Sunteți pe pagina 1din 18

Alcadiene

Sunt hidrocarburi aciclice nesaturate ce contin in molecula lor pe langa simple C-C; C-H si legaturi duble de tip C=C
Formula generala CnH2n-2

C4H6

Cauciucul

sintetic este un compus macromolecular cu proprietati asemanatoare celor ale cauciucului natural, care se obtine prin polimerizarea izoprenului sau prin polimerizarea butadienei ori prin copolimerizarea lor cu stiren sau cu nitril-acrilic etc. Cauciucul polibutadienic (Buna). In anul 1923, S.V. Lebedev a fabricat in U.R.S.S. acest tip de cauciuc sintetic prin polimerizarea, sub actiunea sodiului metalic, a butadienei, obtinute pe atunci din alcool etilic. Astazi, butadiena se polimerizeaza in emulsie, folosind ca initiatori hidroperoxidul de izopropilbenzen

Reactia de aditie
Este

transformarea chimica in urma careia se desface legatura se de fiecare atom de carbon cheie se leaga cate un atom sau o grupare de atomi din reactant.

Aditia de H2
CH2=CH-CH=CH2 + H2 Butadiena CH3-CH=CH-CH3 + H2 butena Ni CH3-CH=CH-CH3 butena CH3-CH2-CH2-CH3 Butan

Ni

Aditia

de X2 (Br2;Cl2)
CCl
4

CH2=CH-CH=CH2 + Br - Br 1,3 butadiena

CH2-CH=CH-CH2 Br Br 1,4 dibromo butena

Reactii de oxidare
A.

Oxidarea blanda se face cu [O] provenit din reactia KMnO4 +H2SO4 se numeste si reactie BAYER. Are loc cu desfacerea legaturii din dubla legatura si de fiecare atom de carbon cheie se leaga cate o functiune OH. Compusii rezultati sunt DIOLI VICINALI.

B.

Oxidarea energica cu [O] din KMnO4+S2O4 sau K2Cr2O7 + H2SO4 are loc cu ruperea legaturii duble si mormarea unor amestecuri de substanta organica cu O2 (acizi carboxilici ; cetone) sau/si CO2 + H2O in functie de structura. ACIZII CARBOXILICI: sunt compusi organici ce contin in molecula lor una sau mai multe functiuni carboxil COOH legate de un rest hidrocarbonat. CETONELE: sunt compusi organici ce contin in molecula lor 1 sau mai multe functiuni carbonil C=O de care se leaga 2 radicali

Oxidare

blanda
CH2-CH-CH-CH2 OH OH OH OH 1.2.3.4 butantetrol

CH2=CH-CH=CH2 +2[O] +2H2O butadiena

Oxidare

energica (KMnO4+H2SO4 sau K2Cr2O7+H2SO4)

CH2=CH-CH=CH2 +10[O] KMnO4 + H2SO4 butadiena

2CO2+2H2O+HOOC-COOH acid oxalic O 2CO2+2H2O+C-COOH CH3 acid 2 acid PIRUVIS

CH2=C-CH=CH2 +9[O] KMnO4+S2SO4 CH3 2metil butadiena cetopropanoic

Reactii de polimerizare
Este

transformarea chimica in urma careia din mai multe molecule mici numite monomeri in urma aditiei repetate se obtine o macromolecula numita polimer.

nCH2=CH-CH=CH2

butadiena

polimerizare CH2-CH=CH-CH2n tC;p;cat polibutadiena cauciuc Buna

nCH2=C-CH=CH2 polimerizare CH2-C=CH-CH2 tC;p;cat CH3 CH3 izopren 2 metil polibutadiena cauciuc poliizoprenic

Reactii de copolimerizare
Este

transformarea chimica in urma careia din 2 tipuri de monomeri diferiti prin aditie repetata se obtine o macromolecula numita polimer (cauciucuri)

1.Butadiena + acrilonitril

nxCH2=CH-CH=CH2

+y CH2=CH CN

[(CH2-CH=CH2-CH2)x (CH2-CH)y]
CN polibutadenacrilonitrilic cauciuc Buna N

2.Butadiena + stiren
nxCH2=CH-CH=CH2

nyCH2=CH

C6H5 stiren

[(CH2-CH=CH-CH2)x(CH2-CH)y]n

C6H5 cauciucbutadienstirenic Buna S

3.Butadiena + -metil stiren


CH3 CH3

nxCH2=CH-CH=CH2

+ny C=CH2 C6H5 stiren

[(CH2-CH=CH-CH2)x(C-CH2)]n C6H5 cauciuc polibutadien metil stiren cauciuc Buna SS Carom35

S-ar putea să vă placă și