Sunteți pe pagina 1din 1

Structura tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor de către

SA „TERMOELECTRICA”
Unitate de
Indicatori Proiect ANRE
măsură
Total lei/Gcal
Cantitatea de energie termică produsă de sursele proprii de
mii Gcal
producere 1 610,0
Sursa nr. 2 mii Gcal 214,5
Sursa nr. 1 mii Gcal 1 026,3
CT mii Gcal 369,2
CT IGFPP (biomasă) mii Gcal 0,0
Consum tehnologic mii Gcal 6,1
mii Gcal 305,3
Pierderi de energie termică
% 19,0
Livrările utile mii Gcal 1 298,6
I. Costul total reglementat mii lei 4 578 757,0 3 526
1.1. Costul energiei termice procurate mii lei
1.2. Cheltuielile aferente energiei termice produse mii lei 4 044 080,3 3 114
Surse CET mii lei 2 674 702,3 2 060
CT mii lei 1 369 378,0 1 055
1.3. Cheltuieli aferente distribuției și furnizării energiei termice,
mii lei 534 676,7 412
inclusiv:
1.3.1.Cheltuieli aferente procurării resurselor energetice primare mii lei 101 545,5 78
1.3.2. Cheltuieli privind amortizarea mijloacelor fixe si
mii lei 153 913,2 119
imobilizărilor necorporale
1.3.3. Cheltuieli de bază mii lei 270 714,4 208
Cheltuieli aferente retribuirii muncii mii lei 228 831,4 176
Cheltuieli materiale mii lei 12 396,9 10
Cheltuieli aferente serviciilor prestate de terți mii lei 21 156,5 16
Cheltuieli administrative mii lei 1 644,0 1
Cheltuieli de distribuire mii lei 6 685,7 5
1.3.4. Alte cheltuieli ale activității operaţionale mii lei 8 503,5 7
inclusiv:
impozite, taxe si plăti mii lei 6 586,9 5
Alocatia pentru fondul de rulment aferentă activității de distribuție și
mii lei
furnizare a energiei termice 1 916,7 1

II. Rentabilitatea reglementată mii lei 74 960,8 58

Venitul total reglementat în anul "j" mii lei 4 653 717,9 3 584

Valoarea pierderilor supranormative mii lei 9 226,2 7

III. Venitul reglementat pentru energia termică livrată


mii lei 4 644 491,6 3 577
consumatorilor

S-ar putea să vă placă și