Sunteți pe pagina 1din 198

Gheorghe PROCOPIUC

Mihai ISPAS

P R O B L E M E d e A N A L I Z A

M A T E M A T I C A

˘

˘

IAS¸I 2002

Prefat¸˘a

Prezenta culegere de Probleme de analiz˘a matematic˘a se adreseaz˘a student¸ilor din facult˘at¸ile de profil tehnic. Ea cont¸ine acelea¸si capitole ca ¸si cursul de Analiz˘a matematic˘a, format electronic, situat pe acela¸si site. Inainte de abordarea oric˘arui capi- tol din aceast˘a culegere se recomand˘a parcurgerea capitolului corespunz˘ator al cursului, unde pot fi g˘asite not¸iunile ¸si rezultatele teoretice utilizate ˆın formularea ¸si rezolvarea problemelor propuse. Culegerea pune la dispozit¸ia student¸ilor exercit¸ii ¸si probleme rezolvate, cu indicat¸ii de rezolvare sau propuse spre rezolvare, constituind un material util ˆın desf˘a¸surarea seminariilor, dar ¸si pentru o mai bun˘a aprofundare a not¸iunilor predate la curs.

Autorii

Cuprins

1 Elemente de teoria spat¸iilor metrice

 

5

1.1 Spat¸ii metrice

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

5

1.2 Mult¸imea numerelor reale

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

9

2 S¸iruri ¸si serii

17

2.1 S¸iruri de numere reale

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

17

2.2 Principiul contract¸iei

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

29

2.3 S¸iruri ˆın R p

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

31

2.4 Serii de numere reale

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

32

2.5 Serii cu termeni pozitivi

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

37

2.6 Serii cu termeni oarecare .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

43

3 Limite de funct¸ii

 

47

3.1 Limita unei funct¸ii reale de o variabil˘a real˘a

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

47

3.2 Limita unei funct¸ii de o variabil˘a vectorial˘a

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

50

4 Funct¸ii continue

55

4.1 Continuitatea funct¸iilor reale de o variabil˘a real˘a

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

55

4.2 Continuitatea uniform˘a a funct¸iilor de o variabil˘a .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

57

4.3 Continuitatea funct¸iilor de o variabil˘a vectorial˘a

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

59

5 Derivate ¸si diferent¸iale

 

63

5.1 Derivata ¸si diferent¸iala funct¸iilor de o variabil˘a

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

63

5.2 Propriet˘at¸i ale funct¸iilor derivabile

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

67

5.3 Derivatele ¸si diferent¸iala funct¸iilor de n variabile

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

73

6 Funct¸ii definite implicit

 

85

6.1 Funct¸ii definite implicit de o ecuat¸ie

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

85

6.2 Funct¸ii definite implicit de un sistem de ecuat¸ii

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

88

6.3 Transform˘ari punctuale

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

90

6.4 Dependent¸˘a ¸si independent¸˘a funct¸ional˘a

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

93

6.5 Schimb˘ari de variabile

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

95

 

3

4

GHEORGHE PROCOPIUC & MIHAI ISPAS

7 Extreme pentru funct¸ii de mai multe variabile

 

99

7.1 Puncte de extrem pentru funct¸ii de mai multe variabile

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

99

7.2 Extreme pentru funct¸ii definite implicit

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

101

7.3 Extreme condit¸ionate

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

103

8 S¸iruri ¸si serii de funct¸ii

 

107

8.1 S¸iruri de funct¸ii reale .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

107

8.2 Serii de funct¸ii

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

111

8.3 Serii de puteri

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

115

8.4 Serii Taylor

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

116

9 Integrala Riemann ¸si extinderi

 

119

9.1 Primitive. Integrala nedefinit˘a .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

119

9.2 Integrala definit˘a

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

124

9.3 Integrale improprii

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

131

9.4 Integrale cu parametri

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

135

10 Integrale curbilinii

 

139

10.1 Lungimea unui arc de curb˘a .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

139

10.2 Integrale curbilinii de primul tip

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

140

10.3 Integrale curbilinii de tipul al doilea

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

143

10.4 Independent¸a de drum a integralelor curbilinii

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

145

10.5 Calculul ariei cu ajutorul integralei curbilinii

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

147

11 Integrale multiple

 

149

11.1 Integrala dubl˘a

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

149

11.2 Aria suprafet¸elor

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

157

11.3 Integrala de suprafat¸˘a de primul tip

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

159

11.4 Integrala de suprafat¸˘a de tipul al doilea

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

161

11.5 Integrala tripl˘a

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

163

12 Ecuat¸ii diferent¸iale ordinare

 

171

12.1 Ecuat¸ii diferent¸iale de ordinul ˆıntˆai

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

171

12.2 Alte ecuat¸ii integrabile prin metode elementare

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

178

12.3 Ecuat¸ii diferent¸iale de ordin superior

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

181

12.4 Ecuat¸ii c˘arora li se poate mic¸sora ordinul

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

182

13 Ecuat¸ii ¸si sisteme diferent¸iale liniare

 

183

13.1 Sisteme diferent¸iale liniare de ordinul ˆıntˆai

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

183

13.2 Sisteme diferent¸iale liniare cu coeficient¸i constant¸i

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

185

13.3 Ecuat¸ii diferent¸iale liniare de ordinul n .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

190

13.4 Ecuat¸ii de ordinul n cu coeficient¸i constant¸i

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

192

13.5 Ecuat¸ia lui Euler

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

195

Capitolul 1

Elemente de teoria spat¸iilor metrice

1.1 Spat¸ii metrice

1.1

Fie (G, +) un grup comutativ ¸si p : G R + o funct¸ie ce satisface propriet˘at¸ile:

1)

p(x) = 0 d.d. x = 0;

2) p(x) = p(x), x G; 3) p(x + y) p(x) + p(y), x, y G. S˘a se arate c˘a aplicat¸ia d : G × G R, d(x, y) = p(x y), x, y G este o metric˘a

pe G.

R: Verific˘am c˘a d satisface axiomele metricii: 1 o . d(x, y) = p(x y) 0, x, y G pentru c˘a x y = x + (y) G ¸si d(x, y) = 0 p(x y) = 0 x y = 0 x = y;

2 o . d(x, y) = p(x y) = p(x + y) = p(y x) = d(y, x);

p(x z + z y) p(x z) + p(z y) = d(x, z) + d(z, y),

S˘a se arate c˘a urm˘atoarele aplicat¸ii sunt

3 o . d(x, y) = p(x y) =

x, y, z G.

1.2 Fie N mult¸imea numerelor naturale.

distant¸e pe N:

1)

2) d : N ×N R + , d(m, n) =

d : N × N R + , d(m, n) = |m n|, m, n N.

m n 1

1

,

m, n N .

3) d : N × N R + , d(m, n) =

m n

1 + m

1 + n

, m, n N.

1.3

Fie R n

= R × R × · · · × R, produsul cartezian constˆand din n 1 factori ¸si

x

=

(x 1 ,x 2 ,

,x n ),

y

=

(y 1 ,y 2 ,

,y

n ) R n .

S˘a

se arate c˘a

aplicat¸iile:

d, δ, ∆ :

R n × R n R + , definite prin:

d(x,y) =

n

k=1

(x k y k ) 2 , δ(x,y) =

sunt metrici pe R n .

n

k=1

5

|x k y k |, ∆(x, y) = max

k=1,n |x k y k |

6

GHEORGHE PROCOPIUC & MIHAI ISPAS

R: Pentru d se aplic˘a inegalitatea lui Minkowski:

n

k=1

(a k + b k ) 2

k=1

n

a

2

k +

n

k=1

b 2 k , a = (a 1 ,a 2 ,

,a

n ), b = (b 1 ,b 2 ,

,b

n ).

1.4 S˘a se ha¸sureze ˆın R 2 sferele deschise S(0, r), r > 0, relative la metricile d, δ, .

1.5 S˘a se arate c˘a d, δ, sunt metrici echivalente pe R n .

R: Se demonstreaz˘a inegalit˘at¸ile: ∆

δ n · d n · n · δ

n n · δ.

1.6 S˘a se arate c˘a d : R × R R + , d(x, y) =

R.

|x y| y| , x, y R este o

1 + |x

metric˘a pe

R: Se ¸inet

seama c˘a oricare ar fi a, b, c 0 cu a b + c, avem:

deoarece din 0 α β urmeaz˘a

a

b

1 + a

α

1 + α

1 + β .

1 + b +

β

c

1 + c ,

1.7 Fie d : X×XR +

o metric˘a pe X .

S˘a se arate c˘a aplicat¸ia δ

definit˘a prin δ(x, y) =

d(x, y) y) este de asemenea o metric˘a pe X .

1 + d(x,

: X ×X R +

1.8 S˘a se arate c˘a ˆıntr-un spat¸iu metric (X, d) avem:

n

1)

2)

3) |d(x, y)

d(x 1 ,x n ) i=1 d(x i ,x i+1 ), x 1 ,

|d(x, z) d(z, y)| ≤ d(x, y), x, y, z X.

,x n X, N 2.

d(x ,y )| ≤ d(x, x ) + d(y, y ), x, x , y, y X.

R: 3) d(x, y) d(x, x ) + d(x , y) d(x, x ) + d(x ,y ) + d(y , y).

1.9 Fie X o mult¸ime nevid˘a. S˘a se arate c˘a aplicat¸ia d : X × X R, definit˘a prin:

d(x, y) = 0, 1,

x

x

= y

=

y

este o metric˘a pe X (metrica discret˘a pe X ).

1.10 S˘a se arate c˘a aplicat¸ia d : R + × R + R + , definit˘a prin:

este o metric˘a pe R + .

d(x, y) = 0, x + y,

x

x = y

= y,

˘ ˘

PROBLEME DE ANALIZ A MATEMATIC A

7

1.11 S˘a se arate c˘a aplicat¸ia d : R n × R n R, definit˘a prin:

x = (x 1 ,x 2 ,

,x

d(x,y) =

n ), y = (y 1 ,y 2 ,

n

k=1

1 |x k y k |

k · 1 + |x k y k | ,

2

,y

n ) R n este o metric˘a pe R n .

1.12 S˘a se arate c˘a urm˘atoarele aplicat¸ii sunt metrici pe mult¸imile indicate:

× (0, ) R, d(x, y) =

x

1

x y 1

.

1) d(0, )

2) d : R × R R, d(x, y) =

1 + 1 + x 2

3) d : R 2 × R 2 R,

y

1 + 1 + y 2

.

d(x,y) = |x |x 2 2 | + y |y 2 |, 2 | + |x 1 y 1 |,

x 1 = y 1 , x 1 = y 1 ,

(metrica mersului prin jungl˘a), unde: x = (x 1 ,y 1 ), y = (y 1 ,y 2 ). 4) d : R 2 × R 2 R,

d(x,y) =

(x 1 x 2 ) 2 + (x 2 y 2 ) 2 ,

x 2 + x 2 2 + y

1

2

1

+ y

2

2 ,

dac˘a exist˘a o dreapt˘a ˆın rest,

δ

R 2 a.ˆı. 0, x, y δ,

(metrica c˘aii ferate franceze), unde: 0 = (0, 0), x = (x 1 ,y 1 ), y = (y 1 ,y 2 ).

1.13 S˘a se arate c˘a urm˘atoarele aplicat¸ii sunt norme pe R n :

1) ||x|| =

n

k=1

x

2

k

n

k=1 |x k |,

3) ||x|| = sup |x k |,

2) ||x|| =

, x = (x 1 ,x 2 ,

,x

n ) R n .

x = (x 1 ,x 2 ,

,x

n ) R n .

k = 1,n, x

= (x 1 ,x 2 ,

,x n ) R n .

1.14 Fie M = {A =

a + bi c + di

a c + di bi , cu a, b, c R, i 2 = 1} ¸si f : M → R + ,

f(A) = det A. S˘a se arate c˘a (M, || · ||) este spat¸iu normat ˆın raport cu norma dat˘a prin ||A|| = f (A).

S˘a se arate c˘a aplicat¸ia || · || :

se

g˘aseasc˘a norma funct¸iei f (x) = x.

S˘a se

arate c˘a urm˘atoarele aplicat¸ii sunt norme pe C

0

1.15 Fie C [1,e]

0

C [1,e]

1.16

= {f : [1, e] R, f continu˘a pe [1, e]}.

R definit˘a prin ||f || =

1

Fie C [0,1]

= {f

e

1

(f 2 (x) · ln x) dx 1/2 este o norm˘a pe C [1,e]

0

derivabil˘a cu derivat˘a continu˘a pe [0, 1]}.

1 [0,1] :

¸si s˘a

: [0, 1] R, f

1) ||f || =

sup x[0,1] |f (x)|.

3) ||f || = |f (0)|+

sup