Sunteți pe pagina 1din 11

ȘTIREA TV

Definiție:
O Știrea de televiziune
este o relatare
audiovizuală succintă
despre un fapt, o
problemă sau o situație,
de actualitate, ce
interesează un număr
mare de persoane.
Caracteristici
O Răspunde la întrebările: Cine? Ce?Când?
Unde? Cum? De ce?
Caracteristici
O importanță(nr.de persoane și gradul în
care acestea sunt/vor fi afectate)
O prezența unui element conflictual(între
indivizi, între grupuri, între oameni și
instituții)
O prin insolit,
O prin spectaculozitate
O prin dramatism
O prin interes uman
TIPOLOGII
în funcție de perisabilitate:
O de actualitate imediată(hard news)-
redau pulsul vieții
O de actualitat mai largă (sof news)-nu
sunt legate de o dată anume(relatări despre
fapte diverse)
în funcție de conținut:

O politic
O social
O economic
O cultural
O medical
O sportiv
O relatări despre accidente, crime,
incendii, catastrofe, viața celebrităților,
curiozități științifice;
în funcție de interes:

O de interes imediat-rețin atenția doar pe


moment, nu au importanță pentru viitor;
O de utilitate târzie-conțin informații care
vor servi într-un anumit moment
în funcție de momentul difuzării în
raport cu momentul producerii
evenimentului:
O post-factum:se referă la situații încheiate
O în evoluție: au în vedere fapte aflate în curs
de desfășurare
O anticipatoare: anunță evenimente viitoare
în funcție de durata lor:

O flash-uri-10-30 sec., evenimentul prezentat


fiind doar enunțat;
O știrea obișnuită-cu o durată 30 sec.-2 min;
O știri ample-depășesc 2 minute și pot
ajunge în funcție de subiect și de profilul
emisiunii, până la 4-5 minute;
în funcție de raportul dintre
vizual și verbal:
O imagini comentate-informația vizuală
predomină și este esențială pentru înțelegerea
știrii;
O comentariu ilustrat cu imagini generice-
deși imaginile au legătură cu tema știrii,
facilitându-i înțelegerea, ele ar putea însoți
orice altă știre;
O comentariu însoțit de imagini fără legătură
cu subiectul-formulă precară, determinată de
dificultatea reală de a prezenta o relatare despre
un eveniment nevizual(ex:știre care are ca
suport vizual oameni mergând pe stradă)