Sunteți pe pagina 1din 228

ADMINISTRAREA PUBLIC

Revist metodico-tiinific trimestrial fondat n noiembrie 1993 ianuarie - martie 2009 nr. 1 (61)

CHIINU, 2009

ADMINISTRAREA PUBLIC Revist metodico-tiinific trimestrial

Fondat n noiembrie 1993 de Academia de Administrare Public de pe lng Preedintele Republicii Moldova Revista este nregistrat la Ministerul Justiiei al Republicii Moldova cu nr. 172 din 15 septembrie 2004. Nr. 1 (61), ianuarie - martie 2009

Colegiul redacional
ROMAN Alexandru, rector al Academiei, redactor-ef, doctor habilitat n tiine istorice, profesor universitar COLACHI Angela, vicerector al Academiei, secretar tiinific, doctor n sociologie, confereniar universitar STEPANIUC Victor, viceprim-ministru, doctor n tiine istorice GUZNAC Valentin, ministru al administraiei publice locale BALAN Oleg, ef Direcie administrare public a Academiei, doctor n drept, confereniar universitar BURIAN Alexandru, Ambasador Extraordinar i Plenipoteniar, doctor habilitat n drept, profesor universitar CIOBU Emilian, ef Direcie relaii internaionale a Academiei, Ambasador Extraordinar i Plenipoteniar, doctor n filozofie, confereniar universitar COJOCARU Svetlana, ef Catedr economie i management public a Academiei, doctor n economie, confereniar universitar GOREA Ana, ef Catedr limbi moderne aplicate a Academiei, doctor n filologie, confereniar universitar GUCEAC Ion, doctor habilitat n drept, profesor universitar GUULEAC Victor, doctor n drept, profesor universitar IAENKO Ivan, doctor n drept, confereniar universitar, Academia Serviciului de Stat pe lng Preedintele Federaiei Ruse (Rusia, Moscova) MANOLE Tatiana, doctor habilitat n economie, profesor universitar OBOLENSKI Aleksei, doctor habilitat n economie, profesor universitar, prim-vicepreedinte al Academiei Naionale de Administrare (Ucraina, Kiev) PLATON Mihail, doctor habilitat n economie, profesor universitar PATRACU Dumitru, ef Direcie management public a Academiei, doctor habilitat n pedagogie, profesor universitar ROMANDA Nicolae, doctor n drept, confereniar universitar SAKOVICI Vasili, Ambasador Extraordinar i Plenipoteniar al Republicii Belarus n Republica Moldova, doctor habilitat n tiine politice, confe-reniar universitar (Be-

Sumar
Vladimir VORONIN:
nou ne este deosebit de scump fiecare fil din istoria noastr.... .............................................................................................. 8

650 DE ANI DE lA NtEMEIEREA StAtuluI MOlDOVENESC Alexandru ROMAN


rolul reformelor lui tefan cel mare n consolidarea administratiV a statului moldoVenesc (i)................................................... 14

ADMINIStRAREA PuBlIC: tEORIE I PRACtIC Valentin GuZNAC


controlul de leGalitate al actelor autoritilor administraiei publice locale un imperatiV obliGatoriu al democraiei ................................................................................................................. 24 s tindem spre o ar cu sistem profesional ierarHic contemporan n administraia public .......................................................... 27 SS SS: , , ........... 33 ................................................ 46

Mihail PlAtON

..

SOCIEtAtEA CIVIl I StAtul DE DREPt Oleg BAlAN


particularitile rspunderii pentru nclcarea dreptului umanitar ........................................................................ 58 rolul ZemstVelor n autoadministrarea local i contribuia lui aleXandru cotru la edificarea acestor instituii pe teritoriul basarabiei ..................................................................... 76 combaterea contraVenionalitii una din sarcinile prioritare ale orGanelor publice locale ................................. 84 noiuni introductiVe priVind ncetarea contractului indiVidual de munc................................................................................................. 95 noiunea, obiectul i subiectele dreptului internaional al muncii ................................................................... 102 contractul administratiV - aspecte noi de cercetare n conteXtul

Nicolae StEFANOV

Victor GuulEAC

Eduard BOItEANu Eufemia VIERIu Angela DAStIC

tendinelor europene actuale ........................................................................ 113

ECONOMIE I FINANE PuBlICE tatiana MANOlE


politica monetar a bncii naionale a moldoVei i criZa financiar mondial ....................................................... 118 Valoarea netrectoare a diriJismului economic ...................................... 136

Andrei BlANOVSCHI

INStRuIREA FuNCIONARIlOR PuBlICI: StRAtEGII I tEHNOlOGII NOI Dumitru PAtRACu, Elena DAVIDESCu teodora GHERMAN, Ala MuCHEI
pedaGoGul social i asistentul social - domenii de interVenie ........................................................................ 143 perspectiVe i oportuniti de implementare a teHnoloGiilor informaionale i comunicaionale n sistemul electoral al republicii moldoVa ................................................... 151

RElAII INtERNAIONAlE I INtEGRARE EuROPEAN e


................................................................... 164

tRIBuNA tNRuluI CERCEttOR Galina MARDARE


promoVarea transparenei administratiVe prin asiGurarea accesului la infrastructura informaional modern .................................................. 176 manaGementul i marKetinGul inteliGent promotori ai economiei cunoaterii n republica moldoVa ............................................................... 185 particularitile eVoluiei demoGrafice n republica moldoVa .......................................................................................... 194

Alexei StuRZA

Vasile HARuA

RECENZII .
................................................................... 203

CONTENTS
Vladimir VORONIN
Each PagE of our history is EsPEcially DEar to us .... ............................ 8

650Th ANNIvERSARy SINCE ThE foUNDATIoN of ThE MoLDovAN STATE Alexandru ROMAN
tHe role of stepHen tHe Great reforms in tHe consolidation of tHe moldoVan state (i) ................................................ 14

PUBLIC ADMINISTRATIoN: ThEoRy AND PRACTICE Valentin GuZNAC Mihail PlAtON


leGality control oVer tHe acts of tHe local public administration bodies an obliGatory imperatiVe of democracy ...................................... 24 tendinG to a country witH a modern HierarcHic professional system in public administration ........................................... 27 reGional inteGration: cHaracteristics, factors, tendencies .............. 33 maGa-sciences and public administration ...................................................... 46

Vasili SAkOVICH

I.I. GANCHERENOk

CIvIL SoCIETy AND ThE STATE of LAW Oleg BAlAN


peculiarities of accountability for infrinGinG tHe Humanitarian riGHt .......................................................................................... 58 tHe role of ZemstVas in local administration and aleXandru cotrutsas contribution in tHe creation of sucH institutions on tHe territory of basarabia.................................................. 76 combatinG tHe contraVentionality as one of tHe prior tasKs of tHe local public bodies ....................................................................... 84 introductory notions reGardinG tHe cessation of tHe indiVidual labour contract ................................................................. 95 notion, obJect and subJects of tHe international labour law .................................................................... 102

Nicolae StEFANOV

Victor GutulEAC

Eduard BOINStEANu Eufemia VIERIu

Angela DAStIC

tHe administratiVe aGreement: new aspects of researcH in tHe conteXt of present european tendencies ......................................................... 113

ECoNoMy AND PUBLIC fINANCES tatiana MANOlE


tHe monetary policy of tHe national banK of moldoVa and tHe world financial crisis ............................................... 118 tHe lastinG Value of tHe state economic orderinG ................................ 136

Andrei BlANOVSCHI

TRAINING of PUBLIC SERvANTS: NEW STRATEGIES AND TEChNoLoGIES Dumitru PAtRASCu, Elena DAVIDESCu teodora GHERMAN, Ala MuSCHEI

tHe social pedaGoGue and of tHe social assistant - areas of interVention ................................................................... 143 perspectiVes and opportunities of implementinG informational and communication tecHnoloGies in tHe electoral system of tHe republic of moldoVa .......................... 151

INTERNATIoNAL RELATIoNS AND EURoPEAN INTEGRATIoN Emilian CIOBu


political interests and tHe issues of tHe moldoVan society unity ......................................................................... 164

ThE TRIBUNE of ThE yoUNG RESEARChER Galina MARDARE Alexei StuRZA Vasile HARutA
promotion of administratiVe transparency tHrouGH ensurinG access to tHe modern informational infrastructure .............................. 176 intelliGent manaGement and marKetinG - promoters of tHe KnowledGe economy in tHe republic of moldoVa

................... 185

peculiarities of tHe demoGrapHic eVolution in tHe republic of moldoVa ............................................................................... 194

REvIEWS Alexandr t. RoMAN


compreHensiVe study of tHe essential issues of present-day moldoVa ...................................................................................... 203

VLADIMIR VORONIN: NOu Ne este DeOsebIt De scuMp fIecARe fIL DIN IstORIA NOAstR
A l o c u i u n e a Domnului Vladimir VORONIN, Preedinte al Republicii Moldova, n cadrul manifestrii festive de inaugurare a anului consacrat srbtoririi a 650 de ani de la ntemeierea Statului Moldovenesc (30 ianuarie 2009) Dragi compatrioi, Stimate doamne i stimai domni, Noi cu D-voastr sntem oameni fericii. Zeci de popoare ale lumii lupt pentru statalitatea lor, pentru independena lor, pentru dreptul lor de a dispune de propria soart, exclusivismului naional, al superioritii naionale, pericolul de a cdea prad extazului pseudopatriotic. i atunci cnd se ntmpl aceasta, de regul, se constat c jubileele snt exagerate, c datele rotunde, centenare i milenare, snt, ca s zicem aa, trase de pr, iar continuitatea este dubioas, efectul de pe urma unor asemenea show-uri propagandistice fiind devastator. i aceasta se ntmpl de aceea c istoria nu poate fi subordonat unor de a fi ceea ce snt. i rezultatul acestei scopuri de moment, de aceea c pentru lupte dramatice, n majoritatea cazurilor, istorie nu pot fi inventate misiuni cu continu s fie incert, dei, de multe ori, caracter conjunctural. Este important s este vorba de independena unor popoare nu uitm c adevrata istorie a oricrui ce numr milioane de oameni. Aceast popor este adevrata lui motenire. Prsituaie trist te face s contientizezi ct ezentarea veridic a acestei moteniri este de binevoitoare s-a dovedit a fi fa de ntotdeauna mult mai eficient, mult mai noi istoria. Acum 650 de ani, pe harta instructiv i mult mai constructiv dect Europei medievale, a aprut un nou stat orice metode propagandistice. Istoria - Moldova, Moldavia. Aceast ar i Moldovei constituie un exemplu n acest schimba configuraia, frontierele, uneori sens. Acea istorie a Moldovei de care, disprea din cmpul vizual, dar de fiecare cu atta dezgust, ncearc s se dezic dat revenea n el. i de fiecare dat cu unii dintre contemporanii notri. Avem de-a face cu o miopie uluitoare. Cicero acelai nume! Desigur, jubileele istorice snt un spunea: S nu cunoti istoria, nseamn lucru destul de periculos. Mai cu seam s rmi pentru totdeauna copil. Aceast jubileele de o atare amploare, care se idee ar putea fi completat. S nu doreti msoar cu mai multe secole. ntotdeauna s cunoti istoria propriei ri nseamn apare tentaia de a adopta limbajul fals al s-i condamni mereu Patria la infantilism

Administrarea public, nr. 1, 2009

politic, s-i condamni poporul la infantilism statal. ... nceputurile statalitii fiecrei ri snt ntotdeauna legendare i, totodat, istorice. Nici Moldova nu constituie o excepie n acest sens. Legenda relatat n repetate rnduri de ctre cronicari despre ntemeierea rii Moldovei de ctre voievodul Drago este bine cunoscut. Urmrirea unui bour, vntoarea ncheiat cu succes, frumuseea unor inuturi ce nu aparineau nimnui i care au reinut atenia vntorilor, desclecarea din Maramure, ieirea de sub influena Regatului Ungar, ntemeierea cnezatului. Iat i un scurt extras din notele cronicarului de la curtea regelui Ludovic al Ungariei, contemporan al evenimentelor relatate: Bogdan-Voievodul a trecut pe ascuns din Maramure n ara Moldovei, care era supus coroanei ungare, ... i, dei a trebuit s dea mai multe lupte cu otile regelui, el a nvins, i ara s-a transformat n regat. i lsm pe istorici s polemizeze cine a fost cu adevrat ntemeietorul Moldovei - legendarul Drago sau Bogdan-Voievodul. Bogdan I a devenit, ntr-adevr, ntemeietorul dinastiei primilor domnitori moldoveni, iar frumoasa legend privind ntemeierea Moldovei de ctre Drago i-a gsit reflectarea n stema rii noastre n care figureaz capul de bour. n acest caz, posibil, istoria simbolic i cea documentar se completeaz reciproc n cel mai armonios mod. n orice caz, noi tim c anume atunci au aprut stema Moldovei i steagul Moldovei, au aprut spre a rmne, pentru mult timp, n atenia contemporanilor. i ei aveau de ce se minuna. Aceast ar mic ncepe s manifeste ambiii ce preau a fi peste msur de mari. Domnitorul Roman, numai peste trei decenii,

lrgete graniele Moldovei pn la Marea Neagr i se autointituleaz n gramotele sale Domnitor al rii Moldovei de la munte pn la mare. Se ntrete armata, se construiesc biserici, ceti i trguri. n cronicile timpului ncepe a fi menionat i vestitul drum comercial moldovenesc ce ducea din Europa Occidental spre Orientul nespus de bogat. Cei treizeci de ani de domnie a ilustrului domnitor Alexandru cel Bun au constituit, ntr-un anumit sens, prologul acelei epoci pe care o va inaugura, peste puin timp, tefan cel Mare. Moldova lui Alexandru cel Bun este deja o ar cu o activitate diplomatic deosebit de intens. n aceast perioad, otenii moldoveni iau parte la vestita btlie de la Grnwald, denumit de istorici drept btlie a popoarelor. De un prestigiu deosebit se bucur biserica, Moldova ajunge s-i aib propriul martir - Ioan cel Nou, se scriu primele cronici, n ar, pe lng mnstiri, ncep s funcioneze coli de copiti. Deosebit de important este faptul c deja din acele timpuri se manifest tolerana unic, inclusiv religioas, a tnrului stat moldovenesc. n el i gsesc refugiu i se stabilesc, n cadrul unor mari enclave, att numeroi reprezentani ai popoarelor ortodoxe - bulgari, rui, greci, ct i ai celor catolice polonezi, unguri, nemi, genovezi. Anume n aceast perioad, dup zdrobirea n Cehia a rscoalei marelui reformator Jan Hus, ntemeiaz sate n Moldova numeroi adepi ai acestuia. Tot atunci, n Moldova, se organizeaz i o eparhie armeneasc. ara cpta trsturile unei ri mozaicale, multilingve i, totodat, unitare, trsturi att de bine cunoscute nou din istoria zilelor noastre. Ale unei ri cu adevrat europene, europene prin spiritul su, prin nivelul civilizaiei sale i

Oficial
9

al deschiderii sale, prin nivelul vieii sale oreneti i comerciale. n biografia fiecrui popor exist att o proprie perioad clasic, ct i secole obscure, dar n aceast biografie exist i epoci eroice, cnd n avanscena istoriei ies adevrai titani, viaa i faptele crora contrazic toate reprezentrile privind limitele posibilitilor umane. tefan cel Mare nu a fost primul domnitor al Moldovei, dar el a devenit primul ei erou. El n-a avut o moarte tragic pe cmpul de lupt, dar el i-a transformat ntreaga via ntrun martiriu eroic n numele Moldovei i cretintii. El a fost un otean care credea c imposibilul este posibil i de aceea realiza imposibilul. Contemporanii lui tefan cel Mare urmreau plini de uimire biruinele repurtate de el pe cmpul de lupt, planul 10 fiecreia din ele fiind elaborat cu precizie de mare maestru. Monarhii i modetii cronicari, feele bisericeti, catolice i ortodoxe, nu precupeeau complimentele la adresa lui. El era numit Alexandru Macedon al zilelor noastre, Mare atlet al Europei. Prin ntreaga sa via el fcea dovada acelor caliti care, n epoca lui, preau a fi nite legende fantastice i nite anacronisme. n tratatele de istorie, tefan este numit mare comandant de oti. Cunosctorii mai subtili ai trecutului l consider un diplomat i un politician iscusit. Biserica ortodox i preuiete eforturile ntru renaterea culturii cretine i ntru aprarea motenirii ei spirituale. Dar mreul chip al domnitorului nu se constituie numai din aceste elemente. Geniul lui tefan, sensul aciunilor i faptelor sale, esena testamentului lui istoric rezid n altceva. De la poalele Carpailor Orientali pn la Marea Neagr, sub privirile uimite ale contemporanilor si, tefan a

nlat i a consolidat fortreaa statalitii moldoveneti, n care a tiut s pstreze i s nmuleasc tot ce era att de scump i de sfnt pentru civilizaia european, tot ce, de secole, se transmitea cu veneraie i cu deosebit grij din generaie n generaie, de la popor la popor, de la ar la ar. tefan construiete o flot maritim, care asigur comerul Moldovei cu Genova i Veneia. Dup cderea Bizanului, Moldova lui tefan cel Mare ncearc s salveze i s pstreze motenirea ortodox aflat n pericol. El nal mnstiri, apr ortodoxia n teritoriile ocupate de otomani, ofer locaurilor din Sfntul Munte Athos moii i mnstiri n Moldova. Rzboaie permanente, n timpul crora el a fost nvins numai n dou btlii, i nflorire economic continu. Pn la el, aceste lucruri n-au fcut niciodat cas bun. tefan ns a demonstrat c o ar mic este capabil s supravieuiasc numai atunci cnd lupt pentru idei mree, cnd apr nu numai propriul drept, dar i drepturile altora, cnd valorile universale ale culturii umanitii snt puse mai presus dect egoismul i intolerana. Oare nu toate acestea, dup scurgerea a jumtate de mileniu, este att de important s nelegem azi noi, urmaii lui? Oare nu toate acestea fac ca tefan s fie iubit sincer i considerat un erou nu numai n Moldova i Romnia, dar i n Rusia, n Serbia, n Crimeea i n ndeprtata Mnstire Zografu din Sfntul Munte Athos. Istoria l-a rspltit pe tefan prin faptul c i-a pstrat ara, a pstrat numele ei, a pstrat limba i poporul ei, precum i prin faptul c, astzi, pe hrile Europei continu s figureze Statul Moldovenesc!

Administrarea public, nr. 1, 2009

Epoca dominaiei otomane a ntrerupt pentru mult timp dezvoltarea rii, dezvoltare ce se anuna att de dinamic. Neavnd posibilitate s se dezvolte n continuare n mod independent, spiritul moldovenesc se manifest n alte sfere - n pictura n fresc, n arhitectura bisericeasc, n cronici, n nvmnt. Cronicarii Macarie, Eftimie i Azarie, iar mai trziu i Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce, Mitropolitul Dosoftei, cu extraordinar credin n viitorul liber al Patriei lor, consemnau, pagin cu pagin, istoria noastr zbuciumat. Ca o culme a acestei tradiii i, totodat, ca o etap principial nou n dezvoltarea spiritualitii noastre, s-a impus fenomenul Dimitrie Cantemir. Unul dintre cei mai luminai monarhi din epoca sa, remarcabil savant, scriitor, filozof, istoric, care cunotea la perfecie zeci de limbi, membru al Academiei de tiine din Berlin, el a demonstrat c urmaii lui Drago i ai lui Bogdan, urmaii lui Alexandru cel Bun i ai lui tefan cel Mare snt capabili s ating cele mai nalte culmi ale competitivitii i recunoaterii internaionale. Ulterior, acest lucru va fi demonstrat nu o singur dat, n special atunci cnd pe firmamentul crepuscular al culturii europene din secolul XIX a rsrit Luceafrul lui Mihai Eminescu. Anii n care Moldova a fost divizat de ctre stpnii de atunci ai Europei, mai trziu, apariia Romniei nu au putut determina poporul moldovenesc s renune la proiectul statalitii sale, la ataamentul su fa de acel program ndrzne de dezvoltare, a crui baz a fost pus de eminenii lui naintai. Moldovenii, n repetate rnduri, creeaz cu ndrtnicie precedente pentru statalitatea lor fie sub forma Republicii Democratice

Moldoveneti, care a existat timp de cteva luni la hotarul anilor 1917-1918, fie sub forma Republicii Autonome Moldoveneti n componena Ucrainei. n fine, din 1940, se constituie, n componena URSS, Republica Sovietic Socialist Moldoveneasc. Bineneles, istoria republicii noastre nu poate fi privit n afara acelor evenimente i procese, inclusiv dintre cele mai dramatice, care au avut loc n Uniunea Sovietic de atunci. Totodat, ns nu putem s nu recunoatem i faptul c anume n acea perioad sovietic, plin de contradicii, i are nceputul acel avnt spiritual i social-economic al poporului nostru, care a determinat n multe i dezvoltarea noastr independent de astzi. Moldova, dintr-o provincie agrar a statului vecin, n care nu exista nici o instituie de nvmnt superior, n care jumtate din populaie era analfabet, s-a transformat ntr-o republic cu o economie cu ritmuri nalte de dezvoltare. n Moldova se deschid mii de coli, instituii de nvmnt tehnico-profesional, vreo zece instituii de nvmnt superior, teatre, Academia de tiine, n care activeaz circa zece mii de lucrtori tiinifici. Numai n anul 1975, n Moldova, au fot editate 597 titluri de carte n limba moldoveneasc ntr-un tiraj de opt milioane de exemplare, 17 reviste n limba moldoveneasc ntr-un tiraj total de 15 milioane exemplare. Aceasta a fost perioada naterii artei noastre cinematografice naionale, a artei muzicale, a literaturii artistice. A fost o perioad care ne-a fcut cunoscute numele lui Emil Loteanu, Mariei Bieu, Eugeniu Doga, Ion Dru, Grigore Vieru, al colectivelor artistice Joc i Lutarii, precum i ale multor adevrate stele ale culturii noastre.

11

Oficial

Administrarea public, nr. 1, 2009

Eu nu snt istoric de profesie, dar, n aceast zi, cnd celebrm aniversarea a 650-a a statalitii noastre, snt convins c nou ne este deosebit de scump fiecare fil din istoria noastr. Mai ales cnd ea vorbete despre sensibilitatea noastr, despre capacitatea noastr de a ne pune n eviden cele mai bune caliti, de a merge n pas cu timpul, de a fi n frunte, de a obine succese. mi pare sincer ru c primul deceniu al revenirii noastre pe calea dezvoltrii independente a fost marcat de ncercarea brutal de a merge mpotriva propriei istorii, mpotriva unui nceput constructiv i optimist att de vizibil care, fr ndoial, este prezent n motenirea noastr spiritual i statal. Dar acest mers mpotriva propriei istorii, mpotriva propriei identiti nu a avut totui o continuare ct de ct serioas. Cci, n pofida tuturor 12 pretinilor profei ai dispariiei Moldovei ca stat chiar la nceputul secolului XXI, aceast profeie nu s-a materializat i niciodat nu se va materializa. Procesul de dezvoltare a poporului, ca i cel de dezvoltare a personalitii, implic una dintre cele mai grele ncercri, unul dintre cele mai perfide teste testul la capacitatea noastr de a fi noi nine. De a fi noi nine, de a fi o individualitate, de a fi o personalitate cu istorie, cu biografie, cu limb, cu propriul nume. Noi trebuie s fim mndri c aparinem de un popor care a reuit s treac acest test, care a reuit s-i demonstreze capacitatea de a fi continuatorul acelei tradiii statale

unice ale crei baze au fost puse acum 650 de ani. Noi am demonstrat din nou c sntem capabili s fim noi nine, c sntem n stare s reafirmm acest drept al nostru prin activitile n care astzi este antrenat toat ara. Renasc din ruine locaele noastre sfinte, a renviat din cenu economia noastr, cultura i tiina noastr. Moldova a revenit pe orbita destinului su european, pe fgaul opiunii sale statale, pe care a fcut-o n ndeprtatul i legendarul an 1359. Marele nostru Mitropolit Dosoftei descria astfel stema rii Moldovei: Capul cel de bour, de fiar vestit, semneaz puterea rii nesmintit. Cuvintele lui profetice s-au adeverit. A fost nevoie de mult putere, de secole de ncercri grele pentru ca firul continuitii rii noastre i a poporului nostru s cunoasc, n sfrit, continuare ntr-o Moldov liber, european, modern, independent. ntr-o ar care este iari gata de o lung cltorie independent prin istorie. ntr-o ar n care toate schimbrile vor fi doar n bine. V felicit pe toi cu ocazia jubileului Patriei noastre! V felicit cu prilejul aniversrii a 650-a a statului nostru! Declar Anul consacrat srbtoririi a 650 de ani de la ntemeierea Statului

650

de ani de la ntemeierea Statului moldovenesc

ROLuL RefORMeLOR LuI tefAN ceL MARe N cONsOLIDAReA ADMINIstRAtIV a STaTuLuI mOLDOVENESC (I)
Alexandru ROMAN, rector al Academiei de Administrare Public de pe lng Preedintele Republicii Moldova, doctor habilitat n tiine istorice, profesor universitar

SummarY
The famous scholar and specialist in the field of the history of public administration Formarea Statului Moldovenesc acum ase secole i jumtate reprezint un evefrom Moldova aims at the analysis of the role of the Great Moldovan ruler, Stephen the Great in the administrative consolidation of the Moldovan State. Taking the historical event of epochal importance, the 650th anniversary from the creation of the Moldovan State, as a point of reference, the author affirms that the ruler substantially contributed to the institution of a personal system of central and local administration, 14 known in history as the traditional system of Moldovan administration. Making references to the works by such Moldovan chroniclers as Grigore Ureche, Miron Costin and Ion Neculce and citing Mikhail Kogalniceanu and Nicolae Iorga, as well as the documents which remained since the time of Stephen the Great, the author manages to elucidate the process of administrative reforms started by the ruler Alexandru cel Bun and later implemented by his nephew, Stephen the Great the 3rd. The structure and the attributions of the Rulers Counsel from Moldova, as well as those of the most important statesman are examined in the paper. The article is of special significance to all those who are interested in the glorious multi-secular history of the Moldovan State. niment istoric de importan epocal. Dl Vladimir Voronin, Preedintele Republicii Moldova, meniona recent, n cadrul festivitilor de inaugurare a anului aniversar , urmtoarele: Acum 650 de ani, pe harta Europei medievale, a aprut un nou stat Moldova...1 Furirea statalitii moldoveneti care, conform Hotrrii respective a Parlamentului Republicii Moldova din ianuarie 2004, era conceput ca form superioar de organizare a vieii sociale n cadrul unui spaiu teritorial bine determinat de la munii Carpai la Nistru, litoralul Mrii Negre, Dunre i rul Milcov (afluentul ei), a condus la constituirea unui sistem propriu de administrare central i local, cunoscut n istorie drept sistemul tradiional moldovenesc de administrare. Cel mai considerabil rol n procesul consolidrii statului i al dezvoltrii sistemului su propriu de administrare l-a avut domnitorul tefan al III-lea, care s-a aflat la conducerea Statului Moldovenesc

Administrarea public, nr. 1, 2009

cea mai ndelungat perioad aproape o jumtate de secol consecutiv. Rolul decisiv n dezvoltarea i consolidarea administrativ a structurilor statale i-a revenit marelui domnitor pe parcursul acestei fenomenale domnii, ct a guvernat cu iscusin Statul Moldovenesc. Un rol benefic n cunoaterea faptelor mree ale gloriosului domnitor l-a avut declararea anului 2004 prin Decretul prezidenial nr. 1594-III din 23 decembrie 2003 drept Anul tefan cel Mare, n legtur cu mplinirea, pe 2 iulie 2004, a 500 de ani de la trecerea n eternitate a domnitorului Moldovei tefan cel Mare i Sfnt, n semn de nalt preuire a rolului su remarcabil n istoria statului moldovenesc i avnd n vedere necesitatea cultivrii patriotismului i consolidrii statalitii Republicii Moldova. Noi, istoricii i oamenii politici, apreciem unanim ca fiind deosebit de actual i important activitatea administrativ a gloriosului domnitor i ef de stat. Cu mai bine de jumtate de mileniu n urm, datorit anume aportului considerabil al lui tefan cel Mare, s-a consolidat Statul Moldovenesc prin constituirea instituiilor statale respective i a sistemului unitar de administrare. Sistemul administraiei centrale i locale era bazat pe propriul su suport juridic, inclusiv pe cunoscuta Lege a rii. Principalele surse documentare publicate ale istoriei administraiei publice moldoveneti snt concentrate n cronicile lui Grigore Ureche Letopiseul rii Moldovei (cronicarul era descendent dintr-o familie cu bogate tradiii n aparatul de stat din Moldova, strmoul su fiind funcionarul cu numele Ureache, contemporan cu tefan cel Mare), Miron Costin - Letopiseul rii Moldovei de

la Aron-Vod ncoace, Ion Neculce O seam de cuvinte etc. Iniiatorul cursului de istorie naional Istoria Moldovei - de la Academia Mihilean de la Iai, Mihail Koglniceanu, a publicat nc n anul 1845 al doilea volum din Letopiseele rii Moldovei. Printre primele analize ale fenomenului contribuiei domnitorului Moldovei, tefan al III-lea cel Mare, la consolidarea Statului Moldovenesc n evoluia sa de 650 de ani, domnie legendar ce a constituit o epoc istoric distinct, de 47 de ani, 2 luni i 3 sptmni, sau 567 de luni consecutive de activitate prodigioas statal, nglobnd intervalul dintre 12 aprilie 1457 i 2 iulie 1504, se evideniaz studiul renumitului istoric din perioada interbelic, Nicolae Iorga, intitulat Apogeul puterii statului n timpul domniei de 50 de ani a lui tefan cel Mare, Domnul Moldovei. Autorul demonstreaz obiectiv c sub aspect comparativ, curtea domneasc n componena marilor dregtori a domnitorilor Valahiei i aceea a moldoveanului tefan, fie chiar i n primii lui ani de domnie, se vede imediat superioritatea Moldovei. n calitate de exemple evidente istoricul aduce cele peste 500 de hrisoave (gramote) ale lui tefan cel Mare, care s-au pstrat pentru posteritate i n care se vd aprnd n el numeroi boieri mndri, a cror origine se poate urmri foarte bine n actele precedente privitoare la mprejurrile interne sau externe, i la muli se dau i numele de familie. Studii de sintez privind activitatea administrativ a marelui nostru nainta au fost elaborate ndeosebi n legtur cu srbtorirea aniversrii de 650 de ani de la formarea Statului Moldovenesc2 i cu comemorarea a 5 secole de la moartea domnitorului, inclusiv la Simpozionul

15

650 de ani de la ntemeierea statului..........

Internaional din 22-23 iunie 2004 de la Chiinu tefan cel Mare personalitate marcant n istoria Europei. 500 de ani de la trecerea n eternitate3. n context general, vom constata cu certitudine c n prim-plan se evideniaz apariia n sec. al XV-lea a unor valoroase anale i cronici. Cele mai vechi cronici au fost alctuite n Moldova n limba slavon, fiind din perioada domniei lui tefan cel Mare. Autorii acestor scrieri, elaborndu-le la ndemnul personal al ilustrului om de stat din istoria controversat a Moldovei, au utilizat izvoare i diverse inscripii cu caracter cronicresc din perioadele anterioare. Documentele istorice atest c tnrul tefan a nsuit n familia sa nc din cea mai fraged vrst, de la clugri i ali dascli, complicatele precepte ale timpului privind originea divin a puterii domneti, 16 rolul domnului ca ocrotitor al bisericii i statului, aprtor al poporului su. nc n adolescen, precum se menioneaz ntr-un hrisov din 11 februarie 1450, el este asociat la domnie de tatl su, domnitorul Bogdan al II-lea. Astfel, fiind declarat voievod al Moldovei, tnrul tefan particip alturi de tatl su la activitatea administrativ a curii domneti, el este martor direct la efectuarea unor modificri principiale n politica intern a domnitorului Bogdan al II-lea, manifestate prin nlturarea de la conducerea Moldovei a unor mari boieri polonofili cu interese strine, care pn atunci tutelau tronul rii, i nlocuirea lor cu administratori moldoveni, fideli domnitorului. n procesul formrii i dezvoltrii Statului Moldovenesc se constituie, se consolideaz treptat i evolueaz ascendent sistemul tradiional de administrare, adic sistemul moldovenesc, care con-

tribuie substanial la consolidarea statal i politico-administrativ a rii. Fundamentul sistemului moldovenesc de administrare a fost pus n procesul reformelor administrative, elaborate i realizate de domnitorul Alexandru cel Bun (1400 - 1432) i nepotul su, tefan al III-lea cel Mare. Anume acestor mari personaliti de stat ale timpului su atribuiau nc pe timpuri specialitii n istoria administraiei publice meritul privind formarea unui stat normal, conform ceremonialului. Concomitent, au evoluat structurile i formele administraiei centrale i locale ale sistemului tradiional moldovenesc n constituire. Precum i n multe alte ri europene, din obligaiile slugilor personale ale domnului, care administrau curtea i domeniul domnesc, au luat natere funciile nalte de stat (dregtoriile). n procesul constituirii sistemului tradiional de administrare, domnitorul care se afla n fruntea instituiei centrale a domniei, era ajutat n exercitarea atribuiilor sale supreme de un corp enorm de executori (ageni). Acest proces a decurs pe vertical i instituiile dregtoriilor, care au evoluionat treptat n funcionari de stat, se formau de sus n jos. n contextul continurii reformei administrative, tefan cel Mare a reorganizat Sfatul domnesc, transformndu-l ntr-un instrument de stat uor manevrabil al puterii centrale. Dac anterior componena acestui organ al puterii executive era foarte dinamic, apoi marele domnitor a consolidat substanial, n procesul activitilor sale reformatoare, sistemul moldovenesc de administrare, fapt care a condus la o stabilitate de invidiat pentru alte state i suverani. n acest scop, tefan cel Mare a inclus, n cadrul reformelor sale, n

Administrarea public, nr. 1, 2009

componena Sfatului domnesc pe marii dregtori (funcionari), inclusiv prclabii cetilor de hotar, portarul de Suceava (cetatea de scaun), marele comis . a. De-a lungul domniei sale, el a stabilit ierarhia dregtorilor din cadrul Sfatului domnesc, bazndu-se pe funcionarii si credincioi din cadrul acestui executiv central i al altor structuri administrative. Funcionarii cu funcii publice i private se numeau n Moldova medieval dregtori, iar instituiile conduse de ei sau n cadrul crora activau, erau numite dregtorii. Dregtorul propriu-zis era un demnitar cu atribuii administrative, militare i judectoreti n aparatul de conducere al statului. n Moldova, ca i n majoritatea statelor medievale, din obligaiile slugilor personale ale domnitorului, care administrau curtea i domeniul domnesc, au luat natere funciile nalte de stat, adic dregtoriile. Marele postelnic - secretarul domnitorului pentru relaii externe, care se mai numea i Mareal al curii domneti. Lui i era subordonat Postelnicul (sau Stratornicul) - cel mai apropiat i cel mai de ncredere sfetnic al domnului, care se ngrijea de camera domnului, administra toate slugile de la curte. Avea, de asemenea, nsrcinarea s primeasc ambasadorii i s-i prezinte domnului. De asemenea, dregtor cu funcii private la curtea domneasc era i medelnicerul. Acest dregtor a fost atestat documentar pentru prima dat n anul 1463 i era preocupat de vesela domneasc, de activitatea buctriei de la curtea domnitorului. Marele arma se ocupa de executarea sentinelor de condamnare la moarte. Prima atestare documentar a armaului este de la 13 martie 1489*2), n atribuiile

cruia intra aplicarea pedepselor decise de domnie (respectiv de Stat), inclusiv decapitarea. Ierarhia dregtorilor a fost stabilit pentru prima dat n cadrul reformelor administrative, elaborate i realizate de domnitorul Alexandru cel Bun. Astfel, n primul sfert al sec. XV a fost stabilit urmtoarea structur ierarhic a Sfatului domnesc: - Domnitorul rii care sttea n frunte; - castelanii; - marii demnitari militari; - prclabii de Hotin, Cetatea Alb, Neam, Roman i Orheiu; - marii dregtori (curtenii), inclusiv: - vornicul care se afla n fruntea lor; - sptarul; - vistiernicul; - postelnicul, numit de Nicolae Iorga cubiculariul voievodului; - paharnicul. Structura i atribuiile Sfatului domnesc din Moldova istoric s-au dezvoltat n continuare i s-au consolidat definitiv n perioada domniei lui tefan cel Mare. Domnitorul a efectuat un ir de completri, pstrnd aceeai ordine a curtenilor, el a modificat, de asemenea, componena Sfatului domnesc. n consecin, rangul i titulatura membrilor corespundeau numai parial cu cea stabilit n perioada lui Alexandru cel Bun. tefan cel Mare a desfiinat unele dregtorii mai vechi, inclusiv cea de ploscar. El a ridicat considerabil rolul prclabului de Suceava, punndu-l mai presus chiar dect sptarul. Aceast dregtorie a evoluat n portar de Suceava, care, mai trziu, de la mijlocul sec. XVI dup moda polon fu numit hatman. Drept consecin a reformelor promovate de tefan cel Mare, s-a consolidat or-

17

650 de ani de la ntemeierea statului..........

ganizarea instituional a rii Moldovei, fiind definit complet aparatul de stat i sistemul de administrare central i local. Primul nivel, cel central, era reprezentat de instituia domniei, Sfatul domnesc i Marea Adunare a rii. Urma apoi sistemul de administrare a inuturilor i a altor structrui locale (a satelor i oraelor/ trgurilor). Alt consecin important a reformelor administrative ale lui tefan cel Mare const n consolidarea atributelor aparatului de stat din ara Moldovei. Bunoar, aceasta s-a rsfrnt pozitiv asupra perfectrii continue a stemei de stat, a sigiliului mare i mic, fiind instrumentele principale de autentificare a actelor administrative. Astfel, cea mai veche pecete domneasc (sigiliu) cu stema moldoveneasc ine de un hrisov semnat de domnitorul Petru I 18 Muat nc n anul 1377, avea urmtoarea legend pe marginea sigiliului: Petrus voivoda Moldaviensis ( n limba latin), apoi ulterior au evoluat forma i coninutul su. Iniial, pe stema rii Moldovei era plasat un cap de bour (zimbru) cu o stea ntre coarne, flancat la dreapta de o roz (soare) i la stnga de luna stilizat (sau semiluna), fiind elementele de baz ale sigiliului de stat, ale steagului Moldovei i ale monedelor moldoveneti (groii). Timp de cteva decenii, de la nceputuri, capul de bour (zimbru) avea coarnele recurbate n afar. Stema i modific nfiarea ncepnd cu anul 1409, cnd domnitorul Alexandru cel Bun n cadrul reformelor administrative, schimb forma lor i de acum nainte coarnele zimbrului snt curbate nuntru; se modific, de asemenea, i forma stelei, devenind cu 5 coluri. Majoritatea sigiliilor domneti aveau pe ele legenda n limba slavon. De ex-

emplu, n perioada domniei lui Roman I: , plasat pe un hrisov datat cu ziua de 30 martie 1392; pe sigiliile domnitorului Alexandru cel Bun , ; pe sigiliile domnitorului tefan cel Mare . Pe parcursul sec. XV-XVI stema rii Moldovei rmnea, practic, neschimbat i cele mai semnificative modificri ineau doar de cele ale formei scutului. Investigaiile ntreprinse n problematica sistemului de administrare local, de exemplu, din perioada domniei lui tefan cel Mare permit s menionm c pe parcursul sec. XV, cnd trgurile (oraele) aparineau domniei, aezrile urbane aveau administraie dubl: pe de o parte, fiind reprezentat de consiliul mic n componena unui oltuz i a 12 prgari (ambii termeni administrativi erau de origine german), toi fiind alei de trgovei; pe de alt parte, administraia era reprezentat de persoanele numite de instituia domniei care purtau numele de vornici de trg (termenul era de origine slavon i provenea de la cuvntul dvor (curte). Una din problemele cele mai interesante, nc neelucidate, ale istoriei Statului Moldovenesc este cea a apariiei primei uniti administrativ-teritoriale complexe, denumite inut, termen ce provine de la latinescul tenetum (n traducere a ine, adic teritoriul ce inea de o cetate sau de alt centru administrativ). inuturile au constituit unitatea de baz a administraiei locale n Moldova din sec. XV i pn n sec. XIX. Ele n-au existat n faza care a urmat imediat constituirii statului, cci asupra situaiei

Administrarea public, nr. 1, 2009

anterioare formrii statului la jumtatea sec. XIV nu se pot face afirmaii sigure. n documentele ce vizeaz sec. XIV nu gsim amintit nici un inut, iar n cele de la nceputul sec. XV inuturile snt amintite destul de rar. Localizrile geografice ale proprietilor nu se fceau amintindu-se ntotdeauna inutul, ci indicndu-se vile i numele apelor, denumirile dealurilor, ale trgurilor din apropiere sau ale vechilor proprietari. Studierea documentelor denot c asupra originii formrii inuturilor exist mai multe ipoteze provenite din informaii srace i uneori confuze, pe care le conin primele acte emise de cancelaria domneasc care s-au pstrat. Astfel, cu toate c prima atestare documentar a unui inut dateaz din 16 septembrie 1408, fiind vorba de inutul Roman, pn la mijlocul sec. XV nesigurana, incertitudinile care au caracterizat epoca de frmiare politic n-au asigurat un climat propice organizrii din punct de vedere administrativ a teritoriului Moldovei. Chiar de la nceputul domniei lui tefan cel Mare ncepe faza de centralizare statal, inuturile aprnd, treptat, n documente. n acordul din 1412 dintre Sigismund de Luxemburg i Vladislav Iaghello, care prevedea i o mprire a Moldovei, inuturile nu erau amintite. Pn la urcarea pe tron a lui tefan cel Mare snt menionate documentar ntr-un act din 1435 doar inutul (derjava) cetii sau oraului (gorod) Chilia, trgul (misto) Vaslui cu inutul (volost) ce depinde de el, inutul (derjava) de la Tutova, trgul Brlad cu tot inutul (volost), morile de la Covurlui, trgul (misto) Tecuci cu tot inutul (volost) i Oltenii. Treptat, este atestat existena

urmtoarelor inuturi: Cernui (1457), Crligtura (1458), Trotu (1466), Suceava (1472), Horincea (1528), Soroca (1529), Lpuna (1535), Dorohoi i Tigheci (1546), Hrlu (1548), Putna (1555). Deci observnd succesiunea n timp, aciunea de organizare a inuturilor moldovene a reprezentat n fapt o latur a procesului de ntrire a puterii domneti. n ceea ce privete denumirile vechilor inuturi moldoveneti, care deriv de la denumirile trgurilor, pe care le-au avut ca centre administrative (Bacu, Roman, Neam, Iai, Flciu, Orhei, Lpuna), altele - de la numele apelor, pe care se afla ntinderea originar a inutului (Putna, Tecuci, Brlad, Covurlui), altele - de la denumirile cetilor (eina, Hmielov) ori chiar de la forma pe care o avea inutul (Crligtura). Apoi, conform cronicii din 1566, existau 24 de inuturi pe care le avea Moldova la acea vreme: Brlad, Tecuci, Tigheci, Lpuna, Vaslui, Orhei, Soroca, Hotin, Cernui, Suceava, Hrlu, Dorohoi, Crligtura, Iai, Flciu, Covurlui, Horincea, Putna, Adjud, Tutova, Trotu, Bacu, Roman, Neam. inuturile nu erau enume-rate potrivit celor dou mari diviziuni, ara de Jos i ara de Sus, ci ntr-o aproximativ ordine geografic, de la Sud spre Nord i de la Est spre Vest. n catastiful pentru cisle din vremea lui Petru chiopul, alctuit la 20 februarie 1591, snt menionate doar 22 de inuturi. Preioase informaii ne furnizeaz Miron Costin n Poemul polon, scris n 1684, unde snt enumerate 19 inuturi, drept consecin a reorganizrilor administrative. n context evolutiv, domnitorul i savantul Dimitrie Cantemir red ulterior inuturile grupate potrivit celor dou diviziuni mari, ara de Sus i ara de Jos.

19

650 de ani de la ntemeierea statului..........

Tot lui i se datorete i harta cu delimitarea inuturilor: Odinioar, Moldova era alctuit din trei pri: Moldova de Jos, Moldova de Sus i Basarabia cu un total deja de 23 de inuturi. Dup ce o serie de teritorii dintre Prut i Nistru au intrat n stpnirea turcilor, au rmas domnitorilor de azi numai 19 inuturi i nici acestea ntregi. ara de Jos cuprindea 12 inuturi: Iai, Crligtura, Roman, Vaslui, Tutova, Tecuci, Putna, Covurlui, Flciu, Lpuna, Orhei, Soroca; ara de Sus era alctuit din 7 inuturi: Hotin, Dorohoi, Hrlu, Cernui, Suceava, Neam, Bacu. Basarabia cuprindea patru inuturi: Bugeac, Cetatea Alb, Chilia i Ismail. Deosebirile dintre cele dou izvoare narative au fost puse n legtur fie cu o nou reform care a avut drept scop reconsiderarea numai a limitelor rii de Sus i rii de Jos, fie datorit unor erori 20 comise de unul dintre autori. Este cert faptul c administraia inuturilor s-a format odat cu constituirea acestora, ns o anumit administraie regional n persoana curilor domneti de judecat a existat nainte de instituirea, organizarea i generalizarea inuturilor. n ultimii ani ai activitii administrative a lui tefan cel Mare, n fruntea inuturilor se afla cte un prclab. De atunci exista ca generalizat funcia de prclab inutal ca i aceea de mare vtaf. La Soroca, Hotin i Roman, de exemplu, prclabii de cetate erau i de inut. Prclabii de inut erau numii i revocai din funcie de domn, atribuiunile lor fiind dintre cele mai largi: ei fceau judeci i ncasau indemnizaia numit ferie sau gloab, aplicau amenzi, efectuau anchete penale sau n materie de proprietate. Una dintre sarcinile lor cele mai importante era ncasarea birului i

transmiterea lui la vistierie. n legtur cu pericolul permanent din partea ttarilor, turcilor, polonezilor, ungurilor, care ameninau existena Moldovei n a doua jumtate a sec. XV, instituia prclbiei ia o mare dezvoltare. tefan cel Mare ncepe o nou organizare militar prin construirea cetilor. Se poate admite c prclabii pentru cetile de la hotar pe vremea lui tefan cel Mare se recrutau din rndul boierilor care fceau de straj cu otenii n acele pri. Totodat, n documentele lui tefan cel Mare ntlnim i denumirea de staroste, mai ales pentru prclabii de la Cernui, Hotin i Soroca. Identificarea starostelui cu prclabul n aceste cazuri era absolut fireasc, datorit influenei pe care o exercitau rile vecine. Snt atestai documentar mai muli prclabi, care au administrat cetile i inuturile la diferite etape. Bunoar, n perioada domniei lui tefan cel Mare erau cunoscui prclabii de cetatea Chilia, Ivaco i Maxim, care la 14 iulie 1484, miercuri, dup 8 zile de asediu al turcilor, au pierdut cetatea moldoveneasc de la Dunre. La 5 august 1484, prclabii de Cetatea Alb, Gherman i Ioan, de asemenea, au fost nevoii s capituleze n faa agresiunii turceti, dup un ndelungat asediu. Important funcie administrativ era cea a portarului de Suceava din timpul domniei lui tefan cel Mare, pe care o deinea boierul Luca Arbure. ns ultimul era ostil puterii centralizate, pentru care opta domnitorul. Documentele istorice atest c Luca Arbure a complotat mportiva lui tefan cel Mare. Dup trecerea n nefiin a acestuia, portarul de Suceava, Luca Arbure, a avut o influen decisiv n ealonul de vrf al administraiei domnitorului Bogdan III.

Administrarea public, nr. 1, 2009

ncepnd cu anul 1517, a devenit chiar tutorele noului domnitor minor tefni Vod. ns peste civa ani, n aprilie 1523, a fost scos de ctre domnitor din nalta funcie de portar de Suceava. Fiind acuzat de hiclenie, marele demnitar Luca Arbure este decapitat la porunca lui tefni Vod. Unul dintre primii adepi ai lui tefan cel Mare la urcarea sa la tronul Moldovei a fost Ion Dobrul. Acest mare dregtor devine membru al Sfatului domnesc deja n anul 1457. El apare n documentele domnitorului drept primul martor n Tratatul de pace din 4 aprilie 1459. Vrul domnitorului, marele dregtor Duma, fiul lui Vlaicu, era membru al Sfatului domnesc din anul 1469. Domnitorul l-a trimis n solie n Ungaria n anul 1475. Membru al Sfatului domnesc devine n 1497 i marele dregtor Duma, nepotul lui tefan cel Mare i fiul surorii sale, Sora. Abilitile politice i diplomatice deosebite ale lui tefan cel Mare s-au rsfrnt pozitiv asupra funcionarilor de stat mari i mici. Bunoar, marele dregtor, Duma Braevici, care era membru al Sfatului domnesc din anul 1441, i iniial l susinea pe domnitorul Petru Aron, nsoindu-l chiar i n pribegie n Polonia, repede s-a convins de superioritatea politic a lui tefan cel Mare i a revenit n ar, devenind unul dintre cei mai aprigi adepi ai lui. De asemenea, printre primii i cei mai fideli adepi ai lui tefan cel Mare se numr marele dregtor Ion Boureanu. El era membru al Sfatului domnesc cu ncepere din anul 1454 i a deinut nalte dregtorii n continuare, susinndu-l pe gloriosul domnitor. Marele dregtor Costea, fiul lui Dan, care activa n cadrul Sfatului domnesc nc din anul 1437, la urcarea la tron a

lui tefan al III - lea s-a refugiat cu fostul domnitor Petru Aron. ns, foarte repede s-a orientat n situaia politic creat atunci, acceptnd nvitaia lui tefan cel Mare i deja n 1458 a revenit n Moldova. Acest mare dregtor a deinut funcii de stat nalte i n continuare. Primul prclab cunoscut de la nceputul domniei lui tefan cel Mare a fost marele boier Costea. Acest mare dregtor deinuse deja nalta funcie de prclab ntre anii 1448-1453. Astfel, prclabul Costea dispunea deja de o experien solid n aceast dregtorie. Marele vornic Crasn, numit n funcie de tefan cel Mare, activa n Sfatul domnesc din anul 1458. Era un dregtor activ i se bucura de susinerea domnitorului. ns a czut n dizgraie pentru faptul c n btlia cu ungurii de la Baia (1478) a nlesnit fuga regelui rnit, Matei Corvin, i din ordinul lui tefan cel Mare a fost executat. De fapt, drept consecin a acelei btlii victorioase pentru moldoveni au fost decapitai mai muli dregtori i comandani n diferite funcii: unii au fost nvinuii de domnitor de nalt trdare, iar alii - pentru c nu au luptat cu destul vitejie. Marele dregtor, Radu Gangur, a avut una dintre cele mai lungi cariere politice de dregtor n Moldova medieval. Devenind membru al Sfatului domnesc nc n anul 1455, a deinut aproape 40 de ani nalte funcii dregtoreti. De asemenea, a deinut comparativ o perioad ndelungat dregtoria de prclab de Orheii Vechi, fiind n fruntea acestui ora-cetate din anul 1478 i pn n 1490. n acelai context al reformelor admini-strative ale marelui domnitor tefan al III-lea, cetile de pe teritoriul Moldovei, dup importana i mrimea lor i potrivit

21

650 de ani de la ntemeierea statului..........

sectorului pe care l aprau, aveau garnizoane proprii, compuse dintr-un numr de ostai de meserie numii slujitori. Ei erau recrutai dintre localnici sau dintre strini, precum i dintr-un numr de locuitori din satele ocolului fiecrei ceti, obligai s serveasc un numr exact de zile pe an, n schimbul unor reduceri sau scutiri de dri i munci. Structurile administrative care funcionau n Moldova ineau cont n

permanen de faptul c paza n partea de rsrit era dificil, datorit existenei unor teritorii ntinse ocupate de turci i ttari. Viaa locuitorilor era n nesiguran n aceast parte a Statului Moldovenesc. n acest context, se luau msuri serioase pentru aprarea granielor rsritene ale rii de incursiunile czceti.

bIbLIOgRAfIe

22

1 Alexandru Roman. Formarea Statului Moldovenesc i constituirea sistemului tradiional de administrare. Chiinu, AAP, 2008. 2 tefan cel Mare personalitate marcant n istoria Europei. 500 de ani de la trecerea n eternitate. Chiinu, 2004. Cel dinti dintre principii lumii. Bibliografie. Chiinu, 2004. 3 Alexandru Roman. Activitatea administrativ a domnitorului tefan cel Mare. // Administrarea Public, 2004, nr.1-2 (partea I), nr. 3 (partea II). 4 Alexandru Boldur. tefan cel Mare, voievod al Moldovei (1457 - 1504). Studiu de istorie social i politic. Madrid, Editura Carpai, 1970.

Administrarea public, nr. 1, 2009

Prezentat: 16 februarie 2009. Recenzent: Ion JARCUCHI, doctor n tiine istorice, cercettor tiinific principal, director al Institutului de Istorie, Stat i Drept al Academiei de tiine a Moldovei. E-mail: aroman@mail.md

A dministrarea public:
teorie i practic

CONTrOLuL DE LEGaLITaTE aL aCTELOr AutORItILOR ADMINIstRAIeI pubLIce LOCaLE uN ImPEraTIV OBLIGaTOrIu AL DeMOcRAIeI
Valentin GuZNAC, ministru al administraiei publice locale al Republicii Moldova, preedinte al Consiliului de Administraie al Academiei de Administrare Public de pe lng Preedintele Republicii Moldova, doctorand

SummarY
In the present article, the author examines some constitutional theoretical and practical aspects of the legality of the control of the acts of local public administra24 tion authorities. Concrete local examples of legislation derogation committed by the local authorities are cited. The Minister comes to the conclusion that the need for an efficient activity on behalf of the central public authorities, the authorities and institutions authorized in the professional development of the locally elected officials and of the public servants is imperative.

Administrarea public, nr. 1, 2009

Controlul asupra activitii autoritilor administraiei publice decurge din prevederile art.96 alin.(1) din Constituie care stipuleaz c Guvernul exercit conducerea general a administraiei publice, iar actul de guvernare presupune dreptul la control. Prin urmare, dreptul de a efectua controlul administrativ, potrivit prevederilor art.63 alin.(1) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006, este delegat Ministerului Administraiei Publice Locale, nemijlocit sau prin intermediul Direciilor teritoriale control administrativ ale acestuia. n conformitate cu prevederile art.61 alin.(2) i (3) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraia public

local, controlul administrativ al activitii autoritilor administraiei publice locale vizeaz respectarea Constituiei, a tratatelor internaionale la care Republica Moldova este parte, a legii nominalizate i a altor acte normative att de ctre autoritile administraiei publice locale de nivelurile nti i al doilea, ct i de ctre funcionarii acestora. Controlul administrativ include controlul legalitii i controlul oportunitii activitii autoritilor administraiei publice locale. Prin urmare, controlul administrativ nu este un control sau operaiune de investigare, ci o necesitate, un imperativ obligatoriu al democraiei.

Astfel, Ministerul Administraiei Publice Locale, prin intermediul Direciilor teritoriale control administrativ, efectueaz controlul legalitii actelor administrative: deciziilor consiliilor locale i raionale, dispoziiilor emise de primarii satelor (comunelor), oraelor i preedinii de raioane, dispoziiile pretorilor de sector din mun.Chiinu, actele administrative ale autoritilor administraiei publice locale din unitatea teritorial autonom Gguzia. Pe parcursul anului 2008, direciile teritoriale control administrativ ale Ministerului au supus controlului administrativ de legalitate 148874 acte administrative ale autoritilor administraiei publice locale de nivelul unu i doi i ale autoritilor administraiei publice locale din unitatea teritorial autonom Gguzia. Astfel, n urma controlului de legalitate, se constat c o bun parte din actele autoritilor administraiei publice locale snt adoptate (emise) n conformitate cu Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraia public local, Legea nr.317XV din 18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului i ale altor autoriti ale administraiei publice centrale i locale i Instruciunile cu privire la inerea lucrrilor de secretariat n organele administraiei publice locale, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr.115 din 28.02.1996. n acelai timp, au fost constatate nclcri frecvente ale modalitii stabilite de elaborare i adoptare a actelor normative la nivel local. Pe parcursul anului 2008, n adresa autoritilor administraiei publice locale au fost naintate 2742 de sesizri privind abrogarea sau modificarea actelor emise de ctre autoritile administraiei publice locale. n rezultat, au fost modificate 533

i abrogate 1492 acte administrative, ceea ce constituie 74% din numrul actelor, modificarea sau abrogarea crora au fost solicitate. Cele mai frecvente derogri de la legislaie, admise de autoritile locale emitente, snt din domeniul cadrelor 579, funciar 607, construciilor 114, patrimoniului public 413, bugetului i finanelor 450, administraiei publice locale 379, altele 234. Vom prezenta n continuare cteva exemple de derogri de la legislaia n vigoare: transmiterea n arend a terenurilor proprietate public sau vnzarea acestora (de regul, fr organizarea licitaiei publice. De exemplu, prin decizia Consiliului stesc Huluboaia, raionul Cahul nr.2/7 din 11.02.2008, a fost nstrinat un sector de teren, fr a fi respectat procedura nstrinrii terenurilor prin licitaie); - vnzarea-cumprarea terenurilor aferente obiectivelor privatizate cu nclcarea legii nr.1308-XIII din 25.07.1997 privind preul normativ i modul de vnzare-cumprare a pmntului (Consiliul stesc Chioselia Mare, raionul Cahul, prin decizia nr.5/6 din 12.09.2008, a scos la licitaie cu strigare terenul aferent depozitului de cereale (obiectiv privatizat); - darea n locaiune a ncperilor (prin decizia nr.01/05 din 17.10.2008 Consiliul orenesc Hnceti a dat n locaiune o parte a grdiniei de copii, fr a respecta procedura organizrii licitaiei); - acordarea nentemeiat a unor faciliti (scutiri de impozite), scutiri de la plata impozitelor (prin decizia nr.1/2 din 31.01.2008 Consiliul orenesc Cupcini, raionul Edine a redus nentemeiat cota de impozitare);

25

Administrarea public: teorie i...

- nerespectarea modalitii stabilite privind formarea i nregistrarea bunurilor imobile n sistemul de tranzacii (Consiliul local Tochile-Rducani, raionul Leova prin decizia nr.6.11 din 12.12.2008 nu a respectat modalitatea de nregistrare a bunului); - emiterea actelor administrative n exercitarea competenelor autoritii publice locale contrar competenelor materiale (prin dispoziia primarului satului Valea Perjei, raionul Taraclia nr.14-K din 29.05.2008 i nr.18-k din 04.07.2008 a fost restabilit n funcia de viceprimar dl Pancev S.P., atribuie ce nu ine de competena acestuia).

Exemplele citate denot stricta necesitate de perfecionare i mbuntire permanent, dar i de respectare ntocmai a legislaiei republicii, lucru ce ar contracara ntr-o mare msur nclcrile de genul respectiv la nivel local. Concomitent, se impune necesitatea unei activiti mai eficiente a autoritilor publice centrale, autoritilor i instituiilor abilitate n instruirea i perfecionarea profesional a aleilor locali i funcionarilor publici. Pornind de la cele expuse i n conformitate cu Decizia Colegiului Ministerului nr.11 din 26.12.2008, vom impulsiona activitatea noastr n plan naional i regional pentru obinerea unor rezultate i coeficieni calitativi mai nali n domeniul respectiv.

26

1. Constituia Republicii Moldova, Chiinu, 1994. 2. Legea Republicii Moldova nr.317-XV din 18.07.2003. 3. Legea Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006. 4. Decizia Colegiului Ministerului Administraiei Publice Locale nr.11 din 26.12.2008. Prezentat: 2 februarie 2009. Recenzent: Alexandru ROMAN, rector al Academiei de Administrare Public de pe lng Preedintele Republicii Moldova, doctor habilitat n tiine istorice, profesor universitar, membru al Colegiului Ministerului Administraiei Publice Locale E-mail: www.mapl.gov.md

bIbLIOgRAfIe

Administrarea public, nr. 1, 2009

s tINDeM spRe O AR cu sIsteM pROfesIONAL IeRARHIc cONteMpORAN N ADMINIstRAIA pubLIc


Mihail PlAtON, doctor habilitat n tiine economice, profesor universitar

Administrarea public: teorie i...

SummarY

In the given article, the author examines not only the notions of profession, professionalism and professional culture but also makes concrete suggestions concerning the implementation of these phenomena in the activity of the central and local public administration bodies. At the same time, great attention is paid to the professional development of the public servants in the light of the recently adopted Law on Public Functions and the Status of the Public Servant. The author also analyzes the practice undertaken by other countries such as Belgium, Germany, Spain, France, and Luxemburg in the field of public servants professional development.

27

pare raional examinarea urmtoarelor al treilea, remunerarea pentru munca noiuni: profesie, profesionalism i depus, obinerea unui venit care asigur nainte de a defini cultur profesional. ce nseamn a fi profesionist n administraiaapublic, mi se existena muncitorului i familiei sale; Profesia, ca un ansamblu de deal patrulea, formarea, asocierea prinderi i caliti ntr-un anumit gen grupurilor profesionale create pe baza de activitate, reprezint o activitate intereselor apropiate i omogene; relativ independent i concret-istoric al cincilea, crearea unui anumit statut specializat i institualizat, care a aprut social, mod de via a omului, condiiei sub influena diviziunii sociale a muncii. lui att la lucru, ct i n afara muncii, Printre criteriile importante de apre- ceea ce conduce la identificarea omului ciere a profesiilor pot fi considerate cu profesia sa. urmtoarele: Profesionalismul nseamn cel mai primul, activitatea relativ independent, nalt nivel al modificrilor psihofizice, pside cele mai multe ori, pe durata ntregii hice i individuale care au loc n procesul viei a unor anumitor funcii; ndeplinirii de ctre om a obligaiunilor i al doilea, posedarea unor cunotine sarcinilor care i asigur un nivel calitativ speciale, a studiilor, deprinderilor cptate nou i eficient de soluionare a problemelor n procesul muncii; complicate n condiii deosebite. Formarea

personalitii decurge pe trei direcii de baz: - modificarea ntregului sistem de activitate formarea miestriei profesionale; - modificarea personalitii subiectului, care se manifest att n aspect exterior (maniere, vorbire, emotivitate, forme de comunicare), ct i n formarea elementelor contiinei profesionale, ceea ce ntr-un registru mai amplu poate fi privit ca devenire a concepiei profesionale despre lume; - modificarea componentelor respective privind poziia subiectului fa de obiectul activitii, ceea ce se manifest n gradul de informare despre obiect, nelegerea semnificaiei lui, interesului fa de obiect, nclinarea spre satisfacia oferit de interaciunea cu obiectul, oricare 28 ar fi greutile motivrii aciunii sale de supunere a obiectului. Cultura profesional i gsete expresia, nainte de toate, n cunotinele din domeniul profesiei respective, n ptrunderea temeinic a esenei acesteia, n priceperea de a aplica diferite metode ale administrrii sociale, capacitatea de a transmite propriile cunotine, de a-i nva pe nceptori s-i ndeplineasc lucrul contiincios, n mod creator, fr abloane; mai departe cultura profesional se dezvluie n priceperea de a prevedea rezultatele activitii sale, a prognoza capacitatea de a exprima i a reflecta interesele naionale vznd perspectivele dezvoltrii lor. nelegnd importana colosal a problemei formrii modelului lucrtorului competent sub aspect profesional din serviciul public, savanii i practicienii i acord o atenie deosebit. Ca baz pentru tipologizarea modelu-

lui, cei mai diveri factori snt: nivelul de cultur general i special; stilul de gndire (inovaional, activ edificator, executor pasiv); atitudinea fa de valorile general-umane (cetean-patriot, cosmopolit); motivarea serviciului de stat (tendina spre autorealizare, satisfacerea necesitilor materiale i spirituale, asigurarea unei cariere normale). Cel mai important criteriu al tipologizrii este capacitatea administrativ n sfera social. Au perfect dreptate cercettorii care menioneaz c geneza, structura i dinamismul capacitilor profesionale se afl n strns legtur cu sfera emoionalvolitiv a subiectului activitii, cu motivaia muncii, cu statutul social care i las amprenta asupra lor; o particularitate important a capacitilor profesionale este statornicia fa de diferii factori nefavorabili, care adeseori au un caracter stresant, iar uneori chiar extraordinar. O influen substanial asupra formrii o au starea sntii, proprietile sistemului nervos, stilul individual de activitate, preul celor realizate. Capacitile profesionale se formeaz n virtutea legilor dominante i au o structur foarte complicat. Capacitile profesionale reprezint o structur individual original a nsuirilor psihologice ale subiectului activitii profesionale care s-au format pe parcursul instruirii profesionale i activitii bazate pe premisele existente, pe capacitile generale i sociale i ncadrarea lor n propria structur. Capacitile profesionale determin reuita instruirii profesionale i nsuirea elementelor complicate ale activitii profesionale. Orice gen de activitate profesional poate fi ealonat pe o anumit linie de aciuni consecutive. Dac individul

Administrarea public, nr. 1, 2009

n procesul atingerii scopului reduce, restrnge unele aciuni obinuite pe care le ndeplinete, atunci se poate afirma c el are capaciti corespunztoare. O mare importan pentru conductor n serviciul public are capacitatea lui de conducere colegial. Colegialitatea n procesul examinrii variantelor alternative trebuie s se mbine cu rspunderea personal pentru alegerea i realizarea proiectelor concrete. Capacitatea de a forma o echip talentat constituie cel mai important criteriu de apreciere a funcionarului public. n procesul constituirii tipologiei funcionarilor publici profesioniti conform criteriului capacitilor administrativprofesionale, o deosebit importan are determinarea urmtoarelor capaciti: - priceperea de a crea o echip de conducere; - a trasa punctele de reper strategice, scopurile organizrii; - a propune cteva variante de soluionare a problemelor; - a defini probabilitatea planurilor, programului proiectelor prin prisma resurselor existente i urmrilor sociale. Cert este faptul c, indiferent de orientarea de carier a funcionarului (fie c este pornit s lucreze n organele administraiei publice locale, fie n cele centrale), el trebuie s cunoasc locul i rolul autoritilor publice centrale n Republica Moldova, s fie apt de a efectua o analiz comparativ cu sistemele din alte ri, s neleag structura principiilor de formare i activitate a Parlamentului Republicii Moldova, funciile de baz ale instituiei prezideniale, atribuiile Preedintelui rii i mecanismele de exercitare a lor. n condiiile descentralizrii serviciilor

publice n Republica Moldova, sporirii autonomiei organelor administraiei publice locale, devin oportune, pentru cei ce i fac studiile la Academia de Administrare Public de pe lng Preedintele Republicii Moldova, cunotinele despre experiena european n domeniile autonomiei locale. Pentru ei este necesar att cunoaterea principiilor de definire i realizare a autonomiei locale i descentralizrii serviciilor publice, ct i a competenelor organelor administraiei publice locale, inclusiv a atribuiilor consiliilor locale, primriilor. Perioada de reformare a sistemului administraiei publice solicit funcionarului public n mod oportun cunoaterea noilor principii, metode i tehnologii de efectuare a schimbrilor necesare pentru ajustarea conceptual i structural a organelor administraiei publice, a mediului socioeconomic, politic, legislativ, cultural. Acest imperativ permite audientului Academiei studierea riguroas a cadrului legislativ, mecanismelor de funcionare a legilor i altor acte normative din ar. La formarea modelului lucrtorului profesionist n administraia public este necesar cunoaterea dimensiunilor politice i juridice ale statului de drept, elementelor constitutive i funciilor statului moldovenesc, specificului formei de guvernmnt i a principiilor separrii puterilor n Republica Moldova. Funcionarul trebuie s fie apt s realizeze n activitatea sa regulile, tehnicile i procedurile de alegere a autoritilor publice, drepturile, libertile i ndatoririle fundamentale ale cetenilor, s contientizeze atribuiile autoritilor administraiei publice. Cunotinele n domeniul dreptului civil, dreptului muncii, proteciei sociale i familiei, dreptului funciar i ecologic, dreptului

29

Administrarea public: teorie i...

comercial, dreptului financiar, dreptului comunitar i vor permite exercitarea calitativ a obligaiilor n cadrul diverselor organe ale administraiei publice. n Republica Moldova se acord o mare atenie dezvoltrii profesionale a funcionarilor publici. Ca dovad poate servi Legea cu privire la funcia public i statutul funcionarului public nr.158-XVI din 04.07.2008. Conform acestei legi, funcionarul public are dreptul i obligaia de a-i perfeciona, n mod continuu, abilitile i pregtirea profesional. Autoritile publice snt obligate s asigure organizarea unui proces sistematic i planificat de dezvoltare profesional continu a funcionarului public. n procesul de dezvoltare profesional continu autoritile publice au obligaia de a asigura posibiliti 30 egale fiecrui funcionar public n instruire att n ar, ct i peste hotare; de a prevedea n bugetul anual propriu mijloace pentru finanarea procesului de dezvoltare profesional continu a funcionarilor publici, n mrime de, cel puin, 2% din fondul de salarizare. Tot aceast lege prevede remunerarea i garaniile sociale ale funcionarului public. Credem c aceast lege va introduce noi metode de remunerare pentru funcionarii publici profesioniti cu scopul de obine o flexibilitate mai mare a sistemului de remunerare cum ar fi: - ajustarea la pia; - descentralizarea; - individualizarea. ns, analiznd practica unor ri n ceea ce privete practica dezvoltrii profesionale a funcionarilor, deosebim dou sisteme de ocupare a funciilor sistemul profesional ierarhic i sistemul funcional. n cazul dat ne vom concentra atenia

asupra practicii sistemului profesional ierarhic. n Belgia, de exemplu, funciile de conducere n administraia rii comport un caracter administrativ. Accesul la posturile de prim rang n administraia general snt, prin urmare, rezervate pentru funcionarii de profesie. Totui n acest caz nu este vorba de posturile superioare din organizaiile de interes public, ci de o variant belgian a ageniilor. Procedura n aceste organizaii const n faptul c, dup ce cererea solicitantului a fost publicat n Moniteur belge i ulterior a fost examinat (iar cerinele oficiale fa de ea snt foarte reduse), autoritatea politic este liber s aleag pe cine dorete ea s numeasc. Pentru posturile din administraie, oricum, cerinele oficiale snt foarte specifice, bazate pe categorii i vechimea de munc anterioar (categoria 15 = consilier general; pentru accesul la gradul 16 director general sau la gradul 17 secretar general, cu cel puin un an de activitate n gradul 15). Procedura care urmeaz ncepe cu cererea solicitantului publicat n Moniteur belge (de civa ani personalul din ministere trebuia s fie apt de a rspunde la aceste cereri). Cererile snt examinate apoi de ctre Comitetul de conducere al departamentului ministerial, care dispune de locul vacant. De obicei, Comitetul angajeaz funcionari publici superiori ai Departamentului; el trebuie s selecteze cererile corespunztoare i s formuleze o informaie n timpul clasificrii solicitanilor. Ministrul responsabil este, n principiu, liber s numeasc funcionarul la propria sa alegere. n realitate, deciziile de numire n funcie la aceste niveluri nalte snt adesea cumulate i puse ntrun pachet de propuneri, asupra cruia

Administrarea public, nr. 1, 2009

decizia este luat la nivel guvernamental. De civa ani ncoace propunerile unanime ale Comitetului de conducere au fost, de obicei, luate n considerare de ctre autoritatea politic. Aceste numiri n funcie snt definitive, ceea ce nseamn c viitorii minitri nu-i vor putea contesta sau schimba pe funcionarii numii n funcie de predecesorii lor. Totui, n acest context, importana cabinetelor ministeriale n Belgia ar trebui luat n considerare. Aceste echipe de colaboratori ai minitrilor joac un rol foarte important n determinarea tacticilor zonale i interministeriale i snt, de asemenea, de o semnificaie major la nivelul superior al conducerii administrative a departamentelor ministeriale. Exercitarea de ctre funcionarii de nivelul mediu al administraiei a acestor funcii n cabinetele ministeriale constituie un lucru valoros pentru cariera lor personal i poate s le ofere, n ultim instan, accesul la funcii administrative mai nalte. Introducerea de curnd a sistemului de termene este n prezent apreciat. Prin acest sistem conductorii superiori pot fi numii n funcie pentru o perioad limitat de timp (5 ani), dup care pot fi substituii. Aceast reform este legat de introducerea unor evaluri ale unor astfel de conductori. n Germania, funcionarii superiori trebuie s posede diplome de absolvire a instituiei de nvmnt superior corespunztoare funciei lor. Mai mult ca att, experiena lor profesional (adesea din cadrul administraiei publice) trebuie s-i califice pentru exercitarea funciei de conducere respective. Pentru a aprecia performana lor, funcionarii publici snt evaluai pe baz reglementar de ctre superiorii lor. Aceste evaluri servesc drept

temei pentru promovarea n funciile de conducere. Nu exist prevedere care s stipuleze c funciile de conducere snt supuse iniial procedurilor de examinare sau selectare. Nu exist nici un organism (un gen de oficiu federal pentru cadre), care decide ce calificri snt solicitate de aceste funcii de conducere. n unele cazuri particulare, la cursurile de perfecionare, exist o cerin obligatorie pentru accesul la funciile nalte (de exemplu, pentru trecerea de la un grad mediu de conducere la un nivel superior). n Spania, funciile de prim rang din ierarhia administrativ, adic de secretari generali i de directori generali poart un caracter politic. Funciile de secretar general snt deschise pentru funcionarii publici, dar i pentru solicitanii, care nu snt funcionari publici, n timp ce cele de director general snt deschise numai pentru funcionarii publici. Totui studiile universitare snt ntotdeauna obligatorii. Termenul aflrii n aceste funcii este, prin urmare, dependent de cel al liderului politic (ministru sau secretar de stat) din departamentul lor. n ceea ce privete posturile de conducere, evaluarea titlurilor i calificrilor este efectuat de un organ ad-hoc, iar clasificarea solicitanilor este ncredinat autoritilor politice, care snt libere s aleag din lista solicitanilor pe cei care ntrunesc cerinele oficiale pentru numirea n funcie. n Frana, funcia de director-gene-ral este administrativ. n timp ce accesul la acest nivel i la gradul corespunztor este, n mod practic, irevocabil, deinerea acestei funcii nu este ireversibil. Funcionarul public poate fi numit n aceast funcie dac vine din una din aa-numitele grands

31

Administrarea public: teorie i...

32

corps de lEtat (Curtea de revizie, Inspectoratul Financiar, Conseil dEtat) i se ntoarce la aceste corps iniiale dup civa ani de deinere a funciei de director general al administraiei ministeriale. n Frana, grands corps menionate snt, deocamdat, principalele forjrii de pregtire a cadrelor de funcionari publici de rang superior. n aceast privin ar trebui s subliniem faptul c exist condiii oficiale (gradul i vechimea n munc) pentru accesul la funciile superioare i c mobilitatea interministerial este considerabil la acest nivel. n luxemburg, funcionarii publici n administraia din aceast ar snt funcionari de profesie. Selectarea lor are loc n conformitate cu criteriile privind titlurile speciale i gradele. Totui nu exist

o perioad minim anumit, pe parcursul creia un asemenea grad trebuie s fie deinut. Autoritile snt libere s aleag din rndul solicitanilor funcionarii care ntrunesc cerinele respective pentru numirea n funcie. O veche nelepciune popular afirm: Omul sfinete locul. Ea nu i-a pierdut actualitatea nici n zilele noastre. Mai mult ca att, reformarea societii moldoveneti, tranziia la formele democratice de administrare, descentralizarea treptat a funciilor statului toate acestea pun cu o deosebit strictee sarcina completrii tuturor structurilor puterii cu oameni profesioniti i responsabili. Anume acestea, formnd corpul de cadre al serviciului public, constituie imaginea puterii, reprezint un detaament deosebit de important n activitatea de realizare a politicii interne i externe a statului n domeniul administrrii publice.

bIbLIOgRAfIe

Administrarea public, nr. 1, 2009

1. .. . // . - . .2, --, 1996. 2. .. . // . : , , , 1994. 3. . . , 2000. 4. : . , 1992. 5. Riley Denis D. Public Personnel Administration, New York, 1993. 6. Platon Mihail. Administrarea public. Curs universitar, ed.Universul, Chiinu, 2007. Prezentat: 20 ianuarie 2009. Recenzent: Svetlana COJOCARU, doctor n tiine economice, confereniar universitar. E-mail: ina.scutelnic@gov.md

SS SS: , ,
, ,

Administrarea public: teorie i...

Summary
In this article are investigated the peculiarities and forming phases of integrated unions, regional associations and management principles of regional integration. An important place in this research is given to the examination of the development process of the new regionalism in the Asia-Pacific regions and Central Asia. It should be noted that at present in the world function 85 regional economic conventions and more than 100 regional integrated trade and economic groups. According to the cited data we can draw a conclusion that on the social and political world arena actively take place formation processes of three global poles of economic power-European, American and Asia-Pacific. , , . , . , , , . . , , . . , .. , ,

33

( XVIII XX ). XIX . , . , , , - , 34 . , . , . ,

, , , , . - . , , . , . , , , . , , : ; , , , ; () ; ;

Administrarea public, nr. 1, 2009

.. , . : . , , - , , . , , , , . , . , . : () -

(), ( - ). , - , . - - . - - ( 1998), . : , . - , , . (, 1999), , ,

35

Administrarea public: teorie i...

( ) . . , 90- , . - . 36 ( , , ) - - - . , , . - , , .

. . . , , , , - . : ; ; ; , , , , , , ..; ; ; - .

Administrarea public, nr. 1, 2009

. : , , , - . , , . - , . , , , , , . - . , , , , .

. , , (, ). , , . , . , () , , . , , . , , 19481990 . 64 , 19912001 . 80. , , .

37

Administrarea public: teorie i...

, , 1. , , . , . , - . 38 - , - , , , , . , , . , : ;

; ; ; ; ; ; ; ; ; ; . , : , . .

Administrarea public, nr. 1, 2009

, . , , 2. , : ; ; ; ; 3. , , , . , -, ; , , -

4. , , , , . , , - . , , , . , , 5: 1. () - . : , , (NAFTA); (, , , , ) . 2. (),

39

Administrarea public: teorie i...

, , ; , . 1963 .; (, , , , , , ) 1964 . ( 1948 .), ( 1968 .). 3. () , , , 40 , . : (, , , , , , , , , ), 1980 .; (, , , , ), 1990 ; (, , , , , ), 1981 . . . 4. () - . , , ,

. , , . , . - , 1957 ., 1993 . , 27 ; (1948 .), , , . , 6. - - , - - 18 ( 1989 .). . , - , .

Administrarea public, nr. 1, 2009

. , . 7: : - (APEC); ACEAH - (ARF), - (, ); ( P E C C ) ; - (PBEC); (PAFTAD); (CSCAP); : , ; : , (), . ,

. . , , , . . , . : 1. - - . 2. , , ( , ), .. 3 . - .

41

Administrarea public: teorie i...

: , - , , ; - ; , ; . ( , ) 42 : ; ; , ; - - , 8. - 85 100 - . 1985 . 27,8 % 43,3 % , 2001 . 75 % 75,4 % -.

1,5 . (, , , , , ) 10 2 9. , , . , . , . , , - , (, , , . .), .

Administrarea public, nr. 1, 2009

: 1. , , () . 2. . 3. , . 4. - , - - ( , , , , ..). 5. , ( , ..). . . . , XXI , - : , ( ), ( -

). 34 % 30 % ( 20052010 .). , 25 500 . . , 2223 %. (, ) , - 370 . . 34 50 . . 9 . . . , 27-28 % . - - (21 ), , , , , 2020 . 55 % , 1920 %10 44 % .

43

Administrarea public: teorie i...

, -- , -. - ; . - , , , . , 44 , - . . 1. , . 2. . . . 3. -

, , , , . 4. , , . 5. , , . . -; - . , , . , . ,

Administrarea public, nr. 1, 2009

-, . -

Administrarea public: teorie i...

, . , - . -- . , 85 100 - . , , - , -.

.. : XXI // . 2002, 2. . 34-40. 2 .. // : . / . .. . : , 1998. . 315. 3 .. - : . .: , 1987. . 24. 4 .. : XXI // . 2002, 2. . 34. 5 .. . XXI . : , 2001. . 74; .., .. : . : -, , 2000. . 55-58. 6 Vahlens Kompendium der Wirtshaftstheorie und Wirtschftspolitik. Bd. 2. Vezlag Frans Vahlen. S. 525-526. 7 . . . . . .. . .,
1

45


.. , - , ,

Summary
The modern state concerning the issues of universal concepts, theories, innovations, management, synergetic formalism in the analysis of complex systems and public administration relations are revealed in the article. The given material is a result of the development of the research included in the first Byelorussian monographic study on modern public administration.

46

. , 1948 ., . . . , - , . , ,

. . , . . [2], : , 2+2=5 . , , , , , , , . .

Administrarea public, nr. 1, 2009

, - - 19771978 . , 40- , , , , , . , , , . , : ? . , . . . .., [3]: , . . , , , , [4]. .

, , , - . -, , , - - . . , , (, , , , ). - - , . , ( ), . , . ,

47

Administrarea public: teorie i...

/ , - , , . , , . , , 48 - (, , ) () ( - - ), - . , ( )

. , , ( ) , - . - , , , , , . , , , - - , . , [4], , . , .. , XXI .

Administrarea public, nr. 1, 2009

. , . , , . , , , ( ) . , ( ) , , , , . , - , , . , (-, 2006 .) 4 - - , ,

. , . , - . , , , , , , . , : - , / ; - , - ; - , ; - ,

49

Administrarea public: teorie i...

(, , , / ). , , , - . : - ( , .. 50 ); - ; - ( ) ; - , ; - , , ; - ; - ; - .

, , , ( ). , . - , , , , , . . , , : ( , , ); ; / ; , ; , , . , , . ,

Administrarea public, nr. 1, 2009

. , : , . , , . : , , . , - . . , , . .

- . , - . , -, - , . , , . , , , , .. , , , , , . -. -, .

51

Administrarea public: teorie i...

, , . : ) (UNPAN), ; , ; ) 52 ; d) , . , , . - , [6-7] . . . , . ,

- . , . , , , . , , . . (, ), () : =+ , (1) ~ ( ), . , , , , . 1997 .

Administrarea public, nr. 1, 2009

: - , - , . [5]. , , . , , , , .. , , , , . , , , , . . , , , XXI , , .. . - : , , .

[3]: - ; - () ; - ; - ; - ; - . , , [ 5 ] , : , . . , , . , -. - , - - , , -

53

Administrarea public: teorie i...

, . , . , , , ... . 54 , , - . , , , . , , , , . . , . , .

, , . , . , , , , (- ) . . , , , , . , - - , . : ,

Administrarea public, nr. 1, 2009

. : , , , ; , , - . , , , , -, ( ). , -. [8], - . , , . ,

, , . , , , / , ( (. (1) , , , [5]) , . , , , () [8]. - , - - . -

55

Administrarea public: teorie i...

. , - , , , , - [2], ( , ) - -

, , . 1. : / . . .. . - .: . . . , 2007. 461. 2. .. Megascience: // . . ., 2001. .2. . 23-69. 3. : XX XXI. .: , 2004. . 20. 4. . : . .: , 1985. 423. 5. .., .. : . .: , 2007. 272. 6. .., .. : . .: , 2006. . 44-48. 7. .., .. : //

56

Administrarea public, nr. 1, 2009

S ocietatea civil

i statul de drept

pARtIcuLARItILe RspuNDeRII peNtRu NcLcAReA DReptuLuI uMANItAR


Oleg BAlAN, doctor n drept, confereniar universitar, ef Direcie administrare public, Academia de Administrare Public de pe lng Preedintele Republicii Moldova Statele ca subiecte principale ale dreptului internaional, sunt cele dinti rspunztoare,

SummarY

To conscious the fact that, in conditions of armed conflict, each human rights violation attracts after it states responsibility (and, clearly, can provoke an immediate opponent reaction proceeding from the principle of negative reciprocity or, in a longer perspective, it can be end for the state with the necessity of paying contributions for the caused damage at the end war), it has to become an additional challenge for respecting the set up conduct code through the above mentioned international norms. Such influence upon the belligerent state can be increased through the external pres58 sure, exerted by public opinion, which is created, frequently, by communications and comments made in media. The external pressure can take forms of some confidential or public presentations, made by third: Government, intergovernmental regional and international organizations.

Administrarea public, nr. 1, 2009

gravele nclcri ale dreptului umanitar fiind calificate de tratatele internaionale drept crime, deci violri ale unor obligaii erga omnes ale statelor1. Statele nu rspund penal n sensul strict al acestei forme a rspunderii juridice, ci numai moral, politic i material. Rspunderea moral a statelor este o form a rspunderii internaionale a acestora, determinat de prejudiciul moral cauzat altui stat printr-o fapt contrar dreptului internaional. Repararea prejudiciului const, de obicei, ntr-o satisfacie sub forma exprimrii de scuze datorate de statul-autor statului lezat. Prezentarea scuzelor este efectuat, uneori, n cadrul unei anumite ceremonii. Menionm, n

acest sens, scuzele oficiale ale statului german aduse pentru atrocitile comise n cel de-al doilea rzboi mondial. Rspunderea moral poate fi concretizat chiar i prin aplicarea unor sanciuni funcionarilor sau cetenilor care au svrit fapta sau n plata unor sume de bani ca despgubiri punitive. Rspunderea moral nu are numai o funcie reparatorie din punct de vedere moral, ci, prin reafirmarea normelor nclcate, i o funcie de promovare a respectrii normelor dreptului internaional. Rspunderea politic este o form a rspunderii internaionale a statelor, care poate fi angajat pentru actele ilicite de

natur s atrag aplicarea unor sanciuni mpotriva statului delicvent, avnd ca scop ncetarea conduitei ilicite i restabilirea situaiei anterioare. Asigurarea respectrii normelor dreptului internaional se realizeaz prin exercitarea constrngerii individuale sau colective de ctre state, prin aplicarea de msuri coercitive admise de dreptul internaional. Sanciunile politice pot fi materializate n condamnarea i n alte luri de poziie de dezaprobare, ruperea relaiilor diplomatice, excluderea dintr-o organizaie internaional, ntreruperea relaiilor economice, comerciale, de comunicaie sub diverse forme, ncetarea total sau parial a efectelor tratatelor pentru nclcarea lor substanial, iar pentru un act de agresiune sau de nclcare a pcii, statele vor putea folosi fora armat, n baza rezoluiei Consiliului de Securitate al ONU. De exemplu, n cazul ocuprii Kuwaitului de ctre Irak, pn la angajarea rspunderii materiale a Irakului pentru fapta sa, calificat de ctre Consiliul de Securitate, n temeiul art. 39 din Cart, ca act de nclcare a pcii, Irakul a fost supus unor msuri politice prevzute de Capitolul VII din Cart, ajungndu-se pn la autorizarea folosirii forei armate mpotriva acestuia, operaiune militar cunoscut cu numele de furtun n deert i care a avut drept scop restabilirea situaiei anterioare prin eliberarea Kuwaitului.2 n cazul agresiunii, poate fi aplicat ca sanciune i msura limitrii pariale sau totale a suveranitii statului agresor. Sunt considerate, de asemenea, sanciuni de natur politic i moiunile sau rezoluiile aplicate n cadrul unor organizaii internaionale. Rspunderea material a statelor intervine atunci cnd un stat reclam pagube

care i s-au cauzat de ctre un alt stat, fie direct, ca urmare a nclcrii dreptului internaional ori a unui angajament contractual, fie indirect, cnd este vorba de o pagub cauzat unui cetean al su. Aceast rspundere se fundamenteaz pe concepia civic conform creia producerea unui prejudiciu impune repararea lui de ctre autorul prejudiciului. Constituie un caz de rspundere material internaional orice act de agresiune sau de nclcare a pcii i securitii internaionale, ntruct, pe lng msurile de legitim aprare ce se ntreprind, intervine i rspunderea material, care se poate consta n compensarea pagubelor pricinuite n timpul conflictului armat. Rspunderea material incumb obligaia de a repara prejudiciul produs, reparaie care se poate face att pe calea restituirii, ct i prin plata unei despgubiri. Restituirea const n readucerea lucrurilor la situaia existent anterior producerii actului ilicit. Este o form de reparare n natur, prin restituirea bunurilor sau valorilor preluate, ori prin nlocuirea acestora cu bunuri similare. Despgubirea se angajeaz atunci cnd reparaia n natur, prin restituire, nu mai este posibil. Ea se concretizeaz printr-o despgubire bneasc just. De regul, despgubirile n urma unui conflict armat sunt stabilite prin tratatele de pace. Despgubirea are un caracter compensator i nu represiv, avnd drept scop reintegrarea victimei ntr-o situaie echivalent celei existente anterior producerii pagubei. Despgubirea poate consta dintr-o sum reprezentnd echivalentul unui bun concret de care a fost pgubit statul respectiv, fie dintr-o sum calculat arbitrar prin evaluarea global a diverselor elemente constitutive ale prejudiciului

59

societatea civil i statul de drept

produs. Rspunderea internaional material a statelor este recunoscut ca un principiu general de drept internaional umanitar. n acest sens, Convenia a IV-a de la Haga din 1907 prevede n art. 3 c partea beligerant care ncalc prevederile prezentei reglementri, va fi, dac este cazul, obligat s foloseasc compensaii. Aceasta va fi responsabil pentru toate actele comise de persoanele care fac parte din forele sale armate. Dreptul internaional admite i cauze care nltur rspunderea internaional, ns, afar de cazurile actelor de agresiune, crimelor contra pcii, crimelor de rzboi sau crimelor contra umanitii. De asemenea, cauzele de excludere a rspunderii internaionale privesc, n general, rspunderea internaional penal 60 pentru actele ilicite comise de persoane fizice. n ceea ce privete rspunderea pentru nclcarea drepturilor omului n timpul conflictelor armate, aceasta poate fi privit ca rspundere colectiv, adic rspunderea prii beligerante n cele mai multe cazuri a statului pentru toate aciunile svrite de persoanele din efectivul forelor sale armate sau ca rspundere individual a infractorilor, delicvenilor concrei. Rspunderea colectiv. nainte de a caracteriza cele mai importante probleme privind rspunderea internaional penal pentru crimele comise fa de victimele de rzboi, considerm util de a examina problema privind caracterul crimelor de acest gen. Experiena conflictelor armate ne demonstreaz c n timp de rzboi numrul de infraciuni cu caracter statal organizat este extrem de mare. Astfel, n

perioada celui de-al doilea rzboi mondial, ca niciodat pn atunci, caracterul statal organizat al nclcrii drepturilor omului s-a manifestat ntr-un sistem ntreg de prescripii ale statelor beligerante, care dictau forelor armate i autoritilor metode criminale de ducere a rzboiului. Acestea se refereau la tratarea prizonierilor de rzboi, a rniilor i bolnavilor, la tratarea populaiei civile pe teritoriile cotropite, crearea lagrelor de concentrare pentru nimicirea n mas a oamenilor .a. Astfel, n marea lor majoritate i, ndeosebi, cele mai grave crime de rzboi, au un caracter statal organizat, de aici rezult c partea beligerant statul, trebuie s poarte rspundere pentru svrirea lor. Rspunderea colectiv a prii beligerante poate avea manifestri diverse. n primul rnd, este necesar de menionat principiul reciprocitii care se constituie din dou componente : a) principiul reciprocitii negative: eu nu sunt obligat s respect legea deoarece tu nu o respeci; b) principiul reciprocitii pozitive: eu respect legea pentru c tu o respeci. Conveniile de la Geneva i Protocolul adiional nr. I au interzis, au blocat i au stabilit o prohibiie la aciunea principiului reciprocitii negative, stabilind n art.1, comun pentru toate conveniile de la Geneva, obligaiunea statelor-pri de a respecta i de a impune respectarea dispoziiilor Conveniilor n orice circumstane. Aceast prevedere este identic formulrii p.1 din Protocolul nr. I. Totui eficacitatea maxim a prohibiiei principiului reciprocitii negative trezete dubii, mai ales n cazurile n care nclcarea unor anumite norme ale Conveniei poate asigura prii

Administrarea public, nr. 1, 2009

vinovate o prioritate militar vdit. Este vorba, n primul rnd, de normele care interzic sau limiteaz aplicarea armelor de o importan militar sporit. Astfel, exist o opinie larg rspndit referitoare la faptul c interdicia aplicrii armelor de nimicire n mas acioneaz n baza principiului reciprocitii. Aceast situaie corespunde semnificaiei militare a acesteia, deoarece, ntr-adevr, este greu de imaginat c partea beligerant se va mpca cu consecinele dezastruoase cu care se va solda pentru ea aplicarea de ctre adversar a armelor de nimicire n mas, dispunnd n acelai timp de potenial pentru lovitura de rspuns adecvat i putnd, astfel, s restabileasc echilibrul militar.3 Conveniile de la Geneva acord o atenie sporit principiului reciprocitii pozitive. Acest principiu rezid n aceea, c dac una din prile aflate n conflict nu este participant la Convenie, dar accept i aplic clauzele Conveniei, atunci cealalt parte-semnatar a Conveniei va fi obligat s aplice aceste dispoziii fa de partea advers. Aspectul pozitiv, precum i cel negativ al principiului reciprocitii poate fi ilustrat prin exemplul armelor de nimicire n mas: n perioada rzboiului recent din Golful Persic de armamentul nominalizat dispunea, practic, fiecare dintre prile beligerante, ns nici una dintre ele n-a recurs, de fapt, la aplicarea acestuia. Represaliile sau aciunile de rspuns ale prilor beligerante sunt a doua manifestare a rspunderii colective. Represaliile pot fi definite ca o nclcare intenionat a unei anumite dispoziii juridice svrite de una dintre prile aflate n conflict, cu scopul de a impune autoritile prii opuse s nceteze politica de promovare a nclcrii aceleiai sau unei alte norme din

acelai corp de legi. De aici conchidem c represaliile trebuie s fie ncetate imediat, pentru ca partea opus s se dezic de promovarea politicii imputabile ei. Dei, printre specialitii n domeniul dreptului internaional nu exist o opinie comun n problema legalitii aplicrii represaliilor4, este necesar de menionat faptul c, n principiu, represaliile sunt interzise de normele dreptului internaional. De exemplu, n discursul su, inut la Istanbul, n timpul celei de-a 21-a Conferine Internaionale a Crucii Roii, din anul 1969, Secretarul General al ONU a subliniat c garania executrii normelor dreptului umanitar internaional este teama de represalii i de sanciunile eventuale, c represaliile sunt interzise de normele dreptului internaional5. n Rezoluia Adunrii Generale a ONU nr. 2675 (XXV) din 9 decembrie 1970 asupra principiilor fundamentale referitoare la protecia populaiei civile n perioada conflictului armat se menioneaz c populaia civil sau persoanele civile separate nu trebuie s devin obiect al represaliilor (p.7).6 Aceast prevedere i-a gsit reflectarea n p. 6 al art. 51. ale Protocolului nr. I. Art. 20 al Protocolului nr. I stabilete regula, conform creia sunt interzise represaliile mpotriva persoanelor care beneficiaz de protecie, adic mpotriva celor rnii, bolnavi i a naufragiailor. n general, Protocolul nr. I interzice forme de violen, torturile fizice i psihice, precum i alte represalii att fa de populaia civil, ct i fa de prizonierii de rzboi, rnii i bolnavi. Cu toate acestea, n Protocolul nr. I nu exist o norm prohibitiv general, ceea ce diminueaz eficiena clauzelor referitoare la represalii. Din analiza normelor n vigoare,

61

societatea civil i statul de drept

consacrate proteciei drepturilor omului n condiiile conflictelor armate, rezult c nu putem accepta poziia specialitilor care consider c orice represalii sunt admisibile n perioada conflictului armat. Este indiscutabil faptul c represaliile contra victimelor de rzboi trebuie interzise necondiionat. O alt manifestare a rspunderii colective a prii beligerante este rspunderea n sens ngust, adic rspunderea financiar a statelor pentru prejudiciile cauzate de aciunile ilicite ale acestora. Astfel, Convenia de la Haga (IV) cu privire la legile i obiceiurile rzboiului terestru7 a stipulat n art. 3 c partea beligerant responsabil de nclcarea normelor instituite prin Convenie va fi obligat s repare prejudiciile, dac pentru aceasta exist temeiuri. O formulare identic se 62 conine i n art. 91 al Protocolului nr. I. n practic, rspunderea financiar se reduce, de cele mai dese ori, la impunerea prin tratatul de pace prii care a suferit nfrngere, a obligaiei de a achita biruitorului o sum considerabil n calitate de reparaii8 pentru pagubele financiare suportate de acesta n rezultatul rzboiului. Dar este evident faptul c volumul reparaiilor va fi mult mai mic dect pagubele financiare totale suportate de biruitor. Mai mult ca att, este important i faptul c volumul reparaiilor nu se va determina niciodat n funcie de proporiile pagubelor (prejudiciilor) cauzate de aciunile ilicite, adic generate de nclcarea drepturilor omului n condiiile conflictului armat, i nu se plaseaz n funcie direct de ele: fr a mai vorbi de faptul c nu se iau n considerare prejudiciile reciproce cauzate de aciunile ilicite ale ambelor pri. n sfrit, partea care a suferit nfrngere, poate fi impus

nu numai s se dezic de orice pretenii privind repararea prejudiciilor, care ar fi putut s fie imputate biruitorului, dar i s accepte orice reclamaii pe care cetenii ei ar putea s le cear biruitorului n contul su. O asemenea clauz n textul tratatului de pace dintre Japonia i SUA a condus la constituirea unui precedent neobinuit, n esen, care a devenit obiect al dezbaterilor n instana de judecat japonez. A fost declarat c utilizarea de ctre Statele Unite a bombelor atomice contra Hiroshimei i Nagasaki reprezint o aciune ilicit i deci Guvernul Japoniei este obligat s compenseze prejudiciile cauzate. Instana de judecat, dei a recunoscut c aplicarea bombelor atomice a fost, indiscutabil, ilicit, n-a decis ns satisfacerea reclamaiilor imputate n acest temei Guvernului japonez.9 Contientizarea faptului c orice nclcare a drepturilor omului n condiiile conflictului armat atrage dup sine rspunderea statului (i poate provoca, evident, o reacie imediat a adversarului conform principiului reciprocitii negative sau, ntr-o perspectiv mai ndelungat, se poate solda pentru stat cu necesitatea de a plti contribuii dup ncheierea rzboiului pentru prejudiciile cauzate), trebuie s devin un stimulent suplimentar pentru a respecta codul de conduit instituit prin normele internaionale nominalizate anterior. Influena de acest gen asupra statului beligerant poate fi sporit prin presiunea din exterior, exercitat de opinia public, care se creeaz, adeseori, prin comunicrile i comentariile fcute n mass-media. Presiunea din afar poate lua forma unor prezentri confideniale sau publice, fcute de teri: guverne, organizaii interguverna-mentale regionale

Administrarea public, nr. 1, 2009

i mondiale. n sfrit, n calitate de membri ai comunitii internaionale i, deseori, ca semnatari ai acordurilor internaionale (de exemplu, a uneia din Conveniile de la Geneva din 1949), nclcate n acest caz, toate rile beligerante sunt interesate n egal msur n asigurarea i respectarea drepturilor omului n condiiile conflictului armat. Conveniile de la Geneva exprim aceast idee, afirmnd c toate statele semnatare se oblig s respecte i s se impun a respecta Convenia n orice circumstane (principiul reciprocitii pozitive). Curtea Internaional de Justiie (CIJ) s-a pronunat n problema dat n felul urmtor: Obligaia similar (de acest gen) decurge nu numai din Conveniile nsei, dar i din principiile generale ale dreptului internaional umanitar, care sunt exprimate n Convenii doar ntr-un mod special (hotrrea CIJ din 27 iunie 1986 n afacerea Activitile militare i paramilitare n Nicaragua i contra acestuia: Nicaragua mpotriva Statelor Unite ale Americii10). Examinnd problema rspunderii colective a statelor pentru nclcarea drepturilor omului n perioada conflictelor armate, nu putem ignora rolul Organizaiei Naiunilor Unite. Art. 89 al Protocolului adiional nr. 1 se limiteaz la afirmarea c n caz de nclcare grav a Conveniei sau a prezentului Protocol statele semnatare se oblig s ntreprind msuri de rigoare att n comun, ct i individual, n conlucrare cu ONU i n conformitate cu Carta Organizaiei Naiunilor Unite11. Este necesar de menionat c att Adunarea General, ct i Consiliul de Securitate, au adoptat, n repetate rnduri, rezoluii, adresnd apeluri ctre prile participante la diferite conflicte armate, s-i respecte obligaiile stipulate de normele privind

protecia drepturilor omului n timpul conflictelor armate. Rspunderea prilor implicate n conflict pentru nclcarea Conveniilor sau a Protocolului presupune c nclcri grave de acest gen, ntr-adevr, au avut loc, adic admiterea acestor nclcri a fost constatat n ordinea stabilit. Cu regret, este foarte dificil de constatat astfel de nclcri referitor la un ir de norme ale Protocolului nr. 1. Art. 90 prevede n cazuri dificile posibilitatea instituirii Comisiei internaionale pentru constatarea faptelor. Comisia poate fi instituit doar dup ce, cel puin, 20 de state contractante prin declaraie unilateral vor accepta s recunoasc competenele Comisiei. Dup instituirea sa, Comisia va dispune de competena de a examina pretinsele fapte de nclcare grav a Conveniilor sau Protocolului nr. 1. i de a contribui la restabilirea tratrii respectuoase a Conveniei i prezentului protocol prin exercitarea serviciilor sale benefice. Comisia nominalizat a fost instituit la 25 iunie 1991 (la 31.12.1992, competena Comisiei a fost recunoscut deja de ctre 33 de state). n prezent activitatea Comisiei contribuie esenial la soluionarea rapid i oportun a litigiilor aprute n rezultatul acuzrii de nclcare grav a Conveniilor de la Geneva i Protocolul adiional nr. 1, precum i la diminuarea tensiunii care nsoete, inevitabil, acuzrile de acest gen. Aprecierea juridic a situaiei, adic calificarea aciunilor examinate ca legitime sau ilicite, nu ine de competena Comisiei. Totui, n pofida acestei restricii, Comisia internaional pentru constatarea faptelor va aduce, indiscutabil, un aport considerabil la protecia drepturilor omului n perioadele conflictelor armate. Rspunderea individual. Art. 3 al Conveniei IV de la Haga din 1907 im-

63

societatea civil i statul de drept

pune prii, aflate n conflict, rspunderea pentru toate aciunile svrite de persoanele ncorporate n forele armate ale acesteia. O reglementare similar se conine i n art. 91 al Protocolului adiional nr. 1. n afar de aceasta, art. 12 al Conveniei III i art. 29 al Conveniei IV de la Geneva din anul 1949 prevd c, indiferent de rspunderea individual care poate fi angajat, statul care deine prizonierii de rzboi se face responsabil de tratamentul acordat acestora. ns nclcarea drepturilor omului n perioada conflictelor armate se svrete de oameni, i nu de categorii abstracte, i doar prin sancionarea unor indivizi, care svresc astfel de crime, putem vorbi de protecia drepturilor nclcate. La baza rspunderii persoanelor fizice pentru nclcarea drepturilor omului n 64 perioada conflictelor armate sunt puse principiile generale ale rspunderii penale, precum i principiul de neextindere asupra acestor crime a termenului de prescripie i de neacordare a dreptului la azil pentru infractorii de drept comun, aceste principii fiind prescrise att n instrumente juridice internaionale, ct i n legislaiile naionale ale statelor12. n conformitate cu Conveniile de la Geneva din 1949, statele sunt obligate s pun n aplicare legi naionale necesare pentru asigurarea sancionrii penale eficiente a persoanelor, care au svrit sau au ordonat comiterea unor aciuni ce constituie nclcri ale Conveniilor respective. Aceast obligaie este impus tuturor statelor, inclusiv celor nebeligerante, fiind obligatorie, indiferent de locul i timpul svririi crimei i caracterul acesteia. n dreptul internaional contemporan se disting dou grupe de indivizi n calitate

de subieci ai rspunderii internaionale penale13: a) indivizii care acioneaz ca ageni ai statului sau n numele statului principalii criminali de rzboi, responsabili att pentru actele criminale proprii, ct i pentru crimele internaionale pe care le-au ordonat sau tolerat; b) agenii de facto persoanele care svresc nemijlocit crimele internaionale, adic execut ordinele ierarhicilor superiori. La prima categorie sunt atribuii demnitarii de stat, militarii, diplomaii, economitii, juritii, ziaritii .a. n cea de-a doua categorie snt incluse persoanele care au executat ordonanele criminale sau au svrit crime din proprie iniiativ. Aceste persoane pot fi judecate att de tribunalele militare internaionale, instituite special n acest scop, ct i de instanele de judecat naionale ale statelor pe teritoriul crora au fost comise asemenea crime. La baza competenei judiciare personale a statului competenei ratione personae, se afl principiul aplicrii teritoriale a legislaiei penale, conform cruia statul este n drept s pedepseasc persoanele care au svrit infraciuni pe teritoriul su. Ct privete competena ratione personae a tribunalelor militare internaionale, aceasta pornete de la principiul represiunii universale sau competenei universale, care constituie o derogare de la principiul teritorialitii legii penale naionale14. Acest principiu i-a gsit reflectare n numeroase convenii internaionale. Este vorba, n primul rnd, despre statutele tribunalelor militare internaionale pentru judecarea principalilor criminali de rzboi germani i japonezi, respectiv Statutul Tribunalului Militar Internaional de la Nrnberg din 1945 i Statutul Tribunalului

Administrarea public, nr. 1, 2009

Militar Internaional de la Tokyo din 1946, precum i despre statutele Tribunalelor Internaionale pentru fosta Iugoslavie din 1993 i Rwanda din 1994.15 Semnificaia tuturor statutelor menionate const n faptul c ele, n primul rnd, au consacrat irevocabil principiul rspunderii individuale pentru nclcarea normelor i principiilor cu privire la protecia drepturilor omului n condiiile conflictelor armate i, n al doilea rnd, au statuat elementele constitutive ale crimelor internaionale pasibile de pedeaps penal. Art. 6. al Statutului Tribunalului Militar Internaional de la Nrnberg stabilete urmtoarele categorii de crime pentru svrirea crora survine rspunderea internaional penal individual: a) crimele contra pcii, i anume: proiectarea, pregtirea, declanarea, ducerea rzboiului agresiv sau a rzboiului cu nclcarea contractelor, acordurilor (conveniilor) i asigurrilor internaionale, precum i participarea la un plan sau complot (conjuraie) comun, direcionat spre realizarea oricrei din aciunile nominalizate mai sus; b) crimele de rzboi, i anume: nclcarea legilor sau uzanelor de rzboi, la care se refer asasinrile, torturile, ducerea n robie sau n alte scopuri a populaiei civile de pe teritoriile cotropite; asasinarea sau torturarea prizonierilor de rzboi sau a persoanelor, aflate n mare; asasinarea ostaticilor; jefuirea proprietii obteti sau private; deteriorarea absurd a oraelor sau satelor; devastrile nejustificate de necesiti militare i alte crime; c) crimele contra umanitii, i anume: omorurile, exterminrile, nrobirea, exilurile i alte cruzimi, svrite fa de populaia civil pn sau n timpul

rzboiului, sau persecutarea din motive politice, rasiale sau religioase n scopul svririi sau n legtur cu orice crim supus jurisdiciei Tribunalului, indiferent dac violeaz sau nu aceste aciuni legile interne ale statului, unde au fost svrite. Statutul Tribunalului Internaional pentru fosta Iugoslavie a clasificat, de asemenea, crimele contra umanitii n trei categorii, ns n schimbul crimelor contra pcii a evideniat ca categorie aparte genocidul (prezint interes faptul c Statutul Tribunalului Internaional pentru Rwanda prevede doar dou categorii de crime, pentru svrirea crora anumite persoane fizice poart rspundere penal genocidul i crimele contra umanitii), deoarece Convenia pentru prevenirea i reprimarea crimei de genocid din 9 decembrie 1948, n art. 1, stabilete c genocidul, indiferent, dac este svrit n timp de pace sau de rzboi, este o crim care ncalc normele dreptului internaional16. Amintim c o definiie similar a crimei de genocid se conine i n Statutul Tribunalului Internaional pentru fosta Iugoslavia, n art. 4, paragraf 2, Statutul Tribunalului Internaional pentru Rwanda, art. 2, paragraf 2 i n Statutul de la Roma, art. 6. Rspunderea penal a criminalilor de rzboi poate fi realizat n dou forme. n primul rnd, statele au dreptul, n conformitate cu legislaia naional proprie, s arbitreze de sine stttor criminalii de rzboi sau s-i extrdeze pentru a fi judecai statelor, pe teritoriul crora acetia au svrit crimele; n cel de-al doilea rnd, statele pot institui instane de judecat internaionale (tribunale) pentru cazuri speciale. La baza competenei judiciare a criminalilor de rzboi este pus principiul aciunii teritoriale a normelor

65

societatea civil i statul de drept

penale, conform cruia statele au dreptul de a sanciona persoanele care au svrit crime pe teritoriul acestora. n opinia specialitilor n domeniu, I.N. Aribasov i S.A. Egorov, baza legal a arbitrrii criminalilor de rzboi trebuie s fie normele dreptului material (att cele internaionale, ct i cele naionale). 17 Normele dreptului material internaional, care constituie baza legal pentru urmrirea i sancionarea criminalilor de rzboi, sunt formulate n Conveniile de la Geneva din 1949 i n Protocolul Adiional nr. 1. n aceste acte internaionale se vor-bete despre crimele care constituie ncl-cri grave ale Conveniilor i Protocolului nr. 1. Noiunea de nclcri grave este dezvluit n actele juridice internaionale prin metoda enumerrii. Astfel, n 66 conveniile de la Geneva (art. I al Conveniei I, art. 51 al Conveniei II, art. 130 al Conveniei III, art. 147 al Conveniei IV), la categoria nclcrilor grave sunt atribuite urm-toarele acte ilicite: omorul premeditat, torturile i comportamentul crud i inuman, inclusiv experienele biologice, pricinuirea premeditat a suferinelor puternice sau a mutilrilor grave; prejudiciile aduse sntii, deportarea ilicit, strmutarea i arestarea persoanelor patronate, forarea acestora de a face serviciul n forele armate ale statului inamic; luarea de ostatici, precum i privaiunea persoanei deinute de dreptul la o procedur judiciar imparial i normal. Protocolul adiional nr. 1 a extins aceast list. Astfel, art. 85 atribuie la categoria nclcrilor grave ale protocolului (n completarea Conveniilor de la Geneva) urmtoarele aciuni, svrite intenionat i care au cauzat decesul persoanei sau leziuni corporale grave aduse sntii:

- transformarea populaiei civile i a persoanelor civile separate n obiect al agresiunii; - svrirea agresiunii cu caracter neelectiv; - atacarea instalaiilor sau construciilor care conin puteri periculoase, cnd se tie c acest atac va cauza pierderi enorme de viei, rniri n rndurile populaiei civile; - transformarea localitilor neaprate i a zonelor demilitarizate (adic a teritoriilor lipsite de instalaii i construcii militare) n obiecte de atac; - atacarea persoanei, dac se tie c aceasta a ncetat de a participa la aciuni militare; - utilizarea perfid a emblemei distinctive a Crucii Roii sau ale altor semne de protecie. Examinnd problema privind nclcrile grave ale Conveniilor de la Geneva din 1949, nu putem s nu menionm prevederile Statutului Tribunalului Internaional pentru fosta Iugoslavie, care a reprodus, practic, n ntregime n art. 2 coninutul art. 85 din Protocolul adiional nr. I, precum i coninutul art. 147 al Conveniei IV de la Geneva. Astfel, este necesar de menionat p. 5 al art. 85 al Protocolului adiional 1, n care nclcrile grave sunt tratate ca crime de rzboi. Aceast stipulare stabilete legtura indispensabil a art. 85 al Protocolului nr. 1 cu art. 6 al Statutului Tribunalului Militar Internaional de la Nrnberg, fapt care, indiscutabil, va contribui nu numai la sancionarea indivizilor pentru svrirea crimelor de rzboi, dar i, n mare msur, la prentmpinarea acestora. Sigur c listele nclcrilor grave enumerate n Conveniile de la Geneva i Protocolul complementar 1 nu sunt complete. Exist i alte nclcri,

Administrarea public, nr. 1, 2009

pentru care persoanele care le-au svrit trebuie s fie n egal msur condamnate i sancionate cu toat severitatea. i totui rspunderea penal pentru nclcrile grave, indicate n actele internaionale, trebuie s urmeze inevitabil. n acest context art.16 al Conveniei IV de la Geneva prevede obligaia statelor-membre de a pune n aciune legislaia necesar pentru asigurarea sancionrii penale eficiente a persoanelor care au svrit sau au ordonat comiterea nclcrilor grave ale Conveniei. Statele semnatare ale Conveniei se oblig s gseasc persoanele acuzate de comiterea sau ordonarea comiterii nclcrilor grave ale Conveniei i, indiferent de cetenie, s le judece conform legislaiei proprii. Statul semnatar al conveniei este, de asemenea, n drept s transmit n conformitate cu prevederile legislaiei proprii aceste persoane pentru a fi judecate altei pri interesate semnatar al Conveniei, dac cea din urm dispune de dovezi, pe care se poate baza acuzaia. Ct privete instituirea instanelor de judecat internaionale speciale18 pentru judecarea criminalilor de rzboi, Tribunalele Internaionale pentru Rwanda i pentru fosta Iugoslavie au instituit jurisdicia paralel a Tribunalului Internaional i a judectoriilor naionale referitor la urmrirea penal a persoanelor care au comis acte ce constituie o nclcare grav a normelor dreptului internaional umanitar. ns, conform statutelor celor dou tribunale internaionale, jurisdicia Tribunalului Internaional este prioritar fa de jurisdicia instanelor naionale de judecat. La orice etap a dezbaterilor judiciare, Tribunalul Internaional poate solicita n mod oficial instanelor naionale de judecat s-i decline competena

de judecat n favoarea Tribunalului Internaional n conformitate cu statutul acestuia i Regulile de procedur ale Tribunalului Internaional.19 Este important, de asemenea, s menionm c n baza principiului non bis in idem20, nici o persoan nu poate fi judecat de o instan naional pentru faptele ce reprezint o nclcare grav a dreptului umanitar internaional, dac a fost deja judecat de Tribunalul Internaional. n acelai timp persoana, condamnat de instana naional de judecat pentru faptele care reprezint o nclcare grav a dreptului umanitar internaional, ulterior poate fi judecat i de Tribunalul Internaional n urmtoarele condiii: a) fapta pentru care persoana a fost condamnat, a fost calificat ca infraciune cutumiar sau b) procedura judiciar n instana naional de judecat n-a fost imparial (obiectiv) i a avut destinaia de a ocroti acuzatul de rspunderea penal internaional, sau dosarul n-a fost cercetat n mod minuios (art. 9 i 10 ale Statutului Tribunalului Internaional pentru fosta Iugoslavie; art. 8 i 9 ale Statutului Tribunalului Internaional pentru Rwanda). Dac n cazul tribunalelor internaionale penale pentru fosta Iugoslavie, Rwanda, jurisdicia acestora are preeminen asupra jurisdiciilor naionale, conform Statutului de la Roma, jurisdiciile naionale sunt cele care vor avea preeminen asupra jurisdiciei de la Haga. Aceast stipulare reprezint afirmarea principiului de complementaritate al competenei Curii Internaionale Penale n raport cu cele ale jurisdiciilor naionale21, principiu ce are rolul de a proteja suveranitatea statelor. Justificarea abordrii acestui princi-

67

societatea civil i statul de drept

piu a pornit de la faptul c instituiile naionale sunt n poziia cea mai bun s fac justiie, pentru c ele reprezint forum conveniens, unde att probele, ct i acuzatul pot fi gsite22. n contextul rspunderii internaionale penale a persoanelor fizice pentru nclcarea drepturilor omului n condiiile conflictelor armate, apare problema extrdrii criminalilor de rzboi statului, pe teritoriul cruia au fost svrite faptele ilicite23. Unul dintre primele instrumente internaionale, n care a fost reglementat expres problema extrdrii criminalilor de rzboi, a fost Declaraia comun a celor patru naiuni de la Moscova din 30 octombrie 194324. Declaraia prevede c ofierii i soldaii germani i membrii partidului nazist, responsabili pentru svrirea crimelor de rzboi, vor fi extrdai n 68 rile, n care au fost svrite faptele lor oribile, pentru a fi judecai i sancionai n conformitate cu legislaia acestor ri i a guvernelor, care vor fi formate n aceste ri. Normele internaionale care reglementeaz extrdarea criminalilor de rzboi oblig statele de a denuna aceti criminali, indiferent de existena acordurilor bilaterale n materia extrdrii, precum i indiferent dac aceti criminali sunt ceteni ai statului respectiv sau ai altui stat. Ca exemplu, poate fi menionat Rezoluia Adunrii Generale a ONU nr. 3 (I) privind extrdarea i sancionarea criminalilor de rzboi din 13 februarie 194625, care recomand tuturor membrilor Organizaiei Naiunilor Unite i cheam guvernele statelor-nemembre ale ONU s ia toate msurile necesare pentru arestarea i extrdarea criminalilor de rzboi statelor unde acetia au svrit crimele respective, pentru a fi judecai i

sancionai n conformitate cu legislaia acestor ri. Aceast norm consfinete principiul jurisdiciei teritoriale a statelor, din care rezult c persoanele care le-au svrit trebuie s fie transmise statului, pe teritoriul cruia a fost svrit crima respectiv. La 3 decembrie 1973, Adunarea General a ONU a adoptat prin Rezoluia nr. 3074 (XXVIII) Principiile conlucrrii internaionale n vederea depistrii, arestrii, extrdrii i sancionrii persoanelor culpabile de comiterea crimelor militare i crimelor contra umanitii26, conform crora persoanele, n privina crora exist probe c au svrit astfel de crime, sunt pasibile de urmrire, arestare, tragere la rspundere penal i sancionare n caz de declarare a acestora culpabili. Instituia extrdrii criminalilor i-a gsit reflectare i n Tratatul-cadru cu privire la extrdare27, aprobat la Congresul VIII al ONU n problemele combaterii crimelor de la Havana din 14 decembrie 1990. n ultimii ani, ONU a adoptat un ir de acte importante care au consfinit principiul imposibilitii eschivrii de la rspunderea penal pentru comiterea crimelor de rzboi. Semnificaia actelor juridice internaionale examinate const nu numai n faptul c ele consfinesc rspunderea penal a indivizilor pentru nclcarea normelor i principiilor dreptului umanitar internaional, ci i n aceea c n aceste acte se conine obligaia statelor de a elabora un sistem represiv eficient pentru svrirea crimelor de rzboi i de a-l transpune n via.28 O deosebit importan n acest context au normele, conform crora fa de criminalii de rzboi nu se aplic termenul de

Administrarea public, nr. 1, 2009

prescripie i ei nu pot beneficia de dreptul la azil. Astfel, art. 1 al Conveniei asupra imprescriptibilitii crimelor de rzboi i a crimelor contra umanitii din 26 noiembrie 196829 stipuleaz c termenul de prescripie nu se aplic fa de aceste crime (cum sunt ele definite n art. 6 al Statutului Tribunalului Militar Internaional de la Nrnberg), indiferent de timpul svririi, iar fa de crimele contra umanitii, indiferent i dac acestea au fost svrite pe timp de rzboi sau de pace. Importana semnificativ a Conveniei const n faptul c aceasta a identificat grupul de persoane, asupra crora nu se extinde termenul de prescripie pentru crimele svrite. Acetia sunt reprezentanii autoritilor de stat i persoanele particulare, care acioneaz n calitate de executori sau coparticipani, persoanele care instig nemijlocit alte persoane la svrirea crimelor sau particip la complotul ntru svrirea acestora, indiferent de gradul de finalizare a acestor crime; precum i reprezentanii autoritilor de stat, care admit (tolereaz) svrirea acestora (art. II). n acest sens, Convenia menionat prevede c statele, care ader la ea vor opera modificrile corespunztoare n legislaia lor intern. De asemenea, Declaraia privind azilul teritorial din 14 decembrie 196730, la p. 2 al art. 1 stabilete c nici o persoan, n privina creia exist temeiuri serioase de a considera, c aceasta a svrit o crim contra umanitii, nu poate invoca dreptul de a cuta i beneficia de azil. n dreptul internaional contemporan, n contextul rspunderii penale a indivizilor i a asigurrii respectrii i proteciei drepturilor omului n condiiile conflictelor armate, o deosebit atenie este acordat examinrii problemei privind executarea

ordinului superiorului ierarhic. Aceast semnificaie are, n primul rnd, un caracter uzual, deoarece sunt bine cunoscute cazurile de nclcare a normelor dreptului umanitar internaional, invocndu-se ordinul superiorului ierarhic31. Problema rspunderii pentru executarea ordinului superior n-a avut o interpretare monosemantic n doctrina dreptului internaional i n legislaia naional. Doar n timpul celui de-al doilea rzboi mondial n izvoarele dreptului internaional a fost fixat o meniune general n acest sens: persoana cu executarea unui ordin ilicit nu poate conta la impunitate total. La 13 ianuarie 1942, rile care luptau contra fascismului au semnat Declaraia privind sancionarea indivizilor pentru svrirea crimelor contra umanitii pe timp de rzboi32, n care au stabilit pedeapsa pentru persoanele culpabile i responsabile de crim, indiferent dac cele din urm au fost svrite din ordinul acestora sau personal sau cu coparticiparea lor sub orice form. Aceast norm i-a gsit manifestarea ntr-un ir de acte juridice internaionale. Astfel, n art. 8 din Statutul Tribunalului Militar Internaional de la Nrnberg, se menioneaz c faptul c inculpatul a acionat n conformitate cu instruciunile propriului guvern sau ale superiorului ierarhic nu va nltura rspunderea inculpatului, dar va putea fi luat n considerare ca un motiv de diminuare a pedepsei, dac Tribunalul consider c este n interesul justiiei (norme similare sunt incluse i n Statutele Tribunalului Internaional pentru fosta Iugoslavie i Rwanda). Aceasta stipulare, n esen, exclude posibilitatea invocrii, executrii ordinului superiorului ierarhic pentru a se eschiva

69

societatea civil i statul de drept

70

de la rspunderea penal. Subalternul, care a svrit o crim din ordinul comandantului, este declarat n conformitate cu dreptul internaional culpabil i trebuie s fie sancionat pentru crima svrit lund n considerare circumstanele atenuante existente. ns, n practic, acest principiu se aplic doar fa de criminalii de rzboi principali. Unii autori afirm, c sancionarea criminalilor de rzboi a avut n mod principal o semnificaie politic. Este evident faptul c acest articol contravine legislaiei penale a unui ir de state i el nu putea fi aplicat n procesele contra criminalilor de rzboi de gradul II (de mna a doua).33 Din aceste considerente, n proiectul Protocolului I, elaborat de Comitetul Internaional al Crucii Roii, a fost inclus art. 77 cu urmtorul coninut: a) nimeni nu poate fi supus sanciunii pentru refuzul de a executa un atare ordin al efului, care n caz de executare ar provoca nclcri grave ale Conveniilor de la Geneva; b) acionarea conform ordinului efului superior nu scutete inculpatul de rspundere penal dac se va stabili, c acesta a avut temeiuri serioase pentru a contientiza c svrete o nclcare grav a Conveniei i c a avut posibilitatea de a refuza executarea acestui ordin.34 Aceast prevedere a fost, n urma numeroaselor dezbateri, exclus din proiectul Protocolului nr. I. Respingerea prevederilor care, judecnd logic, trebuiau fi incluse n dreptul umanitar internaional, a complicat recunoaterea principiilor de la Nrnberg n calitate de parte inerent a dreptului internaional. Totui neincluderea acestor prevederi n protocolul complementar nu mpiedica existena acestora n calitate de norme ale dreptului cutumiar. Mai mult c att, n prezent, legislaia unui ir de ri

recunoate c invocarea ordinului efilor superiori nu-i scutete pe subalterni de rspundere penal. Legislaiile naionale ale diferitelor ri determin n mod specific legtura dintre rspunderea penal a persoanei i gradul de libertate n executarea ordinelor, care i este oferit. Atunci cnd instana de judecat examineaz gradul de responsabilitate a subalternului se ine cont de restriciile crora acesta este obligat a se supune, chiar dac legislaia unei sau altei ri nu recunoate primirea ordinului din partea efului superior n calitate de dezvinovire. Din aceste considerente, n practic, legislaia unui numr mare de ri corespunde, n linii generale, principiilor de la Nrnberg. O inovaie n dreptul internaional umanitar, n acest sens, a fost adus de Statutul CIP, care n art. 33 prevede: Faptul c o crim care ine de competena Curii a fost comis la ordinul unui guvern, al unui superior, militar sau civil, nu exonereaz persoana, care a comis-o, de responsabilitatea sa penal, dect dac: a) aceast persoan nu a avut obligaia legal de a se supune ordinelor guvernului sau superiorului n cauz; b) aceast persoan nu a tiut c ordinul este ilegal; i c) ordinul nu a fost vdit ilegal. n spiritul Statutului de la Roma, ordinul de a comite genocid sau o crim mpotriva umanitii este vdit ilegal. Un alt aspect al problemei responsabilitii individului pentru executarea ordinului ilicit ine de responsabilitatea pe care o poart persoanele care au ordonat svrirea actelor ilegale. Dac persoana cu funcie nalt de rspundere emite un ordin care vizeaz drepturile omului n condiiile conflictului armat, acest ordin se execut nu de un lan de executri, ci se

Administrarea public, nr. 1, 2009

disperseaz din vrful piramidei printr-un numr crescnd de instane intermediare i, n final, ajunge la o mulime de executori, care, fiind contieni de faptul c svresc o aciune ilicit (abuziv), totui ncearc s-i minimalizeze responsabilitatea n temeiul faptului c aceast responsabilitate este mprit cu un numr considerabil de persoane. Ei se privesc pe sine ca pe nite piese ntr-un mecanism mare, pus n funciune de sus. n afar de aceasta, pe timp de rzboi, n atmosfera de fric i cruzime, trebuie s ai curaj pentru a nu te supune ordinului. Rspunderea comandanilor i a altor superiori pentru faptele comise de subordonaii lor reprezint o doctrin de drept cutumiar internaional cu rdcini care merg pn n perioada antic. Sun Tzu scria n anul 500 . H. c atunci cnd trupele sunt insubordonate, distrate i eueaz n dezordine, este vina generalului.35 Ulterior, conceptul comenzii militare responsabile a fost discutat i consacrat n Convenia IV de la Haga din 1907, Tratatul de la Versailles, Statutul Tribunalului Internaional de la Tokyo. Reflectarea acestei doctrine o regsim n Protocolul adiional nr. I din 1977. Conform prevederilor art. 86 i 87 ale Protocolului, comandantul nu trebuie s execute ordinul sau s-l transmit mai departe din motivul c el refuz s execute ordinul efului superior, dar din motivul c el contientiza faptul c mputernicirile conferite lui de a emite ordine sunt legate de responsabilitatea sa personal pentru aciunile subalternilor. Conform Protocolului 1, comandantul, care a primit un ordin de la eful su superior, nu este doar o verig intermediar, indiferent de gradul militar, el este comandant i rspunde pentru ordinele pe care le transmite subalternilor si.

Respectarea i protejarea drepturilor omului n condiiile conflictului armat se ntemeiaz, n acest caz, nu pe frica c invocarea ordinului superiorului nu va fi acceptat pe motivul lipsei de vinovie, ci pe o motivare psihologic mai puternic a responsabilitii comandatului pentru executarea ordinului. Este absolut evident faptul c violrile grave ale Conveniilor de la Geneva, examinate mai sus, sunt aciuni pentru care trebuie s poarte rspundere comandanii, i nu anumii combatani. Protocolul adiional nr. I n art. 86 stipuleaz necesitatea stoprii nclcrilor grave care sunt un rezultat al nentreprinderii msurilor, care trebuiau luate. Faptul c nclcarea Conveniei sau a protocolului a fost svrit de subaltern, nu-i scutete pe comandanii si de rspundere penal, dac ei, fiind informai i contieni de faptul c nclcarea va fi svrit, nu au ntreprins msuri pentru a o prentmpina. mputernicirile, atribuiile autoritare i obligaiunile n forele armate se stabilesc de legislaia naional, ns obligaiile care decurg din ele trebuie s fie interpretate de pe poziiile dreptului umanitar internaional. Iat de ce comandanii poart o rspundere deosebit n cazul n care n-au ntreprins toate msurile, practic, posibile n limitele atribuiilor lor ntru prentmpinarea sau stoparea aciunilor infracionale ale subalternilor lor ( p. 2 al art. 86 al Protocolului). Comandant-ef este considerat orice persoan care poart rspundere personal pentru executorul aciunilor n cauz, deoarece ultimul, aflndu-se n subordonarea efului (comandantului), se afl sub supravegherea acestuia. nainte de a trage la rspundere comandantul, trebuie s fie respectate urmtoarele 3 condiii :

71

societatea civil i statul de drept

72

a) comandantul trebuie s fie superiorul nemijlocit anume al acestui subaltern; b) comandantul tia sau dispunea de informaia, care i permitea s concluzioneze c are loc sau va avea loc nclcarea Conveniilor de la Geneva; c) comandantul n-a ntreprins aciuni n limitele atribuiilor sale pentru a prentmpina sau a stopa nclcarea.36 Conform Protocolului nr. I, dac comandantul i d subalternului su indicaii, care sunt n concordan cu obligaiile acestuia, iar subalternul n timpul executrii ordinului svrete aciuni ilicite ntr-un mod corespunztor rangului su, el nu poate invoca ordinul cu titlu de exonerare de responsabilitate. Mai mult ca att, orice comandant care tie c subalternii si intenioneaz s comit vreo nclcare a Conveniei, este obligat s ntreprind toate aciunile necesare pentru a o prentmpina. Dac totui nclcarea a avut loc, el este obligat s sancioneze persoanele, care au svrit aciunile menionate ( p. 3 al art. 87 al Protocolului I ). Termenul comandant se aplic tuturor persoanelor, nvestite cu dreptul de a emite ordine, ncepnd de la conductorii militari de cel mai nalt rang militar i terminnd cu comandanii care au n subordonare doar cteva persoane. Altfel spus, militarii de diferite ranguri sunt obligai s asigure respectarea normelor legate de protecia drepturilor omului n perioada conflictelor armate. Atunci, cnd comandantul emite un ordin, iar subalternul lui, la rndul su, ordon persoanelor aflate n subordonarea lui s-l execute, aciunile celui de-al doilea, se ncadreaz n prevederile Prii V a Protocolului adiional nr. I, referitor la stoparea nclcrilor. Statutul de la Roma red n art. 28,

ntr-o formul mai elaborat, nglobnd experiena judiciar a tribunalelor ad-hoc, doctrina rspunderii efilor militari i a altor superiori ierarhici. Astfel, conform art. 28 din Statut, pentru crimele ce in de competena Curii: a) un ef militar sau o persoan care deine efectiv funcia de ef militar rspunde penal pentru crimele ce in de competena Curii, comise de forele plasate sub comanda i controlul su efectiv sau sub autoritatea i controlul su efectiv, dup caz, dac nu a exercitat controlul care se cuvenea asupra forelor n cazurile n care: (i) acest ef militar sau aceast persoan tia ori, datorit circumstanelor, ar fi trebuit s tie c aceste fore comiteau sau urmau s comit aceste crime; i (ii) acest ef militar sau aceast persoan nu a luat toate msurile necesare i rezonabile care erau n puterea sa pentru a mpiedica sau a reprima executarea ori pentru a raporta autoritilor competente n scopurile anchetei i urmririi; b) n ceea ce privete relaiile dintre superiorul ierarhic i subordonai, neprevzute la lit. a), superiorul ierarhic rspunde pentru crimele ce in de competena Curii, comise de subordonaii plasai sub autoritatea i sub controlul su efectiv, dac nu a exercitat controlul care se cuvenea asupra acestor subordonai n cazurile n care: (i) superiorul tia c aceti subordonai comiteau sau urmau s comit aceste crime ori a neglijat n mod deliberat s in seama de informaiile care indicau aceasta n mod clar; (ii) aceste crime erau legate de activiti ce ineau de responsabilitatea sa i de controlul su efectiv; i (iii) superiorul ierarhic nu a luat toate

Administrarea public, nr. 1, 2009

msurile necesare i rezonabile care erau n puterea sa pentru a mpiedica sau a reprima executarea ori pentru a raporta autoritilor competente n scopurile anchetei i urmririi. n situaia reglementat de art. 28 lit. b), ca i n situaia reglementat de art. 28 lit. a), esenial este relaia superior subordonat. Numai c, spre deosebire de lit. a) aplicabil relaiilor militare i cvasimilitare, situaia descris de lit. b) are n vedere autoritatea i controlul pe care liderii politici, liderii de afaceri i funcionarii de stat o exercit asupra unor persoane, prin natura activitii acestora.37 Totaliznd examinarea cercului de probleme, conturat de autor, consacrate rspunderii individuale pentru nclcarea drepturilor omului n condiiile conflictelor armate, este necesar de menionat nc un aspect important. Printre multitudinea de ordine date pe timp de rzboi de ctre comandani subalternilor acestora, e necesar de fcut deosebire ( pentru prima dat aceasta s-a fcut la procesul de la Nrnberg) ntre ordine de autorizare i cele exacte. Ordinele de autorizare sunt cele care le ofer subalternilor libertatea de a alege dispoziiile definitive, pentru care ei i asum rspunderea. De exemplu, ordinul dat unui pluton de tancuri de a nainta ntr-o direcie determinat. n acest caz, comandantul plutonului, emind ordinul, poate i trebuie s respecte dreptul umanitar internaional. Ordinele exacte nu le las executorilor nici o libertate n aciuni (de exemplu , ordinul de a mpuca pe loc prizonierii care au evadat i au fost prini din nou). n acest caz, chiar dac legislaia rii, sub jurisdicia creia se afl comandantul lagrului de prizonieri de rzboi, nu recunoate principiile de la

Nrnberg, comandantul, totui, nu trebuie s execute acest ordin. El nu poate executa acest ordin deoarece, transmind acest ordin subalternilor si, i asum rspunderea pentru acest ordin.38 Singurii militari care nu poart rspunderea, atribuit efilor i comandanilor lor, sunt soldaii, care totui sunt responsabili pentru nclcarea normelor privind protecia drepturilor omului n perioada conflictului armat (vezi art. 86, 87 ale Protocolului I ). Astfel, ei sunt obligai s refuze de a executa ordinul comandantului de a mpuca un rnit sau un prizonier de rzboi. n caz contrar, ei pot fi exonerai de rspunderea penal doar dac vor dovedi c au fost impui s exe-cute un atare ordin, de exemplu, fiind ameninai cu moartea. n acest context, prezint o importan deosebit prevederile Statutului de la Roma, care instituie principiul egalitii la angajarea rspunderii internaionale penale. Astfel, n limitele jurisdiciei Curii, Statutul se aplic, n mod egal, tuturor persoanelor, fr a diferenia pe baza capacitii oficiale. n special, capacitatea oficial n calitate de ef al Statului sau al Guvernului, un membru al Guvernului sau parlamentului etc., nu va scuti, n nici un caz, o persoan de rspundere penal, conform acestui Statut i nu va constitui un motiv de reducere a sentinei. Pe cale de consecin, Curii nu i se poate interzice exercitarea jurisdiciei asupra persoanelor oficiale ale unor state-pri, pe baza imunitii sau regulilor speciale de procedur atribuite poziiilor oficiale ale acestora, fie ele n conformitate cu legea internaional sau naional.39 Acest principiu a fost afirmat n art. 4 al Conveniei privind prevenirea i reprimarea crimei de genocid din anul 1948,

73

societatea civil i statul de drept

1954 i n art. 3 al Conveniei privind eliminarea crimei de apartheid din 30 noiembrie 1973. n mod surprinztor, Tribunalul Penal Internaional pentru fosta Iugoslavie a avut ocazia s pun n aplicare principiul absenei imunitii unui ef de stat aflat n funcie, principiu coninut n art. 7 al Statutului su40. n concluzie, putem afirma c garantarea i asigurarea respectrii drepturilor omului n timpul conflictelor armate reprezint obligaia esenial a statelor, care reiese din angajamentele asumate de acestea pe plan internaional, n special, n ceea ce privete asigurarea inviolabilitii persoanei umane. Persoana uman are dreptul la respectarea vieii sale, a integritii sale fizice i morale, precum i a atributelor personalitii sale, obligaie care este pasibil de rspundere n caz de nclcare. n art. 3 al proiectului de Cod al crimelor contra pcii i securitii omenirii din anul

74

Scuna S. Rspunderea internaional pentru violarea dreptului umanitar. Bucureti: ALL BECK, 2002. P. 57. 2 Onica-Jarka B. Consideraii asupra art. 16 din Statutul de la Roma//Dreptul.-Nr. 11, 2002. - P. 114-115. 3 o . O oo o. : , 1994. - P. 85. 4 o .., oo .. oo o: o, o, o. , 1989. - P. 193-194. 5 Discurs publicat pe http://untreaty.un.org/ilc/publications/yearbooks/Ybkvolumes(f)/ ILC_1971_v2_p2_f.pdf 6 Publicat pe http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/350/72/ IMG/NR035072.pdf?OpenElement 7 Publicat n Dreptul internaional umanitar al conflictelor armate. Documente. Bucureti: Casa de editur i pres ansa, 1993. - P. 22-29. 8 : . , 1990. - P. 248. 9 o . O oo o. : , 1994. - P. 88. 10 Publicat pe http://www.icj-cij.org/docket/files/70/6502.pdf 11 Publicat n Dupuy P.-M. Les grands textes de droit international public. 2e dition. Paris: Dalloz, 2000. - P. 1-28. 12 ., . . : , 1998. - P. 42-44. 13 Anghel I.M., Anghel V.I. Rspunderea n dreptul internaional. Bucureti: Lumina Lex, 1998. - P. 171-172. 14 Creu V. Drept internaional penal. Ed. Societii Tempus Romnia, 1996. - P. 113. 15 Referitor la distinciile dintre ele i deosebirea de celelalte statute a se vedea Oo .. oo o o
1

bIbLIOgRAfIe

Administrarea public, nr. 1, 2009

oo?//oo ooo .- 1.-1996. - P. 211-215. 16 Publicat n Tratate internaionale la care Republica Moldova este parte (19901998). Monitorul Oficial al Republicii Moldova, volumul 1. Chiinu: Ediie oficial, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998. - P. 100-104. 17 o .., oo .., op. cit., P. 188. 18 Pentru o examinare paralel a tuturor jurisdiciilor internaionale competente n materie, a se vedea Maupas S. Lessentiel de la Justice pnale internationale. Paris: Gualino diteur, 2007. 19 Statutul Tribunalului Internaional pentru fosta Iugoslavie, art. 9 al. (2). 20 ., . . c: , 2004. - P.234. 21 Ponta V., Coman D. Curtea Penal Internaional. Bucureti: Editura Lumina Lex, 2004. - P. 161. 22 Onica-Jarka B., op. cit. - P. 228. 23 A se vedea, .., .. . . : , 1999.- P. 210 i urm. 24 Publicat pe http://www.ibiblio.org/pha/policy/1943/431000a.html 25 Publicat pe http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/751/29/ IMG/NR075129.pdf?OpenElement 26 Publicat pe http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/282/97/ IMG/NR028297.pdf?OpenElement 27 Publicat pe http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/ RES/45/116 28 o .., oo .. oo o: o, o, o. , 1989. - P. 191. 29 Publicat n Tratate internaionale la care Republica Moldova este parte (19901998). Monitorul Oficial al Republicii Moldova, volumul 1. Chiinu: Ediie oficial, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998. - P. 95-99. 30 Adoptat prin Rezoluia Adunrii Generale a ONU nr. 2312 (XXII) din 14 decembrie 1967, publicat pe http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/ NR0/237/61/IMG/NR023761.pdf?OpenElement 31 ., . e, . -: , 2003. - P.110114. 32 Publicat pe http://mjp.univ-perp.fr/france/fli3.htm 33 O M., oo o oo o oo oo. : , 1994. - P. 3. 34 O M., op. cit. - P. 191. 35 Onica-Jarka B., op. cit. - P. 143. 36 O M., op.cit. - P. 11.

75

societatea civil i statul de drept

ROLuL ZeMstVeLOR N AutOADMINIstRAReA LOcAL I cONtRIbuIA LuI ALeXANDRu cOtRu LA eDIfIcAReA AcestOR INstItuII pe teRItORIuL bAsARAbIeI
Nicolae StEFANOV, director-adjunct al Arhivei Naionale a Republicii Moldova, doctor n filozofie, confereniar universitar

Rzboiul din Crimeea (1853-1856), odat cu lovitura dat guvernului arist, a scos The article represents the analysis on the role of the zemstva institutions in the promotion of socio-economic and cultural reforms within the Russian Empire, including the Basarabian Gubernia, and on the role of the aristocracy and other social layers in the exertion of these reforms. An important role in the promotion of the reforms was played by Alexandru Cotruta, who for about 20 years activated in different positions in the zemstva institutions. The zemstva manifested itself as a protagonist of the society reform and democratization.

SummarY

76

Administrarea public, nr. 1, 2009

n vileag o serie de lacune n sistemul de guvernare, a dictat reformarea vieii socialpolitice din Rusia. Reformele iniiate de Alexandru II au avut drept scop extinderea drepturilor locuitorilor rii, antrenarea maselor largi ale populaiei n procesul de guvernare, sporirea contribuiei aleilor locali n soluionarea problemelor stringente ale unitilor administrativteritoriale (regiuni, gubernii, orae, sate, comune etc.). Instituiile zemstvelor au aprut n Imperiul Rus la 1 ianuarie 18641. Apariia acestor organe ale administraiei publice

locale a fost cauzat de contradiciile existente n conlucrarea diferitelor structuri din sistemul de administrare. Conform legii din anul 1864, zemstva se considera o reprezentan a elementelor locale, adic un organ nestatal. Din cauza incapacitii funcionarilor locali, o parte din activitatea economic a lor a fost delegat societii publice. Pentru o recompens anumit a nobilimii pentru pierderea dreptului asupra ranilor, zemstva a fost conceput ca un organ reprezentativ al nobilimii n organizarea gospodriei locale2.

Zemstva era mputernicit s asigure rezolvarea intereselor gospodreti n regiune (gubernie), judee i celelalte localiti. n faa zemstvei au fost puse urmtoarele sarcini: 1) perfectarea i prezentarea drilor de seam ale administraiei publice locale; 2) aprovizionarea populaiei; 3) asistena social; 4) asigurarea reciproc a cldirilor contra incendiilor; 5) ncurajarea comerului i industriei; 6) aplicarea interveniilor pentru nevoile sociale; 7) organizarea instruciunii publice; 8) asigurarea sntii publice; 9) manifestarea grijii pentru buna funcionare a nchisorilor3. Zemstva a fost persoan juridic. Ea era compus din instituiile guberniale i judeene: din Adunarea judeean, ca organ deliberativ, i Delegaia judeean (Upravele), ca organ executiv, i se alegeau pe un termen de 3 ani. Alegerile se bazau pe un sistem curial cenzitar, foarte plutocratic, att pentru nobilime, ct i pentru oreni. Astfel, reprezentanii nobilimii, pentru a candida, trebuiau s dea dovad, c snt proprietari de pmnt, de la 200 pn la 800 desetine, dup localitate, sau dispuneau de alt proprietate imobiliar n valoare de 15.000 ruble sau de o ntreprindere cu un venit anual de 6.000 ruble. Corespunztor, la alegeri participau pturile nobilimii mari i mijlocii, precum i burghezia4. Participarea rnimii era neimportant, alegerile pentru ea erau de mai multe grade. Fotii mazili i ruptaii n-au fost inclui printre rnime5. Conform Legii din 1890, care a fost abolit n anul 1906, aleii trebuiau s fie aprobai de guvernator. Potrivit datelor statistice pentru anul 1885, n zemstvele judeene erau 42% de consilieri provenii din nobilime, 39% din rnime, 16% - din oreni i 2%

- din cler6. n Adunarea gubernial, care se alegea de consilierii judeeni, graie sistemului majoritar de alegere, procentul consilierilor din partea rnimii a fost redus foarte mult. Astfel, 81% din consilierii guberniali proveneau din rndurile nobilimii, din partea rnimii 6,8%, 11,2% - din oreni i 0,4% - din partea clerului7. Neajunsurile zemstvei constau n baza social foarte redus, ignorarea elementelor mai puin active, dar i mai active ale societii, de interesarea rnimii fa de zemstv i reminiscenele unei psihologii nvechite a nobilimii fa de ranii chemai s participe la zemstv, mijloacele limitate ale zemstvelor, sistemul permanent de nencredere a guvernelor fa de instituiile zemstvelor8, accentuat de ideea c zemstva este un element eterogen, impropriu absolutismului i impune necesitatea regimului parlamentar etc. n conformitate cu Legea zemstvelor, nobilimea a fost mputernicit s realizeze reformele n teritoriu. Legea prevedea o serie de msuri concrete privind organizarea vieii social-economice, inclusiv n Basarabia. Printre cele douzeci i cinci de regiuni (dup 1873 - gubernii) n Lege figura i Basarabia. Zemstvele au fost introduse n Basarabia cu ntrziere de cinci ani, n anul 1869. Prin aceast Lege administraia local este mputernicit s rezolve cu ajutorul organelor sale reprezentative toate problemele ce in de organizarea vieii socialeconomice i culturale a regiunii. Alegerile primei uprave de zemstv au avut loc la 13-14 noiembrie 18699. Adunrile zemstvelor, att la nivel regional (gubernial), ct i la nivel judeean erau compuse din trei categorii sociale: a) delegai din partea marilor proprietari i

societatea civil i statul de drept


77

78

de vi nobil; b) din partea burgheziei cu o avere imobil impuntoare; c) delegai din comune. Dup organizarea upravelor (administraiei) zemstvelor n Basarabia, n a doua jumtate a sec. XIX, din rndul boierilor a ieit o ntreag pleiad de conductori, care au nzestrat Basarabia cu coli, spitale, instituii agricole, muzee, au amenajat drumuri, au deschis linii telefonice, au nfiinat pota, telegraful etc. Zemstvele se mpreau n gubernial i inutale (judeene). Zemstva gubernial era compus din 36 de membri, dup cum urmeaz: zemstva Chiinu 6 delegai, Akkerman - 4, Tighina 5, Bli - 5, Orhei 5, Soroca 5, Hotin 6. n aceast zemstv erau inclui fruntaii vieii publice din Basarabia. Adunarea zemstvei exercita funciile organului de conducere i de control al activitii upravei, care reprezenta organul executiv, responsabil de realizarea deciziilor Adunrii zemstvei. Totodat, zemstvele aveau o serie de obligaiuni, printre care: grija de starea drumurilor (construcia i ngrijirea podurilor i alte lucrri pe drumuri i leahuri din judeele guberniei); grija fa de administraia public local; gospodria zemstvei, intreinerea administraiei zemstvei; ocrotirea sntii; nvmntul public etc. Una dintre cele mai importante activiti ale zemstvei era organizarea asistenei medicale n Basarabia. La acest capitol, adunarea zemstvei a intervenit de nenumrate ori pe lng autoritile publice centrale cu propunerea alocrii mijloacelor financiare pentru organizarea sistemului ocrotirii sntii a populaiei basarabene. Carul a fost urnit din loc abia n anul 1871, datorit aportului personalitilor

din familiile Cotru, Dunca, Dicescul, Cazimir, Casso, Cristi, Krupenski, Sinadino, Semigrad .a. Procesul organizrii sistemului de asisten medical a durat peste zece ani10. Adunarea zemstvei din 1871 a hotrt s instituie n fiecare jude cte dou secii medicale. Scopul acestui tip de organizare a ajutorului medical consta n asigurarea pacienilor cu paturi spitaliceti i ca fiecare bolnav s poat apela la medic de la distane ct mai mici. Zemstva planifica locul de aflare a medicului. Personalul medical era alctuit dintr-un medic, 2 felceri i o moa, pentru fiecare din cele dou secii. Zemstvele au mrit pn n anul 1913 numrul seciilor care a ajuns la 15 secii n fiecare jude. Or, odat cu creterea numrului seciilor medicale, a sporit i numrul personalului medical, ajungnd n anul 1913 n medie pe jude la cifra de 58 de persoane. Analiznd activitatea zemstvelor, conchidem c cele mai mari resurse financiare erau repartizate pentru domeniile nvmntului public i ocrotirii sntii, iar din devizul de cheltuieli pentru educaie 50% reveneau ntreinerii colilor de zemstv. Anume datorit zemstvelor, n a doua jumtate a sec. XIX, la sate se construiesc coli, care au avut drept scop instruirea copiilor. Pe parcursul a mai multor ani, au fost deschise o serie de instituii de nvmnt. Meritul incontestabil n realizarea planurilor propuse de Adunarea zemstvei l-a avut Alexandru Cotru, nscut n anul 1827 (dup alte date, n anul 1828). El a absolvit n anul 1847 gimnaziul de biei din Chiinu, apoi, ca i fraii si, a absolvit colegiul Richelieu din Odesa, unde s-a specializat n domeniul dreptului. Dup absolvirea liceului, i s-a conferit

Administrarea public, nr. 1, 2009

gradul de funcionar public nr. XII, la 1 octombrie 1852 s-a angajat n calitate de funcionar la cancelaria judectoriei din Odesa, iar la 5 martie 1853 a fost angajat n funcia de cancelarist cu rangul de secretar gubernial. ntre anii 1853-1869 este secretar al adunrii nobilimii din Basarabia, funcie eligibil, n care s-a aflat timp de 5 termene. Concomitent, a fost membru al consiliului societii de ajutorare a nevoiailor din azilurile Basarabiei (22 iulie 1858 2 august 1862), secretar al comisiei pentru mbuntirea modului de trai al iganilor (romilor) din regiunea Basarabia (5 decembrie 1858 31 martie 1859), membrul al comitetului pentru asistena colonitilor din regiunea Basarabia (1868 - 1869), totodat a mai fost i membru activ al comitetului statistic al Basarabiei. n a doua jumtate a anului 1869, n Basarabia ncepe procesul de organizare a instituiilor de zemstv. La 16 octombrie, Adunarea de zemstv din judeul Orhei l alege judector onorific de pace n districtul Orhei. Peste o lun, Adunarea de zemstv din regiunea Basarabia i propune s accepte prezena n uprava regional de zemstv din Basarabia. La prima adunare a fost ales preedintele, Constantin Pisarjewski, iar la cea de a doua, cu o majoritate zdrobitoare de voturi, au fost alei nc patru membri, printre care i Alexandru Cotru, avnd misiunea de a-l nlocui pe preedinte n perioada lipsei lui de la edine11. Aproximativ timp de 20 de ani Alexandru Cotru a activat n diferite instituii de zemstv din Basarabia. La 9 februarie 1870, este confirmat n funcia de candidat la funcia de Preedinte al upravei regionale de zemstv, devenind,

astfel, a doua persoan n Zemstvoiul Basarabiei. Concomitent, a deinut funcia de membru al consiliului epitropilor al gimnaziului de fete al zemstvei din Chiinu i de judector onorific de pace al judeului Orhei. Dup alegerile n zemstv, la 4 ianuarie, i se acord dreptul de a conduce de sine stttor uprava de zemstv din judeul Orhei. La 19 decembrie 1875, a fost ales n calitate de preedinte al upravei de zemstv a guberniei Basarabia, pe care a condus-o pn n anul 1888, iar ntre anii 1881-1887 a fost deputat al adunrii nobilimii. A fost nscris n cartea nr. 3 a nobilimii ereditare din Basarabia12. Pentru meritele n activitatea public, n anul 1873 a fost decorat cu crucea Sf. Vladimir, gradul IV13. Alexandru Cotru s-a cstorit cu Maria, fiica lui Jeasn Boussard, proprietarul progimnaziului din Chiinu. Din aceast cstorie, n 1853 s-a nscut fiul Ion, iar peste civa ani s-a nscut un alt fecior, Nicolae. Alexandru i Maria Cotru au avut o fiic, Alexandra, care s-a cstorit cu Iulius Ieronim Lewinski (1859-1923), inspector al fabricilor din Basarabia, consilier titular de stat, primar de Chiinu (1910-1917 i 1920-1922). Alexandra a decedat n anul 1902. Soii Cotru au mai avut un fecior, Carp, care s-a cstorit cu Maria Nicolaeva. Din aceast cstorie, la 1894, s-a nscut feciorul Alexandru. Din a doua cstorie, cu Maria Alexandrova, s-au nscut fiicele Maria (1900) i Varvara (1903). La mijlocul sec. XIX i nceputul celei de a doua jumti a secolului n Basarabia apare o grupare boiereasc, care, cu ocazia revoltei din Polonia, visa s restabileasc naia moldoveneasc n Basarabia, n

79

societatea civil i statul de drept

vederea apropierii mprejurrilor, care ar da naiei dreptul de a cere unirea cu Moldova...14. n anul 1862, la Chiinu a fost identificat un nucleu de boieri moldavofili nfocai care militau pentru o singur Romnie unit. Constatarea este fcut n actele oficiale ruseti. Astfel, n Fondul nr. 2 Cancelaria Guvernatorului Basarabiei (1812-1917), inventarul nr. 1, dosarul 7462, ntocmit n anul 1862, s-au pstrat cererea dlui Constantin Cristi i deciziile autoritilor ariste privind nfiinarea unei tipografii i litografii cu denumirea Tipografia moldoveneasc. n decizie se estimeaz motivul refuzului, n care este menionat: ... Dar dac se ia n seam faptul c dl Constantin Cristi aparine acelui grup de moldoveni nfocai, care 80 viseaz la o singur Romnie unit, nu se poate garanta c din tipografia sa, printre publicaiile folositoare, nu vor aprea i unele care nu snt de acord cu vederile guvernului nostru, cu privire la populaia moldoveneasc din Basarabia15. Totodat, se invoc faptul c n Basarabia activau trei tipografii private i dou de stat i, chipurile, producia tipografic nu se realizeaz, iar tipografia eparhial tiprete lucrri i n limba moldoveneasc 16. Deci, conform oficialilor, nu e necesar de nfiinat o nou tipografie. Refuzul este cauzat i de faptul c, odat cu unirea Principatelor Romne, n Basarabia s-a nteit micarea naional unionist a unei pri a boierimii moldovene. Aceast situaie din Basarabia a ngrijorat autoritile ariste. Alexandru Cotru a fost unul dintre fruntaii obteti i basarabean dogmatic de seam. Organizarea boierilor naionaliti n-a pierdut nici un prilej de

a-i impune concepiile lor i celorlali boieri, proprietari care mai vedeau nc n mprat un ocrotitor al lor. Un document de la 1863 ne confirm acest lucru: Am primit informaii c nobilimea basarabean, pregtindu-se a redacta un mesaj mpratului, cu prilejul evenimentelor din Polonia, este mpiedicat de opoziia partidului boierilor, care viseaz s restabileasc naia moldoveneasc n Basarabia, n vederea apropierii mprejurrilor care ar da naiei dreptul de a cere unirea cu Moldova. n fruntea acestui partid se aflau secretarul adunrii deputailor nobilimii Alexandru Cotru, fratele su, judectorul Scarlat (Carol) Cotru, doi frai Casso (fiii lui tefan Casso), doi frai Ioan i Constantin Cristi, Constantin Kazimir i fiul su, student17. Este necesar de menionat c n casele marilor boieri Iancu Sturza, Iancu i Iorgu Bal, Mihail Cantacuzino, Catargi, Krupenski, Keko, Kalmuki care nc nu au pierdut relaiile cu vechea Moldov, existau anumite tradiii n acest sens. Anume din aceste tradiii i legturi, ulterior a fost creat partidul moldovenesc care a ntrunit n snul su pe toi acetia: Leonard, Stamati, Gonata, Cotru, Donici, Russo, Kazimir, Strjescu, Stroescu, Bant, Casso, Hasna, Suruceanu, Cristi, Botezatu, Feodosiu, Dicescul, Glavce, Gore, Razu, Lazo, Pisarjewski, Brescu, Anghel...18 Alexandru Cotru a mai fost preocupat n activitatea sa social-politic de crearea unui mediu favorabil pentru dezvoltarea condiiilor de via social-economic, cultural, religioas a locuitorilor Basarabiei, crearea unui mecanism viabil pentru ocrotirea vieii n regiune (gubernie). Mai mult ca att, Alexandru Cotru, mpreun

Administrarea public, nr. 1, 2009

cu o parte din nobilimea menionat, i-au permis n timpul alegerii deputailor n Adunarea Nobilimii din 1866 s-i in alocuiunile n limba moldoveneasc i au cerut ca n instituiile judiciare i administrative s fie utilizat limba moldoveneasc, elaborarea unei legislaii noi pentru Basarabia19. Printre cei care au activat prodigios au fost i fraii Cotru, Alexandru i Scarlat (Carol). Aceti fruntai ai vieii publice au dat un impuls puternic activitii instituiilor zemstvelor din Basarabia. Preocuprile ilustrului cetean i patriot n zemstve au inut de domeniul elaborrilor n construcii pentru rezolvarea problemelor locale, plednd pentru o autonomie local. Avnd capaciti de a convinge, Alexandru Cotru a putut mobiliza membrii Adunrii zemstvei n vederea rezolvrii problemelor guberniei Basarabia. Contientiznd starea psihoneurologic deplorabil a diverselor categorii din rndul populaiei Basarabiei, el a propus nfiinarea spitalului pentru aceast categorie de bolnavi n localitatea Costiujeni. n anul 1878, el a prezentat un amplu raport, n care a argumentat necesitatea construciei unui astfel de auspiciu pentru bolnavii psihici. Problema financiar o vedea rezolvat odat cu adoptarea Deciziei autoritilor de a folosi o parte din veniturile mnstirilor nchinate. Acest demers a fost satisfcut i zemstva a primit 136.000 ruble. Datorit strduinelor contelui Stuart, acest edificiu a fost ridicat i la 23 noiembrie spitalul a primit primii pacieni. Activnd n cadrul administraiei zemstvelor, Alexandru Cotru i-a concentrat atenia asupra crerii unui cadru benefic pentru dezvoltarea economic i cultural

a inutului. Astfel, zemstva basarabean a nfiinat case de credit mrunt, a introdus asigurarea obligatorie reciproc contra incendiilor. El s-a ocupat nemijlocit de rspndirea tiinelor agronomice i de angajarea agronomilor. Au fost nfiinate puncte agronomice, terenuri experimenale, staiuni de nchiriere a inventarului agricol de semnat, de cosit i de vnturat. n anul 1882, Alexandru Cotru a propus la edina administraiei de zemstv a guberniei Basarabia de a nfiina coli primare de agricultur n trei localiti: Purcari, jud. Cetatea Alb (Akkerman), Cucuruzeni, jud. Orhei, i Grinui, jud. Soroca20. Tot la iniiativa lui, n scopul marcrii jubileului de 25 de ani de la ncoronarea lui Alexandru al II-lea, pe teritoriul guberniei au fost deschise coli de meserii, avnd drept scop dezvoltarea meteugritului i a industriei21. Alexandru Cotru, mpreun cu ali membri ai administraiei, au propus, pentru pregtirea cadrelor didactice care s instruiasc copiii din colile basarabene, s fie creat un fond de acordare a burselor pentru tinerii talentai din Basarabia. n anul 1873, primii studeni trimii la studii din contul zemstvei, n numr de 23 de persoane, au beneficiat de burse n mrime de 200-250 de ruble. Alexandru Cotru era convins de faptul c pleiada de moldoveni din Adunarea zemstvei va continua cauza nobil de a rspndi tiina de carte n popor. colile de cultur general urmreau, de asemenea, obiectivul preocuprilor zemstvei, care a nfiinat coli pentru diferite categorii ale populaiei, a construit localuri pentru coli de cultur general i de menire sociocultural. Din anul 1887, nvmntul primar este

81

societatea civil i statul de drept

transmis exclusiv zemstvelor judeene, iar n grija zemstvei guberniale a fost pus nvmntul secundar i superior. i n acest caz, Alexandru Cotru i-a concentrat activitatea spre reorganizarea sectorului nvmntului primar. El a pledat pentru introducerea limbii moldoveneti (romne) n colile ce in de acest domeniu, concomitent, a intenionat, mpreun cu susintorii si, s introduc limbile locale n serviciul divin i n colile cu populaie alogen, ca mijloc pentru studierea limbii statului. ncepnd cu anul 1887, nvmntul primar cade sub jurisdicia exclusiv a zemstvelor judeene, pe cnd nvmntul secundar i superior a fost pus n seama zemstvei guberniale. Urmare a celor ntreprinse, la Chiinu a fost nfiinat liceul de fete, iar n judeele 82 Hotin, Soroca i Tighina a fost introdus nvmntul general22. Un alt domeniu, de care a fost preocupat Alexandru Cotru, a fost organizarea teritoriului. n anul 1875, el a propus ca n Basarabia s fie utilizat practica infrastructurii drumurilor din Romnia. Conform structurii existente a cilor de acces, drumurile din Romnia erau mprite n cinci categorii. Prima era pus n sarcina guvernului, iar a cincea n sarcina comunelor steti. Categoriile 2,3 i 4 se aflau n gestiunea zemstvelor23. Din pcate, iniial, nu s-a inut seama de aceste propuneri i abia n anul 1903 au fost propuse spre realizare. El a propus, de asemenea, construcia, n Basarabia, a cii ferate de la nord pn la sud. Plan care, din pcare, nu a fost realizat pe timpul lui. Pe lng aceasta, Alexandru Cotru a contientizat necesitatea asigurrii drep-

turilor social-politice ale conaionalilor, dar a fost blocat de partidul rusofililor. Pentru a-i propaga ideile i programele sale, a cumulat funciile de redactor la revistele Culegerile zemstvei din Basarabia (1871-1880) i Buletinul zemstvei din Basarabia (1881-1885). Oboseala, acumulat pe parcursul activitii sale ndelungate i anevoioase, a zdruncinat starea sntii sale i l-a impus pe Alexandru Cotru s demisioneze n anul 1888 din funcia de preedinte al upravei de zemstv din gubernia Basarabia. El s-a retras la moia sa din Minceni. A dus un mod de via modest. Cu apte ani nainte de moarte, a orbit, apoi a urmat paralizia. A beneficiat de o pensie de 1200 ruble pe an, care n perioada acestor ani era destul de mic. Ar fi cazul s-i menionm pe fruntaii vieii social-politice din Basarabia care au activat n instituiile zemstvei: ca primpreedinte a fost ales K. I. Pisarjewski (la 13 noiembrie 1869), pe care l-a urmat P. V. Dicescul (1873-1875); cte 12 ani au condus instituia A. M. Cotru (1875-1888) i I. V. Cristi (1888-1900), urmeaz apoi gen. Krupenski, baronul A. T. Stuart (19011907), D. N. Semigrad, A. F. Aleinikov i C. A. Mimi. Pe parcursul existenei lor, zemstvele au efectuat o serie de activiti ce au contribuit la crearea justiiei n gubernie, a sistemului penitenciarelor, crearea punctelor de recrutare, asigurarea cu cele necesare a guberniei, aprovizionarea armatei cu furaje, provizii i alte articole necesare, administrarea capitalurilor i a magaziilor comunale de aprovizionare, administrarea seciilor de ci ferate. Prin aceasta, ei au contribuit la edificarea unei societi moderne, cu instituii care au contribuit n perioada interbelic la modernizarea

Administrarea public, nr. 1, 2009

vieii social-politice, economice i culturale din Basarabia. Fcnd o totalizare a activitii instituiei n cauz, putem meniona, c zemstva s-a manifestat ca un protagonist al reformelor i a avut realizri importante n domeniul medicinei, economiei i instruciunii publice.

societatea civil i statul de drept

1. Aniversarea de 50 de ani a zemstvei judeului Chiinu (1869-1919). Scurt schi istoric, Chiinu, 1919. P. 3. 2. P.S. Leonard. Cteva cuvinte cu privire la zemstv, n general, i la cea a Basarabiei, ndeosebi, Odesa, 1871; Cartea (Sbornik) Zemstvei Basarabene, Chiinu, 1871-1880; Patru decenii ale Zemstvei basarabene, Chiinu, 1909; Instituiunile Zemstvei dup legile din 1864, 1890 i 1917. Activitatea i situaia lor actual n Basarabia. Chiinu, 1920; Zemstva n Basarabia. Regulamente (de fapt, legile din 1917), Chiinu, 1920; Istoricul i activitatea Zemstvelor n Basarabia n curs de 50 ani (1869-1919), Chiinu, 1920; Aniversarea de 50 de ani a zemstvei judeului Chiinu (1869-1919). Scurt schi istoric, Chiinu, 1919; P.Gh. Gore. Autoadministrarea i zemstvoiul. Chiinu, 1920; V. Ionescu-Drzeu. Organizarea administrativ a Basarabiei. Chiinu, 1920; E.V. Vlad. Scopul i importana instituiilor Zemstvei. Chiinu, 1920; P. Cazacu. Instituia public numit Zemsnva, Viaa Romneasc, Iai, 1921, nr. 6. P. 336-349. 3. Viaa Basarabiei, 1940, nr. 4. P. 242. 4. Vezi: Viaa Basarabiei, 1940, nr. 4. P. 242-243. 5. Ibidem. P. 243. 6. Ibidem. 7. Ibidem. 8. n anul 1902, Ministrul de Interne, Pleve, a dispus ca n 12 zemstve, inclusiv zemstva din Basarabia, s fie oportun adunarea datelor statistice funciare, sub motiv c oamenii ru intenionai ar putea ca s o foloseasc pentru o propagand mpotriva guvernului. 9. Ibidem. P. 21. 10. Ibidem. P. 11-13. 11. A.N.R.M., f. 2, inv. 1, d. 8041, f. 837; f. 65, inv. 1, d. 1, f. 22; , 1871, 1. . 52. 12. A.N.R.M., f. 88, inv. 1; d. 1919, f. 13. 13. A.N.R.M., f. 88, inv. 1, d. 1919, f. 2. 14. Viaa Basarabiei, 1940, nr. 2. - P. 143. 15. A.N.R.M., f. 2, inv. 1, d. 7462. 16. Ibid. 17. Vezi: L.T.Boga, Lupta pentru limba romneasc i ideea unirii la romnii din Basarabia dup 1812, Chiinu, 1932. P. 30-31. 18. Vezi: Viaa Basarabiei, 1941, nr. 1. P. 109. 19. A.N.R.M., f. 2, inv. 1, d. 7876, f. 1-4. 20. , 1883. C. 35-48, 49-51. 21. Istoricul i activitatea zemstvelor n Basarabia n curs de 50 de ani (18691919), Chiinu, 1920. P. 100. 22. Viaa Basarabiei, 1940, nr. 1. P. 246. 23. , 1875, 2-3. . 344-351.

bIbLIOgRAfIe

83

cOMbAteReA cONtRAVeNIONALItII uNA DIN SarCINILE PrIOrITarE aLE OrGaNELOr PuBLICE LOCaLE
Victor GuulEAC, doctor n drept, profesor universitar tefan ZAHARIA, doctorand

According to the administrative legislation, the prevention and the constraint of this negative and dangerous social phenomenon is one of the tasks of local public administration bodies. In this article there are analyzed such themes as: the reasons and the conditions of committing administrative delinquency, their forms and methods of prevention. Activitatea social a oamenilor n ce privete respectarea regulilor de conduit

SummarY

84 stabilite n societate este foarte divers i

se manifest att pozitiv, ct i negativ. Un aspect specific al manifestrilor negative l constituie comportamentele infracionale i cele contravenionale, adic svrirea de infraciuni i contravenii. Statul este obligat, la rndul su, s reacioneze adecvat la astfel de abateri de la normele stabilite de conduit social. Legea cotravenional prevede, printre sarcinile de baz, i necesitatea depistrii faptelor contravenionale, prevenirii i curmrii lor (art.6 i art.22 al Codului cu privire la contraveniile administrative (CCA), lichidrii consecinelor abaterilor contravenionale. L e g e a s t i p u l e a z c o rg a n e l e administraiei publice locale snt responsabile de organizarea, coordonarea i desfurarea msurilor ce in de respectarea legilor, meninerea ordinii publice i a altor msuri, ce contribuie la prevenirea contraveniilor (alin.2 art.6 CCA).

Un rol deosebit n activitatea de combatere a contravenionalitii i revine primarului, ca subiect principal al puterii executive la nivel local. Potrivit legislaiei n vigoare, 1 ntru asigurarea ordinii publice i securitii publice pe teritoriul administrat, el dispune de urmtoarea competen: - coordoneaz activitatea subiecilor implicai n asigurarea ordinii de drept; - depisteaz cazurile de nclcare a legislaiei de ctre persoanele fizice i juridice pe teritoriul administrat, ntreprinde msuri de prevenire i curmare a faptelor ilegale; - asigur securitatea circulaiei rutiere i a pietonilor; - de comun acord cu subdiviziunile descentralizate ale organelor centrale de ramur, ia msuri ntru prevenirea i lichidarea consecinelor diverselor calamiti naturale, mobiliznd n acest scop resursele umane i cele materiale de

Administrarea public, nr. 1, 2009

care dispune localitatea.2 Menionm c nici legislaia naional, nici alte acte normative n domeniul contravenional nu stipuleaz i nu reglementeaz mecanismul realizrii acestor sarcini. Totodat, este cunoscut faptul c nici un fenomen social (inclusiv cel contravenional) nu poate fi influenat, dac nu este studiat. Referindu-ne la fenomenul infracional, putem constata c el este studiat multilateral i profund. tiinele juridice, cum ar fi dreptul penal, dreptul procesual penal, criminalistica i dreptul execuional-penal au definit infraciunea, au formulat tipurile infraciunilor, amplasndu-le n Codul penal, au determinat formele, metodele i ordinea procesual de combatere a infraciunilor la diferite etape de combatere a lor, precum i modalitile de executare a sanciunilor penale.3 ns nici una dintre aceste tiine i nici altele n-au cuprins abordarea problemei criminalitii n toat complexitatea ei. Criminalitatea, ca fenomen social, i are legitile sale de apariie, existen i evoluie i necesit forme specifice de prevenire i contracarare, este obiectul de studiu al unei ramuri a tiinei juridico-penale separate, cum este Criminologia. Fenomenul contravenional, odat cu dezmembrarea contraveniei de infraciune i excluderea sa din Codul penal, n viziunea noastr, este dat uitrii. Totodat, fr studierea contravenionalitii, ca fenomen social, nu poate fi realizat sarcina de combatere a ei. Din cele menionate, considerm c la etapa actual de dezvoltare a dreptului, studierea contravenionaltii ca fenomen social, a cauzelor contravenionalitii i a condiiilor ce o favorizeaz, a personalitii

contravenientului, formelor i metodelor de prevenire a contraveniilor ar putea s constituie obiectul de studiu al criminologiei sau al dreptului contravenional.4 Lund ca baz noiunea de criminalitate care n literatura de specialitate este studiat foarte amplu5, putem s propunem noiunea de contravenionalitate ca fiind un fenomen social juridic negativ cu caracter de mas variabil, din punct de vedere istoric, care este constituit din totalitatea contraveniilor comise pe un anumit teritoriu ntr-o perioad determinat de timp ce se caracterizeaz prin indicatori cantitativi (nivelul, dinamica) i calitativi (structura, caracterul). tr s t u r i l e d e b a z a l e contravenionalitii snt: fenomenul social, fenomenul juridic, fenomenul negativ, fenomenul cu caracter de mas, fenomenul istoric variabil. Contravenionalitatea este un fenomen social. Odat ce contravenionalitatea exist i se dezvolt n societate, rezult c ea este un produs al acesteia. Fiind un produs periculos al societii, care, n viziunea noastr, este subapreciat, contravenionalitatea cauzeaz prejudicii considerabile nu numai persoanelor fizice i juridice, ci i statului, societii n general. Pornind de la aceast constatare, menionm c prevenirea i contracararea acestui fenomen necesit elaborarea i aplicarea de ctre organele statale mputernicite i, n priml rnd, de ctre organele administraiei publice locale, a diverselor msuri cu caracter social, economic i juridic. Contravenionalitatea este un fenomen juridic. Caracterul juridic al fenomenlui contravenional deriv din coninutul art. 22 al Constituiei Republicii Moldova, care prevede c nimeni nu va fi con-

85

societatea civil i statul de drept

damnat pentru aciuni sau omisiuni care, n momentul comiterii, nu constituiau un act delictuos. De asemenea, potrivit legislaiei contravenionale, nu se va aplica o pedeaps mai aspr dect cea prevzut n momentul comiterii actului delictuos (art.8 CCA).Numai incriminarea formelor de comportament ilicit n legislaia contravenional ne permite s le declarm drept contravenii, a cror totalitate constituie un fenomen juridicocontravenional. Fenomenul negativ al contravenionalitii l constituie consecinele considerabile ale ei. Contravenionalitatea provoac zilnic pagube enorme de ordin fizic, material i moral, fapt ce demonstreaz caracterul ei negativ. Menionm c numai n urma nerespectrii Regulilor circulaiei rutiere, n ar, anual, decedeaz circa 86 400 de persoane i snt traumate peste 3000.6 Contravenionalitatea reprezint un fenomen cu caracter de mas. n Republica Moldova nu exist o baz unic de date privind starea contravenional. Numai serviciile Direciei Generale ordine public a MAI depisteaz anual circa 500 mii de fapte contravenionale. Contravenionalitatea este un fenomen social cu caracter de mas, posed unele particulariti specifice (cantitative i calitative), care nu pot fi observate n cazurile unor contravenii luate separat. Contravenionalitatea este un fenomen istoric variabil. Schimbrile de ordin economic, social i politic, dezvoltarea tiinelor juridice i alte schimbri ce au loc n societate, modific i contravenionalitatea att cantitativ, ct i calitativ. Alturi de aceste procese, au loc i modificrile legislaiei contravenionale. Unele fapte sociale i pierd pericolul

social i se exclud din CCA, de altele ns trebuie s ne protejm prin normele juridico-contravenionale care se includ n CCA. Starea contravenional n Republica Moldova, cauzele i condiiile ce o favorizeaz. Starea contravenional poate fi determinat prin indicatori att cantitativi, ct i calitativi. Indicatorii cantitativi snt caracterizai prin nivelul i dinamica contravenional. Nivelul contravenionalitii este un indicator important care reflect numrul absolut al contraveniilor i al persoanelor ce le-au comis pe un anumit teritoriu (pe teritoriul rii, raionului, municipiului, primriei etc.), ntr-un interval de timp concret (lun, semestru, an). n acelai timp, poate fi vorba i despre nivelul diferitelor grupe omogene de contravenii: din domeniul proteciei muncii i al ocrotirii sntii populaiei; cele ce atenteaz la proprietate; din domeniul industriei, folosirii energiei termice i electrice; cele ce atenteaz la ordinea public sau la modul stabilit de administrare etc. Un astfel de indicator ne poate arta doar gradul de rspndire general a contravenionalitii i nu ia n considerare un ir de particulariti, cum ar fi numrul populaiei n general, numrul populaiei ce a atins vrsta rspunderii contravenionale, procesul migraional, raportarea la perioadele anterioare (dinamica) etc. Datele absolute i relative despre starea contravenional nu permit a aprecia obiectiv contravenionalitatea n diferite uniti administrativ-teritoriale, deoarece numrul de locuitori, care pot deveni subieci ai rspunderii contravenionale, este diferit. De asemenea, nivelul contravenionalitii ne permite s determinm gr-

Administrarea public, nr. 1, 2009

adul pericolului social al acestui fenomen i influena lui asupra ordinii i securitii publice. Dup cum am menionat, n Republica Moldova nu exist o baz de date unic (statal) privind evidena contraveniilor comise, fapt care face imposibil determinarea nivelului contravenional, precum i calcularea celorlali indicatori ai contravenionalitii.7 Lipsa unei baze de date face imposibile investigaiile tiinifice n acest domeniu, identificarea cauzelor i condiiilor ce favorizeaz contravenionalitatea, activi-tatea privind combaterea contravenionalitii scot la iveal subaprecierea pericolului social al acestor fapte ilicite de ctre stat. ntru argumentarea celor menionate, vom apela numai la unele date, de care dispunem, privind nivelul contravenionalitii i pericolul social al acestui fenomen. Pe parcursul anului 2007, numai angajaii unor subdiviziuni ale MAI au curmat aproape 500 000 de fapte contravenionale (ofierii operativi de sector 72 867 cazuri; colaboratorii poliiei rutiere 395 079 de cazuri; reprezentanii serviciului pompieri i salvatori 5722 cazuri). Deci numai conform acestor date, n conflict cu legislaia contravenional s-au aflat 473668 de ceteni (pentru comparaie, n aceeai perioad n conflict cu legislaia penal au fost 19261 de ceteni).8 Constatm c aceste date nu reflect activitatea tuturor subdiviziunilor M.A.I., iar conform CCA nc 27 de organe statale snt mputernicite de a constata faptele contravenionale, a examina cazul contravenional i a emite o decizie asupra cazului. De exemplu, numai

instanele de judecat au examinat cazuri contravenionale: n anul 2000 109303; 2001 110434; 2002 103051; 2003 111130; 2004 122855; 2005 120634; 2006 105412; 2007 - 104202.9 Coeficientul contravenionalitii este cel mai obiectiv indicator al nivelului contravenionalitii i se calculeaz pe calea raportrii datelor despre contravenii sau contravenieni la datele despre populaie. De obicei, coeficientul criminalitii se raporteaz la un numr de 100000, 10000 sau1000 de locuitori angajai. Considerm c pentru Republica Moldova ar fi raional a calcula nivelul contravenionalitii, raportat la 1000 de locuitori, rmnnd a fi unicul pe tot teritoriul rii, fapt ce ar permite compararea nivelului contravenionalitii ntre diferite uniti administrativ-teritoriale. Avnd n vedere cele indicate mai sus, la ora actual n Republica Moldova e imposibil a calcula coeficientul contravenionalitii, deoarece nu dispunem de numrul total de contravenii comise att pe ntregul teritoriu al rii, ct i pe teritoriul fiecrei uniti administrativ-teritoriale. Dinamica contravenionalitii este un alt indicator cantitativ care reflect schimbarea n timp a acesteia, adic modificrile ce se produc, structura i caracterul contravenionalitii. Pentru determinarea dinamicii contravenionale se utilizeaz, de obicei, dou metode: a) metoda bazei fixe, care const n compararea cifrelor din anii (perioadele) ce ne intereseaz cu cifrele din anul (perioada), care servete drept baz de comparaie; b) metoda de lan (metoda bazei mobile) i are utilitate n cazurile n care

87

societatea civil i statul de drept

se efectueaz compararea datelor fiecrui an cu cel precedent. Astfel se stabilete creterea sau descreterea contravenionalitii n comparaie cu anul precedent.10 Dinamica nivelului contravenionalitii poate fi exprimat n cifre absolute ale contraveniilor nregistrate, ale persoanelor ce le-au comis ori n procente care snt calculate fa de anul luat drept baz de comparaie (baz fix) sau fa de anul precedent (baza mobil, metoda de lan). Dinamica contravenionalitii exprimat n procente este mai clar i mai evident. Dinamica contravenionalitii poate fi reflectat mai adecvat, lund drept baz schimbrile coeficientului contravenionalitii. Este cunoscut faptul c i creterea sau descreterea 88 contravenionalitii, deseori, este legat de schimbrile demografice, datorit migraiei populaiei, precum i altor procese care au loc n societate. Dinamica contravenionalitii permite a releva tendinele contravenionalitii n general i a unor grupe separate ale ei, a compara dinamica fenomenului contravenional n diferite uniti administrativ-teritoriale. Indicatorii calitativi reflect structura i caracterul fenomenului contravenional. La abordarea indicatorilor cantitativi ai contravenionalitii a fost admis tangenial i problema parametrilor calitativi, fiindc acetia se afl ntr-o legtur indisolubil, dezvluind, astfel, o imagine integral a fenomenului contravenional. Putem meniona c structura contravenionalitii reflect legtura intern a acesteia, adic corelaia tipurilor de contravenii sau contravenieni din

totalitatea contraveniilor nregistrate i a persoanelor care le-au comis. Ea se evalueaz n numere absolute i relative (procente), cote-pri, coeficieni, ce caracterizeaz contravenionalitatea nu numai din punct de vedere calitativ, dar i cantitativ. Structura contravenionalitii poate include urmtoarele: - cota-parte a diferitelor grupe de contravenii (dup capitolele CCA); - cota-parte a contraveniilor violente; - repartizarea contravenilor comise dup unitile administrativ-teritoriale, dup sfera social, teritoriu (sectoarele de poliie), timpul anului i al zilei; - coeficientul contraveniilor care au fost sancionate cu cea mai aspr pedeaps contravenional (arest administrativ) raportat la numrul total de contravenii etc. Structura contravenionalitii include i caracterul, gradul de pericol social pentru diverse obiecte de atentare, corelaia contravenionalitii cu diferite fenomene i procese economice, social-demografice etc. Studierea indicatorilor de structur n timp asigur relevarea tendinelor reale ale unor pri componente ce constituie contravenionalitatea (de exemplu, contravenionalitatea n locurile publice) n baza crora poate fi fcut o prognoz mai sigur att a contravenionalitii n gene-ral, ct i a unor tipuri separate ale ei, repartizarea mai eficace a surselor umane n materialele implicate n activitatea de prevenire a unui tip concret de contravenii. Caracterul contravenionalitii, avnd o legtur strns cu structura sa, pune accentul pe coninutul tipurilor de comportamente contravenionale i pe dominarea

Administrarea public, nr. 1, 2009

acestora n structura contravenionalitii, precum i distribuirea contraveniilor n funcie de unele grupe de populaie (comise de minori, de ceteni strini i apatrizi, de persoane cu antecedente contravenionale), de sfera social-economic. n cele mai multe cazuri, caracterul

contravenionalitii este relevat mai profund la abordarea unor tipuri concrete de contravenii, care prezint un pericol social mai sporit prin consecinele faptelor contravenionale. ntru argumentarea i confirmarea celor menionate ne vom referi la struc-

societatea civil i statul de drept


89

tura i caracterul contraveniilor constatate (depistate) de angajaii Poliiei rutiere a Republicii Moldova.

Structura (parial) contraveniilor constatate de Poliia rutier a M.A.I. al Republicii Moldova11 Pentru contientizarea mai profund a pericolului social al fenomenului contravenional din domeniul gospodriei rutiere, n special, i a fenomenului, n general, ne vom

referi la analiza comparativ a structurii criminalitii n ce privete numrul de omoruri i leziuni corporale.

n viziunea noastr, la contientizarea pericolului social al contravenionalitii

contribuie i indicatorii rezultatelor neglijenei privind respectarea strict a regulilor securitii antiincendiare. unii indicatori pe anii 2004-2007 privind consecinele nerespectrii (nclcrii) regulilor securitii antiincendiare1

Deci numai n anul 2007, n urma incendiilor (ca rezultat al nerespectrii regulilor securitii antiincendiare aspect juridico-administrtiv), au avut loc 2652 de incendii, n urma crora au decedat 212 ceteni, inclusiv 14 copii, iar prejudiciul material a constituit circa 33 milioane lei. Cele, menionate deja ne permit s 90 concluzionm faptul c, n activitatea tuturor organelor preocupate de combaterea fenomenului contravenional, un rol deosebit de important i revine analizei ca funcie de administrare. Scopul de baz, scopul prioritar al acestei funcii este stabilirea nivelului real al contravenionalitii (stabilirea adevrului), a cauzelor i condiiilor care au determinat creterea sau descreterea numrului de contravenii comise. Neaflarea (nestabilirea) nivelului real al contravenionalitii va conduce inevitabil la: prognoza incorect a strii contravenionalitii pe viitor; planificarea neadecvat, inoportun a msurilor de prevenire i contracarare a faptelor contravenionale; aprecierea incorect (inadecvat) a eficacitii msurilor de combatere a contravenionalitii deja realizate n perioada supus analizei, a rezultatelor activitii subiecilor concrei. Vom ncerca s argumentm aceast

concluzie. Astfel, pe parcursul anului 2007, ofierii operativi de sector ai M.A.I. au constatat i cercetat 72867 cazuri de contravenii administrative dintre care: - 4295 de fapte de cauzare a leziunilor corporale (art.47/1 CCA);2 - 5376 de cazuri de huliganism nensemnat (art.164 alin.1); - 20157 de fapte de apariie n stare de ebrietate n locurile publice (art.167 CCA); - 881 de cazuri ce in de traficul ilegal al substanelor narcotice (art.44 CCA) etc. Esena datelor indicate const n aceea c ele numai la general caracterizeaz nivelul de contravenii de acest gen i rezultatele activitii reprezentanilor acestui serviciu. ns aceste date nc nu ne permit s tragem concluzia cu privire la starea contravenionalitii (creterea sau descreterea) i rezultatele de combatere a acestui gen de fapte antisociale. n acest caz vom apela la unul din indicii contravenionalitii, cum este dinamica, i constatm c pe parcursul anului 2005 reprezentanii aceluiai serviciu al M.A.I. au constatat i cercetat 319404 fapte contravenionale (+438%), dintre care: contravenii prevzute de art.47/1 CCA 2363 (-45%); de art.164 al.1 CCA 23570 (+438%); de art.167 CCA 75074 (+372%); de art. 44 CCA-

Administrarea public, nr. 1, 2009

2593 (+294%).3 Deci n anul 2007, au crescut cu 55 la sut numai faptele de cauzare a leziunilor corporale, restul indicilor este n descretere: n total faptele contravenionale nregistrate de ctre acest serviciu au sczut mai mult de patru ori; faptele de huliganism nensemnat cu 438%; apariia n stare de ebrietate n locurile publice cu 372%; aciunile ilegale privind procurarea i pstrarea n cantiti mici a substanelor narcotice, precum i consumul lor cu 294%. La prima vedere, situaia privind prevenirea i contracararea acestui gen de contravenii (precum i a contravenionalitii, la general) este mai mult dect satisfctoare, nu cere o atenie sporit problema alcoolismului i a narcomaniei. ns, orice fenomen social, inclusiv cel contravenional, necesit un studiu multilateral i obiectiv. n baza analizei comparate a altor indici ai contravenionalitii i criminalitii, a rezultatelor activitii altor servicii ale M.A.I. putem avea dubii n ce privete descreterea numrului de contravenii administrative privind aciunile ilegale cu traficul substanelor narcotice, deoarece numrul de infraciuni de acelai gen este n cretere (2005 2093 de infraciuni; 2006 2087; 2007 - 2144). Mult mai dubioas pare a fi situaia cu combaterea alcoolismului. Dac potrivit datelor furnizate de ctre ofierii operativi de sector numrul persoanelor care au aprut n stare de ebrietate n loc public n 2007 s-a redus cu 372 la sut n comparaie cu anul 2005, apoi conform datelor Direciei poliiei rutiere, numrul de persoane care au condus mijloacele de transport n stare de ebrietate, dimpotriv,

s-a majorat (2006 21435 cazuri; 2007 21624 cazuri). E de menionat faptul c datele privind conducerea mijloacelor de transport n mai mic msur snt predispuse subiectivismului, deoarece fiecare contravenie de acest gen este confirmat de ctre medic. Dac considerm c indicii rezultatelor activitii ofierilor operativi de sector oglindesc real problema n cauz, atunci constatm c numrul persoanelor care au condus mijlocul de transport n stare de ebrietate este mai mare (21624) dect numrul persoanelor care au aprut n loc public n stare de ebrietate (20157), concluzie care nu poate fi acceptat. De menionat c determinarea caracterului contravenionalitii, contientizarea pericolului social real al fenomenului contravenional ne-ar permite elucidarea unor tendine alarmante ce domin n evoluia contravenionalitii, de a evidenia cauzele i condiiile ce favorizeaz creterea sau descreterea nivelului contravenionalitii. Cauzele i condiiile contravenionalitii. Cauzele contravenionalitii snt nite fenomene i procese sociale care genereaz i menin existena contravenionalitii sau provoac creterea sau descreterea lor.4 Ele pot fi grupate n: - cauzele generale ale contravenionalitii; - cauzele unor tipuri de contravenii; - cauzele contraveniilor concrete. n afar de cauzele contravenionalitii, mai exist i un ir de condiii (mprejurri, circumstane) care favorizeaz svrirea faptelor contravenionale. Dintre acestea fac parte att factorii naturali, ct i cei sociali sau tehnici. Condiiile n sine nu genereaz contravenii, dar contribuie la

91

societatea civil i statul de drept

nfptuirea lor. Aprecierea unor fenomene ca fiind cauze, iar a altora n calitate de condiii, poart un caracter relativ, fiindc n diferite situaii unul i acelai fenomen poate aprea att n calitate de cauz, ct i ca condiie. Considerm c ar fi corect de unificat cauzele contravenionalitii ntr-un singur termen determinante ale contraven-ionalitii . Formele de combatere a contravenionalitii. Cetenii au datoria s respecte prevederile legislaiei contravenionale, pe de o parte, iar pe de alt parte, organele statale snt abilitate cu combaterea contravenionalitii (art.6 al CCA). Coninutul administrrii n domeniul combaterii contravenionalitii este predeterminat de funciile organelor administraiei publice locale privind prevenirea i contracararea contraveniilor, 92 i anume: - evidena contraveniilor comise pe teritoriul administrat; - statistica contravenionalitii; - analiza caracteristicilor cantitative i celor calitative ale contravenionalitii, - evidenierea cauzelor ce o favorizeaz; - prognoza nivelului contravenionalitii; - planificarea msurilor de prevenire i contracarare a contravenionalitii; - organizarea realizrii planurilor privind combaterea contravenionalitii; - controlul activitii tuturor organelor, implicate n realizarea planurilor - prevenirea i contracararea contravenionalitii, legalitii i eficacitii acestei activiti. n baza funciilor menionate, pot fi identificate trei forme de combatere a contravenionalitii: - prevenirea de contravenii;

- aplicarea fa de persoanele care au comis fapte contravenionale a msurilor de constrngere statal; - aplicarea fa de contravenieni a msurilor de rencadrare social. Prevenirea contravenionalitii const n prevenirea svririi primare a acelor aciuni ori inaciuni umane pe care societatea le consider duntoare pentru valorile sale, iar statul le protejeaz prin intermediul normelor juridice contravenionale. Obiectul primordial al prevenirii l constituie ansamblul de factori care determin sau favorizeaz comiterea faptei contravenionale. Prevenirea contravenionalitii constituie un proces social permanent care presupune aplicarea unor msuri ce au caracter social, cultural, economic, politic, administrativ i juridic, care au menirea s previn svrirea faptelor antisociale, prin identificarea, neutralizarea i nltura-rea cauzelor fenomenului contravenional.5 n funcie de ierarhia cauzelor i condiiilor faptelor antisociale, n criminologie snt evideniate trei niveluri de baz privind prevenirea lor: general, special-criminologic i individual.6 Nivelul general (prevenie general) include activitatea organelor administraiei publice locale, comunitii i a instituiilor ei, ndreptat spre soluionarea contradiciilor din domeniul economic, social, politic etc. Aceast activitate se realizeaz de diferite organe statale sau formaiuni obteti. Nivelul special-criminologic const n influena asupra factorilor care genereaz anumite tipuri sau grupe de comportamente antisociale (de exemplu, influena reglementativ-juridic asupra factorilor care genereaz comiterea contraveniilor

Administrarea public, nr. 1, 2009

n locurile publice). Nivelul individual (prevenie individual) include influena asupra acelor persoane care snt predispuse prin comportamentul lor s intre ntr-un raport juridic de conflict. n funcie de coninutul lor, msurile de prevenire a contravenionalitii se clasific n msuri: economice, sociale, ideologice, tehnice, organizatorice i juridice. Msurile juridice de prevenire a contravenionalitii, n funcie de coninut, se divizeaz n msuri care: - contribuie la neutralizarea condiiilor ce favorizeaz svrirea contraveniilor concrete (normele juridice care prevd modalitatea de tratament forat al alcoolicilor cronici i narcomanilor, limitarea capacitii lor juridice de a aciona; procurrii, pstrrii i folosirii armelor individuale i a muniiilor; procurii i pstrrii substanelor narcotice i psihotrope etc.); - stimuleaz activitatea ce mpiedic sau curm comiterea contraveniilor (normele juridico-contravenionale referitoare la: predarea benevol a produsului narcotic sau psihotrop (art.44 CCA); extrema necesitate (art.17 CCA); legitima aprare (art.18 CCA) etc.); - reglementeaz procesul prevenirii contravenionalitii. A doua form de combatere a contravenionalitii aplicarea fa de persoana care a comis fapte contravenionale a msurilor de constrngere statal rezult din principiul inevitabilitii rspunderii contravenionale, care presupune c orice persoan care co-

mite o contravenie trebuie s suporte rspundere contravenional sau moral (art. 21 CCA), care, la rndul su, este o consecin inevitabil a comiterii contraveniei, sancionarea vinonvatului nefiind facultativ. Rencadrarea social a contravenientului ca form de combatere a contravenionalitii are i ea o valoare sporit. Aplicarea fa de persoana care cu vinovie a svrit o fapt contravenional a msurilor de constrngere statal nu este o rzbunare a statului pentru fapta ilicit, ci se aplic n scopul educrii contravenientului n spiritul respectrii legilor, precum i n scopul prevenirii comiterii unor noi contravenii (art.22 CCA). Organele administraiei publice locale in s ntreprind msurile necesare de rencadrare social a persoanelor ce au intrat n conflict cu prevederile legislaiei contravenionale. n urma studiului efectuat n limitele acestei lucrri, putem s facem urmtoarele concluzii: n lipsa evidenei contraveniilor, nu poate fi efectuat statistica lor; fr statistic este imposibil analiza contravenionalitii, evidenierea cauzelor i condiiilor ce o favorizeaz; la rndul su, prognoza strii contravenionalitii pe viitor poate fi realizat numai n baza rezultatelor analizei; fr prognozarea indicilor contravenionalitii, constatarea cauzelor i condiiilor aciunilor ilegale, nu poate fi efectuat planificarea real i adecvat a activitii de combatere a contravenionalitii, orientat spre perspectiv.

93

societatea civil i statul de drept

bIbLIOgRAfIe
Legea cu privire la administraia public local nr.436-XVI din 28.12.2006. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 32-35/116 din 09.03.2007. 2 : . ./ . Ch.: Elena-V.I. SRL, 2007. P. 100-115. 3 I. Lari. Criminologie. Vol.I. Chiinu: Ministerul Afacerilor Interne, Academia tefan cel Mare, 2004. P. 3. 4 Drept contravenional/ Victor Guuleac; Univ. Liber Internaional din Moldova. Ch. :ULIM, 2006 (Tipogr. Bons Offices). P. 54-83. 5 .. . , 1969, .173; .. . , 1976, . 41-43; .. . 1965, . 21-23; . . .. , . , 1994, .72-74; .., .. : . . , 1998, . 117-118; Igor Andrei Ciobanu. Criminilogie. Vol. I. Chiinu: Museum, 2003. - P. 18; I. Lari. Op.cit. - P. 12-16. 6 Datele Direciei poliiei rutiere a MAI. 7 Pn la soluionarea acestei probleme la nivel statal, ea ar putea fi depit la nivel raional (municipal) fr cheltuieli materiale considerabile. 8 Datele MAI. 94 9 Datele statistice ale Curii Supreme de Justiie. 10 I. Lari. Op.cit. P. 17. 11 Datele statistice ale Direciei poliiei rutiere a MAI al Republicii Moldova. 12 Datele statistice ale Departamentului Situaii Excepionale. 13 Constatm c aceste contravenii, de regul, se comit n snul familiei, procedura contravenional ncepe la cererea prii vtmate i potrivit al.3 art.21 al CCA i n cazul mpcrii prilor procesul se claseaz. 14 Drept contravenional/ Victor Guuleac; Univ. Liber Internaional din Moldova. Ch.: ULIM, 2006. P. .58. 15 n ceea ce privete cauzele contravenionalitii vezi: , . .. , . 11; .. . . ., 1998, . 11-12; Iurie Lari. Op. cit. - P. 26-27 etc. 16 Referitor la prevenirea fenomenului infracional, vezi: Nistoreanu Gh., Pun C. Criminologie. Bucureti, 1995. - P. 251-252. 17 Iurie Lari. Op. cit. - P. 106.
1

Administrarea public, nr. 1, 2009

Prezentat: septembrie 2008. Recenzent: tefan STAMATIN, doctor n drept, confereniar universitar.

NOIuNI INtRODuctIVe pRIVIND NcetAReA cONtRActuLuI INDIVIDuAL De MuNc


Eduard BOItEANu, doctor n drept, lector universitar superior, universitatea de Stat Alecu Russo din Bli

societatea civil i statul de drept

SummarY
The ncheierea contractului individual de munc, ceteanul i exercit dreptul Prin article represents a tentative to study the individual labour contract and, especially the aspects connected with the cessation of the latter in the light of the Constitution and of the Labout Code of the Republic of Moldova. The author pays special attention to the notions of dismissal and resignation and studies the causes that lead to the cancellation of the individual labour contract. At the same time, the practice of signing and canceling the individual labour contract in such countries as Romania, Austria, Switzerland, etc is described. The way the legislation in force in this field in the Republic of Moldova is being stated and dissected also presents interest. la munc, consacrat n art. 43 alin. 1 din Constituia Republicii Moldova din 19941. Acest drept presupune nu numai tratarea, n mod egal, a cetenilor Republicii Moldova n domeniul raporturilor juridice de munc, ci i asigurarea stabilitii raporturilor juridice de munc. Spre deosebire de contractele civile, contractul individual de munc conine un element de stabilitate, ce se regsete n caracterul continuu al prestaiilor i reglementarea legal imperativ a modurilor de ncetare a contractului de munc, reprezentnd sursa sigur de asigurare a existenei salariatului2. n acest sens, legislaia muncii prevede ncheierea contractului individual de munc pe durat nedeterminat, excepia referindu-se la durata determinat a contractului individual de munc numai n anumite situaii, expres i limitativ prevzute de lege. Expresia cea mai elocvent a stabilitii n munc, garanie a aprrii intereselor salariailor o constituie, fr ndoial, reglementarea prin lege a temeiurilor i condiiilor n care poate avea loc ncetarea raporturilor juridice de munc. Att literatura juridic de specialitate, ct i practica judiciar utilizeaz mai muli termeni care desemneaz modul n care ia sfrit contractul individual de munc. Astfel, alturi de termenii ncetare i demisie folosii i de legiuitor, mai snt utilizai i termenii de desfacere, denunare, concediere i nulitate. n esen, coninutul acestor termeni desemneaz stingerea raportului juridic de munc, dar cu semnificaii oarecum deosebite. n opinia autorilor rui K.N. Gusov i V.N. Tolkunova3, termenii de ncetare i de desfacere snt utilizai referitor la con-

95

tractul individual de munc, iar noiunea de concediere este ntrebuinat n privina salariatului. Coraportul dintre noiunile menionate poate fi uor relevat prin prisma prevederilor art. 81 din Codul muncii al Republicii Moldjva (n continuare - CM RM)4, potrivit crora ncetarea contractului individual de munc poate avea loc ca urmare a existenei unor circumstane, ce nu depind de voina prilor (decesul angajatorului - persoan fizic, expirarea termenului contractului de munc etc.) sau la iniiativa uneia dintre pri (demisia sau concedierea salariatului). Termenul de ncetare a raporturilor juridice de munc este cel mai cuprinztor, deoarece el include toate temeiurile de concediere sau demisie a salariatului, inclusiv situaia de excludere a angajatului 96 din componena scriptic a unitii n legtur cu moartea acestuia5. ncetarea contractului individual de munc cuprinde toate faptele juridice, n baza crora se sting raporturile juridice de munc, stabilite ntre prile contractului individual de munc, neavnd importan, dac ele (faptele juridice) s-au ivit prin acordul prilor, la iniiativa uneia dintre prile contractante sau datorit unui eveniment (de exemplu, decesul salariatului sau fora major). Se cere menionat c n literatura juridic interbelic se mai ntrebuinau i ali termeni ce desemnau ntreruperea raporturilor juridice de munc. Autorul E. Cristoforeanu 6 a ntrebuinat, n acest sens, termenii de reziliere sau de desfiinare a contractului de munc. El a menionat c atunci cnd una dintre pri nu mai execut contractul de munc, voluntar sau dintr-un caz de for major, cealalt parte este eliberat de obligaiunile sale contractuale, contractul este desfiinat

sau reziliat7. Potrivit Dicionarului de drept privat8, prin desfacerea actului juridic se desemneaz nlturarea unui act juridic i a efectelor sale ulterioare, cu meninerea efectelor produse n trecut, pn la momentul desfacerii actului. Referindu-se numai la viitor, desfacerea se deosebete de desfiinare, care se produce retroactiv. Termenul de desfacere a contractului individual de munc este, n general, utilizat n literatura juridic i n practica judiciar, pentru a desemna situaiile n care contractul individual de munc nceteaz, pe parcursul executrii sale, din iniiativa uneia dintre prile contractante (angajator i salariat). Termenul de concediere a salariatului provine, din punct de vedere etimologic, de la verbul din limba francez congdier. La momentul actual, acest termen desemneaz aciunea de eliberare sau ndeprtare din serviciu9. Prezint interes i opinia autoarei ruse E.A.Golovanova10, potrivit creia drept temei pentru ncetarea contractului individual de munc servesc faptele juridice (actele juridice i evenimentele).Aceeai autoare conchide c ncetarea contractului individual de munc n rezultatul unui act juridic se recunoate ca concediere. Considerm c noiunea de concediere nu este conturat ntr-un mod reuit, deoarece, reieind din dispoziiile art. 86 din CM RM, concedierea salariatului poate surveni i n urma unor evenimente (de exemplu, constatarea necorespunderii profesionale, din cauza strii de sntate). n opinia noastr, definiia legal a noiunii de concediere, ce se conine n Codul muncii al Romniei 11, este reuit. Aadar, potrivit opiniei legiuitorului romn, prin concediere se nelege

Administrarea public, nr. 1, 2009

ncetarea contractului individual de munc din iniiativa angajatorului. Noiunea de concediere este definit i n instrumentele internaionale. Astfel, art. 3 din Convenia Organizaiei Internaionale a Muncii nr. 158/1982 Privind ncetarea raporturilor de munc din iniiativa celui care angajeaz menioneaz c termenul concediere nseamn ncetarea raporturilor de munc din iniiativa angajatorului. Termenul de demisie a salariatului desemneaz, n opinia legiuitorului nostru, desfacerea contractului individual de munc pe durat nedeterminat din propria iniiativ a salariatului. Considerm c dac contractul de munc nceteaz, ca urmare a manifestrii de voin a persoanei ncadrate n munc, este mai adecvat termenul de denunare. n opinia lui M. ichindelean12, compararea celor doi termeni (denunare i demisie) conduce la relevarea urmtoarelor diferene: denunarea contractului individual de munc este cerut de ctre persoana ncadrat n munc i nu este supus vreunei aprobri sau aprecieri din partea unitii, iar demisia apare ca o cerere adresat unitii care este sau nu aprobat de conducerea acesteia. Constatm c i n Codul muncii al Romniei este utilizat termenul de demisie. Articolul 79 alin. 1 din Codul muncii romn definete noiunea de demisie ca act unilateral de voin a salariatului care, printr-o notificare scris, comunic angajatorului ncetarea contractului individual de munc, dup expirarea unui termen de preaviz. Ca sintez la cele relatate n alineatele precedente, considerm c legiuitorul nostru utilizeaz, n mod inoportun, sintagma demisia salariatului; susinem c, n acest context, ar fi mai potrivit operarea

cu termenul de denunare a contractului individual de munc. Manifestarea iniiativei de desfacere a contractului individual de munc nu constituie, n mod necesar, un temei pentru ncetarea contractului de munc. n ceea ce ne privete, ne raliem la opinia autorului rus Kobe N.G., care face distincie ntre actele de desfacere a contractului de munc (cererea salariatului, ordinul angajatorului, acordul de munc al prilor) i temeiurile de desfacere a contractului de munc, adic mprejurrile care servesc drept baz pentru svrirea de ctre una dintre prile contractante ale actului, ce conduce la ncetarea raporturilor juridice de munc13. n legislaia Republicii Moldova desfacerea contractului individual de munc mai este desemnat, uneori, prin noiunea de eliberare din serviciu (funcie), cum ar fi n cazul colaboratorilor vamali14 sau al judectorilor15. Este necesar a deosebi ncetarea contractului individual de munc de suspendarea aciunii contractului individual de munc. Menionm c suspendarea contractului individual de munc implic suspendarea temporar a prestrii muncii de ctre salariat i a achitrii salariului de ctre angajator; n cazul ncetrii contractului de munc ntre angajator i salariat, se desfiineaz definitiv toate relaiile contractuale de munc. Spre deosebire de ncetarea contractului individual de munc, suspendarea acestuia se caracterizeaz prin aceea c este parial. Caracterul parial al suspendrii contractului de munc const n aceea c ea nu privete totalitatea efectelor contractului de munc, ci numai o parte, i anume, prestarea muncii de ctre salariat i retribuirea acesteia de ctre angajator.

97

societatea civil i statul de drept

Drept consecin, chiar n caz de suspendare a contractului individual de munc, salariatul i menine dreptul la locul de munc. ncetarea contractului individual de munc are ca efect desfiinarea tuturor relaiilor contractuale, stabilite ntre angajator i salariat. Garaniile legale statuate pentru salariai n Codul muncii i n alte acte legislative au un caracter necondiionat. Acest trstur n legislaia RM se deosebete de legislaiile mai multor state, membre ale Uniunii Europene. De exemplu, n Germania, Actul legislativ privind protecia mpotriva concedierii din 1969 (Kndigungsschutzgesetz) este aplicabil numai n uniti care au mai mult de 10 angajai. n acelai timp, se cere menionat c n Portugalia, procedura 98 simplificat de concediere este obligatorie pentru uniti, care au n statele de personal, cel puin, 20 de salariai16. n Austria, dispoziiile generale referitoare la protecia mpotriva concedierii se aplic doar n uniti ce au mai mult de 5 angajai. Lucrtorii pe lng domicilii nu beneficiaz de nici o protecie mpotriva concedierii17. Clasificarea cazurilor de ncetare a contractului individual de munc. Art. 81 din Codul muncii al Republicii Moldova reglementeaz modurile de ncetare a contractului individual de munc din cuprinsul acestui text de lege rezult cele dou forme ale ncetrii contractului de munc: n circumstane ce nu depind de voina prilor; la iniiativa uneia dintre pri). Motivele constau n faptele i actele care justific ncetarea contractului individual de munc. Unui i aceluiai motiv i pot corespunde dou moduri de desfacere

a contractului de munc. De exemplu, dac starea sntii ar fi motivul, pot fi dou moduri de ncetare a contractului individual de munc: 1) constatarea faptului c salariatul nu corespunde funciei deinute sau muncii prestate din cauza strii de sntate (art. 86 alin. 1 p. d) din CM RM); 2) refuzul salariatului de a fi transferat la o alt munc pentru motive de sntate, conform certificatului medical (art. 86 alin. 1, p. x) din CM RM). Stabilirea prin lege a motivelor de ncetare a contractului de munc asigur garantarea stabilitii n munc. Unitatea este ntotdeauna obligat s motiveze desfacerea contractului individual de munc, s indice faptele i actele care justific ncetarea contractului de munc, spre deosebire de desfacerea contractului de munc din iniiativa salariatului care nu trebuie motivat (cu excepia cazurilor n care salariatul are interesul s precizeze motivele). Cazurile snt ipoteze legale n care poate avea loc ncetarea contractului individual de munc, i anume: cele ce nu depind de voina prilor contractante i ca urmare a voinei unilaterale a uneia dintre pri. Autoarea M. ichindelean 18 distinge trei categorii de condiii, a cror ndeplinire asigur validitatea desfacerii contractului individual de munc: de fond, form i de procedur. Snt considerate condiii de fond, de exemplu, la realizarea ncetrii contractului de munc n legtur cu privarea salariatului, prin hotrrea instanei de judecat, de dreptul de a ocupa anumite funcii sau de a exercita o anumit activitate (art. 82, alin. 1, lit. e) din CM al RM) urmtoarele cerine: calitatea de persoan, ncadrat n munc; existena

Administrarea public, nr. 1, 2009

unei hotrri judiciare definitive, prin care salariatul a fost privat de dreptul de a ocupa anumite funcii sau de a exercita o anumit activitate; condamnarea salariatului n cauz necorespunztor funciei pe care o deine. Conform prevederilor art. 88, alin. 1, lit. a), 184, 355, alin. 1, lit. a) din CM al RM, conchidem c angajatorului i revine obligaia, atunci cnd procedeaz la concedierea salariatului, s emit o dispoziie (ordin, decizie) scris care trebuie s indice motivele i prevederile legale pe care se ntemeiaz. Prevederile legale menionate se refer la o condiie de form n lipsa creia nu poate nceta contractul individual de munc. Legislaia muncii cuprinde i condiii procedurale care, de regul, au o natur complex. Astfel, reieind din coninutul art. 88, alin. 1 din CM al RM, angajatorul este obligat, odat cu preavizarea salariatului n legtur cu reducerea numrului sau a statelor de personal, s-i propun un alt loc de munc n unitatea respectiv. n afar de aceasta, angajatorul este obligat, potrivit prescripiilor art. 184 din CM, s-i acorde salariatului preaviz n cazul ncetrii contractului de munc potrivit art. 86, alin. 1, lit. b), c), d) i e) CM al RM. Toate aceste condiii vizeaz validitatea ncetrii contractului individual de munc. Cauzele care determin ncetarea contractului individual de munc pot fi mprite: - dup natura lor juridic, n: aciuni, care, la rndul lor, pot fi acte juridice (manifestarea unilateral de voin a uneia dintre pri) i fapte juridice; evenimente (expirarea termenului contrac-tului individual de munc ncheiat pe durat determinat, decesul salariatului etc.);

- dup modul de reglementare: cazuri reglementate de lege (desfacerea contractului individual de munc n temeiul art. 85 din CM al RM din iniiativa salariatului, desfacerea contractului individual de munc din iniiativa angajatorului art. 86 CM al RM); cazuri nereglementate de lege (divulgarea secretului comercial etc.); - dup mprejurarea care determin ncetarea contractului individual de munc: cele ce nu depind de voina prilor (fora major, retragerea autorizaiei (licenei) de activitate a unitii); din voina unei pri contractante (n caz de demisie, solicitarea de stingere a raportului juridic de munc aparine salariatului). Din analiza prevederilor Codului muncii al RM rezult c temeiurile ncetrii contractului individual de munc pot fi clasificate n dou categorii: a) temeiuri generale pentru ncetarea contractului individual de munc, adic acele temeiuri care pot fi dispuse n privina oricrui salariat (ncetarea contractului individual de munc n legtur cu lichidarea unitii, reducerea numrului sau a statelor de personal); b) temeiuri suplimentare pentru ncetarea contractului individual de munc ncheiat cu anumite categorii de salariai. De exemplu, n art. 263 din CM al RM snt consfinite temeiuri suplimentare pentru ncetarea contractului de munc, ncheiat cu conductorul unitii, i anume: a) eliberarea din serviciu a conductorului unitii debitor n conformitate cu legislaia cu privire la insolvabilitate; b) emiterea de ctre organul abilitat sau proprietarul unitii a ordinului (dispoziiei, deciziei, hotrrii), ntemeiat juridic, de ncetare a contractului individual de munc nainte de termen; c) alte cazuri prevzute de

99

societatea civil i statul de drept

Administrarea public, nr. 1, 2009

contractul individual de munc. n ceea ce privete concedierea salariatului, menionm c aceasta poate fi dispus: - din motive care in de persoana salariatului i anume: a) n cazul n care salariatul nu a susinut cu succes perioada de prob (art. 86, alin. 1, lit. a) din CM RM); b) n cazul n care salariatul a svrit o nclcare grav a obligaiilor de munc sau abateri disciplinare repetate, ca sanciune disciplinar etc. (concedierea disciplinar); c) n legtur cu transferul salariatului la o alt unitate cu acordul celui transferat i al ambilor angajatori (art. 86, alin. lit. u) din CM RM); d) n cazul n care salariatul refuz continuarea muncii (de exemplu, n legtur cu schimbarea proprietarului unitii) sau transferul acestuia la o alt munc din motive de sntate, precum i 100 refuzul salariatului de a fi transferat n alt localitate n legtur cu mutarea unitii n aceast localitate (art. 86, alin. 1, lit. v), x) i y) din CM RM); - din motive care nu in de persoana salariatului i anume: a) n legtur cu lichidarea unitii sau ncetarea activitii angajatorului persoan fizic (art. 86, alin. 1, lit. b) din CM RM); b) ca urmare a reducerii numrului sau a statelor de personal din unitate (art. 86, alin. 1, lit. c) din CM RM); c) n cazul n care se constat faptul c salariatul nu corespunde funciei deinute sau muncii prestate din cauza strii de sntate sau ca urmare a calificrii insuficiente (art. 86, alin. 1, lit.

d), e) din CM RM; d) n caz de schimbare a proprietarului unitii (art. 86, alin. 1, lit. f) din CM RM); e) n caz de ncheiere, viznd salariaii ce presteaz munca prin cumul, a unui contract de munc cu o alt persoan care va exercita profesia, specialitatea sau funcia respectiv ca profesie, specialitate sau funcie de baz (art. 86, alin. 1, lit. s) din CM RM); f) restabilirea la locul de munc, conform hotrrii instanei de judecat, a persoanei care a ndeplinit anterior munca respectiv (art. 86, alin. 1, lit. t) din CM RM. Referindu-ne la legislaiile altor state, menionm c n Elveia, de exemplu, contractul individual de munc poate nceta n baza acordului intervenit ntre pri, la expirarea termenului fixat, ca urmare a decesului salariatului ori ca urmare a notificrii unilaterale a ncetrii contractului de munc19. n Romnia, potrivit prevederilor art. 55 din Codul muncii, contractul individual de munc poate nceta: de drept; ca urmare a acordului prilor; ca urmare a voinei unilaterale a uneia dintre pri. n Austria, contractul individual de munc nceteaz n cazurile expres prevzute de Codul civil (Allgemeines Brgerliches Gesetzbuch) i conveniile colective, i anume20: ca urmare a acordului bilateral, intervenit ntre pri; concediere; demisie; denunarea contractului (Rcktritt) n caz de insolvabilitate a angajatorului, dac salariatul n-a recurs la activitate; la cerere, n decursul perioadei de prob; conform clauzei fixate n contract (expirarea termenului n cazul contractelor ncheiate pe o perioad determinat).

Adoptat de ctre Parlamentul Republicii Moldova la 29 iulie 1994, Chiinu, Moldpres, 1997. 2 ichindelean Mrioara, ncetarea contractului individual de munc, Lumina Lex,
1

bIbLIOgRAfIe

Bucureti, 1999. - P. 9. 3 .., .. . : , 1997. - C. 220. 4 Adoptat prin Legea Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 159-162 din 29.07.2003. 5 Boiteanu Eduard, Procedura de concediere a lucrtorului, Bli, Presa universitar blean, 2001. - P. 4. 6 Cristoforeanu E., Teoria general a contractului individual de munc, Bucureti, Editura Curierul judiciar, 1937. - P. 215. 7 Ibidem. - P. 215-216. 8 Dicionarul de drept privat, Editura Mondan 94, Bucureti, 1996. - P. 394. 9 Dicionarul explicativ al limbii romne, Ediia a II-a, Editura Univers enciclopedic, Bucureti, 1996. - P. 206. 10 .. . : , 1966. - C. 8. 11 Codul muncii al Romniei, Editura Meteor Press, Bucureti, 2003. Codul muncii al Romniei a fost adoptat prin Legea nr. 53 din 24.01.2003 i a intrat n vigoare la 1 martie 2003. 12 ichindelean Mrioara, ncetarea contractului individual de munc, Lumina Lex, Bucureti, 1999. - P. 12. 13 .. , - : 101 , 1968. - C. 8-9. 14 Legea serviciului n organele vamale // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 106-108 din 24.08.2000. 15 Legea cu privire la statutul judectorului din 20.07.95 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 59-60 din 26.10.1995. 16 Termination of employment relationships. Legal situation in the Member States of the European Union, Luxemburg, European Commission, 1997. Versiunea electronic a acestei publicaii poate fi gsit n Internet pe adresa: http: //europa.eu.int./comm/ employment_social/labour_law/ docs/termination_emp_ relation_report_en_pdf. 17 Idem. 18 ichindelean Mrioara, ncetarea contractului individual de munc, Lumina Lex, Bucureti, 1999. - P. 21. 19 Termination of employment relationships. Legal situation in the Member States of the European Union, Luxemburg, European Commission, 1997, p. 13 // http: // europa.eu.int./comm/employment_social /labour _law/ docs/termination_emp_relation_report_en_pdf. 20 Ibidem. - P. 6.

societatea civil i statul de drept

NOIuNeA, ObIectuL I subIecteLe DReptuLuI INteRNAIONAL AL MuNcII


Eufemia VIERIu, doctor n drept, avocat, baroul Bucureti (Rommia)

Dreptul internaional al muncii alctuit din totalitatea normelor elaborate de organismele internaionale cu atribuii n acest domeniu, n primul rnd Organizaia Internaional a Muncii, Consiliul Europei i Uniunea European privete mbuntirea condiiilor de munc i de via ale salariailor, raporturile dintre angajai i patroni. Noiunea dreptului internaional al muncii. n stadiul actual al societii 102 contemporane, problemele muncii nu se mai rezolv n cadrul naional al fiecrui stat; normele internaionale au un rol din ce n ce mai important, i nici o ar a lumii civilizate nu le poate ignora. Importana dreptului internaional al muncii capt noi valene n prezent, n condiiile n care organismele competente fac eforturi pentru eliminarea lacunelor din legislaiile statelor i a deosebirilor dintre ele, pentru asigurarea unui minim de drepturi i liberti cetenilor tuturor rilor lumii. n sens larg, dreptul internaional al muncii cuprinde normele Organizaiei Internaionale a Muncii, precum i, n ceea ce privete ara noastr, normele elaborate de Consiliul Europei i Uniunea European. Din acest din urm motiv se vorbete de dreptul european al muncii1 constituit din ansamblul normelor juridice adoptate de instituiile europene referitoare la relaia de munc i securitatea social.2 Dar, i alte organisme internaionale, fr a-i propune s reglementeze de sine stttor probleme ale muncii, au elaborat, n timp, norme ce au reflexe n aceast materie, n special Organizaia Naiunilor Unite, precum i alte organizaii regionale, de exemplu, Liga Arab i Organizaia Unitii Africane. Norme ale dreptului internaional al muncii se regsesc i n tratatele bilaterale ncheiate de diverse state. n sens restrns, dreptul internaional al muncii cuprinde normele (conveniile i recomandrile) Organizaiei Internaionale a Muncii3. Dreptul internaional al muncii se deosebete att de dreptul internaional public, ct i de dreptul internaional privat. Dreptul internaional public reglementeaz raporturile dintre subiectele dreptului internaional, n principal dintre state1; Dreptul internaional privat reprezint totalitatea normelor care soluioneaz conflictul de legi ori conflictul de jurisdicii, precum i cele privind

SummarY

Administrarea public, nr. 1, 2009

condiia juridic a strinului.2 Dreptul internaional al muncii alctuit din totalitatea normelor elaborate de organismele internaionale cu atribuii n acest domeniu, n primul rnd Organizaia Internaional a Muncii, Consiliul Europei i Uniunea European privete mbuntirea condiiilor de munc i de via ale salariailor, raporturile dintre angajai i patroni3. Dreptul internaional al muncii se deosebete de dreptul internaional public i prin aceea c, dei creat i aplicat prin voina statelor, se manifest ca realitate numai ca urmare a aplicrii sale n legislaia intern4. Dreptul internaional al muncii, aadar, nu este un drept mondial, constituit din norme universal valabile n orice stat i orice zon geografic5. ntr-adevr, normele organismelor internaionale menionate nu produc efecte prin ele nsele, ci numai, n principiu, ca urmare a ratificrii lor de statele membre i a transpunerii n legislaia intern. Obiectul dreptului internaional al muncii. Dreptul internaional al muncii, n esen, se caracterizeaz prin aceea c este internaional prin izvoarele sale (ele provin de la organisme internaionale Organizaia Internaional a Muncii, instituie specializat a Organizaiei Naiunilor Unite n problemele muncii i securitii sociale, Consiliul Europei i Uniunea European, organisme regionale cu largi atribuii, inclusiv n problemele menionate) i intern prin obiectul su6 (pentru c el este destinat unui anumit domeniu de activiti interne ale statelor i anume reglementarea relaiilor sociale de munc). Subiectele dreptului internaional al muncii. Principalele subiecte ale dreptului internaional al muncii sunt statele, acestea

avnd calitatea de titular universal al drepturilor i obligaiilor ce-i gsesc izvorul n raporturile juridice internaionale1. Indiferent de ntinderea lor teritorial, de numrul populaiei, de stadiul dezvoltrii economice, politice i sociale, statele sunt subiecte directe i nemijlocite ale dreptului internaional2. Este general recunoscut c i organizaiile internaionale au calitate de subiect de drept internaional, dar cu caracter derivat, secundar3. Ca regul, nu sunt subiecte ale dreptului internaional al muncii organizaiile salariailor (sindicale), ale patronilor, chiar dac reprezentanii unora dintre ele particip la lucrrile organismelor menionate (n spe O.I.M.) i contribuie la elaborarea instrumentelor internaionale i nici persoane fizice din oricare ar membru al oricrui din aceste organ103 isme4. Principiile dreptului internaional al muncii. Ca parte a dreptului internaional contemporan, dreptul internaional al muncii are la baza aciunii sale principiile fundamentale ale acestuia5, principii care sunt expresia acordului de voin al statelor, consacrate n Carta O.N.U. i alte documente internaionale6. Un rol primordial l ocup principiul suveranitii statelor7. Principiile specifice relaiilor de munc i securitii sociale, formulate n Constituia Internaional a Muncii, sunt: - munca nu este o marf; - libertatea de expresie i asociere este o condiie indispensabil a unui progres continuu; - srcia, acolo unde exist, constituie un pericol pentru prosperitatea tuturor; - lupta contra mizeriei trebuie dus cu energie n snul fiecrei naiuni prin efort

societatea civil i statul de drept

internaional continuu i concret. Reprezentanii lucrtorilor i patronilor trebuie s coopereze, n acest sens, pe poziii de egalitate cu cea a guvernelor, participnd la discuii i decizii cu caracter democratic n vederea promovrii binelui comun. La principiile fundamentale ale dreptului internaional al muncii trebuie adugate i principiile dreptului intern al muncii, aceasta datorit faptului c ele sunt formulate ca atare n instrumentele internaionale, i de asemenea, ar trebui s caracterizeze legislaiile naionale.1 Este vorba de principiul libertii muncii, a negocierii colective, libertii de asociere, salarizrii echitabile, perfecionrii profesionale, securitii i sntii n munc etc. Izvoarele dreptului internaional al 104 muncii. n general, prin izvoarele dreptului internaional se neleg acele mijloace juridice cu ajutorul crora statele creeaz, pe baza acordului de voin, norme noi, dezvolt, precizeaz sau confirm normele existente, pentru a reglementa raporturile de cooperare dintre ele. 2 Sunt izvoare ale dreptului internaional al muncii actele Organizaiei Internaionale a Muncii, conveniile i recomandrile. Cele dou categorii de acte nu au ns aceeai for juridic. Spre deosebire de convenii, care odat ratificate, implic obligaia de a fi introduse n ordinea juridic intern a statelor care le-au ratificat, recomandrile, dei sunt supuse i ele, spre examinarea autoritilor competente interne, nu dobndesc prin efectul acestei examinri for juridic3. Un alt izvor de drept al Organizaiei Internaionale a Muncii este considerat Constituia acesteia din, cel puin, dou motive. n primul rnd, pentru c anumite

convenii i recomandri i au sorgintea n principiile enunate n actul fundamental al organizaiei. n al doilea rnd, pentru c statele membre sunt obligate s respecte aceste principii, chiar dac nu au ratificat conveniile care au un astfel de obiect, prin nsui faptul c sunt membre ale organizaiei. Nu sunt considerate izvoare ale dreptului internaional al muncii: rezoluiile conferinelor, regulamentele, culegerile de directive practice, manualele acestei organizaii i nici concluziile i rezoluiile diferitelor comisii sau conferine speciale ale sale. Din peste 160 de convenii i acorduri elaborate de Consiliul Europei, sunt izvoare ale dreptului internaional al muncii: - Convenia pentru drepturile omului i libertile fundamentale (1950); - Carta social-european (1961); - Codul european de securitate social (1964); - Convenia european de securitate social (1973); - Convenia european privind statutul juridic al muncitorului migrant (1977). Au calitatea de izvoare de drept i unele rezoluii i recomandri ale aceluiai organism, de exemplu: - Rezoluia 76/32 privind msurile de securitate social n favoarea pensionarilor sau a persoanelor care rmn active dup vrsta de pensionare; - Recomandarea 89/3 privind flexibilitatea vrstei de pensionare; - Recomandarea 91/3 privind protecia muncitorilor detaai etc. n ceea ce privete Uniunea European, constituie izvoare ale dreptului internaional al muncii actele fundamentale ale acestui organism, Tratatul de la Roma, Constituia

Administrarea public, nr. 1, 2009

European, Carta privind drepturile sociale fundamentale ale muncitorilor, Tratatul de la Maastricht, precum i unele directive, regulamente i alte acte ale acesteia, care constituie aa-numita legislaie derivat. Izvoare ale dreptului internaional al muncii sunt i normele adoptate n cadrul Organizaiei Naiunilor Unite, n special Declaraia Universal a Drepturilor Omului. Organizaia Internaionala a Muncii. Scurt istoric. Domenii de activitate. n urma primului rzboi mondial, prin Tratatul de pace de la Versailles1, fostele state beligerante au hotrt crearea unor instituii specializate care s se ocupe de problemele muncii i securitii sociale. Aa s-a nscut la 11 aprilie 19192 Organizaia Internaional a Muncii (O.I.M.). Prima sesiune a Conferinei internaionale a muncii a avut loc la Washington n luna octombrie 1919, ocazie cu care a fost ales directorul primului Birou Internaional al Muncii3. ntre cele dou rzboaie mondiale, O.I.M., ca instituie autonom n cadrul Societilor Naiunilor, a acionat, printre altele, pentru promovarea zilei de munc de 8 ore, reducerea omajului, crearea sistemului securitii sociale, protecia maternitii, mbuntirea condiiilor de munc a femeilor i tinerilor. La Philadelphia, n anul 1944 (la cea de-a 26 sesiune), Conferina internaional a muncii a completat Constituia, definindu-se mai precis scopurile i obiectivele organizaiei. Textul adoptat cu aceast ocazie poart denumirea de Declaraia de la Philadelphia . Documentul a stabilit c munca nu este o marf , iar libertatea de asociere constituie condiie indispen-sabil a unui progres nentrerupt.

Potrivit Declaraiei, Organizaia Internaional a Muncii are obligaia solemn de a sprijini naiunile lumii pentru elaborarea de programe proprii viznd: - creterea nivelului de via; - posibilitatea lucrtorilor de a ocupa funcii n care s dea toat msura abilitii i cunotinelor lor, astfel nct s contribuie la bunstarea comun; - asigurarea pentru cei interesai la formarea profesional; - posibilitatea tuturor de a participa n mod echitabil la rezultatele muncii n materie de salarii i alte ctiguri; - recunoaterea efectiv a dreptului de negociere colectiv i cooperarea patronilor i a salariailor pentru mbuntirea continu a organizrii produciei, precum i colaborarea acestora la elaborarea i aplicarea politicii sociale i economice; - o protecie adecvat a vieii i 105 sntii salariailor n toate activitile; - protecia minorilor, a femeilor gravide i a celor care alpteaz; - garantarea de anse egale n domeniul educativ i profesional; - un nivel adecvat de alimentaie, de locuit, mijloace de recreere i cultur. n atribuiile Organizaiei Internaionale a Muncii intr urmtoarele activiti: - elaborarea de norme internaionale pentru mbuntirea condiiilor de munc i via ale salariailor (convenii i recomandri); - acordarea de asisten tehnic rilor membre n domeniul muncii i securitii sociale; - pregtirea de personal n diferite domenii; - finanarea unor cursuri de pregtire profesional cu participare internaional;

societatea civil i statul de drept

- elaborarea de studii i cercetri, sintetizarea i difuzarea legislaiei n domeniul muncii i a altor materiale care privesc experiena rilor membre din domeniul su de activitate; - supravegherea aplicrii i respectrii conveniilor i pactelor internaionale privind drepturile omului n domeniile muncii, social i al libertii de asociere n sindicate. O.I.M. a devenit , n anul 1946, prima instituie specializat a Organizaiei Naiunilor unite. Ea a jucat un rol activ n promovarea cooperrii tehnice internaionale, realizarea unor norme juridice de munc aplicabile n majoritatea statelor lumii, s-a preocupat n dezbaterea i soluionarea marilor probleme ale dezvoltrii i pcii. Componena Organizaiei 106 Internaionale a Muncii. Principiul tripartismului. n conformitate cu prevederile Constituiei Organizaiei Internaionale a Muncii, calitatea de membru al acestei organizaii se dobndete astfel: a) sunt membre de drept statele care fceau parte din Organizaia Internaional a Muncii la data de 1 noiembrie 1945; b) devin membre, fr nici o alt formalitate, orice alte state, membre ale Organizaiei Naiunilor Unite, cu condiia formulrii unei cereri de admitere i a declaraiei de acceptare a obligaiilor ce decurg din Constituie; c) devin membre i statele care nu fac parte din Organizaia Naiunilor Unite cu condiia ca cererea lor de admitere s fie acceptat de conferin cu o majoritate de 2/3 a delegailor prezeni. Importana Organizaiei Internaionale a Muncii este relevat de numrul mare al statelor membre. La crearea sa n 1919 au

devenit membre 42 de state; n anul 1948 aveau aceast calitate 58 de state, n anul 1950 - 62, n 1970 - 121, n 1995 - 173, n 2000 - 175, n ianuarie 2004 - 177 de state. Organizaia Internaional a Muncii este una dintre cele mai viabile i prestigioase instituii internaionale, cu o activitate extrem de bogat. Secretul succesului const, n primul rnd, n structura sa tripartit. Aceasta nseamn c la lucrrile sale particip, din fiecare ar, doi reprezentani ai guvernului i cte un delegat din partea sindicatelor i a patronilor, potrivit formulei 2-1-11. Prin instituirea tripartismului se creeaz premisele acceptrii i aplicrii pe plan naional a normelor Organizaiei Internaionale a Muncii. Votarea conveniilor, recomandrilor i a celorlalte documente se face individual i nu pe delegaii statale, aadar fiecare reprezentant are un vot, iar numrtoarea se face prin nsumarea voturilor individual exprimate. Structura Organizaiei Internaionale a Muncii 1 . Aceast organizaie cuprinde: Adunarea general, Conferina Internaional a Muncii, un consiliu executiv Consiliul de Administraie i un secretariat permanent Biroul Internaional al Muncii. Alte organe de lucru sunt conferinele regionale, diferitele comisii i reuniunile de experi. a) Conferina Internaional a Muncii este organul suprem. Atribuiile sale principale sunt: - elaboreaz normele internaionale de munc i controleaz aplicarea acestora; - adopt rezoluii care orienteaz politica general a organizaiei i activitii sale; - decide admiterea de noi membri, alege

Administrarea public, nr. 1, 2009

Consiliul de Administraie; - voteaz bugetul organizaiei. Se compune din ansamblul delegaiilor statelor membre, potrivit principiului reprezentrii tripartite; ea se ntrunete n sesiuni ori de cte ori este necesar, dar, cel puin, o dat pe an (de regul, n luna iunie). Conferina are un preedinte i un primvicepreedinte alei din reprezentanii guvernamentali i doi vicepreedini alei din rndul reprezentanilor lucrtorilor i al patronilor. Preedintele, primvicepreedintele i cei doi vicepreedini, mpreun cu directorul general al Biroului Internaional al Muncii, formeaz biroul Conferinei. Conferina desemneaz la fiecare sesiune: - o comisie pentru examinarea prealabil a fiecrei probleme supus votului ei; - o comisie de aplicare a conveniilor i recomandrilor; - o comisie de rezoluii; - un comitet de redactare nsrcinat s stabileasc, pe baza hotrrilor adoptate, textul final al conveniilor i recomandrilor. i aceste organisme au o structur tripartit. Patru mari organizaii sindicale internaionale i anume Conferina Internaional a Sindicatelor Libere (C.I.S.L.), Conferina Mondial a Muncii (C.M.M.), Federaia Sindical Mondial (F.S.M.) i Organizaia Unitii Sindicale Africane (O.U.S.A.) au statut de observator la Organizaia Internaional a Muncii. b ) Cons iliul de Administraie este organul executiv al Organizaiei Internaionale a Muncii, care conduce activitatea acesteia ntre dou conferine. El se ntrunete n mod normal de trei ori

pe an, ntr-o sesiune de primvar (martieaprilie), una - imediat dup Conferin i alta - intr-o sesiune de toamn (noiembrie). Consiliul de Administraie este compus din 56 de membri, respectiv 28 reprezentani guvernamentali, 14 reprezentani ai lucrtorilor i 14 ai patronilor. Din cei 28 de reprezentani guvernamentali , 10 sunt numii de ctre statele membre (potrivit importanei industriale cea mai considerabil), iar restul 18 sunt alei de ctre delegaii guvernelor din cadrul Conferinei; cele 10 state care beneficiaz de acest statut de membru permanent nu mai particip la alegeri. Reprezentanii patronilor i ai lucrtorilor sunt alei de ctre delegaii acestora i, potrivit regulamentului, reprezint interesele ansamblului patronatelor i, respectiv, lucrtorilor din rile membre 107 i nu din statele din care provin. Consiliul de Administraie are urmtoarele atribuii: - ntocmete ordinea de zi a Conferinei i a celorlalte reuniuni ale Organizaiei Internaionale a Muncii; - ine evidena actelor adoptate i ia msuri pentru aplicarea lor; - numete directorul general al Biroului Internaional al Muncii; - controleaz aplicarea normelor internaionale ale muncii. n acest sens au fost instituite: Comisia de experi pentru aplicarea conveniilor i recomandrilor; Comisia de investigaii i de conciliere n materia libertii sindicale i Comitetul libertii sindicale. c) Biroul Internaional al Muncii este secretariatul permanent al Organizaiei, cu sediul la Geneva. n structurile biroului intr: directorul general, 3 directori generali-adjunci, 7 subdirectori generali, mai multe departa-

societatea civil i statul de drept

mente. n cadrul su activeaz aproximativ 2000 de funcionari internaionali. Atribuiile Biroului Internaional al Muncii sunt urmtoarele1: - elaboreaz documentele i rapoartele pentru conferinele i reuniunile organizaiei i realizeaz lucrrile de secretariat pentru acestea; - recruteaz experi n cooperarea tehnic i stabilete directivele pentru programele de cooperare tehnic n lumea ntreag; - ntreprinde lucrri de cercetare i desfoar activiti educative; - adun informaii i diverse situaii statistice din toate rile lumii care privesc munca; - public o gam larg de lucrri cu privire la munc i probleme sociale; - sprijin guvernele statelor membre, 108 organizaiile patronilor i ale salariailor pe probleme ce fac obiectul su de activitate. d) Alte organisme. n cadrul Organizaiei Internaionale a Muncii mai funcioneaz conferine regionale, congrese sau conferine tehnice, comitete i comisii, reuniuni de experi pe diferite probleme. O importan deosebit o are comisia de experi pentru aplicarea conveniilor i recomandrilor adoptate de organizaie. Definiia i specificul conveniilor i recomandrilor Organizaiei Internaionale a Muncii. Dei Constituia permite adoptarea, n aceeai problem, att a unei convenii, ct i a unei recomandri1, cele dou categorii de norme se deosebesc ntre ele. Conveniile sunt instrumente juridice ce reglementeaz aspectele administrrii forei de munc, a bunstrii sociale sau a drepturilor i libertilor fundamentale ale omului. Ele reprezint instrumentul principal de

reglementare a organizaiei. Sunt considerate convenii eseniale: - Convenia nr. 29 / 1930 privind munca forat; - Convenia nr. 87 / 1948 privind libertatea sindical i protecia dreptului ; - Convenia nr. 98 / 1949 privind dreptul de organizare i negociere colectiv; - Convenia nr. 100 / 1951 privind egalitatea de remunerare; - Convenia nr. 105 / 1957 privind abolirea muncii forate; - Convenia nr. 111 / 1958 privind discriminarea (n munc i n profesie); - Convenia nr. 138 / 1973 privind vrsta minim; Organizaia Internaional a Muncii a adoptat pn n anul 2004 peste 185 de convenii i 195 de recomandri, care constituie Cadrul internaional al muncii2. Ratificarea unei convenii presupune o obligaie dubl din partea statului: n primul rnd, ea este un angajament de a aplica prevederile conveniei respective, iar n al doilea rnd, indic disponibilitatea statului de a accepta msurile de supraveghere internaional specific organizaiei. Recomandrile sunt instrumente juridice similare conveniilor care ns nu sunt supuse ratificrii i cuprind orientri, idealuri sau preferine adresate statelor. De regul, o recomandare nsoete o convenie care se limiteaz la a consacra principii generale. Rolul recomandrii este acela de a preciza i de a concretiza semnificaiile conveniei1. Marea deosebire dintre o convenie i o recomandare const n aceea c convenia este supus ratificrii, ca orice tratat internaional: ca urmare, ea genereaz obligaii juridice; exist un sistem

Administrarea public, nr. 1, 2009

internaional care controleaz modul n care aceste obligaii sunt ndeplinite. Recomandarea, n schimb, nefiind supus ratificrii, nu creeaz obligaii statelor membre, ea conine doar simple directive, avnd menirea de a ghida aciunea statelor pe plan naional. Cu toate acestea, conform constituiei Organizaiei Internaionale a Muncii, statele membre se angajeaz s supun autoritilor competente nu numai conveniile, ci i recomandrile n vederea transformrii acestora n legi sau s ia msuri pentru aplicarea lor, i n cazul unora, i n cazul celorlalte, statele membre sunt inute s fac rapoarte periodic privind msurile luate pentru aducerea acestora la ndeplinire. Din punctul de vedere al coninutului, aa cum rezult din practica Organizaiei Internaionale a Muncii, probleme eseniale privind condiiile de munc (durata muncii, salariul minim, concediile pltite), securitatea i sntatea muncii, securitatea social i drepturile omului , fac obiectul conveniilor. Adoptarea conveniilor i recomandrilor. Potrivit Constituiei, n elaborarea i adoptarea normelor snt parcurse mai multe faze procedurale. 1. La cererea Consiliului de Administraie, Biroul Internaional al Muncii ntocmete un studiu comparativ privind legislaia i practica n statele membre asupra unei anumite probleme. Dup primirea acestui studiu, Consiliul de Administraie decide dac este sau nu cazul s fie continuat procesul normativ. Dac rspunsul este afirmativ, se ntocmete un raport mai detaliat i un chestionar, avnd ca obiect problema respectiv, care se trimit statelor membre cu, cel puin, un an nainte de deschiderea sesiunii Conferinei. Rspunsurile

Guvernelor trebuie s parvin Biroului Internaional al Muncii cu, cel puin, opt luni nainte de sesiune. Pe baza acestor rspunsuri, Biroul Internaional al Muncii ntocmete un nou document care ine seama de propunerile fcute. Concluziile sale sunt comunicate apoi Guvernelor cu, cel puin, patru luni nainte de deschiderea sesiunii Conferinei. 2. nscrierea pe ordinea de zi. Problemele ce urmeaz a fi supuse dezbaterii Conferinei sunt nscrise pe ordinea de zi de Consiliul de Administraie la propunerea directorului general al Biroului Internaional al Muncii. Mai este posibil i o alt cale i anume aceea ca nscrierea unor probleme pe ordinea de zi pentru sesiunea urmtoare s o fac chiar Conferina cu majoritatea de 2/3 din numrul membrilor si1. La ntocmirea ordinii de zi, Consiliul de Administraie ine seama de propunerile 109 formulate de Guverne, de organizaiile patronilor i ale lucrtorilor din statele membre2. Desigur, n aceast faz va fi luat n considerare i documentaia ntocmit de Biroul Internaional al Muncii, dup procedura artat mai sus. Criteriile ce guverneaz alegerea problemelor pe ordinea de zi sunt urgena, actualitatea i importana lor. Guvernele statelor membre pot contesta decizia Consiliului de Administraie privind ntocmirea ordinii de zi. Conferina hotrte asupra contestaiei cu o majoritate de 2/3. 3. Dezbaterea, dubla discuie. Adoptarea normelor Organizaiei Internaionale a Muncii se face, de regul, n urma discutrii lor la dou sesiuni consecutive. Astfel, dup reuniunea Conferinei, se constituie o comisie tripartit nsrcinat

societatea civil i statul de drept

Administrarea public, nr. 1, 2009

s examineze problema respectiv, alctuit n aa fel nct s se asigure egalitatea ntre reprezentanii Guvernelor, patronilor i lucrtorilor. Dup ndeplinirea atribuiilor sale, comisia supune textul Conferinei aflate n sesiune, cu o rezoluie de nscriere a acelei probleme pe ordinea de zi a anului urmtor, n vederea adoptrii unei convenii sau recomandri, aa cum se propune. Dac Conferina i d acordul, dup acest prim examen, Biroul Internaional al Muncii ntocmete textul provizoriu al conveniei sau recomandrii, care este apoi trimis Guvernelor n dou luni de la nchiderea sesiunii. Acestea au la dispoziie trei luni pentru a face observaiile lor. Raportul final este ntocmit i trimis de Birou guvernelor cu trei luni nainte 110 de data la care se va deschide sesiunea urmtoare a Conferinei. Dup deschiderea acestei sesiuni, proiectul este din nou examinat de o comisie tripartit; textul odat aprobat n comisie, este supus Conferinei, n edin plenar. Dac este aprobat cu o majoritate de 2/3 din numrul voturilor exprimate1, el devine n mod oficial convenie sau recomandare a Organizaiei Internaionale a Muncii Este admis ca excepie, pentru cazuri speciale, urgente, adoptarea unei norme i n urma unei singure discuii. ntr-o atare ipotez, trebuie s se decid cu o majoritate de 3/5 din voturile exprimate de Conferin2. Punerea n aplicare a normelor. Aceast etap comport, aa cum prevede

Constituia Organizaiei Internaionale a Muncii, mai multe faze. 1. Prima dintre ele const n obligaia guvernelor statelor membre de a supune examinrii autoritilor competente conveniile i recoman-drile adoptate, n vederea transformrii lor n legi sau n vederea lurii altor msuri necesare. Termenul n care trebuie ndeplinit aceast obligaie este de un an sau, n cazuri excepionale, de 18 luni. n mod constant, Organizaia Internaional a Muncii s-a situat n poziia de a nu defini sau circumscrie noiunea de organ competent, spre a lsa o total libertate statelor membre, fiecare procednd normelor sale interne. 2. Ratificarea conveniilor. Este operaiunea prin care normele Organizaiei Internaionale a Muncii dobndesc for obligatorie n legislaia intern a statelor membre, prin actul organului constituional competent. Potrivit dispoziiilor constituionale (art.11, al.2), ratificarea oricrui tratat internaional n ara noastr este de competena Parlamentului. Trebuie precizat c o ratificare trebuie fcut fr nici o rezerv. Adic din moment ce s-a decis ratificarea, aceasta privete integral acea convenie i nu doar anumite pri ale ei. Aa cum s-a menionat, recomandrile nu sunt supuse ratificrii; dac ns se decide aplicarea unei recomandri, trebuie s se comunice acest lucru la Biroul Internaional al Muncii. Dup ratificare, statele membre au obligaia s ntiineze Biroul Internaional al Muncii i s ia toate

msurile necesare pentru aplicarea efectiv a normelor n temeiul principiului pacta sunt servanda. De asemenea, exist obligaia de a raporta anual msurile luate pentru aplicarea efectiv a conveniilor ratificate. n legtur cu conveniile neratificate i cu recomandrile, exist obligaia statelor membre de a trimite rapoarte Biroului Internaional al Muncii cu privire la starea legislaiei i a practicii lor admini-strative n relaiile de munc, n ce msur s-a putut da totui prioritate normelor internaionale sau n ce msur i propun s le dea n viitor, care sunt dificultile ce mpiedic ori ntrzie ratificarea sau punerea lor n aplicare.

societatea civil i statul de drept

bIbLIOgRAfIe

1. Alexandru iclea, Tratat de dreptul muncii, Editura Rosetti, Bucureti, 2006. 2. Eufemia Vieriu, Curs. Dreptul muncii. 3. Nicolae Voiculescu, Drept comunitar al muncii, Editura Rosetti, Bucureti, 2005. 4. Sanda Ghimpu, Alexandru iclea, Dreptul muncii, Ediia a II-a, Editura All Beck, Bucureti, 2001. 5. Andrei Popescu, Dreptul internaional al muncii, Editura Holding Reporter, Bucureti, 1998. 6. Teodor Melecanu, Organizaia Internaional a Muncii documentar , Editura 111 Politic, Bucureti, 1974. 7. Ovidiu inca, Drept social comunitar drept comparat. Legislaie romn, Ed. Lumina Lex, Bucureti, 2005. 8. Alexandru iclea, Andrei Popescu, Constantin Tufan, Ovidiu inca, Dreptul muncii, Ed. Rosetti, Bucureti, 2004. 9. Ion Diaconu, Tratat de drept internaional public, vol. I, Ed. Lumina Lex, Bucureti, 2002. 10. Drago Alexandru Sitaru, Drept internaional privat, Tratat, Ed. Lumina Lex, Bucureti, 2001. 11. Nicolae Diaconu, Drept internaional privat, Curs universitar, Ediia a II-a, Ed. Lumina Lex, Bucureti, 2004.

A se vedea Bernard Teyssie, Droit europeen du travail, 2e edition, Litec, Paris, 2002. 2 Ovidiu inca, Drept social comunitar drept comparat. Legislaie romn, Ed. Lumina Lex, Bucureti, 2005. - P. 3. 3 A se vedea Andrei Popescu, Dreptul internaional al muncii, n Alexandru iclea, Andrei Popescu, Constantin Tufan, Ovidiu inca, Dreptul muncii, Ed. Rosetti, Bucureti, 2004. - P. 60.
1

LIteRAtuR

A se vedea Ion Diaconu, Tratat de drept internaional public, vol. I, Ed. Lumina Lex, Bucureti, 2002. - P. 23. 5 Ion P. Filipescu, Drept internaional privat, Ed. Academiei Romne, Bucureti, 1991. - P.36. A se vedea i Drago Alexandru Sitaru, Drept internaional privat, Tratat, Ed. Lumina Lex, Bucureti, 2001. - P.73-1003; Nicolae Diaconu, Drept internaional privat, Curs universitar, Ediia a II-a, Ed. Lumina Lex, Bucureti, 2004. - P.18. 6 A se vedea Sanda Ghimpu, Alexandru iclea, Dreptul muncii, Ediia II-a, Ed. All Beck, Bucureti, 2001. - P.73-1003. 7 Excepie fac unele norme ale dreptului comunitar. 8 A se vedea Andrei Popescu, op. cit. - P.110. 9 Ibidem. 10 Ibidem, p.122. 11 A se vedea Gheorghe Geamnu, Drept internaional contemporan, vol. I, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti,1979. - P.327. 12 Ion Diaconu, op. cit. - P.448. 13 Precizm c, prin excepie, norme ale dreptului comunitar creeaz drepturi i obligaii direct pentru unele subiecte naionale ntreprinderi, organizaii, persoane fizice. 14 Alexandru Bolintineanu, Adrian Nstase, Drept internaional contemporan, I.R.S.I., Bucureti. - P. 68-74. 15 Ion Diaconu, op. cit. - P. 273-274. 112 16 Alexandru Popescu, op. cit. - P.130-132. 17 Ibidem. - P. 133. 18 Gheorghe Moca, Dreptul internaional public, Universitatea din Bucureti, 1979. - P.29. 19 Infra, pct. 10. 20 A se vedea Nicolae Voiculescu, Drept comunitar al muncii, Ed. Rosetti, Bucureti, 2005. - P. 12. 21 Se consider c ideea unei legislaii internaionale a muncii aparine filozofului Robert Owem care, nu numai c a ncercat n propria ntreprindere s-i materializeze ideile novatoare n materie de munc, dar, n 1918, s-a adresat, prin dou memorii, suveranilor Sfintei Aliane, solicitndu-le msuri pentru a ameliora statutul muncitorilor. 22 Primul director al Biroului Internaional al Muncii a fost Francezul Albert Thomas, fost jurnalist, om politic, ministru n timpul primului rzboi mondial; el a avut un rol major n orientarea activitii O.I.M. la nceputurile acestuia. 23 A se vedea Tudor Melecanu, Organizaia Internaional a Muncii - documentar, Editura Politic, Bucureti, 1974. - P. 6. 24 A se vedea Nicolae Voiculescu, op. cit. - P. 13. 25 Bureau International du Travail, Les normes internationales de travail, Geneve,1992. - P. 11. 26 Citm, de exemplu, cteva asemenea convenii i recomandri: Convenia nr. 135 i Recomandarea nr. 143 din 1971 privind reprezentanii salariailor; Convenia
4

Administrarea public, nr. 1, 2009

CONTraCTuL aDmINISTraTIV - aSPECTE NOI DE ceRcetARe N cONteXtuL teNDINeLOR EurOPENE aCTuaLE


Angela DAStIC, doctor n drept, lector universitar superior, consultant principal, Comisia juridic, pentru numiri i imuniti, Parlamentul Republicii Moldova

societatea civil i statul de drept

SummarY

This study describes an issue for a standpoint research and regulation of the legal regime of the administrative contact in Community law and its role in the public services. A new approach treats this regard and the issue of separation of modern trends of European contract law and the important impact on developing single European rules that will determine the share of administrative contracts and its fields of 113 application. Dreptul antic snt calificate ca fiind anumite care, actualmente,recunotea specificul incontestabil al unor diferite; contracte, - efecte juridice administrative. Acestea se refer, n spe- inegalitatea subiecilor. cial, la cazurile ce in de piaa serviciilor Autorul precizeaz, c pentru existena publice care niciodat n-au ncetat s fie contractului administrativ propriu-zis snt reglementate de dreptul public - ceea ce necesare mai multe condiii:1 explic meninerea regulilor aplicabile a) un acord de voin ntre administraie altor contracte administrative care i i particular; gsesc originea n practica contractual b) acordul de voin se cuvine s aib i jurisdicional. ca scop crearea a noi obligaiuni juridStudiile doctrinare n problema ice de prestare a unor lucrri materiale abordat exist n literatura juridic a sau servicii personale n schimbul unei sec. XIX. Savantul Gaston Jze a efec- remuneraii; tuat prima sistematizare considerabil c) prestaiunea s fie destinat asigurrii n materie de contracte administrative, funcionrii unui serviciu public; prin care a pus n valoare existena unui d) prile s fie supuse, printr-o clauz regim juridic al acestora ce constituie un expres, prin forma contractului, prin genul ansamblu coerent. Potrivit cercettorului de colaborare sau prin orice manifestare menionat, principalele criterii de deose- de voin, regimului de drept public; bire a contractelor administrative de cele e) inegalitatea prilor; private snt: f) interpretarea intensiv a contractu-

lui; g) dreptul de a lua msuri unilaterale executorii; h) aplicarea teoriei impreviziunii. Savantul francez, referindu-se la executarea contractelor administrative propriu-zise, recunoate c n aceast materie principiul care domin rmne unul de drept comun.., pe de alt parte, Jze precizeaz c toate contractele administrative ncheiate de administraie contractele administrative propriu-zise sau contractele de drept privat snt reglementate de un numr de norme comune referitoare la adminiastraie.2 Teza lui Gaston Jze, care pentru majoritatea autorilor se identific cu teza francez din perioada interbelic, a fost criticat de G. Salon n special pe dou aspecte : 1) contractele administrative snt i 114 ele guvernate pe principiile generale ale contractelor din dreptul comun (civil); 2) i invers, contractele de drept privat (civil) ale administraiei publice snt i ele supuse unor norme speciale de drept public, n special, cu privire la elaborarea voinei contractuale... G. Salon menioneaz c Jze nu a contribuit la explicarea tuturor particularitilor contractului administrativ, teoria sa fiind adaptat la un contract particular i, n special, la concesionarea serviciului public dar nu i a contractelor administrative de alt natur. n cele din urm, legtura ntre serviciile publice este confuz. Ilegalitatea prilor poate fi corelat, de asemenea, cu noiunea de interes general sau cea de funcionari publici. 3 Efectund un studiu asupra evoluiei teoriei contractului administrativ, profesorul A. Iorgovan subliniaz c aceste teze ale lui Jze au fost interpretate unilateral,

ntr-o logic rigid, fiind rupt de constelaia de idei pe care le conine monumentala sa lucrare. Fragilitatea distinciei ntre contractele administrative (propriu zise) i contractele civile ncheiate de administraia public, n sistemul francez, mai era invederat i prin faptul c unul i acelai contract de furnituri era considerat contract administrativ, cnd era ncheiat de stat printr-un organ al su, i contract de drept civil, cnd era ncheiat de celelalte persoane morale de drepr public. De asemenea, s-a mai spus c teoria francez, dei plin de distincii i subtiliti, d natere n practic la nedumeriri i incertitudini, n special, cu privire la chestiunile de competen.4 Autorul menionat conchide, c fiind vorba de contracte , teoria contractelor nu poate fi dect o teorie axat pe logica ancestral a noiunii de contract, dar nu se poate identifica cu aceasta, nu se poate limita la construciile sale teoretice. 5 Cu toate criticile expuse, teoria lui Jze a fost succedat de ctre Georges Pquignot6. Autorul constat c acesta n-a mers dup un studiu al fiecrui mare contract administrativ i stabilete degajarea teoriei generale asupra contractelor. Aportul acestei lucrri este dublu, se stabilesc: limitele i incoerena analizei materialiste a actelor juridice i scopurile serviciilor publice. Aceste idei care, mai trziu, au fost aprofundate de ctre A. de Laubadre i reeditate de F. Modern i P. Delvolv (1983-1984 Trait des contrats administrativ) - rmn n prezent lucrrile de referin n materie7, iar Teoria contractelor admini-strative s-a dezvoltat mereu, ea fiind intim legat de dezvoltarea contenciosului administrativ, de practica jurisdicional a Consiliului de Stat.8 Incontestabil, tratrile din doctrin

Administrarea public, nr. 1, 2009

au influenat i continu s influeneze legislaia comunitar i, n special, cea naional n materie de contracte administrative, reglementnd n mod divers competenele jurisdicionale. Astfel, n unele ri, contenciosul contractual relev jurisdicia administrativ, iar n altele -regimul de drept comun. Odat cu extinderea ponderii justiiei administrative n spaiul Uniunii Europene, att n rile cu o veche tradiie n contenciosul administrativ, n cele aderante, ct i n cele din spaiul ex-sovietic perspectivele regimului jurisdicional al contractelor administrative suport modificri. Cu att mai mult cu ct ultimele studii consacrate cercetrii fenomenului juridic in de pieele publice i conveniile de delegare a serviciilor publice unor subieci principali. n acest context se nscriu, de asemenea, i problemele care implic aspecte noi de cercetare n condiia tendinelor europene actuale9 de identificare n ce msur diversitatea legislaiilor naionale n privina drepturilor contractuale aduce vreo atingere bunei funcionri a pieei comune. Discuiile desfurate n cadrul doctrinei contemporane a Uniunii Europene sub acest aspect rezid n ncercrile de a elabora un cod european al contractelor, care se va raporta principiilor comune ce vor sta la baza dreptului contractului. Noul drept european al contractelor va fi cu att mai bine perceput, cu ct va mbrca o form experimental, apreciat prin comparaie cu sistemele naionale i verificat n practic prin rezolvarea problemelor juridice concrete... care au respectat i au integrat toate tradiiile juridice europene.10 Prin urmare, o atare separare a dreptului contractual european va determina care

va fi ponderea contractelor administrative, avnd un impact important asupra elaborrii normelor europene unice i determinrii domeniilor de aplicare. n doctrina i legislaia Republicii Moldova contractul administrativ este definit drept contract ncheiat de autoritatea public, n virtutea prerogativelor de putere public, avnd ca obiect administrarea i folosirea bunurilor proprietate public, executarea lucrrilor de interes public, prestarea de servicii publice, activitatea funcionarilor publici care reiese din relaiile de munc reglementate de statutul juridic al acestora.11 Regimul juridic al contractului administrativ stabilete calitatea acestuia de obiect n contenciosul administrativ i este asimilat actului administrativ. n opinia noastr, att n plan teoretic, legislativ, ct i al practicii judectoreti, unul din aspectele principale ale con- 115 tractului administrativ ine de aprecierea adecvat a regimului administrativ fa de cel civil. Lucrurile aici pot fi uor confundabile, deoarece n situaia n care procedura de ntocmire, ncheiere i examinare a litigiilor legate de contractele administrative se efectueaz n baza legislaiei preponderent civile. Lipsa unui cadru juridic complet i, n special, al unui Cod al procedurii administrative neglijeaz foarte multe caracteristici ale regimului administrativ, supunndu-l unei influene masive a regimului de drept comun. O soluie potrivit, n acest sens, ar fi ca doctrina i cadrul juridic naional s desting n linii generale caracteristicile proeminente ale contractelor administrative, asigurndu-le un regim juridic separat, inspirat din practica internaional.

societatea civil i statul de drept

bIbLIOgRAfIe
Gaston Jze, Les contracts administrativfs de lEtat, dup A. Iorgovan , Tratat de drept administrativ, VII, ediia III, ALLBECK Bucureti. - P.110-111. 2 A. Iorgovan.Tratat de drept administrativ. VII, ediia III, ALLBECK. Bucureti. - P.111. 3 G.Salon Gaston Jze et la thorie gnral des contract administratifs. Rev. Hist. des Fac.de Droit 1991, nr. 12. - P.71. 4 A. Iorgovan. Tratat de drept administrativ. VII, ediia III, ALLBECK. Bucureti. - P.111. 5 A. Iorgovan. Tratat de drept administrativ, VII, ediia III, ALLBECK. Bucureti. - P.111. 6 Georges Pquignot, La thorie gnrale du contract administratif, Pedone, 1945. - P. 22. 7 Droit des contrats administratifvs Laurent Richer. - Pag. 23. 8 A. Iorgovan.Tratat de drept administrativ. VII, ediia III, ALLBECK. Bucureti. - P.111. 9 Vasile Ptulea. Aciunile ntreprinse i perspectivele elaborrii unui cod european al contractelor. - Dreptul, nr.11, 2007. - P.38. 10 Vasile Ptulea. Aciunile ntreprinse i perspectivele elaborrii unui cod european 116 al contractelor. - Dreptul, nr.11, 2007. - P.38. 11 Art. 2 din Legea contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10.02.2000.
1

Administrarea public, nr. 1, 2009

Prezentat: 26 ianuarie 2009. Recenzent: Boris NEGRU, doctor n drept, confereniar universitar. E-mail: angela. dastic @ parlament. md

conomie i finane pub-

pOLItIcA MONetAR A bNcII NAIONALe A MOLDOVeI I cRIZA fINANcIAR MONDIAL


tatiana MANOlE, doctor habilitat n tiine economice, profesor universitar

SummarY
In this article is a profound analysis of the banking system of the Republic of Moldova. Are given the central bank functions (officially called the national Bank of Moldova) and relationships interchange. It is indicate the primary objective of the National Bank of Moldova and namely to ensure and maintain price stability. Are given annual inflation rates during the years 1995-2008. A deep analysis is done in this article on the intsruments of monetary policy promoted by National Bank of Moldova, such as: 118 policy rates, open market operations, overnight loan and overnight deposit used by the National Bank of Moldova as intsruments of monetary policy, compulsory reserve rate and other monetary intsruments. All of these monetary policy intsruments used by the National Bank of Moldova aimed sterilization temporary excessive liquidity and consequently reduce inflation. key words: overnight loans, overnight deposit, monetary policy intsruments, inflation, open market operations, mandatory rate.

Administrarea public, nr. 1, 2009

Politica monetar este parte component a politicii financiare a statului. Prin politica monetar nelegem un ansamblu de msuri promovate de Banca Central (Banca Naional a Moldovei) care au ca promovat politica monetar i valutar a obiectiv meninerea masei monetare la Republicii Moldova. nivelul necesitilor economiei naionale, Anul 2008 a fost un an jubiliar pentru reducerea omajului i a inflaiei, asigu- BNM, care a fost fondat prin decretul rarea stabilitii preurilor i monedei Preedintelui Republicii Moldova nr. 122 naionale n raport cu valutele forte de pe din 4 iunie 1991 Cu privire la Banca piaa valutar naional i internaional, Naional a Moldovei. stabilitii pieei financiare toate urmrind n cei 17 ani de activitate s-a modificat scopul general de cretere economic. legislaia privind ntregul sistem bancar Este semnificativ faptul c sistemul din Republica Moldova. bancar al Republicii Moldova s-a consoliUn eveniment de mare importan dat pe parcursul a 17 ani, transformndu-se l-a constituit introducerea, la 29 noiemntr-un sistem stabil i solid. Consider, c brie 1993, a monedei naionale - leul este un merit al Bncii Centrale (BNM), moldovenesc, fapt ce a permis asigurarea care pe parcursul acestei perioade a

independenei monetar-financiare a statului i promovarea unei politici economice eficiente n Republica Moldova. Odat cu schimbrile structurale ce au avut loc n economia naional, a crescut i rolul BNM i al bncilor comerciale. Prin Legea cu privire la Banca Naional a Moldovei, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 21 iulie 1995, obiectivul principal al BNM a devenit realizarea i meninerea stabilitii monedei naionale prin stabilirea condiiilor pieelor monetare, de credit i valutare. Concomitent cu adoptarea Legii cu privire la BNM (1995), a fost adoptat legea instituiilor financiare, intrat n vigoare la 01.01.1996. Aceast din urm lege a conferit un nou statut Bncii Naionale a Moldovei, ea devenind o persoan juridic public autonom i responsabil fa de Parlamentul Republicii Moldova. Prin legea instituiilor financiare1 a fost pus fundamentul privind funcionarea durabil a sistemului bancar n Republica Moldova. E de menionat c, odat cu schimbrile tendinelor globale n activitatea bncilor centrale, a aprut necesitatea operrii modificrilor i n activitatea Bncii Naionale a Moldovei. Astfel, la 30 iunie 2006, Parlamentul Republicii Moldova a aprobat modificrile la Legea cu privire la BNM, prin care a fost prevzut un nou obiectiv fundamental - asigurarea i meninerea stabilitii preurilor. BNM are, n activitatea sa, un ir de atribuii de baz: - stabilete i promoveaz politica monetar i valutar n stat; - acioneaz ca bancher i agent fiscal al statului; - activeaz ca organ unic de emisiune a monedei naionale;

- autorizeaz, supravegheaz i reglementeaz activitatea instituiilor financiare; - pstreaz i gestioneaz rezervele valutare ale statului; - supravegheaz sistemul de pli n republic i faciliteaz funcionarea eficient a sistemului de pli interbancare; - ntocmete balana de pli a statului; - efectueaz reglementarea valutar pe teritoriul Republicii Moldova; - stabilete, prin consultri cu Guvernul, regimul cursului de schimb al monedei naionale etc. Faptul c BNM autorizeaz, supravegheaz i reglementeaz activitatea instituiilor financiare are mare importan pentru meninerea n permanen a unui sistem bancar stabil i sigur. Pe parcursul anilor, coninutul autorizaiilor s-a modi- 119 ficat spre creterea sumelor capitalului minim statutar. Prezentm mai jos aceast evoluie. Conform Legii instituiilor financiare din 21 iulie 1995, nr. 550-XIII a fost stabilit capitalul minim2 pentru bncile comerciale conform tipului de autorizaie dup cum urmeaz: A - 4 mil. lei; B - 8 mil. lei; C - 12 mil. lei. Cu ncepere de la 30 septembrie 2002, cuantumul capitalului minim necesar a fost stabilit pentru capitalul de gradul I n mrime de 32 milioane lei, constituind pentru tipuri de autorizaie dup cum urmeaz: A 32 mil. lei; B - 64 mil. lei; C 96 mil. lei . Cu ncepere de la 30 iunie 2005,

economie i finane publice

cuantumul capitalului minim necesar a fost stabilit pentru capitalul de gradul I n mrime de 45 milioane lei, constituind: A - 45 mil. lei; B - 90 mil. lei; C - 135 mil. lei. Cu ncepere de la 31 decembrie 2005, cuantumul capitalului minim necesar a fost stabilit pentru capitalul de gradul I n mrime de 50 milioane lei, constituind: A - 50 mil. lei; B - 100 mil. lei; C - 150 mil. lei. Cu ncepere de la 20 iunie 2008, cuantumul capitalului minim necesar a fost stabilit pentru capitalul de gradul I n mrime de 100 milioane lei, constituind: A - 100 mil. lei; B - 200 mil. lei; C - 300 mil. lei. 120 n acest rstimp, a crescut i capitalul statutar al BNM. Astfel, de exemplu, capitalul statutar al BNM a constituit n perioadele ce urmeaz: - n 1996 20 000 mii lei; - n 2000 50 000 mii lei; - n 2001 - 100 000 mii lei; - n 2005 - 200 000 mii lei; - n 2006 - 866 768 mii lei; - n 2007 - 609 200 mii lei; - n 2008 - 609 200 mii lei. Ca stat independent, Republica Moldova i-a creat sistemul su bancar propriu, care pe parcursul a peste 17 ani de existen i funcionare s-a modificat, transformndu-se ntr-un sistem sigur i stabil. Astfel, n prima perioad de apariie a bncilor comerciale, n Republica Moldova au fost nregistrate 23 de bnci comerciale; ctre anul 2000 numrul lor

s-a redus, unele fiind lichidate, iar altele i-au crescut capitalul prin fuziune. n anul 2002 au fost nregistrate 19 bnci comerciale; iar n 2005 - 16 bnci comerciale. La data de 30 septembrie 2008 pe teritoriul Republicii Moldova funcionau 16 bnci comerciale 1) Comerbank, 2) Banca Social, 3) EuroCreditBank, 4) Unibank, 5) Fincombank, 6) Eximbank, 7) Investprivatbank, 8) Universalprivatbank, 9) Moldincombank, 10) Victoriabank, 11) Banca de Economii, 12) Moldova-Agroindbank, 13) Mobiasbanc, 14) Energbank, 15) Banca Comercial Romn (BCR), 16) ProCredit Bank) pe aciuni autorizate de BNM, inclusiv trei sucursale ale bncilor strine. Numrul total de subdiviziuni separate a constituit 1141, dintre care 293 filiale i 848 reprezentane. BNM gestioneaz prin funciile sale multiple sistemul bancar al Republicii Moldova. n acest articol nu ne vom opri la caracteristica tuturor atribuiilor, pe care le are BNM, dar vom ncerca s facem o analiz mai detaliat a uneia din aceste atribuii fundamentale i anume - menirea BNM de a promova politica monetar i valutar n stat. Dup cum am menionat deja, politica monetar este, nti de toate, o component a politicii financiare a statului. Prin definiie, politica monetar reprezint un ansamblu de msuri promovate de BNM n scopul stabilizrii monedei naionale, reducerii inflaiei i meninerii stabilitii preurilor, reducerii omajului, creterii investiiilor, creterii i dezvoltrii economiei. Pentru realizarea acestor obiective importante, BNM are la dispoziie mai multe instrumente de politic monetar,

Administrarea public, nr. 1, 2009

aprobate de tiina financiar i practica const n gestionarea ofertei de bani bancar. n circulaie, influenarea volumului de n continuare, vom ncerca s lichiditate din sistemul bancar. Gestionarea analizm practica BNM, pe parcursul unui masei monetare n circulaie influeneaz ir de ani, privind implementarea aces- direct preurile i inflaia. tor instrumente monetare i impactul lor Republica Moldova s-a confruntat cu asupra economiei (vezi tabelul 4). o inflaie destul de semnificativ. Mai jos Instrumentele de politic monetar pe prezentm dinamica ratelor anuale ale care le vom analiza mai jos au avut i au o inflaiei (vezi tabelul 1). importan incontestabil pentru reglarea masei monetare. tabelul 1. Dinamica ratelor anuScopul utilizrii acestui instrument ale ale inflaiei n Republica Moldova.

121

economie i finane publice

Sursa: Banca Naional a Moldovei. www.bnm.md. E-mail: official @ bnm.md. Din datele tabelului 1 observm 2000 % i 10,0 %. 2000, rata anual a inflaiei a evoluat spre reducere. Ctre anul c, ncepnd cu anul rata inflaiei s-a redus fa de anul 1999 Creterea inflaiei a fost determinat 1 cu 25,3 puncte procentuale, reducndu- de: se de la 43,7 % pn la 18,4 %. n anii 1) Factorul monetar. Emisiunea urmtori, inflaia s-a redus, ajungnd n monetar (baza monetar) a crescut cu anul 2002 pn la 5,2 %. Din anul 2003 46,4 la sut, ca urmare a cumprrilor pn n anul 2007 s-a nregistrat o cretere semnificative de valut strin efectuate a ratei inflaiei, variind ntre c.c.a 15,7 de BNM cu scopul neadmiterii fluctuaiilor

excesive ale cursului nominal al monedei naionale n raport cu dolarul SUA. 2) Factorii nemonetari. Majorarea preurilor la produsele alimentare (n special, la produsele de panificaie, carne, lactate, fructe i legume) drept consecin a condiiilor climaterice dezavantajoase din anul 2007, att n Republica Moldova, ct i n regiune, amplificate de creterea preurilor mondiale la producia agroalimentar; majorarea considerabil a preurilor la resursele energetice pe piaa mondial; inflaia nregistrat la produsele i serviciile cu preuri reglementate. 3) Ateptrile inflaioniste persistente. E de menionat c n perioada anilor 1994 - aprilie 2008 indicatorii monetari s-au majorat: - banii de rezerv au crescut de 18,1 122

ori; - creditele n economie au crescut de 34,9 ori; - masa monetar n MDL M22 a crescut de 29,7 ori; - masa monetar M33 a crescut de 39,1 ori; - depozitele totale atrase n sistemul bancar au crescut de 55,6 ori. Vom meniona, de asemenea, c masa monetar M2 a crescut n perioada anilor 1994-2007 de 27,2 ori, devansnd creterea Produsului intern brut nominal (PIBn) de 11,3 ori pentru perioada respectiv. Prezentm n continuare structura masei monetare n Republica Moldova. tabelul 2. Masa monetar i structura ei E de menionat c n practica bancar

a Republicii Moldova se utilizeaz agregatele monetare M2 i M3. Masa monetar M2 (bani n circulaie + depozite n MDl) s-a majorat pe

Administrarea public, nr. 1, 2009

parcursul anului 2008 cu circa 14,9 la sut n comparaie cu anul precedent. n structura masei monetare M2 soldul depozitelor n moned naional a

nregistrat o cretere de 20,1 la sut, cifrndu-se la 14064,5 mil. lei, iar cel al banilor n circulaie s-a majorat cu 6,0 la sut, constituind 398,0 mil. lei.

O influen mare asupra creterii numerarului au avut-o urmtorii factori: - eliberrile din conturile de depunere ale cetenilor (39,6 la sut); - plata dividendelor, veniturilor, amortizarea i cumprarea valorilor mobiliare de stat (22,5 la sut); - plata pensiilor, indemnizaiilor i despgubirilor de asigurare (14,9 la sut); - cumprarea valutei strine de la persoane fizice (8,9 la sut). Masa monetar M3 (M2 + depozite n valut strin) a nregistrat o cretere cu 11,9 la sut n perioada respectiv, constituind 30601,7 mil. lei, inclusiv depozitele n valut strin cu 508,7 mil. lei. Astfel, politica monetar promovat de BNM n 2008 a fost orientat spre retragerea excesului de lichiditate i, concomitent, micorarea ofertei de bani, avnd drept scop reducerea inflaiei. Ca urmare, n 2008 baza monetar s-a majorat cu circa 17,0 la sut, comparativ cu 41,3 la sut n anul 2007. Masa monetar M2 i M3 s-a majorat n 2008 cu circa 14,9 la sut i, respectiv 11,9 la sut, pe cnd aceste agregate au crescut n anul 2007 corespunztor cu 34,4 la sut i 31,1 la sut. Aceast politic monetar promovat de BNM a contribuit la reducerea inflaiei , meninndu-se pe parcursul anului 2008 la nivelul mediu de circa 10,0 la sut (mai exact 8,5%, vezi politica monetar 2009 T. M.). n tiina financiar, masa monetar reiese din regula egalitii cantitii banilor n circulaie, care se prezint astfel: M V = P Y, unde: M - este masa monetar; V - este viteza de rotaie anual a unei

uniti monetare; P - sunt preurile la mrfuri i servicii; Y - este producia. Menionm ns c produsul dintre preuri i volumul produciei este egal cu Produsul intern brut (PIB). De unde putem conchide c M = PY / V sau PIB / V. Masa monetar se determin ca un raport ntre PIB ctre viteza de rotaie a unei uniti monetare n medie anual. n tiina financiar i practica bancar se utilizeaz i ali indicatori, cum ar fi nivelul monetizrii (rata monetizrii), baza monetar, multiplicatorul monetar. Rata monetizrii = (masa monetar M2 / volumul PIBn ) x 100%. Acest indicator caracterizeaz nivelul cererii de bani i gradul de dezvoltare a intermedierii financiare n economie. Gradul 123 de monetizare are tendin de cretere. Menionm, c n anii 2000 2007 acest indicator a crescut de la 15,7 la sut pn la 34,5 la sut. Acest fenomen denot sporirea suficienei banilor n economie i dinamica pozitiv a volumului creditrii economiei naionale. Vom meniona c gradul monetizrii nu depinde de hotrrile guvernamentale sau alte dispoziii ale puterii centrale. E de menionat c gradul de monetizare n Republica Moldova a fost la sfritul anului 1993 de 6 %. Acest nivel este considerat foarte jos. Nivelul respectiv caracterizeaz nencrederea oamenilor n alte forme de plat, dect cele n bani n numerar (cash). Pe parcursul anilor, au fost utilizate cu succes i alte forme de bani de credit ca, de exemplu, cambiile, i datorit acestui fapt s-a ridicat i nivelul de monetizare. Acest fenomen, sporind

economie i finane publice

viteza de rotaie a banilor n circulaie, a avut un impact benefic asupra dezvoltrii economiei. Un indicator monetar important este baza monetar1. De menionat, c baza monetar a crescut n anul 2007 cu 46,4 la sut fa de anul 2006 (n anul 2006 baza monetar a constituit 6512,3 mil. lei, iar n anul 2007 9537,2 mil. lei).2 Creterea bazei monetare a fost determinat, n fond, de evoluia activelor externe ale BNM cumprrile nete de valut strin pe piaa valutar interbancar efectuate n scopul neadmiterii fluctuaiilor excesive ale cursului de schimb. Baza monetar (Mb) este egal cu raportul dintre masa monetar fa de multiplicator, astfel: Mb = Masa monetar / multiplicator. Efectul de multiplicare a banilor a 124 urmat trendul ascendent din ultimii ani, fapt ce denot sporirea continu a intermedierii financiare din economia naional. Multiplicatorul monetar (raportul dintre baza monetar medie lunar i masa medie lunar, M2) s-a modificat pe parcursul anilor, dup cum urmeaz: anul 1995 1,68; anul 1996 - 1,71; anul 1998 - 1, 847; anul 2000 1,317; anul 2001 - 1,399; anul 2002 - 1,376; anul 2003 - 1,442; anul 2004 - 1,533; anul 2005 - 1,661; anul 2006 - 1,851; anul 2007 - 1,883. Din datele expuse, constatm c din 2002 pn n 2006 multiplicatorul a crescut substanial, iar din 2006 pn n 2007 aceast cretere este neesenial. Aceasta poate fi explicat prin diminuarea ritmului de cretere a masei monetare (M2) n raport cu ritmurile creterii bazei monetare pe parcursul anului 2007. Dei masa monetar este n funcie de PIBn, fiind n raport direct cu PIB, adic la creterea PIB trebuie s creasc

concomitent i masa monetar, exist ns i un comportament al deintorilor de bani n numerar, de aceea se poate ntmpla s existe la un moment dat fie un deficit de moned lichid, n numerar (cash), fie un surplus. Ambele cazuri influeneaz preurile. De aceea BNM utilizeaz un set de instrumente monetare, care contribuie la reglarea masei monetare n circulaie, cea mai utilizat fiind politica ratelor ca instrument de politic monetar. BNM a promovat n anul 2007 n scopul ndeplinirii obiectivului fundamental - asigurrii i meninerii stabilitii preurilor - o politic a ratelor prudent i adecvat situaiei economice, reacionnd operativ la modificrile indicatorilor macroeconomici. Politica ratelor promovat de BNM se bazeaz pe urmtoarele: - influenarea prin nivelul ratei de baz a nivelului lichiditii din sistemul bancar i, respectiv, direct volumul bazei monetare i indirect - volumul masei monetare M2 i M3; - rata de baz3 a BNM este meninut la un nivel real pozitiv; - ratele la principalele operaiuni de politic monetar ale BNM sunt ancorate de rata de baz. Urmrind atingerea obiectivului fundamental, BNM a operat cu rata de baz. Astfel, pe parcursul anului 2007, rata de baz a ajuns pn la nivelul de 16,0 % anual. Scopul principal al deciziei de a majora rata de baz pn la 16,0 % a fost temperarea ateptrilor inflaioniste, reorientarea resurselor financiare de la consum spre economisire i ncetinirea ritmurilor de cretere a creditelor. n rezultatul operrii acestor majorri a ratelor dobnzii la instrumentele de

Administrarea public, nr. 1, 2009

politic monetar, la finele anului 2007 coridorul ratelor a fost cuprins ntre 2,0 la sut anual la depozitele overnight i 18,0 la sut anual la creditele overnight. 1. Rata de baz la creditele pe termen lung (mai mare de 5 ani) pentru deservirea creditelor pe termen lung acordate bncilor conform unor hotrri ale Parlamentului i Guvernului Republicii Moldova, pe perioada ianuarie decembrie 2007 a fost meninut la nivelul de 10,5 la sut anual. Astfel, ratele sunt un instrument important al politicii monetare a BNM. n anul 2008, BNM a continuat promovarea politicii ratelor, utiliznd metoda coridorului, aplicnd cea mai nalt rat la creditele overnight, iar cea mai joas rat - la depozitele overnight. Rata de baz este aprobat de Consiliul de Administraie al BNM n calitate de rat de referin i servete ca rat maxim la operaiunile de sterilizare a lichiditilor i, respectiv, ca rat minim - la operaiunile de refinanare a bncilor. n anul 2009, BNM va continua utilizarea ratei de baz ca rat la principalele operaiuni de politic monetar pe termen scurt, fiind aplicat ca rat maximal la operaiunile de sterilizare a excesului de lichiditate i, respectiv, rat minimal la refinanarea bncilor autorizate.4 2. Operaiunile de pia deschis snt un alt instrument de politic monetar. BNM dispune de un spectru larg de instrumente care pot fi utilizate n operaiunile de pia deschis att pentru sterilizarea lichiditilor excesive, ct i pentru refinanarea bncilor. Acest spectru larg de instrumente poate fi prezentat prin: - emisiunea certificatelor BNM (CBN);

- acceptarea de depozite; - operaiuni REPO5 de vnzare; - vnzri definitive ale valorilor mobiliare de stat din portofoliul BNM; - refinanarea bncilor comerciale prin operaiuni REPO de cumprare. Operaiunile de pia deschis sunt un instrument principal utilizat de BNM pentru ajustarea lichiditilor sistemului bancar. BNM selecteaz instrumentele de politic monetar n funcie de evoluia ratei inflaiei, de ateptrile inflaioniste i de condiiile pieei monetare. BNM tinde s stabileasc rata dobnzii la creditele pe termen lung n funcie de rata cerut pe piaa capitalului. n acelai timp, operaiunile de pia deschis vor fi efectuate, n temei, pe termen scurt i cu trecerea la o singur scaden. Aceste operaiuni BNM le efectueaz sptmnal pe baz de licitaii conform unui grafic 125 stabilit. Un alt instrument de politic monetar snt aa-numitele faciliti permanente. Prin aceasta se nelege facilitatea oferit de BNM la creditul overnight i facilitatea oferit la depozitul overnight. Aceste instrumente sunt puse n permanen la dispoziia bncilor comerciale i pot fi utilizate la iniiativa acestora. Esena acestor faciliti const n faptul c permit bncilor comerciale s obin credite overnight i de a constitui depozite overnight la BNM la o rat prestabilit a dobnzii. Ratele dobnzilor aferente celor dou faciliti vor delimita coridorul ratelor BNM. 3. Norma rezervelor obligatorii este un instrument important de politic monetar. Pe parcursul ntregii perioade de activitate, BNM a utilizat cu succes acest instrument foarte important prin esena i mobilitatea sa. n condiiile

economie i finane publice

accelerrii ratei inflaiei, majorrii Prin urmare, majorarea normei rezervelor ateptrilor inflaioniste i unor presiuni obligatorii n lei moldoveneti a permis semnificative asupra cursului de schimb, sterilizarea suplimentar a lichiditii exacest instrument al politicii monetare cesive, scopul fiind reducerea inflaiei. norma sau rata rezervelor obligatorii - a Menionm ns c norma rezervelor fost modificat mereu n funcie de obiec- obligatorii are i alte scopuri, i anume: tivele urmrite de BNM. - s protejeze depozitele clienilor; Norma rezervelor obligatorii este - s contribuie la crearea noilor bani stabilit de ctre Consiliul de Administraie n circulaie, adic la emisiunea de bani al Bncii Naionale a Moldovei (CABNM), de cont. care prin Hotrrea CABNM, publicat n Procedura de creare a noilor bani MO, modific norma rezervelor obligatorii am prezentat-o n tabelul 3. periodic, n conformitate cu obiectivele n concluzie putem afirma, c pe urmrite de BNM, n funcie de situaia parcursul anului 2008, n calitate de inexistent pe piaa monetar i valutar. strumente principale ale politicii monetare, Ca regul, modificrile se efectueaz n utilizate de ctre BNM au fost nivelul perioadele 01-15 i 16-30 (31) ale lunii. ratei de baz i norma rezervelor obAcestea sunt perioadele de urmrire a ligatorii. mijloacelor atrase de ctre bnci. tabelul 3. Multiplicatorul monetar Din rezultatele calculrii multiplicato126 rului monetar observm (vezi tabelul 5), RO = 20% c odat cu creterea ratei obligatorii de rezerv, multiplicatorul scade i invers. Suma banilor nou-creai poate fi calculat conform formulei:

Administrarea public, nr. 1, 2009

a2 800 a1 = 1000 = 0,8; de unde q va fi egal cu q = 1 1000 1000 de unde: S = 1 q = 1 0,8 = 0,2 = 5.000 (u.m.); S = S ; a1= a1 1 1 100% O 0 M = R = 0,2 = 5 (ori); sau = 2 % = 5 (ori) 1 S = 1 q ;
m

Deci observm, c banii nou-creai sunt reprezentai prin sumele: 1000 + 800 +

640 + ... Procesul de multiplicare va continua att timp pn cnd suma rezervelor va ajunge s fie egal cu suma iniial de la care a nceput multiplicarea, n cazul exemplului nostru, aceast sum iniial este egal cu 1000 u.m. Procesul de emisiune a banilor noi de s-l urmrim prin exemplul de promovare cont poate provoca efecte inflaioniste, de ctre BNM a politicii banilor scumpi i a dac pe piaa factorilor de producie nu politicii banilor ieftini (vezi tabelul 4). se vor gsi aceti factori (munc, capital, tabelul 4. Politici ale banilor natur). Pe de alt parte, cu ajutorul acestui Sursa: elaborare efectuat de autor. proces de multiplicare a banilor, dei Urmrind micarea indicatorilor de cont, n economie se satisfac un ir economici, vom concluziona c politica de necesiti ale consumatorilor i ale monetar trebuie s fie optimizat n timp. investitorilor. Nu poate fi de lung durat, deoarece Astfel, politica monetar influeneaz poate avea urmri negative asupra creterii creterea economic. Acest proces putem economice. Deoarece BNM a utilizat i utilizeaz cu succes instrumentele de politic monetar,

127

economie i finane publice

totui e de menionat c cel mai flexibil instrument este rata obligatorie de rezerv pus de BNM asupra depozitelor bncilor comerciale. Ca s ne convingem de aceast afirmaie, prezentm mai jos evoluia ratelor obligatorii utilizate de BNM pe parcursul perioadelor indicate (1995 2009). tabelul 5. Nivelul rezervelor obligatorii stabilite de BNM

Administrarea public, nr. 1, 2009

Esena crizei financiare mondiale O politica monetar just, promovat de BNM este foarte actual n condiiile 128 crizei financiare mondiale. n continuare, vom ncerca s expunem pe scurt esena crizei financiare mondiale. 1. Cauzele. Criza financiar reprezint o stare de dezechilibru ntre diferite componente ale pieei financiare. Factorul care a declanat criza financiar actual i care s-a dezvoltat cu ncepere din vara anului 2007 este piaa imobiliar american, fiind alimentat cu credite cu un grad sporit de risc. Criza actual a nceput cu mai bine de 20 de ani n urm, fiind precedat de alte crize mai mici. E de menionat c n anul 1994 s-a produs criza titlurilor de propri-

etate americane; n anul 1997 n criza financiar asiatic au intrat Thailanda, Coreea i Hong-Kong, iar n anul 1998 - Rusia i Brazilia; n anii 2001-2003 criza a cuprins Internetul, iar n anul 2007 ncepe i se desfoar criza ipotecar american. nceputul crizei financiare mondiale, n viziunea lui G. Soros, corespunde cu perioada anilor 1988-1989, perioada dezintegrrii sistemului socialist, care

a condus la o cretere semnificativ a imigrrii n SUA. n aceste condiii preul bunurilor imobiliare a nceput s creasc, treptat susinut de cererea din ce n ce mai mare pentru locuine i de creterea economic legat de revoluia tehnologic a acelor ani. n mediul unei economii americane ultraliberale condiiile de creditare s-au simplificat mult, ceea ce a condus la creterea speculativ extrem a preurilor la bunurile

imobiliare. O proprietate imobiliar este o investiie sigur cu perspective de apreciere continu, cel puin, aa se credea n acea perioad de cretere a cererii la locuine. n consecin, creditele se acordau fr restricii majore. Banii ieftini stimulau inovaiile financiare, creditarea i creterea cheltuielilor. Anume aceasta a i constituit cauza principal a creterii preurilor la imobil n majoritatea rilor i, n special, n SUA. Lipsa total a controlului pe piaa ipotecar american cu flagrante nclcri ale legii privind riscul bancar, au afectat piaa mondial. Este tiut, c n procesul de creditare se creeaz moneda, iar lipsa transparenei i a criteriilor de creditare poate crea monede false. Criza s-a declanat pe fundalul ncetinirii ritmului de cretere a economiei americane, exprimate prin preuri mari la petrol, energie, precum i prin cursul sczut al monedei americane fa de principalele monede ale lumii. Peste acestea s-au suprapus instrumentele derivate, emise n sum de $420 trln., pe cnd PIB-ul mondial constituie circa $50 trln. Derivatele sunt instrumente financiare a cror valoare se trage din valoarea viitoare a unui bun. Acest instrument este, de fapt, un contract, prin care una dintre pri primete bani n schimbul promisiunii de a cumpra sau a vinde bunuri sau servicii la un moment specificat n viitor. Astfel, pentru o sum relativ mic i cu ajutorul unei garanii ipotecare, un investitor poate controla un procent mai mare din aciunile unei companii. Aceste contracte ns promit s protejeze investitorul de pierderi, ceea ce a stimulat bancherii s-i asume riscuri din ce n ce mai mari. Astfel, oamenii de afaceri n ale finanelor i-au permis s-i asume mai multe ipoteci i

s fac mprumuturi mai mari n contul unor creteri viitoare. Aceste instrumente se bazeaz pe o ncredere exagerat n preluarea riscurilor, fapt puin posibil ntrun sistem financiar insuficient reglementat, destul de netransparent i necontrolat. Inovaia financiar se afl la baza crizei ipotecare din SUA. Aceast tehnic permite celui care vinde un produs cu risc s-l revnd n forma unor fraciuni de produs, debarasndu-se, astfel, de un activ riscant de bilan. Problema principal care se pune n aceast situaie este c acest mecanism afecteaz cea mai important resurs a oricrei piee financiare i anume credibilitatea. Bncile se crediteaz pe piaa interbancar numai n cazul n care au ncredere c banii se vor rambursa. ns dac credibilitatea scade brusc, bncile renun s se crediteze. Totodat, lumea se confrunt cu 129 fenomenul de globalizare. Cu ncepere din aceeai perioad a cderii sistemului socialist, schimbrile politice au condus la democratizarea treptat a zonelor srace, foste totalitare, din Europa de Est, Rusia i Asia, iar evoluia tehnologic face posibil schimburile din ce n ce mai rapide de mrfuri i informaie. Treptat, se realizeaz transferul bogiilor mondiale nspre zonele nefavorabile, evident n detrimentul zonelor dezvoltate, precum ar fi America sau Europa de Vest. Aadar, principalii factori care au condus la declanarea crizei sunt: - creterea instrumentelor financiare complexe i neclare, nsoit de o lips mare de transparen; - stimularea cererii pe baza emisiunii de moned; - deficitul bugetar al SUA (circa $500

economie i finane publice

mlrd. n anul 2008); - datoria extern a SUA (circa $14 trln., pe cnd PIB-ul constituie circa $12 trln.); - conflictele de interese ntre participanii pieei; - ncrederea excesiv i practicile imprudente de mprumut; - perioada lung a ratelor joase de refinanare, creterea exagerat a valorii activelor i creterea creditelor; - evalurile fictive ale activelor de ctre ageniile de rating i audit. Pe timp de panic, ca urmare a evalurii ipotecare, este imposibil de apreciat just gradul solvabilitii (capacitatea de a rambursa datoria). Cauzele crizei financiare snt, de asemenea, ncercarea de a avea ct mai mult 130 profit; cunoaterea defectuoas a pieei i potenialul acesteia de a face fa unui cataclism. Una dintre cauze este criza de model. Statul nu tie cum s intervin pe pia i nici nu are instrumentele i instituiile necesare interveniei. 2. Consecinele. Dintre consecinele crizei financiare actuale vom aminti pierderile extraordinare ale bncilor. Devalorizarea aciunilor sectorului bancar caracterizeaz n mod deosebit criza financiar. Bncile au pierdut n 2008 jumtate din capitalizarea lor fa de indicele S&P-500. i problema nu const doar n lichiditate. Bncile sunt ngrijorate de solvabilitatea colegilor acestora din cauza deprecierii continue a imobilelor - principalul activ de acoperire a creditelor ipotecare. n perioada crizei financiare devine i mai deficitar informaia. Lipsa transparenei statisticii obiective despre valoarea real a activelor explic volatilitatea pieelor financiare. Nimeni nu

va cumpra activele, dac nu va avea ncredere n valoarea lor, indiferent ct de joas ar fi rata creditrii. Problema respectiv poate fi rezolvat numai prin sporirea transparenei. Laureatul premiului Nobel Joseph E. Stiglitz consider, c cumprtorii insist n lipsa informaiei despre calitatea mrfurilor, asupra reducerii preului, ceea ce face tranzacia neavantajoas pentru vnztor. Analitii nu mai sunt n stare s evalueze valoarea real a activelor imobiliare, exprimat n hrtiile de valori ipotecare. De asemenea, au fost imense i pierderile bursiere. Alte consecine, la fel de dramatice, constau n disponibilizarea a zeci de mii de salariai din domeniul financiar. ns cea mai periculoas consecin a constituit-o pierderea credibilitii sistemului financiar, a crui refacere necesit timp i aciuni ferme. Criza afecteaz climatul economic global i psihologia economic global. Unele economii din UE intr n recesiune. Cetenii de rnd vor fi afectai cu siguran n ceea ce privete puterea de cumprare, locurile de munc, deoarece aceast tulburare financiar va lovi adevrata economie, economia real. Criza financiar va mpiedica realizarea obiectivelor de cretere economic, planurile de investiii pot scdea dramatic, determinnd consumatorii s cheltuiasc mai puin. Ritmurile de cretere a economiilor n curs de dezvoltare au sczut, reducnd, astfel, exportul n economiile rilor industrial dezvoltate. Efectul negativ al capitalizrii (creterea preurilor reduce valoarea real a activelor prin scderea capacitii de cumprare) din cauza deprecierii aciunilor va conduce la micorarea

Administrarea public, nr. 1, 2009

consumului. Creterea datoriei de stat va reduce, de asemenea, cheltuielile de consum, deoarece, n ateptarea majorrii bazei de impozitare, contribuabilii vor face mai mult economii i vor cheltui mai puin. 3. Soluiile. Care-i totui preul salvrii sistemului financiar al SUA? Ministerul Finanelor a elaborat planul (Polson) finanrii activelor problematice ipotecare n valoare de $700 mlrd. Astfel de intervenii financiare n economie ar nsemna: - creterea presiunii fiscale a contribuabililor; - creterea inflaiei; - creterea deficitului bugetar i a datoriei externe ale SUA. Experii consider c politicienii i demnitarii publici ar trebui s restabileasc, n primul rnd, ncrederea pe piaa de credit. Nu este o criz a economiei reale, este criza economiei virtuale, a bncilor care i-au uitat misiunea de baz i au intrat n jocul periculos al produselor derivate, decuplate de lumea real. Astfel, de exemplu, n SUA bncile mprumut, pentru fiecare dolar investit, aproximativ 32 de dolari, pe cnd n Europa se mprumut doar 12 dolari pentru unul depus. Bncile trebuie s se ntoarc la misiunea lor de baz. Este clar c, n aceste condiii, bncile au nevoie de mai muli bani. Dar nu se poate face rost de ei prin instrumente financiare exotice. Principala problem rmne gradul extrem de redus de economisire intern n principalele ri dezvoltate ale lumii. Fr economisire intern, bncile nu vor avea de unde credita economia real. Iar economisirea intern nu va crete dac nu vor crete veniturile celor care triesc din munc. n realitate, cresc fantastic

veniturile din activitile speculative, parazitare. Oamenii trebuie s fie mai bine pltii pentru munca lor: salarii mai mari, economisire mai mare, costuri mai mici ale finanrii creterii economice, n final -profituri n cretere, dar pe baze sntoase, nu fictive, nu din activiti speculative ca acum. Este timpul s ne amintim de marele Marx care, analiznd economia capitalist de pia, a demonstrat c concurena dintre ramuri conduce, n cele din urm, la formarea ratei medii a profitului, care este de 20 %. De aici - i regula: capital egal - profit egal. Referindu-ne la realitatea din Republica Moldova, vom meniona c lucrurile nu stau tocmai aa, cum meniona la timpul su Marx. Dac vom compara, cel puin, dou ramuri - agricultura i construcia trebuie s recunoatem c 131 agricultura este aproape ineficient, iar rata profitului n construcie constituie circa 400%! Astfel, la fiecare leu investit se obin 4 lei profit! Consider c rata profitului trebuie controlat i plasat n limite admisibile. Avem nevoie de reguli noi pentru o economie nou. Un sistem financiar de salvare nu este suficient. Avem nevoie de schimbri structurale, inclusiv de o reglementare financiar consolidat. Riscul ascuns n sistemele financiare complexe, n pia este att de mare nct autoritilor naionale de supraveghere le este din ce n ce mai greu s evalueze situaia. Dup prerea multor experi, rspunsul privind aceast criz ar trebui s se bazeze pe trei principii fundamentale: responsabilitate, transparen i stabilitate. Avem nevoie de o economie de pia funcional, dinamic, deschis la

economie i finane publice

concuren, transparent, democratic, n sensul existenei unor reguli egale pentru toi, n care s nu fie recompensat specula fr limite, ci munca i capacitatea creatoare, inovaia i utilitatea social. E de menionat c, de la nceputul declanrii crizei financiare globale, Uniunea European se afl n cutarea soluiilor de rezolvare a acestei probleme. Pe lng msuri de respectare a principiilor privind reglementarea i controlarea tuturor participanilor pe pieele financiare, Comisia European a elaborat la finele anului 2008 un plan de stopare a crizei financiare mondiale i de cretere a economiei europene, care prevede alocarea a 200 mlrd. euro sau 1,5 % din PIB-ul total. Acest plan mai prevede, de asemenea, mobilizarea tuturor instrumentelor 132 fiscale (fiscal-bugetare), structurale i de reglementare. Dar, dup cum menioneaz organele de decizie ale UE, aceste msuri au un caracter de recomandare i nu sunt obligatorii pentru statele naionale membre ale UE. Aceste instrumente propuse pot s se deosebeasc de la un stat la altul. Principalul este c ieirea din criz necesit eforturi comune. Rezultatele pozitive ale implementrii acestor instrumente pot s fie simite n anii 2009-2010, deoarece acest plan este prevzut pentru o perioad de doi ani. 4. Politica monetar a BNM i impactul su asupra crizei financiare mondiale. O economie deschis, cum este i economia Republicii Moldova, nu poate s nu simt efectele negative ale crizei financiare mondiale. De aceea, consider, c recomandrile Comisiei Europene pot fi luate n considerare i de factorii de decizie din Republica Moldova. S-ar putea ca instrumentele de politic bugetar-fiscal s fie utilizate mai puin, doar prin cheltuirea

raional a banilor publici, dar consider, c instrumentele de politic monetar pot avea efecte pozitive mai rapide. Prin instrumentele de politic monetar utilizate rigid de ctre BNM s-a reuit i, considerm, c se reuete s se promoveze o politic capabil de a diminua influena crizei financiare mondiale asupra sistemului bancar al Republicii Moldova. De exemplu, au fost utilizate posibilitile instrumentului de politic monetar pe termen scurt, cum este rata dobnzii, care prin decizia CA al BNM a fost stabilit la nceputul lunii februarie 2009 n mrime de: a) de 13,5 % anual la creditele overnight comparativ cu 15% n perioada anterioar; b) de 2,0 % anual la depozitele overnight, n comparaie cu 3,5% n perioada anterioar. Aceast msur are ca obiectiv stimularea creditrii prin reducerea ratei dobnzilor. Un instrument efectiv al politicii monetare utilizat de BNM n perioada crizei financiare mondiale este, de asemenea, rata de baz la creditele acordate pe termen lung (mai mare de 5 ani) n mrime de 10,0% anual, n comparaie cu 10,5% anual. Prin urmare, putem constata, c BNM urmrete realizarea obiectivului fundamental al politicii monetare de reducere a preurilor i, totodat, a inflaiei, pe de o parte, iar pe de alt parte, snt create condiii pentru dezvoltarea economiei prin facilitarea posibilitilor pentru agenii economici de a se credita la bncile comerciale la o rat a dobnzii mai redus. Aceste instrumente au influenat evoluia mijloacelor atrase de ctre bnci n lei moldoveneti, n dolari americani

Administrarea public, nr. 1, 2009

i n euro. De exemplu, din cele 16 bnci comerciale din Republica Moldova, la data de 06.09.2008 considerat nceputul crizei financiare n Republica Moldova vom meniona, c au avut o cretere a mijloacelor aflate n lei moldoveneti numai 3 bnci (Victoriabank 5,47%, Banca Comercial Romn (BCR) 10,49% i ProCreditBank 2,68%). Analiza evoluiei mijloacelor atrase n dolari americani de ctre bncile rezidente demonstreaz c 6 bnci comerciale din Republica Moldova au obinut rezultate pozitive n perioada crizei financiare. Totui putem concluziona, c volumul mijloacelor atrase a sczut n comparaie cu perioada anterioar crizei, ceea ce atest o precauie a investitorului strin. Analiza mijloacelor atrase de ctre bncile rezidente din Republica Moldova n euro (n form de mprumuturi i depozite de la bncile strine) ne dau posibilitate s constatm c investitorii strini au ncredere n sistemul bancar al Republicii Moldova, deoarece din cele 16 bnci care funcioneaz n Republica Moldova, 13 dintre ele au nregistrat rezultate pozitive de cretere a mijloacelor atrase n euro n perioada de criz financiar ( septembrie 2008 februarie 2009). Cele menionate ne dau posibilitate s conchidem, c investitorii strini, n temei, au ncredere n sistemul bancar al Republicii Moldova, n politica monetar echilibrat a BNM.

*** n ncheierea acestui articol a dori s-l citez pe preedintele Republicii Franceze, Nicolas Sarkozy: Ideea atotputerniciei pieei, care nu trebuie contrazis de nici o regul, de nici o intervenie politic, era o idee nebuneasc. Ideea, potrivit creia pieele au ntotdeauna dreptate, era o idee nebuneasc... Criza actual trebuie s ne incite s refondm capitalismul pe o etic a efortului i a muncii, s regsim un echilibru ntre libertate i regul, ntre responsabilitate colectiva i responsabilitate individual. Este necesar un nou echilibru ntre stat i pia... Trebuie s se instaleze un nou raport ntre economie i politic prin punerea n oper a unor noi reglementri. Autoreglarea, care rezolv toate problemele, s-a terminat. Ideea c piaa are ntotdeauna dreptate, nu mai este valabil!

bIbLIOgRAfIe
1. Legea Republicii Moldova cu privire la Banca Naional a Moldovei, nr.548-XIII din 21.07.95 (cu modificri i completri ). 2. Legea instituiilor financiare, nr. 550-XIII din 21 iulie 1995 (cu modificri i completri ). 3. Politica monetar i valutar a Bncii Naionale a Moldovei pentru anul 2009. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 233-236 din 26 decembrie 2008. 4. Raportul Bncii Naionale a

133

economie i finane publice

Moldovei Realizri ale Bncii Naionale a Moldovei i ale sistemului bancar pe parcursul a 17 ani de activitate, BNM, 2008. 5. Realizri ale Bncii Naionale a Moldovei i ale sistemului bancar pe parcursul a 17 ani de activitate. www.bnm.md. E-mail: official@bnm.md. 6. Bloomberg; Comisia European; The Economist; Forex; Business Week; Morgan Stanley; The Financial Times. 7. Pagina web a Bncii Naionale a Moldovei, rubrica Politica monetar, Ratele

dobnzilor, 2000-2008; Statistica, 2000-2008. 8. Pagina web a Bncii Centrale a Rusiei www.cdr.ru , rubrica , 2008-2009. 9. Pagina web a Bncii Naionale a Romniei www.bnr.ro, rubrica Politica monetar, 2008-2009. 10. Raportul anual al Bncii Naionale a Moldovei, 2007.

Legea instituiilor financiare are ca obiectiv protejarea intereselor deponenilor, pstrarea secretului depozitelor, neadmiterea riscului excesiv n sistemul financiar, promovarea unui sector financiar puternic i competitiv. 2 Capitalul minim suma minim a capitalului de gradul I pe care banca trebuie s-o dein, pentru a efectua activiti financiare, desfurate conform Legii instituiilor financiare. 3 Raportul Bncii Naionale a Moldovei Realizri ale Bncii Naionale a Moldovei i ale sistemului bancar pe parcursul a 17 ani de activitate, BNM, 2008. 4 M2 - bani n circulaie + depozite n MDL. Pe parcursul perioadei ianuarie noiembrie 2007 masa monetar M2 s-a majorat cu 34,4 la sut n comparaie cu sfritul anului 2006, constituind 16 781,1 mil. lei. n structura masei monetare M2 134 soldul depozitelor n moned naional a constituit 10 696,0 mil. lei (cretere cu 46,0 la sut), iar cel al banilor n circulaie s-a majorat cu 919,5 mil. lei (cu 17,9 la sut). 5 M3 - masa monetar M3 = M2 + depozitele n valut strin. M3 a nregistrat o cretere n aceast perioad cu 31,1 la sut n perioada respectiv, constituind 25 639,1 mil. lei, inclusiv depozitele n valut strin cu 1785,2 mil. lei. 6 Baza monetar include banii n circulaie (n afara sistemului bancar), rezervele bancare (rezervele bncilor n lei meninute n conturile corespondente la BNM i numerarul n casele bncilor) i depozitele la vedere ale altor organizaii la BNM. 7 Vezi Raportul anual al Bncii Naionale a Moldovei, 2007. 8 Rata de baz pus de BNM este, de fapt, rata de refinanare pentru bncile comerciale care doresc s primeasc credit de la BNM, adic s se refinaneze. Aceast rat influeneaz rata dobnzii pe piaa capitalului bancar; este rata anual a dobnzii la care BNM acord credite n mod obinuit. 9 Politica monetar i valutar a BNM pentru anul 2009. Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 233-236 din 26 decembrie 2008. 10 REPO (repurchasing agreement) este un contract privind mprumutul valorilor mobiliare (hrtii de valoare) sub garania mijloacelor bneti ori mprumutul de mijloace bneti sub garania hrtiilor de valoare. Aceast operaiune se mai numete contract privind rscumprarea hrtiilor de valoare. Contractul privete dou obligaii contrar opuse ntre pri obligaia de a vinde i obligaia de a cumpra. Esena direct a operaiunii REPO a atrage resursele financiare necesare. Esena economic a operaiunii REPO una din pri primete necesarul de resurse, cealalt parte i
1

RefeRINe

Administrarea public, nr. 1, 2009

completeaz deficitul temporar de hrtii de valoare i, totodat, ncaseaz o dobnd (%) pentru resursele creditare. Operaiunea REPO se efectueaz, n temei, cu valori mobiliare de stat i se refer la operaiuni pe termen scurt de la cteva zile pn la cteva luni; n practica mondial se utilizeaz des termenul de 24 ore. 11 Rata de baz n 2008 a devenit rata la principalele operaiuni de politic monetar pe termen scurt, fiind aplicat ca rata maximal la operaiunile de sterilizare a excesului de lichiditate i, respectiv, rata minimal la refinanarea bncilor autorizate (vezi Politica monetar i valutar a BNM pentru anul 2009, Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 26. 12. 08, nr. 233-236, pag.103).

economie i finane publice


135

Prezentat: 13 februarie 2009. Recenzent: Andrei COJUHARI, doctor habilitat n tiine economice, profesor universitar. E-mail: aap@aap.gov.md

VALOAReA NetRectOARe A DIrIJISmuLuI ECONOmIC


Andrei BlANOVSCHI, doctor n tiine economice, confereniar universitar

The constituent elements of the economic interventionism paradigm and their actuality for the recent global economic crisis prevention are examined in this article. Anul 2008 va intra n istoria omenirii ca anul de debut al celei de-a doua crize economice mondiale (prima a avut loc ntre anii 1929-1933). Recenta criz a fost iniiat de prbuirea sistemului financiar-bancar n SUA i n scurt timp 136 a zguduit acest sistem i n celelalte ri ale lumii. Concomitent cu dereglarea sistemului financiar-bancar, au luat amploare fenomenele de criz n sectorul economiei reale. Este oare declanarea crizei mondiale menionate o ntmplare sau un produs istoric cumulativ de confruntri teoretice i practice? 1. Scurt istoric. Timp de peste 150 de ani economia de pia a rilor capitaliste s-a dezvoltat pe baza postulatelor (principiilor) teoretice elaborate de A. Smith n opera sa Avuia naiunilor. Cercetare asupra naturii i cauzelor ei (1776) i de ali adepi ai liberalismului clasic. Printre acestea vom meniona c activitatea economic se autoregleaz de la sine prin sistemul preurilor; piaa este motorul reglementrii economiei, acea mn invizibil, care ghideaz alegerile individuale spre binele tuturor; liberul joc al activitilor individuale asigur n mod spontan realizarea interesului general;

SummarY

suma bunstrii individuale este ansamblul bunstrii naionale; orice ofert i creeaz automat cererea corespunztoare; statul nu trebuie s intervin n activitatea economic; schimburile economice dintre ri nu trebuie s fie supuse controlului statului .a. Punerea n practic a postulatelor menionate a contribuit considerabil la consolidarea i dezvoltarea economiei de pia, accelerarea progresului tehnicotiinific, sporirea produciei de bunuri materiale i servicii, intensificarea relaiilor comerciale ntre rile lumii .a. ns, pe msura creterii gradului de competitivitate a activitii economice, intensificarea fluxurilor materiale i financiare, nsi realitatea au demonstrat c multe din concepiile liberalismului economic clasic i-au pierdut valoarea att din punct de vedere teoretic, ct i practic. Printre acestea inem s menionm: - autoreglarea spontan a activitii economice prin mecanismul preurilor libere; - concepia minii invizibile; - legea debueelor a lui J. B. Say; - teoria echilibrului economic general; - teoria neamestecului statului n

Administrarea public, nr. 1, 2009

activitatea economic; - concepia lipsei omajului involuntar .a. Neconcordanele postulatelor doctrinare ale liberalilor clasici cu fenomenele i procesele realitii economiei de pia s-au accentuat odat cu intrarea economiei mondiale n criza general din 1929-1933. Prbuirea bursei de valori mobiliare din S.U.A. n 1929 a stopat brusc investiiile i a redus producia industrial la jumtate (n 1932 fa de 1929), afectnd, n forme specifice i cu intensiti diferite economiile unor ri concrete1. n Marea Britanie, ca i n alte ri capitaliste, au aprut friciuni i blocaje de mari proporii. Folosirea forei de munc i a capacitilor de producie, salariile au cunoscut o scdere accentuat, iar omajul a devenit cronic. A avut loc dezechilibrarea balanelor de pli, dezorganizarea comerului internaional, ieirea de sub orice control a preurilor, ruinarea a sutelor de mii de ntreprinderi. Criza a demonstrat incapabilitatea doctrinei liberalismului economic clasic s ofere practicii soluii viabile, n corespundere cu realitile existente. n asemenea mprejurri, a aprut necesitatea elaborrii unei noi paradigme economice, capabile s scoat economia de pia din profunda criz general. O astfel de pradigm a fost elaborat de economistul britanic John Maynard Keynes (1883-1946), cunoscut cu denumirea de dirijism economic. 2. Coninutul i valoarea dirijismului economic. J. Keynes pornete n analiza cauzelor crizei menionate de la ideea c economiile bazate pe pia se pot salva de la prbuire dac societatea, le supune, cu ajutorul statului, organizrii, controlului i dirijrii2.

n opinia sa, economia de pia a propulsat civilizaia industrial a mbogirii, dar tot ea, lsat s se dezvolte de la sine, a condus societatea spre pragul decderii. Acumularea capitalului, bazat pe principiul inechitii, a fcut ca echilibrul economic s fie nclcat, n sensul c oferta de mrfuri i servicii a depit cererea solvabil, cerere, pentru care exist mijloace de plat. Fiindc nu este suficient s ai nevoie de mrfuri, trebuie s mai ai i cu ce s le plteti. Economia de pia, privit de economitii clasici numai sub aspectele sale pozitive, iar de cei socialiti - numai sub latura ei negativ, cerea s fie resupus unui examen critic, din care s rezulte remediile ce-i trebuie aplicate. O astfel de reexaminare a fost efectuat de J. Keynes n lucrarea sa Teoria general a folosirii forei de munc, a dobnzii i a 137 banilor (1936). Noua viziune este axat pe ideea c economia de pia, ca form de activitate economic, este bun n principiu, dar dezvoltarea sa este determinat de aciunea unor legi (nclinaii) psihologice fundamentale ale oamenilor care, lsate s acioneze de la sine, influeneaz nefavorabil echilibrul economic, genernd crize, omaj i alte fenomene negative, pe care oamenii nu le-ar mai putea suporta. Prin aciuni chibzuite din partea statului, fenomenele negative ale economiei de pia, neputnd fi lichidate, pot fi meninute n limite rezonabile i transformate din factori dezechilibratori n factori propulsori ai progresului economico-social. n analiza realitii economice, J. Keynes a cutat un echilibru static, pe termen scurt (este cunoscut formula sa: Pe termen lung vom fi cu toii mori.) Pentru soluionarea problemei menionate, supune examinrii trei situaii eseniale ale

economie i finane publice

Administrarea public, nr. 1, 2009

economiei: (1) raportul dintre economia real de bunuri i servicii i economia fictiv (simbolic) a banilor i creditului; (2) relaiile dintre indivizi i ntreprinderi, pe de o parte, i dintre primii i sectorul economic public, pe de alt parte, i (3) rolul ofertei i, respectiv, al cererii (produciei i consumului) n modul de funcionare a economiei. Analiza minuioas i-a permis lui J. Keynes s formuleze urmtoarele concluzii: economia real depinde n ntregime de economia fictiv, sectorul economic public este sectorul eficace i are un rol important n dezvoltarea economiei; agenii economici particulari nu au puterea s influeneze mecanismele macroeconomice; cererea este determinant de evoluia fenomenelor economice. Mai 138 mult, el a argumentat teza, potrivit creia n toate rile dezvoltate exist o tendin permanent a unui exces de economisire a investiiilor, care se datoreaz repartiiei inegale a venitului naional i care conduce n mod inevitabil la apariia omajului involuntar. J. Keynes a elaborat, pe baza principiastfel ca model schematic: x =

ilor teoretico-metodologice menionate, doctrina dirijismului economic constituit din umrtoarele trei pri componente: - modelul economic; - legile psihologice fumdamentale; - politica economic. Modelul economic. Problema fundamental care l-a preocupat pe J. Keynes a fost omajul. De aceea, el i-a propus s descopere circumstanele, care determin volumul ocuprii forei de munc. Rspunsul este urmtorul: volumul ocuprii forei de munc depinde de punctul de ntretiere dintre funcia ofertei globale i funcia cererii globale de for de munc. Anume n acest punct se realizeaz starea de echilibru economic. Pentru a demonstra aceast concluzie, J. Keynes a construit un model economico-matematic bazat pe cinci mrimi macroeconomice: - volumul folosirii forei de mnc pe care l-a notat cu litera E; - venitul naional V; - consumul curent total C; - investiiile totale I; - economiile totale S. Modelul keynesian poate fi prezentat

Modelul economic keynesist

Fig. 1. Sursa: Mihai Tudosia, Doctrine economice, Edit. Universitii Al. I. Cuza, Iai, 1993. - P. 217. Din acest model rezult c: 1. Veniturile familiilor raportate la nclinaiile spre consum determin nivelul cererii de consum. 2. Cererea de bani i oferta de bani determin rata dobnzii. 3. Volumul investiiilor influeneaz perspectivele dezvoltrii economiei naionale. 4. Nivelul cererii de consum i cererii de investiii determin nivelul cererii efective. 5. Nivelul cererii efective influeneaz n mod direct nivelul produciei de bunuri i servicii. 6. Nivelul produciei determin nivelul ocuprii forei de munc i, ca urmare, a creterii veniturilor populaiei. J. Keynes a elaborat, n baza modelului economic, ecuaia echilibrului i dezechilibrului economic. I. Ecuaia echilibrului: V=C+I sau S=V-C sau I=S. II. Ecuaia dezechilibrului: V>C+I sau S>V-C sau S>I. n cazul n care V=C+I, I=S, cererea i oferta se echilibreaz, se investesc n toate economiile, crizele i omajul dispar, economia funcioneaz normal. n realitate, relaia cerere-ofert nu se afl ntotdeauna n stare de echilibru. Dezechilibrul de forma V>C+I sau S>I este duntor i statul trebuie s intervin pentru eliminarea lui. Statul trebuie s intervin pentru a preveni apariia dezechilibrelor, iar cnd ele exist - pentru a

le nltura. n viziunea lui J. Keynes, dirijismul nu semnific planificarea centralizat, ci coordonarea procesului decizional la nivel macroeconomic de ctre stat, cu condiia c aceste decizii s stimuleze iniiativa privat. Plednd pentru intervenia masiv a statului n activitatea economic, J. Keynes a deschis o nou cale n gndirea i politica economic. Examinnd cauzele dezechilibrului economic, J. Keynes a argumentat c acestea se afl n psihologia, n comportamentul oamenilor. De aceea msurile privind realizarea echilibrului economic trebuie s includ urmtoarele trei legi: a) legea nclinaiei spre consum; b) legea imboldului spre investiii; c) legea nclinaiei spre lichiditate. n conformitate cu aciunea legii nclinaiei spre consum oamenii snt dispui s-i sporeasc cheltuielile de 139 consum atunci cnd le cresc veniturile, dar n mai mic msur dect sporirea veniturilor. O parte din sporul de venit ei, din multiple motive, snt nclinai s o economiseasc. legea imboldului spre investiii se manifest ca o tendin a agenilor economici de a investi i de a crea noi locuri de munc acolo i atunci, unde i cnd ntrevd perspectiva obinerii unui profit normal. n caz contrar, ei prefer un alt plasament al capitalului bnesc acumulat, fapt care influeneaz negativ consumul productiv, cu efecte asupra rmnerii n urm a cererii fa de ofert. Legea nclinaiei spre lichiditate se manifest prin tendina oamenilor de a pstra bani lichizi pentru necesitile ce pot aprea n intervalul dintre obinerea venitului i cheltuirea lui pentru desfurarea unor afaceri, depirea unor calamiti

economie i finane publice

naturale .a. Prin manifestarea legilor menionate, o parte a economiilor nu se investete (S>I) i se ajunge la o stare de dezechilibru de forma: V>C+I; respectiv, ocuparea forei de munc este parial, scad veniturile, cererea i altele. n astfel de condiii, statul este chemat s elaboreze i s realizeze msuri de politic economic adecvat funcionrii echilibrate a economiei naionale. Politica economic. Cercetarea componentelor crizei economice mondiale i-a permis lui J. Keynes s propun o politic economic dirijist capabil s reanimeze economia de pia din timpurile respective. Temelia acestei politici a constituit-o ocuparea ct mai deplin a forei de munc pentru asigurarea unei creteri economice 140 durabile. Pornind de la concepia, conform creia nivelul folosirii forei de munc i volumul produciei depind de cererea efectiv, J. Keynes argumenteaz c orice politic anticriz trebuie s includ urmtoarele trei componente eseniale: - meninerea cererii de consum curent prin excluderea reducerii salariilor. Orice scdere a salariilor reale, adic a puterii de cumprare, va antrena reducerea consumului, factor determinant al cererii efective. Cererea efectiv trebuie stimulat nu numai prin intermediul salariilor, dar i prin intermediul impozitelor; - statul este chemat s suplineze n mod direct insuficiena investiiilor private printr-o politic de investiii publice, recurgnd, mai ales, la lucrri publice de mare amploare; - reglementarea de ctre stat, prin intermediul Bncii Naionale, a ratelor dobnzii, a stabilitii monedei naionale. Concomitent, statul trebuie s promoveze o politic a creditului ieftin i de control

a masei monetare aflate n circulaie. Doctrina dirijismului economic a avut un ecou puternic i o aplicare imediat. Ea a contribuit n mod direct la ieirea economiilor din rile occidentale din criz i prosperarea lor ulterioar. Concepiile keynesiene au predominat teoria i practica rilor cu economie de pia peste patru decenii (1936-1980). Realizarea lor a contribuit la reducerea omajului, atenuarea fenomenelor de criz, creterea economic fr precedent. n condiiile intensificrii complexitii vieii economice, fluxurilor materiale i financiare, proceselor migraioniste i integraioniste, precum i a accenturii fenomenelor de globalizare a economiei dirijismul de tip keynesian necesita s fie aplicat pretutindeni. Realitatea a fost ns alta. n funcie de situaie i de ar, economitii au nceput s oscileze ntre a fi keynesiti (aa cum spunea preedintele S.U.A. Richard Nixon, noi toi suntem keynesiti) i a renuna totalmente la acest curent de gndire (keynesismul merit de a fi pus n muzeu, afirmau neoliberalii). 3. Neoliberalii i recenta criz economic mondial. ncepnd cu deceniul al optulea i, n special, dup 1980, mpotriva dirijismului economic de tip keynesian s-au ridicat economitii de credin neoliberal (numii i neoliberali), printre care un rol marcant l-a jucat austriacul Frederich von Hayek (1899-1992) i americanul Milton Friedman (1912-2007). Fr. Hayek i adepii si au respins ferm orice intervenie a statului n activitatea economic. n viziunea lor, economia de pia este un sistem care se autoregleaz spontan, n primul rnd, prin intermediul preurilor. Libertatea, afirm neoliberalii,

Administrarea public, nr. 1, 2009

este mai important dect prosperitatea liber. n aceast concepie, toate celelalte economic. De aceea, orice form de proporii urmeaz s se stabileasc prin intervenie care limiteaz libertatea, este intermediul pieei: producie-consum, ocuinadmisibil. Statul nu trebuie s intervin parea forei de munc, evoluia preurilor n economie dect pentru a proteja piaa. i a veniturilor, repartizarea veniturilor .a. Acestea i alte postulate neoliberale Dup cum vedem, i n acest domeniu de poart, desigur, amprenta anarhismului importan deosebit exist o nclinaie economic. spre anarhism. Neoliberalii (mai ales, M. Friedman) Aceste i alte concepii de factur neag intervenia statului nu numai n neoliberal au constituit coninutul teoretic sfera material de producie, dar i n cea al programelor de guvernare n rile cu monetar. n viziunea lor, statul trebuie economie de pia contemporan. Pornind s se abin de la promovarea politicii de la negarea msurilor de intervenionism monetare active. El trebuie s in la statal, instituiile publice din aceste ri regula de aur a creterii masei monetare s-au ndeprtat n ultimele decenii de la n acelai ritm cu cea a produsului intern dirijarea activitii economice i financiare, brut. Ceea ce se cere pentru asigurarea fapt care a cauzat declanarea recentei echilibrului i creterii economice este, crize mondiale. n opinia monetaritilor neoliberali, n ultimul timp, toate statele s-au imreducerea interveniei guvernamentale. plicat n reanimarea sistemelor finacniare Prghiile de care dispune statul ar urma i a sectorului economic real zguduite de s fie folosite n vederea asigurrii unui criz. n fond, aciunile lor snt identice 141 cadru monetar stabil pentru o economie cu cele recomandate de J. Keynes, ns au un caracter comune lipsit de economic viziunea noastr, elaborarea i aplicarea unui set de aciuni disperat,de politicunitate. n dirijist ar eficientiza eforturile statelor n soluionarea problemelor anticriz.

economie i finane publice

bIbLIOgRAfIe
36. 1. Aurel Iancu. Tratat de economie, vol. I, Editura Economic, Bucureti, 1993. - P.

2. Ivanciu Nicolae-Vlceanu. Tratat de doctrine economice, Editura Ramo, Bucureti 1996. - P. 170. 3. Mihai Tudosia. Doctrine economice, Editura Universitii A.I. Cuza, Iai, 1993. - P. 217. 4. Andrei Blanovschi. Doctrine economice. Editura A.A.P., Chiinu, 2004. 5. Adam Smith. Avuia naiunilor, vol. I, II, Chiinu, 1992. 6. John Keynes. Teoria general a folosirii forei de munc, a dobnzii i a banilor, Bucureti, 1970. Prezentat: 22 ianuarie 2009.

I nstruireaifuncionarilor publici: strategii tehnologii noi

142

Administrarea public, nr. 1, 2009

peDAgOguL sOcIAL I AsIsteNtuL sOcIAL - DOMeNII De INteRVeNIe


Dumitru PAtRACu, doctor habilitat n tiine pedagogice, profesor universitar, ef Direcie management public, Academia de Administrare Public de pe lng Preedintele Republicii Moldova Elena DAVIDESCu, lector universitar superior, universitatea Pedagogic de Stat Ion Creang din Chiinu

Instruirea funcionarilor publici: strategii ... economie i finane publice

SummarY

143 In the article it is treated the evaluation of professors and educational managers. 143 It is clarified the notion of performances, the performance characteristics. It is discussed the standard of performance of professors/managers and indices of standards. Performance evaluation is proposed under criteria, with a certain goal and objectives. There are set evaluation stages, methods, techniques, and errors.

n societatea modern, asistena social a devenit o activitate complex, multidisciplinar i nalt specializat. Profesia de asistent social a evoluat foarte rapid n ultima perioad de la asistarea cu mijloace clasice de ordin material, psihologic i social a persoanei aflate n dificultate la asistena grupurilor, a comunitilor cu probleme sociale aflate temporar n criz. Asistentul social joac un rol esenial n contientizarea necesitilor i drepturilor ce le au persoanele sau grupurile aflate n nevoie n scopul gsirii unor soluii corespunztoare

de integrare normal a acestora n via, de incluziune social. Asistentul social ofer celor aflai n dificultate posibiliti de cunoatere i acces la servicii specializate, orientndu-i ctre nelegerea corect a cadrului legislativ de protecie social. n practica asistenei sociale ntlnim att domenii tradiionale de intervenie, ct i domenii moderne, iar problematica social aprut de-a lungul timpului a impus apariia unor noi metodologii. Probabil, n viitor vor aprea noi domenii, n funcie de problemele sociale de la momentul respectiv. Printre domeniile

tradiionale de intervenie menionm: asistena social centrat pe bunstarea copilului (integrare /reintegrare familial, adopie i plasament familial, ngrijire rezidenial), asistena social a familiei (consiliere, educaie, planificare), asistena social a persoanelor vrstnice, asistena social a persoanelor cu dizabiliti, asistena social a persoanelor srace etc. Ca domenii moderne de intervenie exist: asistena social a persoanelor dependente de droguri i alcool, asistena social a persoanelor afectate de HIV/SIDA, asistena social a copiilor strzii, asistena social a copiilor abuzai, asistena social a familiilor cu probleme (dezorganizate, fr adpost, violen domestic), instituii totale (nchisori, spitale, centre de plasament). Majoritatea studenilor de la facultile 144 de asisten social se ntreab: unde poate fi practicat aceast profesie? Putem lista urmtoarele sectoare sociale n care prezena asistentului social este absolut necesar: sectorul de protecie social, administraie public (primrii, consilii locale), sectorul sanitar (spitale, policlinici, dispensare), sectorul educaional (coli, licee), sistemul de justiie (serviciul de probaiune), biserica (instituiile religioase), organizaiile neguvernamentale. Grupurile-int ce reprezint cmpul de aciune n asistena social sunt urmtoarele: persoane srace, omeri, victime ale violenei domestice, persoane discriminate i izolate social, persoane cu handicap, copii abuzai (fizic, emoional, sexual) i maltratai, persoane care se confrunt cu probleme maritale, btrni, delincveni, persoane ce abuzeaz de droguri i alcool, care se confrunt cu nclcarea drepturilor omului, familii monoparentale, familii aflate n divor

i separare, persoane fr adpost, homosexuali, persoane care se confrunt cu pierderi multiple, boal mental, prostituie i trafic de persoane, refugiai, persoane suicidare, cu HIV/SIDA, instituionalizate. n procesul practic de rezolvare a problemelor ntlnim planuri de intervenie care pot fi dezvoltate fie la nivel individual (abandon colar, violen domestic), la nivel comunitar /grup (tensiuni i violene de natur etnic, instituii totale) sau la nivel socioglobal (reeaua de asisten social, sistemul legislativ, cooperare instituional). Exist cteva roluri practice n interveniile de asisten social: consilier (pentru indivizi, familii, grupuri), consultant, formator, planificator al politicilor sociale, manager de caz (evaluarea nevoilor, plan de aciune, proceduri de intervenie, evaluare), avocat social (pledarea pentru cauza clientului n faa diverselor instituii). La ora actual, pedagogia social reprezint o necesitate recunoscut de ctre majoritatea specialitilor, ca un serviciu educaional important pentru dezvoltarea comunitar alturi de celelalte servicii publice (sntate, protecie social). Fundamental pentru viitorii pedagogi sociali este nelegerea esenei acestei profesii. Teoria pedagogiei sociale conine trei elemente structurale extrem de importante: a) pedagogul social (educatorul social); b) persoana asistat (client, copil, elev, beneficiar); c) mediul social. n cadrul acestor relaii se desfoar procesul de rezolvare a problemelor. Lipsa unuia dintre aceste elemente structurale face dificil orice ncercare de aducere a clientului la parametrii funcionali din punct de vedere social.

Administrarea public, nr. 1, 2009

Pedagogul social, ca prim element structural, este cel care asist clienii n rezolvarea propriilor probleme. El intervine atunci cnd persoanele se confrunt cu diverse dificulti, cu imperfeciunea i diverse alte probleme. Misiunea pedagogului social se regsete n participarea la rezolvarea problemelor sociale comunitare, n creterea calitii vieii grupurilor sociale vulnerabile, n mbuntirea funcionrii sociale a persoanelor, ntruct reface ceea ce a fost dereglat. Conceptul de educaie este considerat a fi inima pedagogiei sociale, ntruct pedagogul social contribuie la tratarea bolilor sociale, societii n ansamblu att prin terapie social, consiliere, ct i prin schimbare social. De aceea, n practic, un bun pedagog social are nevoie, n primul rnd, de deprinderi, apoi de cunotine teoretice (psihologie social aplicat, teorii i metode specifice de intervenie, psihologie, informatic i statistic, drept, psihopatologie i alte discipline aplicative) i nu n ultim instan de vocaie, condiie primordial n practicarea profesiei de educator social. La baza acordrii ajutorului n procesul de rezolvare a problemelor se afl cteva valori fundamentale: valori orientate spre individ (respect fa de persoan, demnitate, respectarea intimitii, dreptul la opiune, confidenialitate) i valori orientate spre comunitate (respect fa de tradiiile i modelul cultural local, cooperarea cu actorii locali, adaptarea la specificul comunitii). Dreptul de a beneficia de educaie social este un drept universal al tuturor persoanelor i se acord n conformitate cu legislaia fiecrei ri. Ca obiective ale interveniilor de asisten social distingem: schimbarea social prin ajutarea clienilor s

funcioneze la parametrii normali din punct de vedere social, rezolvarea problemelor sociale la nivel comunitar, dezvoltarea personal, realizarea incluziunii sociale, eliminarea formelor de violen la nivel comunitar etc. Toate aceste obiective au ca finalitate satisfacerea nevoilor sociale, acestea reprezentnd ...ansamblul de cerine indispensabile fiecrei persoane pentru asigurarea condiiilor de via n vederea integrrii sociale. Pedagogia social funcioneaz n anumite contexte sociale, culturale, legislative, politice i economice, acestea constituind cel de-al treilea element structural prezent n paradigma pedagogiei sociale. Gradul de dezvoltare a societii, ideologia pe care se bazeaz guvernele, voina politic i gradul de asumare a responsabilitilor constituie un mediu favorabil sau mai puin favorabil dezvoltrii programelor de educaie social. Pedago- 145 gia social asigur asistarea persoanelor i a grupurilor n definirea propriilor probleme, identificarea dezechilibrelor dintre indivizi i mediul social, identificarea potenialului de rezolvare sau ameliorare a problemelor, funcionarea social normal a clientului. Pedagogul social creeaz premisele pentru a depi cu succes situaiile dificile, uneori de criz prin care trec la un moment dat clienii si, ajutndu-i s devin capabili s-i gestioneze propria existen. Pedagogul social intermediaz relaia dintre necesitile clienilor i cele ale societii. Pedagogul social se implic atunci cnd ntre client i mediul n care triete se manifest sau exist pericolul s se dezvolte un dezechilibru. Atunci pedagogului social i revine sarcina de a determina cauzele dezechilibrului i de a ameliora aceast stare de fapt.

Instruirea i finane publice economie funcionarilor publici: strategii ...

Un principiu de baz al activitii pedagogului social l constituie obligaia de a nu se substitui clientului su n acest proces, ci de a-l sprijini n vederea atingerii scopului propus: de a-i asigura abilitile necesare pentru o via independent. Pedagogia social, ca domeniu important al educaiei, se ocup att n teorie, ct i n practic de situaiile de via dificile ale oamenilor considerai izolai sau ca grup i de mediul lor de via. Sarcina specific pedagogiei sociale const n crearea pentru aceti oameni, respectiv grupuri, a premiselor pentru depirea situaiilor grele cu care se confrunt. Aceasta se realizeaz printr-o funcie de intermediere ntre necesitile individului i cele ale societii. O caracteristic a profesiei de pedagog social provine din aceea c relaia 146 cu clientul este o relaie de susinere pe termen lung, ceea ce subliniaz diferena fa de ritmul activitilor pedagogului social. Abordarea problemelor, cu care se confrunt pedagogul social n procesul de nsoire a vieii de zi cu zi a clienilor si, implic un timp mai ndelungat, precum i o relaie intensiv. Principala atribuie a pedagogului social este organizarea comun a vieii i activitii cotidiene, cu indivizi separai sau cu grupuri. Astfel, pedagogul social completeaz sau nlocuiete parial funciile familiei. Principiul acordrii asistenei psihologice, pedagogice i sociale este fundamental pentru profesiunea de pedagog social. Profesia de pedagog social se bazeaz pe valorile ajutorrii, pe demnitatea i valoarea persoanei, pe importana relaiilor interumane, pe integritatea etic i competena n practic. Cu aceste valori ca principii definitorii, obiectivele pedagogiei sociale sunt:

- mbuntirea funcionrii societii i amplificarea interaciunilor indivizilor, familiilor, grupurilor, organizaiilor i comunitilor prin implicarea acestora n atingerea obiectivelor, dezvoltarea resurselor, prevenirea i soluionarea dificultilor; - dezvoltarea unor programe de cercetare i utilizarea rezultatelor acestora, a cunotinelor i a deprinderilor care mbuntesc practica asistenial. Pedagogul social mai poate fi denumit consilier social, educator social, educator de sprijin. Caracteristica de baz a profesiei de pedagog social este focalizarea simultan att pe persoane, ct i pe mediile sociale i fizice care le influeneaz. n primul rnd, pedagogii sociali fac eforturi menite s amplifice capacitile oamenilor de nfruntare i soluionare a problemelor de dezvoltare. Ei colaboreaz cu clienii n evaluarea trebuinelor pentru o bun funcionare social, prelucreaz informaiile astfel nct s le sporeasc clienilor capacitatea de a descoperi soluii, dezvolt deprinderi pentru soluionarea problemelor de via i creeaz suportul schimbrii. n al doilea rnd, pedagogii sociali conecteaz clienii la resurse i servicii, o strategie vital n orice proces de schimbare. Ei nu fac doar legtura ntre clieni i servicii, ci susin beneficiile optime, dezvolt reele de comunicare ntre organizaiile din reeaua lor de servicii sociale i fac posibil accesul la resurse. n cazul n care resursele necesare nu exist, practicienii genereaz noi oportuniti, programe i servicii. Ca proces de colaborare i consultan, pedagogul social se bazeaz pe cunotinele, valorile i deprinderile acumulate ale clienilor pentru clarificarea problemelor, recunoaterea

Administrarea public, nr. 1, 2009

punctelor tari, discutarea opiunilor i identificarea potenialelor ci de aciune. n calitate de consultani, pedagogii sociali i mobilizeaz clienii respectndu-le competenele, apelnd la punctele lor tari i colabornd cu ei pentru gsirea unor soluii. Aceste activiti de consultan distribuie asistenii sociali n rolurile de mobilizator, facilitator, planificator. Pedagogul social angajeaz indivizii, familiile i grupurile mici n procese de consiliere, astfel el ncurajeaz aciunea ajutnd oamenii s-i identifice nevoile, s-i clarifice problemele i s-i dezvolte capacitatea de a le soluiona eficient (Brieland, Costin i Atherton, 1985, p. 159). Cu alte cuvinte, ca mobilizator, pedagogul social devine un agent al schimbrii care utilizeaz diverse abordri n vederea asigurrii condiiilor necesare clienilor pentru atingerea obiectivelor lor, soluionarea problemelor de via, angajarea n procesele naturale de dezvoltare i ndeplinirea sarcinilor lor (Maluccio, 1981, p. 19). n contextul lucrului cu grupuri, pedagogul social ajut grupul s-i dezvolte cultura de sprijin n cadrul creia membrii grupului pot s conteze unii pe alii pentru ajutor reciproc n depirea problemelor (Toseland i Rivas, 1998, p. 254). n calitate de mobilizatori, practicienii se consult cu sistemele-client individuale i familiale pentru mbuntirea funcionrii sociale prin modificarea comportamentului, a modelelor relaionale i a mediilor sociale i fizice. n calitate de specialiti n resurse educaionale pentru grupuri formale, educatorii sociali fac prezentri, mediaz forumurile publice i conduc sesiunile grupurilor de lucru. Uneori, instructorii sunt angajai s se ocupe de organizare; alteori, organizaiile ncheie contracte cu pedagogi sociali

pentru asigurarea unor cursuri specifice de instruire. Instructorii eficieni selecteaz metodele i materialele-surs pe baza cercetrilor privind educaia adulilor, schimbarea atitudinii i metodele de nvare. Strategiile de instruire de succes necesit o evaluare atent a trebuinelor de dezvoltare a personalului, exprimarea clar a obiectivelor urmrite de organizaie, abilitatea de a transmite informaiile prin intermediul unor formate adecvate de instruire i un proces de evaluare concret. n rolul de informatori, pedagogii sociali disemineaz n comunitate informaii cu privire la organizaiile publice i private care furnizeaz servicii psihologice, pedagogice i sociale, fcnd, astfel, mai accesibile serviciile. Atribuii i responsabiliti ale pedagogului social (conform standardului ocupaional): - crearea, respectiv dobndirea 147 premiselor pentru satisfacerea nevoilor primare umane n planurile: fizic, sufletesc i intelectual pentru clienii lor (noiunea de client se refer la copiii i tinerii din casele de copii, actualmente centre de plasament, care sunt ajutai i sprijinii de un pedagog social); - planificarea, realizarea i verificarea proceselor de dezvoltare educativ ale fiecrui individ i ale convieuirii sociale a grupului; - colaborarea cu parteneri din interiorul i exteriorul instituiilor, colegi de breasl, asisteni sociali, prini, profesori, medici, psihologi; - desfurarea muncilor administrative i organizatorice, precum actualizarea dosarelor personale, ntocmirea de rapoarte, munca de concepie .a. Din cele expuse anterior se contureaz finalitile profesionale n pedagogia

Instruirea i finane publice economie funcionarilor publici: strategii ...

social: - pedagogul social este o persoan de referin n relaiile cu copiii sau tinerii n cadrul unei comuniti educative; - pedagogul social nelege educaia ca pe un proces contient i orientat spre un scop, acest lucru solicitnd angajamentul su perseverent, generos i optimist; - pedagogul social i nsuete cunotine de specialitate n domeniul psihologiei, pedagogiei, sociologiei, precum i temeinice cunotine de cultur general, cu scopul de a le aplica n practica educaional. n plus, el dezvolt capaciti practice de aciune educativ; - pedagogul social este calificat pentru a completa sau a prelua parial sau total sarcinile familiei copilului. Totodat, el i asum rolul de completare sau de 148 substituire a acestei familii; - pedagogul social planific, realizeaz i evalueaz procesul dezvoltrii copilului / tnrului; - el l ajut s devin un adult contient de sine, responsabil i integrat n societate. Copilul este sprijinit pe toate planurile dezvoltrii sale (biologic, intelectual, moral, afectiv, comportamental, artistic i social), pentru ca n momentul prsirii instituiei de protecie s fie apt pentru o existen autonom; - pedagogul social conduce i evalueaz procesul dezvoltrii vieii sociale a grupului de copii / tineri; - pedagogul social cunoate competenele i sarcinile specialitilor i ale autoritilor i poate decide, la nevoie, n interesul copilului, forma de colaborare cu acetia; - pedagogul social este responsabil att n faa copilului sau tnrului, ct i n faa societii. Cmpul de aciune al pedagogilor so-

ciali. Domeniile de aciune ale pedagogului social sunt extinse. De cele mai multe ori, ele se interfereaz cu cmpurile de aciune ale altor profesii din sfera social, precum cele ale: asistentului social, psihopedagogului, pedagogului colar, pedagogului de recuperare, psihologului, sociologului etc. Activitatea pedagogilor sociali se desfoar cu precdere n casele de copii (colari i precolari), internate colare, coli de reeducare, centre de primire pentru minori, coli ajuttoare cu internat. Centrul de greutate n profesiunea de pedagog social cade pe organizarea activitilor n comun cu preocuprile cotidiene ale clienilor si. Aceasta presupune sarcini specifice de tipul: - asigurarea nevoilor de baz ale clienilor n domeniul fizic, psihic, cognitiv, social; - construirea relaiilor cu clienii: suport i consiliere; - planificarea, realizarea i evaluarea procesului dezvoltrii personalitii clientului; - educaia individual: suport i dezvoltare; - organizarea vieii n comun, alturi de client n cadrul grupului social; - reintegrarea clienilor: training practic pentru via, orientare colar i profesional etc.; - colaborarea cu factorii implicai la nivel instituional i cu persoane din afara instituiei; - asigurarea interveniei pedagogice la standarde de calitate. Pedagogul social i poate desfura activitatea n: 1. Instituii cu internare de lung durat i staionare (pentru diagnostic, terapie, reorientare): - case de copii pentru colari i

Administrarea public, nr. 1, 2009

precolari; - case de tip familial; - cmine-atelier pentru handicapai, bolnavi psihic, disociali; - centre pentru copii cu tulburri de comportament; - centre pentru adolesceni i aduli cu tulburri de comportament; - familii curative; - centre de plasament temporar (pentru mame cu copii); - centre de reabilitare pentru dependeni (de alcool, droguri); - centre pentru handicapai, bolnavi mintal etc.; - centre de reeducare; - coli ajuttoare cu internat; - clinici psihiatrice; - internate colare; - spitale. 2. Centre de zi i uniti ambulatorii: - centre / ateliere de zi pentru handicapai; - centre de zi pentru dependeni; - centre de zi pentru copiii strzii; - proiecte de integrare profesional pentru omeri, adolesceni, aduli; - centre de ntlnire pentru tineret; - centre de joac de tip Robinson; - centre de consiliere pentru copii, adolesceni, familii; - ajutor sociopedagogic pentru familie; - centre de educaie multicultural; - pedagogie social colar; - centre de animaie, inclusiv pentru btrni. Principalele activiti pe care pedagogul social le desfoar n aceste

domenii sunt: - activiti de integrare; - activiti de resocializare; - activiti de suport, stimulare, acompaniere; - activiti socioculturale. Pedagogul social poate s realizeze n cadrul unor echipe multidisciplinare i: - activiti sociostructurale: planificare, consilierea diverselor instituii, organizarea unor servicii sau instituii sau a infrastructurii; - activiti sociopolitice: n folosul unor grupe defavorizate sau marginale. Dintre domeniile de lucru ale pedagogului social, prezentate mai sus, n Moldova se regsesc, deocamdat: - case de copii colari i precolari; - case de tip familial; - centre de plasament temporar; - cmine-atelier; 149 - centre de reeducare; - centre de primire; - coli ajuttoare cu internat; - internate colare; - clinici psihiatrice, spitale; - centre de zi pentru copiii strzii; - centre de consiliere pentru copii, apartamente asistate; - cluburi pentru copii i tineri, ajutor sociopedagogic pentru familie. Concluzii. Pedagogia social este o profesie care ofer sprijin pentru indivizii, grupurile i comunitile dintr-o societate aflat n schimbare i creeaz condiiile sociale favorabile bunstrii oamenilor i societii. Pedagogia social promoveaz schimbarea social, soluionarea problemelor n relaiile interumane, precum i mobilizarea i participarea oamenilor pentru creterea bunstrii. Utiliznd teorii

Instruirea i finane publice economie funcionarilor publici: strategii ...

despre comportamentul uman i sistemele sociale, asistena din partea pedagogului social intervine n punctele n care oamenii interacioneaz cu mediul.

bIbLIOgRAfIe
1. Sorin Cristea. Curriculum pedagogic, partea I, EDP, Bucureti, 2006. 2. Loredana Drobot. Pedagogie social, EDP, 2008. 3. George Neamu. Tratat de asisten social, Polirom, Iai, 2003. 4. Cristea S., 2000, Dicionar de termeni pedagogici, Bucureti. 5. Bruna Zani, Augusto Palmonari. Manual de psihologia comunitii, Polirom, Iai, 2003. 6. leahtichi M. Psihopedagogia social, Ed. tiina, Chiinau. 7. M. Cozrescu (coord.). Formare n pedagogia social, Bucureti, 1999. 8. Soialinaia pedagoghika. Kurs lekii. Uceb. Posobie pod. red. M. A. Galaguzovoi, Moskva, 2003. Prezentat: 21 ianuarie 2009. Recenzent: Nadejda OVCEARENCO, doctor n pedagogie, confereniar uni150 versitar. E-mail: dumitru.patrascu2008@yahoo.com

Administrarea public, nr. 1, 2009

peRspectIVe I OpORtuNItI De IMpLeMeNtARe A teHNOLOgIILOR INfORMAIONALe I cOMuNIcAIONALe N SISTEmuL ELECTOraL aL rEPuBLICII mOLDOVa
teodora GHERMAN, doctor n pedagogie, confereniar universitar, Academia de Administrare Public de pe lng Preedintele Republicii Moldova Ala MuCHEI, masterand n relaii internaionale, anul I, Academia de Administrare Public de pe lng Preedintele Republicii Moldova

Instruirea i finane publice economie funcionarilor publici: strategii ...

SummarY

This article is putting forward a contextual analysis of the remote electronic voting systems, derived from the changes in the technological, economic, social, cultural and organizational, and theoretical framework from which this (Social Science) is made 151 of. Thus, this article emboss the issues of technical, social, political, organizational and behavioral nature regarding the introduction of new information technologies for Moldova, suggesting in this way solutions for reduction of absenteeism at the ballot boxes. Implementation of the mandatory voting in the first instance and subsequently of the electronic one, in parallel with traditionally vote would assure the express of the voting right for the countrys citizens. Implementation of large-scale systems for remote electronic voting would be in concordance with the dynamic of the global transformations that inevitably changes both our structure and our democratic societys functionality, and suggests the equal submission for the citizenss rights and their obligations, especially in the conditions when over one third of the work capable population is working outside the country and which practically makes the majority of the absenteists. Given that the Republic of Moldova was established as an independent state and now is seeking EU membership, there should also be considered the European and global directions regarding to the implementation of the advanced information technologies as one of the solutions that would fully contribute to the substantiation of the democracys values and principles. Pentru ca societatea informaional s aduc beneficii tuturor, ea trebuie s se dezvolte ntr-un cadru naional care s rspund cerinelor locale, n corelaie cu

mediul regional naional i internaional. Prin introducerea Internet-ului i a facilitilor tehnologiilor informaionale i comunicaionale (TIC) n administraia public local i central s-au creat noi oportuniti de genul colaborrii electronice, facilitndu-se cyberdemocraia (participarea public la procesele de guvernare). Aadar, guvernarea electronic este una dintre manifestrile importante ale societii informaionale, deoarece implic instituii ale statului, organizaii publice i private i, mai ales, ceteanul, pe care l transform n e-cetean, implicat direct, concret i constructiv n toate domeniile vieii politice, sociale, culturale, ceteneti i morale. Guvernarea on-line este strns legat de teledemocraie e_democraie1, care, 152 bazndu-se pe TIC, deschide cetenilor drumul spre autoguvernare2. De aici putem merge i mai departe, contientiznd faptul c implementarea TIC n sistemul electoral poate s aduc schimbri majorore n societate. Sistemul electoral constituie un mecanism pentru transformarea voturilor n mandate, este un ansamblu de norme, reguli i procedee care determin calea, forma i metodele de activitate a organelor reprezentative ale conducerii de stat. ns, participarea ceteanului nostru la alegeri deseori ntmpin obstacole (migraia ilegal, deplasarea prin ar etc.). De aceea, urmrind cu atenie procesele similare din alte ri, ar fi oportun ca s lansm unele discuii ce ar putea ajuta la implementarea unor mecanisme n domeniul sistemului de vot, cum ar fi sistemul de vot electronic i votul obligatoriu. Ce este votul electronic? Alegtorul ar trebui s fac o solicitare ctre autoritatea electoral permanent prin care s cear dreptul de a vota n acest fel i s fie

nscris n lista electronic. Totul trebuie reglementat ns legal - ar fi nevoie de un mijloc de identificare a alegtorului, astfel nct el s voteze o singur dat. De asemenea, mijloacele informatice urnele de vot electronic, serverele unde se centralizeaz datele, materialele i logistica - trebuie asigurate de instituiile statului, n principiu, de autoritatea electoral permanent. Alegerile sunt un mod vital prin care oamenii i exprim opiniile i determin schimbarea. Ele sunt vzute, de asemenea, ca ilustrnd ataamentul unei ri fa de democraie. Pentru ca o societate s fie democratic, fiecare cetean adult trebuie s aib dreptul s voteze. Guvernele care nu ofer cetenilor lor posibilitatea de a alege dintre mai muli candidai, nu sunt vzute, n general, drept democraii reale. n democraiile n care alegerile libere sunt relativ noi, participarea la vot este, de obicei, foarte mare. n alte democraii ns muli aduli aleg s nu voteze3, ceea ce este caracteristic i pentru Republica Moldova. Societile democratice au ncercat multe modaliti de cretere a participrii la alegeri. Legi i practici care par s creasc participarea la vot includ: - publicitate sau advocacy pentru vot; - expedierea prin pot a unor mostre de buletine de vot i a altor informaii; - votarea naintea zilei alegerilor i n locaii convenabile pentru alegtori; - votarea electronic sau prin pot, pentru ca cetenii s poat vota din orice col al lumii; - ziua nregistrrii la vot; - prelungirea programului seciilor de votare. Datorit importanei votrii n statele

Administrarea public, nr. 1, 2009

democratice, unii oameni preocupai de participarea sczut la alegeri au propus s li se cear cetenilor s voteze. Aceast practic se numete vot obligatoriu. Susintorii votului obligatoriu au cteva argumente n sprijinul adoptrii acestei practici de ctre societile democratice. Mai nti, legile pentru obligativitatea votului, au ca efect sporirea participrii la alegeri. Politologii Louis Massicotte, Andre Blais i Antoine Yoshinaka, care studiaz rile n care votul este obligatoriu, estimeaz c acest sistem contribuie la creterea participrii la alegeri cu 8-15%. Oponenii votului obligatoriu susin c, cel puin n SUA, cetenii nu accept votul obligatoriu, un fapt demonstrat de sondajul realizat de postul de tiri ABC n 20044. De fapt, oponenii argumenteaz c participarea mai redus la vot poate fi un indicator de satisfacie a alegtorilor i nu de dezamgire n legtur cu sistemul politic. Teoreticianul canadian Filip Palda consider c cu ct mai puin legitimi se simt politicienii, cu att mai mult ncearc s adopte legi care s confere o faad de tip Potiomkin pentru implicarea cetenilor. Din acest motiv rile din blocul sovietic i forau cetenii s voteze. A fora oamenii s voteze ntr-un regim corupt sau n care alegerile sunt formale, scade puterea cetenilor ntr-o societate democratic. Dificultile merg ns mai n profunzime, iar legea i practica trebuie s in cont de ele: de exemplu, este necesar ca programul informatic s asigure confidenialitatea votului, s nu se poat afla ce alegtor a votat i cu cine. ntr-o prim ipostaz vom reliefa necesitatea introducerii votului obligatoriu n Republica Moldova, ca ulterior

s urmrim importana implementrii tehnologiilor informaionale n procesul electoral, ca o soluie viabil pentru asigurarea dreptului fiecrui cetean de a-i exprima opiunea politic i, nu n ultimul rnd, pentru a reduce semnificativ costurile procesului electoral. n unele ri democratice Argentina, Australia, Belgia, Italia, Grecia, Mexic .a. cetenilor li se cere s voteze n alegerile generale. n aceste ri, votul nu este considerat doar un drept, ci i o responsabilitate civic. Votul obligatoriu are istoria sa i n SUA5. n rile unde exist o lege privind votul obligatoriu, fiecare cetean trebuie s se nregistreze i s se prezinte la o secie de votare6. Nu trebuie s voteze pentru un candidat anume. Cteodat, oamenii renun deliberat la dreptul de a vota, pentru a-i arta dezaprobarea fa de candidai sau voteaz la ntmplare. 153 Cei care nu voteaz i nu au un motiv ntemeiat, trebuie s plteasc o amend mic. Conform Institutului Australian pentru Informaii Juridice, australienii care nu voteaz, care nu au un motiv valid i suficient i care refuz s plteasc amenda, pot ajunge la nchisoare, dei aceast sanciune este rar. n alte ri, n care votul este obligatoriu7, pedepsele pentru neparticiparea la vot nu sunt aplicate prea des. n general, rile n care votul este obligatoriu, au sisteme electorale centralizate8. Pentru Republica Moldova ns, stat cu o democraie n formare n care la fiecare 1,5-2 ani sunt organizate alegeri locale i parlamentare, devine o necesitate indispensabil implementarea unor strategii de ultim or, care s ne permit asigurarea unui proces electoral democratic i cu costuri reduse. Experienele

Instruirea i finane publice economie funcionarilor publici: strategii ...

electorale locale recente ne demonstreaz pe deplin demersul. Republica Moldova este un spaiu aparte, unde situaia socialpolitic se schimb n asemenea ritmuri, nct legislaia, cu att mai mult prevederile conceptuale, trebuie s se ncadreze n ritmul transformrilor i a inovaiilor tehnologice, i aceasta tocmai pentru faptul c ara noastr are avantajul unic de a-i pune bazele statalitii analiznd experiena democraiei altor state. De aceea, considerm oportun iniierea unor discuii privitor la implementarea votului obligatoriu pentru cetenii Republicii Moldova. Ct privete perspectivele asigurrii participrii tuturor cetenilor rii noastre la procesul electoral, am folosit o abordare din punctul de vedere al infor154 maticii sociale pentru a studia aspectele tehnice, dar i politice, sociale, culturale i comportamentale legate de dezvoltarea i implementarea sistemelor de votare electronic la distan pentru Republica Moldova. Dezvoltarea tehnologic a votului electronic e stimulat de guvernele naionale, dar i n contextul programelor cadru ale UE pentru a veni n ntmpinarea problemei absenteismului. Opozanii acestor proiecte susin ideea c votul electronic nu ar putea rezolva prezena sczut la vot, aceasta explicndu-se prin oglindirea unei crize n curs de adncire a democraiei. Indiferena rspndit i ignorarea politicii cauzeaz o evaporare a conceptelor de cetenie i participare (Eliasoph, 1998). ntr-un raport de recomandare redactat de Consiliul Europei (2004) sunt specificate cinci principii de baz ale unor alegeri i referendumuri democratice. Alegerile trebuie s fie universale, impariale, libere,

secrete i prin sufragiu direct. Aceste principii se aplic modului de vot tradiional, precum i noilor metode de vot. n cazul votului electronic, votanii trebuie s fie identificai de sistem; programul de numrare trebuie s fie capabil de a distinge voturile depuse de votani valizi de cele depuse de votani non-eligibili. n acelai timp, voturile trebuie sa rmn anonime i secrete. Nimeni nu ar trebui s fie n stare s determine cum a votat un anumit individ, iar votanii nu ar trebui sa aib posibilitatea de a dovedi cum au votat, deoarece acest lucru ar facilita vnzarea de voturi sau manipularea. Votul electronic la distan crete riscul de manipulare a unui votant, de exemplu, din partea unui so dominant, a profesorului la coal sau a efului la birou. Cu toate acestea, chiar fr a afecta participarea la vot, tehnologiile de votare i numrare electronic sunt foarte importante. Ele pot schimba procesele democratice n diverse feluri neprevzute inclusiv pentru Republica Moldova. Exist multiple perspective i diverse teorii care se aplic pentru a examina relaia dintre tehnologie i societate. n acest context, le vom meniona pe cele mai importante. n primul rnd, exist teoria determinismului tehnologic9 i n cadrul acestuia ntlnim opinii conform crora implementarea noilor tehnologii poate avea consecine negative (punctul de vedere distopic10) sau poate aduce schimbri pozitive i progres (punctul de vedere utopic)11. Un alt crez foarte popular asupra relaiei dintre tehnologie i societate e acela ca tehnologia e neutr12, c ea este dezvoltat i organizat separat de politic, economie i putere. i c tehnologia e doar bun sau rea n funcie de cum alegem s-o utilizm. Privite astfel, tehnologiile

Administrarea public, nr. 1, 2009

poart amprenta oamenilor i a contextelor sociale n care sunt dezvoltate13. E imposibil s separi valorile, prejudecile i politica de tehnologie. Aceti parametri afecteaz felul n care se definesc ntrebrile i problemele i modeleaz felul n care tehnologiile sunt concepute ca soluie. Din perspectiva informaticii sociale tim ca multe previziuni despre efectele sociale ale unor consecine specifice TIC-urilor s-au dovedit adeseori inexacte deoarece se bazeaz pe modele conceptuale prea simplificate de anumite feluri de TIC sau de natura relaiei ntre tehnologie i schimbarea social (Kling i alii, 2000). Mai mult, studiile de informatic social arat c TIC-urile au adesea efecte multiple, paradoxale sau mixte. Aplicnd abordarea informaticii sociale asupra votului electronic la distan pentru Republica Moldova, ne putem gndi la urmtoarele ntrebri: - cnd va determina votul electronic o cretere a participrii la vot? - n rndul cror grupuri de ceteni? - va avea introducerea votului electronic de la domiciliu un impact asupra demografiei votanilor activi, influennd, astfel, reprezentarea politic? - ce riscuri implic sistemele de vot computerizate? - ar putea sistemele de vot electronice sa fac mai confortabil actul de a vota? - n ce condiii? - pentru cine? - vor da cetenii un vot diferit - de exemplu, unul mai radical - atunci cnd datoria lor civic e deplasat dintr-o locaie public n intimitatea cminului lor? - anliznd situaia cetenilor activi, cu ce drept statul nu-i promoveaz propriii ceteni care din diferite motive nu pot fi

n ziua alegerilor la domiciliu? - are Republica Moldova suficiente reprezentane diplomatice pe mapamond nct zecile de mii de muncitori din afara rii (aflai n stare de legalitate sau ilegalitate) s poat avea acces la cabina de vot? Ct privete problema de securitate a votului electronic, la fel ca i muli ali cercettori (Rubin, 2000; McGaley i Gibson, 2003; Harris, 2003), i noi suntem preocupai de sigurana votului electronic la distan. Atunci cnd oamenii utilizeaz computere de la domiciliu sau de la locul de munc, aparatele nu sunt nicidecum la fel de sigure ca dispozitivele de vot utilizate n cabine supravegheate sau n secii de votare. Computerele personale pot fi mai vulnerabile la atacurile hackerilor sau la refuzul de a realiza operaiunea, la virusuri sau web-site-uri, fantome care sunt folosite pentru a devia voturi 155 (Kohno si alii, 2003). O alt problem cu folosirea computerelor personale de la domiciliu sau de la locul de munc e aceea c necesitatea de a verifica devine foarte greu de ndeplinit (Mercuri, 1993). Sistemele de vot pe Internet ridic urmtoarea problem: procesul de numrare a voturilor este lipsit de transparen. Votanii ar trebui sa aib posibilitatea de a vedea c voturile lor sunt adugate corect. Cel mai bun mod de a face acest lucru e punerea la dispoziia votanilor a unui bilan fizic ce poate fi verificat (Mercuri, 2001). Dac cetenii nu au ncredere c alegerile la care particip sunt cinstite i c voturile sunt numrate corect, atunci s-ar putea ca ei s nu accepte c rezultatul final reprezint, ntr-adevr, opinia lor. n seciile de votare sistemul de vot ar putea pune la dispoziie un asemenea bilan verificabil prin listarea permanent a evidenei fiecrui vot. n

Instruirea i finane publice economie funcionarilor publici: strategii ...

cazul n care ar exista vreun dubiu cu privire la rezultatele alegerilor, ar exista posibilitatea renumrrii manuale a acestor voturi (McGaley i Gibson, 2003). Totui computerele de vot nu au aceast posibilitate de multe ori, ceea ce face renumrarea imposibil i n secia de vot. Dac trecem de la votul electronic din secia de vot la votul pe Internet de la domiciliu, problema devine i mai grav: pstrarea evidenei pe hrtie e, practic, imposibil. n Italia, Marea Britanie, Frana, Olanda i Irlanda au avut loc mai multe tentative de a testa votul electronic, experimente soldate cu eec. Majoritatea ncercrilor au relevat posibilitatea fraudrii programelor informatice folosite. Un eec spectaculos al acestui sistem a avut loc n Olanda, n anul 2006, cnd membrii grupului numit 156 Nu avem ncredere n computerele de vot au spart sistemul informatic n direct la postul de televiziune, apoi au explicat, pe Internet, tuturor cum au procedat. n Estonia, experimentul votului electronic a reuit n februarie 2007. La acel moment, 30.000 de persoane iau ales guvernanii, fr a fi semnalate probleme. Cu toate acestea, vulnerabilitile tehnice nu sunt singurele ameninri la adresa siguranei, integritii i caracterului secret al voturilor pe Internet. Chestiunile de ordin social au i ele un rol important. Sistemele de vot trebuie s garanteze alegeri democratice, libere, impariale, transparente i secrete. Totui votul electronic la distan nu poate ndeplini nici unul dintre aceste criterii, ba chiar ar putea periclita democraia. Referitor la ara noastr, Barometrul de opinie public ne reflect urmtoarea situaie privitor la nivelul de interes al populaiei pentru politic, i anume

aceasta este n continu descretere, de la 28% (sunt interesai foarte mult sau mult) n noiembrie 2004 la 14% n octombrie 2008. Interesul sczut fa de viaa politic este mai pronunat la femei, persoanele n etate, persoanele cu nivel sczut de studii. n descretere lent, dar continu pe parcursul ultimilor 3-4 ani (aproape de dou ori) se afl i percepia populaiei privind influena asupra procesului de decizie la nivel local i naional. n funcie de caracteristicile sociodemografice ale populaiei, constatm c ncrederea n Preedintele rii, Parlament i Guvern, tradiional, este mai mare pentru locuitorii mediului rural, persoanele n etate, persoanele cu nivel socioeconomic i nivel de studii sczute. n cazul eventualelor alegeri pentru Parlamentul Republicii Moldova doar 47% dintre persoane i-au exprimat o opiune electoral. n acest context, este important de menionat c fa de rezultatele sondajului precedent a crescut semnificativ ponderea persoanelor indecise (de la 26% la 38%). n cadrul ultimului sondaj au fost studiate aspectele ce pot influena asupra opiunilor de vot ale populaiei. Factorul care conteaz cel mai mult pentru opiunea electoral a ceteanului de rnd rezid n aciunile concrete ale reprezentanilor unui sau altui partid, fapt afirmat de 62% din respondeni. Factorii secundari n vederea influenei opiunilor electorale sunt: experiena n administraia public a reprezentanilor partidelor (34%), prerea membrilor de familie i a rudelor (33%), ceea ce spun reprezentanii partidelor (29%). Circa 52% din populaia chestionat este de prerea c Republica Moldova este guvernat de voina poporului. Aceast opinie este mai evident n cazul locuitorilor din mediul urban i a persoanelor cu nivel socioeco-

Administrarea public, nr. 1, 2009

nomic i nivel de studii mediu i nalt. 40 la sut din populaia adult a rii susine c alegerile din Republica Moldova nu se desfoar liber i corect. Profilul sociodemografic al persoanelor de aceast prere l constituie locuitorii din mediul urban i persoanele cu nivel socioeconomic i nivel de studii mediu i nalt14. Cu toate acestea, absenteismul poate aprea n studii sociologice i se pot gsi diverse cauze, dar cu greu i se poate identifica vreun efect concret. Nu numai n Republica Moldova cetenii nu se duc la vot: aceeai situaie se ntlnete n majoritatea rilor europene, state cu o situaie economic mult mai bun i nimeni nu indrznete s spun n aceste ri c un Parlament nu este legitim dac a fost ales doar de 30% din cetenii cu drept de vot. Cealalt abordare privitor la introducerea votului electronic, presupune i introducerea votului obligatoriu. Nu este cu nimic mai nedemocratic dect cel opional. El garanteaz participarea masiv a electoratului la vot, pornind de la ideea c cetenii rii respective sunt direct dependeni de viitorul ei i trebuie s-i exprime opiunea. Logica este foarte simpl: n prima variant a votului opional, alegi pentru a-i exprima prerea; n a doua variant ai datoria i obligaia s o faci, n caz contrar, putnd s i se aplice o amend. Aplicarea votului obligatoriu n Republica Moldova n-ar face dect s contribuie la edificarea responsabilitii civice i, nu n ultimul rnd, la consolidarea democraiei. Prin urmare, n Republica Moldova un vot obligatoriu ar presupune o educare masiv a populaiei n domeniul culturii civice. Este o opiune care, pe viitor, ar putea fi luat n considerare la aplicarea votului

electronic ca o soluie de implementare a noilor tehnologii informaionale n domeniul vieii social- politice. n analiza noastr contextual a sistemelor de vot electronic la distan am studiat cadrul mai larg din care face parte dezvoltarea tehnologic. Am analizat condiiile tehnologice, economice, sociale, culturale i organizatorice. Am vzut n aceast lucrare c introducerea unei noi tehnologii e ntotdeauna un proces complex care are multiple aspecte. Acestea sunt de natura tehnic, dar i social, politic, organizatoric i comportamental. Se fac multe speculaii n jurul schimbrilor sociale ce ar putea surveni n urma rspndirii pe scar larg a unor noi aplicaii, precum sistemele de votare electronic la distan, cu toate acestea votul electronic e o inovaie de dat relativ recent, iar sistemele de vot electronic la distan se situeaz n primele 157 etape ale dezvoltrii. Trebuie nti sa nvam despre noile tehnologii i apoi s le implementm pe scar larg, i n acelai timp s nelegem dimensiunea transformrilor globale ce schimb inevitabil structura i funcionalitatea societilor tradiionale, iar pentru aceasta trebuie s fim pregtii de a fi n pas cu progresul tehnico-tiinific. n condiiile n care Republica Moldova urmrete aderarea la UE, trebuie avute n vedere orientrile pe plan european i mondial privind implementarea TIC, mai cu seam n condiiile n care peste o treime din populaia apt de munc activeaz dup hotarele rii i, practic, constituie procentul majoritar al absenteitilor. n ultimii 10 ani, n republic au fost adoptate un ir de acte legislative i normative, care reglementeaz sfera informatizrii, ordinea formrii i

Instruirea i finane publice economie funcionarilor publici: strategii ...

utilizrii resurselor informaionale de stat, precum i informaia ce se conine n acestea. n condiiile actuale, cu eforturile Ministerului Dezvoltrii Informaionale i ale altor ministere i organizaii, legislaia informaional continu s fie perfecionat n contextul evoluiei relaiilor social-economice n societate. n acest sens, ca prim pas n implementarea noilor tehnologii n procesul electoral a constituit implementarea Registrului alegtorilor, ca urmare a modificrii Codului electoral, operat prin Legea nr. 248XVI din 21 iulie 2006. Registrul de stat al alegtorilor este un sistem informaional automatizat deinut de Comisia Electoral Central, conceput ca parte component a Sistemului informaional automatizat de stat Alegeri15 i elaborat n baza 16 158 Registrului de stat al populaiei . Din punctul de vedere tehnic al organizrii i desfurrii alegerilor parlamentare 2009, o prioritate o constituie elaborarea i implementarea n practic a Sistemului informaional automatizat de stat Alegeri i, n special, a modulului Registrul de stat al alegtorilor, care ar urma s permit calcularea i difuzarea operativ a datelor privind rata de participare a alegtorilor la votare, precum i a totalurilor preliminare ale alegerilor i, n acelai timp, va permite verificarea rapid a rezultatelor scrutinelor, obiective cu implicaii importante pentru asigurarea unor alegeri libere i corecte. Obiectivul de perspectiv stabilit, de a desfura alegeri complet automatizate, va putea fi atins ns dup soluionarea mai multor probleme de ordin organizaional i tehnic, cum ar fi: fundamentarea unui sistem modern de automatizare a tuturor proceselor electorale, identificarea cetenilor n sistemul electoral electronic, implementarea total

a procedurii de semntur digital, formarea deprinderilor de utilizare pe scar larg de ctre cetenii Republicii Moldova a tehnologiilor informaionale etc. n cadrul votului electronic, diapazonul deciziilor se extinde de la tehnologiile deja utilizate de Comisia Electoral Central pn la perspectiva votrii complet electronice, cnd alegtorul se va identifica n sistem cu ajutorul unui document mecanolizibil, va primi pe ecran lista concurenilor electorali, prin apsarea tastei i va da votul pentru un anume concurent i va confirma alegerea fcut, dup aceea sistemul i va bloca posibilitatea de a vota repetat la oricare alt secie de votare. Va deveni inutil ntocmirea listelor electorale, ntruct ceteanul va putea vota la orice secie de votare i numai o singur dat. Rezultatele votrii vor fi determinate imediat la ncheierea votrii, iar datele privind numrul de alegtori care au participat la votare vor putea fi obinute n orice moment pe parcursul votrii. Informatizarea proceselor electorale este apreciat drept o component important a Strategiei naionale de edificare a societii informaionale, prevzut ca obiectiv n Planul de aciuni Republica Moldova Uniunea European. Cu toate c problema evidenei alegtorilor i a crerii posibilitilor de vot electronic a fost abordat n repetate rnduri n Republica Moldova17. Discuii privind implementarea real a votului electronic, paralel cu votul tradiional, cu prere de ru, se mai las nc de ateptat. n acelai timp, discuiile referitoare la votul electronic presupun, implicit, discuii privitoare la votul obligatoriu. Propunerile acestui studiu sunt urmtoarele: lansarea discuiilor privind

Administrarea public, nr. 1, 2009

implementarea votului obligatoriu n prim instan i, ulterior, a celui electronic, paralel cu votul tradiional, ca ele-

ment al asigurrii drepturilor cetenilor rii de a participa la alegerile electorale; efectuarea de studii preliminare privind

Instruirea i finane publice economie funcionarilor publici: strategii ...

implementarea votului obligatoriu i a votului electronic.

Acte normative de baz n domeniul informatizrii 1. Codul electoral Nr.1381-XIII din 21.11.97, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.81/667 din 8.12.1997 (modificat i completat prin Legea nr. 248-XVI din 21.07.2006, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 131-133/677 din 18.08.2006). 2. Decretul Preedintelui Republicii Moldova Privind edificarea societii informaionale n RM, nr.1743-III din 19 martie 2004. 3. Legea Republicii Moldova cu privire la informatizare i resursele informaionale de stat nr. 467 XV din 21.11.2003. 4. Legea Republicii Moldova cu privire la Concepia sistemului informaional automatizat de stat Alegeri nr. 101 din 15 mai 2008. 5. Hotrrea Guvernului Republicii Moldova Despre aprobarea Politicii de edificare a societii informaionale n Republica Moldova nr.632 din 8 iunie 2004. 6. Hotrrea Guvernului Republicii Moldova Privind strategia naional de edificare a societii informaionale Moldova electronic nr. 255 din 9 martie 2005. 159 7. Hotrrea Guvernului Republicii Moldova Cu privire la concepia guvernrii electronice nr. 733 din 28.06.2006. 8. Hotrrea Guvernului Republicii Moldova Cu privire la unele aciuni de implementare a Strategiei naionale de edificare a societii informaionale Moldova electronic, nr. 476 din 27.03.2008. Manuale, monografii, brouri i articole 1. Constantinescu, C., Particulariti ale tehnologiei informaiei pentru managementul strategic, Ed. Economic, Bucureti, 2000. 2. Council of Europe (2003). Code of Good Practice in Electoral Matters. Recommendaion 1595. 3. Cranor, L.F. (2001) Voting after Florida:No Easy Answers http://lorrie.cranor.org/voting/essay.html 4. Curtin, G, Sommer, M. and Vis-Sommer,V.(Eds.)The World of E-Government. New York: The Haworth Press. - P.1-16. 5. Dean John W., Este momentul potrivit s ne gndim la legi pentru votul obligatoriu? Writ: FindLaws Legal Commentary (23 februarie, 2003), http://writ.findlaw. comdean/20030228.html. 6. Gherman T., Impactul e-economiei asupra societarii moderne, Chiinu, 2008. 7. Filip, F., . a. Societatea informaional, societatea cunoaterii. Concepte, soluii i strategii pentru Romnia, Ed. Expert, Bucureti, 2002.

bIbLIOgRAfIe

8. Filip, M., Grama, A., Informatizarea administraiei publice, Ed. Sedcom Libris, Iai, 2005. 9. Ghilic-Micu, B.,Stoica, M., e-Activiti n societatea informaional, 2006. 10. Harris, B. (2003). Black Box Voting: Vote Tampering in the 21st Century. Elon House/Plan Nine. 11. Jackman Simon, Votul obligatoriu, contribuie la Enciclopedia internaional a tiinelor sociale i comportamentale. Elsevier (1 decembrie 2004), http://jackman. stanford.edu/papers/ Encyclopedia. 12. Kohno, T., Stubbefield, A. Rubin, A., Wallach, D. (2003). Analysis of an Electronic Voting System. Johns Hopkins Informaion Security Institute Technicl Report TR-2003-19. 13. McGaley, M. and Gibson, J.P. (2003). Electronic Voting: A Safety Criticl System. 14. Oostveen, A. and Van den Besselaar, P. (2004). Internet voting technologies and civic participaion, the users perspective. Javnost / The Public Vol. XI [2004], No.1. P. 61-78. 15. Oostveen, A. and Van den Besselaar, P. (2005) The Effects of Voting Technologies on Voting Behaviour: Issues of Trust and Social Identity. Social Science Computer Review, Vol.23 No. 3, Fall 2005. - P. 304-311, Sage Publictions.

160

trimiteri E_democraia, ntr-o perspectiv restrns, se refer, n principal, la procesele i structurile ce nsoesc formele de comunicare electronic dintre electorat i alei, reprezentnd acel e_concept folosit ca instrument n formularea i analiza opiniilor, comunicarea acestora i luarea deciziilor n cadrul diverselor sisteme de activitate. Guvernarea electronic i e_democraia sunt nrudite, dar ca modalitate de manifestare sunt diferite. Guvernarea electronic se realizeaz de sus n jos, n timp ce e_democraia pornete de jos n sus. 2 Riley, Th., Electronic governance and electronic democracy: living and working in the connected world, Commonwealth Center for Electronic Governance, www. electronicgov.net, Ottawa, Canada, 2001. 3 De exemplu, la alegerile generale din SUA, din 2004 au votat mai puin de 60% din populaia cu drept de vot. Lucrurile nu stau mult mai bine n alte democraii. La primele alegeri libere din Lituania, n 1993, au participat peste 78% dintre alegtorii din listele electorale. La alegerile din 2004 au participat aproximativ 50%. n 2006, n Republica Ceh, au votat aproximativ 65% dintre alegtori, ceea ce a nsemnat o scdere drastic fa de anul 1992, cnd au votat 85%. n Estonia, participarea a sczut de la 78% n 1990 la 58% n 2003. 4 ABC News, Sondajul tirilor postului ABC: votul obligatoriu (11 iunie, 2004),http://abcnews.go.com/images/pdf/883a44CompulsoryVoting.pdf. 5 Simon Jackman de la Universitatea Stanford noteaz c statele Dakota de Nord (1898) i Massachusetts (1918) i-au amendat constituiile pentru a face posibil votul obligatoriu, dar parlamentele lor nu au adoptat o lege a votului obligatoriu.
1

Administrarea public, nr. 1, 2009

nscrierea i votul obligatoriu (Kensington, NSW, Australia: Institutul australian de informaii din domeniul legal, Centrul pentru acces la informaiile legale, 2001), http://www.austlii.edu.au/au/other/liac/hot_topic/hottopic/2001/4/4.html. 7 Carter Jimmy, Peru poate da lecii SUA despre desfurarea alegerilor, Atlanta Journal Constitution (22 aprilie, 2001), disponibil la Centrul Carter, http://www. cartercenter.org/viewdoc.asp?docID=140&submenu=news. 8 n Peru, de exemplu, sistemul de nregistrare a votanilor este coordonat de o organizaie oficial care administreaz baza naional electoral de date. Oamenii care ating vrsta la care se voteaz primesc o cartel de identificare electoral, cu poz i amprent. nregistrarea se poate face oriunde se deplaseaz persoana care deine cartela. 9 Chandler (1995), Monge i Contractor, 2003 (MacKenzie i Wajcman, 1999), reprezentanii crora fac afirmaii precum: Nu poti opri progresul i Nu poi da timpul napoi. 10 n literatur, exemple de vederi distopice asupra tehnologiei pot fi gasite n Brave New World de Aldous Huxley i n 1984 de George Orwell. n lumea academic, Neil Postman e un bine cunoscut exemplu de erudit care subscrie la punctul de vedere pesimist asupra relaiei dintre tehnologie i cultur. n cartea sa Technopoly el comenteaz, pe baza tehnologiei, felul n care ne raportm la ea, precum i felul n care aceasta schimb lumea n care trim. Postman descrie tehnologia ca animal periculos care intra nepoftit ntr-o cultur i schimb totul, pe masur ce distruge 161 sursele vitale ale umanitii noastre (Postman, 1993). 11 Ei sustin c progresul tehnic conduce la transformri sociale i culturale i sporeste posibilitile. Unul dintre cei mai faimoi determiniti cu vederi utopice este Marshall McLuhan, cunoscut pentru afirmaia sa mijlocul e mesajul. McLuhan pare s susin poziia potrivit creia societatea uman e neajutorat i trebuie s se predea forelor tehnice. n cartea intitulat Lumea Guvernarii Electronice, Curtin, Sommer i VisSommer (2003) aduc un punct de vedere determinist, tehnologic i utopic, n care guvernarea electronic va schimba cursul democraiei n bine, fcnd democraia maselor o democraie real, imediat, pentru toi cetenii de pretutindeni. n capitolul introductiv vorbesc entuziasmai despre o mbuntire rapid, explozii de libertate, mari sperane i lucruri bune pentru oameni, lucruri bune pentru viitorul acestei planete preioase, aflat la ananghie i n pericol i mari posibiliti i promisiuni, subliniind c numai lucruri bune pot iei din asta (Curtin i altii, 2003: 5). 12 Pacey (1992) afirm c atunci cnd tehnologia eueaz sau cnd are consecine negative, acest lucru nu se datoreaz tehnologiei nsai, ci modului impropriu n care e utilizat de politicieni, militari, mari afaceriti i alii. Un exemplu faimos al acestei perspective e deseori auzit n afirmaia armele nu ucid oameni, ci oamenii ucid oameni, deci depinde de noi cum le folosim. 13 Wajcman, 1991: 22-23 14 http://www.ipp.md/files/Barometru/Rezumat_de_presa_BOP_10_2008.doc 15 Legea cu privire la concepia sistemului informaional automatizat de stat Alegeri nr. 101 din 15 mai 2008 care prevede implementarea Registrului de stat al alegtorului,
6

Instruirea i finane publice economie funcionarilor publici: strategii ...

n care vor fi nscrii toi cetenii care au atins vrsta de 18 ani. 16 Sistemul informaional automatizat Registrul de stat al populaiei este sistemul unic integrat de eviden automatizat a cetenilor Republicii Moldova, cetenilor strini i apatrizilor, care domiciliaz permanent sau temporar pe teritoriul Republicii Moldova, precum i a cetenilor plecai peste hotare pentru a se stabili cu traiul permanent sau temporar pe o durat mai mare de trei luni. 17 De exemplu, chiar i noua Concepie votat de Parlament a fost elaborat nc n anul 2006, dar abia n primvara acestui an va fi pus n aplicare. n situaia creat, implementarea votului electronic la parlamentarele din 2009 va fi, practic, imposibil i din acest motiv alegtorii plecai peste hotare nu vor putea participa masiv la scrutin.

Prezentat: 29 ianuarie 2009. Recenzent: Valentina CAPAINA, doctor n pedagogie, confereniar univer-

162

Administrarea public, nr. 1, 2009

ReLAII INteRNAIONALe I INtegRARe euROpeAN

163

economie i finane publice


e , , , ,

Summary
In the present article the author attempts to analyze the international context of the constitution and development of the Moldovan State. The conflict of politi164 cal interests and its manifestation on the internal and external levels served as the object of investigation and basis for the research. Special attention is paid to the reflection of contradictions and their impact on the entity of the Moldovan society within the Moldovan - Romanian relations. - , , , , . , - , , , , 1 - . . , , - , , , . , 80- . , - , , - , , - , -

Administrarea public, nr. 1, 2009

. 80- . - , , , : , , , . , . , , , : , , , , , . , - c . , . , , 1989 , , , , , . . , , , ,

22 1989 , , , ! , , , ? - , , , . , , - . , 165 , - 165 , 1988 : : .., , 2. , , , -, - , -. - , , , .

Relaii internaionale ipublice ... economie i finane integrare

, . , - , , , , , . . , : , . , . , 166 , , . , , . , , , , e . , : , .

. , . , , . , . (1648 ) , - . , , , , 3, , , , , . , , ( -) , , , , 4 -.

Administrarea public, nr. 1, 2009

. , - - , , . , . , . , , . , - , - - 5. , , , - , , . , . , . , ,

, , , . , - , , , , , 6. c . , - 167 167 . . . . - ,

Relaii internaionale i integrare ... economie i finane publice

- - , . , , , , , - 7. 168 . - : , , -, , . , , , , , , , , . - 1919 , , 8.

. , . , . , , . , - ., - , 9. . , () , , ( , ), , - . , , - . , , , . , , , , . - , . - ,

Administrarea public, nr. 1, 2009

, , , . 10 . , . ?11 - . , , , , - ( , , , ), . , , , . , -, - . ,

12. , , , . , , . , , - , , 2000 : , : , ; , , 169 169 13. , ? , , . , . 2003 : 89% , 82% -

Relaii internaionale i integrare ... economie i finane publice

, : ( )! 2007, , , - , 14? , , , . . , , , , . 170 , . 15. : , , 1994 . 16. , , - , - . , , , , .

, . , . , , , , , , . , , , . , , . , , , . , , . - , , .., , . , , ,

Administrarea public, nr. 1, 2009

? . , , (2300 ) , . , . , - , - , , . : , . , , , , , . , ,

- , . , , , , , . e . www.ziare.ro : 171 171 ?. , , , , . , , . , www. acdemiaromana.ro . - , .

economie i finane publice Relaii internaionale i integrare ...

, . , , . , , . -, , , , . 172 , , , - . . , , , , . , . .

, - . . - , . , . , . , , . , , , 2003 , 1 2004 . 2004-2009 , . , , , - . ,

Administrarea public, nr. 1, 2009

, . , . c -, , .

economie i finane publice Relaii internaionale i integrare ...

1 2

http://www.inosmi.ru/print/246942.html M.Cernencu, A.Galben, Gh.Rusnac, C.Solomon. Republica Moldova: Istoria politic (Documente i materiale), Vol. II, Chiinu, 2000. . 7. 3 -, , . , - , - , , . 4 , , , . XX . : , , 173 173 o , . ., . . . ., , 1997, . 734. . - , . , : , . 5 ., . . ., , 1999, . 125. 6 Lucrrile celui de-al doilea Congres al spiritualitii romneti. Herculane, 14-16 octombrie 1994. Drobeta Turnu Severin: Radical, 1995. - P. 18. 7 Marian Enache, Dorin Cimpoeu. Misiune diplomatic n Moldova. 1993-1997. Iai, Polirom, 2000. - P. 173. 8 Morgenthau Hans J. Politica ntre naiuni. Iai, Polirom, 2007. - P. 132133. 9 . . 1918-1925. , , 2007, . 151. , , . : . . ; , ,

. , , . 10 , , , , , : , , - , , -, o, , , -, , . , Comisia Internaional pentru Studierea Holocaustului n Romnia (Bucureti), Raport final, Iai: Polirom, 2005. - Pag. 3. 11 , - , - 174 , - , , , . , . . . Politica, , http:www.inosmi.ru/print/231199.html. accesat 16.01.2009. 12 Charles King. Post-soviet Moldova: a borderland in transition. Moldova postsovietic: un inut de hotar n tranziie. The Center for Romanian Studies, The Foundation for Romanian Culture and Studies, Iai, 1997. - . 31. 13 Aymeric Chauprade, Francois Thual. Dicionar de geopolitic. Bucureti, Corint, 2003. - P. 239. 14 Holger Moroff. Europa lrgit conceptul de vecintate al Uniunii Europene. n culegerea: Republica Moldova i Integrarea European. Elemente de strategie. Institutul de Politici Publice. Chiinu, 2003. - P.153. 15 , , , 2002 . , , , . , 63 , . , 2002 , 8,2 % , 9,1%. , , ,

Administrarea public, nr. 1, 2009

ribuna tnrului cercettor

pROMOVAReA tRANspAReNeI ADMINIstRAtIVe PrIN aSIGurarEa aCCESuLuI La INfRAstRuctuRA INfORMAIONAL MODeRN


Galina MARDARE, magistru n administraia public, Academia de Administrare Public de pe lng Preedintele Republicii Moldova

SummarY
In the present article, the author mentions that new possibilities of obtaining access to information in the field of public administration appeared at the end of the XX and the beginning of the XXI century. This fact is stipulated in both the national and the international legislations. Various electronic programs facilitate the direct contact of the citizen with the administrative bodies on the whole globe. Yet, it is worth mentioning that in order to get hold of the useful information and to conduct an efficient communication in the field of public administration, it is necessary to possess 176 specific informational knowledge and linguistic culture. In this context, it is necessary to differentiate between the users of the information what concerns their skills and the informational strategies. evoluia societii universale era perceput de ctre oaLa nceputul sec. XXI, menii de tiin drept una de criz global. Aceast constatare era fundamentat prin diverse argumente n mai multe domenii: economie, ecologie, sntate, comunicaii, transporturi etc. Printre cele mai stringente probleme, care au aprut odat cu declanarea crizei globale, oamenii de tiin au remarcat virtualizarea societii, manipularea cunotinelor societii, schimbarea mentalitii omenirii. Este clar c acestea au devenit subiecte de interes deosebit cu precdere pentru rile dezvoltate, care se preocup de virtualizarea societii, devenit un fenomen att social, ct i psihologic. Noiunea de virtual este de origine latin. Virtualis nseamn posibil, probabil, ceea ce se poate realiza n anumite condiii, dar care nu exist n realitate. Treptat ns acest termen a devenit un indicator al realitii artificiale, pe care o creeaz omul cu ajutorul noilor tehnologii informaionale. Ea a primit denumirea de realitate virtual. Fenomenul de virtualizare este tratat de oamenii de tiin ca un proces global, care reflect multitudinea transformrilor reale care au loc n societatea contemporan. Expansiunea virtualizrii este direct proporional cu informatizarea societii, cu implementarea noilor tehnologii de comunicare. n prezent, se impune, pregnant, virtualizarea n sfera economic, aceasta devenind una dintre perspectivele de baz ale dezvoltrii sistemului economic universal. Datorit evoluiei comerului electronic, are loc o dezvoltare sporit a

Administrarea public, nr. 1, 2009

economiei. Cu mult succes snt aplicate astzi tehnologiile informaionale n domeniul administraiei publice, care influeneaz considerabil relaiile dintre ceteni i administraie, ceea ce conduce la promovarea transparenei administrative. De asemenea, tehnologiile PR (Public Relations) snt utilizate activ n promovarea transparenei administrative un factor determinant n crearea imaginii administraiei publice. Un alt factor de imagine al administraiei publice este parteneriatul dintre administraia public, cetean i societatea civil, care a devenit eficient datorit arhivelor tiinifice electronice, bazelor de date speciale, la care poate apela oricare persoan interesat. n lumea virtual, cercettorii studiaz i dezvolt procesele informaionale, n scopul optimizrii resurselor umane i materiale. Se tie c procesul administrativ se bazeaz pe trei factori importani: - transmiterea de cunotine de la administraie ctre ceteni; - obinerea informaiei prin consultarea documentelor scrise sau audiovizuale; - consultarea cetenilor n luarea deciziilor administrative. Pentru a utiliza cu mult eficien aceti factori, este nevoie de cunotine i abiliti noi n domeniul tehnologiilor informaionale i comunicaionale, care ar nltura orice bariere i analfabetism n informarea la timp, calitativ i cantitativ a ceteanului. Actualmente, n majoritatea rilor lumii, au fost nfiinate universiti virtuale instituii de nvmnt de tip nou, care utilizeaz eficient tehnologiile informaionale moderne. Administraia public, considerm, necesit s preia

experiena unor universiti din lume, care au adoptat obligativitatea prezentrii cursurilor pe WEB (tematic, cuprins, bibliografie), oferind on-line toate materialele de curs n cadrul propriului Intranet, realiznd tot mai multe cursuri electronice interactive. Reelele specializate n teleeducaie (Kidlink, ThinkQuest sau K12) acoper o arie tot mai mare i cuprind coli din lumea ntreag, stimuleaz comunicarea elevilor i studenilor n cadrul procesului de globalizare. Noile tehnologii transform modul de nvare ntr-un proces mult mai productiv, folosind noi paradigme ca e-learning, distance-learning, teleeducation sau on-line-learning. n e-learning se nva cu ajutorul calculatorului i coninutul informaiei se distribuie pe cale electronic, astfel: e-learning este o convergen dintre nvare i Internet; presupune folosirea 177 TIC pentru a construi, livra, selecta, administra i extinde nvarea prin Internet, care include diverse informaii i o reea de comunicare ntre cei care accept un astfel de tip de nvare, cel mai ieftin i raional, care permite accesul la educaie pentru toi participanii. Prefixul e n acest caz presupune: explorare este folosit din plin web-ul ca instrument de explorare; experien posibiliti de discuii on-line ntre participani; angajament web-ul i captiveaz pe cursani, le ofer posibilitatea nvrii sincronice, colaborrii i schimbului de idei; facilitatea utilizrii permite navigarea pe Internet (chiar i a celor mai puin iniiai) de pe orice tip de platform tehnic. Manifestul Federaiei Internaionale a Bibliotecilor din lume (IFLA) stipuleaz urmtoarele: Bibliotecile i serviciile

tribuna tnrului cercettor

de informare snt, la scar mondial, interfee vii ntre oameni, resursele de informare i fluxul de idei i de creativitate pe care acetia le cerceteaz. Bibliotecile i serviciile de informare fac accesibile diferitele forme de expresie uman, n toat bogia lor i fac accesibil cultura n diversitatea sa, prin toate modurile de transmitere. Graie Internetului, din cel mai mic sau ndeprtat sat sau din cele mai mari orae, indivizi sau grupuri de indivizi din lumea ntreag au acces egal la informaia necesar pentru dezvoltarea i pregtirea lor, pentru interesul personal, cultura lor, activitatea economic sau pentru a lua parte activ la democraie. Totul poate prezenta interes, totul e cunoatere i cultur oferit lumii. Bibliotecile i serviciile de informare snt cele mai eficiente puncte 178 de acces la Internet. n anumite cazuri, ele aduc surplus de comoditate, de sfaturi i de ajutor, uneori snt singurele puncte de acces posibile. Accesul la Internet i la resursele sale trebuie s fie compatibil cu Declaraia Universal a Drepturilor Omului, ndeosebi cu articolul 19: Fiecare are drept la libertatea de opinie i la exprimarea acesteia; acest drept presupune libertatea de a avea o opinie, fr de ingerine de nici un fel i de a putea cuta, primi i comunica informaii i opinii prin orice media i independent de granie. Internetul ofer posibilitatea fiecrui individ independent de granie de a se conecta cu ntreaga lume i de a se bucura de aceste drepturi. Hipermemoria Internetului are un potenial de nmagazinare de informaie de circa un milion de ori mai mare dect tot ce s-a scris de-a lungul istoriei pn n prezent. De fapt, noua tehnologie reprezint o form superioar de

comunicare fa de cele cunoscute anterior. Internetul nu este un singur mijloc de comunicare, susin oamenii de tiin, ci mai multe, cci el a preluat cu rol de coninut cuvntul scris (cu posibilitatea redactrii i multiplicrii), telefonul, fotografia, filmul, radioul (Real Audio pe WEB) i imaginile animate cu sunet, mai bine zis televiziunea. Ceea ce le unific pe toate este totui cuvntul scris ca instrument al comenzilor de computer. Net-ul este o enciclopedie nelimitat care ne depete infinit capacitile de absorbie: este poate un minunat mijloc de cunoatere. Performanele Internetului nu pot fi nici msurate, nici cuantificate. El anuleaz spaiul, iar nonspaialitatea va transforma planeta, sub aspect informaional, ntr-un sat mare. Gutenbergul mileniului II va subsuma toate cele apte media tradiionale: cri, reviste, ziare, nregistrri, filme, radio i televiziune. (Bruckener, Mizeria prosperitii). Tot ceea ce se poate crea cu Internetul contribuie la globalizarea cultural. Actualmente, autostrzile informaiei integreaz toate aceste medii i asigur o comunicare interactiv, acces la o lume mediatizat. Stocuri de informaie deschid oportuniti de reconsiderare a relaiilor cu potenialul cunoaterii din perspectiv individual. Tehnologia electronic poate s nzestreze comunitatea cu ce este mai bun din ambele lumi: o bibliotec cu ambiana i sensul comunitii dintr-un ora mic i cu instantaneitatea conexiunii globale. (Ion Stoica) n prezent, societatea are nevoie de biblioteci valoroase i de specialiti calificai, care s contribuie la dezvoltarea culturii i economiei. Federaia Internaional a Bibliotecilor din lume (IFLA) ndeamn toate

Administrarea public, nr. 1, 2009

guvernele s susin libera circulaie a informaiilor accesibile prin biblioteci i serviciile de informare, iar bibliotecile, la rndul lor, s dezvolte infrastructuri naionale i globale. n acest context, se nscrie una dintre strategiile Proiectului de la Bologna, care presupune transparen, promovarea mobilitii personalului academic i al studenilor, crearea unui sistem educaional i informaional unic. Serviciile de care beneficiaz utilizatorii bibliotecilor snt foarte diverse: - one-stop Service furnizarea de copii ale articolelor din reviste, capitole din cri ori alte materiale; furnizare de texte integrale; database searching Service sprijin pentru regsirea de date din diferite biblioteci digitalizate; SDI Service furnizare prin e-mail de articole; Instruction Service sprijin pentru utilizarea diferitelor surse de care dispune biblioteca; Proxy Service acces la resurse precum baze de date, cri electronice sau reviste; PDA Service furnizarea diverselor materiale animate; VOD Service furnizarea materialelor video. Prin toate aceste servicii bibliotecile sprijin sistemul educaional din ntreaga lume n perioada de tranziie la societatea informaional. Dac e s ne referim la tehnologizarea informativ i comunicativ n domeniul administraiei publice din Republica Moldova, trebuie s menionm faptul c n ultimii ani, mijloacele de transmitere a informaiei au trecut la un nou nivel tiinific i tehnologic de dezvoltare. Se creeaz i se modernizeaz sistemele multifuncionale integrate de comunicaii, bazate pe tehnologii informaionale i de telecomunicaii moderne. Cu toate acestea, dezvoltarea accelerat a acestor tehnologii este nsoit att de avantaje evidente, ct i de noi ameninri i riscuri n adresa

securitii statului nostru. Asigurarea securitii n sistemele informaionale computerizate i de telecomunicaii este una dintre problemele-cheie de dezvoltare politic i economic a unui stat modern. Prin urmare, n orice ar se creeaz sistemul de stat pentru asigurarea securitii informaionale. Principalele componente ale acestui sistem snt protecia informaional criptografic i tehnic, precum i protecia telecomunicaiilor guvernamentale. Pentru sporirea eficienei activitii autoritilor administraiei publice, asigurarea proteciei informaiei importante pentru stat, este necesar de a crea sisteme cu asigurri moderne, schimb de informaii, reele i sisteme informaionale de transmitere a informaiei-text i voce, video, sisteme de teleconferin i alte tipuri de informaii. Crearea ntreprinderii de Stat Centrul de telecomunicaii speciale a fost primul pas pentru a mbunti situaia 179 actual n domeniul sistemelor speciale de telecomunicaii, de protecie criptografic i tehnic a informaiilor n Republica Moldova. ntreprinderea de Stat Centrul de telecomunicaii speciale a fost instituit n scopul soluionrii cerinelor de securitate informaional, asigurare a funcionrii i dezvoltrii sistemelor informaionale i de telecomunicaii statale protejate. Centrul de telecomunicaii speciale este o ntreprindere orientat spre dezvoltarea tehnologiilor informaionale protejate, bazat pe abordarea complex a urmtoarelor principii de activitate: - respectarea standardelor internaionale i naionale; - profesionalismul bazat pe cunotine i nsuiri practice; - asigurarea securitii informaionale n complex cu crearea sistemelor

tribuna tnrului cercettor

informaionale i de telecomunicaii, garantarea unui nivel nalt de eficacitate i siguran; - integrarea mijloacelor specializate de protecie a echipamentului telecomunicaional i de reea. Conform prevederilor Hotrrii Guvernului Republicii Moldova nr. 1487 din 11 decembrie 2003, .S. Centrul de telecomunicaii speciale a fost desemnat n calitate de operator al Sistemului informaional de telecomunicaii al Guvernului, n sarcina cruia a fost pus coordonarea i exercitarea controlului asupra funcionrii i asigurrii securitii sistemului informaional i de telecomunicaii al autoritilor administraiei publice. ntru realizarea acestor decizii, conducerea Centrului a determinat direciile i sarcinile de baz ale .S. Centrul de telecomunicaii 180 speciale: - realizarea politicii naionale n domeniul construciei, administrrii, funcionrii i protejrii sistemelor speciale de telecomunicaii ale Republicii Moldova (n continuare sisteme speciale), asigurrii securitii acestora; - realizarea atribuiilor ce revin Fondatorului privind asigurarea schimbului informaional protejat dintre autoritile publice interne i externe, reprezentanele Republicii Moldova din strintate, organizaiile, instituiile i ntreprinderile altor state; - protejarea informaiilor importante pentru stat, crearea, administrarea, asigurarea securitii n activitate, ntreinerea i dezvoltarea sistemelor speciale, asigurarea funcionrii mecanismului semnturii digitale; - asigurarea informaional a guvernrii electronice prin aplicarea tehnologiilor informaionale i de comunicaii n

scopul asigurrii accesului la informaie i prestrii serviciilor publice n regim interactiv. ntreprinderea exercit urmtoarele atribuii: - particip, n limitele competenei, la determinarea direciilor prioritare ale activitii statului n domeniul sistemelor speciale i asigurrii securitii informaiei n Republica Moldova i n reprezentanele sale din strintate; - la solicitarea Fondatorului, elaboreaz propuneri privind determinarea direciilor strategice de dezvoltare a sistemelor speciale, de asigurare a proteciei criptografice i tehnice a informaiei; - elaboreaz, efectueaz montarea, instalarea, deservirea tehnic, dezvolt i perfecioneaz sistemele speciale; - efectueaz, n limitele competenei, msuri privind protejarea resurselor informaionale de stat; - elaboreaz i implementeaz tehnologii moderne de protejare a informaiilor, a purttorilor de informaii, documentelor i mrfurilor; - elaboreaz tehnologii i mostre de mijloace tehnice speciale, n procesul exploatrii informaiilor importante pentru stat; - elaboreaz, produce, import, export, realizeaz, instaleaz i ntreine mijloacele de protecie tehnic i criptografic (inclusiv cele destinate pentru cifrarea informaiei), mijloace tehnice speciale de protecie a documentelor i mrfurilor; - asigur funcionarea tehnic a Centrului de certificare a cheilor publice al autoritilor administraiei publice, acord suport la deservirea Centrului de certificare a cheilor publice de nivel superior, presteaz servicii legate de semntura digital; - efectueaz cercetri speciale asupra

Administrarea public, nr. 1, 2009

mijloacelor tehnice i edificiilor n scopul depistrii canalelor posibile de scurgere a informaiilor; - acord asisten autoritilor publice, organizaiilor, ntreprinderilor i instituiilor din Republica Moldova n vederea proteciei resurselor informaionale ce le aparin; - colaboreaz, n limitele competenei, cu organizaiile strine i, prin intermediul Fondatorului, cu serviciile speciale strine n domeniul securitii informaiilor, proteciei criptografice i tehnice a informaiilor, asigurrii funcionrii sistemelor speciale; - desfoar activitatea de implementare a noilor tehnologii, softurilor i utilajului modern n domeniile activitii sale; - n limitele competenei, exercit i alte atribuii, conform legislaiei. Servicii prestate: - crearea, implementarea i deservirea sistemelor informaionale i de telecomunicaii protejate; - crearea sistemelor de asigurare complex a securitii informaionale; - prestarea serviciilor n domeniul proteciei criptografice i tehnice a informaiei; - prestarea serviciilor n domeniul semnturii digitale, inclusiv a serviciilor de certificare a cheilor publice ale semnturii digitale (PKI); - elaborarea i rspndirea produselor de program specializate pentru asigurarea securitii informaionale; - prestarea serviciilor complexe de creare a portalurilor web protejate; - cercetarea sistemelor informaionale i de telecomunicaii n vederea depistrii pericolelor posibile ale securitii informaionale; - prestarea serviciilor de audit,

consulting i verificare a securitii informaionale n conformitate cu standardele internaionale; - elaborarea documentaiei n domeniul asigurrii securitii informaionale. Proiectele realizate de .S. Centrul de telecomunicaii speciale. Toate activitile realizate de la constituirea ntreprinderii i pn n prezent au fost ndreptate spre crearea i dezvoltarea Sistemului de telecomunicaii al autoritilor administraiei publice, cu implementarea progreselor contemporane n domeniul securitii i tehnologiilor informaionale. Sistemul de telecomunicaii al autoritilor administraiei publice din Republica Moldova. Autoritile administraiei de stat din Republica Moldova i desfoar activitatea ntr-o er nou n care una dintre cele mai importante i preioase resurse este informaia, iar 181 obiectivul principal rmne a fi crearea unei societi informaionale, care va corespunde standardelor internaionale. Sistemele informaionale automatizate i registrele diferitelor autoriti publice snt create, de regul, n mod independent i reprezint un spaiu informaional partajat, fr o integrare comun. Ele snt direcionate spre satisfacerea intereselor i necesitilor departamentale ale fiecrei instituii, iar interconectarea acestor sisteme nu totdeauna este realizat. Astfel, crearea unui Sistem de telecomunicaii republican integral, care va interconecta toate sistemele informaionale ale autoritilor administraiei publice, este indispensabil. n calitatea sa de operator al Sistemului integrat de circulaie a documentelor electronice n cadrul autoritilor administraiei publice i operator tehno-

tribuna tnrului cercettor

logic al Portalului guvernamental, direcia prioritar a activitii .S.Centrul de telecomunicaii speciale este informatizarea autoritilor publice pe ntreg teritoriul Republicii Moldova i, drept rezultat, implementarea tehnologiilor informaionale moderne n activitatea autoritilor. Sistemul interconecteaz toate autoritile publice ale statului i formeaz nucleul telecomunicaiilor publice pe ntreg teritoriul Republicii Moldova. Scopul de baz al crerii i dezvoltrii Sistemului const n asigurarea autoritilor administraiei publice din centrele raionale cu sisteme informaionale de telecomunicaii eficiente, protejate i stabile n procesul exercitrii atribuiilor de administrare public. Sistemul creat va permite schimbul 182 operativ de date ntre autoritile publice ale Republicii Moldova (centrele raionale) i autoritile publice ale altor state, ceea ce va conduce spre alinierea rii la standardele internaionale n domeniul e-guvernrii. Au fost realizate lucrrile de creare a reelei optice la nivelul mun. Chiinu cu o lungime de peste 150 km de cablu optic, care unete la un nivel tehnologic modern, ntr-un sistem de telecomunicaii unic, peste 100 de instituii de stat mpreun cu subdiviziunile acestora, inclusiv Aparatul Preedintelui, Aparatul Parlamentului i al Guvernului. Rezultatul scontat n urma implementrii Sistemului de telecomunicaii al autoritilor administraiei publice pe ntreg teritoriul republicii este mbuntirea serviciilor informaionale. Sistemul creat va conduce la utilizarea mai eficient i rapid a informaiei de ctre cetenii de rnd ai Republicii Moldova prin accesarea portalelor web ale

autoritilor administraiei publice. Centrul principal de telecomunicaii. ntru realizarea sarcinilor prevzute de legislaie, ntreprinderea de Stat Centrul de telecomunicaii speciale a creat Centrul principal de telecomunicaii, amplasat n incinta Guvernului. Centrul principal de telecomunicaii formeaz fundamentul reelei de telecomunicaii de generaie nou (NGN Next Generation Network) pentru dezvoltarea guvernrii electronice. Centrul principal de telecomunicaii este elementul principal al reelei de telecomunicaii unice de stat, prin intermediul creia are loc transmiterea datelor, vocii i video, utiliznd tehnologia NGN. Centrul de date asigur, de asemenea, hosting-ul protejat al depozitelor de date, protecia lor de acces neautorizat, virui, codificarea informaiei n timpul expedierii sale ntre instituii. Creat n conformitate cu cerinele standardelor securitii informaionale ISO 17799, Sistemul de alimentare cu energie electric corespunde categoriei nti, ceea ce presupune trei surse independente de curent electric, incluznd i un generator diesel. Snt asigurate condiiile pentru controlul climei, proteciei fizice i informaionale, ceea ce asigur funcionarea continu a Centrului. Constituirea Centrului principal de telecomunicaii creeaz un fundament stabil pentru dezvoltarea Guvernrii electronice n Moldova. Activitatea acestui Centru a generat i apariia Centrului de certificare a cheilor publice al autoritilor administraiei publice, ceea ce a deschis o nou pagin n afacerile publice i n dezvoltarea relaiilor de management ale politicilor publice din ara noastr. Centrul de certificare a cheilor publice. ntreprinderea de Stat Centrul de

Administrarea public, nr. 1, 2009

telecomunicaii speciale a desfurat un complex de msuri organizatorice i tehnice de creare a infrastructurii cheilor publice, de implementare a tehnologiilor i a mecanismelor de aplicare a semnturii digitale n Republica Moldova n conformitate cu Legea cu privire la documentul electronic i semntura digital nr. 264-XV din 15.07.2004 i alte acte subordonate legii. n scopul asigurrii funcionrii infrastructurii tehnice de program, emiterii certificatelor pentru solicitanii de certificate, accesului la serviciile de verificare a autenticitii certificatelor i primirii timpului etalon, au fost date n folosin mijloacele tehnice i de program, care constituie nivelul de baz al funcionrii Centrului de certificare al autoritilor publice. n scopul funcionrii Centrului de certificare al autoritilor administraiei publice la nivel de servicii a fost efectuat testarea de exploatare integral a infrastructurii, au fost desfurate lucrri de testare a mijloacelor de program specializate Moldova CA Solution ale Centrului de certificare i ale infrastructurii. Certificatele eliberate snt utilizate n diferite sisteme informaionale de stat, cum ar fi, de exemplu, Sistemul de pot electronic protejat Curierul electronic, Sistemul naional de paapoarte cu date biometrice suplimentare, Sistemul informaional -Declaraie, Sistemul informaional Client-Trezorerie al Ministerului Finanelor, precum i sectorul privat, de exemplu, Sistemul automatizat de pli interbancare. Sistemul de pot electronic al autoritilor administraiei publice. n temeiul Hotrrii Guvernului Republicii Moldova nr. 969 din 23.08.2007 privind Sistemul de pot electronic

al autoritilor administraiei publice, care determin condiiile generale de efectuare a schimbului electronic de coresponden ntre autoritile publice i alte organizaii, ntre angajaii autoritilor publice, precum i alte persoane, au fost stabilite bazele organizaional-normative privind crearea i funcionarea Sistemului de pot electronic al autoritilor administraiei publice, precum i condiiile de asigurare a securitii la prelucrarea i transmiterea corespondenei electronice. ntreprinderea de Stat Centrul de telecomunicaii speciale a fost desemnat n calitate de operator al sistemului respectiv. Sistemul de pot electronic al autoritilor administraiei publice este constituit n baza a dou niveluri, care se deosebesc dup indicii de securitate, tipul de informaii transmise, precum i statutul abonailor fiecrui nivel. Serviciul Telefonie protejat 183 multifuncional. Cu ncepere din anul 2007, ntreprinderea de Stat Centrul de telecomunicaii speciale depune eforturi considerabile pentru dezvoltarea serviciului specializat Telefonie protejat multifuncional. Serviciul este elaborat i implementat n contextul integrrii serviciilor moderne securizate, calitative i multifuncionale ntre ministere, departamente i alte instituii de stat. Noul serviciu ofer utilizatorilor servicii moderne de telefonie fix, precum: apel-conferin, videoconferin, mesagerie vocal, redirecionarea apelurilor, rspuns vocal interactiv .a. Beneficiile utilizrii serviciului Telefonie protejat multifuncional constau n economisirea resurselor financiare graie costurilor reduse i garantarea securitii convorbirilor telefonice ale funcionarilor publici de orice rang. Telefonia de tip nou ofer posibilitatea de a

tribuna tnrului cercettor

mbina diversitatea de servicii adiionale i diminuarea costurilor pentru serviciul de telefonie fix. Servicii WEB ale autoritilor administraiei publice. Una dintre direciile de activitate a Centrului de telecomunicaii speciale se consider crearea, deservirea i asigurarea securitii paginilor oficiale de stat servicii-web. n scopul realizrii acestor sarcini, n conformitate cu prevederile Hotrrii Guvernului Republicii Moldova nr. 668 din 19.06.2006 privind paginile oficiale ale autoritilor administraiei publice n reeaua Internet, a fost creat infrastructura tehnologic, elaborat metodologia i softul special, ceea ce a

condus la crearea paginilor oficiale protejate, innd seama de cerinele fa de securitatea informaional i funcionarea nentrerupt i a permis desfurarea administrrii tehnico-tehnologice centralizate a resurselor informaionale. Pe parcursul activitii sale, Centrul a elaborat i respect urmtoarele principii: - executarea calitativ a activitilor cu prioritate: interesele de stat, securitatea informaional, aspectul economic, precum i eficacitatea; - utilizarea i implementarea celor mai moderne soluii i standarde n procesul de lucru, aplicnd cele mai eficiente soluii tehnologice;

- stimularea procesului de sporire a calificrii personalului, sporirea nivelului instruirii i autoinstruirii specialitilor n domeniul tehnologiilor informaionale, precum 184 i alte domenii conexe.

bIbLIOgRAfIe
1. Kolin, K. Problemele civilizaiei informaionale. Virtualizarea i dezvoltarea constant a societii. n: Bibliotekovedenie, 2002, nr. 3. P. 48-57. 2. Ghilic-Micu, B. Paradigme educaionale n societatea informaional. P. 11. 3. Michel, Jean. Formation documentaire et culture de linformation. n: http// www.paris.enpc.fr/~michel-j/publi/IM 4. Spaiul european (Din buletinul EBLIBA News, nr. 3-4, februarie 2007). n: Biblioteca Bucuretilor, 2007, nr. 4. P. 29. 5. Trziman, E. Mediul universitar i formarea documentar. n: Biblioteca, 2004, nr.3. P. 271.

Administrarea public, nr. 1, 2009

MANAgeMeNtuL I MARKetINguL INteLIgeNt pROMOtORI AI ecONOMIeI cuNOAteRII N RepubLIcA MOLDOVA


Alexei StuRZA, master n management, specialist principal, Academia de Administrare Public de pe lng Preedintele Republicii Moldova

tribuna tnrului cercettor

SummarY

Actually, the knowledge economy is considered the acme of the human civilization development, while learning organizations are its basic cells. Intelligent management and marketing are the main tools for building and developing learning organizations, thus accelerating the knowledge economy emergence, the Republic of Moldova inclusively. Key words: economy, intelligent management, intelligent marketing, knowledge, knowledge economy, knowledge management, learning organization, management, marketing. 185 n prezent, cunoaterea reprezint factorul major de producie i cretere economic durabil de tip inovaional, iar globalizarea i noile tehnologii (mai ales, cele infocomunicaionale) accelereaz considerabil schimbul de cunotine pe plan mondial, contribuind la edificarea economiei planetare inteligente (sau intelectualizarea acesteia). Pentru o nelegere mai profund a subiectului prezentului articol vom defini n continuare urmtoarele noiuni-cheie: Economie 1) sistem de obiecte, fenomene, relaii i procese, ce in de circulaia factorilor de producie i bunurilor limitate n vederea satisfacerii cerinelor tot mai crescnde ale societii; 2) art, tiin i disciplin de studiu, care are drept obiect de cercetare activitatea economic (producia, distribuia, schimbul i consumul bunurilor) a omenirii. Cunoatere (cunotine) proces (cunoatere n sens filozofic reflectare obiectiv a realitii n contiina subiectului cunosctor) i rezultat (cunotine informaie, acumulat, verificat de practic i nsuit de ctre oameni [16]) al activitii intelectuale umane. Economie inteligent (a cunoaterii) model (tip) de economie nou, care pune la baza dezvoltrii susinute a societii cunotinele ca cea mai valoroas resurs i bun economic. Organizaie inteligent (bazat pe cunoatere, care nva, cognitiv) celul de baz a economiei cunoaterii; sistem social deschis, care ncurajeaz capacitatea i aspiraia fiecruia i tuturor membrilor si s nvee permanent (conceptul nvrii continue pe parcursul vieii), s experimenteze i s-i asume riscuri inovaionale acceptabile la toate nivelurile de conducere i n toate subdiviziunile n vederea anticiprii

i rspunderii proactive la schimbrile i provocrile mediului exterior nalt turbulent i atingerii att a scopurilor organizaionale, ct i a celor individuale. n cadrul organizaiei inteligente are loc nvarea continu la 3 niveluri: individual, de echip i organizaional. Conceptul organizaiei inteligente este aplicabil nu doar persoanelor juridice, ci i familiilor (menajurilor) i indivizilor (persoanelor fizice) ca actori economici importani. De asemenea, conceptul dat se extinde la o ntreag societate i chiar la omenire. Management teorie i practic de conducere efectiv (obinerea rezultatelor (ieirilor n sistem, outputurilor) dorite) i eficient (utilizarea mai raional, optimal a resurselor (intrrilor n sistem, inputurilor) a oamenilor i a altor resurse 186 n cadrul organizaiei ntru atingerea obiectivelor acesteia, lund n considerare toi factorii mediului sau exterior i interior (adic abordarea sistemic i situaional). Management inteligent (management al cunoaterii sau chiar management al nelepciunii) concept de gestionare a circulaiei de cunotine din cadrul organizaiei ntru sporirea cantitativ i calitativ a capitalului intelectual, ameliorarea competitivitii i eficientizarea activitii acesteia. Drept cazuri particulare ale managementului inteligent pot fi considerate managementul inovaional, managementul proprietii intelectuale (nucleul managementului inovaional) i managementul educaional. Management inovaional complex de forme, metode i structuri de gestionare a procesului de inovare n cadrul organizaiei ntru atingerea efectelor social-economice i reducerea riscurilor (adaptat de autor din: [3, p. 138]).

Management al proprietii intelectuale (parte component a managementului inovaional) ansamblu de principii, forme i metode de gestiune a rezultatelor activitii intelectuale, protejate juridic (invenii, modele industriale, mrci comerciale, opere literare, audiovizuale etc.) (adaptat de autor din: [9, p. 154, 221]). Management educaional tiin i art de dirijare a sistemului i procesului de nvmnt. Marketing filozofie i metodologie a economiei de pia, orientat spre perfecionarea atingerii scopului fundamental al acesteia satisfacerea necesitilor umane, prin formarea i dezvoltarea lanurilor de valori (logistice) succesiune logic a activitilor: de la cercetarea pieei pn la deservirea postvnzare a clienilor. Marketing inteligent (al cunoaterii) filozofie i metodologie a economiei cunoaterii, direcionat spre acumularea i dezvoltarea reciproc avantajoas a capitalului intelectual al organizaiei i al partenerilor strategici ai acesteia (clieni, furnizori, intermediari, massmedia, autoriti ale administraiei publice, ONG-uri, organisme internaionale .a.). Cele mai importante 2 tipuri de marketing inteligent se consider marketingul inovaional (inclusiv marketingul proprietii inovaionale) i marketingul educaional. Marketing inovaional complex de activiti economice, care include: cercetare, formare, dezvoltare a cererii de inovaii i management al procesului de creare i comercializare a acestora n baza informaiilor obinute [3, p. 299]. Marketing al proprietii intelectuale (parte component a marketingului inovaional) proces managerial de analiz a pieei i a cadrului juridic de

Administrarea public, nr. 1, 2009

protecie a obiectelor proprietii intelectuale, de creare/procurare i protejare a acestora, de elaborare i implementare a politicilor complexului (mixului) de marketing (5 P produs, pre, promovare, plasare/distribuire i personal) .a. Marketing educaional proces social i managerial de cercetare a pieei, de elaborare i prestare a produselor i serviciilor educaionale, menite s formeze i s dezvolte att personalitatea omului, ct i capitalul uman i intelectual al acestuia i al societii n ansamblu. Mecanismul de funcionare a economiei cunoaterii este reprezentat n fig. 1. Statul este plasat n centrul acestei scheme, deoarece el efectueaz managementul economiei cunoaterii (sau managementul inteligent) la nivel macro. Interaciunea managementului inteligent cu mediul su exterior n plan conceptual se realizeaz prin intermediul marketingului inteligent, iar n plan tehnologic al tehnologiilor infocomunicaionale (TIC) avansate. Economia cunoaterii se formeaz, n primul rnd, din organizaii (ageni economici) i familii (gospodrii

casnice) inteligente celulele sale de baz. Piaa capitalului uman (forei de munc inteligente) i piaa bunurilor de larg consum (majoritatea acestora fiind inteligente) asigur interaciunea economic a organizaiilor i familiilor. n primul caz membrii familiilor se angajeaz n cmpul muncii, adic i vnd organizaiilor capitalul uman, iar n al doilea caz snt cumprtori i consumatori ai mrfurilor i serviciilor. Rolul major n formarea i dezvoltarea capitalului uman l joac sistemul de nvmnt, care funcioneaz prin mana-gement educaional, iar interacioneaz cu celelalte elemente ale economiei cunoaterii prin marketing educaional. Iar motorul economiei cunoaterii este sistemul inovaional, care asigur crearea, dezvoltarea, schimbul i utilizarea inovaiilor (noilor cunotine) pentru modernizarea, ameliorarea competitivitii i integrarea 187 acesteia n economia global. Prin analogie cu sistemul de nvmnt, sistemul inovaional funcioneaz prin management inovaional, iar interacioneaz prin marketing inovaional.

tribuna tnrului cercettor

Fig. 1. Rolul i locul managementului i marketingului inteligent n economia cunoaterii. Surs: elaborat de autor.

Mana gementul i marketingu l cunoaterii snt instrumente de baz pentru crearea, consolidarea i dezvoltarea organizaiilor inteligente i, astfel, pentru intelectualizarea economiei i societii. Cunoaterea este o noiune complex i poate fi clasificat conform diferitelor criterii. n calitate de categorie economic cunoaterea este sinonim cu activele intangibile (capital intelectual) al(e) organizaiei, care au (are) potenial de generare a veniturilor i/sau altor efecte economice, i include urmtoarele categorii: 1. Capital uman inteligen, competene, calificri, experien i alte caracteristici i caliti profesionale ale personalului (de ex., loialitate fa de organizaie, motivaie, capacitate de lucru 188 n echip, de prioritizare a sarcinilor, de a lua decizii i a aciona n medii instabile, intuiie). 2. Produse intelectuale (obiecte ale proprietii intelectuale): 2.1. Proprietate industrial: invenii, desene i modele industriale, modele de utilitate, mrci, denumiri de origine a produselor, indicaii geografice, specialiti tradiionale garantate, soiuri de plante, topografii circuite integrate; 2.2. Know-how: tehnic, tehnologic, de producie, comercial, organizaionalmanagerial; 2.3. Drept de autor: opere literare, de art, lucrri tiinifice, software, baze de date, instruciuni de exploatare, condiii tehnice .a.; 2.4. Drepturi conexe: emisiuni tele- i radio, producie audio i video, activitate de regizor, interpret (inclusiv fonograme) .a. [3, p. 111]. 3. Capital structural:

3.1. Intern (organizaional) - sisteme organizaionale, cultura corporativ, politici, tehnologii, proceduri interne, competene ale organizaiei (de ex., de autoperfecionare, de inovare), care o deosebesc de competitori, i majoreaz valoarea de pia (capitalizarea); 3.2. Extern (de relaii) loaialitatea clienilor fa de produsele companiei, reputaie i bune relaii de afaceri (goodwill) etc. [4, p. 3]. n funcie de gradul de formalizare, cunoaterea poate fi: - explicit formalizat (documentat, exteriorizat), obiectiv, uor priceput i comunicabil ntre oameni produse intelectuale i capital structural; - implicit neformalizat (tacit, interiorizat), subiectiv, greu neleas i comunicabil capital uman. Reieind din clasificarea propus a cunoaterii, sarcinile managementului inteligent se pot formula dup cum urmeaz: a) Formalizarea ntregii cunoateri organizaionale pentru asigurarea pstrrii acesteia pentru un timp ndelungat i, astfel, a posibilitii de a o utiliza liber i eficient de ctre toate persoanele interesate. Cu alte cuvinte, capitalul uman, legat indisolubil de purttorii acestuia personalul orga-nizaiei, necesit a fi documentat (trans-format n capital structurat), n vederea minimalizrii riscului de a pierde cunotinele experilor concediai. De ex., ar putea fi introdus o procedur obligatorie n practica organizaional la ncheierea unui proiect echipa de implementare trebuie s prezinte un raport dup form i structur stabilit, care se introduce n baza (banca) organizaional de cunotine. Accesul la baza n cauz asigur implementarea reuit

Administrarea public, nr. 1, 2009

a proiectelor similare n viitor. Creterea rapid a organizaiei impune conducerea acesteia s transfere i s pstreze cunotinele individuale ale oamenilor n cunoaterea corporativ. La o anumit etap a dezvoltrii organizaiei n faa conducerii apare problema decalajului dintre ambiii i procese interne. n acest caz organizaia trebuie s fie birocrati-zat, s-i revizuiasc structura manage-rial, s formalizeze fiele de post ale anga-jailor, s-i determine i s fixeze procesele de afaceri. ns birocraia aceasta trebuie s fie raional, flexibil i rennoibil. b) Asigurarea capacitii inovative a organizaiei. n opinia guru-ului managementului Peter Drucker, exist doar 2 surse principale ale avantajului strategic competitiv al organizaiei marke-ting i inovaii, care snt posibile doar prin capital uman. De aceea sarcina mana-gerilor este de a crea o astfel de structur, procese i sistem de motivare n cadrul organizaiei, nct s ncurajeze pe deplin generarea, fixarea, valorificarea i utilizarea ideilor noi. c) Crearea condiiilor favorabile pentru schimbul de cunoatere ntre oameni n cadrul organizaiei. Aici managerii se pot confrunta cu numeroase bariere, mai ales cele psihologice (stereotipuri de genul dac l vei nva pe cineva ce tiu numai eu, voi deveni inutil). Cea mai eficient cale de nlturare a acestor bariere este cultivarea culturii corporative de lucru n echip: lucrtorii trebuie s neleag, c rezultatele pot fi obinute doar n comun. Un management inteligent reuit se poate baza doar pe o abordare complex i situaional (considerarea specificului fiecrei organizaii). Numai construirea unui sistem ntreg de evaluare i management

al cunoaterii va conduce la maximalizarea valorii (capitalizrii intelectuale) a organizaiei [16]. Alturi de managementul cunoaterii, un rol important n formarea i dezvoltarea organizaiilor cognitive l joac i marketingul inteligent. Principala deosebire dintre managementul i marketingul inteligent const n faptul c primul este orientat, n special, spre mediul interior al organizaiei, iar al doilea spre cel exterior. ns trebuie menionat, c este destul de complicat de tras delimitri stricte ntre managementul i marketingul inteligent, deoarece domeniile acestora se intersecteaz i chiar se suprapun. Dac managementul cunoaterii se concentreaz asupra capitalului uman i organizaional, marketingul inteligent opereaz, mai ales, cu capitalul structural exterior i produsele intelectuale. Prioritatea major a marketingului inteligent 189 stabilirea, consolidarea i dezvoltarea relaiilor strategice reciproc avantajoase cu partenerii de afaceri ai organizaiei, n primul rnd, cu clienii. n epoca cunoaterii, consumatorii devin tot mai inteligeni i pretenioi: ei nu doresc, pur i simplu, o marf calitativ i sigur la un pre atractiv, ci un pachet complex individualizat de beneficii, inclusiv servicii (pre-, n timpul i postvnzare, de informare i chiar de educare vnzri complexe). Nu doar colaborarea cu clienii, ci i contribuirea la dezvoltarea (mai ales intelectual) a acestora noul principiucheie al marketingului secolului XXI. Rolul marketingului inteligent n comercializarea produselor crete odat cu intelectualizarea acestora: cu ct produsul (mai ales serviciul) este mai sofisticat, cu att mai mult clientul solicit consultaii inteligente din partea

tribuna tnrului cercettor

vnztorilor. Ultimii, la rndul lor, trebuie s fie, de asemenea, pregtii (instruii) s ofere asemenea servicii, dar n mod individual (n funcie de psihologia clientului concret). Totodat, n economia cunoaterii are loc inversia reciproc a cumprtorului i vnztorului. De ex., n cazul marketingului educaional instituia de nvmnt joac rolul de consumator al muncii intelectuale a profesorilor, programelor de studii, serviciilor de evaluare i promovare a produselor educaionale .a. Dar profesorul nu este un simplu angajat, ci i consumator al condiiilor de munc i de trai, al posibilitilor de carier didactic, serviciilor de multiplicare a produselor sale de activitate creativ, al msurilor de recunoatere a propriei competene profesionale etc. De aici rezult necesitatea introducerii schimbrilor manageriale 190 respective [14]. Marketingul inteligent este una dintre cele mai recente tendine ale marketingului mondial, de rnd cu marketing socialetic (sau social responsabil), marketingul relaiilor reciproce, marketingul individual, Internet-marketingul .a. De fapt, marketingul inteligent nglobeaz toate aceste tendine, selectnd cele mai bune i avansate decizii i practici manageriale. Trebuie s menionm rolul major al TIC n intelectualizarea marketingului, managementului i economiei n ansamblu. Anume TIC reprezint baza tehnologic a economiei cunoaterii: prin intermediul tehnologiilor avansate (de nalt vitez) de reea de tip Internet (inclusiv prin telefonie mobil de generaie 3G+), care cuprind oamenii i organizaiile din toat lumea, ei pot comunica liber on-line oriunde i oricnd, astfel globaliznd cunoaterea. ns pentru managementul i marketingul inteligent un rol deosebit

l reprezint TIC inteligente, ndeosebi sistemele intelectuale (de ex., sisteme expert, sisteme fuzzy, reele neuronale, ageni intelectuali [2]), care permit transformarea oceanelor de date i mrilor de informaii din diferite surse n baze, bnci i chiar depozite de cunotine specifice, att de utile i necesare pentru luarea i realizarea deciziilor optime i operative, mai ales a celor strategice la nivel top. Numai astfel pot fi asigurate supravieuirea i succesul durabil al organizaiilor n competiie global tot mai aspr. Cele mai importante i rspndite aplicaii (tipuri) ale sistemelor inteligente snt sisteme-expert sisteme de programe computaionale specializate, care folosesc expertiza cunoatere provenit de la experii umani ntr-un anumit domeniu, iar procesul de acumulare a cunotinelor se numete achiziia cunoaterii. Sistemele expert se folosesc aproape n toate tiinele. Avantajele sistemelor expert snt: motoare de inferen, sisteme de explicaii, tezaurizarea i distribuirea cunoaterii, costuri reduse, fiabilitatea expertizei, rspunsuri rapide n orice moment, tutori inteligeni, baze de date intelectuale, compatibilitatea cu alte produse informatice. Dezavantaje: incapacitatea de nvare automat i, drept consecin, adaptabilitatea redus la schimbrile mediului exterior. [2]. Proiectarea, procurarea, instalarea i exploatarea sistemelor inteligente implic cheltuieli capitale masive (hardware i software special liceniat, capital uman - instruirea i participarea activ a personalului), ns acestea snt investiii inteligente, care n condiiile actuale snt mult mai rentabile, dect investiiile tradiionale. Investiiile inteligente nu le nlocuiesc pe cele tradiionale, dar ar fi preferabil, dac orice investiie, cel puin

Administrarea public, nr. 1, 2009

parial, s fie inteligent, deoarece investiiile n utilaje i tehnologii moral depite nu pot fi rentabile. Dar n acest caz avem de a face cu reversul medaliei accelerarea progresului tehnico-tiinific reduce considerabil perioada de amortizare moral a activelor de lung durat (inclusiv a celor intelectuale), mai ales n domeniul TIC: un sistem TIC, considerat nou astzi, devine nvechit mine. ns avantajul sistemelor inteligente (n afar de sistemele-expert) const n capacitatea acestora de autonvare i autoperfecionare, fapt ce le prelungete viaa pe mai muli ani. Un sistem inteligent bine proiectat poate servi i 10 ani, dar unele elemente (module) pot fi rennoite fr cheltuieli mari datorit arhitecturii deschise a acestora. Republica Moldova se afl doar la nceputul cii de edificare a societii cunoaterii. Pentru aceasta exist deja unele premise: - cadrul legal i instituional favorabil (adoptarea n 2004 a Codului cu privire la tiin i inovare, n 2005 a Strategiei Naionale de edificare a societii informaionale Moldova electronic1, n 2008 a Codului nvmntului); - dezvoltarea infrastructurii informaionale i inovaionale: rata de penetrare a telefoniei mobile (telefoane mobile la 100 locuitori) a constituit 67,1% din populaia republicii n trimestrul III al anului 2008, iar a serviciilor multimedia mobile 32,4%; nivelul de digitalizare a reelelor de telefonie fix a atins 77,7% n 2008, inclusiv n mediul rural 90% [15]); dublarea numrului de abonai la servicii de acces la Internet la puncte fixe (pn la 139000 n perioada 2006-2008, inclusiv 66,9% din acestea - de nalt vitez (n banda larg - peste 256 kbps), n timp ce

n anul 2006 doar 27,9%) [7]; trecerea la televiziunea digital (se ateapt, c spre anul 2012 majoritatea absolut a populaiei republicii va avea acces la acest serviciu); majorarea alocaiilor bugetare pentru tiin i inovare de 6 ori din 2004 pn la 0,6% din PIB n 2008 i 0,7% n 20092 [10], potenial de implementare a tehnologiilor nano n diverse domenii, inclusiv n TIC .a.); - posedarea TIC i limbilor de circulaie european, mai ales de ctre tineret; - integrarea european (inclusiv aderarea la procesul de la Bologna). Dar mai persist nc multe probleme nerezolvate: - napoierea considerabil la capitolul nivelul i calitatea vieii populaiei n comparaie cu rile Uniunii Europene (de ex., PIB nominal pe cap de locuitor n Moldova n 2007 a constituit 899, iar dup paritatea puterii de cumprare 191 - 2000 [19], n timp ce n EU-27 23500) [13]; - disproporii structurale n economie: ramurale (ponderea redus a produciei tehnologiilor nalte (informaionale (10,4% [13]) i inovaionale (0,47% [17]) i dominarea ramurilor tradiionale (producia agricol 23,5%, industrial 49,1%, construcii - 11,9% i servicii lowtech, mai ales comer 10,1%) n structura PIB (valorii adugate brute) n anul 2007, pe piaa capitalului uman (discordana cererii i ofertei surplusul economitilor i juritilor (de ex., n anul de studii 2007-2008 cota total a studenilor la aceste domenii fundamentale de formare a specialitilor a constituit 31%) i deficitul inginerilor (24,2%), profesorilor colari (21,3%), agricultorilor (2,8%) i, mai ales, ale muncitorilor calificai) i ale comerului exterior (deficitul balanei comerciale a

tribuna tnrului cercettor

depit 50% din PIB n 2008 [17]); - climatul de afaceri i investiional mediu favorabil (snt rezerve la capitolul corupie i birocraie); - polarizarea dezvoltrii regionale (de ex., n anul 2006, mun. Chiinu i revenea o jumtate din producia industrial i 56% din investiiile n capital fix, salariul mediu lunar n Chiinu depete unele raioane de dou i mai multe ori [1], dezvoltarea slab a infrastructurii n mediul rural - drumuri, asigurare cu ap potabil, gaze naturale, telecomunicaii, obiective comerciale i de deservire a populaiei i a businessului. Ca rezultat emigraia n mas a populaiei apte de munc din sate); - problema Transnistriei; - nivelul redus de penetrare a TIC inteligente i e-servicii (e-comer3, e192 banking4, e-declaraii, e-votare, instruire virtual, e-medicin, e-tiin, e-circulaie a documentelor cu aplicarea semnturii digitale) n economia naional, inclusiv

n sectorul public5; - nivelul sczut de implementare a concepiei de management i marketing al cunoaterii n activitatea zilnic a organizaiilor autohtone. Pornind de la cele mai bune practici ale rilor dezvoltate i organizaiilor-lideri moldoveneti, considerm, c, practic, la rezolvarea reuit a tuturor problemelor enumerate pot contribui proiectarea, implementarea i dezvoltarea sistemelor de management i marketing inteligent promotori ai economiei cunoaterii n Republica Moldova. Concluzii Actualmente, economia cunoaterii este considerat apogeul dezvoltrii civilizaiei umane, iar organizaiile inteligente snt celulele sale de baz. Managementul i marketingul inteligent snt instrumente principale pentru construirea i dezvoltarea organizaiilor inteligente, accelernd, astfel, emergena economiei cunoaterii, inclusiv n Republica Moldova.

1. Strategia Naional de Dezvoltare pe anii 2008-2011, aprobat prin Legea nr. 295 din 21.12.2007 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 18-20 din 29.01.2008, art. 57. 2. Andone, I. Problematica sistemelor inteligente n economia bazat pe competiia global // Rez. comunicrilor conf. int. Trends in the development of the Information and Communication Technologies in Education and Management (20-21 martie 2003) / col. red.: Ilie Costa (resp.), - Ch.: Dep. Ed.-Poligr. al ASEM, 2003. - P. 63-76. 3. Hricev, E. Managementul inovaional. Ch.: Editura ASEM. 555 p. 4. ., . : : . . .: -, 2002. XVI, 504 . 5. () / . . . . : , 2002. 6. . // -, 43 (779), 21.11.2008. - C. 44. 7. . // -, 41 (777), 07.11.2008. - C. 14. 8. // -, 47 (783), 21.11.2008.

bIbLIOgRAfIe

Administrarea public, nr. 1, 2009

- . 17, 43. 9. ., ., . . 4- ., . . .: -, 2005. 480 . 10. . // -, 40 (776), 31.10.2008. - C. 14. 11. http://www.businessmagazin.ro/media-marketing/kotler-dixit. html?5545;976573 12. http://www.ec.europa.eu/research/research-eu/keyfigures_071030_web.pdf 13. http://www.epp.eurostat.ec.europa.eu/ 14. http://www.koism.rags.ru/publ/articles/19.php 15. http://www.mdi.gov.md/ 16. http://www.msk.treko.ru/show_dict_365/ 17. http://www.plan%20managerial%20Radu%20Munteanu.pdf 18. http://www.podolsk.biz/p849.htm 19. http://www.statistica.md/

tribuna tnrului cercettor

Trebuie menionat faptul c societatea cunoaterii este un model mai avansat, dezvoltat i inteligent al civilizaiei umane, dect societatea informaional, dar, desigur, prima este o continuare logic, o evoluie fireasc a modelului precedent. 2 n anul 2005 cota (intensitatea) cheltuielilor UE pentru cercetare-dezvoltare-inovare 193 a constituit 1,84% din PIB, iar obiectivul-int, stabilit la Summit-ul de la Barcelona n 2002 este de 3% (2% - investiii private + 1% investiii publice). Numai astfel se poate asigura dezvoltarea economico-social susinut de tip inovaional [12]. 3 Conform unui sondaj sociologic on-line, realizat de compania Business Intelligent Service, doar 17,6% din respondeni (n 2006) utilizau Internet-ul n scopul procurrii electronice a bunurilor i serviciilor, cu toate c n 2004 acest indicator constituia numai 6,2% [15]. 4 Dac n rile dezvoltate card-urile bancare au devenit un lucru obinuit i destul de comod, n Republica Moldova popularitatea acestora se afl nc la nceput de cale doar 12,6% foloseau card-ul bancar n activitatea sa zilnic n 2006 [15], cu toate c n 2007 Guvernul a obligat toate instituiile bugetare s plteasc salariile angajailor si doar prin carduri. n perspectiv apropiat se ateapt cardizarea achitrii pensiilor i comerului cu amnuntul. 5 Chiar i nivelul de penetrare a TIC obinuite este insuficient (de ex., numrul de computere personale la 100 de locuitori n Republica Moldova a fost de 10,3 n 2005 i 15,6 n 2007, n timp ce n Frana 57,9, iar n Elveia 86,2 n 2005; numrul de utilizatori Internet la 100 locuitori 21,2 n 2006 i 23,4 n 2007, n SUA 63% n 2006) [15].
1

LIteRAtuR

Prezentat: 19 ianuarie 2009. Recenzent: Dumitru PATRACU, doctor habilitat n tiine pedagogice, prof. univ., ef Direcie management public, Academia de Administrare Public de pe

pARtIcuLARItILe eVOLuIeI DeMOgRAfIce N RepubLIcA MOLDOVA


Vasile HARuA, magistru n relaii internaionale, Academia de Administrare Public de pe lng Preedintele Republicii Moldova

SummarY
There are many arguments pleading for the elaboration of a work dedicated to the demographical transformations, transformations of the family life and populations health, for the reason that the sustainable socio-economic development of any country depends mostly on the formation and usage of the human potential. The main tasks of this work consist in mediating the present demographic situation, its developmental tendencies and the reasoning of the decisions that could improve it. We can state that 194 the future of any country, and its sustainable development entirely depend on the way the demographic problems will be solved, as well as on the policies meant to ensure the stability of the population number and the taken actions regarding alleviating of the consequences the ageing process. The paper also presents the results of a comparative research in the field of demographics in highly developed countries and the developing ones. Pornind pe calea tranziiei la economia de pia, Republica Moldova, ca i alte state din Europa Central i de Est, a fost nevoit s suporte aa-numitul oc demografic, ceea ce i-a gsit reflectare n dinamica nalte nregistrate n mod obinuit n principalilor indicatori demografici.1 trecut. Aadar, tendina de mbtrnire Impactul independenei i al procesului a populaiei pare a fi ireversibil, fcnd de transformri din Moldova s-a reflectat ca populaiile tinere (des ntlnite pn acut n demografia republicii, servind ca recent) s tind s devin rare n decursul un indice semnificativ al necesitilor de acestui secol. Politicile antifamilie ale reform economic i social a naiunii. multor guverne i agenii internaionale P e l n g i m p a c t u l e c o n o m i c , vor aduce, ntr-adevr, roade amare n schimbrile cauzate de mbtrnirea deceniile care vor urma. populaiei vor avea o influen major Imaginea demografic n curs de dezasupra problemelor intergeneraionale de voltare a Republicii Moldova s-a modificat echitate i solidaritate, se arat n raportul esenial. Fenomenul depopulrii, care ONU. Este, de asemenea, puin probabil, nu ne-a caracterizat niciodat n cursul continu agenia ONU, ca nivelurile de istoriei a afectat lamentabil populaia fertilitate s se ridice din nou la nivelurile rii. Totui n ultima perioad acesta

Administrarea public, nr. 1, 2009

putea fi prevenit. Depopularea s-a extins i n alte ri europene, mai ales n statele dezvoltate care au anse mari s-o combat prin atragerea migranilor. Aceast msur favorizeaz sfera economic, infrastructura social, politicile manageriale demografice, avantaj de care Republica Moldova nu poate beneficia.2 Conform Biroului Naional de Statistic, este evident tendina unei depopulri accentuate n unitile administrative nordice, mai puin n cele centrale i sudice. Reducerea maxim a constituit 17% din numrul populaiei pentru unitatea administrativ Floreti, 15,5% -pentru Edine, 13,52% - pentru Soroca i 13% - pentru Orhei. Media pe ar oscileaz ntre 8-10%. 3 i n spaiul rural se observ o tendin a depopulrii masive. Fenomenul este generat, n special, de migraia intens a grupurilor de vrst reproductiv. Prognozele demografice ar putea preveni dezechilibrul demografic. Potrivit statisticii de stat, numrul populaiei Republicii Moldova, la 1 ianuarie 2001, a constituit 4 264,3 mii persoane, dintre care 1933,9 mii persoane (45,4%) reprezint populaia urban i 2330,4 mii persoane (54,6%) populaia rural. Cel mai mare ora al rii este capitala republicii or.Chiinu cu peste 780 mii locuitori (circa 20% din populaia Moldovei); printre alte orae mari, cu o populaie n jur de 150 mii locuitori fiecare, se numr oraele Bli, Tiraspol i Bender. Majoritatea absolut a celorlalte orae ale republicii se atribuie la tipologia localitilor urbane cu un numr mai mic de 50 mii locuitori. n linii mari, Republica Moldova ntrunete 65 localiti urbane i 1549 localiti rurale. Este de menionat i faptul c, dei suprafaa teritoriului este relativ

mic (33,8 mii km2), densitatea populaiei republicii constituie 126,2 locuitori la km2, considerndu-se una dintre rile europene cu cel mai mare indicator n acest plan. Comparativ cu alte ri din fosta U.R.S.S., localitile rurale din Moldova snt destul de mari dup numrul de locuitori, iar unele dintre ele se consider chiar unele dintre cele mai mari sate din Europa (cu o populaie de 15-20 mii de locuitori). Comparativ cu anul 1990, n anul 2000 numrul populaiei republicii s-a micorat cu circa 100 mii locuitori, iar n ultimii zece ani tendina de descretere a numrului populaiei (media anual) n Republica Moldova a nceput din 1992 (4.353 mii. persoane), puin stabiliznduse n 1993-1994 (cte 4.350 mii) i mai apoi iari fiind n descretere continu deja 6 ani la rnd: de la 4.341 mii n 1995 la 4.299 mii n 1998 i ajungnd la cifra de 4.264 mii persoane la nceputul 195 anului 2001. Descreterea numrului populaiei din Republica Moldova are loc din mai multe cauze, principala fiind reducerea dramatic din ultimii 10 ani a natalitii i creterea mortalitii, ceea ce a generat, ncepnd cu anul 1998, un spor natural negativ al populaiei, diferena dintre natalitatea i mortalitatea absolut coborndu-se de la +34,7 mii oameni n anul 1990 la 4,3 mii n anul 2000. Printre alte cauze ale diminurii numrului populaiei republicii se numr i consecinele conflictului armat din Transnistria din 1992, urmat de o emigraie masiv din ar a populaiei de origine rus i, mai apoi, nu n ultimul rnd, scderea nemaipomenit a nivelului de trai al populaiei din ultimii 10 ani de zile, care afecteaz att natalitatea i mortalitatea, ct i intensificarea continu a procesului emigraional al populaiei din ar i, ndeosebi, n rndul tineretului.

tribuna tnrului cercettor

Astfel, potrivit datelor oficiale, numai n 1998, numrul de emigrani a ntrecut numrul de imigrani cu 7200 oameni, iar conform datelor Serviciului Informaie i Securitate al Republicii Moldova numai n anul 1999 peste 600 mii ceteni din ar lucrau ilegal n strintate sau, practic, o treime din numrul populaiei economice active. Analiza situaiei social-demografice din Moldova din ultimii 40 de ani demonstreaz, c diminuarea sporului natural al populaiei s-a nregistrat i n anii 1960-1980, cnd a avut loc o sporire a ritmului de migraie intern a populaiei din mediul rural spre mediul urban, condiionat de industrializarea rii i condiiile sociale dificile de la sate comparativ cu cele de la orae (ap cald, nclzire, gazificare, transport, 196 sfera deservirii sociale i cultural mai dezvoltat etc.) i de influena stilului de via a familiei de la ora. Astfel, ntre anii 1960-1990 ponderea populaiei urbane a crescut de la 22% pn la 47%, meninndu-se mai apoi n ultimii 10 ani, practic, la acelai nivel. Totodat, pe parcursul tranziiei la economia de pia i desfurrii reformelor la sate, cota populaiei rurale are deja o oarecare tendin lent de cretere (1990 52,6% , 1995 53,2%, finele anului 2000 54,6%) care, potrivit prognozelor, va continua i pe viitor, ceea ce constituie un fenomen strin pe continentul european. Mai mult de jumtate (52%) din numrul populaiei republicii snt femei, iar 48% brbai. Este de menionat faptul c aceast proporie se menine, practic, constant n anii 1990-2000. n linii mari, la 100 brbai revin 110 femei. Aceasta este ceva mai mult dect n alte regiuni ale lumii. Actualmente, n Republica Mol-

dova nu exist o instituie autorizat de gestionare i analiz a datelor statistice i de formulare a unei politici n baza acestor date. Pe msura creterii vrstei, preponderena femeilor se mrete, mai ales la vrsta pierderii capacitii muncii, cnd la 100 brbai revin deja circa 160 femei. Acest fenomen este condiionat att de consecinele Rzboiului al doilea Mondial, ct i de mortalitatea mai mare a brbailor, mai ales n vrsta apt de munc i, totodat, indic durata mai ndelungat a vieii femeilor (71 ani) n comparaie cu cea a brbailor (63,7 ani). n acelai timp, durata vieii femeilor n Moldova este mult mai mic dect a femeilor din alte ri europene, iar la modul general acest indicator pentru ambele sexe ale populaiei din Moldova este unul dintre cele mai mici de pe continentul european (67,4 ani). Schimbrile radicale din societate, care s-au produs n ultimii zece ani, micrile demografice i migratorii au influenat considerabil structura de vrst a populaiei. Cu ncepere din anul 1993, rata de mbtrnire se cifreaz n intervalul de 13-14% cu o tendin stabil de cretere, ceea ce conduce la sporirea presiunii demografice (definit ca presiune a unei populaii mai mari asupra unei mase mai mici de resurse i mijloace de subzisten). Un sfert din populaie (25,2%) l constituie copiii de pn la 15 ani, ponderea lor fiind de 8,8% n populaia masculin i 23,7% - n populaia feminin. Aceast stare este condiionat de micarea natural a populaiei (preponderena la natere a bieilor n comparaie cu cea a fetelor), la 100 fete se nasc 104-105 biei. Totodat, n perioada anilor 1990 2000 se observ tendina de reducere a ponderii copiilor n populaia total de la

Administrarea public, nr. 1, 2009

28% pn la 25%, fapt cauzat, n primul rnd, de nivelul sczut de trai al populaiei republicii i tranziia demografic a Moldovei specific schimbrilor macroregionale din Europa. n principiu, cea mai evident tendin demografic n Moldova continu s rmn a fi depopulaia diminuarea permanent a numrului populaiei i mbtrnirea acesteia, fapt legat de schimbarea structurii de vrst a populaiei n rezultatul micorrii dramatice a ratei natalitii, longevitii vieii i sporirii numrului persoanelor de vrst naintat. i totui, la capitolul depopulaiei sau al diminurii numrului populaiei republicii din ultimii zece ani, cel mai influent factor l joac micorarea continu a sporului natural, cauzat de scderea dramatic a ratei natalitii i creterea continu a ratei mortalitii, ceea ce a fcut ca republica, cu ncepere din anul 1998, s nregistreze pentru prima oar n ultimii 50 de ani un sold negativ (-0,2) de cretere natural a populaiei i care continu s se reduc i mai mult. Astfel, n anii 1999 i 2000, rata sporului natural al populaiei la 1000 de locuitori a fost negativ, constituind (-0,7%) i, respectiv, (-1,2%). Dup cum demonstreaz datele statisticii de stat, rata creterii naturale a populaiei ntre 1990-2000 s-a redus de la + 8,0 la 1,2 promile, inclusiv de la 8,6 la 0,2 promile n mediul rural i de la 11,3 la 1,5 promile - n cel urban. n 1990, indicele ratei brute de natalitate s-a situat la 17,7 promile, iar n 2000 a cobort la 10,1 promile. i, dimpotriv, rata mortalitii s-a majorat de la 9,7 promile n 1990 la 11,3 promile n 2000. Se menine decalajul ntre ratele mortalitii generale pe medii: n mediul urban au fost nregistrai 8,8 decedai la 1000 locuitori,

n cel rural 13,1. Diferena semnificativ dintre ratele mortalitii generale pe medii l constituie rezultatul unui proces mai accentuat de mbtrnire demografic a populaiei din mediul rural i al nivelului i mai sczut de trai al populaiei de la sate. Totodat, dac n anii 60 ai secolului trecut rata sporului natural al populaiei se micora, cu preponderen din contul localitilor urbane (n localitile rurale el era de 1,5 ori mai mare dect cel urban), atunci n ultimii ani rata sporului natural n localitile rurale este cu 0,8 mai mic dect n cele urbane, motivul principal iari fiind srcia i mai mare a populaiei de la sate. De fapt, procese de scdere a natalitii i a sporului natural au avut loc i n perioadele anterioare, ceea ce ne face s opinm chiar despre o posibil tranziie de comportament demografic: n condiiile industrializrii rii i modernizrii satu- 197 lui n Republica Moldova devenea tot mai rspndit modelul de familie cu doi copii, inclusiv n mediul rural, ceea ce a i condus la aceast scdere a ratei fertilitii totale. n urma politicii demografice din anii 80 ai secolului trecut, rata total de fertilitate a continuat s scad i n anii 90 ai sec. XX din cauza nrutirii situaiei social-economice. Aceste fenomene vor conduce n perspectiv la mbtrnirea demografic a populaiei, la creterea presiunii demografice ntre diferite vrste. Numrul populaiei republicii se caracterizeaz, n funcie de vrst, printrun numr mare de copii i btrni, copii i persoane pensionate printre populaie, fapt ce demonstreaz o presiune economic grea asupra populaiei apte de munc i o mbtrnire continu a populaiei rii. Astfel, raportul dependenei (persoane n vrst de pn la 15 ani i persoane pensionate deja, inclusiv femei n vrst

tribuna tnrului cercettor

de 56 ani i peste i brbai n vrst de 61 ani i mai mult) n raport cu numrul total al populaiei s-a micorat de la 44,5% n anul 1990 pn la 42,5% n anul 1995, ajungnd la cota de 39% n anul 2000. O dovad n plus a mbtrnirii populaiei rii i presiunii demografice servete i evoluia structurilor de vrst: tineri (pn la 15 ani) i btrni (60 ani i mai mult). Astfel, potrivit statisticii de stat, n anii 19902000 cota copiilor (0 14 ani) din numrul total al populaiei s-a micorat cu 4%, cobornd de la 27,9% n anul 1990 la 26,6% n 1995, reducndu-se mai apoi pn la 23,7% n anul 2000. i, viceversa, proporia populaiei n vrst de 60 de ani i mai mult din totalul populaiei republicii n acest deceniu (19902000) traverseaz o micare treptat spre majorare: de la 12,6% n 1990 la 13,0% n 1995, urcnd 198 la 13,6% n anul 2000. Conform scrii lui G.Bojio-Garnier, coeficientul mbtrnirii populaiei (numrul persoanelor n vrst de 60 ani i peste, la 100 de locuitori) cu valoarea indicatorului 12 i mai mult se clasifica ca mbtrnire demografic. Dup cum am menionat, n Moldova acest coeficient deja n 1990 constituia 12,6, iar n 2000 a alctuit 13,6, ce confirm vdit tendina de mbtrnire continu a populaiei republicii. Cu regret, dac ritmul sporului natural va evolua n acelai mod, ca n ultimii ani, atunci structura actual a vrstelor, inclusiv proporia anual copii btrni, ne vorbete despre faptul c procesul de mbtrnire a populaiei va continua i pe viitor. Numrul populaiei stabile a Republicii Moldova, la 1 ianuarie 2007, a constituit 3581,1 mii persoane, dintre care 1478,0 mii (41,3%) populaie urban i 2103,1 mii (58,7%) cea rural. Repartizarea populaiei dup sexe se prezint astfel:

52,0% femei i 48,0% brbai. Structura populaiei pe vrste poart amprenta caracteristic a unui proces de mbtrnire demografic, care se datoreaz, n principal, scderii natalitii, care a determinat reducerea absolut i relativ a populaiei tinere (0-14 ani). Comparativ cu 1 ianuarie 2000, n 2007 se remarc reducerea ponderii acestei grupe de vrst de la 23,8% la 18,2% (-215,4 mii persoane) i creterea ponderii populaiei vrstnice (de 65 ani i peste), de la 9,4% la 10,3% (+26,9 mii persoane). Numrul nou-nscuilor n anul 2006 a fost de 37587, micornde-se nesemnificativ (108 copii) fa de anul 2005, rata natalitii constituind 10,5 nou-nscui la 1000 locuitori. Nivelul natalitii n localitile rurale se menine mai nalt dect n localitile urbane, fiind, respectiv, 11,4% i 9,2%. Mai mult de jumtate (51,4%) din numrul copiilor nou-nscui au fost biei, nregistrnd o rat de masculinitate de 11,2%. Majoritatea copiilor (99,2%) s-au nscut n unitile sanitare cu asisten medical. n funcie de greutate la natere, 95,1% din nou-nscui au avut peste 2500 grame, iar cei subponderali reprezint 4,9%. Cei mai muli copii (97,4%) s-au nscut dup o durat a sarcinii de peste 35 sptmni. Distribuia nou-nscuilor dup grupa de vrst a mamei, evoc concentrarea acestora pn la vrsta de 30 ani. Totodat, vom meniona c n 2006 s-a pstrat tendina de scdere a ponderii naterilor la femeile n vrst de pn la 20 ani 13,0% din numrul total al nou-nscuilor fa de 15,2% n 2002 (16,9 % n 2000). Vrsta medie a mamei la prima natere a fost de 22,5 ani. Mamele din mediul rural nasc la o vrst mai mic dect mamele din mediul urban, respectiv, la 21,8 i 23,8 ani.

Administrarea public, nr. 1, 2009

n anul de referin ponderea nounscuilor de rangul II a crescut (de la 32,3% n 2005 la 33,1% n 2006), pe cnd ponderea nou-nscuilor de rangul I, III i IV este n descretere. n 2006 s-a meninut tendina de scdere i a ponderii nou-nscuilor de rangul V i peste. Majoritatea copiilor nscui n familiile numeroase revin mamelor din mediul rural 83,4% din numrul total de nou-nscui din aceast categorie. n acelai timp, rmne nalt natalitatea extraconjugal. n 2006 fiecare al patrulea copil s-a nscut n afara cstoriei, dintre care 67,1% revin mediului rural. Din totalul de nou-nscui, 28,2 mii (75,1%) provin de la mamele care snt la prima cstorie i fiecare al doilea a fost nscut n primii doi ani de cstorie. Rata natalitii prezint diferenieri n profil teritorial. Cele mai mici rate ale natalitii au fost nregistrate n raioanele: Ocnia (7,9 %), Dondueni i Cimilia (cte 8,7%), iar cele mai nalte rate s-au nregistrat n raioanele Ialoveni (13,4%), Streni (12,3%), Criuleni, Ungheni (cte 12,0%), Cantemir (11,9%) i U.T.A.Gguzia (11,8 %). Al doilea component al micrii naturale a populaiei este mortalitatea. n anul 2006 au decedat 43,1 mii persoane, micorndu-se cu 3,5% n comparaie cu anul precedent, rata fiind de 12,0 decedai la 1000 locuitori. Se menine decalajul ntre ratele mortalitii generale pe medii: n mediul urban au fost nregistrai 9,3 decedai la 1000 locuitori, n cel rural 14,0. Diferena semnificativ ntre ratele mortalitii generale pe medii este rezultatul unui proces mai accentuat de mbtrnire demografic a populaiei din mediul rural. Cele mai sczute rate ale mortalitii au fost nregistrate n mun. Chiinu (8,2%) i mun. Bli (10,3 %),

iar cele mai nalte n raioanele Briceni, Dondueni, Floreti, Ocnia, oldneti (16-19 %). Structura mortalitii pe cauze de deces atest, c cele mai multe decese (55,8%) au drept cauz bolile aparatului circulator, urmate de tumori (12,8%), bolile aparatului digestiv (10,2%), accidentele, intoxicaiile i traumatismele (8,7%), bolile aparatului respirator (6,1%). Una din problemele actuale rmne mortalitatea copiilor, inclusiv cea infantil. Totodat, analiznd dinamica nivelului mortalitii infantile din ultimii ani, trebuie s menionm unele momente pozitive i anume - diminuarea mortalitii infantile, de la 18,3 n 2000 pn la 11,8 decedai sub un an la 1000 nou-nscui n 2006. Cele mai sczute rate ale mortalitii infantile au fost nregistrate n raioanele Leova (3,4%), Taraclia (4,5%), Cimilia (5,2%), Glodeni (6,1%) i Soroca (6,4%), 199 iar cele mai nalte - n raioanele Edine (24,1%), Dondueni (19,8%) i Nisporeni (18,9%). Principalele clase ale cauzelor de deces ale copiilor au rmas strile ce apar n perioada perinatal, care constituie o treime din totalul copiilor decedai n vrst sub 1 an, malformaiile congenitale, deformaiile i anomaliile cromozomiale 30,3%, bolile aparatului respirator 18,3%, accidentele, intoxicaiile i traumele 7,7%. Evoluia proceselor demografice mai depinde n mare msur i de numrul cstoriilor i divorurilor. n 2006 au fost ncheiate 27,2 mii de cstorii, cu 0,2 la sut mai puin comparativ cu anul precedent, rata nupialitii constituind 7,6 cstorii la 1000 locuitori. Din totalul cstoriilor nregistrate cele mai multe au fost ncheiate n luna octombrie (14,3%), iar cele mai puine n luna

tribuna tnrului cercettor

aprilie (3,7%). Cele mai multe persoane, care s-au cstorit n 2006, aparin grupei de vrst 20-24 ani (38,6 % dintre brbai i 46,3 % dintre femei). Vrsta medie la prima cstorie a fost de 25 ani pentru brbai i 23 ani pentru femei. Cstoriile pe medii dup vrsta soilor se reprezint astfel: 24,4% din numrul cstoriilor nregistrate la sate au fost ncheiate de femei n vrst sub 20 ani, fa de 11,1%, ct reprezint aceast proporie n mediul urban. Din totalul cstoriilor nregistrate n 2006, cele ncheiate de

persoane celibatare au reprezentat 80,1% pentru brbai i 82,5% pentru femei. Proporia persoanelor divorate, care s-au recstorit, a fost de 18,5% la brbai i 15,6% la femei, iar proporia persoanelor vduve, care s-au recstorit a constituit, respectiv, 1,3 % i 1,8%. Numrul divorurilor pronunate prin instanele de judecat a fost n 2006 de 12,6 mii, cu 13,3% mai puin fa de anul 2005, revenind n medie 3,5 divoruri la 1000 locuitori. n anul 2006 din totalul divorurilor, 28,6% au intervenit dup o perioad de csnicie mai mic de 5 ani, urmate de cstoriile desfcute dup o perioada cuprins intre 5-9 ani (20,4 la sut), ntre 10-14 ani (18,3%). Durata medie a cstoriei desfcute prin divor a fost de 11 ani. Cstoriile desfcute n cazul cuplurilor cu copii minori au reprezentat 28,8% din totalul divorurilor, iar numrul copiilor minori afectai de desfacerea acestor cstorii

200

Administrarea public, nr. 1, 2009

a fost de 5019. Micarea natural a populaiei

analitic al fenomenelor i proceselor demografice i al relaiilor dintre acestea. Aadar, redresarea natalitii este sin1) fr Transnistria i mun. Bender, inclusiv gura cheie a viitorului demografic al rii. cazuri aparte de nregistrare a actelor de stare Populaia reprezint elementul central n civil a persoanelor de pe acest teritoriu. definirea oricrei strategii pentru o dezvol2) la 1000 nscui vii tare socioeconomic durabil. Actualitatea pregnant a fenomRepublica Moldova are n fa mai enelor geodemografice const n faptul multe probleme demografice de mare c populaia constituie n acelai importan economic, social i politic. timp o component major a mediului n situaia demografic a rii a demarat nconjurtor, dar i un factor de trans- fenomenul depopulrii, mbtrnirii formare al lui. Studierea populaiei nu populaiei i presiunii demografice, fapt se face ca fiind un scop n sine, ci pentru ce va influena asupra forei de munc sine, avnd drept finalitate evidenierea pe viitor. Lipsa unei monitorizri stabile tendinelor demogra-fice actuale i per- a evoluiei fenomenelor demografice spectivelor de evoluie. face dificil evidenierea legitilor i Prima etap n cunoaterea unei tendinelor proceselor sociale i decomuniti umane, att sub aspect canti- mografice. Este necesar constituirea unei tativ, ct i calitativ o constituie analiza instituii specializate de domeniu sau a geodemografic, ce presupune studiul unei Comisii Naionale pentru Populaie i Dezvoltare, cu responsabiliti primare 201 de analize demografice. De asemenea, tendinele demografice din Moldova, inclusiv de a elabora politici naionale i planuri ce influenate de migraie, sugereaz depopularea rii, cauzat n mare parte de srcie, se bazeaz pe astfel de date i proiectri lipsa siguranei i nrutirea sntii populaiei.

n raioanele Republicii Moldova n anul 2006

tribuna tnrului cercettor

1. Constantin Matei, Ana Matei, Tendine curente n evoluia populaiei Republicii Moldova, Simpozionul internaional Probleme demografice ale populaiei n contextul integrrii europene, organizat de Academia de Studii Economice cu susinerea UNFPA, Chiinu, 2005. 2. Aurica urcan, Analiz demografic i demoeconomic a mbtrnirii populaiei din Republica Moldova, Simpozionul internaional Probleme demografice ale populaiei n contextul integrrii europene, organizat de Academia de Studii Economice cu susinerea UNFPA, Chiinu, 2005. 3. Business Consulting Institute Studiu privind situaia demografic n mun. Chiinu n perioada 1989-2005, Chiinu, 2007.

bIbLIOgRAfIe

Calitatea vieii, XIV, nr.2, 2003. 2 Business Consulting Institute Studiu privind situaia demografic n mun. Chiinu n perioada 1989-2005, Chiinu 2007 3 http//: www.statistica.md.
1

LIteRAtuR

202

Administrarea public, nr. 1, 2009

recenzii

( 1988 2008 .) (, 2009, 472 . .) . , , ,

, , , , , 203 203 ( ), . , ( c 1988 2008 .). 2 : 90- 2000- , , , , 20- . . , , , , , , , . , : 650 , 17 . : -, , : .

tribuna tnrului cercettor recenzii

, . , , , . , , , , 90- , , . , , , , . , 204 , , . . , , . , . . . ( 1986 .) (

). , : , 15 , , 1- , 30- . , 1988 2008 , .. 17 . , , : , , , , , , , 472 . , , . ,

Administrarea public, nr. 1, 2009

, .. , .. , , . , , , ( 19922006 , , -, , ). , , -, . , , . The Times History of Europe The Penguin Atlas of Modern History (, ). , ,

. , , , , . , . , , , . , . , (. 5-19) 205 (. 20 - 82), 205 , . , . - , , , , . . 80- - 90- . ,

tribuna tnrului cercettor recenzii

. , , (. 7-8), ( 6- ), . , . 29 1988 . , 206 , , . . , , (). 8 12 , 28 , 7 22 , 29 1989 . , 7 . ,

, , , , 20 . 10 1989 ., 12 . , , , . , , , .. 218 , 36 ( .. ). , 77 70 (. 11 13, 15). , .. : . (. 14). , , - , , ,

Administrarea public, nr. 1, 2009

. , , , , , 3 . (. 21). .. , , , . , . . 3 1988 . (), (9 1989 .). , , 19881989 (. 27). , : , ,

12 9 1989 ., , , 20 ; (9 ), - (16 ), , 3 . -, , , , ; 23 ( 207 ) 10 ( 207 ), 2- , . , . -, , - , 1989 . 25 1990 . .

tribuna tnrului cercettor recenzii

, , 13- (29 31 1989.) , . , 3 ( 15 . , ( 65 .), , 186 , ..: 56 , 38 , 29 , 23 , 7 -, 4 , 3 , , , , , . , 8, 22 208 29 . , , 380 . 4,3 . , 2,4 . , , 6-8 . . . , , , .

: , , (). , , 97 , , , 200 (. 68). 60 , 27 1990 . . , . . , , 16 , 25 . (). , (22 ), , ( 100 ) . 19 2 1990 ., , .. () .. (, .. ) . .. .

Administrarea public, nr. 1, 2009

23 407, . , 26 1990 . , (. 74-75,) . . 40 , , , (. 75), 26-27 , . , ( 4 ), , , -, . , 28 1990 . , . : , . 2 (. 76). , - , , . , . , . , 16 , , . (. 76). , .

19 1991 . . . , , : . . , , , , (. 80). , 21 , . , , : 209 209 , , 25 , , (. 81). , , , 3- , , , . , , 1989 1992 , (. 86).

tribuna tnrului cercettor recenzii

: 13- , . . . 20 , (, ). 210 . , . , . , , . .. . , . 7 1991

. , , , . . , 1991 ., . , 39- , . : (. 88). , , . 1992 . , . , 1992 . 40 , , . .. ( ..

Administrarea public, nr. 1, 2009

) 6 1991 . , , , , , . . 2 1992 . , . . , , ( , ) . , , 16 , . , 28 , . . . - , . , . 1 1992 . , .

, . . , 6 , , . , . , . . , 211 211 . , , , 300 . , . , 11 1992 ., , , . . ,

tribuna tnrului cercettor recenzii

, , . 9 . . , . 10 , . 19 , , 212 . . 17.30 . . 10-12 . , . , . , . , .

, , . , , . . . . , . , . , . , . , , , , , . , , . . . , . , ,

Administrarea public, nr. 1, 2009

, 19 26 . , , , , . . , , . , . , , , 19 23 , . . . . , , 20 ( ) , (), (), , 57 , 100 , 11 82 , 7 120 . : , , ,

(), 14- . , , (, , , , 2-3 , ), ( ). , 10-15 (-64), 14- . -64 213 1966 213 ( ). , : (. 98). , , ., , ( ), . , , , 1000 , 100 .

tribuna tnrului cercettor recenzii

, . : , 950 , .. 300 , 4500 ; , 1500 2000 . 4-, , . , : , 214 , ; , , ; , , (.110). , , , , .

, 90- . , - , ( .. , 300-500 , 800 1000). , . , 80-. , - , , , . 532 , 824 , 255 , 32 , 48 . .. , 90 . . . 1992 56% 1990 . 550 . (!) .

Administrarea public, nr. 1, 2009

, 1989 . . 1989 . . , ., : 9 1990 . 141,7 168 , 29,2 ( ), , , , ( .. , ..). , 1991 . 1 . , 0,5 . , 2 . , , , , . , , (, 1 60 ).

, . , , : ( ) , , , .. . , , . , . , 1974 215 (. 116). , , 1991- 1996-. , : , 1991 . 6,6 . , 1996 700 (.. 10 ), - 14,4 ( 13 1991 ., 173 .), 1,2 , 118 1991 ., 40 ( 45 , 1991 . - 1,8 . !) .. .

recenzii tribuna tnrului cercettor

- . , 4 1993 . ., . , 1990 ., 380 , 364 . 136 , 120 -, -, 108 . 1990 . 100 , 1993 . 70 . 216 1993 . (175) , . , 1993 . . 27 1994 . . , . 380 104 ( 101). , . . . , 56 -

AM (. , . ), 28 (. , . , . , . , . , . ), 11 (. , . ), 9 - (. ). , , , . 6 1994 . 62% . 98% , , , . , . , 1993 30% 1990 . 1993 300% . - 1993 60-70 . . . , 1993 . ,

Administrarea public, nr. 1, 2009

300 . . , , - 4 . . , 1994 1995 . 29 1994 . - . 13 , . 111 . () , . . , 1996 : , , , , ( ), , , . , 90% .

1996 . 116 . ( 25,5 . ) 315 . (70 . ). , , , , , . . - , 217 . 217 90- ., 1993 . . .: 1992 . . , 1991 (. 150151). , 7 1993 . , , ,

recenzii tribuna tnrului cercettor

, , , 19-21 1991 - , . , , , - (. 154). 218 ( .), 24 1994 . (VIII-, ). 409 35 , 3100 , - 38 (.155). , , 1995 . 33 . 20%

206 , 15,6% . 36 . ( ) 162 ( 538). , 17 1996 . ., , (, . ., 54% ). , 22 1998 ., 29 , - . . , 30,1% , 40 , , 8,8% , . , . . , , 1999 ., .

Administrarea public, nr. 1, 2009

, - (. 192). , 1998 . . , 80%. 1,3 . 52,4% .. , . 1999 . , , : - (. 195196). , , 2000 . , . . 5 - , 90 . , , . .

, , 52 ( 101 ). 61 . , , 68 . 2000 , . . . , , 219 . 219 , 1 2000 . . ., 40 , 50 . ., , , 59 ( 61- ). -, : 40 -, 2000- 19 !

recenzii tribuna tnrului cercettor

, . , 2000- , , ( , 10 ). 25 2001 . 2001 - , . 11 5 . 220 25 2001 . 67,5 % . . , 50,07% , 794 808 . 71 , .. ! - . ., . 5 , 1995 ., 20 %, , 1998 . 30%,

. : . 2001 . , (. 153). , 2001- , , 2003 . 41,1% 47,9% , 45,7% . , , . , , 43,4% , ( ). 6 2005 ., , (.253). 46,1% 56 . . . 75 , .. , , . -

Administrarea public, nr. 1, 2009

. : , 2001., 3,8%, 25,3% 16%, 1,1%; 44%, .. , 20% , , . , 30% ( 18 100 ), 61,4%. 2001 . , 6 - 7% . 4 , 36,7 . (. 213214, 224). , , - (. 219 - 276). , -

, 2001 ., . . : , , , , , . , 221 221 , , , , , . , , , , 8

tribuna tnrului cercettor recenzii

, . , , , 27 1991 . , . : ; , ; 222 , ; ; ; ; . , ( 2001 .), . . , 2001 , 6-7 % . 36,7 . .

330 . 2002 1 . 2005-. 2,5 , 1,5 . 1897 2000 2615 2004-. , 8-10- , , . : , , (. 277-278). : , 80-90% 65% . , , , 300 500 . , 1 . . 9- (. 305-345). , - .

Administrarea public, nr. 1, 2009

: - , (. 307). , .. , , - . - ( - , , - ..); , 2008 . 200 . : , , .; , : , , .. , , . , 1 . 640 . , ;

40%, ; 2007 . ; (, ) . ( , ) : . , . , 223 223 , , (. 332, 333). : . , 2005 , , , 8 . 15 . , , , ,

recenzii tribuna tnrului cercettor

(. 337). . , (.407). , , (27 1991.) , , 224 . , ( 31 1989 . , , 29 1994 ., 13- ., ), , . ., : 13- , .

, , . , , , , , , , , , .. , , . , : , , , , . . .. (. 424, 425). , : 1 , (. 420). , , , - . : ,

Administrarea public, nr. 1, 2009

, . ( 2001 2005 ) 2009 (. 454). , 450 12- . , , . : - , . , , . , , . , , ( 81, 82 ). , , . 279, , ,

7 . , 8, 10 12 ( , ), (. 443-456), . , .. , , , 1918 (. 277), 1917-; , 1918 , , 1917- . 225 . 225 , (. 334), . 7 2001., 7 (. 335) .. , 1862 (. 415). , 3 , 1862 . , ( 1775 .),

tribuna tnrului cercettor recenzii

(. 416 419). 106 275 ., 200 (100 300 ..) (. 410), 117 . , . , , e , .

226

, . , , . (. 353-368), (. 119120 .). : 1988-2008 (, 2009), :

Administrarea public, nr. 1, 2009

A V I Z
Continu abonarea la ziarul Funcionarul public i la revista metodico-tiinific Administrarea Public pentru anul 2009, editate de Academia de Administrare Public de pe lng Preedintele Republicii Moldova.

Revista Administrarea Public apare trimestrial. Costul unui abonament: 1 an - 120 lei 00 bani; 6 luni 60 lei 00 bani; 3 luni 30 lei 00 bani. Indice potal 76957.

Ziarul Funcionarul public apare de 2 ori pe lun. Costul unui abonament: 1 an - 96 lei 00 bani; 6 luni 48 lei 00 bani; 3 luni 24 lei 00 bani. Indice potal 67919.

Secia activitate editorial


Vlad CIOBANU - ef secie Mihai MANEA - specialist principal Elvira SENIC- specialist principal Ana SPATARENCO - specialist principal Elena BALMU - specialist coordonator Tatiana DODON - specialist

E-mail: sae@aap.gov.md

INDICE POTAL: 76957 ADRESA REDACIEI: MD-2070, mun. Chiinu, str. Ialoveni, 100 Tel.: 28. 40. 78. fax: 28.48.71

Dat la cules 10.02.2009 Bun de tipar 10.03. 2009

Copertare la Tipografia Editurii Universul Tiraj 350 ex. Hrtie ofset.

IssN 1813-8489