Sunteți pe pagina 1din 4

Zonele climatice ale Africii

Vremea reprezintă starea atmosferei într-un anumit loc şi la un


moment dat.Clima reprezintă starea mijlocie a elementelor
meteorologice (temperaturilor, precipitaţiilor, vânturilor, etc.).
Climatele AfriciiClima oricărei regiuni este dependentă mai ales de
variaţiile temperaturii şi cantitatea şi distribuţia de precipitaţiilor.
Deoarece cea mai mare parte a Africii este situată între tropice şi are
temperaturi ridicate, climatele acestui continent diferă din punct de
vedere a cantităţii şi distribuţiei precipitaţiilor.

Climatul ecuatorialEste caracteristic zonei cuprinse între 5°


latitudine nordică şi 5° latitudine sudică, adică în jurul ecuatorului.Nu
are anotimpuri, cum sunt la noi în zona cu climat
temperat.Temperatura aerului este ridicată tot timpul anului, fiind în
jur de 25°CÎn fiecare zi plouă torenţial după-amiaza.Nu bat vânturile,
aerul se mişcă de jos în sus (calm ecuatorial).
Climatul subecuatorial
Caracteristic zonei cuprinse între 5° şi 12° latitudine sudică, adică în
jurul ecuatorului.Are 2 anotimpuri – unul ploios şi lipsit de vânturi
(domină calmul ecuatorial) şi unul secetos când bat
alizeele.Temperatura aerului este ridicată tot timpul anului, dar mai
redusă decât în climatul ecuatorial (peste 20°C).
Climatul tropical uscat (de deşert)
Acest tip de climă se desfăşoară de-a lungul tropicelor şi se
caracterizează prin precipitaţii foarte puţine. Rarele ploi care cad
sunt de scurtă durată şi torenţiale.În lipsa norilor, ziua Soarele
străluceşte continuu, încălzind puternic nisipul lipsit de vegetaţie
până la 70°-80°C. Noaptea, lipsa vaporilor de apă şi a norilor duce la
răcirea aerului până la aproape de 0°C.

Climatul subtropical (mediteranean)


Acest tip de climat este cuprins cu aproximaţie între 30° şi 40°
latitudine nordică şi sudică.Deoarece se întâlneşte mai mult pe
ţărmurile Mării Mediterane, se mai numeşte şi climă
mediteraneană.Prezintă două anotimpuri:- Iarna care este blândă şi
ploioasă,- Vara care este caldă şi secetoasă.
Climatul alpin (clima munţilor înalţi)
În funcţie de înălţimea munţilor pe aceştia se întâlnesc mai multe
tipuri de climă, etajate de la poale până la vârf. O dată cu creşterea
altitudinii clima se modifică în sensul scăderii temperaturii şi
creşterea cantităţii de precipitaţii.În Africa acest tip de climă este
prezent în:Munţii AtlasMunţii ScorpieiVârful Kilimanjaro