Sunteți pe pagina 1din 13

NOȚIUNI GENERALE DESPRE ILUMINISM

Iluminismul numit și Epoca


Luminilor sau Epoca Rațiunii este
o mișcare ideologică și culturală,
antifeudală, desfășurată în
perioada pregătirii și înfăptuirii
revoluțiilor din sec. XVII-XIX în
țările Europei, ale Americii de
Nord și ale Americii de Sud și
având drept scop crearea unei
societăți „raționale”, prin
răspândirea culturii, a „luminilor”
în mase.
Iluminismul
este o replică
la adresa
barocului, în
încercarea de
a înlătura
dogmele
religioase și
de a propaga
luminarea
maselor pe
baza
experienței
proprii.
ILUMINISMUL FRANCEZ

Figuri importante ale


Iluminismului în
Franța au fost:
• Denis Diderot
• Montesquieu
• Jean-Jacques
Rousseau
• Voltaire
DENIS DIDEROT
Denis Diderot (n. 5 octombrie
1713, Langres (Champagne-
Ardenne); d. 31 iulie 1784, Paris) a
fost un filosof și scriitor francez.
Născut la Langres, Diderot a fost o
figură complexă a iluminismului
francez, având o influență majoră
asupra spiritului raționalist al
secolului al XVIII-lea.
Diderot și-a înveșnicit memoria prin contribuția hotărîtoare, pe care a adus-o
la editarea "Enciclopediei". Lucrarea aceasta, potrivit proiectului inițial,
trebuia să fie o simplă adaptare a unui dicționar enciclopedic, însă
a devenit, sub
conducerea lui
Diderot și
d'Alambert,
"monumentul
pentru eternitate„
al secolului și
simbolul gîndirii
libere din toate
timpurile.
MONTESQUIEU
Charles-Louis de Secondat, Baron de La
Brède et de Montesquieu (n. 18
ianuarie 1689; d. 10 februarie 1755), de
regulă menționat doar ca Montesquieu,
s-a născut în castelul din la Brède,
lângă Bordeaux, într-o familie de
magistrați aparținând micii nobilimi. A
fost una din cele mai complexe și
importante figuri
ale iluminismului francez.
Opera sa majoră, Scrisori persane (1721), s-a bucurat de un succes imens și
imediat.Cartea este concepută sub forma unei colecții de scrisori, despre care se
presupune că
că au
fost scrise de
călători în
Persia și de
prietenii
acestora din
Europa. Aici,
autorul a
satirizat și a
criticat
instituțiile
franceze.
JEAN-JACQUES
ROUSSEAU
Jean Jacques Rousseau (n. 28 iunie 1712 -
d. 2 iulie 1778) a fost un filozof francez de
origine geneveză, scriitor și compozitor, unul
dintre cei mai iluștri gânditori
ai Iluminismului. A influențat hotărâtor,
alături de Voltaire și Diderot, spiritul
revoluționar, principiile de drept și conștiința
socială a epocii; ideile lui se regăsesc masiv în
schimbările promovate de Revoluția
franceză din 1789.
A devenit celebru datorită scrierilor
politice. El a avut o „viziune” care
l-a facut să vadă clar că la început
omul fusese liber și lipsit de păcate și
că societatea a adus pe lume toate
relele. Expune unele idei, care îl
apropie mult de Filosofia
contemporană, dar în general
rămîne pe pozițiile deismului fără să
ajungă la materialism și ateism.
Concepția sa social-politică este,
însă, mult mai radicală decît cea a
enciclopediștilor.
VOLTARE
Voltaire, pe numele său adevărat François-
Marie Arouet,(n. 21noiembrie 1694 la Paris
- d. 30 mai 1778 la Paris), a fost un
scriitor și filozof al Iluminismului francez,
marele merit al căruia constă nu atît în
elaborarea unor concepții noi și originale,
cît în atașamentul față de gîndirea înaintată
a timpului și în capacitatea de a o asimila,
argumenta și difuza cu mijloacele cele mai
variate și mai convingătoare.
Întreaga operă a lui Voltaire este
pătrunsă de filosofie, iar problemele
filosofice 1-au preocupat nu o singură
dată, ci întreaga sa viață. Filosofia este
prezentă în stare difuză în întreaga sa
operă: povestiri, piese de teatru, tratate
de istorie sau de morală,
corespondență, articole. Voltaire este
unic prin varietatea acestor mijloace de
propagandă filosofică, varietate care
împiedică existența unui sistem, dar
care nu dăunează nicidecum unității
profunde a gîndirii sale.
CONCLUZIE
Epoca Luminilor a
constituit o cotitură
importantă în dezvoltarea
spirituală a omenirii, o
victorie semnificativă a
rațiunii asupra
concepțiilor mistico-
religioase din Evul Mediu.
Luînd naștere în diverse țări, în diferite perioade de timp, această mișcare
totdeauna a fost produsul unui mediu socio-istoric bine determinat.