Sunteți pe pagina 1din 16

Îngrijirea de nursing în

geriatrie și în gerontologie
Ostalep Maria Gr. M 1408
Definiție
 Nursing – reprezintă un ansamblu de mijloace utilizate pentru a
răspunde nevoilor fundamentale ale individului în vederea
promovării sau menținerii sănătății sale fizice sau/ și mentale.
Modelul Virginiei Henderson

 Se sprijină pe teorii sociologice și de existență .


 Ființa umană este privită ca o ființă complet integrată în mediul
său( Holistic).
 Include categoriile de sănătate, nevoile fundamentale,autonomia
persoanei în satisfacerea nevoilor sale și rolului complementar de
ajutorare ale asistenței medicale(nursei) în toate aceste procese.
 Orice persoană este o entitate unică , a cărei nevoi și resurse sunt
indviduale și specifice.
A îngriji un bătrân nu e ușor , deoarece nimeni dintre persoanele ce
acordă îngrijiri nu percep problemele bătrâneții din propria
experiență .
 A îngriji un bătrân nu e ușor , deoarece nimeni dintre persoanele
Cel care se dedică îngrijirii în vârstă trebuie să formeze o opinie
ce acordă îngrijiri nu percep problemele bătrâneții din propria
pozitivă despre această vârstă , ca o etapă firească a existenței
umane.experiență .

 Cel care se dedică îngrijirii în vârstă trebuie să formeze o opinie


pozitivă despre această vârstă , ca o etapă firească a existenței
umane.
Obiectivele:

 1. Să ajute persoana vârstnică să înțeleagă îmbătrânirea și să


distingă aspectele fiziologice de cele patologice .
 2. Să ajute persoana vârstnică să supravegheze procesul de
îmbătrânire prin intervenția proprie și prin intervenția celor din
anturajul , prin promovarea stării de sănătate , prin conservarea
energiei și prin menținerea de calitate a vieții.
 3. Să ajute persoana vârstnică să-și soluționeze problemele de
sănătate care însoțesc , de obicei, bătrânețea.
Spre deosebire de alte tipuri de îngrijri, cele geriatrice sunt
fundamentale pe filosofia umanistă și pe o formare
adecvată care trebuie să implicee numai persoanele cu
abilități, disponibilități, vocație, acestea urmând să fie
convise că persoana vârstnică este capabilă a se adapta, a
accepta, a învăța.
 Spre deosebire de alte tipuri de îngrijri, cele geriatrice sunt
fundamentale pe filosofia umanistă și pe o formare adecvată care
Îngrijirile geriatrice pot fi definite atât ca îngrijiri complete
trebuie să implicee numai persoanele cu abilități, disponibilități,
cât și ca individualizate .
vocație, acestea urmând să fie convise că persoana vârstnică
este capabilă a se adapta, a accepta, a învăța.

 Îngrijirile geriatrice pot fi definite atât ca îngrijiri complete , cât și ca


individualizate .
,,Normele”stabilite de Asociația asistentelor
americane, aplicabile îngrijirilor geriatrice :
 Considerarea multiplelor fațete ale procesului de îmbătrânire .
 Ritmurile individuale de îmbătrânire.
 Numeroase pierderi generate de îmbătrânire , acceptarea pierderilor.
 Relațiile dintre factorii biologici ,sociali,economici și psihologici.
 Raspunsuri atipice ale persoanei vârstnice atât la boală, cât și la tratament.
 Efecte cumulative ale bolilio cronice și ale proceselor de degenerescență ,
de uzură.
 Valorile culturale asociate îmbătrânirii, ca și atitudinile sociale.
Îngrijirea geriatrică trebuie să fie de durată
lungă:
 Principiile generale :
1. Continuitatea , abordarea globală, evaluarea completă a
rezultatelor.
2. Participarea persoanei îngrijite și a rudelor sale la o calitate cât
mai înaltă a îngrijirilor la toate nivelele de intervenție.
Etapele pentru un demers de îngrjire :

 Comulsarea datelor - include datele obiectiveși subiective


observate cel mai frecvent la persoana vârstnică respectivă;
manifestări de dependență , simptomele cele mai curente, factori de
risc , boli cronice și limitele funcționale în raport cu necesitatea
evaluată.

 Analiza și interpretarea datelor- servesc la formularea


diagnosticului de nursing .

 Planificarea îngrijirilor.
Obiective ale relației de ajutor în geriatrie :

1. Stimularea stimei de sine , a sentimentului de securitate al persoanei


vârstinice.
2. A ajuta să-și dezvolte o atitudine pozitivă față de capacități.
3. Diminuarea la miximum a anxietății, prezente totdeauna.
4. De a face ca vârstnicul să trăiască o experiență pozitivă ; furnizare de satisfacții.
5. De a ajuta persoana în vârstă să-și deezvolte capacitatea de comunicarea ,
capacitatea de a intra în relațiile cu alții.
6. De a oferi ocazia ca vârstnicul să fie împlinit în plan personal.
7. De a ajuta vârstnicul să găsească un sens al vieții sale .
O condiție esențială pentru realizarea relației de
ajutor o constituie culegere de date necesare
pentru un demers favorabil care ar permite
elaborarea de îngrijiri personalizate.
Direcțiile de satisfacere a nevoilor
pacienților geriatrici:
 De a respira bine : încăpere nepoluată ,aerisită periodic.
dispnee - oxigenoterapie
aspirații la nevoie , kinetoterapie respiratorie.
medicație adecvată .
 De a bea și a mânca : pe cale naturală , sondă sau perfuzie .
aspect atractiv, apetisant și în cantități mici.
băuturi variate,aromatizate după gust ( pai).
Direcțiile de satisfacere a nevoilor
pacienților geriatrici:
 De a elimina: utilizarea de material protectiv,absorbant de unică folosință, schimburi.
sondă urinară ; laxative .
 De a se mișca : menținerea posturii, facilitatrea capacitățji de mișcare , kinetoterapie ,
hidroterapie .
 De a menține temperatura corpului: temperatura camerei . Hipertermie - pungă cu gheață,
lenjerie umedă. , aport hidric suficient. Hipotermie - pături calde.
 De a dormi și de a se odihni bine: ambianță calmă, liniștită , atenție discretă ,respectuoasă
din partea anturajului,în special noaptea; cu ajutorul anxioliticelor
sau al somniferelor.
Direcțiile de satisfacere a nevoilor
pacienților geriatrici:
 Necesitatea în igienă corporală : preocupare constantă a anturajului , toaleta făcută cu
blândețe, respecând sentimentele de jenă ale bolnavului
masaje și fricțiunile zonelor cutanate de sprijin vor
preveni leziunile de decubit.
 De a se îmbrăca și de a se dezbrăca
 De a evita orice pericol
 De a asigura posibilității de comunicare: rudele , vecinii de cameră, cu personalul de
îngrijire.Posibilitatea de a-și experima fobiile.
limajului non-verbal, gesturi,atingeri.
Direcțiile de satisfacere a nevoilor
pacienților geriatrici:
 De a acționa în spiritul respectului pentru credința bolnavului și valorile acesteia:
respectarea identității culturale și religioase .

 De a fi ocupat în scopul de a se reliza : se propune de a participa pe măsura posibilității


fizice și psihice .
 De a se recrea : muzică, lectură, audiere,etc.
 De a învăța : beneficierea de creștere în continuare a calității proprie .