Sunteți pe pagina 1din 3

SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA OLTENIA SCM

Craiova,Calea Severinului nr.34, Jud.Dolj


CIF RO 2299171,
NR.ORC C16/3/2005

DECIZIA NR. ......./.................... a


CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL OLTENIA SCM

Consiliul de Administrație al SCM OLTENIA în sedința din data de


...................ora .................... în prezența tuturor membrilor săi
Având în vedere instituirea stării de urgență, prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea
stării de urgentă pe teritoriul României publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 212 din 16 martie
2020;
Având în vedere Ordonanța de urgență nr. 32/2020 privind modificarea și completarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte
normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul
situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea
unor măsuri suplimentare de protecție socială.
Având în vedere necesitatea întreruperii temporare a activității societății pentru motive care țin
de:
- Scăderea comenzilor și implicit a volumului de producție
- Scăderea volumului de activitate
- Măsura de protecție a personalului
- Măsura de protective a clienților
- Măsura instituită de autoritățile publice competente
a hotărât următoarele:
Art.1.(1) Începând cu data de .............................pe durata instituirii stării de urgență prin prin
Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgentă pe teritoriul României publicat în
Monitorul Oficial, Partea I nr. 212 din 16 martie 2020 respectiv până la data de 15.04.2020 se
suspendă contractele individuale de muncă/convențiile individuale de muncă
ale/asalariaților/membrilor cooperatori.
(2) În situația in care printr-un act normativ ulterior se prelungește instituirea stării de urgentă pe
teritoriul României, durata suspendării contractelor individuale de muncă/convențiile individuale de
muncă ale/a salariațiilor/membrilor cooperatori se prelungește de drept pe toată perioada în care este
decretată starea de urgență pe teritoriul României
Art. 2. Pe durata suspendării contractului/convenției individual/e de muncă salariații/membrii
cooperatori beneficiază de o indemnizație de șomaj tehnic de 75% din salariul de bază corespunzător
locului de muncă ocupat/din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului
asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 nr. 6/2020.
Art. 3. Pe durata reducerii / întreruperii temporare a activității, salariații/membrii cooperatori se vor
afla la dispoziția cooperativei, acesta având oricând posibilitatea să dispună reînceperea activității. În
acest sens, în cazul reluării lucrului, angajatorul comunică acest lucru, iar salariatul se prezintă, la
data stabilită de angajator, la locul de muncă, potrivit programului normal de lucru.
Art.4. Pentru aducerea la îndeplinire a acestei decizii se împuternicește dna Presedintă Marcu Liliana
care va reprezenta SCM OLTENIA în fața instituțiilor publice și private/a persoanelor fizice și va
îndeplini toate formalitățile necesare punerii în aplicare a acestei decizii.
Membri Consiliului de Administrație:
1. Marcu Liliana ..................
2. Vacuță Mircea Marian .................
3. Stanoiu Maria ..................
4. Vătu Alina ..................
5. Coltescu Ana ..................
6.
SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA OLTENIA SCM
Craiova,Calea Severinului nr.34, Jud.Dolj
CIF RO 2299171,
NR.ORC C16/3/2005

CATRE,
_________________________________

Consiliul de Administrație al SCM OLTENIA în sedința din data de 06.04.2020 ora 10.30 în
prezența(audio) a tuturor membrilor săi si invitati printre care si dvs.
Având în vedere instituirea stării de urgență, prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea
stării de urgentă pe teritoriul României publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 212 din 16 martie
2020;
Având în vedere Ordonanța de urgență nr. 32/2020 privind modificarea și completarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte
normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul
situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea
unor măsuri suplimentare de protecție socială.
Avand in vedere cererea nr.621/06.04.2020 a dnei Braia Alina...............

a hotărât următoarele:
Art.1.(1) Începând cu data de 08.04.2020 pe durata instituirii stării de urgență prin prin Decretul nr.
195/2020 privind instituirea stării de urgentă pe teritoriul României publicat în Monitorul Oficial,
Partea I nr. 212 din 16 martie 2020 respectiv până la data de 15.04.2020 se suspendă contractele
individuale de muncă/convențiile individuale de muncă ale/asalariaților/membrilor cooperatori.
(2) În situația in care printr-un act normativ ulterior se prelungește instituirea stării de urgentă pe
teritoriul României, durata suspendării contractelor individuale de muncă/convențiile individuale de
muncă ale/a salariațiilor/membrilor cooperatori se prelungește de drept pe toată perioada în care este
decretată starea de urgență pe teritoriul României .

Art. 2. Incepand cu data de 08.04.2020 aveti 5 zile de CO , urmand cu data de 15.04.2020 . sa aveti
program redus de 4 ore in intervalul 12.00-16.00 cu semnarea condicii de prezenta si veti beneficia
de un salariu in valoare de 85% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat.

Si ca isi asunama ca vine la serviciu