Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educației

Inspectoratul Școlar Județean Cluj

EVALUARE NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENŢII CLASEI a VIII-a


Anul şcolar 2022-2023

MATEMATICĂ
SIMULARE_2023
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total
acordat pentru lucrare.
SUBIECTUL I ŞI SUBIECTUL al II-lea:
• Se punctează doar rezultatul, astfel: pentru fiecare răspuns se acordă 5 puncte sau 0 puncte.
• Nu se acordă punctaje intermediare.
SUBIECTUL al III-lea
• Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul
corespunzător.
• Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se acordă punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale,
în limitele punctajului indicat în barem.

SUBIECTUL I (30 de puncte)


1. c 5p
2. b 5p
3. d 5p
4. d 5p
5. c 5p
6. a 5p

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


1. b 5p
2. b 5p
3. c 5p
4. d 5p
5. d 5p
6. a 5p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


1. a) 𝑎 = 𝑏 ⇒ 𝑏 = 8𝑎; 𝑏 ∙ 3 = 𝑐 ∙ 2 ⇒ 𝑏 = 2𝑐 1p
5 8 5 3
8𝑎 2𝑐 24𝑎
5
= 3
⇒𝑐= 10
= 2,4 ∙ 𝑎 1p
5𝑏 3𝑏 1p
b) 3 ∙ + 2𝑏 − = 57
8 2
1p
38 ∙ b = 16 ∙ 57 ⇒ b = 24
1p
𝑎 = 15; 𝑐 = 36
2. a) Aducerea la același numitor 1p
𝑥+1
Efectuarea corectă a calculelor și finalizarea : 𝐸(𝑥) = 𝑥−1 1p

𝑥 − 1|𝑥 + 1 1p
b) } ⇒ 𝑥 − 1|2 ⇒ 𝑥 − 1 ∈ 𝐷2
𝑥 − 1|𝑥 − 1
𝑥 ∈ {−1; 0; 2; 3} 1p
𝑥 ∈ ℝ\{−1; 1} ⇒ 𝑥 ∈ {0; 2; 3} 1p

Probă scrisă la matematică Simulare


Borderou de evaluare și de notare
1
Ministerul Educației
Inspectoratul Școlar Județean Cluj
3. a) 𝑎 = 4√10 + 15 − 4√10 − 6 1p
𝑎=9∈𝑍 1p
b) 𝑏 = 6√7 + 2√21 − 6 − 2√21 − 6√7 + 42 1p
𝑏 = 36 1p
𝑀𝑔 = √𝑎 ∙ 𝑏 = √9 ∙ 36 = 18 1p
4. a) 𝐴𝐴𝐸𝐹 = 𝐴𝐴𝐵𝐶𝐷 − 𝐴𝐴𝐸𝐵 − 𝐴𝐸𝐶𝐹 − 𝐴𝐴𝐷𝐹 = 1p
= 36 − 6 − 4 − 12 = 14𝑐𝑚2 1p
b) 𝐴𝐹 = 2√13𝑐𝑚, 1p
𝐴𝐹∙𝑑(𝐸,𝐴𝐹) 14√13
= 14 ⇒ 𝑑(𝐸, 𝐴𝐹) = 𝑐𝑚 1p
2 13
14
3< < 4 ⇔ 9 ∙ 13 < 196 < 16 ∙ 13 ⇔ 117 < 196 < 208 "𝐴𝑑𝑒𝑣" 1p
√13
5. a) M mijl. Lui BC, N mijl. lui AC ⇒ MN linie mijlocie în triunghiul ABC 1p
𝑇.𝐹.𝐴.
⏞ ∆𝑀𝑁𝐺~∆𝐴𝐵𝐺
⇒ 𝑀𝑁 ∥ 𝐴𝐵 ⇒ 1p
𝐴𝐴𝐵𝐶 1p
b) AABC = 120 cm2 , AM mediană ⇒ 𝐴𝐴𝐵𝑀 = = 60 𝑐𝑚2
2
𝐴𝐺 2 1p
G centrul de greutate în ∆𝐴𝐵𝐶 ⇒ =3
𝐴𝑀
𝐴𝐴𝐵𝐺 2
= 3 ⇒ 𝐴𝐴𝐵𝐺 = 40 𝑐𝑚2 1p
𝐴𝐴𝐵𝑀

6. a) fie {𝑂} = 𝐴𝐶 ∩ 𝐵𝐷, din 𝑇 3 ⊥ sau demonstrând că ∆𝐷′𝐴𝐶 este isoscel, 𝑑(𝐷′ , 𝐴𝐶) = 𝐷′𝑂 1p
𝑑(𝐷′ , 𝐴𝐶) = 3√6 𝑐𝑚 1p

b) fie {𝑆} = 𝐴′𝐶′ ∩ 𝐵′𝐷′, atunci ST este linie mijlocie în ∆𝐵′𝐶𝐷′, 𝑆𝑇 ∥ 𝐷′𝐶 ⇒ ∢(𝐴𝑇; 𝐷′𝐶) =
∢(𝐴𝑇; 𝑆𝑇) = ∢𝐴𝑇𝑆 1p
′ 1p
∆𝐴𝑇𝑆 isoscel, AT=AS= 𝐷 𝑂 = 3√6 𝑐𝑚
𝑇𝑃 √3 1p
Fie P mijlocul lui TS, În ∆𝐴𝑇𝑃 avem 𝑐𝑜𝑠∢(𝐴𝑇𝑃) = 𝐴𝑇 = 6

Probă scrisă la matematică Simulare


Borderou de evaluare și de notare
2

S-ar putea să vă placă și