Sunteți pe pagina 1din 40

STATISTICĂ APLICATĂ ÎN GEOMORFOLOGIE CARTOGRAFIE

ŞI CADASTRU

Prof.dr. Bogdan Mihai

2009
Cuantificarea în articole geomorfologice
selectate din trei reviste de specialitate
din fluxul principal
Trăsături ale datelor geografice.
Exemplu.
Parametrii şi estimatori pentru eşantioane de date statistice
Scări de raportare a datelor statistice
Reprezentarea datelor în scara aritmetica şi scara dublu
logaritmică
Panta profilului longitudinal al talvegului în scara logaritmică
Diagrame triunghiulare
Diagrame tridimensionale
Esantionarea la albii de rauri
Esantionarea in raport cu procesele morfodinamice
Date privind eşantioane de material din albii de râuri din România
Relaţia diametrul particulelor-greutatea eşantionului
Relaţia greutate-axa b a galetului in general si la unele râuri din România
Granulometria depozitelor de albie al râului Buzău
Gruparea datelor din masurători pe clase de frecvenţă
Parametri ai datelor statistice
Calculul deviaţiei standard
Coeficientul de variaţiei aplicat precipitaţiilor
Ascuţimea şi asimetria repartiţiilor de date caracteristice unor procese
Efectivitatea geomorfologică a proceselor de albie
Distribuţia normală a datelor
Elementele curbei normale (Gaussiene)
Calcularea curbei normale
Distribuţia normală şi calculul probabilistic
Testarea normalităţii datelor
Repartiţii de frecvenţe pentru
sedimente
din albia Crişului Repede
Modelul regresiei lineare
Elementele şi calculul regresiei lineare
Interpretarea diagramelor în regresia lineară
Coeficienţii de corelaţie în regresia lineară