Sunteți pe pagina 1din 21

MEDICAŢIA

HIPOLIPEMIANTĂ
Principalele tipuri de lipide din organism:
• Trigliceridele;
• Fosfolipidele;
• Colesterolul.
În funcţie de densitate, mărime şi compoziţia lor în
lipide se disting 5 clase de lipoproteine:
- Chilomicronii – (cauzează opalescenţa plasmei);
- VLDL (lipoproteine cu densitate foarte scăzută) pre
beta;
- LDL (lipoproteine cu densitate mică) beta;
- IDL (lipoproteine cu densitate intermediară) beta;
- HDL (lipoproteine cu densitate mare) sau alfa.

VLDL şi chilomicronii transportă trigliceride.


IDL şi LDL transportă colesterolul neesterificat.
HDL transportă colesterolul esterificat.
Sinteza endogenă a colesterolului are mai
multe etape catalizate enzimatic din care una
este limitantă, catalizată de HMG- CoA
reductaza.

LDL HDL

Lipoproteină aterogenă Efect antiaterogen


Dislipidemiile
• Sunt tulburări de transport a lipidelor, caracterizate
prin creşterea concentraţiilor plasmatice a uneia sau
mai multor fracţiuni lipoproteice.
• Creşterea lor se datorează sintezei şi/sau degradării
lor.
• Valori normale ale lipidelor serice: 450-850 mg%
• Se consideră hiperlipoproteinemie creşterea Colest.
plasmatic peste valoarea de 240 mg% si/sau a
Trigliceridelor peste 400 mg%.
HDL scade în:
• Obezitate
• Diabet
• La cei cu dietă bogată în glucide
• La cei trataţi cu hipoglicemiante,
propranolol, fumători.

• Raport optim între Col.total/HDL = 3,5


Medicamentele hipolipemiante scade nivelul plasmatic al
diferitelor fracţiuni lipoproteice, combat ateroscleroza şi reduc
mortaritatea prin boală coronariană.

CLASIFICARE
1. Substanţe care diminuă sinteza lipoproteinelor
în ficat: FIBRAŢII;
2. Răşini fixatoare de acizi biliari:
COLESTIRAMINA, DEXTROTIROXINA;
3. Substanţe ce diminuă absorbţia intestinală a
colesterolului: SITOSTEROLI;
4. Substanţe ce influenţează transportul lipidelor
în sânge: HEPARINA;
5. Inhibitori ai HMG – CoA: STATINE;
6. Alţi compuşi
1. Substanţe care diminuă sinteza
lipoproteinelor în ficat
CLOFIBRAT
FENOFIBRAT
BEZAFIBRAT
GEMFIBROZIL
- Scad nivelul plasmatic al trigliceridelor- prin stimularea
lipoprotein lipazei→ hidroliza triglicerid.
- Scad mai ales nivelul plasmatic al trigliceridelor-
- Se absorb rapid după administrare orală
- Se leagă 95 % de proteinele plasmatice
- Au distribuţie tisulară largă
- T1/2 variază în funcţie de compus: 1 oră (gemfibrozil), 12 ore
(clofibrat) şi 20 ore (fenofibrat)
- Se elimină preponderent urinar.
CLOFIBRATUL FENOFIBRATUL
- Metabolitul activ: - Scade şi fracţia LDL
Clofenat - Favorizează formarea
- Scade fracţia VLDL şi de HDL
TG D: 200-400 mg/zi.
- Influenţează mai puţin
LDL-ul
- Acţiune antidiuretică
- Stimulează secreţia de
vasopresină.
GEMFIBROZIL
D: 250-500mg de 3,4 ori/zi
- scade fracţia VLDL şi Col
- influenţează mai puţin HDL.
Farmacotoxicologie
Fibraţii sunt în mod obişnuit bine toleraţi.
Efectele adverse apărute nu impun întreruperea
tratmentului.
Efecte secundare:
- Tulburări digestive: greaţă, vărsături, dureri abdominale;
- Creşterea moderată şi tranzitorie a GOT şi GPT;
- Alopecie, scăderea libidoului;
- Miozită (inflamaţia muşchiului striat) sau rabdomioliză
rar.
Contraindicaţii
• Sarcină, alăptare, copii;
• Disfuncţie hepatică şi renală
severă;
• Litiază biliară preexistentă.
Indicaţii
• Hiperlipoproteinemie de tip III
• Hipertrigliceridemie severă (TG > 1000
mg%), cu potenţial de pancreatită acută;
• Hiperlipidemia familială combinată.
2. Răşini fixatoare de acizi biliari
COLESTIRAMINA
- Colestiramina este o răşină Efecte secundare
schimbătoare de ioni, - Constipaţie
- G.M. mare, neresorbabilă la - Greţuri, flatulenţă
nivelul mucoasei digestive; - Steatoree, cu posibilă
- Ea fixează acizii biliari din malabsorbţie a
intestin sub forma unui vitaminelor liposolubile
complex insolubil. - Creşterea moderată a
- După 3-4 săptămâni de TG.
tratament, colestiramina
reduce colesterolul total şi
LDL-colesterolul cu
aproximativ 15-20%.
Contraindicaţii Indicaţii
- Constipaţie cronică - Hipercolesterolemie
severă familială
- Obstrucţie completă - Pentru ameliorarea
a căilor biliare
stării, la bolnavii cu
- Sarcină. icter mecanic
secundar unei
obstrucţii parţiale a
căilor biliare.
ACIDUL NICOTINIC (NIACIN)
- Compus cu activitate hipolipidemiantă
semnificativă dar cu utilizare limitată ca urmare a
toleranţei clinice scăzute la majoritatea
pacienţilor.
Este o vitamină hidrosolubilă care, administrată în
doze mari, inhibă lipoliza în ţesutul adipos,
reducând sinteza hepatică de VLDL şi LDL:
După câteva săptămâni de tratament :
- TG scad cu 35-45 %;
- Colesterolul scade cu 15-30%.

Asocierea acid nicotinic+ colestiramină


-Reduc nivelul de LDL- Col cu 20-30%
-Creşte HDL-Col cu 15-30%
3. Substanţe ce diminuă absorbţia
intestinală a colesterolului
SITOSTEROLII (beta-sitosterolul)
- Utilizaţi în cure scade recurenţa IM
- Inhibă absorbţia şi esterificarea colesterolului.
- 2g/zi (ceaiuri, sucuri, lapte)
DEXTROTIROXINA
- Este utilă în faza primară
- Efectul hipocolesterolumiant se datorează
epurării LDL-colesteolului.
5. Statinele
Statinele sunt substanţe de origine naturală
produse de anumite ciuperci sau analogi de
sinteză.
ATORVASTATINA
LOVASTATINA (pro-drug)
FLUVASTATINA
PRAVASTATINA
SIMVASTATINA (pro-drug)
ROSUVASTATINA
Mecanism de acţiune
Acetil-CoA

HMG-CoA

HMG-CoA reductaza

Mevalonat

(-)
Colesterol
Statinele
Efecte:
- Reducerea LDL-colesterolului plasmatic cu până la
55%
- Reduce TG plasmatice cu 10-20%
- Creşte HDL-colesterolul cu 8-10%.
- Scade riscul de IM
- Stabilizează placa de aterom şi trombogeneza.
Reacţii adverse:
-cefalee, astenie, vertij;
-Constipaţie, crampe abdominale, flatulenţă,
diaree;
-Hepatotoxicitate;
-Miopatie ce poate evolua spre rabdomioliză.
Simvastatina
- Inhibă biosinteza colesterolului,
- Inactivă ca atare în ficat- form .metabolit
activ
- Reduce titrul plasmatic al colesterolului
total şi LDL-colesterolului,favoriz.regresia
leziunilor aterosclerotice-
- creşteHDL-colesterolul
- Diminuă moderat concentraţia plasmatică
a trigliceridelor.
Atorvastatina
Acţiuni:
- Hipolipemiantă şi hipocolesterolemiantă ca urmare a
inhibării HMG-CoA reductazei
- Produce o scădere mai importantă a TG comparativ cu
celelalte statine
- Fibrinolitică, putând reduce progresia plăcii de aterom,
scăzând mortalitatea prin accidente cardio-vasculare;
- Antiinflamatoare şi antioxidantă care contriuie la efectul
coronoro şi cerebroprotector;
- Imunomodulatoare
- Asocierea cu un inhibitor CYP3A4 (Itraconazol)–
r.adverse
- Asocierea cu fibrați- - risc de miopatie și rabdomioliză-
Rosuvastatina
• Rosuvastatina- preparat Crestor, cea mai
utilizată
• Cea mai potenta 10mg
• Echivalenta cu 20 mg atorvastatina
• Endoteliul vascular,influen.funcţiile
• Potential cardioprotector,
• Actiune antioxidant
• Efect antiagregant plachetar—
• Dezv . Diabetului-??
6. Alţi compuşi
PROBUCOLUL
- Are efect hipocolesterolemiant modest, prin
mecanism încă neelucidat
Efecte:
- Reduce colesterolul total cu 5-15% (HDL, LDL-
colesterol)
- Nu influenţează titrul plasmatic al TG
Indicaţii: hipercolesterolemie esenţială pură.
NEOMICINA
- Formează complexe neabsorbabile cu acizii biliari
- Scade LDL şi colesterolul plasmatic.