Sunteți pe pagina 1din 13

Implementarea unui sistem de Management de

Mediu în cadrul companiei S.C. Ceramica SA


Iași

Profesor îndrumător:

Hlihor Raluca-Maria Studenți: Păiuș Costel

Ungureanu Cosmin
S.C Ceramica Iași
 Ceramica Iasi este unul dintre cei mai importanti
producatori romani de 
caramida si blocuri ceramice.
 La baza realizarii unor produse cu
adevarat competitive stau experienta
acumulata, calificarea inalta a specialistilor si
adaptarea produselor la cerintele
consumatorilor.
Principalii factori poluatori
 Principalii poluanti ai aerului, conform datelor furnizate de
Anuarul Statistic al Romaniei sunt: pulberile sedimentabile,
pulberile in suspensie, amoniac, metil-mercaptanii, acidul
clorhidric, precipitatiile acide.
AER APA SOL

Pulberi Materii în suspensie Ape uzate

Oxizi de sulf Poluanti antrenati de pe Tratamente chimice


amplasament, in special materii in
suspensie, substante extractibile

Oxizi de azot Praful rezultat de la cărămizi

Monoxid de carbon Deșeuri


 Motive implementare SSM

 Motivele pentru care oraganizatia ia hotararea


implementarii unui SMM sunt:
 Conformarea la standardele international si la
cerintele legislative
 Reducerea costurilor de mediu si minimizarea
riscurilor financiare
 Costurile de mediu sunt cele rezultate în urma
aplicării de către companie a unor acţiuni privind
prevenirea, reducerea, controlul pericolelor pentru
mediu cât şi lucrări de reabilitare şi curăţare.
 Intarirea pozitiei firmei pe piata actuala
 Realizarea procesului de imbunatatire continua
Analiza iniţială de mediu IPG

 În urma procesului de fabricare a cărămizilor, poluanții ce


ajung în mediu, sunt foarte diverși. Aceștia sunt atât
pulberi în suspensie, noxe și unii acizi.
 Concentrațiile de poluanți și notele de
AER – EMISII COȘ bonitate
CUPTOR
Cuptor C1 Cuptor C3

Parametru U.M VLE cf AIM Sem.1 Sem.2 Medie Nota de Sem.1 Sem.2 Medie Nota de
Nr.1/2013 bonitate bonitate

Pulberi în suspensie mg/m3 50 4.12 31.36 18 9 3.34 33.08 18 9

Monoxid de carbon mg/m3 250 125.97 157.91 142 9 91.61 167.14 129 9.3
CO

SOx exprimat in SO2 mg/m3 500 0.52 2.8 1 9.8 1.3 1.3 1.3 9.5

NOx exprimat in mg/m3 500 0.37 96.03 48 9.5 1.12 139.65 70 9


NO2

HCl mg/m3 30 2.32 2.9 2.6 9.5 1.1 3.83 2.5 9.5

Acid fluorhidric mg/m3 5 0.38 0.33 0.36 9.8 0.64 0.46 0.55 9.5
AER- EMISII Centrale termice
Parametru U.M VLE cf AIM Pavilion vestiar Atelier Media Nota de
Nr.1/2013 Adm. sectia C2 mecanic bonitate

Pulbere in mg/m3 5 1.34 0.83 0.38 2.3 8


suspensie

Monoxid de mg/m3 100 18.32 17.17 17.17 17.35 9


carbon CO

SOx mg/m3 35 5.23 5.23 5.23 5.23 8.5


exprimat in
SO2

NOx mg/m3 350 58.32 7.52 22.57 29.47 9.5


exprimat in
NO2
APĂ MENAJERĂ + PLUVIALĂ ÎN CANALIZARE
Parametru U.M Valori reglementate AGA TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV Media Nota de bonitate
300/21.12.2012

pH unit pH 6.5-8.5 6.96 7.62 7.58 7.54 7.43 8

materii în suspensie mg/l 350 93 14 28 16 37.75 9

CBO5 mg/l 300 42.66 7.9 27.4 9.8 22 9

CCOCr mg/l 500 112.3 35 80.6 40.3 67.1 9

Forfor total mg/l 5 0.66 0.13 2.59 0.18 0.89 8.5

Azot amoniacal mg/l 30 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 9.9

Sulfuri și H2S mg/l 1 0.65 0.19 0.2 0.25 0.32 8

Substanțe extractabile mg/l 30 20 20 20 20 20 8

Fenoli mg/l 5 0.1 0.26 0.1 0.1 0.18 9.5

Indice MBAS mg/l 25 0.24 0.24 0.2 0.2 0.22 9.5


Monitorizarea zgomotului

Nr.crt Locul și condiții în care se Nivel de zgomot (valoare determinată, dB) Limita admisibilă pentru Nota de bonitate
efecuează măsurătorile Leg. dB(A) STAS
10009/88

L-min L-max L-echiv

1 Punctul 1 49 62 55.5 65 5

2 Punctul 2 48 57 52.5 65 5.5


Media notelor de bonitate
Valoarea Indicelui de poluare globală

AER- 1.16
Apă- 1.64
Zgomot- 3.67
Puncte tari şi puncte slabe
Puncte tari Puncte slabe
- fabrica a fost modernizată încât - firma prin activităţile
să asigure un mediu cât mai curat desfăşurate la nivelul
- - firma deţine sistem de secţiei de Preparare Paste
monitorizare performant pentru are depăşiri de emisii de
înlăturarea factorilor poluatori pulberi
- - utilizarea la maxim a sistemului - - lipsa unui sistem de
de monitorizare a poluatorilor coordonare pentru
- - este cunoscută ca fiind una asigurarea calitatii aerului
dintre cele mai bune în asigurarea - - numarul de specialisti
calităţii mediului de lucru este insuficient pentru
- - emisiile în aer sunt monitorizate solutionarea problemelor
de două ori pe an complexe