Sunteți pe pagina 1din 11

ACADEMIA TEHNICA MILITARA

DEPARTAMENTUL DE COMUNICATII SI SISTEME ELECTRONICE MILITARE

FIABILITATEA ŞI MENTENABILITATEA
SISTEMELOR

Mr. JELER GRIGORE EDUARD


FIABILITATEA ŞI MENTENABILITATEA
SISTEMELOR

•TEMA 3. FIABILITATEA
SISTEMELOR
3.5. Indicatori
de fiabilitate
În funcţie de destinaţia lor, produsele pentru care
interesează problema fiabilităţii se pot împărţi în două
categorii:
• produse de folosinţă îndelungată reparabile (sau cu
restabilire) - funcţionarea lor se exprimă prin trei feluri
de indicatori: ai funcţionării fără defectări (indicatori de
fiabilitate); indicatori ai reparării (indicatori de
mentenabilitate); indicatori ai disponibilităţii;
• produse destinate unei singure întrebuinţări
(nereparabile) - funcţionarea lor se exprimă numai prin
indicatorii de funcţionare fără defecţiuni (indicatori de
fiabilitate).
1. Probabilitatea de bună funcţionare (R(t))
 probabilitatea ca la momentul considerat t, un dispozitiv
aflat în condiţii date de utilizare, să-şi înde plinească
funcţiunile specifice.
 probabilitatea ca momentul T, la care se produce
defecţinea să fie mai mare decât momentul curent t.
𝑅 𝑡 = 𝑝 𝑡 = 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑡 > 𝑇)
𝑁 −𝑛
𝑅෠ 𝑡𝑖 = 0
𝑁0

Funcţia de fiabilitate permite:


• Aprecierea nivelului de încredere în utilizarea unui dispozitiv la un
anumit moment t din viaţa sa;
• Compararea nivelului de fiabilitate al unor dispozitive realizate de
producători diferiti;
• Compararea condiţiilor de utilizare ale unor dispositive realizate de
acelaşi producător, dar afalte la utilizatori diferiţi.
2. Probabilitatea de defectare (F(t))
• probabilitatea ca momentul T, la care se produce
defecţiunea, să fie mai mic decât momentul curent, t.
𝐹 𝑡 = 𝑃𝑟𝑜𝑏 𝑡 < 𝑇
𝑅 𝑡 +𝐹 𝑡 =1
𝑛
𝐹෠ 𝑡𝑖 = 1 − 𝑅෠ 𝑡 =
𝑁

OBSERVAŢIE:
R(t) şi F(t) descriu comportarea dispozitivelor din punct de vedere al
producerii defecţiunilor pe un interval de timp 0, 𝑡 .

3. Cuantila timpului de funcţionare 𝒕𝑭


Timpul tF, în care un produs funcţionează cu probabilitatea
1-F, se numeşte cuantila timpului de funcţionare:
𝑃𝑟𝑜𝑏 𝑡 ≤ 𝑡𝐹 = 𝐹
4. Funcţia de frecvenţă (densitatea distribuţiei
sau densitatea de probabilitate a căderilor)
(f(t))
Acest indicator, exprimă frecvenţa relativă a
căderilor ∆ni, într-un interval de timp ∆ti:

∆𝑛𝑖
𝑓መ 𝑡𝑖 =
∆𝑡𝑖 𝑁𝑜
unde: ∆𝑛𝑖 = 𝑁 𝑡 − 𝑁(𝑡 + ∆𝑡)

𝐹 𝑡 = න 𝑓 𝑡 𝑑𝑡
0
𝑡 ∞

𝑅 𝑡 = 1 − න 𝑓 𝑡 𝑑𝑡 = න 𝑓 𝑡 𝑑𝑡
0 𝑡

Densitatea de probabilitate a căderilor permite:


 permite aprecierea producţiei dacă se referă la dispozitive
realizate de o singură firmă (omogenitatea producţiei);
 oferă informaţii privind omogenitatea solicitărilor în
utilizare şi a calităţii şi frecvenţei operaţiilor de
mentenanţă;
 este utilă în planificarea activităţiilor de mentenanţă.
5. Rata de defectare (z(t))
Parametrul z (t) este intensitatea (rata) de defectare a unui
produs şi reprezintă:
• în sens tehnic, probabilitatea ca un produs care a
funcţionat fără defecţiuni până la momentul t să se
defecteze în cursul unei unităţi de timp următoare;
• în sens probabilistic, densitatea de probabilitate
condiţionată de defectarea unui produs la momentul t,
ştiind că el a funcţionat fără defecţiuni până la acest
moment.
𝑓(𝑡)
𝑧 𝑡 = 𝑅(𝑡)
Acest indicator se poate determina experimental pentru un
interval de timp ∆ti, în funcţie de frecvenţa absolută a
căderilor ∆
∆n
zො t i = ∆t Ni
i
6. Timpul mediu de bună funcţionare (MTBF)

Timpul mediu pană la defectare, reprezintă media duratelor


de bună funcţionare pentru populaţia statistică ce a fost luată în
consideraţie. Astfel din cele 𝑁0 produse supuse observaţiei, fiecare
prezintă o anumită durată de funcţionare 𝑡𝑓𝑖 .
Media aritmetică a acestor timpi este:

𝑁0 𝑡
σ𝑖=1 𝑓𝑖
𝑀𝑇𝐵𝐹 =
𝑁0
Dacă funcţia de frecvenţă f(t), este continuă atunci:
∞ ∞

𝑀𝑇𝐵𝐹 = 𝑚 = න 𝑡𝑓 𝑡 𝑑𝑡 = න 𝑅 𝑡 𝑑𝑡
0 0
7. Dispersia (𝝈𝟐 ) şi abaterea medie pătratică (σ)

Dispersia (σ2) este indicatorul care exprimă în ℎ2


abaterea valorilor timpilor de bună funcţionare fată de media
aritmetică a acestora:

𝜎 2 = න 𝑡 − 𝑚 2 𝑓 𝑡 𝑑𝑡
0
Abaterea medie pătratică (σ) exprimă în ℎ , gradul
de împrăştiere a timpilor de bună funcţionare:

𝑁0
1 2
𝜎= ෍ 𝑡𝑖 − 𝑚
𝑁0−1
𝑖=1
•SFARSIT?????