Sunteți pe pagina 1din 20

Fluviile din Africa și Australia

Fluvii din Africa

 Cele mai mari trei fluvii din Africa sunt: Nil,Congo și Niger.
Fluviul Nil
 mare fluviu din nord-estul Africii.
 izvorăște din munții Rwandei și Burundi
 se varsă în Marea Mediterană
 Traverseaza statele Sudan, Sudanul de
Sud, Burundi, Rwanda, Tanzania, Uganda, Etiop
ia și Egipt
 lungimea de 6.690 km, fluviul Nil este primul
fluviu ca lungime din lume
 La vǎrsarea în mare formeazǎ o deltǎ întinsǎ
 Din punct de vedere al debitului ocupă un modest loc 23, datorită
faptului că primeşte puţini afluenţi iar pe anumite zone vaporizarea
este foarte mare.
 Pe de altă parte volumul debitului variază mult în cursul anului. Apele
încep să crească în jurul datei de 20 iunie, acest proces durând aproape
100 de zile. În perioada revărsărilor, nivelul apelor creşte cu 8-10 m .
 Este fluviul cu cel mai mic numar de afluenţi( dintre fluviile mari ).
 Nilul a avut şi are o importanţă economică deosebită pentru populaţia
din zonă.
 Lunca şi delta sa concentrează 97 la sută din populaţia acestei mari
zone. În perioada revărsărilor, fluviul aduce şi aluviuni bogate în
substanţe hrănitoare pentru plante, un adevărat miracol pentru
agricultură.
 Vechii egipteni considerau Nilul zeu. Pe valea Nilului s-au realizat
primele lucrări de irigaţii, încend cu mileniul al IV lea î. Hr. Tot aici au
fost realizate primele măsurători organizate ale nivelului apelor.
Fluviul Congo

 are lungimea de 4.400 km


 al doilea fluviu ca lungime din Africa
 pe locul doi în lume după debitul de apă
 străbate centrul Africii până la Atlantic
 varsă în mare 41700 de tone de apă pe secundă
 formeaza estuar la vărsare
 Zonă de izvorâre: Republica democratica Congo
Fluviul Niger

 al treilea fluviu ca mărime în Africa


 are o lungime de 4.184 km
 cursul lui formează un semicerc uriaș de 2000 km
 Traversează state din Africa de Vest: Guineea, Mali, Niger, Benin, și Nigeria
 se varsă printr-o deltă largă de 200 km în Golful Guinea.
 Fluviul este navigabil abia de la Koulikoro, mai sus navigația cu bărci poate fi
periculaosă din cauza hipopotamilor sau bancurilor de nisip.
 izvorăște de la est de Podișul Fouta Djalon din Guineea
 a purtat, inițial numele de Joliba
1 Nile-Kagera 6,853

Congo-
2 4,700
Chambeshi

3 Niger 4,200

4 Zambezi 2,693

5 Ubangi-Uele 2,270

6 Kasai 2,153

7 Orange 2,092

8 Limpopo 1,800

9 Senegal 1,641
10 Blue Nile 1,600
Fluvii din Australia

 Cele mai importante fluvii din Australia sunt: Darling și Murray


Fluviul Darling

 are o lungime de 2.739 km


 cel mai lung fluviu din Australia
 El se varsă la Wentworth, în Murray River și pe urmă în Oceanul Indian.
 Darling și Murray izvoresc din versantul de vest al munților Great Dividing
Range
 apoi curg cu cotituri și diferențe de nivel relativ mici (6-14 cm/km) prin
preerie spre vest și sud.
 Seceta periodică face ca fluviul să se transforme în perioada aridă într-un
șirag de bălți, iar în perioada ploioasă să inunde suprafețe imense de teren,
perioadă în care fluviul atinge 12 m adâncime și 80 de km lățime.
 In prezent devine o problemă serioasă eroziunea și creșterea salinității apei.
Fluviul Murray
 are o lungime de 2.589 km
 al doilea ca fluviu ca lungime
în Australia
 Murray are cu Darling cursul inferior
comun, alcătuind un sistem fluvial
de 3.370 după alte surse 3.750 km.
 Fluviul poartă numele secretarului
de stat britanic al coloniilor,
Sir George Murray, dat de
exploratorul Charles Sturt.
 Fluviul Murray izvorăște din Munții
Snowy
 curge spre vest formând graniță naturală
între statele Noua Galie de Sud și Victoria.
 La Wentworth primește apele lui Darling ca
afluent
 Aflunții principali ai lui fiind Darling și
Murrumbidgee .
 Pe o distanță de 186 km până la vărsare
fluviul este navigabil, pe acest traseu are 12
ecluze.
Se poate observa cum cele doua fluvii se întâlnesc
Importanță
 Orașul Adelaide este alimentat cu apă aproape în întregime de fluviul Murray,
de asemenea agricultura regiunii depinde de fluviu.
 Pe cursul lui sunt patru baraje, printre care Lacul Hume are o suprafață de
202 km² cu un volum de 3.038.000.000 m³ de apă
 în cazuri de secetă extremă fluviul poate seca complet.
 O cantitate importantă din apa fluviului este reținută de lacuri și de regiunea
de smârcuri din jurul lacului Alexandrina și regiunea Parcului Național
Coorong, din această cauză Murray are un debit relativ mic la vărsare.
 Numai prin dragarea cursului său se poate realiza ca sarea din regiunea
Murray Mouth ajunge în sistemul de lagune din Parcului Național Coorong și nu
în apa fluviului.
 In Murray trăiesc ca. 28 de specii de pești autohtoni printre care
„Maccullochella peelii peelii” și o specie de biban care atinge 1,8 m lungime
și o greutate de 113 kg. Crapul european care s-a aclimatizat s-a înmuțit
excesiv ajungând azi să constituie 90 % din populația de pește din fluviu.
Bibliografie
 https://ro.wikipedia.org/wiki/Congo_(fluviu)
 https://en.wikipedia.org/wiki/Nile
 https://en.wikipedia.org/wiki/Africa
 https://en.wikipedia.org/wiki/Niger
 https://en.wikipedia.org/wiki/Australia
 https://ro.wikipedia.org/wiki/Listă_de_fluvii_din_Austr
alia
 https://ro.wikipedia.org/wiki/Fluviul_Darling
 MULȚUMIM PENTRU
ATENȚIE!

S-ar putea să vă placă și