Sunteți pe pagina 1din 7

Metodologia cercetării

psihopedagogice
Seminar 7 + 8– Corelații: teorie și aplicații

Anul II, Semestrul I


Corelațiile ne indică o asociere între două variabile.

Tipuri de corelații:
a) Pearson – atunci când valorile sunt distribuite pe o scală de interval
b) Spearman - atunci când valorile sunt distribuite pe o scală ordinală
(ex. 1= scăzut; 2= mediu; 3= ridicat)

Cum verificăm? Variable view - values


Analiza legăturii – Corelația
• Analyze – Correlate – Bivariate
• Trecem cele două variabile în partea dreaptă
• OK
1

2
3

5
Interpretarea cantitativă a datelor

1. Semnificația legăturii (p)

p<0,05: legătură semnificativă


p>0,05: legătură nesemnificativă

2. Semnul corelației (r) 3. Mărimea corelației (r)

pozitiv: relație direct proporțională 0 – 0,29: legătură slabă


negativ: relație invers proporțională 0,3 – 0,49: legătură medie
0,50 – 1: legătură puternică
Aplicații
• Deschideți baza de date ”Exercitii recapitulative”
• Analizați legătura dintre variabilele nivel agresivitate și extraversiune
Pasul 1) Analyze – Correlate – Bivariate
Pasul 2) Ce tip de corelație folosim? – verificăm în variable view tipul
variabilelor. Ambele variabile conțin scale de interval =>
vom utiliza corelația Pearson.
Pasul 3) Analizăm OUTPUT-ul și notăm datele și interpretarea acestora
( ”r” = semnul corelației; ”r” în modul = mărimea corelației; p =
semnificația corelației; r2 = proporția de varianță)
a) Semnul corelației: r = 0.288 > 0 => corelație pozitivă; relație direct proporțională între variabile:
Scorurile mici de la variabila nivel agresivitate se asociază cu scorurile mici de la variabila extraversiune
Scorurile mari de la variabila nivel agresivitate se asociază cu scorurile mari de la variabila extraversiune
! Atenție! ”r” are valori cuprinse între -1 și 1.
R>0 => corelație pozitivă => relatie direct proportională între variabile
R<0 => corelație negativă => relatie invers proprtională între variabile

b) Mărimea corelației: r în modul (0 – 0,29: legătură slabă / 0,3 – 0,49: legătură medie / 0,50 – 1: legătură puternică)
R în modul = 0.288 => corelație slabă

c) semnificația corelației: ”p” (= sig în tabelul din output); p = 0.420 > 0.05 => corelația este nesemnificativă: Nu există o legătură
semnificativă între variabila nivel agresivitate și variabila extraversiune.

d) r2 = proporția de varianță: în % din cazuri apare legătura studiată; r2 = 0.288 X 0.288 = 0.0829 * 100 => corelația apare în 8.29 % din
cazuri.
Aplicații
• Deschideți baza de date ”Exercitii recapitulative”
• Analizați legătura dintre variabilele Nivel conștiinciozitate și Nivel
sociabilitate.
• Analizați legătura dintre variabilele Performanță școlară și
Extraversiune.
• Analizați legătura dintre variabilele Depresie și Nivel moralitate.
• Analizați legătura dintre variabilele IGD (Internet Gaming Disorder) și
Intraversiune.