Sunteți pe pagina 1din 22

Strategia de comunicare cu mass media

i de prezentare a problematicii TB
n mass media
Structura strategiei

1. Introducere. Definirea problematicii i scopul prezentei


strategii. Descrierea populatiei tinta.
2. Bariere n comunicarea aspectelor legate de TB ctre
pres; bariere n comunicarea de ctre pres a
subiectelor legate de TB ctre populaie. Modaliti de
depire a acestor bariere.
3. Modaliti de comunicare cu mass-media. Selectarea
modalitilor de comunicare cu mass-media adecvate
comunicrii pe tema TB.
4. Teme i mesaje de comunicat ctre mass-media pe tema
TB.
5. Obiective de comunicare. Plan detaliat de comunicare cu
mass-media pe tema TB.
6. Recomandri pentru profesionitii din sntate, n relatia
cu mass-media pe tema TB.
1. Scopul strategiei i grupul
int
Scopul strategiei: Cretereagraduluide
vizibilitate/expunerenmass-mediaa
subiectuluituberculozeiiimpactului
socio-economicalacesteia,pentrua
reducestigmatizarea.
Populaia int:
- Jurnalitidinmass-medianaional
- Jurnalitidinmass-medialocal
2. Bariere n comunicarea TB de ctre
jurnaliti
TBnuseprezintacaoboal
spectaculoas(casimptomatologie,
evoluieetc)
Nuexistnoutispectaculoasedespre
TB
TBesteasociatnspecialcuunnivel
socio-economicsczut,caredeobiceinu
estenaudientaemisiunilorsau
publicaiilor
2. Bariere n comunicarea TB de ctre
jurnaliti
DificultidenelegereaTBdinpunctde
vederemedicalimagineincompleta
subiectuluiTB(caboalindividuali
fenomenepidemiologic)
DificultinaumanizaTB-identificarea
unorpersoanecaresfiesubiectulunor
studiidecazrelevantepentrucititori(refuz
alpersoanelorbolnavecunivelmairidicat
socio-economic)
3. Modaliti de depire a
acestor bariere
- Comunicareconstant,susinuti
coerent
- Comunicareantimpamaimultormesaje
complementare
- Comunicaredual:complementaritate
mesajemedicalemesajesociale!
3. Modaliti de depire a
acestor bariere
- Formulareaunormesajectmaiclarei
expresive,accesibileniveluluide
nelegerealjurnalitilor.
- Existenaunuiglosardetermenicuprivire
laTBcaresfieoferitjurnalitilor,la
fiecareeveniment/comunicaredepres
- Realizareadeactivitivariate,cares
aibelementedeinteractivitatei
implicareajurnalitilor
3. Modalitile de lucru cu mass-media
adecvate comunicrii TB
Conferinedepres
Dezbateri
Meserotunde/workshop-uricupresa
Vizite/cltoriideinformarendiferite
instituiimedicaleundesetrateazTB
permitpreseissedocumentezelafaa
locului
3. Modalitile de lucru cu mass-media
adecvate comunicrii TB
Transmitereadecomunicatedepres/tiri
depres/altematerialedecomunicare
Interviuriacordateanumitorpublicaii/
participarelaemisiuni
Comunicareacueditoriiiredactoriiefi,
prinmaterialespecialcreateintlniri
individualedeadvocacy
4. Teme i mesaje de comunicat ctre
mass-media, pe tema TB
Medical:
TransmitereaTB.CinepoatetransmiteTB?
PoatefiprevenitTB?Cefacdacamintratncontact
cuopersoancontagioas
SemneisimptomealeTB.
DiagnosticuldeTB
Tratamentul
RezistenalatratamentabaciluluiKochsubiectde
ngrijorarenrndulexperilornsntate
4. Teme i mesaje de comunicat ctre
mass-media, pe tema TB
Psiho-social:
Mituriirealitidespretuberculoz
TBncotro?Importanaimplicriiindividualeisocialen
controlareaacesteimaladii
DiscriminareabolnavilordeTBdelaindividlasocietate
Cefacidacaipecinevadragcareestediagnosticatcu
TB?
CefacidacetidiagnosticatcuTB?
CefacidaccinevadinjurultuestediagnosticatcuTB?
4. Materiale de dezvoltat pentru relatia
cu mass media
Materiale care s prezinte aspecte medicale
legate de TB:
GlosardetermenidespecialitateTB
MaterialinformativgeneraldespreTB(cauz,
factorifavorizani,transmitere,prevenire,semnei
simptome,diagnostic,tratament)
MaterialinformativcudatestatisticedespreTBla
nivelmondialinMoldova,revizuitperiodic
4. Materiale de dezvoltat pentru relatia
cu mass media
Materiale care s ofere informaii ne-
medicale despre TB:
materialcaresprezintepovestea
bolnavilorTB:citatedineseuri/povestiri
culesedelabolnaviidetuberculoz,
studeni,medici,jurnaliti,cuscopuldea
combatestigmasocialasociatTBia
formaoatitudinesuportivfade
persoanelebolnave.
4. Materiale de dezvoltat pentru relatia
cu mass media
Materiale care s ofere informaii ne-
medicale despre TB:
declaraiialeunorforuricompetentendomeniul
sntiicuprivirelaTB(ex.ONG)
materialetipcefacidacaflicetibolnavde
TB?,caresabordezeaspectelepsiho-sociale
alebolii,dindiferiteunghiuri(bolnav,aparintori
iprieteni,colegiicunotine)
4. Alte elemente utile pentru
relatia cu mass media
Kitdematerialedeadvocacypentru
redactoriiieditoriiefi
Existenauneicoleciitipclearing
housecutoatematerialeledezvoltatepe
temaTB(ideal,acestanuincludedoar
materialeadresatepresei,ciimedicilor,
pacieniloretc,fiindaccesibiloricrei
persoaneinteresatessedocumenteze
peaceasttem).
5.Principaleleevenimente
propuse2015-2016
5.1 Organizarea de evenimente adiacente Zilei Mondiale a TB 2013
Data: 24martie2015
Mesaj:mpreunnvingemtuberculoza!
Evenimente:
Masrotundcureprezentaniiinstituiiloriorganizaiilorinteresate
Talkshow
Conferindepres
Rezultate ateptate:
PresasevaimplicaactivnsusinereamesajuluiZileiMondialeaSntii
SevorpublicaarticoleisevorrealizaemisiunipetemaTB
PopulaiavaficontientizatdefaptulcRepublicaMoldovaamarcat
ZiuaMondialTB,deimportanasubiectuluiideimportanaimplicrii
tuturorncontrolulacesteimaladii

Un eveniment similar va fi organizat cu ocazia Zilei Mondiale a TB n


2017
5.Principaleleevenimente
propuse2015-2016
5.2. Concurs adresat jurnalitilor mpreun nvingem TB
Data: martie-mai2015
Mesaj:mpreunnvingemtuberculoza.Jurnalitilorlise
transmitemesajulpentruanul2016integral
Evenimente:
Lansareaconcursuluipe24martie2015
nscriereajurnalitilornconcurs,prinarticole/emisiuni
realizateitrimiseorganizatorilor
Acordareapremiilor
Rezultate ateptate:
PresasevaimplicansusinereamesajuluicuprivirelaTB
SevorpublicaarticoleirealizaemisiunipetemaTB
Populaiavaficontientizatdeimportanasubiectuluiide
importanaimplicriituturorncontrolulacesteimaladii.
5.Principaleleevenimente
propuse2015-2016
5.3. Workshopuri cu presa pe tema TB
Data: septembrie2016februarie2017
Mesaj:vorfioferiteinformaiidespreTBntr-unformatatractiviadecvat
stiluluidegndirealjurnalitilor
Evenimente:
4sesiunideinstruirenChiinu,Bli,ClraiiSngereisusinutede
CPSSi2sesiuninChiinuiCricpvasusinutedeCNAM
Fiecaredintresesiunevafisusinutdectre2experi:unexpertn
trainingicomunicareiunexpertnsntate/TB
Rezultate ateptate:
Cte10jurnalitivorparticipalafiecaredintresesiuniledeinstruire
Jurnalitiiformaivoraveaoatitudinepozitivcuprivirelaabordarea
subiectuluiTBnpres
Jurnalitiivoraveainformaiiledebaz,corecte,despreTB
Jurnalitiivorredactaarticole/emisiunidespreTBnpresalocal.
5.Principaleleevenimente
propuse2015-2016
5.4 Comunicarea cu presa prin intermediul unui buletin informativ electronic
Perioada:mai2015decembrie2016
Mesaje propuse:
TransmitereaTB.SemneisimptomealeTB.Cefacdacamintratncontact
cuopersoancontagioas.Delimitareanoiunilordebolnavibolnavcontagios
DiscriminareabolnavilordeTB.Mituriirealitate
TratamentulTB.Importanasuportuluicelordinjurpentrubolnav,pentruaurma
tratamentulpnlacapt.
RezistenalatratamentabaciluluiKochsubiectdengrijorarenrndul
experilornsntate
TBncotro?Importanaimplicriiindividualeisocialencontrolareaacestei
maladii.
Evenimente:
Transmitereatrimestrialacteunuinewsletterctrepresanaionalilocal.
Rezultate ateptate:
RedactareaperiodicdearticolenprespetemaTB.
5. Alte activiti

PrezentareatemeiTBctreredactoriiefin
cadrulunorntlnirideaprox20min,pentrua-i
sensibilizalaimportanaacestuisubiect
Realizareadecomunicatedeprescuorice
ocaziecareoferoportunitidecomunicare,n
afaracomunicrilorstabilite
Participarealainterviuriiemisiunicuorice
ocaziecareoferoportunitidecomunicare
5. Activiti de suport

MonitorizareapermanentapreseipetemaTB
cuanalizacantitativicalitativaapariiilor
nregistrate
Realizareaunuisetctmaicompletdemateriale
despreTBcaresfieutilizateselectivcudiferite
ocaziidecomunicarecupresa
Advocacyilobby,nparteneriatcuasociaiiale
persoanelorbolnaveiafectatedeTB