Sunteți pe pagina 1din 28

ASAMBLAREA ARBORILOR

CUPRINS
INTRODUCERE

Arborii sunt organe de masini care se rotesc in jurul axei


lor geometrice si care transmit momente de rasucire
prin intermediul altor organe pe care le sustin sau cu
care sunt asamblate (role, roti dintate, biele, cuplaje)
CLASIFICARE
In functie de variantele constructive,exista trei tipuri de arbori:

• drepti(fig1 )

• flexibili(fig 2)

• cotiti(fig 3).
Arborii drepti

• au rolul de a susţine
organele de maşini, aflate
în mişcare de rotaţie (roţi
dinţate, roţi de curea,
rotoare de motoare,
cuple)
• transmit momente de
torsiune organelor de
maşini cu care sunt
legaţi.
Arborii flexibili

• se folosesc pentru • se racordează la


transmiterea elementele între
• momentelor de care se transmite
torsiune între
subansamble care își mișcarea cu
schimbă poziția • ajutorul armăturilor
relativă în timpul
• funcționării. de capăt.
Arborii cotiti

• susţin organele de • sunt solicitaţi în


maşini în mişcare timpul funcţionării
de rotaţie (cuple, la încovoiere,
roţi dinţate, rotoare torsiune şi, mai rar,
de generatoare la întindere şi
electrice) compresiune.
• Din punctul de vedere al construcţiei, există două categorii de
arbori: cu secţiune plină sau cu secţiune inelară. Datorită execuţiei
mai uşoare, se preferă arborii cu secţiune plină.
Părţile componente ale arborilor (Fig.1.) sunt:
•fusurile;
•zonele de calare;
•tronsoanele intermediare (manetoane la arbori cotiţi).

. Părţile componente ale arborilor


a - arbore drept; b - arbore cotit 1 - fusuri; 2 - zone de calare; 3 - tronsoane
de calare (manetoane)
Asamblarea arborilor
Pentru montarea arborilor trebuie parcurse următoarele etape:

- pregătirea arborilor şi a cuzineţilor pentru montaj;

- montarea propriu-zisă;

- verificarea operaţiei de montare.


Asamblarea arborilor drepti

• 1.Pregătirea pentru montaj constă în verificarea


fusurilor, a părţilor de calare, a canalelor de pene,
a canelurilor şi a altor prelucrări ale arborilor.

• Prin ajustare fină, folosind o pânză abrazivă, sunt


îndepărtate bavurile, zgârieturile şi petele de
rugină.
Trebuie acordată o deosebită atenţie axei de simetrie a arborelui,
mai ales în situaţia în care pe acesta sunt fixate roţi dinţate,
deoarece deformaţiile pronunţate pot provoca o lipsă de paralelism
între axele ce susţin roţile ce angrenează.
Montarea arborilor
• Osiile fixe se • Pentru osiile care
montează cu au mişcare de
ajustaj cu rotaţie în cuzineţi,
strângere, prin montajul se face cu
presare în locaşul joc, dar este
de susţinere. necesară
• După realizarea asigurarea
montajului, este împotriva
necesară deplasării axiale. În
asigurarea acest scop, fie se
asamblării prin folosesc inele
folosirea ştifturilor, elastice sau inele
de reglare, fie
Înainte de montarea arborilor, se fac următoarele verificări:
-se controlează coaxialitatea lagărelor;
-se verifică arborii, din punct de vedere dimensional;
-se verifică rectiliniaritatea arborilor şi defectele de prelucrare;
-se controlează suprafeţele fusurilor şi ale pivoţilor;
-se controlează duritatea fusurilor.
• Operaţia de montaj începe cu ajustarea cuzineţilor după
fusurile arborilor. Pentru aceasta, fusurile se şterg cu o cârpă
moale şi se acoperă cu un strat subţire de vopsea. Se
aşează arborele în lagăre cu toate fusurile deodată, se
montează capacele lagărelor la locurile lor şi se roteşte uşor
arborele, pentru ca vopseaua de pe fusuri să lase urme pe
cuzinet. Apoi se demontează capacele lagărelor, se scoate
arborele şi se ajustează cuzinetul, îndepărtându-se urmele
de vopsea.

• Operaţia se repetă, până când se consideră că suprafaţa


petelor de vopsea corespunde recomandărilor tehnologice
din desenul de asamblare. În final, se fixează capacele
lagărelor şi se asigură şuruburile de fixare împotriva
autodeşurubării.
3.Verificarea montajului arborilor.

• Această operaţie se face odată cu


efectuarea probelor de funcţionare a
maşinii. Un indicator al bunei
funcţionări a acestui tip de ansamblu
este temperatura de lucru, care nu
trebuie să depăşească 65 °C.
Asamblarea arborilor cotiţi

1.Pregătirea pentru montaj


• În această etapă, se verifică aspectul fizic
al fusurilor, care trebuie să fie lipsite de
urme de lovituri şi coroziune. Canalele de
ungere trebuie să fie în perfectă stare.
• Precizia de execuţie se determină folosind
micrometre, comparatoare şi dispozitive
special concepute în acest scop.
• Cuzineţii se verifică din punctul de vedere al
stării suprafeţelor, din punct de vedere
dimensional, dar şi din cel al aderării fusurilor
la suprafaţa cuzineţilor. Suprafaţa de aderare
trebuie să aibă o repartiţie uniformă şi să
reprezinte aproximativ 70% din suprafaţa
cuzinetului.
• Verificarea se face cu vopsea, în mod
asemănător celei aplicate arborilor drepţi.
Montarea arborilor

• constă în aşezarea şi ajustarea arborilor


cotiţi în lagăre. Ajustarea fiecărui lagăr se
face individual, asemănător arborilor
drepţi.
O metodă de montaj al acestor arbori este cea a încălzirii
prin frecare. Diametrele lagărelor pot fi cu 0,1 mm până la
0,15 mm mai mici decât diametrele fusurilor.
Se aşează arborele în lagăr şi apoi, după strângerea
piuliţelor, se roteşte arborele, folosind un dispozitiv
special, după ce în lagăr a fost turnat ulei din abundenţă.
• Din cauza presiunii mari de contact şi a
frecării, lagărele încep să scoată fum. Se
întrerupe rotirea şi se lasă să se răcească
lagărul. Procedeul se repetă, până când
lagărele nu se mai încălzesc şi arborele se
poate roti uşor cu mâna.
• Se demontează apoi lagărul, se curăţă
lagărele, se spală piesele cu petrol lampant şi
se execută montarea finală, după uscarea
pieselor.

• Se ţine seama ca la montaj să existe un joc,


care să permită ungerea corespunzătoare,
conform prescripţiilor din documentaţia
tehnică.
Verificarea montajului arborelui

Se realizează odată cu proba de


funcţionare a maşinii, ţinându-se
seama de faptul că arborele nu
trebuie să se încălzească peste
60- 70 °C şi nici să aibă o bătaie
radială.
Montarea arborilor compusi din mai
multe bucati

Arborii compusi din mai multe bucati pot fi :


cap la cap si cotiti.

Fiecare tip de arbore se monteza


in mod deosebit.
• Montarea arborilor cap la cap.
Tehnologia de montatre a arborilor cap la cap nu
difera de cea a arborilor drepti. O atentie deosebita
trebuie sa se acorde executarii imbinarii, inca la sfarsitul
montajului arborele sa lucreze ca un arbore dintr-o
singura bucata.
Imbinarea arborilor compusi din mai multe bucati se
poate realiza prin :
- cuplaj cu manson si arbore canelat
- cuplaj cu manson cilindric, fara caneluri si cu stift
- cuplaj conic cu stift
- cu suruburi solicitate la forfecare
- cu flanse stranse cu suruburi
• Montarea unui arbore compus cu ajutorul
mansonului canelat se incepe prin asezarera
si fixarea celor doua parti ale arborelui, pe
prisme - suport, astfel incat axele sa fie in
prelungire.
• In acest scop se recomanda folosirea
prismelor cu inaltime reglabila.
• Apoi monteaza mansonul pe unul din capetele
canelate ale arborelui, iar capatul celuilalt
arbore se introduce in celalalt capat al
mansonului.
• Pentru montarea cuplajului - manson se folosesc
adeseori ciocane cu cap moale. Pentru un ajustaj
aderent pe diametrul de centrare al canelurilor,
mansonul se va incalzi in ulei fiebinte inainte de
montare.

• Dupa montarea definitiva a mansonului se vor


verifica dimensiunile l si lı care determina pozitia
mansonului canelat fata de canelurile arborilor.

• Pentru ca mansonul sa nu se deplaseze axial se


fixeaza cu ajutorul unui surub de blocare .
• Montarea arborilor de dimensiuni mari, cap la cap,
printr-un cuplaj - manson, fara caneluri, cu ajutorul
stifturilor, se realizeaza in aceeasi succesiuine ca si in
cazul folosirii unui cuplaj, cu mansonul canelat.

• Deoarece, la imbinarea cu arborii a cuplajului-manson,


fara caneluri, se foloseste adeseori ajustaj blocat sau
chiar presat usor, montarea se face in conditii mai
bune prin incalzirea prealabila a mansonului. In cazul
arborilor cu lungimi si diametre mai mici, montarea
este mai simpla, si se face, de obicei, prin presarea
mansonului la presa sau prin lovituri de ciocan.
• Controlul final al arborilor cotiti se face cu un
dispozitiv special, prevazut cu comparatoare,
pentru inregistrarea abaterilor de la coaxiale
bratelor arborelui cotit.
Montarea arborilor cotiti. Din cauza
fortelor mari care apar in timpul
functionarii arborilor cotiti,
asamblarea lor se face prin
strangere.
VVA MULTUMESC PENTRU ATENTIE!