Sunteți pe pagina 1din 10

Interferența și difracția

undelor
Interferența
Interferența reprezintă fenomenul de
suprapunere a două sau mai multe unde
care se întâlnesc într-un punct din spațiu.
Condiția de interferență
 SurseleS1 şi S2
trebuie să fie
coerente, adică
S2 undele emise:
x2
 ►să aibă aceeaşi
S1
M pulsaţie
x1
 ►să aibă diferenţa
de fază constantă
Amplitudinea rezultantă
S2

S1

Diferenţa de fază:

Δ x = | x2 – x1 | – diferenţă de drum
Interferenţă constructivă

 Dacă Δφ = 2kπ , k = 0,1,2,3,..


Punctele din zona de interferenţă pentru care diferenţa de
drum este un multiplu par de semiunde oscilează cu
amplitudine maximă

A = A1 + A2
Interferenţă distructivă
 Dacă Δφ = (2k +1)π, k = 0,1,2,3,..

Punctele din zona de interferenţă pentru care


diferenţa de drum este un multiplu impar de
semiunde oscilează cu amplitudine minimă

A = | A1 - A2 |
Dacă A1 = A2 A=0
Difracția
constă în schimbarea direcţiei de propagare a
undelor la trecerea pe lângă obstacole sau la
traversarea fantelor cu dimensiuni comparabile
cu lungimea de undă
d≤λ
Cînd dimensiunile
obstacolelor sau fantelor sunt
mari în raport cu lungimea
de undă, fenomenul de
difracţie este slab
Principiul lui Huygens
►punctele din
porţiunea de
suprafaţă de undă
care ajunge la fantă
devin noi centre de
oscilaţii, de la care se
propagă unde
circulare şi în spatele
paravanului