Sunteți pe pagina 1din 3

Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova

DISPOZIȚIA
nr. 56 din 3 ianuarie 2023

În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de


urgență, de asediu și de război (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004,
nr. 132-137, art. 696), cu modificările ulterioare, art. 2 din Hotărârea
Parlamentului nr. 41/2022 privind declararea stării de urgență (Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, 2022, nr. 522, art. 631), cu modificările ulterioare,
Hotărârea Parlamentului nr. 105/2022 privind prelungirea stării de urgență
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 119, art.2161), Hotărârea
Parlamentului nr. 163/2022 privind prelungirea stării de urgență (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 186, art.3521), Hotărârea Parlamentului
nr. 245/2022 privind prelungirea stării de urgență (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2022, nr. 245, art. 472), Hotărârea Parlamentului nr. 278/2022 privind
prelungirea stării de urgență (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr.
307, art. 604), Hotărârea Parlamentului nr. 330/2022 privind prelungirea stării de
urgență (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 392, art. 732) și
pct. 6-9 din Regulamentul Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii
Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001 (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2001, nr. 150-151, art. 1387), cu modificările ulterioare,
Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova

DISPUNE:

1. În scopul asigurării furnizării continue și fiabile a gazelor naturale


consumatorilor finali din Republica Moldova, în contextul decalajului de casă
semnalat de către SA „Moldovagaz”:
1.1. La pct. 32 din Dispoziția nr. 21 din 18 mai 2022 a Comisiei pentru
Situații Excepționale, textul „30 noiembrie 2022” se substituie cu textul „31
decembrie 2022”;
1.2. La pct. 39 din Dispoziția nr. 28 din 24 iunie 2022 a Comisiei pentru
Situații Excepționale, textul „30 noiembrie 2022” se substituie cu textul „31
decembrie 2022”;
1.3. La pct. 5.3 din Dispoziția nr. 33 din 11 august 2022 a Comisiei
pentru Situații Excepționale, textul „30 noiembrie 2022” se substituie cu textul
„31 decembrie 2022”;
1.4. La pct. 5.4 din Dispoziția nr. 33 din 11 august 2022 a Comisiei
pentru Situații Excepționale, textul „30 noiembrie 2022” se substituie cu textul
„31 ianuarie 2023”;
1.5. La pct. 2.5 din Dispoziția nr. 42 din 13 octombrie 2022 a Comisiei
pentru Situații Excepționale, textul „30 noiembrie 2022” se substituie cu textul
„31 ianuarie 2023”;
1.6. Prin derogare de la art. 124 și 126 din Codul vamal al Republicii
Moldova nr. 1149/2000, se permite SA „Moldovagaz” prelungirea până la data
de 31 ianuarie 2023 a termenului de plată a drepturilor de import al gazelor
naturale transportate prin conducte pe parcursul lunii decembrie 2022;
1.7. Prin derogare de la art. 124, 126, 129 și art. 231 din Codul vamal
al Republicii Moldova nr. 1149/2000 și art. 287 din Codul contravențional al
Republicii Moldova nr. 218/2002, nerespectarea prevederilor legale în raport cu
obligațiile vamale de plată a drepturilor de import aferente gazului natural
transportat prin instalații fixe pe parcursul lunilor aprilie - octombrie 2022, nu
atrage angajarea răspunderii contravenționale prevăzute de lege și fără calcularea
penalităților sau dobânzilor aferente drepturilor de import.

2. În vederea asigurării continuității activității SATD „Uzina Metalurgică


Moldovenească”:
2.1. Prin derogare de la prevederile Legii nr. 1515/1993 privind protecția
mediului înconjurător, ale Legii nr. 1422/1997 privind protecția aerului
atmosferic și ale Legii nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a
activității de întreprinzător, Agenția de Mediu va emite, în termen de 1 zi
lucrătoare de la depunerea cererii de către SATD „Uzina Metalurgică
Moldovenească”, actul permisiv „Autorizația de emisie a poluanților în atmosferă
de la surse fixe” cu valabilitatea până la 31 ianuarie 2023.
2.2. Prin derogare de la prevederile Legii nr. 1515/1993 privind protecția
mediului înconjurător, ale Legii nr. 209/2016 privind deșeurile și ale Legii nr.
160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător,
Agenția de Mediu va emite, în termen de 1 zi lucrătoare de la depunerea cererii
de către SATD „Uzina Metalurgică Moldovenească”, actul permisiv „Autorizația
de mediu pentru gestionarea deșeurilor” cu valabilitatea până la 31 ianuarie 2023.

3. În legătură cu intrarea în vigoare a noii Nomenclaturi Combinate a


mărfurilor începând cu 1 ianuarie 2023:
3.1. În pct.7.1 din Dispoziţia Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a
Republicii Moldova nr.32/2022, cifrele „4401 40” se substituie cu textul „4401
41 000 și 4401 49 000”;
3.2. În pct.3.1 din Dispoziţia Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a
Republicii Moldova nr.37/2022, cifrele „2710 19 680” se substituie cu cifrele
„2710 19 670”, iar cifrele „2710 20 310 – 2710 20 390” se substituie cu cifrele
„2710 20 320 – 2710 20 380”;
3.3. În pct.6 din Dispoziţia Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a
Republicii Moldova nr.53/2022, cifrele „2710 19 680” se substituie cu cifrele
„2710 19 670”, iar cifrele „2710 20 310 – 2710 20 390” se substituie cu cifrele
„2710 20 320 – 2710 20 380”.

4. Dispozițiile Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova


sunt obligatorii și executorii pentru conducătorii autorităților administrației
publice centrale și locale, ai agenților economici, ai instituțiilor publice, precum
și pentru cetățeni și alte persoane aflate pe teritoriul Republicii Moldova.
5. Prezenta dispoziție intră în vigoare din momentul emiterii și se publică
pe pagina web oficială a Guvernului.

Prim-ministru,
Președinte al Comisiei Natalia GAVRILIȚA

S-ar putea să vă placă și