţică.....................................................................359
Ritual pentru bani.....................................................................360
Baie de levănţică cu spumă.....................................................360
Vrajă de tămăduire cu duş la cascadă............. ....................................360
.......................360
Baie minerală cu levănţică......................................................360
Tămăduire şi înlăturarea durerii.............................................361
Bombe de baie cu levănţică.....................................................361
Băi de ierburi...........................................................................362
Baie de evadare cu levănţică...................................................362
Un ritual de cur ăţ
ăţare................................................................362
Baie cu verbină........................................................................363
Pentru ca să fii mai atr ăgător..................................................363
Vrajă de tămăduire la baie......................................................363
Baie f ăr ă muşchi inflamaţi......................................................364
Vrajă irlandeză cu ape tămăduitoare......................................364
O baie de tămăduire.................................................................364
Vrajă de baie împotriva negativităţii.......................................365
Baie de protecţie şi purificare..................................................365
O baie pentru pace....................................................................365
Baia fermecată.........................................................................366
Băi de tămăduire cu ierburi.....................................................367
Baie magică..............................................................................367
Amestec de ierburi tămăduitoare pentru baie..........................367
Ceai tonifiant de ierburi pentru baie.........................................368
Baia iubitului............................................................................368
Baie cu nucşoar ă pentru schimbarea norocului.......................368
Pentru băi cu ierburi.................................................................368
Tămăduire mentală.................................................................369
Săruri de baie pentru pasiune...................................................369
Baie pentru noroc.....................................................................369
Baia iubirii pentru atragerea pasiunii.......................................369
Baia iubirii pentru atragerea prietenilor...................................370
Baia iubirii pentru atragerea iubirii 1.......................................370
Baia iubirii pentru atragerea iubirii 2.......................................370
Baia iubirii pentru atragerea iubirii 3.......................................371
Vrajă pentru încredere în sine..................................................371
Săruri de baie...........................................................................371
Stupi.........................................................................................372
Baie ca să ar ăţ ăţi mai tânăr........................................................372
Baie pentru frumuseţe şi atragerea iubirii................................372
Baie pentru flirt........................................................................373
Vrajă de iubire pentru baie.......................................................373
Ritual de cur ăţ ăţare.....................................................................373
Vrajă de tămăduire..................................................................375
DEOCHIUL............................................................................377
Distribuţia şi istoricul credinţei în deochi...........................378
Prevenirea verbală şi fizică a deochiului................................381
Diagnosticarea şi lecuirea deochiului......................................382
Cazuri istorice de deochiuri.............. .....................
................................
.............................384
....384
Deochiul 1................................................................................384
Deochiul 2................................................................................384
Deochiul 3................................................................................385
Talismane apotropaice împotriva deochiului...........................386
Un rezumat global al credinţelor în deochi..........................389
 F ă ptaşii....................................................................................389
 Etiologie...................................................................................390
Victime......................................................................................390
Talismane apotropaice şi gesturi..........................................390
LEACURI...............................................................................391
APENDICE.............................................................................392

 Ne gasiti acum si pe FACEBOOK: www.facebook.com/carti.regale

S-ar putea să vă placă și