Sunteți pe pagina 1din 4

DEVIZ GENERAL

in mii lei/mii euro la cursul :


Nr.
Crt.
1

Denumirea capitolelor
si subcapitolelor de cheltuieli
2

lei/euro din data de :

4.4000 lei
Valoare (fara TVA)
lei
Euro
3
4

TVA
5

Valoare (inclusiv TVA)


lei
Euro
6
7

CAPITOLUL 1 : Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului


1.1 Obinerea terenului
1.2 Amenajarea terenului
Amenajri pentru protecia
1.3
mediului si aducerea la starea initiala
TOTAL Capitol 1

4,400,000.00
50,000.00

1,000,000.00
11,363.64

1,056,000.00
12,000.00

5,681.82

6,000.00

4,475,000.00 1,017,045.45

1,074,000.00

25,000.00

5,456,000.00
62,000.00
31,000.00

1,240,000.00
14,090.91
7,045.45

5,549,000.00 1,261,136.36

CAPITOLUL 2 : Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare obiectivului


2.1 TOTAL Capitol 2

10,000.00

2,272.73

2,400.00

12,400.00

2,818.18

4,545.45

4,800.00

24,800.00

5,636.36

454.55
40,680.00
454.55
5,681.82
4,545.45
56,361.82

480.00
42,958.08
480.00
6,000.00
4,800.00
59,518.08

221,950.08
2,480.00
31,000.00
24,800.00
307,510.08

563.64
50,443.20
563.64
7,045.45
5,636.36
69,888.65

56,818.18
11,363.64

60,000.00
12,000.00

310,000.00
62,000.00

70,454.55
14,090.91

34,090.91

36,000.00

42,000.00
1,000.00
503,000.00

2,272.73
9,545.45
227.27
114,318.18

2,400.00
10,080.00
240.00
120,720.00

52,080.00
1,240.00
623,720.00

2,818.18
11,836.36
281.82
141,754.55

40,000.00
35,000.00

9,090.91
7,954.55

9,600.00
8,400.00

49,600.00
43,400.00

11,272.73
9,863.64

500.00
30,000.00
130,000.00
235,500.00

113.64

120.00

620.00

140.91

6,818.18
29,545.45
53,522.73

7,200.00
31,200.00
56,520.00

37,200.00
161,200.00
292,020.00

8,454.55
36,636.36
66,368.18

CAPITOLUL 3 : Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic


3.1 Studii de teren
Taxe pentru obtinerea de avize,
32
acorduri si autorizatii
3.3 Proiectare i inginerie
3.4 Organizarea procedurilor de achizitie
3.5 Consultan
3.6 Asisten tehnic
TOTAL Capitol 3

20,000.00
2,000.00
178,992.00
2,000.00
25,000.00
20,000.00
247,992.00

2,480.00

CAPITOLUL 4 : Cheltuieli pentru investiia de baz


4.1 Constructii si instalatii
4.2 Montaj utilaje tehnologice
Utilaje, echipamente tehnologice
4.3
si functionale cu montaj
Utilaje fara montaj
4.4
si echipamente de transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
TOTAL Capitol 4

250,000.00
50,000.00
150,000.00
10,000.00

186,000.00
12,400.00

42,272.73

CAPITOLUL 5 : Alte cheltuieli


5.1 Organizare de antier
5.1.1 Lucrari de constructii
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului
5.2 Comisioane, cote, taxe
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
TOTAL Capitol 5

CAPITOLUL 6 : Cheltuieli pentru darea n exploatare


6.1 Pregtirea personalului de exploatare
6.2 Probe tehnologice si teste
TOTAL Capitol 6

TOTAL GENERAL
din care C+M
cost /mp

3,000.00
681.82
4,000.00
909.09
7,000.00
1,590.91
5,471,492.00 1,243,520.91
4,795,000.00 1,089,772.73
1,494.94
339.76

12,500.00
16,666.67
29,166.67
1,313,158.08
1,150,800.00
358.79

15,500.00
845.45
20,666.67
1,127.27
36,166.67
1,972.73
6,784,650.08 1,541,965.93
5,945,800.00 1,351,318.18
1,853.73
421.30

DEVIZ PE OBIECT FAZA PT

in mii lei/mii euro la cursul :


Nr.
Crt.
1

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli


2

I Lucrari de constructii
1

Terasamente
Constructii: rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si
2
arhitectura( inchideri exterioare, compartimentari, finisaje)
3 Izolatii
4 Instalatii electrice
5 Instalatii sanitare
6. Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, PSI
7 Instalatii de alimentare cu gaze naturale
8 Instalatii de telecomunicatii
TOTAL I

II Montaj
1

Montaj utilaje si echipamente tehnologice


TOTAL II

III Procurare
1
2
3

Utilaje si echipamente tehnologice


Utilaje si echipamente de transport
Dotari
TOTAL III

TOTAL GENERAL

4.2917 lei
Valoare (fara TVA)
lei
3

AZA PT

Valoare (fara TVA)


Euro
4

lei/euro din data de :

TVA
5

Valoare (inclusiv TVA)


lei
Euro
6
7

S-ar putea să vă placă și