Sunteți pe pagina 1din 19

Workshop Legislatie pentru Psihiatrie

O abordare practica, dinamica

CIO Management
08.11.2013

Confidential document 1
Subiecte de interes

1. Legislatie si aplicabilitate practica in Specialitatea Psihiatrie


1. Obligativitatea asigurarii asistentei medicale
2. Dreptul la informatii ale pacientilor. Drepturile pacientului cu afectiuni psihice
3. Dreptul la Consimtamantul informat
4. Dreptul la confidentialitate
5. Malpraxis
6. Internarea nevoluntara
7. Eliberare concedii medicale

2. Interferente legislative in psihiatrie


1. Afectiuni psihice si calitatea de sofer (Codul rutier)
2. Afectiuni psihice si medicina muncii
3. Afectiuni psihice si medicina legala – Expertiza medicolegala psihiatrica

3. Etapele de inregistrare a CMI si actele necesare

4. Alte informatii utile in activitatea medicala din psihiatrie – legislatie

5. Referinte si documente
Confidential document
2
Sectorul Psihiatric

a) servicii psihiatrice ambulatorii;

b) servicii de asistenţă mobilă, pentru pacienţi dificil de tratat sau care refuza sa frecventeze structurile medicale dar
care accepta tratamentul sau pentru acoperirea unor nevoi psihosociale variate, care necesită deplasarea unor
membri ai echipei terapeutice;

c) servicii psihiatrice de zi: cuprind


terapie ocupaţională
psihoterapie individuală şi de grup
programe specializate de reabilitare.
Aceste servicii sunt furnizate pacienţilor internati în stationarul de zi este limitată în timp la maxim 2 luni, după aceasta
pacientii fiind trimisi serviciilor de reabilitare sau către asistenţa primară.

d) servicii de reabilitare – in funcţie de oportunităţile locale, fiecare centru de sanatate mintala oferă programe
specializate de reabilitare: programe de terapie ocupationala, programe de reabilitare vocaţională, programe de
petrecere a timpului liber, programe de psihoeducaţie.

e) servicii spitalicesti

f) ingrijiri la domiciliu

Confidential document
3
I. Legislatie si aplicabilitate in disciplina
psihiatrie

1. Obligativitatea asigurarii asistentei medicale


2. Dreptul la informatii ale pacientilor. Drepturile pacientului cu afectiuni psihice
3. Dreptul la Consimtamantul informat
4. Dreptul la confidentialitate
5. Malpraxis
6. Internarea nevoluntara
7. Eliberare concedii medicale

Confidential document
4
Reprezentantii pacientului
• Reprezentantii legali:
– Tutela
– Curatela

• Reprezentantul conventional

Confidential document
5
Drepturile persoanelor cu tulburari psihice
o La internarea într-o unitate de îngrijire, pacienţii trebuie imediat informaţi asupra Identităţii şi statutului profesional al
personalului de îngrijire care le acordă asistenţă şi asupra Regulamentului de ordine interioara la care trebuie să-l respecte
pe durata internării.
o Medicul psihiatru trebuie sa-i aduca la cunostinta pacientului care sunt Alternativele de tratament si ingrijire, riscurile si
efectele adverse ale aplicarii programului terapeutic individualizat.
o Programul terapeutic individualizat elaborat de catre echipa terapeutica, cu consimtamantul pacientului, trebuie sa
cuprinda:
- Descrierea naturii problemelor si a nevoilor specifice ale pacientului;
- Descrierea celor mai putin restrictive conditii de tratament necesare;
- Descrierea obiectivelor tratamentului;
- Specificarea responsabilitatilor personalului.
o Medicul specialist psihiatru este responsabil de monitorizarea implementarii Programului individualizat de tratament.
o Persoanele internate sunt cazate individual sau in comun.

o Incaperile in care se afla persoanele internate si celelalte incaperi destinate acestora trebuie sa dispuna de iluminat natural
si de instalatiile necesare asigurarii iluminatului artificial corespunzator.

o Fiecarei persoane internate i se pune la dispozitie un pat.

o Se interzice supunerea oricarei persoane internate intr-o unitate de psihiatrie sau admise in centre de recuperare si
realibitare la tratamente inumane sau degradante ori la alte rele tratamente. (pedeapsa penala)

Confidential document
1. Legea 487/2002 republicata prin Legea 129/in 2012
6
3. Consimtamantul informat
Programul terapeutic individualizat necesita obligatoriu– Consimtamant informat si obligativitatea asistarii in
obtinerea lui

Cand NU TREBUIE:
1. Comportament pacient cu pericol iminent de vatamare personala sau alte persoane
2. Lipsa DISCERNAMANT SI A REPREZENTANT LEGAL SAU CONVENTIONAL
3. Pacient minor
4. Pacient pus sub interdictie
In urma instituirii tratamentului pe perioada limitata!
Medicul notifica si supune analizei Comisiei cazul

Comisia,numita de managerul spitalului constituita din 3 membri, 2 specialisti si 1 medic de alta specialitate sau
un reprezentant al societatii civile (art 61)

Pacientul isi poate retrage in orice moment consimtamantul

Medicul poate decide continuarea tratamentului in interesul pacientul si va supune Comisiei decizia.

Confidential document
1. Legea 487/2002 republicata prin Legea 129/in 2012
7
4. Dreptul la Confidentialitate
 Toate informatiile sunt confidentiale si dupa deces

 Informatiile pot fi divulgate in urma Consimtamantului pacientului sau datorita unei decizii judecatoresti

 Atentie la modalitatea de stocare si transmitere a informatiilor!

 Pacientii pot cere documentele medicale personale

 Pacientii pot solicita corectarea inregistrarilor incomplete, ambigue, nerelevante din documentele
medicale

 Nu se poate interfera cu viata personala a pacientului; Doar in uma consimtamantului

 Furnizorii de servicii medicale trebuie sa respecte confidentialitatea datelor pacientului psihic

Confidential document
1. Legea 487/2002 republicata prin Legea 129/in 2012
8
Masura contentionarii
• Contentionare se înţelege restricţionarea libertăţii de mişcare a unei persoane prin folosirea unor mijloace adecvate
pentru a preveni mişcarea liberă a unuia dintre braţe, a ambelor braţe, a unei gambe sau a ambelor gambe sau
pentru a-l imobiliza total pe pacient, prin mijloace specifice protejate, care nu produc vătămări corporale.

 Dispozitie scrisa a medicului (natura contentionarii si factorii care au determinat contentionarea)


 Autorizare in prealabil de seful de sectie
 Nu poate depasi 4 ore.
 Trebuie depuse eforturi pentru evitarea durerii

 Masura contentionarii Nu poate fi folosita ca sanctiune, nu poate fi parte a programului de tratament si nu poate fi
dispusa pentru cazuri de suicid sau de autoizolare ori ca o solutie pentru lipsa de personal sau de tratament, ca o
sanctiune ori forma de amenintare sau pentru fortarea unei bune purtari ori pentru a preveni distrugerile de bunuri.
Aceasta masura poate fi folosita doar daca aplicarea celor mai putin restrictive tehnici a fost neadecvata sau
insuficienta pentru a preveni orice lovire ori vatamare.

 In caz de suicid sau autoizolare, masura contentionarii nu poate fi folosita mai mult de 2 ore.
 Trebuie anuntat Reprezentantul legal
 Se mentioneaza masura contentionarii in Foaia de observatie a pacientului
 Masurile de contentionare se mentioneaza in Registrul masurilor de contentionare si izolare (pastrat confidential)
 Evaluare pacient din 30 min in 30 min, monitorizare si redactare in foaia de observatie

Confidential document
9
Masura Izolarii
Izolarea - Prin izolare se înţelege modalitatea de protejare a pacienţilor care reprezintă un pericol pentru ei
înşişi sau pentru alte persoane. Această măsură trebuie aplicată cu maximă precauţie şi numai în cazul în
care orice altă modalitate s-a dovedit ineficientă.

 Incapere special izolata si prevazuta in acest scop: posibilitate de observare, iluminare , acces la toaleta si
lavator, protejata

 Nu se pot izola concomitent mai multe persoane

 Se aplica pe un interval cat mai scurt posibil

 Se revizuieste din cel mult la 2 ore

 Pacientul trebuie informat asupra masurii , revizuirii ...sau dupa caz reprezentantul legal

 Se inregistreaza in foaia de observatie, Registrul masurilor de contentionare si izolare

Confidential document
10
5. Malpraxis
Malpraxisul este eroarea profesionala savarsita in exercitarea actului medical sau medico-
farmaceutic, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicand raspunderea civila a
personalului medical si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare si farmaceutice.
Prezent Viitor
Legea 95 din 14 aprilie 2006 Noua Lege a Sanatatii 1 feb 2014
Prevederi Propuneri:
Personalul medical este obligat sa prezinte inainte de angajare asigurarea de malpraxis Procedura de solutionare amiabila a litigiului (negociere directa intre
(indiferent de angajator public sau privat) asigurat, asigurator, pacient)
Asiguratorii despagubesc personalul medical pentru daunele aduse tertilor prin malpraxis
si pentru cheltuielile de judecata Asigurare pentru daune materiale si daune morale
Despagubiri indiferent de locul unde a fost realizata asistenta sanitara Clauza de anterioritate (asigurare pentru ultimii 3 ani in momentul
Asigurarea de malpraxis Clasa B 13, cuprinde toate tipurile de tratamente medicale din semnarii asigurarii
specialitate, competenta respectiva Includerea in asigurare a costurilor de expertiza medicala
In caz de deces despagubirile se acorda inclusiv succesorilor legali
Despagubiri se acorda inclusiv cand nu s-a acordat asistenta medicala obligatorie
Despagubirile se platesc si pentru cei vatamati care nu au domicilul in tara, exceptie SUA,
Canada, Australia, si catre cei ce nu au calitatea de asigurat
Despagubirile se platesc proportional intre asiguratori daca exista asigurari multiple
(obligativitatea informatii asiguratorilor despre existenta unor asigurari multiple)
Limitele maxime asigurari se stabilesc de CNAS consultand asociatiile profesionale ale
asiguratorilor
Despagubirile se platesc numai in baza unei hotarari definitive pronuntate de o instanta
judecatoreasca
In termen de 3 zile (de la momentul luarii la cunostiinta) se anunta asiguratorii in cazul in
care se afla despre existenta unei actiuni in despagubire
Comisia – alege expertii ca intocmesc in 30 zile raportul pe care il inainteaza comisiei.
Comisia adopta o decizie in 3 luni. Comunica in termen de 5 zile calendaristice tuturor
partilor, inclusiv asiguratorilor decizia.
Actele de malpraxis in cadrul activitatii medicale de preventie, diagnostic si tratament se
prescriu in termen de 3 ani de la producerea prejudiciului, cu exceptia faptelor ce reprezinta
infractiuni.
Omisiunea incheierii asigurarii de malpraxis medical sau asigurarea sub limita legala de
catre persoanele fizice si juridice prevazute de prezenta lege constituie abatere disciplinara
si se sanctioneaza cu suspendarea dreptului de practica sau, dupa caz, suspendarea
autorizatiei de functionare.

Confidential document
11
6. Internarea Nevoluntara
Cine trimite, ce, cine revizuieste

 Medicul psihiatru care evaluează cazul şi stabileşte dacă pacientul are, în acel moment, posibilitatea să înţeleagă starea sa de boală, va explica într-un limbaj simplu şi pe
înţelesul acestuia necesitatea internării în vederea acordării îngrijirilor de sănătate mintală, sub supraveghere medicală.
 In situatia in care pacientul refuza internarea si medicul considera ca sunt intrunite conditiile internarii nevoluntare, medicul va informa pacientul, familia, reprezentantul
personal sau legal, dupa caz, despre dreptul sau de a contesta masura internarii nevoluntare, precum si despre procedurile care trebuie urmate pentru contestarea
acesteia.
 Solicitarea internării nevoluntare se formuleaza si se semneaza de catre una dintre persoanele de mai jos, in momentul prezentarii la camera de garda a spitalului.
Solicitarea internarii nevoluntare a unei persoane se realizeaza de catre:
a) medicul de familie sau medicul specialist psihiatru care are in ingrijire aceasta persoana;
b) familia persoanei;
c) reprezentantii administratiei publice locale cu atributii in domeniul social-medical si de ordine publica;
d) reprezentantii plitiei, jandarmeriei sau ai pompierilor, precum si de catre procuror;
e) instanta de judecata civila, ori de cate ori apreciaza ca starea sanatatii mintale a unei persoane aflate in cursul judecatii ar putea necesita internare nevoluntara.
 Dacă solicitantul nu ştie să scrie, solicitarea de internare nevoluntară poate fi scrisa de echipa de gardă, pe baza relatărilor solicitantului, fapt care se va mentiona, cu
precizarea persoanei care a scris solicitarea si datelor de identificare ale acesteia.
 In solicitare trebuie descrise manifestările ce pun în pericol viaţa, sănătatea, integritatea corporală proprie sau a altora.
 Medicul de familie sau medicul specialist psihiatru care solicita internarea nevoluntara nu pot fi implicati in luarea deciziei de internare sau de revizuire periodica a
internarii nevoluntare.
 Persoanele care solicita internarea nevoluntara a unei persoane nu pot fi membri ai comisiei de revizie constituite pentru respectiva persoana.
 Internarea nevoluntara de urgenta este supusa revizuirii Comisiei in termen de 24 ore de la primirea instiintarii de internare nevoluntara
 Propunerea de internare nevoluntară este analizată de către o comisie special constituită în acest sens, în termen de cel mult 48 de ore de la primirea propunerii, după
examinarea persoanei respective, dacă aceasta este posibilă.
 Comisia prevăzută la alin. (1) este alcătuită din 3 membri numiţi de managerul spitalului, şi anume: 2 psihiatri şi un medic de altă specialitate sau un reprezentat al
societăţii civile.
 Hotărârea comisiei va cuprinde:a)diagnosticul; b)soluţia adoptată; c)motivarea soluţiei; d)semnăturile tuturor membrilor comisiei.
 Decizia de internare nevoluntară a comisiei prevăzute la alin. (1) se va consemna în dosarul medical al pacientului şi va fi comunicată de îndată acestuia, precum şi
reprezentantului său legal sau convenţional. În baza acestei decizii, pacientul va fi internat nevoluntar.
 Decizia de internare nevoluntară a comisiei prevăzute la alin. (1) va fi înaintată de către conducerea unităţii medicale, în termen de 24 de ore, judecătoriei în a cărei
circumscripţie se află unitatea medicală, odată cu documentele medicale referitoare la pacientul în cauză.
 Până la pronunţarea hotărârii instanţei cu privire la confirmarea deciziei de internare nevoluntară, pacientul internat nevoluntar va fi examinat periodic de către comisia
prevăzută la alin. (1), la un interval ce nu va depăşi 5 zile.

Confidential document
12
Lista produselor şi a substanţelor stupefiante*
Sărurile acestor substanţe
• 1. Acetorphinum 61. Morpheridinum stupefiante -Sărurile
• 2. Acetyldihidrocodeinum 31. Diaethylthiambutenum 62. Morphinum -Produse condiţionate stupefiantelor
• 3. Acetylmethadolum 32. Diampromidum 63. Morphinum methobromidum (comprimate, drajeuri, soluţii, înscrise în prezenta
33. Dihydrocodeinum 64. Morphinum-N-oxydatum siropuri etc.) în compoziţia
• 4. Aethylmethylthiambutenum listă.
34. Dihydromorphinum 65. Myrophinum cărora intră
• 5. Aethylmorphinum -Produse
35. Dimenoxadolum 66. Nicocodinum stupefiantele înscrise pe listă.
• 6. Aethonitazenum 67. Nicodicodinum condiţionate
36. Dimepheptanolum Medicamente cu efecte similare
• 68. Nicomorphinum (comprimate,
7. Aethorphinum 37. Dimethylthiambutenum (DCI) şi combinaţiile lor drajeuri, soluţii,
• 8. Aethoxeridium 38. Dioxaphetylum butyricum 69. Noracymethadolum -Alprazolanum siropuri, etc) în
• 9. Allylprodinum 39. Diphenoxylatum 70. Norcodeinum -Amfepramonum compoziţia cărora
40. Dipipanonum 71. Norlevorphanolum -Amobarbitalum
• 10. Alphacetylmethadonum intră
41. Ecgoninum 72. Normethadonum -Bromazepanum
• 11. Alphameprodium 73. Normorphinum stupefiantele
42. Fentanylum -Chlordiazepoxidum înscrise pe listă,
• 12. Alphametadolum 43. Furethidinum 74. Norpipanonum -Clonazepanum precum şi
• 13. Alphaprodium 44. Heroinum 75. Opium -Clorazepas Dikalii următoarele
• 14. Anileridium 45. Hydrocodonum 76. Oxycodonum -Cyclobarbitalum produse şi
• 15. Benzethidinum 46. Hydromorphinolum 77. Oxymorphonum -Diazepamum
78. Pethidinum substanţe:
• 16. Benzylmorphinum 47. Hydromorphonum -Fentanylum
79. Pethidinum intermediat A -Amphetaminum
48. Hydroxypethidinum -Flunitrazepamum -Capita Papaveris
• 17. Bezitramidum 80. Pethidinum intermediat B
49. Isomethadonum -Hydromorphonum -Dexamphetaminum
• 18. Betacetylmethadolum 50. Levomethorpahnum 81. Pethidinum intermediat C -Glutethimidum -Lysergidum
• 19. Betameprodinum 51. Levomoramidum 82. Phenadoxonum -Lorazepamum -Metamphetaminum
• 20. Betamethadolum 52. Levophenacylmorphanum 83. Phenampromidum -Medazepamum -Phenmetrazinum
• 21. Betaprodinum 53. Levorphanolum 84. Phenazocinum -Meprobamatum -Pipradrolum
54. Metazocinum 85. Phenomorphanum -Methadonum
• 22. Cannabis (cânepă indiană), Resina
55. Methadonum 86. Phenoperidinum -Midazolanum
Cannabis extractum et tincturae cannabis
56. Methadonum-intermediat 87. Pholcodinum -Morphynum
• 23. Cetobemidonum 88. Piminodinum
57. Methyldesorphinum -Nitrazepamum
• 24. Clonitazenum 58. Methyldihydromorphinum 89. Piritramidum -Oxazepamum
• 25. Cocae folium 59. Metoponum 90. Proheptazinum -Pentazocinum
• 26. Cocainum 60. Moramidum-intermediat 91. Properidinum -Pethidinum
• 27. Codeinum 92. Racemethorphanum -Phenobarbitalum
93. Racemoramidum -Tetrazepamum
• 28. Codoximum
94. Racemorphanum
• 29. Desomorphinum 95. Thebaconum
• 30. Dextromoramidum 96. Thebainum
97. Trimeperidinum
*Ordinul Ministerului Sănătăţii şi Familiei nr. 87 din 3 februarie 2003, apărut în Monitorul Oficial al României, Partea I Nr. 149 / 7.03.2003, pentru aprobarea
listei afecţiunilor medicale incompatibile cu calitatea de conducător de autovehicule sau tramvaie şi a listei substanţelor cu efect psihoactiv, contraindicate
conducătorilor de autovehicule şi tramvaie ( produse sau substanţe stupefiante ori medicamente cu efecte similare acestora
Confidential document
13
Eliberarea concediilor medicale 1
• Durata de acordare a concediului si a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, pentru fiecare tip de afectiune, este de cel mult 183 de
zile in interval de un an, socotit din prima zi de imbolnavire.

• Incepand cu a 90-a zi concediul se poate prelungi pana la 183 de zile, cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale.

• Durata de acordare a concediului si a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este mai mare in cazul unor boli speciale

• Medicii de familie au dreptul de a elibera certificate de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă cu durata de cel mult 14 zile
calendaristice, în una sau mai multe etape.

• În cazul menţinerii incapacităţii temporare de muncă pentru aceeaşi afecţiune, concediul medical se poate prelungi de către medicul curant din
ambulatoriul de specialitate sau spital, în caz de internare, în etape succesive de maximum 30 de zile calendaristice, până la 90 de zile calendaristice în
decursul unui an, socotit de la prima zi de îmbolnăvire.

• Durata cumulată a concediilor medicale acordate de medicul de familie pentru un asigurat pentru incapacitate temporară de muncă nu poate depăşi
45 de zile calendaristice în ultimul an, socotite de la prima zi de îmbolnăvire, indiferent de cauza acesteia. După totalizarea a 45 de zile calendaristice
acordate de către medicul de familie, eliberarea certificatelor de concediu medical se va face numai de către medicul curant din ambulatoriul de
specialitate sau spital, în caz de internare, cu încadrarea în duratele maxime prevăzute de lege.

• Certificatele de concediu medical pentru durata internării se acordă de medicul curant din spital care a îngrijit şi externat pacientul. În cazul în care
durata internării este mai mare de 30 de zile, medicul curant va elibera certificatul de concediu medical lunar. La externarea din spital se poate acorda
un concediu medical de la 1 la 7 zile calendaristice, iar în cazuri speciale, cu aprobarea medicului-şef de secţie, până la maximum 21 de zile
calendaristice. După expirarea concediului medical acordat la ieşirea din spital, în cazul în care starea sănătăţii pacientului nu permite reluarea
activităţii, medicul de familie, pe baza scrisorii medicale eliberate de medicul curant din spital, poate prelungi concediul
• medical cu maximum 7 zile calendaristice pentru aceeaşi afecţiune, urmând ca, în cazul menţinerii incapacităţii temporare de muncă, să trimită
pacientul la medicul din ambulatoriul de specialitate.

Confidential document
1. Ordonanta de urgenta 158 din 2005 privind concediile si asigurari sociale
14
II. Interferente legislative in psihiatrie

1. Expertiza Medicolegala Psihiatrica

2. Interferente medicina muncii : grade de


handicap, boli , altele

Confidential document
15
IV. Infiintarea unui CMI
1. Colegiul Medicilor din judetul in care se afla sediul respectiv:
Dovada de detinere a spatiului (comodat, act de vanzare-cumparare, contract de inchiriere, donatie, etc.). Se vor anexa Schita spatiului (cu numerotarea camerelor componente) - copii
Daca spatiul respectiv se afla intr-o locatie unde locuiesc sau isi desfasoara activitatea alte persoane fizice sau juridice este necesar acordul scris al colocatarilor (acordul scris al Asociatiei de
locatari, al Conducerii Intreprinderii, etc.) - copie
Certificatul de membru CMR a medicului titular. Cabinetul poate fi avizat numai pentru specialitatile, competentele si supraspecializarile mentionate in aceasta autorizatie - copie
Taxa de avizare: echivalentul in lei a 25 Euro (pentru fiecare specialitate – in cazul in care exista mai multe specialitati), platibil in lei, la cursul zilei, la casieria CMB (conform Dispozitiei de incasare
emisa de Departamentul Avizari-Acreditari la depunerea dosarului) + copie dupa chitanta
Dovada achitarii cotizatiei la zi catre CM- copii
Cerere tip completata in momentul depunerii actelor (modelul se gaseste la CM).

2. Dupa depunerea actelor, Colegiul Medicilor va va contacta pentru stabilirea de comun acord cu inspectorul delegat a datei pentru
efectuarea inspectiei. La aceasta inspectie se verifica existenta Dotarii minime (conform legislatiei in functie de specialitate)

3. In termen de maxim 30 de zile (respectiv in termen de 5 zile lucratoare - pentru avizele efectuate cu taxa de urgenta), Colegiul
Medicilor va va anunta definitivarea Certificatul de Avizare a Infiintarii Cabinetului Medical Individual, din acel moment documentul
respectiv putând fi ridicat de la sediu.

4. Cu Certificatul eliberat de catre CMJ si cu celelalte acte enumerate mai jos solicitantul se va prezenta la Directia de Sanatate Publica a
Municipiului, pentru inscrierea in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale.
Cerere tip - se completeaza la DSP
Actul de spatiu (contract de comodat sau de inchiriere sau de proprietate) - copie
Certificatul de membru CMR - copie
Certificatul de Avizare al cabinetului Medical Individual eliberat de catre CMJ – original

5. Dupa infiintare, mai multe cabinete medicale individuale se pot grupa sau asocia

Confidential document
16
Referinte
 Legea Nr. 95 din 14 aprilie 2006-extras-privind reforma in domeniul sanatatii
 Legea 487/2002, legea sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice, republicata in 2012
 Legea 129/2012 pentru modificarea si completarea Legii sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice
nr. 487/2002.
 Legea Nr. 46 din 21 ianuarie 2003 – Drepturile pacientilor
 Ordinul nr. 372/2006 privind Normele de aplicare a Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice
nr. 487/2002, cu modificările ulterioare
 Ordonanta de urgenta 158 din 2005 privind concediile si asigurari sociale
 Hotarare 23 feb 2011 – Criterii si Norme incadrare grade de handicap
 Legea 448/2006 – Indemnizatii insotitor cu handicap
 Legea nr. 203/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia
pe drumurile publice - publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 760, din 12 noiembrie 2012.
 Noul Cod Civil actualizat 2013 - Legea 287/2009
 Legea 60/2012 privind aprobarea OUG 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr.
287/2009 privind Codul civil, Monitorul Oficial 255/2012
 Ordinul 1162/2010 pentru aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice si mentale necesare pentru conducerea
unui autovehicul. Ordinul 1162/2010

Confidential document
17
MULTUMESC !

Confidential document
18
Contact
Cristina Arseni, MD
cristina.arseni@ciomanagement.ro
+40 722455433

Confidential document
19